SlideShare a Scribd company logo
Tempo e clima. 1
Tempo e clima.
Tempo: “é o estado da
atmósfera nun
determinado momento e
nun determinado lugar.
Como cada un dos
instantes son máis ou
menos prolongados no
tempo, e en extensión,
denomínase tipo de
tempo”
Clima: “é a sucesión dos
tipos de tempo que tenden a
repetirse con regularidade en
ciclos anuais. Cando unha
comarca, cidade ou ladeira
ten un clima diferenciado do
zonal dicimos que é un
topoclima e microclima que
non ten divisións inferiores: o
que hai nunha habitación,
debaixo dunha árbore...”
A atmósfera 2
O clima: factores 3
Os factores que condicionan o
clima
Astronómicos Xeográficos Termodinámicos
Constantes Varían
A latitude A rotación A traslación
Alteran a
Radiación solar
O mar A terra Forma da
Península
A altitude O releve
Modifican
Xeran a
diversidade
climática
Circulación xeral atmosférica
Circulació
n en altura
Circulación
en
superficie
Orixinan os tipos
de tempo
O clima: Factores astronómicos. Rotación e trasl4
Os factores climáticos: a inclinación dos raios so5
Distintos grados de insolación según a inclinación dos raios solares
O clima: a latitude 6
O clima: zonas térmicas e tipos de climas.7
Latitude e zonas térmicas da terra8
A Península atópase na zona temperada
Os factores xeográficos do clima da Península
Ibérica.
O clima: a incidencia da radiación solar.9
suavización climática: as brisas mariñas10
As correntes mariñas. 11
A situación intercontinental12
Ventos fríos
E secos
Ventos
suaves e
húmidos
Ventos cálidos
e secos
Factores climáticos: Morfoloxía penínsular.13
Factores climáticos: O releve, barreiras e pasillos14
factores climáticos: gradiente térmico vertical en15
Factores climáticos: o releve, efecto fohën16
Factores climáticos: a orientación do releve17
termodinámica do aire 18
Aire cálido
É menos denso e máis
lixeiro co frío. Tende a
elevarse en altura e a
exercer menos presión
sobre a superficie
terrestre
Aire frío
É máis denso e máis
pesado co cálido. Tende
a descender en altura e
a exercer maior presión
sobre a superficie
terrestre.
Termodinámica do aire
Factores climáticos termodinámicos: circulación19
Desplazamento dos ventos. 20
Mecanismo de funcionamento da forza de Coriol21
Forza de Coriolis. 22
Sentido de xiro dos ventos nos dous hemisferios.23
Corrente en chorro. 24
Formación de "gotas frías" na corrente en chorro25
Principais masas de aire que afectan á Península26
Circulación en superficie: corte dun frente.27
Circulación en superficie fronte fría.28
Circulación en superficie: frente cálido.29
Circulación en superficie: fronte estacionaria.30
Circulación en superficie: fronte occluída.31
Circulación en superficie: fronte polar.32
Fronte polar: formación dunha borrasca.33
Os centros de acción: as borrascas.34
Ventos centrípetos.
Os ventos conflúen
cara o centro, zona
na que hai menor
presión.
A ras do chan os
ventos xiran no
sentido contrario
das agullas do
reloxio.
Cartografía horizontal dunha
borrasca
Os centros de acción: borrascas35
Topografía vertical dunha borrasca
Os centros de acción: os anticiclóns.36
Os ventos son centrífugos.
Desplazanse
do centro, zona de maior presión,
cara a periferia, zona de menor
presión.
A ras do chan os ventos xiran no
sentido
das agullas do reloxio. Ó contrario no
hemisferio sur.
Cartografía horizontal dun
anticiclón.
Os centros de acción: anticiclón.37
Topografía vertical dun anticiclón
Os elementos do clima: a insolación38
Mapa da radiación solar en España en Kwh/m2
ó ano
Os elementos do clima: a formación da néboa39
Inversión térmica
Advección
Elementos do clima: temperaturas40
Elementos do clima: temperaturas41
Elementos do clima: temperaturas.42
Elementos do clima. A presión atmosférica: expe43
Elementos do clima: A presión atmosférica.44
Elementos do clima: diferentes gradientes de pre45
Elementos do clima: Os ventos. Rosa e clasificac46
Elementos do clima: precipitacións, mapa de isoh48
Elementos do clima: Chuvias de convección49
Elementos do clima: chuvias ciclónicas.50
Elementos do clima: chuvias de releve51
Elementos do clima: precipitacións (reparto)52
Elementos do clima: precipitacións.53
Número medio anual de días de precipitación
Elementos do clima: índice de aridez.54
Os mapas do tempo: tipos de configuracións isob55
Os mapas do tempo: tipos de frontes.56
Fronte fría
Fronte
cálida
Fronte ocluída
Fronte
estacionaria
Simbolos de frontes nos mapas sinópticos de superficie.
Tipos de tempo: Tipo A 57
Tipos de tempo: Tipo B 58
Tipos de tempo: Tipo C 59
Tipos de tempo: Tipo D 60
Tipos de tempo: Tipo E 61
Tipos de tempo: Tipo F 62
Tipos de tempo: Tipo G 63
Tipos de tempo: Tipo H 64
Tipos de tempo: Tipo I 65
Tipos de tempo: Tipo J 66
Tipos de tempo: Tipo K 67
Tipos de tempo: Tipo L 68
Tipos de tempo: Tipo M 69
Tipos de tempo: Tipo N 70
Tipos de tempo: Tipo O 71
Mércores
29-X-2008
Tipos de climas en España. Distribución72
Climograma. Málaga. 73
Climograma. Albacete. 74
Climograma. Alicante 75
Climograma. Almería. 76
Climograma. Avila. 77
Climograma. Badaxoz 78
Climograma. Bilbao 79
Climograma. Barcelona 80
Climograma. Burgos. 81
Climograma. Cáceres. 82
Climograma. Córdoba. 83
Climograma. Cidade Real. 84
Climograma. Castellón. 85
Climograma. Cuenca. 86
Climograma. Granada 87
Climograma. Guadalaxara. 88
Climograma. Huelva. 89
Climograma. Huesca. 90
Climograma. Xaén. 91
Climograma. A Coruña. 92
Climograma. León. 93
Climograma. Logroño. 94
Climograma. Lleida. 95
Climograma. Madrid. 96
Climograma. Murcia. 97
Climograma. Pamplona. 98
Climograma. Ourense. 99
Climograma. Pontevedra. 100
Climograma. Salamanca 101
Climograma. Sevilla. 102
Climograma. Segovia. 103
Climograma. Santander. 104
Climograma. Soria. 105
Climograma. San Sebastian 106
Climograma. Reus (Tarragona)107
Climograma. Teruel. 108
Climograma. Toledo. 109
Climograma. Valladolid. 110
Climograma. Vitoria. 111
Climograma. Valencia. 112
Climograma. Zamora. 113
Climograma. Zaragoza. 114
Climograma. Canarias. 115
Climograma. Canarias. 116
Climograma nº 4
Altitude 6 m.
T.M. 21,1º P.M.A. 111 mm.
X F M A M X X A S O N D
Meses
0
5
10
15
20
25
Temp. 0º
0
5
10
15
20
25
30
Precip. mm.
O clima urbano: Illa de calor118

More Related Content

What's hot

02a clima intro
02a clima intro02a clima intro
02a clima intro
quiquehs
 
02b clima tempomet
02b clima tempomet02b clima tempomet
02b clima tempomet
quiquehs
 
Comentario mapa do tempo
Comentario mapa do tempoComentario mapa do tempo
Comentario mapa do tempo
luis gomez amoedo
 
02d clima vocabulario
02d clima vocabulario02d clima vocabulario
02d clima vocabulario
quiquehs
 
Comentar mapa do tempo en Galicia
Comentar mapa do tempo en GaliciaComentar mapa do tempo en Galicia
Comentar mapa do tempo en Galicia
santiago
 
Elementos E factores-clima-1193079532996218-1
Elementos E factores-clima-1193079532996218-1Elementos E factores-clima-1193079532996218-1
Elementos E factores-clima-1193079532996218-1
santiago
 
Tema4 O CLIMA
Tema4 O CLIMATema4 O CLIMA
A fronte polar
A fronte polarA fronte polar
A fronte polarcaruncho
 
Anexo clima 1 movementos e traxectorias do aire
Anexo clima 1   movementos e traxectorias do aireAnexo clima 1   movementos e traxectorias do aire
Anexo clima 1 movementos e traxectorias do airecaruncho
 
O clima da península ibérica
O clima da península ibéricaO clima da península ibérica
O clima da península ibéricacaruncho
 
Tempo e clima
Tempo e climaTempo e clima
Tempo e clima
jmsantaeufemia
 
Unidade 2 climas
Unidade 2 climasUnidade 2 climas
Unidade 2 climascamposseijo
 
O tempo atmosférico
O tempo atmosféricoO tempo atmosférico
O tempo atmosférico
Tono Canosa
 
04c o tempo e o clima
04c o tempo e o clima04c o tempo e o clima
04c o tempo e o clima
roberto
 
Meteorologia tiempo atmosferico nubes clima
Meteorologia tiempo atmosferico nubes climaMeteorologia tiempo atmosferico nubes clima
Meteorologia tiempo atmosferico nubes clima
violeta Corujo
 
Unidade 4 tempo e clima
Unidade 4 tempo e climaUnidade 4 tempo e clima
Unidade 4 tempo e climacamposseijo
 
Tempo atmosferico e clima
Tempo atmosferico e climaTempo atmosferico e clima
Tempo atmosferico e clima
masinisa
 

What's hot (20)

02a clima intro
02a clima intro02a clima intro
02a clima intro
 
02b clima tempomet
02b clima tempomet02b clima tempomet
02b clima tempomet
 
Comentario mapa do tempo
Comentario mapa do tempoComentario mapa do tempo
Comentario mapa do tempo
 
02d clima vocabulario
02d clima vocabulario02d clima vocabulario
02d clima vocabulario
 
PresentacióN T 7. DináMica Das Masas Fluidas.Sesion3
PresentacióN T 7. DináMica Das Masas Fluidas.Sesion3PresentacióN T 7. DináMica Das Masas Fluidas.Sesion3
PresentacióN T 7. DináMica Das Masas Fluidas.Sesion3
 
Comentar mapa do tempo en Galicia
Comentar mapa do tempo en GaliciaComentar mapa do tempo en Galicia
Comentar mapa do tempo en Galicia
 
Elementos E factores-clima-1193079532996218-1
Elementos E factores-clima-1193079532996218-1Elementos E factores-clima-1193079532996218-1
Elementos E factores-clima-1193079532996218-1
 
Tema4 O CLIMA
Tema4 O CLIMATema4 O CLIMA
Tema4 O CLIMA
 
A fronte polar
A fronte polarA fronte polar
A fronte polar
 
Anexo clima 1 movementos e traxectorias do aire
Anexo clima 1   movementos e traxectorias do aireAnexo clima 1   movementos e traxectorias do aire
Anexo clima 1 movementos e traxectorias do aire
 
O clima da península ibérica
O clima da península ibéricaO clima da península ibérica
O clima da península ibérica
 
Tempo e clima
Tempo e climaTempo e clima
Tempo e clima
 
Unidade 2 climas
Unidade 2 climasUnidade 2 climas
Unidade 2 climas
 
O tempo atmosférico
O tempo atmosféricoO tempo atmosférico
O tempo atmosférico
 
PresentacióN T 7. DináMica Das Masas Fluidas.Sesion4
PresentacióN T 7. DináMica Das Masas Fluidas.Sesion4PresentacióN T 7. DináMica Das Masas Fluidas.Sesion4
PresentacióN T 7. DináMica Das Masas Fluidas.Sesion4
 
O tempo e o clima
O tempo e o climaO tempo e o clima
O tempo e o clima
 
04c o tempo e o clima
04c o tempo e o clima04c o tempo e o clima
04c o tempo e o clima
 
Meteorologia tiempo atmosferico nubes clima
Meteorologia tiempo atmosferico nubes climaMeteorologia tiempo atmosferico nubes clima
Meteorologia tiempo atmosferico nubes clima
 
Unidade 4 tempo e clima
Unidade 4 tempo e climaUnidade 4 tempo e clima
Unidade 4 tempo e clima
 
Tempo atmosferico e clima
Tempo atmosferico e climaTempo atmosferico e clima
Tempo atmosferico e clima
 

Viewers also liked

Clima
ClimaClima
Clima
María Luz
 
UNIDADE 2: Climatoloxía
UNIDADE 2: ClimatoloxíaUNIDADE 2: Climatoloxía
UNIDADE 2: Climatoloxía
camposseijo
 
Tempo e clima
Tempo e climaTempo e clima
Tempo e climataleyla
 
Actividad de aproximación: la estación meteorológica
Actividad de aproximación: la estación meteorológicaActividad de aproximación: la estación meteorológica
Actividad de aproximación: la estación meteorológica
aiacas91
 
Tema 5. a atmosfera. tempo e clima
Tema 5. a atmosfera. tempo e climaTema 5. a atmosfera. tempo e clima
Tema 5. a atmosfera. tempo e clima
Mariquiña Terremoto
 
Unidad 4 tiempo atmosferico
Unidad 4 tiempo atmosfericoUnidad 4 tiempo atmosferico
Unidad 4 tiempo atmosferico
danielaalvaradovega
 
Elementos del tiempo atmosférico.
Elementos del tiempo atmosférico.Elementos del tiempo atmosférico.
Elementos del tiempo atmosférico.
nuestroencuentrovirtual
 
el tiempo atmosférico 4º de primaria
el tiempo atmosférico 4º de primariael tiempo atmosférico 4º de primaria
el tiempo atmosférico 4º de primaria
Nerea García Morell
 
Tiempo Y Clima
Tiempo Y ClimaTiempo Y Clima
Tiempo Y Clima
Daniel Gómez Valle
 
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMAEL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA
3sanagus
 

Viewers also liked (11)

Maribel lado
Maribel ladoMaribel lado
Maribel lado
 
Clima
ClimaClima
Clima
 
UNIDADE 2: Climatoloxía
UNIDADE 2: ClimatoloxíaUNIDADE 2: Climatoloxía
UNIDADE 2: Climatoloxía
 
Tempo e clima
Tempo e climaTempo e clima
Tempo e clima
 
Actividad de aproximación: la estación meteorológica
Actividad de aproximación: la estación meteorológicaActividad de aproximación: la estación meteorológica
Actividad de aproximación: la estación meteorológica
 
Tema 5. a atmosfera. tempo e clima
Tema 5. a atmosfera. tempo e climaTema 5. a atmosfera. tempo e clima
Tema 5. a atmosfera. tempo e clima
 
Unidad 4 tiempo atmosferico
Unidad 4 tiempo atmosfericoUnidad 4 tiempo atmosferico
Unidad 4 tiempo atmosferico
 
Elementos del tiempo atmosférico.
Elementos del tiempo atmosférico.Elementos del tiempo atmosférico.
Elementos del tiempo atmosférico.
 
el tiempo atmosférico 4º de primaria
el tiempo atmosférico 4º de primariael tiempo atmosférico 4º de primaria
el tiempo atmosférico 4º de primaria
 
Tiempo Y Clima
Tiempo Y ClimaTiempo Y Clima
Tiempo Y Clima
 
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMAEL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA
 

Similar to 2. O clima.

Tema 2
Tema 2Tema 2
Unidade 2 climas
Unidade 2 climasUnidade 2 climas
Unidade 2 climascamposseijo
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
Nacho Valverde
 
Resumo tema 3_sociais_5º
Resumo tema 3_sociais_5ºResumo tema 3_sociais_5º
Resumo tema 3_sociais_5º
Fiz
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
irenetraba
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
sagipe
 
O clima e a paisaxe (1º ESO)
O clima e a paisaxe (1º ESO)O clima e a paisaxe (1º ESO)
O clima e a paisaxe (1º ESO)
rubempaul
 
Tema 1. o relevo terrestre
Tema 1. o relevo terrestreTema 1. o relevo terrestre
Tema 1. o relevo terrestreconchiciencias
 
Elementos e factores do clima
Elementos e factores do climaElementos e factores do clima
Elementos e factores do clima
profesor historia
 
Tema 5 Tempo e clima
Tema 5 Tempo e climaTema 5 Tempo e clima
Tema 5 Tempo e climarubempaul
 
O relevo e os procesos xeolóxicos externos
O relevo e os procesos xeolóxicos externosO relevo e os procesos xeolóxicos externos
O relevo e os procesos xeolóxicos externos
irenetraba
 
cambio climático
cambio climático cambio climático
cambio climático caro-lis
 
Atmósfera, climas e biosfera
Atmósfera, climas e biosferaAtmósfera, climas e biosfera
Atmósfera, climas e biosferaRosacidgalante
 
2º eso.tema 7. a enerxía que nos chega do sol
2º eso.tema 7. a enerxía que nos chega do sol2º eso.tema 7. a enerxía que nos chega do sol
2º eso.tema 7. a enerxía que nos chega do solbelenarenal
 
Dinimicamasasfluidas
DinimicamasasfluidasDinimicamasasfluidas
Dinimicamasasfluidas
jmsantaeufemia
 
Os Contrastes ClimáTicos 2
Os Contrastes ClimáTicos 2Os Contrastes ClimáTicos 2
Os Contrastes ClimáTicos 2Aulagalicia Hxg
 

Similar to 2. O clima. (17)

Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
Unidade 2 climas
Unidade 2 climasUnidade 2 climas
Unidade 2 climas
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
Resumo tema 3_sociais_5º
Resumo tema 3_sociais_5ºResumo tema 3_sociais_5º
Resumo tema 3_sociais_5º
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
Tempo e clima 01
Tempo e clima 01Tempo e clima 01
Tempo e clima 01
 
O clima e a paisaxe (1º ESO)
O clima e a paisaxe (1º ESO)O clima e a paisaxe (1º ESO)
O clima e a paisaxe (1º ESO)
 
Tema 1. o relevo terrestre
Tema 1. o relevo terrestreTema 1. o relevo terrestre
Tema 1. o relevo terrestre
 
Elementos e factores do clima
Elementos e factores do climaElementos e factores do clima
Elementos e factores do clima
 
Tema 5 Tempo e clima
Tema 5 Tempo e climaTema 5 Tempo e clima
Tema 5 Tempo e clima
 
O relevo e os procesos xeolóxicos externos
O relevo e os procesos xeolóxicos externosO relevo e os procesos xeolóxicos externos
O relevo e os procesos xeolóxicos externos
 
cambio climático
cambio climático cambio climático
cambio climático
 
Atmósfera, climas e biosfera
Atmósfera, climas e biosferaAtmósfera, climas e biosfera
Atmósfera, climas e biosfera
 
2º eso.tema 7. a enerxía que nos chega do sol
2º eso.tema 7. a enerxía que nos chega do sol2º eso.tema 7. a enerxía que nos chega do sol
2º eso.tema 7. a enerxía que nos chega do sol
 
Dinimicamasasfluidas
DinimicamasasfluidasDinimicamasasfluidas
Dinimicamasasfluidas
 
Os Contrastes ClimáTicos 2
Os Contrastes ClimáTicos 2Os Contrastes ClimáTicos 2
Os Contrastes ClimáTicos 2
 

More from Ismael Vide González

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
Ismael Vide González
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
Ismael Vide González
 
17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
Ismael Vide González
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
Ismael Vide González
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
Ismael Vide González
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
Ismael Vide González
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
Ismael Vide González
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
Ismael Vide González
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
Ismael Vide González
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
Ismael Vide González
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
Ismael Vide González
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
Ismael Vide González
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
Ismael Vide González
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
Ismael Vide González
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
Ismael Vide González
 
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
Ismael Vide González
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
Ismael Vide González
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
Ismael Vide González
 

More from Ismael Vide González (20)

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
 
17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
R. sacra
 
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
 
5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.
 
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
 

Recently uploaded

O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxeO Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
iesasorey
 
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdfRevista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
RemoeaLinguaLinguaGa
 
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
Rosa Fernandez Carrera
 
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
David Casado Bravo
 
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade MediaViolencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Red Académica Internacional Historia a Debate
 
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdfÁlvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
iesasorey
 

Recently uploaded (6)

O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxeO Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
 
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdfRevista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
 
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
 
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
 
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade MediaViolencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
 
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdfÁlvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
 

2. O clima.