SlideShare a Scribd company logo
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
56ου Γυμνασίου Αθήνας. Σχολικό έτος: 2023-2024 [1]
Σχέδιο Δράσης
Φόρμα Υποβολής Πρότασης για τη δημιουργία Ομίλου
Ονοματεπώνυμο
εκπαιδευτικού ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Κλάδος/Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ 81
Τίτλος του ομίλου Όμιλος Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
Θεματική/ές που
εντάσσεται ο όμιλος Επιχειρηματικότητα
Αριθμός ωρών ομίλου
ανά εβδομάδα 2 (δύο) ώρες
Τάξη ή τάξεις που
απευθύνεται ο όμιλος
Μαθητές της Β’ και Γ' Γυμνασίου
Στόχοι Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μία διαδικασία
που στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν
τον εαυτό τους, να ξεκαθαρίσουν τις επαγγελματικές τους
προτιμήσεις και να ορίσουν τους εκπαιδευτικούς και
επαγγελματικούς τους στόχους. Οι νέοι σήμερα
βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εργασιακό περιβάλλον
αρκετά ρευστό και πολύ πιο απαιτητικό. Οι δεξιότητες και
ικανότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική
απορρόφηση είναι συνάρτηση της σωστής επιλογής
σπουδών, της επαγγελματικής εμπειρίας, του ξεκάθαρου
κινήτρου, του οράματος και της σωστής πληροφόρησης.
Προσδοκώμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα
Να κατανοήσουν οι μαθητές:
 Την έννοια της εργασίας και της επιχειρηματικότητας
και το ρόλο στη ζωή του ανθρώπου.
 Τις εξελίξεις της εποχής και πως επηρεάζουν την
αγορά εργασίας
 Τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται στον
εργασιακό χώρο των επιχειρήσεων
 Την επίδραση της εργασίας στον τρόπο ζωής
 Τα στοιχεία και τις έννοιες που καθορίζουν την
ταυτότητα των επαγγελμάτων
 Έννοιες που αφορούν την απασχόληση και την
οικονομία.
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
56ου Γυμνασίου Αθήνας. Σχολικό έτος: 2023-2024 [2]
Διδακτική
μεθοδολογία
- Ομαδοσυνεργατική
- Διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση
- Project-based learning
Αναλυτικό
Πρόγραμμα (με
συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής από
Οκτώβριο
μέχρι Μάιο ή
Ιούνιο)
Α ΦΑΣΗ (4 ώρες)
1η
συνάντηση ( 2ώρες)
Γνωριμία:
 με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και
χρονοδιαγράμματος.
 με τον διαθέσιμο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
Συμφωνία σχετικά με τα συστατικά καλής λειτουργίας του
ομίλου και οργάνωση της ομάδας σε υποομάδες
2η
συνάντηση (2 ώρες)
Γνωριμία:
 με την πλατφόρμα http://e-mathisi.mysch.gr/ που θα
χρησιμοποιηθεί τόσο ως αποθετήριο υλικού (όλες οι
δραστηριότητες θα είναι αναρτημένες και εκεί) όσο και
ως σημείο αφετηρίας για ανταλλαγή απόψεων, ανάρτηση
εργασιών, συζητήσεων
Δυναμική της ομάδας (επικοινωνία – λήψη αποφάσεων)
Β΄ΦΑΣΗ (24 ώρες)
Στη φάση αυτή θα ακολουθήσει μια σειρά δίωρων
συναντήσεων βασισμένες στις ενότητες:
 ανακαλύπτω τον εαυτό μου
 η πληροφόρηση στη ζωή μας
 οι (επαγγελματικές) αποφάσεις στη ζωή μας
 ο κόσμος της εργασίας και των επιχειρήσεων
 πολιτικές ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων
 η επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων
Γ ΄ΦΑΣΗ (12 ώρες)
 Επιχειρηματικότητα
 Καινοτομίας και επιχειρείν
 Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Ιδέας
 Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης
 Απλά βήματα οικονομικού προγραμματισμού
Διδακτικό υλικό
(έντυπο και
ηλεκτρονικό)
Παρουσιάσεις (power points),
Πλατφόρμα e-mathisi.mysch.gr με περιεχόμενο
σχετικά με τις δραστηριότητες
Μουσικά κομμάτια
Προβολή ταινιών
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
56ου Γυμνασίου Αθήνας. Σχολικό έτος: 2023-2024 [3]
Τρόπος
επιλογής
μαθητών
Με βάση την επιλογή στην αίτηση συμμετοχής στους
ομίλους του σχολείου. Σε περίπτωση που έχει
υπερκεραστεί ο απαιτούμενος αριθμός γίνεται επιλογή
με κλήρωση.
Τρόποι
αξιολόγησης
μαθητών
Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων τους με περιγραφική αξιολόγηση
και καταγράφεται σε ημερολόγιο η συμμετοχή τους
στις δραστηριότητες
Προτεινόμενο
ωρολόγιο
πρόγραμμα
ομίλου
(ημέρα/ώρα
έναρξης/ώρα
λήξης)
Τρίτη 14:10-16:10
Τόπος
διεξαγωγής
ομίλου
Εργαστήριο Τεχνολογικής Ανάπτυξης του 56ου
Γυμνασίου Αθήνας
Υλικό που
χρησιμοποιούμε
http://kesyp-ampel.att.sch.gr/
https://eclass.aspete.gr/modules/document/file.php
http://kesyp-ampel.att.sch.gr/sep_gym_math_2000.pdf
Συνεργασίες
(ιδρύματα,
οργανισμοί,
σχολεία,
φορείς,
πρόσωπα κ.ά.)
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις
Δεν προβλέπονται
Τρόπος
αξιολόγησης
του ομίλου
Εσωτερική διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση.
Παραδοτέα, δραστηριότητες των ομάδων
Παραδοτέα Βίντεο και φωτογραφίες από τις δραστηριότητες
αναρτημένες στο δικτυακό μας τόπο καθώς και στο fb
του σχολείου μας.
Βιβλιογραφία
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
56ου Γυμνασίου Αθήνας. Σχολικό έτος: 2023-2024 [4]
Μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:
Άννα-Μαρία, Βασιλική, Ελέιν, Ναταλία, Σαμπρίνα, Στρόμπερι, Ακράμ,
Γιάννης, Λευτέρης, Στράτος
Σελίδα στο
δικτυακό μας
τόπο
https://56gym-athin.att.sch.gr/index.php/m-
activities/m-omiloi/470-art-
epixeirimatikotita-23-24

More Related Content

Similar to Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx

συνάντηση 5
συνάντηση 5συνάντηση 5
συνάντηση 5
mariakarousiou
 
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιώνφυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
Μεταξούλα Μανικάρου
 
HDikimouEpixeirisi-02
HDikimouEpixeirisi-02HDikimouEpixeirisi-02
HDikimouEpixeirisi-02
Tassos Karampinis
 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Vasiliki Papaioannou
 
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδωνΔιοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Γεράσιμος Μπουζάκης
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ssusera61980
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ssusera61980
 
Αποτελέσματα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκών
Αποτελέσματα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκώνΑποτελέσματα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκών
Αποτελέσματα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκών
Naoum Liotas
 
Robomoodle
RobomoodleRobomoodle
Robomoodle
s_pitsikal
 
Από την σχολική κοινότητα στην Βιομηχανία : Από την Θεωρία στην Πράξη
Από την σχολική κοινότητα στην Βιομηχανία : Από την Θεωρία στην ΠράξηΑπό την σχολική κοινότητα στην Βιομηχανία : Από την Θεωρία στην Πράξη
Από την σχολική κοινότητα στην Βιομηχανία : Από την Θεωρία στην Πράξη
Panagiota Argiri
 
Δημιουργικές Παρεμβάσεις σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Δημιουργικές Παρεμβάσεις σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού ΠροσανατολισμούΔημιουργικές Παρεμβάσεις σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Δημιουργικές Παρεμβάσεις σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Aspasia TsTh
 
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος του ΣΕΠ των Επαγγελματικών Λυκείων γι...
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος του ΣΕΠ των Επαγγελματικών Λυκείων γι...Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος του ΣΕΠ των Επαγγελματικών Λυκείων γι...
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος του ΣΕΠ των Επαγγελματικών Λυκείων γι...
Nickos Nickolopoulos
 
Νέο Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Νέο Προφίλ Εκπαιδευτή ΕνηλίκωνΝέο Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Νέο Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Vasilis Sotiroudas
 
CSR_Module1_Πρακτικές δραστηριότητες στην Τάξη στα Ελληνικά
CSR_Module1_Πρακτικές δραστηριότητες στην Τάξη στα ΕλληνικάCSR_Module1_Πρακτικές δραστηριότητες στην Τάξη στα Ελληνικά
CSR_Module1_Πρακτικές δραστηριότητες στην Τάξη στα Ελληνικά
GeorgeDiamandis11
 
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ioannis Nikolaou
 
εφαρμογή μικτής μάθησης
εφαρμογή μικτής μάθησηςεφαρμογή μικτής μάθησης
εφαρμογή μικτής μάθησης
mirallis1
 
μαρινοσ πεσυπ
μαρινοσ πεσυπμαρινοσ πεσυπ
μαρινοσ πεσυπ
marinos897
 
1 intro to e 2012
1   intro to e 20121   intro to e 2012
1 intro to e 2012
moke_uth
 

Similar to Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx (20)

Περίληψη εργαστηρίων
Περίληψη εργαστηρίωνΠερίληψη εργαστηρίων
Περίληψη εργαστηρίων
 
συνάντηση 5
συνάντηση 5συνάντηση 5
συνάντηση 5
 
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιώνφυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
 
HDikimouEpixeirisi-02
HDikimouEpixeirisi-02HDikimouEpixeirisi-02
HDikimouEpixeirisi-02
 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
 
Meleti efarmogi ekpanagkwn
Meleti efarmogi ekpanagkwnMeleti efarmogi ekpanagkwn
Meleti efarmogi ekpanagkwn
 
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδωνΔιοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
 
Αποτελέσματα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκών
Αποτελέσματα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκώνΑποτελέσματα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκών
Αποτελέσματα ανάλυσης επιμορφωτικών αναγκών
 
Robomoodle
RobomoodleRobomoodle
Robomoodle
 
Από την σχολική κοινότητα στην Βιομηχανία : Από την Θεωρία στην Πράξη
Από την σχολική κοινότητα στην Βιομηχανία : Από την Θεωρία στην ΠράξηΑπό την σχολική κοινότητα στην Βιομηχανία : Από την Θεωρία στην Πράξη
Από την σχολική κοινότητα στην Βιομηχανία : Από την Θεωρία στην Πράξη
 
Δημιουργικές Παρεμβάσεις σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Δημιουργικές Παρεμβάσεις σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού ΠροσανατολισμούΔημιουργικές Παρεμβάσεις σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Δημιουργικές Παρεμβάσεις σε Ολοκληρωμένο Μοντέλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος του ΣΕΠ των Επαγγελματικών Λυκείων γι...
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος του ΣΕΠ των Επαγγελματικών Λυκείων γι...Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος του ΣΕΠ των Επαγγελματικών Λυκείων γι...
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος του ΣΕΠ των Επαγγελματικών Λυκείων γι...
 
Νέο Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Νέο Προφίλ Εκπαιδευτή ΕνηλίκωνΝέο Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Νέο Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 
CSR_Module1_Πρακτικές δραστηριότητες στην Τάξη στα Ελληνικά
CSR_Module1_Πρακτικές δραστηριότητες στην Τάξη στα ΕλληνικάCSR_Module1_Πρακτικές δραστηριότητες στην Τάξη στα Ελληνικά
CSR_Module1_Πρακτικές δραστηριότητες στην Τάξη στα Ελληνικά
 
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
1ο Workshop: Διατήρηση και Παρακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 
εφαρμογή μικτής μάθησης
εφαρμογή μικτής μάθησηςεφαρμογή μικτής μάθησης
εφαρμογή μικτής μάθησης
 
μαρινοσ πεσυπ
μαρινοσ πεσυπμαρινοσ πεσυπ
μαρινοσ πεσυπ
 
1 intro to e 2012
1   intro to e 20121   intro to e 2012
1 intro to e 2012
 

More from Tassos Karampinis

Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdfΣημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Tassos Karampinis
 
Efarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdf
Efarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdf
Efarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdf
Tassos Karampinis
 
Odigos_Xrisis_Arduino_Odigos_Xrisis_Arduino_IDE.pdf
Odigos_Xrisis_Arduino_Odigos_Xrisis_Arduino_IDE.pdfOdigos_Xrisis_Arduino_Odigos_Xrisis_Arduino_IDE.pdf
Odigos_Xrisis_Arduino_Odigos_Xrisis_Arduino_IDE.pdf
Tassos Karampinis
 
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdfΕγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Tassos Karampinis
 
Visit to Greece Program-v5 - 56th Junior High School of Athens.pdf
Visit to Greece Program-v5 - 56th Junior High School of Athens.pdfVisit to Greece Program-v5 - 56th Junior High School of Athens.pdf
Visit to Greece Program-v5 - 56th Junior High School of Athens.pdf
Tassos Karampinis
 
Visit to Greece ProgramFen - 56thGOA.pdf
Visit to Greece ProgramFen - 56thGOA.pdfVisit to Greece ProgramFen - 56thGOA.pdf
Visit to Greece ProgramFen - 56thGOA.pdf
Tassos Karampinis
 
Visit to Greece Program1-ktFel-56thGOA.pdf
Visit to Greece Program1-ktFel-56thGOA.pdfVisit to Greece Program1-ktFel-56thGOA.pdf
Visit to Greece Program1-ktFel-56thGOA.pdf
Tassos Karampinis
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
Tassos Karampinis
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Tassos Karampinis
 
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.docΣχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Tassos Karampinis
 
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docxΑπολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Tassos Karampinis
 
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Tassos Karampinis
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Tassos Karampinis
 
Φωτογραφίες από την ημερίδα (πάρκο Γουδή)
Φωτογραφίες από την ημερίδα (πάρκο Γουδή)Φωτογραφίες από την ημερίδα (πάρκο Γουδή)
Φωτογραφίες από την ημερίδα (πάρκο Γουδή)
Tassos Karampinis
 
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρόγραμμα Ημερίδας
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρόγραμμα ΗμερίδαςΜητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρόγραμμα Ημερίδας
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρόγραμμα Ημερίδας
Tassos Karampinis
 
23rd Santacruzan Flores de Mayo festival
23rd Santacruzan Flores de Mayo festival23rd Santacruzan Flores de Mayo festival
23rd Santacruzan Flores de Mayo festival
Tassos Karampinis
 
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Tassos Karampinis
 
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Tassos Karampinis
 
Συνοπτική παρουσίαση 25ης Μαρτίου. 2023-2024
Συνοπτική παρουσίαση 25ης Μαρτίου. 2023-2024Συνοπτική παρουσίαση 25ης Μαρτίου. 2023-2024
Συνοπτική παρουσίαση 25ης Μαρτίου. 2023-2024
Tassos Karampinis
 

More from Tassos Karampinis (20)

Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdfΣημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
 
Efarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdf
Efarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdf
Efarmogi_Xeirismou_R4.pdfEfarmogi_Xeirismou_R4.pdf
 
Odigos_Xrisis_Arduino_Odigos_Xrisis_Arduino_IDE.pdf
Odigos_Xrisis_Arduino_Odigos_Xrisis_Arduino_IDE.pdfOdigos_Xrisis_Arduino_Odigos_Xrisis_Arduino_IDE.pdf
Odigos_Xrisis_Arduino_Odigos_Xrisis_Arduino_IDE.pdf
 
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdfΕγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
 
Visit to Greece Program-v5 - 56th Junior High School of Athens.pdf
Visit to Greece Program-v5 - 56th Junior High School of Athens.pdfVisit to Greece Program-v5 - 56th Junior High School of Athens.pdf
Visit to Greece Program-v5 - 56th Junior High School of Athens.pdf
 
Visit to Greece ProgramFen - 56thGOA.pdf
Visit to Greece ProgramFen - 56thGOA.pdfVisit to Greece ProgramFen - 56thGOA.pdf
Visit to Greece ProgramFen - 56thGOA.pdf
 
Visit to Greece Program1-ktFel-56thGOA.pdf
Visit to Greece Program1-ktFel-56thGOA.pdfVisit to Greece Program1-ktFel-56thGOA.pdf
Visit to Greece Program1-ktFel-56thGOA.pdf
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
 
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.docΣχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
 
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docxΑπολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
 
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Φωτογραφίες από την ημερίδα (πάρκο Γουδή)
Φωτογραφίες από την ημερίδα (πάρκο Γουδή)Φωτογραφίες από την ημερίδα (πάρκο Γουδή)
Φωτογραφίες από την ημερίδα (πάρκο Γουδή)
 
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρόγραμμα Ημερίδας
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρόγραμμα ΗμερίδαςΜητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρόγραμμα Ημερίδας
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Πρόγραμμα Ημερίδας
 
23rd Santacruzan Flores de Mayo festival
23rd Santacruzan Flores de Mayo festival23rd Santacruzan Flores de Mayo festival
23rd Santacruzan Flores de Mayo festival
 
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
 
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
 
Συνοπτική παρουσίαση 25ης Μαρτίου. 2023-2024
Συνοπτική παρουσίαση 25ης Μαρτίου. 2023-2024Συνοπτική παρουσίαση 25ης Μαρτίου. 2023-2024
Συνοπτική παρουσίαση 25ης Μαρτίου. 2023-2024
 

Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx

  • 1. Σχέδιο Δράσης Ομίλου Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 56ου Γυμνασίου Αθήνας. Σχολικό έτος: 2023-2024 [1] Σχέδιο Δράσης Φόρμα Υποβολής Πρότασης για τη δημιουργία Ομίλου Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Κλάδος/Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ 81 Τίτλος του ομίλου Όμιλος Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος Επιχειρηματικότητα Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 (δύο) ώρες Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος Μαθητές της Β’ και Γ' Γυμνασίου Στόχοι Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μία διαδικασία που στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να ξεκαθαρίσουν τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις και να ορίσουν τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Οι νέοι σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εργασιακό περιβάλλον αρκετά ρευστό και πολύ πιο απαιτητικό. Οι δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική απορρόφηση είναι συνάρτηση της σωστής επιλογής σπουδών, της επαγγελματικής εμπειρίας, του ξεκάθαρου κινήτρου, του οράματος και της σωστής πληροφόρησης. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Να κατανοήσουν οι μαθητές:  Την έννοια της εργασίας και της επιχειρηματικότητας και το ρόλο στη ζωή του ανθρώπου.  Τις εξελίξεις της εποχής και πως επηρεάζουν την αγορά εργασίας  Τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται στον εργασιακό χώρο των επιχειρήσεων  Την επίδραση της εργασίας στον τρόπο ζωής  Τα στοιχεία και τις έννοιες που καθορίζουν την ταυτότητα των επαγγελμάτων  Έννοιες που αφορούν την απασχόληση και την οικονομία.
  • 2. Σχέδιο Δράσης Ομίλου Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 56ου Γυμνασίου Αθήνας. Σχολικό έτος: 2023-2024 [2] Διδακτική μεθοδολογία - Ομαδοσυνεργατική - Διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση - Project-based learning Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) Α ΦΑΣΗ (4 ώρες) 1η συνάντηση ( 2ώρες) Γνωριμία:  με την ομάδα του ομίλου και προσδιορισμός στόχων και χρονοδιαγράμματος.  με τον διαθέσιμο υλικοτεχνικό εξοπλισμό Συμφωνία σχετικά με τα συστατικά καλής λειτουργίας του ομίλου και οργάνωση της ομάδας σε υποομάδες 2η συνάντηση (2 ώρες) Γνωριμία:  με την πλατφόρμα http://e-mathisi.mysch.gr/ που θα χρησιμοποιηθεί τόσο ως αποθετήριο υλικού (όλες οι δραστηριότητες θα είναι αναρτημένες και εκεί) όσο και ως σημείο αφετηρίας για ανταλλαγή απόψεων, ανάρτηση εργασιών, συζητήσεων Δυναμική της ομάδας (επικοινωνία – λήψη αποφάσεων) Β΄ΦΑΣΗ (24 ώρες) Στη φάση αυτή θα ακολουθήσει μια σειρά δίωρων συναντήσεων βασισμένες στις ενότητες:  ανακαλύπτω τον εαυτό μου  η πληροφόρηση στη ζωή μας  οι (επαγγελματικές) αποφάσεις στη ζωή μας  ο κόσμος της εργασίας και των επιχειρήσεων  πολιτικές ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων  η επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων Γ ΄ΦΑΣΗ (12 ώρες)  Επιχειρηματικότητα  Καινοτομίας και επιχειρείν  Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Ιδέας  Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης  Απλά βήματα οικονομικού προγραμματισμού Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) Παρουσιάσεις (power points), Πλατφόρμα e-mathisi.mysch.gr με περιεχόμενο σχετικά με τις δραστηριότητες Μουσικά κομμάτια Προβολή ταινιών
  • 3. Σχέδιο Δράσης Ομίλου Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 56ου Γυμνασίου Αθήνας. Σχολικό έτος: 2023-2024 [3] Τρόπος επιλογής μαθητών Με βάση την επιλογή στην αίτηση συμμετοχής στους ομίλους του σχολείου. Σε περίπτωση που έχει υπερκεραστεί ο απαιτούμενος αριθμός γίνεται επιλογή με κλήρωση. Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους με περιγραφική αξιολόγηση και καταγράφεται σε ημερολόγιο η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) Τρίτη 14:10-16:10 Τόπος διεξαγωγής ομίλου Εργαστήριο Τεχνολογικής Ανάπτυξης του 56ου Γυμνασίου Αθήνας Υλικό που χρησιμοποιούμε http://kesyp-ampel.att.sch.gr/ https://eclass.aspete.gr/modules/document/file.php http://kesyp-ampel.att.sch.gr/sep_gym_math_2000.pdf Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) Εκπαιδευτικές επισκέψεις Δεν προβλέπονται Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Εσωτερική διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Παραδοτέα, δραστηριότητες των ομάδων Παραδοτέα Βίντεο και φωτογραφίες από τις δραστηριότητες αναρτημένες στο δικτυακό μας τόπο καθώς και στο fb του σχολείου μας. Βιβλιογραφία
  • 4. Σχέδιο Δράσης Ομίλου Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 56ου Γυμνασίου Αθήνας. Σχολικό έτος: 2023-2024 [4] Μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: Άννα-Μαρία, Βασιλική, Ελέιν, Ναταλία, Σαμπρίνα, Στρόμπερι, Ακράμ, Γιάννης, Λευτέρης, Στράτος Σελίδα στο δικτυακό μας τόπο https://56gym-athin.att.sch.gr/index.php/m- activities/m-omiloi/470-art- epixeirimatikotita-23-24