SlideShare a Scribd company logo
H άλωση

Tο τέλος …
Προς το 1453 …
  Κατά τα 1.100 χρόνια ζωής της    Ένα από αυτά, η ελληνική
  Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η     Αυτοκρατορία της Νίκαιας
  Κωνσταντινούπολη είχε        κατάφερε να επικρατήσει στην
  πολιορκηθεί αρκετές φορές      περιοχή και να ανακτήσει την
  αλλά μόνο μία φορά είχε πέσει    Πόλη το 1261. Τους
  στα χέρια των εχθρών, το      επόμενους δύο αιώνες, η
  1204 από τους Σταυροφόρους     εξασθενημένη Βυζαντινή
  της Δ' Σταυροφορίας. Μετά το    Αυτοκρατορία δεχόταν
  1204 στην πόλη           συνεχείς επιθέσεις από
  εγκαθιδρύθηκε ένα αδύναμο      Λατίνους, Σέρβους,
  Λατινικό βασίλειο και οι      Βουλγάρους και ιδιαίτερα από
  υπόλοιπες περιοχές της       τους Οθωμανούς Τούρκους.
  Αυτοκρατορίας είχαν
  διασπαστεί σε επί μέρους
  βασίλεια.
Τι απέμεινε
 στο Βυζάντιο;
 Πώς ονομάζεται
 η αυτοκρατορία
σε αυτή τη φάση,
   και γιατί;
  Το 1453 στην
  Αυτοκρατορία
  ανήκε εκτός από
  την ίδια την
  Κωνσταντινούπολη
  και τα περίχωρά
  της, το μεγαλύτερο
  τμήμα της
  Πελοποννήσου, με
  επίκεντρο τον
  Μυστρά.
  Στο οθωμανικό
  στρατόπεδο, ο Μωάμεθ
  Β', είκοσι ενός μόλις ετών
  (το 1453), χαρακτήρας
  ιδιαίτερα
  σκληροτράχηλος,
  φιλοπόλεμος, υπέκυπτε
  γενικά σε κατώτερα
  πάθη, ταυτόχρονα όμως
  έδειχνε ενδιαφέρον για
  την επιστήμη και τη
  μόρφωση.
Η επιθυμία να κατακτήσει την
Κωνσταντινούπολη είχε γίνει έμμονη ιδέα
 για τον νεαρό σουλτάνο: διασώζεται ότι
  έμενε άυπνος για συνεχείς νύχτες,
 χαράσσοντας στο χαρτί το σχέδιο της
 πόλης και σημειώνοντας τα σημεία που
μπορούσαν να προσβληθούν ευκολότερα.
  Αφού αποφάσισε να δώσει το τελικό
χτύπημα στην Πόλη, ο Μωάμεθ άρχισε να
  εργάζεται με εξαιρετική προσοχή.
  Πρώτα έκτισε, στα βόρεια της πόλης, στις ευρωπαϊκές ακτές του
  Βοσπόρου, στο πιο στενό σημείο του, ένα ισχυρό φρούριο (Ρούμελι
  Χισάρ). Τα κανόνια του τοποθετήθηκαν εκεί. Το οχυρωματικό αυτό
  έργο απέκοπτε, σε συνδυασμό με το προϋπάρχον οχυρό στην
  απέναντι ασιατική ακτή (Ανατολή-Χισάρ) την θαλάσσια επικοινωνία
  της Κωνσταντινούπολης με τα λιμάνια του Εύξεινου πόντου.
  Ο Κωνσταντίνος ΙΑ'
  κατέβαλε
  γενναιόδωρες
  προσπάθειες να
  περισώσει από την
  Αυτοκρατορία ό,τι
  ήταν δυνατό. Ως
  χαρακτήρας
  διακρινόταν για την
  ενεργητικότητα και
  την ανδρεία του.
  Η είσοδος του Κεράτιου
  κόλπου κλείσθηκε με
  βαριά αλυσίδα, όπως
  συνέβαινε κάθε φορά σε
  επικείμενες καταστάσεις
  πολιορκίας για να
  αποτραπεί η διείσδυση
  του εχθρικού στόλου.
  Παρά τη σημαντική
  αριθμητική διαφορά, η
  Πόλη προστατευόταν από
  τα περίφημα τείχη που
  είχαν μήκος πέραν των
  22 χιλιομέτρων.
  Στις 7 Απριλίου κηρύχθηκε επίσημα η πολιορκία
  από τον Μωάμεθ Β' και στις 12 κατέφθασε ο
  τουρκικός στόλος από την Καλλίπολη. Το
  μεγάλο τουρκικό κανόνι είχε τοποθετηθεί
  ακριβώς μπροστά και για τον λόγο αυτό οι
  Βυζαντινοί τοποθέτησαν μεγάλο μέρος του
  στρατού σε αυτό το μέρος των τειχών. Στις 21
  Μαΐου, ο σουλτάνος έστειλε πρέσβη στην
  Κωνσταντινούπολη. Ζητούσε την παράδοση της
  πόλης με την υπόσχεση να επιτρέψει στον
  Αυτοκράτορα και σε όσους το επιθυμούσαν να
  φύγουν με τα υπάρχοντά τους.
Τὸ δὲ τὴ ν πόλιν σοὶ δοῦ ναι
 οὔ τ' ἐ μὸ ν ἐ στίν οὔ τ' ἄ λλου
τῶ ν κατοικούντων ἐ ν ταύτῃ •
 κοινῇ γὰ ρ γνώμῃ πάντες
    αὐ τοπροαιρέτως
  άποθανοῦ μεν καὶ οὐ
 φεισόμεθα τῆ ς ζωῆ ς ἡ μῶ ν.
  Την Τρίτη το βράδυ, 29 Μαΐου, μεταξύ 01.00 και 02.00,
  εκδηλώθηκε γενική τουρκική επίθεση. Η πολιορκία
  κράτησε περίπου 3 μήνες και, τελικά, ο σημαντικά
  ισχυρότερος Μωάμεθ κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη
  την Τρίτη 29 Μαΐου 1453 (αποφράς ημέρα). Μετά τον
  θάνατο του Κωνσταντίνου οι Τούρκοι όρμησαν μέσα
  στην πόλη, αρχίζοντας μαζικές λεηλασίες. Ένα μεγάλο
  πλήθος πολιτών κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ελπίζοντας
  να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι Τούρκοι διέρρηξαν την
  κεντρική πύλη και όρμησαν μέσα στην εκκλησία όπου
  έσφαξαν το πλήθος. Την ημέρα της πτώσης της
  Κωνσταντινούπολης, ή πιθανόν την επόμενη, ο
  Σουλτάνος εισήλθε επίσημα στην πόλη και πήγε στην
  Αγία Σοφία, όπου και προσευχήθηκε.
   ΘΡΗΝΟΣ – ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
 Σημαίνει ο Θιος, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια,
     σημαίνει κ' η αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,
    με τετρακόσια σήμαντρα κ’ εξηνταδυό καμπάναις,
    κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
     Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
 κι' απ' την πολλή την ψαλμουδιά εσειόντανε οι κολόνναις.
    Να μπούνε 'ς το χερουβικό και νά βγη ο βασιλέας,
  φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι' άπ' αρχαγγέλου στόμα.
    "Πάψετε το χερουβικό κι' ας χαμηλώσουν τ' άγια,
    παπάδες πάρτε τα γιερά, και σεις κεριά σβηστήτε,
     γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψη.
  Μόν στείλτε λόγο 'ς τη Φραγκιά, νάρτουνε τρία καράβια,
    το ‘να να πάρη το σταυρό και τάλλο το βαγγέλιο,
     το τρίτο, το καλύτερο, την άγια τράπεζα μας,
  μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν".
    Η Δέσποινα ταράχτηκε, κ' εδάκρυσαν οι εικόνες.
    "Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζης,
    πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι”.
  ΤΡΙΤΗ ΡΩΜΗ

  Ο Ιβάν Γ΄ Βασίλιεβιτς (ρωσ. Иван III Васильевич, 22
 Ιανουαρίου 1440 – 27 Οκτωβρίου 1505) ο επονομαζόμενος
   Μέγας ως επίσης και «μεγάλος πρίγκηπας πασών των
    Ρωσιών» (στα ρωσικά Великий князь всея Руси)
νυμφεύθηκε τη Ζωή Σοφία Παλαιολογίνα και μέσω του γάμου
    αυτού διακήρυξε ότι είναι ο νόμιμος κληρονόμος των
   δικαιωμάτων επί του βυζαντινού θρόνου, τα οποία ήταν
    περιζήτητα στην τότε μεσαιωνική Ευρώπη, μετά την
κατάρρευση της ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δηλαδή
  του Βυζαντίου. Ο Ιβάν Γ΄ διακήρυξε ότι κληρονομεί και το
 δικέφαλο αετό των Παλαιολόγων τον οποίο έκανε θυρεό δικό
   του και του νεοσύστατου βασιλείου του. Επίσης ο Ιβάν
      ανακήρυξε τη Μόσχα σε Τρίτη Ρώμη, αφού η
Κωνσταντνούπολη η Δεύτερη Ρώμη, όπως είχε χαρακτηρισθεί
 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, βρισκόταν ήδη υπό οθωμανική
  κατοχή. Διακήρυξε ακόμα ότι τα πρωτεία του Οικουμενικού
 Πατριαρχείου περιέρχονται στην αρχιεπισκοπή της Μόσχας.
   Συγχρόνως, με την προτροπή της συζύγου του Σοφίας
 Παλαιολογίνας έλαβε τον τίτλο του καίσαρα (caesar), όπως
    ανακηρύσσονταν τα άρρενα τέκνα των Βυζαντινών
    αυτοκρατόρων. Τίτλος που με τη ρωσική γλωσσική
   παραφθορά έγινε τσάρος. Από την πλευρά της, η Σοφία
   Παλαιολογίνα εισήγαγε και καθιέρωσε όλο το βυζαντινό
   τυπικό στο παλάτι του συζύγου της, προκαλώντας την
       αντιπάθεια των Βογιάρων αρχόντων.
προς την άλωση
προς την άλωση
προς την άλωση
προς την άλωση
προς την άλωση
προς την άλωση
προς την άλωση
προς την άλωση

More Related Content

What's hot

Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο
Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον ΠαλαιολόγοΗ ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο
Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο
Dimitra Mylonaki
 
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453
Iliana Kouvatsou
 
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουη εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουelissabet
 
Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφηΟι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
Dimitra Mylonaki
 
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της ΚωνσταντινούποληςΗ εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
irinikel
 
Βούλγαροι
ΒούλγαροιΒούλγαροι
Βούλγαροι
2lykeio
 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)
Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)
Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)
Iliana Kouvatsou
 
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης  από τους Τούρκους
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης  από τους Τούρκους
Dimitra Mylonaki
 
η άλωση της κωνσταντινούπολης από τους τούρκους
η άλωση της κωνσταντινούπολης από τους τούρκουςη άλωση της κωνσταντινούπολης από τους τούρκους
η άλωση της κωνσταντινούπολης από τους τούρκους4dimamaliadas
 
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κ.Τσωράκης
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κ.ΤσωράκηςΗ Άλωση της Πόλης (1453), Κ.Τσωράκης
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κ.Τσωράκης
Iliana Kouvatsou
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (Ε΄)
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (Ε΄)29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (Ε΄)
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (Ε΄)
Maniatis Kostas
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μaria Demirakou
 
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους,Γιαννούλας-Βεντουρής
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους,Γιαννούλας-ΒεντουρήςΗ άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους,Γιαννούλας-Βεντουρής
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους,Γιαννούλας-Βεντουρής
Iliana Kouvatsou
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
Nasia Fatsi
 
Ιστορία Ε΄ 6.33. ΄΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.33. ΄΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.33. ΄΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.33. ΄΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη ΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
4η σταυροφορια
4η σταυροφορια4η σταυροφορια
4η σταυροφορια
vana papaioannou
 
H alosi tis polis apo tous tourkous kef 36
H alosi tis polis apo tous tourkous kef 36H alosi tis polis apo tous tourkous kef 36
H alosi tis polis apo tous tourkous kef 36
Γιάννης Ούρδας
 
Η άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Τούρκους
Η άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Τούρκους Η άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Τούρκους
Η άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Τούρκους Flora Kyprianou
 
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Χρήστος Χαρμπής
 

What's hot (20)

Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο
Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον ΠαλαιολόγοΗ ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο
Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο
 
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453
 
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουη εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
 
Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφηΟι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
 
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της ΚωνσταντινούποληςΗ εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Η εξάπλωση των Οθωμανών Τούρκων και η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
 
Βούλγαροι
ΒούλγαροιΒούλγαροι
Βούλγαροι
 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)
Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)
Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)
 
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης  από τους Τούρκους
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης  από τους Τούρκους
 
η άλωση της κωνσταντινούπολης από τους τούρκους
η άλωση της κωνσταντινούπολης από τους τούρκουςη άλωση της κωνσταντινούπολης από τους τούρκους
η άλωση της κωνσταντινούπολης από τους τούρκους
 
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κ.Τσωράκης
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κ.ΤσωράκηςΗ Άλωση της Πόλης (1453), Κ.Τσωράκης
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κ.Τσωράκης
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (Ε΄)
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (Ε΄)29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (Ε΄)
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία (Ε΄)
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
 
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους,Γιαννούλας-Βεντουρής
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους,Γιαννούλας-ΒεντουρήςΗ άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους,Γιαννούλας-Βεντουρής
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους,Γιαννούλας-Βεντουρής
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
 
Ιστορία Ε΄ 6.33. ΄΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.33. ΄΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.33. ΄΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.33. ΄΄ Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη ΄΄
 
4η σταυροφορια
4η σταυροφορια4η σταυροφορια
4η σταυροφορια
 
H alosi tis polis apo tous tourkous kef 36
H alosi tis polis apo tous tourkous kef 36H alosi tis polis apo tous tourkous kef 36
H alosi tis polis apo tous tourkous kef 36
 
Η άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Τούρκους
Η άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Τούρκους Η άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Τούρκους
Η άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Τούρκους
 
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
 

Similar to προς την άλωση

ρωμανία ημέρες δόξας ... πόνου και οδύνης
ρωμανία ημέρες δόξας ... πόνου και οδύνηςρωμανία ημέρες δόξας ... πόνου και οδύνης
ρωμανία ημέρες δόξας ... πόνου και οδύνηςΕλενη Ζαχου
 
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Πόλη
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Πόλη35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Πόλη
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Πόλη
Dimitra Mylonaki
 
κωνσταντινος παλαιολογος
κωνσταντινος παλαιολογοςκωνσταντινος παλαιολογος
κωνσταντινος παλαιολογος
alexkonta
 
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
Nasia Fatsi
 
Πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,Χρήστος Λουκάς
Πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,Χρήστος ΛουκάςΠολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,Χρήστος Λουκάς
Πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,Χρήστος Λουκάς
Iliana Kouvatsou
 
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-ΣιμιτζήςΗ Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Iliana Kouvatsou
 
2. Η Άλωση της Πόλης.pptx
2. Η Άλωση της Πόλης.pptx2. Η Άλωση της Πόλης.pptx
2. Η Άλωση της Πόλης.pptx
varalig
 
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωσηgeorge papadopoulos
 
τουρκοι βυαντινοι
τουρκοι  βυαντινοιτουρκοι  βυαντινοι
τουρκοι βυαντινοιneoklis47
 
τουρκοι βυαντινοι
τουρκοι  βυαντινοιτουρκοι  βυαντινοι
τουρκοι βυαντινοιneoklis47
 
Ιστορία Ε΄ 6.35. ΄΄ Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.35. ΄΄ Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.35. ΄΄ Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.35. ΄΄ Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
Χρυσούλα Κοσμά
 
34 o k. palaiologos prospathei na sosei tin poli
34 o k. palaiologos prospathei na sosei tin poli34 o k. palaiologos prospathei na sosei tin poli
34 o k. palaiologos prospathei na sosei tin poli
Dimitra Mylonaki
 
κεφαλαιο 4 ιουστινιανος
κεφαλαιο 4 ιουστινιανοςκεφαλαιο 4 ιουστινιανος
κεφαλαιο 4 ιουστινιανος
vasgeo64
 
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουelissabet
 
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος ΤσόλκαςΗ Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Iliana Kouvatsou
 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Iliana Kouvatsou
 
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
2lykeio
 
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.pptA-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
ssuser2f8893
 

Similar to προς την άλωση (20)

1453
14531453
1453
 
ρωμανία ημέρες δόξας ... πόνου και οδύνης
ρωμανία ημέρες δόξας ... πόνου και οδύνηςρωμανία ημέρες δόξας ... πόνου και οδύνης
ρωμανία ημέρες δόξας ... πόνου και οδύνης
 
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Πόλη
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Πόλη35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Πόλη
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Πόλη
 
κωνσταντινος παλαιολογος
κωνσταντινος παλαιολογοςκωνσταντινος παλαιολογος
κωνσταντινος παλαιολογος
 
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
 
Πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,Χρήστος Λουκάς
Πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,Χρήστος ΛουκάςΠολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,Χρήστος Λουκάς
Πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης,Χρήστος Λουκάς
 
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-ΣιμιτζήςΗ Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
Η Δ΄Σταυροφορία και η Άλωστη του 1204,Σαγιάς-Σιμιτζής
 
2. Η Άλωση της Πόλης.pptx
2. Η Άλωση της Πόλης.pptx2. Η Άλωση της Πόλης.pptx
2. Η Άλωση της Πόλης.pptx
 
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση
 
τουρκοι βυαντινοι
τουρκοι  βυαντινοιτουρκοι  βυαντινοι
τουρκοι βυαντινοι
 
τουρκοι βυαντινοι
τουρκοι  βυαντινοιτουρκοι  βυαντινοι
τουρκοι βυαντινοι
 
Ιστορία Ε΄ 6.35. ΄΄ Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.35. ΄΄ Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.35. ΄΄ Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.35. ΄΄ Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη ΄΄
 
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
 
34 o k. palaiologos prospathei na sosei tin poli
34 o k. palaiologos prospathei na sosei tin poli34 o k. palaiologos prospathei na sosei tin poli
34 o k. palaiologos prospathei na sosei tin poli
 
κεφαλαιο 4 ιουστινιανος
κεφαλαιο 4 ιουστινιανοςκεφαλαιο 4 ιουστινιανος
κεφαλαιο 4 ιουστινιανος
 
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
 
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος ΤσόλκαςΗ Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
 
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
 
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.pptA-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
 

More from Ελένη Ξ

Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Ελένη Ξ
 
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Ελένη Ξ
 
Kazantzakis publications berlin (gr)
Kazantzakis publications  berlin (gr)Kazantzakis publications  berlin (gr)
Kazantzakis publications berlin (gr)Ελένη Ξ
 
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗΕλένη Ξ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ Ελένη Ξ
 
αιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίΕλένη Ξ
 
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosGynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosΕλένη Ξ
 
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαΕλένη Ξ
 
Megaron
MegaronMegaron
Megaron
Ελένη Ξ
 
2nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 20122nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 2012
Ελένη Ξ
 
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδουδιαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
Ελένη Ξ
 
18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριωνΕλένη Ξ
 
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια 1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια Ελένη Ξ
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
πλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mailπλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης MailΕλένη Ξ
 
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13Ελένη Ξ
 

More from Ελένη Ξ (20)

Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
 
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
 
Kazantzakis publications berlin (gr)
Kazantzakis publications  berlin (gr)Kazantzakis publications  berlin (gr)
Kazantzakis publications berlin (gr)
 
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
 
αιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοί
 
ναυμαχίες
ναυμαχίεςναυμαχίες
ναυμαχίες
 
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosGynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmos
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
 
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα
 
Megaron
MegaronMegaron
Megaron
 
2nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 20122nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 2012
 
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδουδιαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
 
18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων
 
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια 1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
πλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mailπλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mail
 
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
 

προς την άλωση

 • 2. Προς το 1453 …  Κατά τα 1.100 χρόνια ζωής της  Ένα από αυτά, η ελληνική Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας Κωνσταντινούπολη είχε κατάφερε να επικρατήσει στην πολιορκηθεί αρκετές φορές περιοχή και να ανακτήσει την αλλά μόνο μία φορά είχε πέσει Πόλη το 1261. Τους στα χέρια των εχθρών, το επόμενους δύο αιώνες, η 1204 από τους Σταυροφόρους εξασθενημένη Βυζαντινή της Δ' Σταυροφορίας. Μετά το Αυτοκρατορία δεχόταν 1204 στην πόλη συνεχείς επιθέσεις από εγκαθιδρύθηκε ένα αδύναμο Λατίνους, Σέρβους, Λατινικό βασίλειο και οι Βουλγάρους και ιδιαίτερα από υπόλοιπες περιοχές της τους Οθωμανούς Τούρκους. Αυτοκρατορίας είχαν διασπαστεί σε επί μέρους βασίλεια.
 • 3. Τι απέμεινε στο Βυζάντιο; Πώς ονομάζεται η αυτοκρατορία σε αυτή τη φάση, και γιατί;
 • 4. Το 1453 στην Αυτοκρατορία ανήκε εκτός από την ίδια την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου, με επίκεντρο τον Μυστρά.
 • 5.
 • 6. Στο οθωμανικό στρατόπεδο, ο Μωάμεθ Β', είκοσι ενός μόλις ετών (το 1453), χαρακτήρας ιδιαίτερα σκληροτράχηλος, φιλοπόλεμος, υπέκυπτε γενικά σε κατώτερα πάθη, ταυτόχρονα όμως έδειχνε ενδιαφέρον για την επιστήμη και τη μόρφωση.
 • 7. Η επιθυμία να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη είχε γίνει έμμονη ιδέα για τον νεαρό σουλτάνο: διασώζεται ότι έμενε άυπνος για συνεχείς νύχτες, χαράσσοντας στο χαρτί το σχέδιο της πόλης και σημειώνοντας τα σημεία που μπορούσαν να προσβληθούν ευκολότερα. Αφού αποφάσισε να δώσει το τελικό χτύπημα στην Πόλη, ο Μωάμεθ άρχισε να εργάζεται με εξαιρετική προσοχή.
 • 8. Πρώτα έκτισε, στα βόρεια της πόλης, στις ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου, στο πιο στενό σημείο του, ένα ισχυρό φρούριο (Ρούμελι Χισάρ). Τα κανόνια του τοποθετήθηκαν εκεί. Το οχυρωματικό αυτό έργο απέκοπτε, σε συνδυασμό με το προϋπάρχον οχυρό στην απέναντι ασιατική ακτή (Ανατολή-Χισάρ) την θαλάσσια επικοινωνία της Κωνσταντινούπολης με τα λιμάνια του Εύξεινου πόντου.
 • 9. Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' κατέβαλε γενναιόδωρες προσπάθειες να περισώσει από την Αυτοκρατορία ό,τι ήταν δυνατό. Ως χαρακτήρας διακρινόταν για την ενεργητικότητα και την ανδρεία του.
 • 10. Η είσοδος του Κεράτιου κόλπου κλείσθηκε με βαριά αλυσίδα, όπως συνέβαινε κάθε φορά σε επικείμενες καταστάσεις πολιορκίας για να αποτραπεί η διείσδυση του εχθρικού στόλου. Παρά τη σημαντική αριθμητική διαφορά, η Πόλη προστατευόταν από τα περίφημα τείχη που είχαν μήκος πέραν των 22 χιλιομέτρων.
 • 11. Στις 7 Απριλίου κηρύχθηκε επίσημα η πολιορκία από τον Μωάμεθ Β' και στις 12 κατέφθασε ο τουρκικός στόλος από την Καλλίπολη. Το μεγάλο τουρκικό κανόνι είχε τοποθετηθεί ακριβώς μπροστά και για τον λόγο αυτό οι Βυζαντινοί τοποθέτησαν μεγάλο μέρος του στρατού σε αυτό το μέρος των τειχών. Στις 21 Μαΐου, ο σουλτάνος έστειλε πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Ζητούσε την παράδοση της πόλης με την υπόσχεση να επιτρέψει στον Αυτοκράτορα και σε όσους το επιθυμούσαν να φύγουν με τα υπάρχοντά τους.
 • 12. Τὸ δὲ τὴ ν πόλιν σοὶ δοῦ ναι οὔ τ' ἐ μὸ ν ἐ στίν οὔ τ' ἄ λλου τῶ ν κατοικούντων ἐ ν ταύτῃ • κοινῇ γὰ ρ γνώμῃ πάντες αὐ τοπροαιρέτως άποθανοῦ μεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆ ς ζωῆ ς ἡ μῶ ν.
 • 13.
 • 14. Την Τρίτη το βράδυ, 29 Μαΐου, μεταξύ 01.00 και 02.00, εκδηλώθηκε γενική τουρκική επίθεση. Η πολιορκία κράτησε περίπου 3 μήνες και, τελικά, ο σημαντικά ισχυρότερος Μωάμεθ κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη την Τρίτη 29 Μαΐου 1453 (αποφράς ημέρα). Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου οι Τούρκοι όρμησαν μέσα στην πόλη, αρχίζοντας μαζικές λεηλασίες. Ένα μεγάλο πλήθος πολιτών κατέφυγε στην Αγία Σοφία, ελπίζοντας να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι Τούρκοι διέρρηξαν την κεντρική πύλη και όρμησαν μέσα στην εκκλησία όπου έσφαξαν το πλήθος. Την ημέρα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης, ή πιθανόν την επόμενη, ο Σουλτάνος εισήλθε επίσημα στην πόλη και πήγε στην Αγία Σοφία, όπου και προσευχήθηκε.
 • 15.
 • 16. ΘΡΗΝΟΣ – ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ  Σημαίνει ο Θιος, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει κ' η αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, με τετρακόσια σήμαντρα κ’ εξηνταδυό καμπάναις, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, κι' απ' την πολλή την ψαλμουδιά εσειόντανε οι κολόνναις. Να μπούνε 'ς το χερουβικό και νά βγη ο βασιλέας, φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι' άπ' αρχαγγέλου στόμα. "Πάψετε το χερουβικό κι' ας χαμηλώσουν τ' άγια, παπάδες πάρτε τα γιερά, και σεις κεριά σβηστήτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψη. Μόν στείλτε λόγο 'ς τη Φραγκιά, νάρτουνε τρία καράβια, το ‘να να πάρη το σταυρό και τάλλο το βαγγέλιο, το τρίτο, το καλύτερο, την άγια τράπεζα μας, μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν". Η Δέσποινα ταράχτηκε, κ' εδάκρυσαν οι εικόνες. "Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζης, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι”.
 • 17. ΤΡΙΤΗ ΡΩΜΗ  Ο Ιβάν Γ΄ Βασίλιεβιτς (ρωσ. Иван III Васильевич, 22 Ιανουαρίου 1440 – 27 Οκτωβρίου 1505) ο επονομαζόμενος Μέγας ως επίσης και «μεγάλος πρίγκηπας πασών των Ρωσιών» (στα ρωσικά Великий князь всея Руси) νυμφεύθηκε τη Ζωή Σοφία Παλαιολογίνα και μέσω του γάμου αυτού διακήρυξε ότι είναι ο νόμιμος κληρονόμος των δικαιωμάτων επί του βυζαντινού θρόνου, τα οποία ήταν περιζήτητα στην τότε μεσαιωνική Ευρώπη, μετά την κατάρρευση της ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δηλαδή του Βυζαντίου. Ο Ιβάν Γ΄ διακήρυξε ότι κληρονομεί και το δικέφαλο αετό των Παλαιολόγων τον οποίο έκανε θυρεό δικό του και του νεοσύστατου βασιλείου του. Επίσης ο Ιβάν ανακήρυξε τη Μόσχα σε Τρίτη Ρώμη, αφού η Κωνσταντνούπολη η Δεύτερη Ρώμη, όπως είχε χαρακτηρισθεί επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, βρισκόταν ήδη υπό οθωμανική κατοχή. Διακήρυξε ακόμα ότι τα πρωτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου περιέρχονται στην αρχιεπισκοπή της Μόσχας. Συγχρόνως, με την προτροπή της συζύγου του Σοφίας Παλαιολογίνας έλαβε τον τίτλο του καίσαρα (caesar), όπως ανακηρύσσονταν τα άρρενα τέκνα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Τίτλος που με τη ρωσική γλωσσική παραφθορά έγινε τσάρος. Από την πλευρά της, η Σοφία Παλαιολογίνα εισήγαγε και καθιέρωσε όλο το βυζαντινό τυπικό στο παλάτι του συζύγου της, προκαλώντας την αντιπάθεια των Βογιάρων αρχόντων.