Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
KulturministerTrond Giske
Om det å være blant de femstore Nærings‐ og handelsminister Trond Giske  Reiselivskonferansen 2011 Color Line, 10. mai 2011
Vi satser innen områder hvor• Vi gjør det godt i dag og har gode forutsetninger for å lykkes• Vi har naturgitte fortrinn• ...
Faksimile, VG
Faksimile,National
– Sterk kronekurs er særdeles uheldig for en  næring som allerede sliter med lav  lønnsomhet.Kristin Gyldenskog, NHO Rei...
Veien videre: Melk eller honning?
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
John Bernander, adm. dir. NHO
Reiselivspolitikk for en lønnsom næringJohn G Bernander, administrerende direktør NHO, Color Lines Reiselivskonferanse 10....
NHOs Reiselivsråd - En samlet næring med et felles budskap       Mål:Økt lønnsomhet i reiselivsnæringen
Reiselivsnæringen må komme på offensiven – staten som ”krevende kunde”Aftenposten 8. juli 2010:
Et bedre kunnskapsgrunnlag for politikken
ReiselivspolitikkInternasjonal Reisemåls-markedsføring selskapene ”Resten” av politikken ‐ Generelle rammevilkår
…og jeg må gjøre          NHO     jobben. Typisk …jeg leverer        bestiller…   mannfolk!
Treffsikker markedsføring av Norge?Kilde: Gløtt av Norge, N. W. Damm & Sønn 1949
Større ressurser = større effekt?
Innovasjon Norges markedsføringsarbeid- må være tuftet på kommersielle vurderingerPositivt med sterkere nærings-samarbeid ...
Strukturutvalget: En mer fremtidsrettet ogeffektiv destinasjonsstrukturKrevende, men nødvendig arbeidSolid empirisk grunnl...
Lite tid til operative aktiviteter – størrelsebetyr myeStørre organisasjon = mindreinnsalgskostnaderStørre reisemålsselska...
Strukturutvalgets konklusjonerPotensial for opptil 50 % færrereisemålsselskaper i løpet av fem årFærre og større selskaper...
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Åretsinternasjonaliseringsstipend
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Roar Flåthen, Leder LO
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
PAUSE
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. HSH
Opplevelser er nøkkelen til vekst ireiselivsnæringenVibeke H. Madsen 10. maiReiselivskonferansen 2011Enestående muligheter...
Hva har vi sagt før?  I 2008 fremla vi fremtidsbildet Opplevelsen av Sørlandet 2015Tilby opplevelser           ...
Norsk reiseliv har en lønnsomhetsutfordringLavere lønnsomhet i reiseliv enn i Fastlands-NorgeBruttoprodukt per sysselsatte...
Og en vekstutfordringLavere vekst i reiseliv enn i fastlands-NorgeUtvikling av samlet produksjon av reiselivsprodukter ogp...
Og svakere handelsbalanse enn våre nordiske naboerSvakere handelsbalanse i norsk reiseliv enn ï de øvrige nordiske landene...
Reiselivet og de gode hjelperneReiseliv i symbiose med andre næringer Muliggjører    Reiselivet      Beriker -tr...
Berikerne leverer det turistene ønsker segTopp 5-listen over hva turistene vil bruke penger på domineres av berikerneProse...
Kulturturisme er i vekst, og kulturturisten bruker penger    Kulturturisme er i vekst         85%   Prosenta...
Handel er en viktig del av reiseopplevelsen, og det bygger bro til ettersalg  Turistene ”selger” klær videre til venner ...
Vi trenger et reiseliv som produserer en serie nye reiselivskonsepter– sammen med de gode hjelperneNorge kan ta en stor bi...
Reiselivsstrategien må understøtte innovasjon i næringen  Attraktive nisjer   Samarbeid på tvers  Tjenesteinnovasjon•...
Takk for oppmerksomheten!Vibeke H. Madsen 10. maiOpplevelser er nøkkelen til vekst i reiselivsnæring
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Per Arne Tuftin, Reiselivsdir., Innovasjon Norge
Morgendagens internasjonalemarkedsføring                  Foto: CH/Visitnorway.comReiselivsdirektør Per-...
Agenda1. Et øyeblikksbilde av reiselivsnæringen 2. Hvordan blir 2011?3. Konsekvenser av budsjettkutt4. Slik blir morgendag...
Et øyeblikksbilde               63Foto: Jallafilm/Color Line
Oppgang i kommersielle gjestedøgn så langt Lag din egen statistikk: http://overnatting.innovasjonnorge.no/        ...
Utenlandske hotellgjestedøgn400 000                3%           0%    374 711     11 % ...
Hvordan blir        2011?               68Foto: C.H/Innovasjon Norge
Eksterne sjokk i 2010/2011Kilde: Googlemaps.com
Viktige faktorer
Reiselivsåret 2011?
Konsekvenser     av budsjettkutt               72Foto: C.H/Innovasjon Norge
Mindre penger i 2011                   1 Oppfølging av OPTIMA•  NOK 25 mill mindre å rutte med  2 Utar...
Slik blir morgendagensinternasjonalemarkedsføring         74
1. Basert på kunnskap, ikke tro…..
Markedsføring:  Målgruppestudier (Optima)/Effektmålinger:1        Hva er viktig for målgruppen?         •...
Spisset budskap – bred målgruppeFra:              Til større fokus på:Naturinteressert (bred)    Naturint...
Målgruppen: Fra naturinteresserte til “utforskere”                           Foto: Foto: Nils-Er...
Profilering(Nivå 1)Markedsføring(Nivå 2)Salgsutløsende(Nivå 3 og 4)
Bransjebearbeidelse  Bransjebearbeidelse         Forbrukerkampanjer                    Forbr...
2. Digitalt!
Internett er død!Kilde: Wired.com
App for Iphone og Android
NorthernLights
Sosiale medier: helhet
3. Special interest: bredde gjennom spiss       •    Endre fokus fra marked til segment       •    Fokus...
4. Green travel         ISO 14001
15 markeder med mange muligheter! Sett av 8. september 2011 for Kick-off 2012
Utfordringer på tvers av marked•  Servicen kunne vært bedre!•  Kvalitet må stå i forhold til prisnivå.•  Høye bompengea...
Dele og samarbeide – ikke intern konkurranse
Bygg opplevelser!
Takk for oppmerksomheten!Per-Arne TuftinE-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.noForbruker: www.visitnorway.comBransje: w...
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Helge Otto Mathisen, Markedsdirektør, Color Line
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Heidi Thon Salgs-  Frode Vallandog Markedssjef   Prosjektleder
…keep on moving ! STORE ARRANGEMENTERS BETYDNING FOR OSLO  Salgs- og markedssjef Heidi Thon  Prosjektleder Frode Fosse...
…keep on moving !
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
•Tidlig avklaring av budsjett ogmandat fra Oslo kommune•Tidlig integrering i redaksjonen•Materiell og sosialt program•Pres...
PASSIONPEACEMADNESSMUSIC
PASSIONPEACEMADNESSMUSIC
PRESSESERVICE SOM SENTRAL DEL AV   MARKEDSFØRINGSMIXEN
•”Vi har skrevet hjem at det er detbeste VM noensinne”- Susann Frank / Tagezzeitung•”Topper VM-listen”- Gert-Owe Gärder / ...
6. FIS Nordic World Ski Championships, Oslo, NorwayNothing beats the flag-waving frenzy of Norwegianscheering on their ski...
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London                NATO Utenriksministermøtet 2007  ...
Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London                NATO Utenriksministermøtet 2007  ...
Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London                NATO Utenriksministermøtet 2007  ...
Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London                NATO Utenriksministermøtet 2007  ...
OSLO     20122007  2008  2009     2010     2011  2012  2013
VEIEN VIDERE…2007  2008  2009    2010  2011  2012  2013
VERDENS VAKRESTE MUSEUM astrup fearnley museet  for moderne kunst tjuvholmen oslo 2012
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Bente Bratland Holm, NCB
Forretningsturismebasert på salg av konsepter    Lønnsomhet hele året!     Reiselivskonferansen 2011      Bent...
Norway Convention Bureau BA     - heleid av norske reiselivsaktørerVisit Oslo         Nordic Choice Hotels B...
KongressHvem er kongresskundene?• Norske fag‐ og forskningsmiljøer!• Alle har personlige medlemskap i internasjonale  org...
Resultater av kongressarbeidet 2010 Økonomisk betydning for Norge,              2010 tallkongress-segmentet ...
LønnsomhetNasjonal investering i kongressarbeidet 2010;   Innovasjon Norge:                     1,...
Andre positive faktorer:•  Økte muligheter for å presentere egne forskningsarbeid på  ”hjemmebane”•  Inkludere mange u...
Hvem er corporatekunden?•  Møteplanlegger i bedrift  eller byrå•  USA/ Tyskland/ England størst i verden•  Representere...
Wow!
Wow!
Wow
HurtigrutenHurtigruten ‐ Wow
Light show  ‐ wow      Lillehammer• Organise your own company Olympics
Light show – wow!
Suksesskriterier – Corporate.  Nasjonalt: gjøre ting på en utradisjonell måte
”Not better than anyone ‐but different from everyone”
Suksesskriterier – Corporate.    Lokalt: Gode konsepter og samarbeid•  Langsiktig strategi•  Wow‐produktet•  Utholden...
Alta, julen 2009”Vi selger konsept FØR destinasjon”
140 tyskere / 20 Altaværinger / 45 tonn is
Bygging av skulpturpark..
…og bar!
Oppsummering Alle kan hente butikk ut av dette segmentet! – Hvis du har en langsiktig strategi – Definert ditt ”wow‐prod...
Takk for oppmerksomheten!
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Kristian Jørgensen, FjordNorge
Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen, adm. dir
DET VAR EN GANG….
FJORDENE  Norges viktigste og mest kjente reiselivsprodukt
Hovedopplevelseni den nasjonale fyrtårnsstrategien                     MERKEVARELØFTE:        ...
In 2004 The National Geographic Travelers panel ofspecialists rated Fjord Norway the worlds most attractive        ...
In 2006 The National Geographic Travelers panel of specialistsrated The Western Fjords of Norway the best cared for UNESCO...
27,9 mill = + 20,4 %+ 441 000+ 1,4 mrd
FINANSKRISEN!!!
27 mill i 2008 19 mill i 2009
2009!
Fjord Norge  Norge- 10,1 %   - 7,6 %
Andre landsdeler så muligheten,lærte av vår suksess og satset!
Regjeringen ga200 mill kronertil Nord-Norge
Offentlig tilskudd til landsdelsmarkedsføring i 2010                        50mill totalt     ...
20 ganger mer til markedsføring av Nord Norge
”Vi skal ta Nordlyset”Per Arne Tuftin, Reiselivsdirektør Innovasjon Norge
In 2009 The National Geographic Travelers panel of specialists rated Fjord Norway the worlds most iconic travel destination!
Fjord Norges6 punkts strategi
Er dette nok?
Ski Fjord Norway              Art and Culture               Hike Fjord Norway         ...
2. Øke markedstilskuddet frafylkene, regionale bedrifter,destinasjonsselskaper ogkommersielle prosjekter
En for alle,alle for en!
Project
Prosjekt Explore Fjord NorwayØke tilskuddene fra hvert fylke ‐ fra kr. 1,4 til kr. 4 mill: 16 mill totalt pr. år• 4 årlig ...
Markedsføringsstrukturen av Fjord NorgeNæringen         Destinasjons-             selskapene     ...
2011          MarkedsinvesteringFjord Norge regionen     Matching      Totalt 2011 30 mill    +  ...
KRIGSMALINGEN ER PÅ!
3. TydeligereFjord Norgefokus        A–I–D-A
HVA HAR VI Å TILBY SOM ER UNIKT OG RELEVANT?                                 Vårt fokus! ...
Våre mest unike og relevante konkurransefordel     SPECTACULAR FJORDS & LANDSCAPEUNESCOFJORDS –         NATI...
Våre mest unike og relevante konkurransefordel               FJORD CITIESFJORD CAPITAL BERGEN   ADVENTURE...
Våre mest unike og relevante konkurransefordel               IN TOUCH WITH FJORDSFROM TOP TO FJORD   BREA...
Våre mest unike og relevante konkurransefordel       FJORD LIFE - ”VESTLENDINGEN”       AUTHENTIC AND INTERN...
3. Flere aktiviteterkun om ”Fjord Norway”
Western Norway, known as Fjord Norway, is home to the world’slargest concentration of the saltwater-filled, glaciated vall...
FILMPRODUKSJON      KO
4. Større fokus påtemakonsepterog salg
VisjonFjord Norge regionen skal bli verdensledende innen tematurisme
CNN - Worlds top destinations for 2011To set your itinerary in motion, we sought outrecommendations from three travel expe...
Nye temasider
Ski Fjord NorwaySamlet regional satsning på vinterturisme 2010/11
TUROPERATØRER - Salgsbearbeiding•  FAM TRIPS•  REISEBYRÅOPPLÆRING•  20 WORKSHOPS•  SALGSREISER/STUDIETURER•  MÅNEDLIG...
5. Økt salgsrettet offline og onlinemarkedsføring med mer trafikk tilwww.fjordnorway.com
HOVEDKAMPANJER 2011
TYSKLANDINVESTERINGSRAMME:• FN & Partner investering:   kr. 4.500.000• Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 6.000.000• To...
NEDERLAND INVESTERINGSRAMME:• FN & Partner investering:   kr. 1.800.000• Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 2.000.000• ...
STORBRITANNIAINVESTERINGSRAMME:• FN & Partner investering:   kr. 1.200.000• Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 2.000.00...
SVERIGEINVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering:   kr. 1.000.000 • Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 1.000.000 • ...
DANMARKINVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering:   kr. 700.000 • Matching fra IN/Partnere (ca): kr. 900.000 • Tota...
USAINVESTERINGSRAMME:•FN & Partner investering: kr. 1.300.000,-•Matching fra IN-Partnere (ca):   kr. 4.500.000,-•Total ...
RUSSLAND, SPANIA, ITALIA, FRANKRIKEINVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering:   kr. 1.000.000 • Matching fra IN-Par...
ASIAINVESTERINGSRAMME:•FN & Partner investering: kr. 600.000,-•Matching fra IN-Partnere (ca):   kr. 4.000.000,-•Total i...
Fjordnorway.com  FJORDNETT               Investering:               kr. 2 500 000,-
Nasjonal Booking Switch og            status konnektorene                          Kon...
1.8 MILLIARDERNETTBRUKERE
DIN OPPLEVELSE       +DITT DESTINASJONSSELSKAP       + DITT LANDSDELSSELSKAP       =   DINE KUNDER
THE FJORD WAY        TM2
Takk for tålmodigheten!   kristian@fjordnorway.no    Mobil: 48 22 33 24   facebook.com/FjordNorway    twitter....
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Trine Kanter Zerwekh, Nasjonale tursitveger
Nasjonale turistveger- nasjonal kvalitetsattraksjon medinternasjonalt gjennomslagProfilering, utfordringer ogmuligheterRei...
Attraksjonsbyggeren. Statens vegvesen utvikler påoppdrag av regjering og storting 18 eksklusivevegstrekningerEn nasjonal t...
Den som reiser har noe å fortelle, sieret gammelt ordtakLangs Nasjonale turistveger venterhistoriene rundt neste sving
Hensikt: • Styrke Norge som reisemål i den internasjonale  konkurransen om turistene • Flere turister benytter Norge s...
Den finansielle utfordringenNasjonale turistveginvesteringer - vegbudsjettet:• 2030 mill.kr.Turistveginvesteringer - andre...
Den markedsmessige utfordringen•  Omnibus + TØI-undersøkelser•  Vi bygger en stor attraksjon og merkevare – opp til dere...
VarangerKonseptet:•  Naturen (fjell, foss, fjord og kyst)•  Kjøreopplevelsen•  Arkitekturen•  Kunsten•  Historiene – ...
Havøysund
Atlanterhavsvegen
Gamle Strynefjellsvegen
Rondane
Valdresflye
Andøya
Spektakulære arkitekttegnede rasteplasser langs vegener turistattraksjonens særpregTrollstigen. Arkitekt Reiulf Ramstad
Service, parkering, rydding – Reiselivsikonet Trollstigen
Trollstigen
ØrnesvingenØrnesvingen. Arkitekt 3 RW arkitekter
Ørnesvingen
AurlandsfjelletStegastein. Arkitekt Todd Saunders/Tommie Willhelmsen
Stegastein
Tungeneset, Senja. Arkitekt Code Arkitektur
RondaneSohlbergsplassen. Arkitekt Carl Viggo Hølmebakk
AtlanterhavsvegenAskvågen. Arkitekt 3RW Arkitekter
HardangerHereiane. Arkitekt 3RW og Asplan Viak
Helgelandskysten nordHellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
LofotenAkkarvikodden. Arkitekt manthey kula
AurlandsfjelletFlotane rasteplass. Arkitekt: Lars J. Berge, LJB AS
AurlandsfjelletStegastein. Arkitekt Saunders & Wilhelmsen v/Todd Saunders
Kystriksveien nordJektvik ferjekai. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
VarangerGornitak. Arkitekt Margrete Friis
Rast og service – RondaneStrømbu. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
Strømbu, RondaneStrømbu. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
Utsikt i juv - Geiranger-TrollstigenGudbrandsjuvet. Arkitekt Jensen & Skodvin
Rast og service - GudbrandsjuvetGudbrandsjuvet. Arkitekt Jensen & Skodvin
Stier og trapper - LofotenAustnesfjorden. Landskapsfabrikken
Stier og trapper - RyfylkeSvandalsfossen. Arkitekt Haga Grov/ Helge Schelderup
Stier og trapper – Helgelandskysten nordHellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
Stier og trapper – Helgelandskysten nord
Møblene - Helgelandskysten nordHellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
Kunsten - SognefjelletMefjell. Kunstner Knut Wold
Historien, kunsten og arkitekturen – VarangerSteilneset. Kunstner Louise Bourgeois. Arkitekt Peter Zumthor
Geiranger-TrollstigenJuvet landskapshotell. Arkitekt Jensen & Skodvin
Samarbeidet•  Nasjonale aktører   – Departementene: Samferdsel, Nærings- og handel, Utenriks, Kultur,    Landbruks- ...
Synergier - eksempler:• Havøysund – min. 60 mill investeringer• Lofoten – mange mill investering Nusfjord• Geiranger-Troll...
SynlighetUD og Statens vegvesen, Nasjonale turistvegersammen om å bygge Norges omdøme internasjonalt•  Forelesinger om NT...
Vandreutstillingen Detour
Arkitekturmuseet – utstilling 2012• Geiranger – Trollstigen• Arkitektur og kunst
Norsk form. Utstilling 2013  Nasjonal turistvegarkitektur
Nasjonal omtaleverdi2010: 25 mill kr  Nasjonal omtaleverdi 2010:  Ca 25 mill kr
Bred omtale i tyske BauNetz januar 2011Nasjonale turistveger på over 30 sider i detanerkjente tyske arkitekturmagasinet
Rask spredning i sosiale medier• Blogger med omtale av NT tok av i mars• Amerikanske blogger og nettsteder i front, men du...
Økt trafikk i Rondane
2012 – 2014 – 2016 - 20202012• Åpning NT Geiranger-Trollstigen + de resterende 11• Samtlige 18 strekninger skiltet som NT•...
SlottetSamarbeid med Slottet og UD for å• Promotere Norge• Promotere Slottet• Promotere NT
Steilneset minnested åpnes av Dronning Sonja23. juni 2011
Velkommen på Nasjonale turistveger!  www.nasjonaleturistveger.nowww.vegvesen.no/nasjonaleturistveger
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
PAUSE
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Ståle Zahl, Sales Manager Norwegian
Flytrafikken til Norge er avgjørende     for vekst i reiselivet    Ståle ZahlSales Manager ‐ Norwegian
1. September 2002                     TromsøSeptember 2002:• 4 ruter• 6 leasing fly• 120 ansatte  ...
Norwegian har i dag 244 rutertil 98 destinasjoner
Fortsatt stor vekst i Europa – over 13 millioner kunder i 2010            Passasjerutvikling 2009 - 2010Selska...
Norwegian vokser i Norges største incomingmarkeder Mellom Norge og            Mellom Norge og   Storbritannia ...
Norwegian i utlandet            Slide: 312
Flytrafikken til Norge er avgjørende for vekst i reiselivetÅlesund ‐ London                        ...
Flytrafikken til Norge er avgjørende for vekst i reiselivetÅlesund ‐ London                        ...
Ny flyflåte – 73 nye fly innen 2014
Nye og større fly garanterer konkurransedyktige priser•   57 fly i flåten per Q1 2011   –737‐800: 37 (økning på 14 sa...
Fly SmartFly Norwegian
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Frode Hansen, Color Line
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Trevor DeVillers Neilson Thomas Cook
Reiselivskonferansen2011  ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Reiselivskonferansen 2011 dag 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reiselivskonferansen 2011 dag 1

1,469 views

Published on

Her er presentasjonene fra Reiselivskonferansen tirsdag 10.mai 2011.

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reiselivskonferansen 2011 dag 1

 1. 1. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 2. 2. KulturministerTrond Giske
 3. 3. Om det å være blant de femstore Nærings‐ og handelsminister Trond Giske  Reiselivskonferansen 2011 Color Line, 10. mai 2011
 4. 4. Vi satser innen områder hvor• Vi gjør det godt i dag og har gode forutsetninger for å lykkes• Vi har naturgitte fortrinn• Vi har sterke næringsklynger som kan videreutvikles
 5. 5. Faksimile, VG
 6. 6. Faksimile,National
 7. 7. – Sterk kronekurs er særdeles uheldig for en  næring som allerede sliter med lav  lønnsomhet.Kristin Gyldenskog, NHO Reiseliv (5. mai, 2011).   
 8. 8. Veien videre: Melk eller honning?
 9. 9. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 10. 10. John Bernander, adm. dir. NHO
 11. 11. Reiselivspolitikk for en lønnsom næringJohn G Bernander, administrerende direktør NHO, Color Lines Reiselivskonferanse 10. mai, 2011
 12. 12. NHOs Reiselivsråd - En samlet næring med et felles budskap Mål:Økt lønnsomhet i reiselivsnæringen
 13. 13. Reiselivsnæringen må komme på offensiven – staten som ”krevende kunde”Aftenposten 8. juli 2010:
 14. 14. Et bedre kunnskapsgrunnlag for politikken
 15. 15. ReiselivspolitikkInternasjonal Reisemåls-markedsføring selskapene ”Resten” av politikken ‐ Generelle rammevilkår
 16. 16. …og jeg må gjøre  NHO  jobben. Typisk …jeg leverer bestiller… mannfolk!
 17. 17. Treffsikker markedsføring av Norge?Kilde: Gløtt av Norge, N. W. Damm & Sønn 1949
 18. 18. Større ressurser = større effekt?
 19. 19. Innovasjon Norges markedsføringsarbeid- må være tuftet på kommersielle vurderingerPositivt med sterkere nærings-samarbeid i Markedsstrategisk rådEffektmålesystem sikrertreffsikkerhetNæringen ønsker løpende evalueringog bedre dokumentasjon velkommen– lettere å identifisere de riktigemålgruppene og spisse innsatsen
 20. 20. Strukturutvalget: En mer fremtidsrettet ogeffektiv destinasjonsstrukturKrevende, men nødvendig arbeidSolid empirisk grunnlagBehov for klarere rolleforståelse,spesialisering og arbeidsdeling
 21. 21. Lite tid til operative aktiviteter – størrelsebetyr myeStørre organisasjon = mindreinnsalgskostnaderStørre reisemålsselskaper brukermest tid og penger på operativeaktiviteterStørrelse viktig forutsetning forkompetanseutvikling
 22. 22. Strukturutvalgets konklusjonerPotensial for opptil 50 % færrereisemålsselskaper i løpet av fem årFærre og større selskaper vil økeeffekten av den samledemarkedsføringen av NorgeEt finansieringsutvalg bør nedsettesfor å etablere mekanismer og insentiverfor sammenslåing
 23. 23. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 24. 24. Åretsinternasjonaliseringsstipend
 25. 25. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 26. 26. Roar Flåthen, Leder LO
 27. 27. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 28. 28. PAUSE
 29. 29. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 30. 30. Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. HSH
 31. 31. Opplevelser er nøkkelen til vekst ireiselivsnæringenVibeke H. Madsen 10. maiReiselivskonferansen 2011Enestående muligheter for norsk reiseliv
 32. 32. Hva har vi sagt før? I 2008 fremla vi fremtidsbildet Opplevelsen av Sørlandet 2015Tilby opplevelser Gjennom samarbeid Og muliggjørende teknologi inFuture
 33. 33. Norsk reiseliv har en lønnsomhetsutfordringLavere lønnsomhet i reiseliv enn i Fastlands-NorgeBruttoprodukt per sysselsatte normalårsverkBasisverdi. 1000 kroner løpende priser SSB
 34. 34. Og en vekstutfordringLavere vekst i reiseliv enn i fastlands-NorgeUtvikling av samlet produksjon av reiselivsprodukter ogproduksjon i Fastlands-Norge i alt. 1996-2006, 1996=100 SSB
 35. 35. Og svakere handelsbalanse enn våre nordiske naboerSvakere handelsbalanse i norsk reiseliv enn ï de øvrige nordiske landeneForhold eksport / import 1990-2008 % av BNP, løpende priser OECD | inFuture analyse
 36. 36. Reiselivet og de gode hjelperneReiseliv i symbiose med andre næringer Muliggjører Reiselivet Beriker -transport -kultur -overnatting -handel
 37. 37. Berikerne leverer det turistene ønsker segTopp 5-listen over hva turistene vil bruke penger på domineres av berikerneProsent av turister som prioriterer pengebruk på den gitte varen/tjenesten 54% 45% 39% Lokal mat Dagsturer Suvenirer 29% 24% Helse og velvære Klær Kuoni
 38. 38. Kulturturisme er i vekst, og kulturturisten bruker penger Kulturturisme er i vekst 85% Prosentandel av turistene Kulturturisten bruker mer penger enn andre turister 31% 74% 74% mer enn sportsturisten 31% mer en økoturisten Forbruk pr reise i euro Forbruk pr reise i euro OECD
 39. 39. Handel er en viktig del av reiseopplevelsen, og det bygger bro til ettersalg Turistene ”selger” klær videre til venner og familie 1/3 (28%) viser aktivt frem klærne de har kjøp på ferie når de er hjemme igjen 1/3 Turistene tar med seg matvaner fra ferien 1/3 (29%) inkluderer matvarer fra ferien når de er hjemme igjen 1/4 (23%) lager hele retter fra ferien når de er hjemme igjen 1/3 1/4 Kuoni
 40. 40. Vi trenger et reiseliv som produserer en serie nye reiselivskonsepter– sammen med de gode hjelperneNorge kan ta en stor bit av globale nisjer, f.eks vikingerGodt hjulpet av populærkulturen… 2010: 2011: How to train Thor your dragon - Vikingfilm for - Vikingfilm for voksne barn - Budsjett - Budsjett 150 mill. dollar 165 mill. dollar… kunne vi laget et reiselivskonsept for vikingopplevelse i Norden + + + Arns rike Erkebispegården Lofotr Wikipedia
 41. 41. Reiselivsstrategien må understøtte innovasjon i næringen Attraktive nisjer Samarbeid på tvers Tjenesteinnovasjon• Rom for mange, • Ikke la distrikts- • Bedre forståelse for smale konsepter i hensyn bli tjenesteinnovasjon i markedsføringen snubletråder for virkemiddelapparatet distriktene
 42. 42. Takk for oppmerksomheten!Vibeke H. Madsen 10. maiOpplevelser er nøkkelen til vekst i reiselivsnæring
 43. 43. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 44. 44. Per Arne Tuftin, Reiselivsdir., Innovasjon Norge
 45. 45. Morgendagens internasjonalemarkedsføring Foto: CH/Visitnorway.comReiselivsdirektør Per-Arne TuftinReiselivskonferansen 201110. Mai 2011
 46. 46. Agenda1. Et øyeblikksbilde av reiselivsnæringen 2. Hvordan blir 2011?3. Konsekvenser av budsjettkutt4. Slik blir morgendagens internasjonale markedsføring 62 Foto: CH/Visitnorway.com
 47. 47. Et øyeblikksbilde 63Foto: Jallafilm/Color Line
 48. 48. Oppgang i kommersielle gjestedøgn så langt Lag din egen statistikk: http://overnatting.innovasjonnorge.no/ 66
 49. 49. Utenlandske hotellgjestedøgn400 000 3% 0% 374 711 11 % + 5% -3 %350 000 345 269 336 759 335 339 328 200 +17 %300 000 +1 % 287 600 +17 %250 000 +17 % 241 179 237 909 213 937200 000150 000100 000 50 000 0 Sverige Norge Danmark Januar Februar Mars
 50. 50. Hvordan blir 2011? 68Foto: C.H/Innovasjon Norge
 51. 51. Eksterne sjokk i 2010/2011Kilde: Googlemaps.com
 52. 52. Viktige faktorer
 53. 53. Reiselivsåret 2011?
 54. 54. Konsekvenser av budsjettkutt 72Foto: C.H/Innovasjon Norge
 55. 55. Mindre penger i 2011 1 Oppfølging av OPTIMA• NOK 25 mill mindre å rutte med 2 Utarbeide og implementere felles markedskonsepter 3 Planlegging og koordinering av int. presseaktiviteter• Nedbemanning 17 årsverk 4 Felles bransjebearbeidelse• 17 effektiviseringsprosjekter 5 Etablere strategi for sosiale medier 6 Etablere betjeningskonsept for storkunder igangsatt 7 Metode for vurdering av nye nisjer/segmenter 8 Identifisere og vurdere områder for Outsourcing 9 Distribusjon av nyhetsbrev 10 Innholdsproduksjon Visit Norway 11 Planlegging og gjennomføring av workshops 12 Planlegging og gjennomføring av messer 13 Innkjøp 14 Redusert turistinformasjon 15 Norgeskatalogen 16 Redusere samarbeidsprosjekter utenfor prioriteringene 17 Effektivisere handlingsplanprosessen 73
 56. 56. Slik blir morgendagensinternasjonalemarkedsføring 74
 57. 57. 1. Basert på kunnskap, ikke tro…..
 58. 58. Markedsføring: Målgruppestudier (Optima)/Effektmålinger:1 Hva er viktig for målgruppen? •Når (anledninger) reiser de og hvor ofte? •Hva søker de (destinasjoner, aktiviteter)?Relevans •Hvorfor reiser de? Kartlegger emosjonelle og funksjonelle behov Relevant budskap2 Konkurrentkartlegging: •Hvilke emosjonelle fordeler gir ulike aktiviteter/destinasjoner?Distinkt •Hvilke personlighet har de? •Opplevde produktfordeler Posisjon som skiller oss fra konkurrentene3 • Samme budskap over tidSamstemt • Måle effekt og optimalisere kommunikasjon
 59. 59. Spisset budskap – bred målgruppeFra: Til større fokus på:Naturinteressert (bred) Naturinteresserte utforskere (spissere)Naturen i forgrunn Naturen som ramme – relevante opplevelserNorge er «Powered by Nature» Du blir «Powered by Nature»Norge må oppleves Norge må oppleves nå!Natur! Opplevelser og byer gjør naturen mer sosialNatur! Aktiviteter og opplevelser gjør naturen morsom!
 60. 60. Målgruppen: Fra naturinteresserte til “utforskere” Foto: Foto: Nils-Erik Bjørholt, Sónia Arrepia Photography / www.visitnorway.com • Utforske naturen • Utforske sine egne grenser • Lære om nye eller gamle norske utforskerne
 61. 61. Profilering(Nivå 1)Markedsføring(Nivå 2)Salgsutløsende(Nivå 3 og 4)
 62. 62. Bransjebearbeidelse Bransjebearbeidelse Forbrukerkampanjer Forbrukerkampanjer•Norwegian Travel Workshop•Norwegian Travel Workshop •Online Ads •Online Ads•Lokale workshops•Lokale workshops •Annonser •Annonser•Visningsturer•Visningsturer •Katalog •Katalog•Sales calls•Sales calls •Innstikk •Innstikk•Reisebyrå/turoperasjon opplæring•Reisebyrå/turoperasjon opplæring •Boards •Boards •Brosjyredistribusjon •Brosjyredistribusjon •Messer •Messer Digitale medier Digitale medier PR/Media PR/Media•Nett•Nett •Visningsturer •Visningsturer•Apps•Apps •Mediebank •Mediebank•Sosiale medier•Sosiale medier •Foto- og videobank •Foto- og videobank•Adgameing•Adgameing •DVD •DVD
 63. 63. 2. Digitalt!
 64. 64. Internett er død!Kilde: Wired.com
 65. 65. App for Iphone og Android
 66. 66. NorthernLights
 67. 67. Sosiale medier: helhet
 68. 68. 3. Special interest: bredde gjennom spiss • Endre fokus fra marked til segment • Fokus på definerte motivasjoner • Nå bredde gjennom spiss • Mer målrettet • Større behov for kompetanse • Dristigere kommunikasjonFoto: Sveinung Myrlid, Nils-Erik Bjørholt, Yngve Ask, Anders Gjengedal, Christian Hauge / Innovasjon Norge
 69. 69. 4. Green travel ISO 14001
 70. 70. 15 markeder med mange muligheter! Sett av 8. september 2011 for Kick-off 2012
 71. 71. Utfordringer på tvers av marked• Servicen kunne vært bedre!• Kvalitet må stå i forhold til prisnivå.• Høye bompengeavgifter• Varierende kvalitet på maten• For lite fleksibilitet hos norske tilbydere, - altfor lang responstid• For lite kommersielle Foto: C.H/Visitnorway.com 94
 72. 72. Dele og samarbeide – ikke intern konkurranse
 73. 73. Bygg opplevelser!
 74. 74. Takk for oppmerksomheten!Per-Arne TuftinE-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.noForbruker: www.visitnorway.comBransje: www.innovasjonnorge.no/reiselivBlogg: www.tuftin.com w youtube.com/visitnorwaycom twitter.com/perarnetuftin
 75. 75. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 76. 76. Helge Otto Mathisen, Markedsdirektør, Color Line
 77. 77. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 78. 78. Heidi Thon Salgs- Frode Vallandog Markedssjef Prosjektleder
 79. 79. …keep on moving ! STORE ARRANGEMENTERS BETYDNING FOR OSLO Salgs- og markedssjef Heidi Thon Prosjektleder Frode Fosse Valland
 80. 80. …keep on moving !
 81. 81. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 82. 82. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 83. 83. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 84. 84. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 85. 85. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 86. 86. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 87. 87. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 88. 88. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 89. 89. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 90. 90. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 91. 91. •Tidlig avklaring av budsjett ogmandat fra Oslo kommune•Tidlig integrering i redaksjonen•Materiell og sosialt program•Pressesenter
 92. 92. PASSIONPEACEMADNESSMUSIC
 93. 93. PASSIONPEACEMADNESSMUSIC
 94. 94. PRESSESERVICE SOM SENTRAL DEL AV MARKEDSFØRINGSMIXEN
 95. 95. •”Vi har skrevet hjem at det er detbeste VM noensinne”- Susann Frank / Tagezzeitung•”Topper VM-listen”- Gert-Owe Gärder / Svenska Dagbladet•”VM har vært en nytelse”- Tomasz Kalemka / Onet.pl•”The only place in the worldwhere thousands sit down, stareinto the fog (…) and thoroughlyenjoy themselves”- Gianfranco Kaspar / FIS
 96. 96. 6. FIS Nordic World Ski Championships, Oslo, NorwayNothing beats the flag-waving frenzy of Norwegianscheering on their skiers at any winter event and that onlyescalates when the event is local. Oslo hosts the FISNordic World Ski Championships from 24 February to 6March, a serious skiing affair of 21 events including thefamed Holmenkollen Ski Jump, site of the world’s oldestski jump. At its museum you can learn about the delicateart of ski jumping and skiing’s 4000-year history, as wellas take a simulated ski jump for a laugh (a queasy laughanyway).You can visit Holmenkollen’s Ski Museum all year; formore on the event check its website www.oslo2011.no.
 97. 97. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 98. 98. Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London NATO Utenriksministermøtet 2007 Åpningen av den norske Opera og Ballett 2008 Nobels Fredspris 2008 Fjord City Expo Genova 2008 Prosjekt Holmenkollen Fyr 2008-2010 Fjord City Expo St Petersburg 2009 Business for Peace Award 2009 Nobels Fredspris 2009 FIS Nordic Skiing Trial World Championships OSLO2010 EXPO Shanghai 2010 Eurovision Song Contest OSLO2010 Nobels Fredspris 2010 FIS Nordic Skiing World Championships OSLO2011 World Snowboarding Championships (WSC) Oslo 2012 Nytt Astrup Fearnley Museum for Moderne Kunst Tjuvholmen 2012 Munch-året 20132007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 99. 99. Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London NATO Utenriksministermøtet 2007 Åpningen av den norske Opera og Ballett 2008 Nobels Fredspris 2008 Fjord City Expo Genova 2008 Prosjekt Holmenkollen Fyr 2008-2010 Fjord City Expo St Petersburg 2009 Business for Peace Award 2009 Nobels Fredspris 2009 FIS Nordic Skiing Trial World Championships OSLO2010 EXPO Shanghai 2010 Eurovision Song Contest OSLO2010 Nobels Fredspris 2010 FIS Nordic Skiing World Championships OSLO2011 World Snowboarding Championships (WSC) Oslo 2012 Nytt Astrup Fearnley Museum for Moderne Kunst Tjuvholmen 2012 Munch-året 20132007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 100. 100. Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London NATO Utenriksministermøtet 2007 Åpningen av den norske Opera og Ballett 2008300 Nobels Fredspris 2008 Fjord City Expo Genova 2008 UTVIKLING,250 Prosjekt Holmenkollen Fyr 2008-2010 VISITOSLO.COM Fjord City Expo St Petersburg 2009 Business for Peace Award 2009200 Nobels Fredspris 2009 FIS Nordic Skiing Trial World Championships OSLO2010150 EXPO Shanghai 2010 Eurovision Song Contest OSLO2010 Nobels Fredspris 2010100 FIS Nordic Skiing World Championships OSLO2011 World Snowboarding Championships (WSC) Oslo 2012 Nytt Astrup Fearnley Museum for Moderne Kunst Tjuvholmen 201250 Munch-året 20132007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 101. 101. Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London NATO Utenriksministermøtet 2007 Åpningen av den norske Opera og Ballett 20083,4 Nobels Fredspris 2008 Fjord City Expo Genova 2008 UTVIKLING, Prosjekt Holmenkollen Fyr 2008-2010 GJESTEDØGN3,3 Fjord City Expo St Petersburg 2009 (samt prognose basert på jan-mar 11) Business for Peace Award 2009 Nobels Fredspris 2009 FIS Nordic Skiing Trial World Championships OSLO20103,2 EXPO Shanghai 2010 Eurovision Song Contest OSLO2010 Nobels Fredspris 2010 FIS Nordic Skiing World Championships OSLO20113,1 World Snowboarding Championships (WSC) Oslo 2012 Nytt Astrup Fearnley Museum for Moderne Kunst Tjuvholmen 2012 Munch-året 20133,02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 102. 102. OSLO 20122007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 103. 103. VEIEN VIDERE…2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 104. 104. VERDENS VAKRESTE MUSEUM astrup fearnley museet for moderne kunst tjuvholmen oslo 2012
 105. 105. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 106. 106. Bente Bratland Holm, NCB
 107. 107. Forretningsturismebasert på salg av konsepter Lønnsomhet hele året! Reiselivskonferansen 2011 Bente Bratland Holm
 108. 108. Norway Convention Bureau BA - heleid av norske reiselivsaktørerVisit Oslo Nordic Choice Hotels Bergen Reiselivslag Rica HotelleneRegion Stavanger Thon HotelsVisit Tromsø Rezidor Blu Scandic HotelsVisit Trondheim  De Historiske Hotell & SpisestederScandinavian Airines HurtigrutenDestinasjon RørosDestinasjon ÅlesundDestinasjon Haugesund Norges VaremesseDestinasjon Lillehammer Oslofjord KonferansesenterVisitBodø Stavanger ForumDestinasjon Alta Oslo KongressenterVisit Kristiansand
 109. 109. KongressHvem er kongresskundene?• Norske fag‐ og forskningsmiljøer!• Alle har personlige medlemskap i internasjonale  organisasjoner• Ca 4000 stk i NCB`s sentrale database.• Det er ca 4000 potensielle kongresser!• Verdensmarkedet er ca 10 000 kongresser årlig.
 110. 110. Resultater av kongressarbeidet 2010 Økonomisk betydning for Norge, 2010 tallkongress-segmentet 2010 Antall kongresser og internasjonale møter i 2010 302 Gjennomsnittlig forbruk per døgn Kr. 3.383 (kilde: kongressundersøkelsen 2008): Gjennomsnittlig oppholdstid per kongress: 3,7 (døgn) Antall kongressdeltakere 2010: 127.252 Antall gjestedøgn: 470.834,25 Omsetning: 470.834,25 x 3.383 NOK = 1.592832 1,6 mrd. kr Omsetning 1,6 Milliarder kroner for Norge i 2010!
 111. 111. LønnsomhetNasjonal investering i kongressarbeidet 2010; Innovasjon Norge: 1,5 Mill. NCB: 1,65 Mill. Nasjonal satsing: 3,15 Mill. Sum kostnader 3,15 Millioner Brutto omsetning 1,6 Milliarder
 112. 112. Andre positive faktorer:• Økte muligheter for å presentere egne forskningsarbeid på ”hjemmebane”• Inkludere mange ulike næringer• Vise frem Norge som innovativ og nyskapende• Helårig reiseliv• Konjuktur‐uavhengig
 113. 113. Hvem er corporatekunden?• Møteplanlegger i bedrift  eller byrå• USA/ Tyskland/ England størst i verden• Representerer bedrifter som har hele verden som  lekegrind• Tar sine valg basert på 3 hovedpunkter; – Konsept for reisen ( Wow !! ) – Transport /logistikk – Pris
 114. 114. Wow!
 115. 115. Wow!
 116. 116. Wow
 117. 117. HurtigrutenHurtigruten ‐ Wow
 118. 118. Light show  ‐ wow Lillehammer• Organise your own company Olympics
 119. 119. Light show – wow!
 120. 120. Suksesskriterier – Corporate.  Nasjonalt: gjøre ting på en utradisjonell måte
 121. 121. ”Not better than anyone ‐but different from everyone”
 122. 122. Suksesskriterier – Corporate.   Lokalt: Gode konsepter og samarbeid• Langsiktig strategi• Wow‐produktet• Utholdenhet• Manpower !
 123. 123. Alta, julen 2009”Vi selger konsept FØR destinasjon”
 124. 124. 140 tyskere / 20 Altaværinger / 45 tonn is
 125. 125. Bygging av skulpturpark..
 126. 126. …og bar!
 127. 127. Oppsummering Alle kan hente butikk ut av dette segmentet! – Hvis du har en langsiktig strategi – Definert ditt ”wow‐produkt” – Samarbeid på destinasjonen – Manpower til å jobbe med kundene Husk!  En kan aldri annonsere seg til tillit i markedet, ‐ kun oppmerksomhet!
 128. 128. Takk for oppmerksomheten!
 129. 129. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 130. 130. Kristian Jørgensen, FjordNorge
 131. 131. Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen, adm. dir
 132. 132. DET VAR EN GANG….
 133. 133. FJORDENE Norges viktigste og mest kjente reiselivsprodukt
 134. 134. Hovedopplevelseni den nasjonale fyrtårnsstrategien MERKEVARELØFTE: VERDIFULLE OPPLEVELSER 1
 135. 135. In 2004 The National Geographic Travelers panel ofspecialists rated Fjord Norway the worlds most attractive unspoiled travel destination
 136. 136. In 2006 The National Geographic Travelers panel of specialistsrated The Western Fjords of Norway the best cared for UNESCO World Heritage Site
 137. 137. 27,9 mill = + 20,4 %+ 441 000+ 1,4 mrd
 138. 138. FINANSKRISEN!!!
 139. 139. 27 mill i 2008 19 mill i 2009
 140. 140. 2009!
 141. 141. Fjord Norge Norge- 10,1 % - 7,6 %
 142. 142. Andre landsdeler så muligheten,lærte av vår suksess og satset!
 143. 143. Regjeringen ga200 mill kronertil Nord-Norge
 144. 144. Offentlig tilskudd til landsdelsmarkedsføring i 2010 50mill totalt 20 mill 15 mill 15 mill 5,6 mill 6 mill
 145. 145. 20 ganger mer til markedsføring av Nord Norge
 146. 146. ”Vi skal ta Nordlyset”Per Arne Tuftin, Reiselivsdirektør Innovasjon Norge
 147. 147. In 2009 The National Geographic Travelers panel of specialists rated Fjord Norway the worlds most iconic travel destination!
 148. 148. Fjord Norges6 punkts strategi
 149. 149. Er dette nok?
 150. 150. Ski Fjord Norway Art and Culture Hike Fjord Norway Outdoor AdventureNCE TOURISM – Fjord Norway
 151. 151. 2. Øke markedstilskuddet frafylkene, regionale bedrifter,destinasjonsselskaper ogkommersielle prosjekter
 152. 152. En for alle,alle for en!
 153. 153. Project
 154. 154. Prosjekt Explore Fjord NorwayØke tilskuddene fra hvert fylke ‐ fra kr. 1,4 til kr. 4 mill: 16 mill totalt pr. år• 4 årlig prosjekt fra 2011‐2014• Fokus på å hente ut potensialet som verdens vakreste reisemål!• Bidra til å gjøre Fjord Norge verdensledende innen tematurisme
 155. 155. Markedsføringsstrukturen av Fjord NorgeNæringen Destinasjons- selskapene Innovasjon Norge 1:1 matching 1:1 matchingFylkeskommunene Turoperatører 1:1 matching Direkte aktiviteter Variert matchingProdukter / prosjekter
 156. 156. 2011 MarkedsinvesteringFjord Norge regionen Matching Totalt 2011 30 mill + 20 mill = 50 mill x 4 år = 200 mill i internasjonal markedsføring de neste fire årene
 157. 157. KRIGSMALINGEN ER PÅ!
 158. 158. 3. TydeligereFjord Norgefokus A–I–D-A
 159. 159. HVA HAR VI Å TILBY SOM ER UNIKT OG RELEVANT? Vårt fokus! Verdt en reise; Opplevelser som virkelig trigger reiselyst og interesse (som i seg selv er hel Spyd- årsaken til valg av reise = reason to go. spisser Verdt en omvei; Kjøpsutløsende Opplevelser som turister absolutt bør få med seg. Opplevelser produkter virker kjøpsutløsende, men representerer ikke alene grunn nok til valg av ferie. Støtteprodukter Verdt et stopp; Opplevelsesprodukter som bidrar til å gi turistene en god ferie, men som i seg selv ikke er sterke nok til å trigge turisters interesse eller er et ”must” å få med seg.
 160. 160. Våre mest unike og relevante konkurransefordel SPECTACULAR FJORDS & LANDSCAPEUNESCOFJORDS – NATIONAL TOURIST ROADSGEIRANGERFJORD THE BEST 9 OUT OF 18 GREATNÆRØYFJORD
 161. 161. Våre mest unike og relevante konkurransefordel FJORD CITIESFJORD CAPITAL BERGEN ADVENTURE CAPITAL ÅLESUND FOOD CAPITAL STAVANGER
 162. 162. Våre mest unike og relevante konkurransefordel IN TOUCH WITH FJORDSFROM TOP TO FJORD BREATHLESS VIEWS GLACIER HIKING EXTREME SPORT SKI FJORD NORWAY HIKE FJORD NORWAY HIKE FJORD NORWAY ADVENTURE FJORD NORWAY
 163. 163. Våre mest unike og relevante konkurransefordel FJORD LIFE - ”VESTLENDINGEN” AUTHENTIC AND INTERNATIONAL/ STAUT OG GLOBALTHE VIKINGS REAL FJORD PEOPLE ASKELADDEN (ASH LAD)
 164. 164. 3. Flere aktiviteterkun om ”Fjord Norway”
 165. 165. Western Norway, known as Fjord Norway, is home to the world’slargest concentration of the saltwater-filled, glaciated valleys. Theiconic destination encompasses 1,646 miles (2,650 kilometers) ofpristine coastline, glaciers, mountains, and cascading waterfalls,including the 2,148-foot (655-meter) Mardalsfossen, the world’sfourth highest. The region’s six National Tourist Routes offer easydriving access to bouldering, ice climbing, glacier walking, basejumping, caving, and year-round skiing.Four UNESCO World Heritage sites are located here, including thedeep-blue Geirangerfjord (above), considered one of the world’smost unspoiled fjords. Fjords are best experienced from water level,so hop a ferry, book a cruise, or rent a kayak for unobstructed viewsof the surrounding snow-covered peaks, steep mountainsides, andabundant wildlife. The midnight sun in June and July brings nearround-the-clock daylight and the most visitors. Days are shorter inMay and September, but the lighter tourist traffic makes for easymeandering from Kristiansand to Trondheim along the Fjord CoastRoute.
 166. 166. FILMPRODUKSJON KO
 167. 167. 4. Større fokus påtemakonsepterog salg
 168. 168. VisjonFjord Norge regionen skal bli verdensledende innen tematurisme
 169. 169. CNN - Worlds top destinations for 2011To set your itinerary in motion, we sought outrecommendations from three travel experts:Robert Reid, U.S. travel editor for Lonely PlanetPauline Frommer, creator of Pauline Frommers guidebooksMartin Rapp, senior vice president of leisure sales at Altour1.New York2.New Zealand3.Peruvian Amazon4.Barcelona5.Norway / Fjord NorwayFor lovers of the outdoors, Norway offers an especially outstanding experience, Rapp said.Adventurous travelers can go heli-skiing, paragliding and bungee jumping. For a more mellow experience, hire a private boat onthe fjords and go to little hotels that you cant get to by road,or stay at the Amot Opera Farm for an unusual combination of accommodations and music."People usually go to the major cities, Copenhagen, Stockholm or Oslo, but the countryside is extraordinary.Truly majestic mountains, and the fjords are just unbelievable -- they seem endless when youre there.”
 170. 170. Nye temasider
 171. 171. Ski Fjord NorwaySamlet regional satsning på vinterturisme 2010/11
 172. 172. TUROPERATØRER - Salgsbearbeiding• FAM TRIPS• REISEBYRÅOPPLÆRING• 20 WORKSHOPS• SALGSREISER/STUDIETURER• MÅNEDLIG NYHETSBREV
 173. 173. 5. Økt salgsrettet offline og onlinemarkedsføring med mer trafikk tilwww.fjordnorway.com
 174. 174. HOVEDKAMPANJER 2011
 175. 175. TYSKLANDINVESTERINGSRAMME:• FN & Partner investering: kr. 4.500.000• Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 6.000.000• Total investering: kr. 10.500.000
 176. 176. NEDERLAND INVESTERINGSRAMME:• FN & Partner investering: kr. 1.800.000• Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 2.000.000• Total investering: kr. 3.800.000– Aktiviteter
 177. 177. STORBRITANNIAINVESTERINGSRAMME:• FN & Partner investering: kr. 1.200.000• Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 2.000.000• Total investering: kr. 3.200.000
 178. 178. SVERIGEINVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 1.000.000 • Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 1.000.000 • Total investering: kr. 2.000.000 N or g e b ila g Bilag Göteborgsposten, 6 s Bilag Hus & Hem, 8 s. - Opplag ca 230 000 ex - Opplag ca 85 000 ex - Distribusjon 2/5 - Distribusjon 24/5 - Fjord Norge helside + ¼ annonse med - Fjord Norge 1,5 s + ¼ annonse med Fjord Tours Fjord Tours (Geiranger i ett nötskal) (Hardanger i ett nötskal)
 179. 179. DANMARKINVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 700.000 • Matching fra IN/Partnere (ca): kr. 900.000 • Total investering: kr. 1.600.000
 180. 180. USAINVESTERINGSRAMME:•FN & Partner investering: kr. 1.300.000,-•Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 4.500.000,-•Total investering: kr. 5.800.000,-
 181. 181. RUSSLAND, SPANIA, ITALIA, FRANKRIKEINVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 1.000.000 • Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 1.400.000 • Total investering: kr. 2.400.000
 182. 182. ASIAINVESTERINGSRAMME:•FN & Partner investering: kr. 600.000,-•Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 4.000.000,-•Total investering: kr. 4.600.000,-
 183. 183. Fjordnorway.com FJORDNETT Investering: kr. 2 500 000,-
 184. 184. Nasjonal Booking Switch og status konnektorene KonnektorerNasjonale bedri erFase 1 2009/2010• Hotellkjedene Des nasjoner med• SAS og andre via Amadeus bookingløsning fra• Norwegian Integrasjon• Color Line CityBreak• Fjord Line 7,2 mill. unike• Stena Line Nasjonal besøkende på• Hur gruten Visbook Booking VisitNorway• Leiebil (via Amadeus) Switch TellUs GMLokale bedri er via Bookingdes nasjonsselskapene Innholdsleverandører F.eks.Direkte i løsningene l CityBreak, VisBookRestech og TellusGuestMaker. F. Eks TellusAlterna vt via bookingsystemer (PMS)som Visbook med integrasjon mot X unikedisse tre løsningene. Andre besøkende på Integrasjon IT‐leverandører White Label‐ portaleneLokale bedri er Des nasjon utenSom ikke er med i des nasjons‐ bookingløsning,selskapenes løsninger eller selv valgt å ikke delta 9
 185. 185. 1.8 MILLIARDERNETTBRUKERE
 186. 186. DIN OPPLEVELSE +DITT DESTINASJONSSELSKAP + DITT LANDSDELSSELSKAP = DINE KUNDER
 187. 187. THE FJORD WAY TM2
 188. 188. Takk for tålmodigheten! kristian@fjordnorway.no Mobil: 48 22 33 24 facebook.com/FjordNorway twitter.com/fjordnorway twitter.com/kristianbj kristianbjorgensen.wordpress.com fjordnorway.com
 189. 189. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 190. 190. Trine Kanter Zerwekh, Nasjonale tursitveger
 191. 191. Nasjonale turistveger- nasjonal kvalitetsattraksjon medinternasjonalt gjennomslagProfilering, utfordringer ogmuligheterReiselivskonferansen 2011Trine Kanter Zerwekh
 192. 192. Attraksjonsbyggeren. Statens vegvesen utvikler påoppdrag av regjering og storting 18 eksklusivevegstrekningerEn nasjonal turistattraksjon som vekker internasjonalinteresse
 193. 193. Den som reiser har noe å fortelle, sieret gammelt ordtakLangs Nasjonale turistveger venterhistoriene rundt neste sving
 194. 194. Hensikt: • Styrke Norge som reisemål i den internasjonale konkurransen om turistene • Flere turister benytter Norge som sitt feriemål • Flere overnattinger gjennom økt oppholdstid • Styrke Norges omdømmeMål: Styrke næringsliv, arbeidsplasser, bosetting – ikke minst i distriktene
 195. 195. Den finansielle utfordringenNasjonale turistveginvesteringer - vegbudsjettet:• 2030 mill.kr.Turistveginvesteringer - andre offentlige aktører:• 410 mill.kr.Produktinvesteringer - næringslivet• 1010 mill.kr.= Samlet satsing på 3.450 mill. kr.
 196. 196. Den markedsmessige utfordringen• Omnibus + TØI-undersøkelser• Vi bygger en stor attraksjon og merkevare – opp til dere å hjelpe oss å gjøre dette kjent, ta det i bruk i markedsføring, legge opp rundreiser, påvirke turoperatører, arrangere presseturer etc.• En tankevekker at det er utlandet som først har sett verdien av dette – nå må norsk reiselivsnæring, kommuner, pressen etc hjelpe oss å ta det videre! Hjelper ikke å bruke milliarder på utviklingen dersom det ikke blir kjent – vi tar noen grep nå fremover, men kan ikke dra lasset alene• Her får dere en gavepakke i fanget – åpne pakken og ta den i bruk!!!
 197. 197. VarangerKonseptet:• Naturen (fjell, foss, fjord og kyst)• Kjøreopplevelsen• Arkitekturen• Kunsten• Historiene – informasjonen…setter spor fra vår tid!
 198. 198. Havøysund
 199. 199. Atlanterhavsvegen
 200. 200. Gamle Strynefjellsvegen
 201. 201. Rondane
 202. 202. Valdresflye
 203. 203. Andøya
 204. 204. Spektakulære arkitekttegnede rasteplasser langs vegener turistattraksjonens særpregTrollstigen. Arkitekt Reiulf Ramstad
 205. 205. Service, parkering, rydding – Reiselivsikonet Trollstigen
 206. 206. Trollstigen
 207. 207. ØrnesvingenØrnesvingen. Arkitekt 3 RW arkitekter
 208. 208. Ørnesvingen
 209. 209. AurlandsfjelletStegastein. Arkitekt Todd Saunders/Tommie Willhelmsen
 210. 210. Stegastein
 211. 211. Tungeneset, Senja. Arkitekt Code Arkitektur
 212. 212. RondaneSohlbergsplassen. Arkitekt Carl Viggo Hølmebakk
 213. 213. AtlanterhavsvegenAskvågen. Arkitekt 3RW Arkitekter
 214. 214. HardangerHereiane. Arkitekt 3RW og Asplan Viak
 215. 215. Helgelandskysten nordHellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
 216. 216. LofotenAkkarvikodden. Arkitekt manthey kula
 217. 217. AurlandsfjelletFlotane rasteplass. Arkitekt: Lars J. Berge, LJB AS
 218. 218. AurlandsfjelletStegastein. Arkitekt Saunders & Wilhelmsen v/Todd Saunders
 219. 219. Kystriksveien nordJektvik ferjekai. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
 220. 220. VarangerGornitak. Arkitekt Margrete Friis
 221. 221. Rast og service – RondaneStrømbu. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
 222. 222. Strømbu, RondaneStrømbu. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
 223. 223. Utsikt i juv - Geiranger-TrollstigenGudbrandsjuvet. Arkitekt Jensen & Skodvin
 224. 224. Rast og service - GudbrandsjuvetGudbrandsjuvet. Arkitekt Jensen & Skodvin
 225. 225. Stier og trapper - LofotenAustnesfjorden. Landskapsfabrikken
 226. 226. Stier og trapper - RyfylkeSvandalsfossen. Arkitekt Haga Grov/ Helge Schelderup
 227. 227. Stier og trapper – Helgelandskysten nordHellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
 228. 228. Stier og trapper – Helgelandskysten nord
 229. 229. Møblene - Helgelandskysten nordHellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
 230. 230. Kunsten - SognefjelletMefjell. Kunstner Knut Wold
 231. 231. Historien, kunsten og arkitekturen – VarangerSteilneset. Kunstner Louise Bourgeois. Arkitekt Peter Zumthor
 232. 232. Geiranger-TrollstigenJuvet landskapshotell. Arkitekt Jensen & Skodvin
 233. 233. Samarbeidet• Nasjonale aktører – Departementene: Samferdsel, Nærings- og handel, Utenriks, Kultur, Landbruks- og mat, Kommunal, Miljø – Direktorater: Statens vegvesen, Dir. for naturforvaltning – Reiselivet: Innovasjon Norge, NHO, NAF, HSH, Color Line, Hurtigruten• Regionale og lokale aktører – 9 fylker – 60 kommuner – 20-talls reiselivsorganisasjoner – Næringsdrivende, bygdelag og ildsjeler
 234. 234. Synergier - eksempler:• Havøysund – min. 60 mill investeringer• Lofoten – mange mill investering Nusfjord• Geiranger-Trollstigen – 20 mill private investeringer Juvet landskapshotell + etablering ny bedrift, Horgheim• Lofoten, Rondane – lokalt engasjement og stolthet• Rondane, Ryfylke – nettverk næringsliv• Atnasjø Café – 60% omsetningsøkning• Prosjektet Mat langs Nasjonale turistveger• Folldal – planlegger nytt senter• Lofoten - ungdomshus
 235. 235. SynlighetUD og Statens vegvesen, Nasjonale turistvegersammen om å bygge Norges omdøme internasjonalt• Forelesinger om NT på utenriksstasjoner• Forelesninger om NT overfor diplomatkorpset• Forelesinger om NT overfor gjester• Forelesning om NT overfor ambassadører i Norge• Studiebesøk på NT• NT materiell• NT fotoarkiv
 236. 236. Vandreutstillingen Detour
 237. 237. Arkitekturmuseet – utstilling 2012• Geiranger – Trollstigen• Arkitektur og kunst
 238. 238. Norsk form. Utstilling 2013 Nasjonal turistvegarkitektur
 239. 239. Nasjonal omtaleverdi2010: 25 mill kr Nasjonal omtaleverdi 2010: Ca 25 mill kr
 240. 240. Bred omtale i tyske BauNetz januar 2011Nasjonale turistveger på over 30 sider i detanerkjente tyske arkitekturmagasinet
 241. 241. Rask spredning i sosiale medier• Blogger med omtale av NT tok av i mars• Amerikanske blogger og nettsteder i front, men dukker opp spanske, polske, russiske, kinesiske…• CNSTRCT (nettsted/digitalt magasin for design og innovasjon), over 1 mill besøkende daglig• Medfører stor pågang fra utenlandske medier og arkitekter
 242. 242. Økt trafikk i Rondane
 243. 243. 2012 – 2014 – 2016 - 20202012• Åpning NT Geiranger-Trollstigen + de resterende 11• Samtlige 18 strekninger skiltet som NT• Samtlige 18 strekninger har en viss grad av informasjon langs strekningene (tavler), noe møbler og utsiktsrydding• Full kjøreopplevelse – halvferdig attraksjon ..2014• Nye punkt på samtlige 18 strekninger som synlige symbol for Norge 200 år etter 1814• Vise det moderne Vegvesenet (150 års jubileum)2016• Godt innhold på alle de 18 strekningene2020• Fullgod turistattraksjon
 244. 244. SlottetSamarbeid med Slottet og UD for å• Promotere Norge• Promotere Slottet• Promotere NT
 245. 245. Steilneset minnested åpnes av Dronning Sonja23. juni 2011
 246. 246. Velkommen på Nasjonale turistveger! www.nasjonaleturistveger.nowww.vegvesen.no/nasjonaleturistveger
 247. 247. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 248. 248. PAUSE
 249. 249. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 250. 250. Ståle Zahl, Sales Manager Norwegian
 251. 251. Flytrafikken til Norge er avgjørende for vekst i reiselivet Ståle ZahlSales Manager ‐ Norwegian
 252. 252. 1. September 2002 TromsøSeptember 2002:• 4 ruter• 6 leasing fly• 120 ansatte Trondheim Bergen Oslo Stavanger
 253. 253. Norwegian har i dag 244 rutertil 98 destinasjoner
 254. 254. Fortsatt stor vekst i Europa – over 13 millioner kunder i 2010 Passasjerutvikling 2009 - 2010Selskap 2010 2009 %endringNorwegian 13.029 10.754 21,20 %Lufthansa Group 90.173 76.908 17,20 %Ryanair 72.720 65.282 11,40 %EasyJet 49.719 46.077 7,90 %SAS Group 25.228 24.898 1,30 %Air France KLM 70.636 71.462 -1,20 %Finnair 7.139 7.433 -4,00 %British Airways 30.568 32.349 -5,50 %
 255. 255. Norwegian vokser i Norges største incomingmarkeder Mellom Norge og  Mellom Norge og  Storbritannia Tyskland96 ukentlige avganger 60 ukentlige avganger Mellom Norge og  Skandinavia 160 ukentlige avganger Slide: 311
 256. 256. Norwegian i utlandet Slide: 312
 257. 257. Flytrafikken til Norge er avgjørende for vekst i reiselivetÅlesund ‐ London pr uke pr årAntall rundturer 2 104Kabinfaktor 80 %Passasjerer 298 15 475Motstrømsandel 30 %Antall nye utenlandske besøkende til Norge 89 4 643Omsetning pr besøkende(IN) 5 000Totalt økt omsetning i Norge 446 400 23 212 800Oslo ‐ London pr uke pr årAntall rundturer 18 936Kabinfaktor 80 %Passasjerer 2678 139 277Motstrømsandel 30 %Antall nye utenlandske besøkende til Norge 804 41 783Omsetning pr besøkende(IN) 5 000Totalt økt omsetning i Norge 4 017 600 208 915 200 Slide: 313
 258. 258. Flytrafikken til Norge er avgjørende for vekst i reiselivetÅlesund ‐ London pr uke pr årAntall rundturer 2 104Kabinfaktor 80 %Passasjerer 298 15 475Motstrømsandel 60 %Antall nye utenlandske besøkende til Norge 179 9 285Omsetning pr besøkende(IN) 5 000Totalt økt omsetning i Norge 892 800 46 425 600Oslo ‐ London pr uke pr årAntall rundturer 18 936Kabinfaktor 80 %Passasjerer 2678 139 277Motstrømsandel 60 %Antall nye utenlandske besøkende til Norge 1 607 83 566Omsetning pr besøkende(IN) 5 000Totalt økt omsetning i Norge 8 035 200 417 830 400 Slide: 314
 259. 259. Ny flyflåte – 73 nye fly innen 2014
 260. 260. Nye og større fly garanterer konkurransedyktige priser• 57 fly i flåten per Q1 2011 –737‐800: 37 (økning på 14 sammenlignet med fjoråret) –737‐300: 20 (redusjon av 8 sammenlignet med fjoråret)• 5 nye 737‐800 leveres i Q2 (May 2, June 3) Slide: 316
 261. 261. Fly SmartFly Norwegian
 262. 262. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 263. 263. Frode Hansen, Color Line
 264. 264. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 265. 265. Trevor DeVillers Neilson Thomas Cook
 266. 266. Reiselivskonferansen2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!

×