SlideShare a Scribd company logo
1 of 79
Download to read offline
NTW selgerseminar 2013
Røros
08.04.2013          Foto:
Dagens agenda

    1. Overblikk
    2. Hva skjer på markedene?
    3. Tips og råd for å få et nyttig NTW
    4. Housekeeping
                        Foto: CH/Innovation Norway
Foto: C H/Innovasjon Norge
Foilene finner dere på vår bransjeblogg
     www.visitnorway.org
                     4
Overblikk

Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge
Vekst 2012:
     7,8 mill.             21,8 mill  29,6 mill
           1%             3-4%
                         3%     3%

Kilder: UNWTO, SSB. Prognose: Innovasjon Norge
Reiselivsåret 2012
 Vekst      Stabilitet  Nedgang
Norges markedsandel er stabil
Kilder: UNWTO og SSB
Nordmenn: Tall til og med 4. kvartal 2012 viser
 • Nordmenn har hatt færre ferie- og fritidsreiser i Norge i
  2012 sammenliknet med 2011
 • 56 prosent av nordmenns feriereiser er i Norge
 • … kun 38 prosent av nordmenns overnattinger er i Norge
 • …. og kun 25 prosent av forbruket brukes i Norge
Kilde: SSB Reiseundersøkelsen 2012
                                  Foto: CH/ www.visitnorway.com
                                9
Regionale forskjeller
                                                Nord-Norge (11%)
                                                •  Totalt: +1%
         Trøndelag (8%)                                •  Utland: +3%
         •   Totalt: +7%                               •  Norsk: 0%
         •   Utland: +8%
         •   Norsk: +7%
                                      Østlandet (45%)
                                      •   Totalt: +2%
 Fjord-Norge (25%)                            •   Utland: 0%
                                      •   Norsk: +2%
 •  Totalt: +4%
 •  Utland: -1%
 •  Norsk: +6%
                                   Sørlandet (10%)
                                   •  Totalt: +2%
                                   •  Utland: +7%
                                   •  Norsk: +1%
Kilde: SSB. Bearbeidet av Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no/markedsdata
Turistundersøkelsen
Mange utenlandske turister ligger i
 kultursegmentet, mens flest norske turister ligger i
 aktivsegmentet
100 %
                77 %
 80 %
 60 %                       51 % 47 %           55 %
          42 %
 40 %                                             34 % 39 %
                                    24 %
 20 %
  0%
            Kultur             Aktiv        Natur        Autentisk

  KULTUR
                    Norske turister     Utenlandske turister
                                              AUTENTISK
                    AKTIV          NATUR
 Besøke historiske bygninger/                               Oppleve tradisjoner og nasjonale fester
 steder                              Oppleve fjordene    Oppleve lokal kultur og levemåte
                    Gå toppturer
 Sightseeing                           Oppleve fjellene    Oppleve lokal historie og legender
                    Gå lange turer
 Besøke kunstutstillinger/                    Oppleve naturen     Gå på teater, ballett eller opera
                    Fiske i saltvann
 museer                              Besøke nasjonalparker  Gå på restaurant
                    Sykle
 Andre kulturopplevelser                                 Shopping
                    Fiske i ferskvann
                                             Lokal mat og drikkevarer
                                                              12
Vi bidrar til at norske reiselivsbedrifter blir
konkurransedyktige nasjonalt og
internasjonalt
   16     • Markedsland

   141    • Markedstiltak gjennomført
                          Profilering          Finansiering
 NOK 396 mill  • Midler brukt til markedføring
        • Reiselivskunder som satser
   1190
         internasjonalt            Kompetanse     Nettverk

   1575    • Internasjonale turoperatører          Rådgivning

        • Innvilget i lån og tilskudd til
 NOK 328 mill
         reiselivsnærningen

   808    • Reiselivsbedrifter på kurs 1
 5
Besøk på VisitNorway/skrik*
        18 000

        16 000      Filmen er vist
        14 000

        12 000
                  1,2
        10 000
                 millioner
                ganger i våre egne
        8 000
                  kanaler
        6 000

        4 000

        2 000

          0
                          17
* Alle språkversjoner
18
En reise….
        Green
    Sektor      Kurs
        Travel
Faksimile: The Economist
Hva nå Norge? Kan noe gå galt i
annerledeslandet?

        Risikofaktorer:
        • Stagnasjon i Euroland (og
         evt i USA)
        • Stagnasjon i
         vekstøkonomier
        • Høye boligpriser og stor
         gjeld i husholdningene


    Rosenrøde prognoser som hever
    oss over økonomiens tyngdelover
Men alt er ikke rosenrødt - "Todeling"
• Tydelige trekk av todelingen
• (Lavt) varskorop fra tradisjonell eksportindustri
• Lavere forvetninger tross gode tider
• Kampen om de gode hodene fortsetter
• Høy aktvitet og mangel på hoder drar ned utviklingsaktiviteter
                           Dagens Næringsliv August 2012
Vekst i 2013?
      For 2013 growth is expected to
      continue but at a more moderate rate
      in the range of

                 3-4%
                       Norge

            0-vekst
Kilder: UNWTO, SSB. Prognose: Innovasjon Norge
  Kilder: UNWTO, Innovasjon Norge
Utfordringer på tvers av marked
• Servicen kunne vært bedre!
• Kvalitet må stå i forhold til prisnivå
• Varierende kvalitet på maten
• For lite fleksibilitet hos norske tilbydere, - altfor lang responstid
• For lite kommersielle
                                        Foto: C.H/Innovasjon Norge
                                     28
Markedsorientering?
Deltakelse på NTW

  267
    tur-
  operatører


         25
         land
            276
            selgere
Fokus på innhold/opplevelser til riktig pris
•    Økt etterspørsel etter soft adventure/aktive ferier
  •   Langrenn, vandring, rafting, sykling, padling, fiske

•    Spesielle overnattingssteder er ettertraktet
•    Miljø og miljøvennlige produkter øker i popularitet.
•    Fjordene holder stand
•    Nord-Norge øker i alle marked
•    Oslo seiler opp i flere marked
                                   Foto: C.H/Innovasjon Norge
                                 31
Hva skjer på markedene?
             32
Sverige og Danmark
Sverige: Verdt å merke seg
•  Toppår i Sverige for utenlandsreiser       Nøkkeltall (2013):
•  Svensker til Norge +9% i 2012           •     BNP: +2,2%
•  Flere bor på hotell                •     Arbeidsløshet: 7,5%
                           •     Overnattinger 2012:
•  Bruker like mye som europeere i gjennomsnitt
                                998.772 (+9%)
                           •     Overnattinger hiå:
•  Fortsatt sterk kjøpekraft og lave boligrenter        +11%
•  Sterk økonomi og gode finanser          •     Operatører som
•  Sterk svensk krone                     selger Norge: 200
•  Prioriterer reiser høyt              •     Antall operatører på
                                NTW: 8
•  Økt interesse for Norge
•  Gode forutsetninger i 2013
•  Største konkurrenten er Sverige
                          Kilder: IMF, SSB, IN
Sverige: Verdt å merke seg
 • Rese-Konsulterna (856). Skandinavias ledende grossist for
  gruppereiser.

 • Vi har to DMC/Incoming med oss;
  • Nordic DMC Incoming (853)
  • Scandinavian Travel DMC (857) som tilbyr bla Ecological
    Tourism.

 • To skandinaviske incoming operatører;
  • Haman Scandinavia Group (851)
  • Best of Scandinavia Incoming (850). Arbeider primært
    med kunder fra Tyskland.
Sverige: Trender

• Aktiviteter og opplevelser stadig viktigere
• Overnatting stadig viktigere
• Tematiske ferier går sterkt fremover

• Svenskene vil reise mer i 2013

•  Økt reising til storbyer og events
•  Flere drar på helsereiser
•  Stadig flere finner inspirasjon/ informasjon via sosiale medier
•  Stadig større interesse og fokus på miljø
Danmark: Verdt å merke seg
                         Nøkkeltall (2013):
•  Danskere til Norge + 3 % 2012         •     BNP: +1,2%
•  Danskerne bruger penge igjen – så småt…!   •     Arbeidsløshet: 5,3%
                         •
•  Lys i horisonten                    Overnattinger 2012:
                              859.015 (+3%)
•  Bedre forbindelser mellem Danmark og     •     Overnattinger hiå:
                              +7%
  Norge                     •     Operatører som
                              selger Norge: 55
                         •     Antall operatører på
Forskydninger i demografien kan være positivt        NTW: 17
                        Kilder: IMF, SSB, IN
Danmark: Verdt å merke seg
• DFDS Efter mange års fravær er DFDS igjen tilbage på NTW.
• Norsk Rejsebureau: Bureauet satser nu mere på sommer
Danmark: Trender
• Stadig senere bookinger
• Mere fleksibilitet i ferieafviklingen
• Vejret er Vigtigt


• Langrend er hot
• Øget trafik på Visitnorway - Tablets er det nye sort
• Mediebilledet i fortsat forandring
Tyskland, Nederland og Polen
Tyskland: Verdt å merke seg
• Tysk næringsliv går godt, økonomien er i vekst.          Nøkkeltall (2013):
 Arbeidsledigheten er lavere enn på mange år            •     BNP: +0,9%
• Lønnsveksten var i 2012 større enn på mange år           •     Arbeidsløshet: 5,3%
                                   •     Overnattinger 2012:
• Reiselysten holder seg på et høgt nivå
                                        1.511.054 (-5%)
• 2/3 drar utenlands, 1/3 ferierer i Tyskland            •     Overnattinger hiå:
• Fortsatt stor interesse for Nord-Europa                   +8%
• Men Norges konkurranseposisjon er siste året vesentlig       •     Operatører som selger
 svekket                                   Norge: 500
• Sommeren 2013 ser ut til å gi nedgang i salget fra Tyskland    •     Antall operatører på
• Internett stadig viktigere, men reisebyrå viktigst for booking        NTW: 26
• Bio-produkter viktig også på ferie

Nye flyruter:
• Berlin – Kristiansand (Flynonstop)
• Düsseldorf – Rygge (RyanAir)
Nye ferjerute:
• Bergen – Stavanger – Hirtshals – Langesund (Fjord Line)
                                  Kilder: IMF, SSB, IN
Tyskland: Verdt å merke seg:
• FTI Touristik er Tysklands fjerde største turoperatør. De selger primært til individuelt
 reisende på sommerhalvåret.

• DERTOUR som tilhører Tysklands tredje største reiselivskonsern (REWE –gruppen)
 ønsker også å utvide sin virksomhet i Norge.

• Til slutt vil jeg nevne en operatør som har vært trofast på NTW i årevis og som kanskje
 for få legger merke til, Inter Chalet. De selger til individuelt reisende, hytter og
 camping.
Tyskland: Trender
Nederland: Verdt å merke seg
• Arbeidsledighet 5,7% - høyeste på mange år       Nøkkeltall (2013):
• Inflasjon 3% - økende                  •     BNP: +0,4%
                             •     Arbeidsløshet: 5,7%
• Ferie 2013: undersøkelser sier at 73% av        •     Overnattinger 2012:
 nederlenderne vil reise på ferie, en nedgang fra         687.529 (-9%)
 2012 på 5%.                       •     Overnattinger hiå:
• De vil ta færre ferier, kortere ferier, bli nærmere        +3%
                             •     Operatører som selger
 hjemlandet og bruke mindre penger.                Norge: 53 (BeNeLux)
• Innenlandsferie forventes å bli som for 2012, mens   •     Antall operatører på
 utenlandsferier vil gå ned med 1 til 3%.             NTW: 13


Ny flyrute:
• Amsterdam – Ålesund (KLM)                            Kilder: IMF, SSB, IN
Nederland: Verdt å merke seg

Asteria Expeditions (141), belgisk operatør som søker
vinterprodukter i første rekke i Nord Norge.

Fru Amundsen (606), ny nederlandsk turoperatør som vil tilby hele
Norge og reiser hele året. Vandring, natur safarier, seterbesøk
m.m. Individuelle som grupper og incentives.
Nederland: Verdt å merke seg

• «Grønne reiser», mer oppmerksomhet om flyselskapenes
 «grønne seter»
• Korte hotellferier i eget land blir stadig mer populært
• «Ekslusiv» camping
Polen: Verdt å merke seg:
• Polen er en av få europeiske landene som ble   Nøkkeltall (2013):
 ikke betydelig rammet av økonomiske krise.    •     BNP: +2,1%
• Stadig større del av familiebudsjett er brukt   •     Arbeidsløshet: 10,2%
 på feriereiser som er fulgt med økende      •     Overnattinger 2012:
 forbruk generelt.                      252.839 (+9%)
                          •     Overnattinger hiå: -
• Norge er den mest populær skandinavisk
                               18%
 destinasjon blant polakker.            •     Operatører som selger
• Polske bransjemarked fortsetter å bli veldig        Norge: 37
 fragmentert.Bare omkring 20% av turer til     •     Antall operatører på
 utlandet er organisert gjennom reisebyrå.          NTW: 5

•  Nye flyruter:
   • Gdansk – Ålesund
   • Gdansk – Kristiansand
   • Szczecin – Stavanger
   • Poznan - Bergen

                         Kilder: IMF, SSB, IN
Polen: Verdt å merke seg:
 • RAINBOW TOURS er den operatør nummer 1 i antall
  organiserte bussturer til Norge.

 • VISA TRAVEL fokuseres på incentivturer. Første gang på
  NTW.

 • FRATER med 10-års erfaring i salg av Norge vil introdusere
  nye produkter. Første gang på NTW.
Polen: Trend: Fisketurisme


       NRK, 14 mars 2013

       “Den polske fiskeren på Sørøya
       kunne fornøyd konstatere at han
       dro på land en torsk på hele
       40,45 kilo.”
Storbritannia, Frankrike, Spania og Italia
Storbritannia: Verdt å merke seg
                          Nøkkeltall (2013):
• Fremdeles i resesjon. Arbeidsledigheten     •     BNP: +1,1% på
 vei ned men det er ingen vekst i markedet    •     Arbeidsløshet: 8,1%
                          •     Overnattinger 2012:
• Det europeiske landet med lavest vekst i          572.466 (+10%)
 lønninger det siste året             •     Overnattinger hiå:
                               -3%
• Fortsatt turbulens i reiselivsindustrien     •     Operatører som
• Skandinavia fremdeles veldig i vinden           selger Norge: 130
                          •     Antall operatører på
• Norges målgruppe har ikke vært berørt de          NTW: 21
 siste årene – vekst i gjestedøgn på 10% i
 2012
• Den største trusselen i 2013 er valutakursen
• Bookinger vil komme sent igjen i år

                         Kilder: IMF, SSB, IN
Storbritannia: Verdt å merke seg
Norge har aldri vært så tilgjengelig med 263 ukentlige
flyavganger

Nye ruter:

•  Manchester – Stavanger (Norwegian)
•  London City - Kristiansand (Fly Nonstop)
•  London Heathrow – Bergen og Stavanger 2 daglige (BA)
•  London Gatwick – Bergen (Easyjet)

• Charterflyvninger til Evenes, Tromsø og Bergen
Storbritannia: Verdt å merke seg
  • Activities Abroad – stort program i Finland men har slitt med Norge –
   høst og vinter aktiviteter for par og familier

  • Gold Crest Travel – City breaks, Nord-Norge, aktiviteter

  • Norwegian Wood – ski operatør men lanserer nå fly and drive program
   for sommer. Interessert i individuelle hotel, aktivitets tilbydere.

  • Neilson er tilbake med nye personer – ser etter produkter på sommer og
   vinter for ski og vandring

  • Dawson and Sanderson ser etter nye destinasjoner og aktiviteter:
Frankrike: Verdt å merke seg
• Rekordhøy arbeidsledighet, men positivt at    Nøkkeltall (2013):
                          •     BNP: +0,4%
 forbruket øker noe                •     Arbeidsløshet: 10,5%
• Stadige kampanjer for å kjøpe fransk for å    •     Overnattinger 2012:
                               302.305 (-3%)
 sikre egen økonomi og arbeidsplasser       •     Overnattinger hiå:
                               +18%
                          •     Operatører som
• Norges målgruppe er i mindre grad berørt av        selger Norge: 65
 den økonomiske krisen              •     Antall operatører på
                               NTW: 6

• Citybreaks med kultur, arkitektur, design og
 livsstil er i vinden i media. Norge fått god
 dekning og tatt viktig posisjon.

                         Kilder: IMF, SSB, IN
Frankrike: Verdt å merke seg
• Fremdeles turbulens i reiselivsindustrien
• FIT øker på bekostning av tradisjonelle gruppereiser

• Sikkerhet viktig for valg av destinasjon

• Etterspørsel etter aktive ferier øker også på hjemmebane, ser
 vi en ny trend?

• Stort mediefokus på green travel

Nye flyruter: Paris – SVG ny fra aug ‘12 (SAS)
Frankrike: Hva sier operatørene?
 • Nord Espaces (303) Søker nye vinterprodukter, finner ikke
  jule-/nyttårs pakker har forespørsler. Søker bobil utleie.

 • Voyageurs du Monde (306) Søker mindre hotell med sjarm
  / særpreg.

 • Nordic Fascination (304) Går stort sett direkte, etterlyser
  nettsider på fransk. Søker små hotell med sjarm/særpreg.
  Opplever at servicegraden reduseres ila sesongen

 • Vacances Transat (305) Søker produkter for «Shortstays»
Italia: Verdt å merke seg
• Høy arbeidsledighet, men inflasjon er på vei  Nøkkeltall (2013):
 ned                      •  BNP: -0,7%
                         •  Arbeidsløshet: 11,1%
• Politiske uroligheter
                         •  Overnattinger 2012:
• Fremdeles turbulens i reiselivsindustrien     166.210 (-17%)
• Store turoperatører melder om økt salg,    •  Overnattinger hiå:
 sammenlignet med samme periode i 2012       +1%
                         •  Operatører som
Nye flyruter:                    selger Norge: 97
                         •  Antall operatører på
• Palermo - Oslo(SAS)                NTW: 6
• Cagliari – Oslo (SAS)
• Catania – Oslo (Norwegian)
• Olbia –Oslo (Norwegian)
• Venezia – Oslo (Norwegian)
• Parma - Kjevik (Flynonstop)
Italia: Verdt å merke seg
• Giver Viaggie e Crociere merker økt henvendelse etter
 Hurtigruten og sleger gruppe reiser med egen italiensk guide.

• Nye operatører på NTW:

  • Terre Polari Viaggi spesialister på aktiv ferie

  • Vela Tour Operator har ny eier, ny ansatt Giuseppe Paleari,
   som mange sikkert husker fra Seiviaggi Arctic Team.
Spania: Verdt å merke seg
 •  Den økonomiske krisa held fram.         Nøkkeltall (2013):
 •  Hovudmålgruppa for reisande til Noreg er    •     BNP: -1,3%
   aldersgruppa 25-45 år frå middel- og øvre    •     Arbeidsløshet: 25,1%
   middelklasse. Dette utgjer 10.089.017      •     Overnattinger 2012:
   personar –meir enn det doble av befolkninga        194.266 (-23%)
   i Noreg!                    •     Overnattinger hiå:
                                -10%
 •  Sektoren for langdistansedestinasjonar og
                           •     Operatører som
   luksusreiser er mindre ramma av finanskrisa        selger Norge: 60
   grunna sterk økonomi blant overklassen.     •     Antall operatører på
 •  Spania promoterar intern turisme, noko som        NTW: 6
   gjer destinasjon Spania til ein sterkare
   konkurrent enn tidlegare år.

 Fleire lavkostflyruter
 • Vueling har nye direkteruter til Bergen,
  Stavanger og Oslo.

                          Kilder: IMF, SSB, IN
Spania: Verdt å merke seg
• Orizonia er ute av marknaden og Condor vil difor ikkje vere
 tilstades i år. Personalet frå Condor er overført til Special Tours, og
 aktivitetane til Condor overtatt av denne operatøren og andre selskap
 liknande Travelplan og Panavisión.

• Travelplan er no den nest største turoperatøren i volum for trafikk til
 Noreg. Dei har interesse av å ekspandere og fylle holet etter Condor.

• Ir y Venir. Nytt selskap; turoperatør/online reiseselskap. Spesialist
 på skreddersydde turar.

• Tierras Polares. Spesialist på adventure travel og naturbaserte
 aktivitetsferiar. Reiseoperatør som lagar eigne pakkar.

• Eurovacances, hovudagent for Hurtigruten i Spania, sel og eigne FIT
 til Noreg

• Resten av dei spanske deltakarane er hotel wholesalers. Online
 reservasjonssenter for reiseoperatørar.
                           Kilder: IMF, SSB, IN
USA og Russland
USA: Verdt å merke seg
• Positiv økonomisk utvikling – men økte føderale
                             Nøkkeltall (2013):
  kostnader og kutt skaper usikkerhet          •     BNP: +1,5%
                             •     Arbeidsløshet: 8,1%
• 4% økning i trafikken til Europa i 2012 (11,2 mill)   •     Overnattinger 2012:
                                  304.381 (-4%)
• Stive priser og få ferdigpakkede og bookbare      •     Overnattinger hiå:
                                  -11%
  produkter største hinder                •     Operatører som
                                  selger Norge: 147
• Stor oppmerksomhet for «The Nordic Model»             (inkl. Canada)
                             •     Antall operatører på
• Enorm pressedekning for Norge - 260 mill             NTW: 6
  (125 mill i 2011)
• Rekordstor satsning i USA (samarbeid med
  OSL & Avinor)
• Ny flyrute: Norwegian Oslo-New York (fra 31. mai)
                            Kilder: IMF, SSB, IN
USA: Verdt å merke seg

• Maupintour: Stor, pakketurer, individuelle, cruise – interessert i nye

  Norgesprogram (ingen per i dag)

• Eurobound: Skreddersydde pakker, «one-stop-shop», bruker

  reisebyråagenter, selger Norge

• Brekke Tours, Borton Overseas, Jensen World Travel, North Sea Tour &

  Travel: Skandinaviaspesialister, selger mye Norge, pakketurer og

  individuelle
USA: Trender «fælt» for tiden

  “Instatravel” -                     Meaningful family &
 share instantly to-                    multigenerational
  the-minute on                       travel - time to
  smartphones                         reconnect
             Value for money
               - including value
                                       Growing optimism
               added services.
                                         impacting travel
                                         habits - more

                         Concierge services       advanced booking
    Rise in adventure
                         - access to specialty      and longer trips
    travel – new, exotic
                         items and activities
      destinations to
                          more important
     authentic & local
      experiences
Russland: Verdt å merke seg
• Det russiske markedet har fortsatt et stort potensiale   Nøkkeltall (2013):
                               •     BNP: +3,8%
 i Norge, og vi ser en liten oppgang på 6% i 2012      •     Arbeidsløshet: 6%
                                            (
                               •     Overnattinger 2012:
• Feriemarkedet generelt i Russland økte med 6 % i           198.620 (+6%)
 2012 (15.332.136 reiser)                  •     Overnattinger hiå:
                                    -4%
                               •     Operatører som
• Individuelle tilreisende russere øker mest om            selger Norge: 90
 gruppereiser booket gjennom reisebyrå fortsatt       •     Antall operatører på
 dominerer.                              NTW: 16


• Russerne er blant de som bruker mest penger per
 døgn mens de er på ferie ifølge Global Blue,
 partners erfaring


                              Kilder: IMF, Rosturism, SSB, IN
Russland: Verdt å merke seg
Russiske turoperatører deltar på NTW:

• 16 Turoperatører, 20 deltagere

Turoperatører er nye på NTW:

• ATS (All Travel Stars – 15 ansatte med Norges erfaring fra en stor
 turoperatør, etablert i 2013, fokus på grupper, FIT)

• LABIRINT tilbake til NTW etter 2009 (stor turoperatør med hovedkontor i
 Moskva, 250 ansatte, etablert i 1995, fokus på grupper og FIT, MICE)
Sats på Russland og lag lettere
tilgjengelige pakker og reiseforslag!
             MITT 2013, Moskva
Asia: Kina, Japan og Sør-Korea
Japan: Verdt å merke seg
•  Japans økonomi er på vei mot et        Nøkkeltall (2013):
  comeback og aksjemarkedet har steget 40%   •  BNP: +1,2%
                         •  Arbeidsløshet: 4,4%
  siden oktober 2012
                         •  Overnattinger 2012:
•  Svakere JPY mot store valutaer er bra for     119.874 (+18%)
  eksportindustrien og dette betyr økt     •  Markedsandel:
  inntjening for næringslivet og ansatte. På  •  Overnattinger hiå:
  den annen side så vil drivstoffkostnadene     +61%
  øke og kjøpekraften for Japanske turister i  •  utlandet vil
                           Operatører som
  svekkes                      selger Norge: 65
•  Turoperatører er optimistiske for sommer-   •  Antall operatører på
                           NTW: 9
  sesongen 2013, men bekymret for vinteren
  2014
•  Nye flyruter:
   • Fukuoka-Amsterdam (KLM)
   • Tokyo-Helsinki (Japan Airlines)
•  Det er nå 26 ukentlige direkte flyvninger        mellom
  Japan og Helsingfors
Japan: Verdt å merke seg
 • Finn Corporation (553): Nisje turoperatør rettet mot
  “off-the-beaten-track” segmentet, ikke så store
  volumer, men meget dedikerte kunder

 • Globe Trotter T & E (554) ny operatør for 2013:
  Selger sine turer gjennom Japans største reiseguidebok
  (Globetrotter travel books). Har også en sterk
  tilstedeværelse på Internet

 • TIC Travel Center (559): Eneste operatør som
  dekker Nagoya området som er Japans tredje største
  geografiske markedet
Japan: Ny trend

Return of the
women
travelers 30 ~
40s
Korea: Verdt å merke seg
•  Den koreanske økonomien viser en vekst på    Nøkkeltall (2013):
  3,3% i 2012 og det forventes at veksten bli   •  BNP: +3,6%
  noe svakere i 2013               •  Arbeidsløshet: 3,3%
                          •  Overnattinger 2012:
                            62.275 (+37%)
•  Den aller første charterflyvningen mellom ICN  •  Overnattinger hiå:
  (Seoul) og Oslo vil finne sted 25 mai 2013 og    +54%
  det er per i dag planlagt total 5 flyvninger  •  Operatører som
                            selger Norge: 65
•  Hanjin Travel (eid av Korean Air) er operatør  •  Antall operatører på
  og markedsfører turene under de to         NTW: 9
  merkevarene “Kal Tours” og “Kalpak”

•  Etter en kraftig økning i antall koreanske
  gjestedøgn (37%) i 2012 fortsetter veksten
  inn i 2013 og turoperatørene er optimistiske
  for kommende sommersesong
Korea: Verdt å merke seg
• Det pågår for tiden en stor Munch utstilling på en av Seouls
 største metrostasjoner “Samgakji”-stasjon, med tittelen
 “impressions of Norway”

• Sterkt markedsføring pågår i markedet

• Hana Tour (574) Største turoperatør i Korea når det
 gjelder volum. Norge deltar på deres årlige roadshow
 turnée

• Hanjin Travel (575) Operatør av charterflyvningene og
 fokuserer på Norge og 14 ulike reiseruter i Norden.

• Mode Tour (577) En av de største turoperatørene som
 aggressivt selger Nord-Europe i Korea.
Korea: Verdt å merke seg
 • Finnair Daglige flighter fra slutten av mars mellom
  Seoul og Helsingfors.

 • Aeroflot har også startet markedsføring av Nord-
  Europa og ikke bare Russland som tidligere

Ny Trend
 • Økende produksjon / etterspørsel av mono Norgesturer
Kina: Verdt å merke seg
• Kinesiske myndigheter forutser at økonomien   Nøkkeltall (2013):
 vil øke 8,4% i 2013, hvilket er noe høyere enn  •  BNP: +8,2%
 veksten i 2012.                 •  Arbeidsløshet: 4,1%
                          •  Overnattinger 2012:
                            93.897 (+2%)
• Den kinesiske valutaen blir stadig sterkere.   •  Overnattinger hiå:
                            +37%
Nye produkter                   •  Operatører som
• Rundturer vil fortsatt være hovedproduktet i     selger Norge: -
 nær fremtid.                   •  Antall operatører på
                            NTW: 15
• Ulike nye produkter utvikles som fokuserer
 mer på aktiviteter og høyere kvalitet på
 innkvarteringen i forhold til i dag.

• Større etterspørsel etter skreddersydde turer
 (inkludert VIP service).
Kina: Verdt å merke seg
Nye flyruter:
• Chongqing – Helsingfors (Finnair 5 ganger i uken)
• Xi'an - Helsingfors (Finnair 3 ganger i uken)

• ARTISAN EXPRESS (720), er den største wholesale
 operatøren i Taiwan som tilbyr både produkter i Fjord-
 Norge og Nord-Norge

• HH Travel.com (197), Kinas ledende luksus operatør,
 tilbyr spesielle turer rundt i hele verden med priser som
 starter fra NOK 100.000 per person.
Kina: Verdt å merke seg
• U-Tour (188), en av Kinas største og mest
 innflytelsesrike turoperatør.

• Ctrip (199) er Kinas ledende internet reiseoperatør og
 som jobber både mot gruppesegmentet og individuelle
 reisende.

Ny Trend
• Individuelle bilturer (kunden kjører selv)
Andre land  1    2


       3    2
             3  3
         3
               1
Hvordan lykkes på NTW?
Større markedsfokus, mindre produktorientering:
 • Mer kunnskap om kjøper

 • Mer skreddersydde, to-the-point-presentasjoner tilpasset den enkelte
   kjøper
 • Flere ”nyheter” gir større nytteverdi hos selgerne

Vær engasjert, konkret og detaljert:
 • Lytt og spør – vær engasjert og finn ut hva kjøperen vil ha

 • Del informasjon om markedsplaner, statistikker, program og vær tydelig på
   pris
De  6 bud for NTW
1. Pass på at standen reflekterer produktet ditt
2. Skjema for salgssamtalen og visittkort
3. Bruk sekretariatet
4. Still spørsmål – og lytt!
5. Du kan aldri bli for godt forberedt!
6. Sosiale arrangementer er en viktig del av jobben!
                            Foto: C.H/Innovasjon Norge
Det  7. bud
Housekeeping

Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge
Følg @ntw2013
Bruk #ntw2013
        83

More Related Content

What's hot

Nederland vinterkampanje 2010 2011
Nederland vinterkampanje 2010  2011Nederland vinterkampanje 2010  2011
Nederland vinterkampanje 2010 2011
robertnyg
 
Fjord Norge Presentasjon Region Stavanger 2009
Fjord Norge Presentasjon Region Stavanger 2009Fjord Norge Presentasjon Region Stavanger 2009
Fjord Norge Presentasjon Region Stavanger 2009
Region Stavanger
 
Håndbok for skilting og gradering
Håndbok for skilting og graderingHåndbok for skilting og gradering
Håndbok for skilting og gradering
Trøndelag Reiseliv
 
Nasjonal standard for vandring og sykling
Nasjonal standard for vandring og syklingNasjonal standard for vandring og sykling
Nasjonal standard for vandring og sykling
Trøndelag Reiseliv
 
Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover
Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremoverKick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover
Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover
Innovation Norway
 
Kulturturisten norsk russiske kulturdager i svolvær
Kulturturisten norsk russiske kulturdager i svolværKulturturisten norsk russiske kulturdager i svolvær
Kulturturisten norsk russiske kulturdager i svolvær
Innovation Norway
 

What's hot (16)

Hvorfor er godt vertskap viktig i reiselivet?
Hvorfor er godt vertskap viktig i reiselivet?Hvorfor er godt vertskap viktig i reiselivet?
Hvorfor er godt vertskap viktig i reiselivet?
 
Nederland vinterkampanje 2010 2011
Nederland vinterkampanje 2010  2011Nederland vinterkampanje 2010  2011
Nederland vinterkampanje 2010 2011
 
NøKkeltall 2009
NøKkeltall 2009NøKkeltall 2009
NøKkeltall 2009
 
Turisten som publikum
Turisten som publikumTuristen som publikum
Turisten som publikum
 
Turistundersøkelsen - sommerrapport 2015
Turistundersøkelsen - sommerrapport 2015Turistundersøkelsen - sommerrapport 2015
Turistundersøkelsen - sommerrapport 2015
 
Kortreist med hund
Kortreist med hundKortreist med hund
Kortreist med hund
 
I hvilken grad er norgesturistene også interessert i kulturopplevelser ?
I hvilken grad er norgesturistene også interessert i kulturopplevelser ?I hvilken grad er norgesturistene også interessert i kulturopplevelser ?
I hvilken grad er norgesturistene også interessert i kulturopplevelser ?
 
Fjord Norge Presentasjon Region Stavanger 2009
Fjord Norge Presentasjon Region Stavanger 2009Fjord Norge Presentasjon Region Stavanger 2009
Fjord Norge Presentasjon Region Stavanger 2009
 
Er sjødeponi i Førdefjorden et problem for reiselivet?
Er sjødeponi i Førdefjorden et problem for reiselivet?Er sjødeponi i Førdefjorden et problem for reiselivet?
Er sjødeponi i Førdefjorden et problem for reiselivet?
 
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostadKickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
Kickoffreiseliv2017 en hyllest til reiselivet margrethe helgebostad
 
Visit norway og nasjonal booking
Visit norway og nasjonal bookingVisit norway og nasjonal booking
Visit norway og nasjonal booking
 
Slik starter du å bruke Origo
Slik starter du å bruke OrigoSlik starter du å bruke Origo
Slik starter du å bruke Origo
 
Håndbok for skilting og gradering
Håndbok for skilting og graderingHåndbok for skilting og gradering
Håndbok for skilting og gradering
 
Nasjonal standard for vandring og sykling
Nasjonal standard for vandring og syklingNasjonal standard for vandring og sykling
Nasjonal standard for vandring og sykling
 
Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover
Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremoverKick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover
Kick-off 2016: Reiselivsaktiviteter 2016 - vi ser fremover
 
Kulturturisten norsk russiske kulturdager i svolvær
Kulturturisten norsk russiske kulturdager i svolværKulturturisten norsk russiske kulturdager i svolvær
Kulturturisten norsk russiske kulturdager i svolvær
 

Similar to NTW selgerseminar 2013

Audun Pettersen: Fra fotformsko til gucci endringer i etterspørselen etter bæ...
Audun Pettersen: Fra fotformsko til gucci endringer i etterspørselen etter bæ...Audun Pettersen: Fra fotformsko til gucci endringer i etterspørselen etter bæ...
Audun Pettersen: Fra fotformsko til gucci endringer i etterspørselen etter bæ...
Innovation Norway
 
Mat langs nasjonale turistveger Stockholm 2013
Mat langs nasjonale turistveger Stockholm 2013Mat langs nasjonale turistveger Stockholm 2013
Mat langs nasjonale turistveger Stockholm 2013
Egil Thorsen
 
Bjørn Krag Ingul - Innovasjon Norge - Tenke nytt, skape resultater
Bjørn Krag Ingul - Innovasjon Norge - Tenke nytt, skape resultaterBjørn Krag Ingul - Innovasjon Norge - Tenke nytt, skape resultater
Bjørn Krag Ingul - Innovasjon Norge - Tenke nytt, skape resultater
Trøndelag Reiseliv
 
In norgesaktiviteter telemarkreiser-april-2013
In norgesaktiviteter telemarkreiser-april-2013In norgesaktiviteter telemarkreiser-april-2013
In norgesaktiviteter telemarkreiser-april-2013
visittelemark
 
Bødo 10 juni forskningsbehov i opplevelsesnaeringen
Bødo 10 juni forskningsbehov i opplevelsesnaeringenBødo 10 juni forskningsbehov i opplevelsesnaeringen
Bødo 10 juni forskningsbehov i opplevelsesnaeringen
Hilde Charlotte Solheim
 
0409perarnenyutenside2 140908062311-phpapp01
0409perarnenyutenside2 140908062311-phpapp010409perarnenyutenside2 140908062311-phpapp01
0409perarnenyutenside2 140908062311-phpapp01
Merete Søgaard
 
Filmturisme 2012 - The Tourist - Innovasjon Norge
Filmturisme 2012 - The Tourist - Innovasjon NorgeFilmturisme 2012 - The Tourist - Innovasjon Norge
Filmturisme 2012 - The Tourist - Innovasjon Norge
filmturisme
 
Egil ørjan thorsen mat langs nasjonale turistveger nasjonal turistveg rekrutt...
Egil ørjan thorsen mat langs nasjonale turistveger nasjonal turistveg rekrutt...Egil ørjan thorsen mat langs nasjonale turistveger nasjonal turistveg rekrutt...
Egil ørjan thorsen mat langs nasjonale turistveger nasjonal turistveg rekrutt...
Egil Thorsen
 

Similar to NTW selgerseminar 2013 (20)

Naturbasert reiseliv i Norge
Naturbasert reiseliv i NorgeNaturbasert reiseliv i Norge
Naturbasert reiseliv i Norge
 
NTW selgerseminar 2012
NTW selgerseminar 2012NTW selgerseminar 2012
NTW selgerseminar 2012
 
Audun Pettersen: Fra fotformsko til gucci endringer i etterspørselen etter bæ...
Audun Pettersen: Fra fotformsko til gucci endringer i etterspørselen etter bæ...Audun Pettersen: Fra fotformsko til gucci endringer i etterspørselen etter bæ...
Audun Pettersen: Fra fotformsko til gucci endringer i etterspørselen etter bæ...
 
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
 
Hvordan gjør vi reiselivsproduktet bedre
Hvordan gjør vi reiselivsproduktet bedreHvordan gjør vi reiselivsproduktet bedre
Hvordan gjør vi reiselivsproduktet bedre
 
Potensial og muligheter har campingnæringa
Potensial og muligheter har campingnæringaPotensial og muligheter har campingnæringa
Potensial og muligheter har campingnæringa
 
Nasjonalparker og naturbasert reiseliv
Nasjonalparker og naturbasert reiselivNasjonalparker og naturbasert reiseliv
Nasjonalparker og naturbasert reiseliv
 
Veien videre for norske opplevelser
Veien videre for norske opplevelserVeien videre for norske opplevelser
Veien videre for norske opplevelser
 
Mat langs nasjonale turistveger Stockholm 2013
Mat langs nasjonale turistveger Stockholm 2013Mat langs nasjonale turistveger Stockholm 2013
Mat langs nasjonale turistveger Stockholm 2013
 
Bjørn Krag Ingul - Innovasjon Norge - Tenke nytt, skape resultater
Bjørn Krag Ingul - Innovasjon Norge - Tenke nytt, skape resultaterBjørn Krag Ingul - Innovasjon Norge - Tenke nytt, skape resultater
Bjørn Krag Ingul - Innovasjon Norge - Tenke nytt, skape resultater
 
Naturbasert reiseliv
Naturbasert reiselivNaturbasert reiseliv
Naturbasert reiseliv
 
In norgesaktiviteter telemarkreiser-april-2013
In norgesaktiviteter telemarkreiser-april-2013In norgesaktiviteter telemarkreiser-april-2013
In norgesaktiviteter telemarkreiser-april-2013
 
Mat langs nasjonale turistveger presentasjon til nettverk Atlanterhavsvegen 2...
Mat langs nasjonale turistveger presentasjon til nettverk Atlanterhavsvegen 2...Mat langs nasjonale turistveger presentasjon til nettverk Atlanterhavsvegen 2...
Mat langs nasjonale turistveger presentasjon til nettverk Atlanterhavsvegen 2...
 
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområderKreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
Kreativ næring og reiseliv - et av Norges seks mulighetsområder
 
Bødo 10 juni forskningsbehov i opplevelsesnaeringen
Bødo 10 juni forskningsbehov i opplevelsesnaeringenBødo 10 juni forskningsbehov i opplevelsesnaeringen
Bødo 10 juni forskningsbehov i opplevelsesnaeringen
 
0409perarnenyutenside2 140908062311-phpapp01
0409perarnenyutenside2 140908062311-phpapp010409perarnenyutenside2 140908062311-phpapp01
0409perarnenyutenside2 140908062311-phpapp01
 
Filmturisme 2012 - The Tourist - Innovasjon Norge
Filmturisme 2012 - The Tourist - Innovasjon NorgeFilmturisme 2012 - The Tourist - Innovasjon Norge
Filmturisme 2012 - The Tourist - Innovasjon Norge
 
BI foredrag 25.5.2012
BI foredrag 25.5.2012BI foredrag 25.5.2012
BI foredrag 25.5.2012
 
Kultur som motor i reiselivet
Kultur som motor i reiselivetKultur som motor i reiselivet
Kultur som motor i reiselivet
 
Egil ørjan thorsen mat langs nasjonale turistveger nasjonal turistveg rekrutt...
Egil ørjan thorsen mat langs nasjonale turistveger nasjonal turistveg rekrutt...Egil ørjan thorsen mat langs nasjonale turistveger nasjonal turistveg rekrutt...
Egil ørjan thorsen mat langs nasjonale turistveger nasjonal turistveg rekrutt...
 

More from Innovation Norway

Kick-off 2016: Ny Visitnorway-plattform: hvilke muligheter gir det for deg?
Kick-off 2016: Ny Visitnorway-plattform: hvilke muligheter gir det for deg?Kick-off 2016: Ny Visitnorway-plattform: hvilke muligheter gir det for deg?
Kick-off 2016: Ny Visitnorway-plattform: hvilke muligheter gir det for deg?
Innovation Norway
 
Kick-off 2016: Hva betyr det for kampanjer og konsepter i 2016?
Kick-off 2016: Hva betyr det for kampanjer og konsepter i 2016?Kick-off 2016: Hva betyr det for kampanjer og konsepter i 2016?
Kick-off 2016: Hva betyr det for kampanjer og konsepter i 2016?
Innovation Norway
 

More from Innovation Norway (20)

Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
Bærekraftig eller «bærre kraftig» næringsutvikling
 
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
Innovasjon Norges handlingsplan reiseliv 2017
 
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
Hvordan ser reiselivet ut i Norge om 5 år? 10 år?
 
Bærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
Bærekraftig reiseliv Høyskolen KristianiaBærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
Bærekraftig reiseliv Høyskolen Kristiania
 
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
Uberørt natur en forutsetning for reiselivet?
 
Reiselivets betydning Telemark
Reiselivets betydning TelemarkReiselivets betydning Telemark
Reiselivets betydning Telemark
 
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeidReiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
Reiseliv og stisykling - muligheter og samarbeid
 
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrienInnovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
Innovasjon og bærekraftig utvikling av matindustrien
 
Reiselivsfrokost 2017
Reiselivsfrokost 2017Reiselivsfrokost 2017
Reiselivsfrokost 2017
 
Sykling i nasjonalpark
Sykling i nasjonalparkSykling i nasjonalpark
Sykling i nasjonalpark
 
Norge som adventuredestinasjon
Norge som adventuredestinasjonNorge som adventuredestinasjon
Norge som adventuredestinasjon
 
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
Kickoffreiseliv2016 Mat og drikke som viktige kulturbærere
 
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
Kickoffreiseliv2017 Norsk reiseliv er en stor dugnad og et stort spleiselag s...
 
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
Kickoffreiseliv2017 reiseliv et av norges store mulighetsområder cathrine pia...
 
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina frauneKickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
Kickoffreiseliv2017 tilgang til internasjonale markeder tina fraune
 
NTW Selgerseminar 2016, Bodø
NTW Selgerseminar 2016, BodøNTW Selgerseminar 2016, Bodø
NTW Selgerseminar 2016, Bodø
 
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
Innovasjon Norge: Reiselivsåret 2015 og forventinger 2016
 
Kick-off 2016: Nasjonal kolleksjon
Kick-off 2016: Nasjonal kolleksjonKick-off 2016: Nasjonal kolleksjon
Kick-off 2016: Nasjonal kolleksjon
 
Kick-off 2016: Ny Visitnorway-plattform: hvilke muligheter gir det for deg?
Kick-off 2016: Ny Visitnorway-plattform: hvilke muligheter gir det for deg?Kick-off 2016: Ny Visitnorway-plattform: hvilke muligheter gir det for deg?
Kick-off 2016: Ny Visitnorway-plattform: hvilke muligheter gir det for deg?
 
Kick-off 2016: Hva betyr det for kampanjer og konsepter i 2016?
Kick-off 2016: Hva betyr det for kampanjer og konsepter i 2016?Kick-off 2016: Hva betyr det for kampanjer og konsepter i 2016?
Kick-off 2016: Hva betyr det for kampanjer og konsepter i 2016?
 

NTW selgerseminar 2013

 • 1.
 • 3. Dagens agenda 1. Overblikk 2. Hva skjer på markedene? 3. Tips og råd for å få et nyttig NTW 4. Housekeeping Foto: CH/Innovation Norway Foto: C H/Innovasjon Norge
 • 4. Foilene finner dere på vår bransjeblogg www.visitnorway.org 4
 • 6. Vekst 2012: 7,8 mill. 21,8 mill 29,6 mill 1% 3-4% 3% 3% Kilder: UNWTO, SSB. Prognose: Innovasjon Norge
 • 7. Reiselivsåret 2012 Vekst Stabilitet Nedgang
 • 8. Norges markedsandel er stabil Kilder: UNWTO og SSB
 • 9. Nordmenn: Tall til og med 4. kvartal 2012 viser • Nordmenn har hatt færre ferie- og fritidsreiser i Norge i 2012 sammenliknet med 2011 • 56 prosent av nordmenns feriereiser er i Norge • … kun 38 prosent av nordmenns overnattinger er i Norge • …. og kun 25 prosent av forbruket brukes i Norge Kilde: SSB Reiseundersøkelsen 2012 Foto: CH/ www.visitnorway.com 9
 • 10. Regionale forskjeller Nord-Norge (11%) • Totalt: +1% Trøndelag (8%) • Utland: +3% • Totalt: +7% • Norsk: 0% • Utland: +8% • Norsk: +7% Østlandet (45%) • Totalt: +2% Fjord-Norge (25%) • Utland: 0% • Norsk: +2% • Totalt: +4% • Utland: -1% • Norsk: +6% Sørlandet (10%) • Totalt: +2% • Utland: +7% • Norsk: +1% Kilde: SSB. Bearbeidet av Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no/markedsdata
 • 12. Mange utenlandske turister ligger i kultursegmentet, mens flest norske turister ligger i aktivsegmentet 100 % 77 % 80 % 60 % 51 % 47 % 55 % 42 % 40 % 34 % 39 % 24 % 20 % 0% Kultur Aktiv Natur Autentisk KULTUR Norske turister Utenlandske turister AUTENTISK AKTIV NATUR Besøke historiske bygninger/ Oppleve tradisjoner og nasjonale fester steder Oppleve fjordene Oppleve lokal kultur og levemåte Gå toppturer Sightseeing Oppleve fjellene Oppleve lokal historie og legender Gå lange turer Besøke kunstutstillinger/ Oppleve naturen Gå på teater, ballett eller opera Fiske i saltvann museer Besøke nasjonalparker Gå på restaurant Sykle Andre kulturopplevelser Shopping Fiske i ferskvann Lokal mat og drikkevarer 12
 • 13. Vi bidrar til at norske reiselivsbedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt 16 • Markedsland 141 • Markedstiltak gjennomført Profilering Finansiering NOK 396 mill • Midler brukt til markedføring • Reiselivskunder som satser 1190 internasjonalt Kompetanse Nettverk 1575 • Internasjonale turoperatører Rådgivning • Innvilget i lån og tilskudd til NOK 328 mill reiselivsnærningen 808 • Reiselivsbedrifter på kurs 1 5
 • 14.
 • 15. Besøk på VisitNorway/skrik* 18 000 16 000 Filmen er vist 14 000 12 000 1,2 10 000 millioner ganger i våre egne 8 000 kanaler 6 000 4 000 2 000 0 17 * Alle språkversjoner
 • 16. 18
 • 17. En reise…. Green Sektor Kurs Travel
 • 18.
 • 19.
 • 21. Hva nå Norge? Kan noe gå galt i annerledeslandet? Risikofaktorer: • Stagnasjon i Euroland (og evt i USA) • Stagnasjon i vekstøkonomier • Høye boligpriser og stor gjeld i husholdningene Rosenrøde prognoser som hever oss over økonomiens tyngdelover
 • 22. Men alt er ikke rosenrødt - "Todeling" • Tydelige trekk av todelingen • (Lavt) varskorop fra tradisjonell eksportindustri • Lavere forvetninger tross gode tider • Kampen om de gode hodene fortsetter • Høy aktvitet og mangel på hoder drar ned utviklingsaktiviteter Dagens Næringsliv August 2012
 • 23. Vekst i 2013? For 2013 growth is expected to continue but at a more moderate rate in the range of 3-4% Norge 0-vekst Kilder: UNWTO, SSB. Prognose: Innovasjon Norge Kilder: UNWTO, Innovasjon Norge
 • 24. Utfordringer på tvers av marked • Servicen kunne vært bedre! • Kvalitet må stå i forhold til prisnivå • Varierende kvalitet på maten • For lite fleksibilitet hos norske tilbydere, - altfor lang responstid • For lite kommersielle Foto: C.H/Innovasjon Norge 28
 • 26. Deltakelse på NTW 267 tur- operatører 25 land 276 selgere
 • 27. Fokus på innhold/opplevelser til riktig pris • Økt etterspørsel etter soft adventure/aktive ferier • Langrenn, vandring, rafting, sykling, padling, fiske • Spesielle overnattingssteder er ettertraktet • Miljø og miljøvennlige produkter øker i popularitet. • Fjordene holder stand • Nord-Norge øker i alle marked • Oslo seiler opp i flere marked Foto: C.H/Innovasjon Norge 31
 • 28. Hva skjer på markedene? 32
 • 30. Sverige: Verdt å merke seg • Toppår i Sverige for utenlandsreiser Nøkkeltall (2013): • Svensker til Norge +9% i 2012 • BNP: +2,2% • Flere bor på hotell • Arbeidsløshet: 7,5% • Overnattinger 2012: • Bruker like mye som europeere i gjennomsnitt 998.772 (+9%) • Overnattinger hiå: • Fortsatt sterk kjøpekraft og lave boligrenter +11% • Sterk økonomi og gode finanser • Operatører som • Sterk svensk krone selger Norge: 200 • Prioriterer reiser høyt • Antall operatører på NTW: 8 • Økt interesse for Norge • Gode forutsetninger i 2013 • Største konkurrenten er Sverige Kilder: IMF, SSB, IN
 • 31. Sverige: Verdt å merke seg • Rese-Konsulterna (856). Skandinavias ledende grossist for gruppereiser. • Vi har to DMC/Incoming med oss; • Nordic DMC Incoming (853) • Scandinavian Travel DMC (857) som tilbyr bla Ecological Tourism. • To skandinaviske incoming operatører; • Haman Scandinavia Group (851) • Best of Scandinavia Incoming (850). Arbeider primært med kunder fra Tyskland.
 • 32. Sverige: Trender • Aktiviteter og opplevelser stadig viktigere • Overnatting stadig viktigere • Tematiske ferier går sterkt fremover • Svenskene vil reise mer i 2013 • Økt reising til storbyer og events • Flere drar på helsereiser • Stadig flere finner inspirasjon/ informasjon via sosiale medier • Stadig større interesse og fokus på miljø
 • 33. Danmark: Verdt å merke seg Nøkkeltall (2013): • Danskere til Norge + 3 % 2012 • BNP: +1,2% • Danskerne bruger penge igjen – så småt…! • Arbeidsløshet: 5,3% • • Lys i horisonten Overnattinger 2012: 859.015 (+3%) • Bedre forbindelser mellem Danmark og • Overnattinger hiå: +7% Norge • Operatører som selger Norge: 55 • Antall operatører på Forskydninger i demografien kan være positivt NTW: 17 Kilder: IMF, SSB, IN
 • 34. Danmark: Verdt å merke seg • DFDS Efter mange års fravær er DFDS igjen tilbage på NTW. • Norsk Rejsebureau: Bureauet satser nu mere på sommer
 • 35. Danmark: Trender • Stadig senere bookinger • Mere fleksibilitet i ferieafviklingen • Vejret er Vigtigt • Langrend er hot • Øget trafik på Visitnorway - Tablets er det nye sort • Mediebilledet i fortsat forandring
 • 37. Tyskland: Verdt å merke seg • Tysk næringsliv går godt, økonomien er i vekst. Nøkkeltall (2013): Arbeidsledigheten er lavere enn på mange år • BNP: +0,9% • Lønnsveksten var i 2012 større enn på mange år • Arbeidsløshet: 5,3% • Overnattinger 2012: • Reiselysten holder seg på et høgt nivå 1.511.054 (-5%) • 2/3 drar utenlands, 1/3 ferierer i Tyskland • Overnattinger hiå: • Fortsatt stor interesse for Nord-Europa +8% • Men Norges konkurranseposisjon er siste året vesentlig • Operatører som selger svekket Norge: 500 • Sommeren 2013 ser ut til å gi nedgang i salget fra Tyskland • Antall operatører på • Internett stadig viktigere, men reisebyrå viktigst for booking NTW: 26 • Bio-produkter viktig også på ferie Nye flyruter: • Berlin – Kristiansand (Flynonstop) • Düsseldorf – Rygge (RyanAir) Nye ferjerute: • Bergen – Stavanger – Hirtshals – Langesund (Fjord Line) Kilder: IMF, SSB, IN
 • 38. Tyskland: Verdt å merke seg: • FTI Touristik er Tysklands fjerde største turoperatør. De selger primært til individuelt reisende på sommerhalvåret. • DERTOUR som tilhører Tysklands tredje største reiselivskonsern (REWE –gruppen) ønsker også å utvide sin virksomhet i Norge. • Til slutt vil jeg nevne en operatør som har vært trofast på NTW i årevis og som kanskje for få legger merke til, Inter Chalet. De selger til individuelt reisende, hytter og camping.
 • 40. Nederland: Verdt å merke seg • Arbeidsledighet 5,7% - høyeste på mange år Nøkkeltall (2013): • Inflasjon 3% - økende • BNP: +0,4% • Arbeidsløshet: 5,7% • Ferie 2013: undersøkelser sier at 73% av • Overnattinger 2012: nederlenderne vil reise på ferie, en nedgang fra 687.529 (-9%) 2012 på 5%. • Overnattinger hiå: • De vil ta færre ferier, kortere ferier, bli nærmere +3% • Operatører som selger hjemlandet og bruke mindre penger. Norge: 53 (BeNeLux) • Innenlandsferie forventes å bli som for 2012, mens • Antall operatører på utenlandsferier vil gå ned med 1 til 3%. NTW: 13 Ny flyrute: • Amsterdam – Ålesund (KLM) Kilder: IMF, SSB, IN
 • 41. Nederland: Verdt å merke seg Asteria Expeditions (141), belgisk operatør som søker vinterprodukter i første rekke i Nord Norge. Fru Amundsen (606), ny nederlandsk turoperatør som vil tilby hele Norge og reiser hele året. Vandring, natur safarier, seterbesøk m.m. Individuelle som grupper og incentives.
 • 42. Nederland: Verdt å merke seg • «Grønne reiser», mer oppmerksomhet om flyselskapenes «grønne seter» • Korte hotellferier i eget land blir stadig mer populært • «Ekslusiv» camping
 • 43. Polen: Verdt å merke seg: • Polen er en av få europeiske landene som ble Nøkkeltall (2013): ikke betydelig rammet av økonomiske krise. • BNP: +2,1% • Stadig større del av familiebudsjett er brukt • Arbeidsløshet: 10,2% på feriereiser som er fulgt med økende • Overnattinger 2012: forbruk generelt. 252.839 (+9%) • Overnattinger hiå: - • Norge er den mest populær skandinavisk 18% destinasjon blant polakker. • Operatører som selger • Polske bransjemarked fortsetter å bli veldig Norge: 37 fragmentert.Bare omkring 20% av turer til • Antall operatører på utlandet er organisert gjennom reisebyrå. NTW: 5 • Nye flyruter: • Gdansk – Ålesund • Gdansk – Kristiansand • Szczecin – Stavanger • Poznan - Bergen Kilder: IMF, SSB, IN
 • 44. Polen: Verdt å merke seg: • RAINBOW TOURS er den operatør nummer 1 i antall organiserte bussturer til Norge. • VISA TRAVEL fokuseres på incentivturer. Første gang på NTW. • FRATER med 10-års erfaring i salg av Norge vil introdusere nye produkter. Første gang på NTW.
 • 45. Polen: Trend: Fisketurisme NRK, 14 mars 2013 “Den polske fiskeren på Sørøya kunne fornøyd konstatere at han dro på land en torsk på hele 40,45 kilo.”
 • 47. Storbritannia: Verdt å merke seg Nøkkeltall (2013): • Fremdeles i resesjon. Arbeidsledigheten • BNP: +1,1% på vei ned men det er ingen vekst i markedet • Arbeidsløshet: 8,1% • Overnattinger 2012: • Det europeiske landet med lavest vekst i 572.466 (+10%) lønninger det siste året • Overnattinger hiå: -3% • Fortsatt turbulens i reiselivsindustrien • Operatører som • Skandinavia fremdeles veldig i vinden selger Norge: 130 • Antall operatører på • Norges målgruppe har ikke vært berørt de NTW: 21 siste årene – vekst i gjestedøgn på 10% i 2012 • Den største trusselen i 2013 er valutakursen • Bookinger vil komme sent igjen i år Kilder: IMF, SSB, IN
 • 48. Storbritannia: Verdt å merke seg Norge har aldri vært så tilgjengelig med 263 ukentlige flyavganger Nye ruter: • Manchester – Stavanger (Norwegian) • London City - Kristiansand (Fly Nonstop) • London Heathrow – Bergen og Stavanger 2 daglige (BA) • London Gatwick – Bergen (Easyjet) • Charterflyvninger til Evenes, Tromsø og Bergen
 • 49. Storbritannia: Verdt å merke seg • Activities Abroad – stort program i Finland men har slitt med Norge – høst og vinter aktiviteter for par og familier • Gold Crest Travel – City breaks, Nord-Norge, aktiviteter • Norwegian Wood – ski operatør men lanserer nå fly and drive program for sommer. Interessert i individuelle hotel, aktivitets tilbydere. • Neilson er tilbake med nye personer – ser etter produkter på sommer og vinter for ski og vandring • Dawson and Sanderson ser etter nye destinasjoner og aktiviteter :
 • 50. Frankrike: Verdt å merke seg • Rekordhøy arbeidsledighet, men positivt at Nøkkeltall (2013): • BNP: +0,4% forbruket øker noe • Arbeidsløshet: 10,5% • Stadige kampanjer for å kjøpe fransk for å • Overnattinger 2012: 302.305 (-3%) sikre egen økonomi og arbeidsplasser • Overnattinger hiå: +18% • Operatører som • Norges målgruppe er i mindre grad berørt av selger Norge: 65 den økonomiske krisen • Antall operatører på NTW: 6 • Citybreaks med kultur, arkitektur, design og livsstil er i vinden i media. Norge fått god dekning og tatt viktig posisjon. Kilder: IMF, SSB, IN
 • 51. Frankrike: Verdt å merke seg • Fremdeles turbulens i reiselivsindustrien • FIT øker på bekostning av tradisjonelle gruppereiser • Sikkerhet viktig for valg av destinasjon • Etterspørsel etter aktive ferier øker også på hjemmebane, ser vi en ny trend? • Stort mediefokus på green travel Nye flyruter: Paris – SVG ny fra aug ‘12 (SAS)
 • 52. Frankrike: Hva sier operatørene? • Nord Espaces (303) Søker nye vinterprodukter, finner ikke jule-/nyttårs pakker har forespørsler. Søker bobil utleie. • Voyageurs du Monde (306) Søker mindre hotell med sjarm / særpreg. • Nordic Fascination (304) Går stort sett direkte, etterlyser nettsider på fransk. Søker små hotell med sjarm/særpreg. Opplever at servicegraden reduseres ila sesongen • Vacances Transat (305) Søker produkter for «Shortstays»
 • 53. Italia: Verdt å merke seg • Høy arbeidsledighet, men inflasjon er på vei Nøkkeltall (2013): ned • BNP: -0,7% • Arbeidsløshet: 11,1% • Politiske uroligheter • Overnattinger 2012: • Fremdeles turbulens i reiselivsindustrien 166.210 (-17%) • Store turoperatører melder om økt salg, • Overnattinger hiå: sammenlignet med samme periode i 2012 +1% • Operatører som Nye flyruter: selger Norge: 97 • Antall operatører på • Palermo - Oslo(SAS) NTW: 6 • Cagliari – Oslo (SAS) • Catania – Oslo (Norwegian) • Olbia –Oslo (Norwegian) • Venezia – Oslo (Norwegian) • Parma - Kjevik (Flynonstop)
 • 54. Italia: Verdt å merke seg • Giver Viaggie e Crociere merker økt henvendelse etter Hurtigruten og sleger gruppe reiser med egen italiensk guide. • Nye operatører på NTW: • Terre Polari Viaggi spesialister på aktiv ferie • Vela Tour Operator har ny eier, ny ansatt Giuseppe Paleari, som mange sikkert husker fra Seiviaggi Arctic Team.
 • 55. Spania: Verdt å merke seg • Den økonomiske krisa held fram. Nøkkeltall (2013): • Hovudmålgruppa for reisande til Noreg er • BNP: -1,3% aldersgruppa 25-45 år frå middel- og øvre • Arbeidsløshet: 25,1% middelklasse. Dette utgjer 10.089.017 • Overnattinger 2012: personar –meir enn det doble av befolkninga 194.266 (-23%) i Noreg! • Overnattinger hiå: -10% • Sektoren for langdistansedestinasjonar og • Operatører som luksusreiser er mindre ramma av finanskrisa selger Norge: 60 grunna sterk økonomi blant overklassen. • Antall operatører på • Spania promoterar intern turisme, noko som NTW: 6 gjer destinasjon Spania til ein sterkare konkurrent enn tidlegare år. Fleire lavkostflyruter • Vueling har nye direkteruter til Bergen, Stavanger og Oslo. Kilder: IMF, SSB, IN
 • 56. Spania: Verdt å merke seg • Orizonia er ute av marknaden og Condor vil difor ikkje vere tilstades i år. Personalet frå Condor er overført til Special Tours, og aktivitetane til Condor overtatt av denne operatøren og andre selskap liknande Travelplan og Panavisión. • Travelplan er no den nest største turoperatøren i volum for trafikk til Noreg. Dei har interesse av å ekspandere og fylle holet etter Condor. • Ir y Venir. Nytt selskap; turoperatør/online reiseselskap. Spesialist på skreddersydde turar. • Tierras Polares. Spesialist på adventure travel og naturbaserte aktivitetsferiar. Reiseoperatør som lagar eigne pakkar. • Eurovacances, hovudagent for Hurtigruten i Spania, sel og eigne FIT til Noreg • Resten av dei spanske deltakarane er hotel wholesalers. Online reservasjonssenter for reiseoperatørar. Kilder: IMF, SSB, IN
 • 58. USA: Verdt å merke seg • Positiv økonomisk utvikling – men økte føderale Nøkkeltall (2013): kostnader og kutt skaper usikkerhet • BNP: +1,5% • Arbeidsløshet: 8,1% • 4% økning i trafikken til Europa i 2012 (11,2 mill) • Overnattinger 2012: 304.381 (-4%) • Stive priser og få ferdigpakkede og bookbare • Overnattinger hiå: -11% produkter største hinder • Operatører som selger Norge: 147 • Stor oppmerksomhet for «The Nordic Model» (inkl. Canada) • Antall operatører på • Enorm pressedekning for Norge - 260 mill NTW: 6 (125 mill i 2011) • Rekordstor satsning i USA (samarbeid med OSL & Avinor) • Ny flyrute: Norwegian Oslo-New York (fra 31. mai) Kilder: IMF, SSB, IN
 • 59. USA: Verdt å merke seg • Maupintour: Stor, pakketurer, individuelle, cruise – interessert i nye Norgesprogram (ingen per i dag) • Eurobound: Skreddersydde pakker, «one-stop-shop», bruker reisebyråagenter, selger Norge • Brekke Tours, Borton Overseas, Jensen World Travel, North Sea Tour & Travel: Skandinaviaspesialister, selger mye Norge, pakketurer og individuelle
 • 60. USA: Trender «fælt» for tiden “Instatravel” - Meaningful family & share instantly to- multigenerational the-minute on travel - time to smartphones reconnect Value for money - including value Growing optimism added services. impacting travel habits - more Concierge services advanced booking Rise in adventure - access to specialty and longer trips travel – new, exotic items and activities destinations to more important authentic & local experiences
 • 61. Russland: Verdt å merke seg • Det russiske markedet har fortsatt et stort potensiale Nøkkeltall (2013): • BNP: +3,8% i Norge, og vi ser en liten oppgang på 6% i 2012 • Arbeidsløshet: 6% ( • Overnattinger 2012: • Feriemarkedet generelt i Russland økte med 6 % i 198.620 (+6%) 2012 (15.332.136 reiser) • Overnattinger hiå: -4% • Operatører som • Individuelle tilreisende russere øker mest om selger Norge: 90 gruppereiser booket gjennom reisebyrå fortsatt • Antall operatører på dominerer. NTW: 16 • Russerne er blant de som bruker mest penger per døgn mens de er på ferie ifølge Global Blue, partners erfaring Kilder: IMF, Rosturism, SSB, IN
 • 62. Russland: Verdt å merke seg Russiske turoperatører deltar på NTW: • 16 Turoperatører, 20 deltagere Turoperatører er nye på NTW: • ATS (All Travel Stars – 15 ansatte med Norges erfaring fra en stor turoperatør, etablert i 2013, fokus på grupper, FIT) • LABIRINT tilbake til NTW etter 2009 (stor turoperatør med hovedkontor i Moskva, 250 ansatte, etablert i 1995, fokus på grupper og FIT, MICE)
 • 63. Sats på Russland og lag lettere tilgjengelige pakker og reiseforslag! MITT 2013, Moskva
 • 64. Asia: Kina, Japan og Sør-Korea
 • 65. Japan: Verdt å merke seg • Japans økonomi er på vei mot et Nøkkeltall (2013): comeback og aksjemarkedet har steget 40% • BNP: +1,2% • Arbeidsløshet: 4,4% siden oktober 2012 • Overnattinger 2012: • Svakere JPY mot store valutaer er bra for 119.874 (+18%) eksportindustrien og dette betyr økt • Markedsandel: inntjening for næringslivet og ansatte. På • Overnattinger hiå: den annen side så vil drivstoffkostnadene +61% øke og kjøpekraften for Japanske turister i • utlandet vil Operatører som svekkes selger Norge: 65 • Turoperatører er optimistiske for sommer- • Antall operatører på NTW: 9 sesongen 2013, men bekymret for vinteren 2014 • Nye flyruter: • Fukuoka-Amsterdam (KLM) • Tokyo-Helsinki (Japan Airlines) • Det er nå 26 ukentlige direkte flyvninger mellom Japan og Helsingfors
 • 66. Japan: Verdt å merke seg • Finn Corporation (553): Nisje turoperatør rettet mot “off-the-beaten-track” segmentet, ikke så store volumer, men meget dedikerte kunder • Globe Trotter T & E (554) ny operatør for 2013: Selger sine turer gjennom Japans største reiseguidebok (Globetrotter travel books). Har også en sterk tilstedeværelse på Internet • TIC Travel Center (559): Eneste operatør som dekker Nagoya området som er Japans tredje største geografiske markedet
 • 67. Japan: Ny trend Return of the women travelers 30 ~ 40s
 • 68. Korea: Verdt å merke seg • Den koreanske økonomien viser en vekst på Nøkkeltall (2013): 3,3% i 2012 og det forventes at veksten bli • BNP: +3,6% noe svakere i 2013 • Arbeidsløshet: 3,3% • Overnattinger 2012: 62.275 (+37%) • Den aller første charterflyvningen mellom ICN • Overnattinger hiå: (Seoul) og Oslo vil finne sted 25 mai 2013 og +54% det er per i dag planlagt total 5 flyvninger • Operatører som selger Norge: 65 • Hanjin Travel (eid av Korean Air) er operatør • Antall operatører på og markedsfører turene under de to NTW: 9 merkevarene “Kal Tours” og “Kalpak” • Etter en kraftig økning i antall koreanske gjestedøgn (37%) i 2012 fortsetter veksten inn i 2013 og turoperatørene er optimistiske for kommende sommersesong
 • 69. Korea: Verdt å merke seg • Det pågår for tiden en stor Munch utstilling på en av Seouls største metrostasjoner “Samgakji”-stasjon, med tittelen “impressions of Norway” • Sterkt markedsføring pågår i markedet • Hana Tour (574) Største turoperatør i Korea når det gjelder volum. Norge deltar på deres årlige roadshow turnée • Hanjin Travel (575) Operatør av charterflyvningene og fokuserer på Norge og 14 ulike reiseruter i Norden. • Mode Tour (577) En av de største turoperatørene som aggressivt selger Nord-Europe i Korea.
 • 70. Korea: Verdt å merke seg • Finnair Daglige flighter fra slutten av mars mellom Seoul og Helsingfors. • Aeroflot har også startet markedsføring av Nord- Europa og ikke bare Russland som tidligere Ny Trend • Økende produksjon / etterspørsel av mono Norgesturer
 • 71. Kina: Verdt å merke seg • Kinesiske myndigheter forutser at økonomien Nøkkeltall (2013): vil øke 8,4% i 2013, hvilket er noe høyere enn • BNP: +8,2% veksten i 2012. • Arbeidsløshet: 4,1% • Overnattinger 2012: 93.897 (+2%) • Den kinesiske valutaen blir stadig sterkere. • Overnattinger hiå: +37% Nye produkter • Operatører som • Rundturer vil fortsatt være hovedproduktet i selger Norge: - nær fremtid. • Antall operatører på NTW: 15 • Ulike nye produkter utvikles som fokuserer mer på aktiviteter og høyere kvalitet på innkvarteringen i forhold til i dag. • Større etterspørsel etter skreddersydde turer (inkludert VIP service).
 • 72. Kina: Verdt å merke seg Nye flyruter: • Chongqing – Helsingfors (Finnair 5 ganger i uken) • Xi'an - Helsingfors (Finnair 3 ganger i uken) • ARTISAN EXPRESS (720), er den største wholesale operatøren i Taiwan som tilbyr både produkter i Fjord- Norge og Nord-Norge • HH Travel.com (197), Kinas ledende luksus operatør, tilbyr spesielle turer rundt i hele verden med priser som starter fra NOK 100.000 per person.
 • 73. Kina: Verdt å merke seg • U-Tour (188), en av Kinas største og mest innflytelsesrike turoperatør. • Ctrip (199) er Kinas ledende internet reiseoperatør og som jobber både mot gruppesegmentet og individuelle reisende. Ny Trend • Individuelle bilturer (kunden kjører selv)
 • 74. Andre land 1 2 3 2 3 3 3 1
 • 75. Hvordan lykkes på NTW? Større markedsfokus, mindre produktorientering: • Mer kunnskap om kjøper • Mer skreddersydde, to-the-point-presentasjoner tilpasset den enkelte kjøper • Flere ”nyheter” gir større nytteverdi hos selgerne Vær engasjert, konkret og detaljert: • Lytt og spør – vær engasjert og finn ut hva kjøperen vil ha • Del informasjon om markedsplaner, statistikker, program og vær tydelig på pris
 • 76. De 6 bud for NTW 1. Pass på at standen reflekterer produktet ditt 2. Skjema for salgssamtalen og visittkort 3. Bruk sekretariatet 4. Still spørsmål – og lytt! 5. Du kan aldri bli for godt forberedt! 6. Sosiale arrangementer er en viktig del av jobben! Foto: C.H/Innovasjon Norge
 • 77. Det 7. bud