SlideShare a Scribd company logo
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Ammatillinen koulutus 2018
Mitä reformi muuttaa?
Toimitusjohtaja Petri Lempinen @LempinenPetri
2.5.2016
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Kumpi on lähitulevaisuus?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Rahoituksen supistuessa pienemmällä resurssilla
tehdään oikeita asioita tehokkaasti.
Lähtökohtana #koulutusleikkaus
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Muuttuva toimintaympäristö huomioitava
• Työikäinen väestö ja syntyvyys vähentyneet.
• Maassamuutto ja maahanmuutto lisääntyvät.
• Työ- ja elinkeinoelämän muuttuvat tarpeet – teknologinen kehitys.
• Suurtyöttömyys ja työvoimapula samanaikaisesti.
• Perusopetuksen oppimistulokset heikentyneet.
• Maakunta- ja soteuudistus muuttavat julkisia palveluita ja hallintoa.
• Ulottuuko julkisten palveluiden yhtiöittäminen koulutukseen?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
20 vuotta ammatillista koulutusta on eriytetty
koulutusmuotojen ja kohderyhmien mukaan.
Nyt keskitytään yhdistäviin tekijöihin.
Tämä vaikuttaa järjestelmän lisäksi
koulutuksen järjestäjien tehtäviin, organisaatioihin
ja todennäköisesti myös määrään.
Puretaan #raja-aidat
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Viisi asiakasryhmää jatkossakin
• Peruskoulun päättävät ja vailla tutkintoa olevat nuoret.
• Työssä olevat aikuiset.
• Työttömät työnhakijat.
• Maahanmuuttajat – velvoite kotouttamiskoulutukseen?
• Yritykset, työpaikat ja työyhteisöt:
• Prof. Vesa Harmaakorpi: 96 % innovaatioista syntyy työn arjessa.
• Ammatillisella koulutuksella rooli innovaatiotoiminnassa.
• Työelämän kehittämisen on oltava osa kaikkea koulutusta.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Ammatillisen tutkinnon suorittaminen 2018:
Tutkinnon osa kerralla eteneviä henkilökohtaisia
polkuja, joissa oppimisympäristöt vaihtuvat
tutkinnon suorittajan ja yritysten tarpeiden sekä
tutkinnon vaatimusten mukaan.
#Reformi tutkinnon suorittamiseen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Kysyntälähtöinen ammatillinen koulutus
• Koulutuspalvelun tuottamista, ei oppilaitoksen ylläpitämistä.
• Lähtökohtana aina asiakkaiden tarpeet, ei oppilaitoksen tarjonta.
• Hakijalla mahdollisuus päästä koulutukseen ympäri vuoden.
• Kaksi pääväylää koulutukseen:
• Yhteishaku: ammatillinen, valmistava ja lukio
• Jatkuva haku.
• TE-hallinto ohjaa omat asiakkaansa koulutukseen.
• Reformi ei saa muuttaa työttömien oikeutta hakeutua koulutukseen.
• Ovatko SORA-säädökset ajan tasalla?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Yksi tapa suorittaa tutkinto
• Yhtenäinen henkilökohtaistaminen - soveltuu jokaiselle opiskelijalle.
• Osaamisen tunnustamisesta tulossa koulutuksen järjestäjän velvollisuus.
• Koulutus keskittyy puuttuvan osaamisen hankkimiseen.
• Yksi tapa osoittaa ja arvioida osaamista.
• Osaaminen näytetään pääsääntöisesti työelämässä.
• Koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustaja arvioivat näytöt.
• Koulutuksen järjestäjä myöntää tutkinnon ja todistuksen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Osaamisen hankkiminen
• Oppimisympäristöjä työpaikoilla,
oppilaitoksissa tai virtuaalimaailmassa.
• Hyödynnetään myös arkioppiminen.
• Oppilaitoksesta työpaikan kaltainen.
Työssä oppiminen
• Koulutussopimus
• Ei ole työsopimus
• Pedagoginen vastuu koulutuksen järjestäjällä
• Oppisopimus
• Hallinnollisen ja taloudellinen taakan keventäminen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Ammattiosaamisen määrittää työelämä
• Koulutussopimus, oppisopimus, näytöt ja osaamisen arviointi työpaikoilla korostavat
työelämän käytännön roolia ammatillisen tutkinnon suorittamisessa.
• Työelämän järjestöt ja Opetushallitus jakavat vastuun tutkintojen kehittämisestä.
• Uusi osaamisen ennakoinnin foorumi muodostuu 11 alakohtaisesta ryhmästä.
• Tutkintotoimikunnat uudistuvat kehittämään ammatillisia tutkintoja, varmistamaan
näyttöjen toteuttamista ja käsittelemään arviointia koskevat oikaisuvaatimukset.
Vaarana on uuden byrokratian synty
• OKM on esittänyt, että tutkintotoimikunnat arvioisivat koulutuksen järjestäjäkohtaiset
tutkinnoittain eriytyvät näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Vähemmän tutkintoja
• Laaja-alaisissa tutkinnoissa eri ammatteihin johtavia osaamisalueita:
• Ammatillinen perustutkinto, 180 osaamispistettä.
• Ammattitutkinto, 120, 150 tai 180 osaamispistettä.
• Erikoisammattitutkinto 160, 180 tai 210 osaamispistettä.
• Nykyistä joustavampi mahdollisuus yhdistää eri tutkintojen osia.
• Valtakunnalliset tutkinnon perusteet säilyvät.
• Tutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden.
• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon voi suorittaa ilman alan
perustutkinnon suorittamista.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Lisää joustavuutta koulutuksen järjestämiseen ja
toiminnan organisoimiseen paikallisesti.
Jatkossakin tarvitaan erilaisia koulutuksen järjestäjiä.
Koulutuksen järjestäjien on tehtävä valintoja.
#Reformi
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Joustavuutta elinkeinoelämän palvelemiseen
Väestö keskittyy, mutta työvoimaa tarvitsevia yrityksiä on kaikkialla:
• Koulutusmahdollisuuksia tarvitaan koko maassa. On oltava mahdollisuus
ylläpitää pientäkin toimipistettä, joka on tukikohta eri ammatteihin
valmistumiselle ja työssä oppimiselle.
• Kaikkea koulutusta ei tarvitse tarjota koko maassa, mutta työelämän
osaamistarpeisiin vastaavan monipuolisen koulutuksen tarjonta on
turvattava.
• Siirtymisen oppilaitoksesta työssä oppimiseen ja takaisin on oltava helppoa.
• Koulutamme huippuosaajia ja ehkäisemme syrjäytymistä samanaikaisesti.
• Nuorten ja aikuisten opiskelijoiden määrä vaihtelee maan eri osissa.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Järjestämislupa 1.1.2018 -
• OKM myöntää koulutuksen järjestämiseen yhden luvan, jos toiminnalle
on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset ja tarve.
• Luvassa määritettäneen koulutustehtävä: tutkinnot, valmistavat
koulutukset, vaativa erityisopetus ja erityiset kohderyhmät kuten vankien
ja työttömien koulutus.
• Tutkintojen järjestämissopimukset poistuvat.
• Lupa oikeuttaa järjestämään
• koulutusta tutkinnossa vaadittavan osaamisen hankkimiseksi ja
• näyttöjä osaamisen osoittamiseksi.
• Lupa oikeuttaa tutkinnon myöntämiseen.
• Säädelläänkö opetuskieliä, maantieteellistä aluetta tai koulutusmuotoja?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Työhallintoa palveleva koulutus
Hankinta ja kilpailutus korvautumassa byrokratialla
• Koulutuksen järjestäjä voi hakea koulutustehtävää TE-hallinnon tarpeisiin.
• Mahdollisuus rajoitettuun koulutustehtävään, jos ei ole järjestämislupaa.
• TE- hallinto laatii suunnitelman OKM:n rahoituspäätöksen pohjaksi.
• OKM tekee valtionosuuteen oikeuttavan rahoituspäätöksen.
• Lisäksi alueellinen työ- ja elinkeinopoliittinen koulutustarve-esitys.
• TE-hallinto päättää opiskelijavalinnoista.
• Koulutusta oltava tarjolla ympärivuotisesti.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Rahoitus
• Kustannusperusteisesta budjettiperusteiseksi, sidotaan indeksiin.
• Perus-, suoritus-, vaikuttavuusrahoitus korostavat koulutuksen
järjestäjän vastuuta tutkinnon suorittamisesta
• Perusrahoituksen lähtökohtana on opiskelijavuosien määrä, joka
määrittyy koulutuksen järjestäjän ja OKM:n tuloskeskustelussa.
• Suoritusrahoitusta tutkinnon osista ja tutkinnosta.
• Vaikuttavuusrahoitusta ainakin työllistymisestä tai jatko-opintoihin
siirtymisestä.
• Työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen laadun mittareita.
• Mitä on strategiarahoitus?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Miten valmistautua tulevaan?
Ratkaisuja on tehtävä jo ennen kuin lain lopullinen sisältö on tiedossa:
• Löytääkö asiakas yhtenäisen ammatillisen koulutuksen tarjonnan?
• Mikä on organisaation erityinen tehtävä tai tuote?
• Mistä voi luopua, kun rahoitus supistuu?
• Miten parannamme yhteistyötä työelämän kanssa?
• Millaista henkilöstöä tarvitaan jatkossa?
• Onko henkilöstön osaaminen ja muutoskyky ajan tasalla?
• Minkälainen organisaatio vastaa asiakkaiden tarpeisiin?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteisöllisyys
#Ammatillinenkoulutus #arvot

More Related Content

What's hot

Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuSDP
 
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Tyoelama2020
 
Oppivelvollisuuden pidentäminen
Oppivelvollisuuden pidentäminenOppivelvollisuuden pidentäminen
Oppivelvollisuuden pidentäminen
SDP
 
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan seAikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessaReformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Petri Lempinen
 
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi  Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Petri Lempinen
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Sam matkaraportti 2009
Sam matkaraportti 2009Sam matkaraportti 2009
Sam matkaraportti 2009SYL
 
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansaKannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kokoomuksen Talouspoliittinen Seura - KOTA ry
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Yrityskeissi_Yes
Yrityskeissi_YesYrityskeissi_Yes
Hallitusohjelma tavoitteet-suomen ekonomit
Hallitusohjelma tavoitteet-suomen ekonomitHallitusohjelma tavoitteet-suomen ekonomit
Hallitusohjelma tavoitteet-suomen ekonomit
Suomen Ekonomit
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
MS SOSTE
 
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessaAjankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Taivassalo Minna
 
Vastaus on vientiteollisuus
Vastaus on vientiteollisuusVastaus on vientiteollisuus
Vastaus on vientiteollisuus
Teollisuusliitto ry
 

What's hot (20)

Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuu
 
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
 
Oppivelvollisuuden pidentäminen
Oppivelvollisuuden pidentäminenOppivelvollisuuden pidentäminen
Oppivelvollisuuden pidentäminen
 
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan seAikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
 
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
 
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessaReformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
 
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
 
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi  Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
Sam matkaraportti 2009
Sam matkaraportti 2009Sam matkaraportti 2009
Sam matkaraportti 2009
 
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansaKannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
Kannanotto: Oppisopimuskoulutus tarvitsee oman kehittämisohjelmansa
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
Yrityskeissi_Yes
Yrityskeissi_YesYrityskeissi_Yes
Yrityskeissi_Yes
 
Hallitusohjelma tavoitteet-suomen ekonomit
Hallitusohjelma tavoitteet-suomen ekonomitHallitusohjelma tavoitteet-suomen ekonomit
Hallitusohjelma tavoitteet-suomen ekonomit
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
 
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessaAjankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
 
Vastaus on vientiteollisuus
Vastaus on vientiteollisuusVastaus on vientiteollisuus
Vastaus on vientiteollisuus
 

Viewers also liked

Tutkintojärjestelmän uudistus – aidosti osaamisperusteisuuteen
Tutkintojärjestelmän uudistus – aidosti osaamisperusteisuuteenTutkintojärjestelmän uudistus – aidosti osaamisperusteisuuteen
Tutkintojärjestelmän uudistus – aidosti osaamisperusteisuuteen
Taivassalo Minna
 
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavioUudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavioSirpa Pursiainen
 
Yritysesittely 2015
Yritysesittely 2015Yritysesittely 2015
Yritysesittely 2015Nina From
 
Fenolien eristäminen kasveista
Fenolien eristäminen kasveistaFenolien eristäminen kasveista
Fenolien eristäminen kasveistaSatu Vuorela
 
Pikaopas arvioijalle_laboratorioala
Pikaopas arvioijalle_laboratorioalaPikaopas arvioijalle_laboratorioala
Pikaopas arvioijalle_laboratorioalaomniatopo
 
Some omnia
Some omniaSome omnia
Some omnia
omniatopo
 
Nayttotutkinnon jarjestamissuunnitelman sisalto
Nayttotutkinnon jarjestamissuunnitelman sisaltoNayttotutkinnon jarjestamissuunnitelman sisalto
Nayttotutkinnon jarjestamissuunnitelman sisaltooma
 
Millainen arviointi edistää oppimista?
Millainen arviointi edistää oppimista?Millainen arviointi edistää oppimista?
Millainen arviointi edistää oppimista?
JuhanaIso
 
Pikaopas arvioijalle
Pikaopas arvioijallePikaopas arvioijalle
Pikaopas arvioijalleomniatopo
 
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
omniatopo
 
Pikaopas näyttötutkinnon arvioijalle
Pikaopas näyttötutkinnon arvioijallePikaopas näyttötutkinnon arvioijalle
Pikaopas näyttötutkinnon arvioijalle
Satu Vuorela
 
Ammatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformiAmmatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Toisen asteen rakenteellinen uudistaminen
Toisen asteen rakenteellinen uudistaminenToisen asteen rakenteellinen uudistaminen
Toisen asteen rakenteellinen uudistaminen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Ajankohtaista koulutuspolitiikasta
Ajankohtaista koulutuspolitiikastaAjankohtaista koulutuspolitiikasta
Ajankohtaista koulutuspolitiikasta
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

Viewers also liked (14)

Tutkintojärjestelmän uudistus – aidosti osaamisperusteisuuteen
Tutkintojärjestelmän uudistus – aidosti osaamisperusteisuuteenTutkintojärjestelmän uudistus – aidosti osaamisperusteisuuteen
Tutkintojärjestelmän uudistus – aidosti osaamisperusteisuuteen
 
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavioUudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
 
Yritysesittely 2015
Yritysesittely 2015Yritysesittely 2015
Yritysesittely 2015
 
Fenolien eristäminen kasveista
Fenolien eristäminen kasveistaFenolien eristäminen kasveista
Fenolien eristäminen kasveista
 
Pikaopas arvioijalle_laboratorioala
Pikaopas arvioijalle_laboratorioalaPikaopas arvioijalle_laboratorioala
Pikaopas arvioijalle_laboratorioala
 
Some omnia
Some omniaSome omnia
Some omnia
 
Nayttotutkinnon jarjestamissuunnitelman sisalto
Nayttotutkinnon jarjestamissuunnitelman sisaltoNayttotutkinnon jarjestamissuunnitelman sisalto
Nayttotutkinnon jarjestamissuunnitelman sisalto
 
Millainen arviointi edistää oppimista?
Millainen arviointi edistää oppimista?Millainen arviointi edistää oppimista?
Millainen arviointi edistää oppimista?
 
Pikaopas arvioijalle
Pikaopas arvioijallePikaopas arvioijalle
Pikaopas arvioijalle
 
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
 
Pikaopas näyttötutkinnon arvioijalle
Pikaopas näyttötutkinnon arvioijallePikaopas näyttötutkinnon arvioijalle
Pikaopas näyttötutkinnon arvioijalle
 
Ammatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformiAmmatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformi
 
Toisen asteen rakenteellinen uudistaminen
Toisen asteen rakenteellinen uudistaminenToisen asteen rakenteellinen uudistaminen
Toisen asteen rakenteellinen uudistaminen
 
Ajankohtaista koulutuspolitiikasta
Ajankohtaista koulutuspolitiikastaAjankohtaista koulutuspolitiikasta
Ajankohtaista koulutuspolitiikasta
 

Similar to Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?

Ammatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformiAmmatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Johdatus nayttotutkintojarjestelmaan
Johdatus nayttotutkintojarjestelmaanJohdatus nayttotutkintojarjestelmaan
Johdatus nayttotutkintojarjestelmaanedupoliope
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
NUORI2013
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusTaivassalo Minna
 
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi HeinivirtaJatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Hirsivaara oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta
Hirsivaara oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksestaHirsivaara oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta
Hirsivaara oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksestaUniversity of Eastern Finland
 
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Suomen Ekonomit
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy
 
Tyopaikalla jarjestettävä koulutus - yhteisten toimintamallien rakentaminen
Tyopaikalla jarjestettävä koulutus - yhteisten toimintamallien rakentaminenTyopaikalla jarjestettävä koulutus - yhteisten toimintamallien rakentaminen
Tyopaikalla jarjestettävä koulutus - yhteisten toimintamallien rakentaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö
 
14681 tpo esite-2012
14681 tpo esite-201214681 tpo esite-2012
14681 tpo esite-2012omniatopo
 
Tammilehto am tulevaisuus 241111
Tammilehto am tulevaisuus 241111Tammilehto am tulevaisuus 241111
Tammilehto am tulevaisuus 241111TopLaaja
 
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013Outi Kallioinen
 
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseenMuutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainenAmmattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainenMTK ry
 

Similar to Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa? (20)

Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
 
Ammatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformiAmmatillisen koulutuksen reformi
Ammatillisen koulutuksen reformi
 
Johdatus nayttotutkintojarjestelmaan
Johdatus nayttotutkintojarjestelmaanJohdatus nayttotutkintojarjestelmaan
Johdatus nayttotutkintojarjestelmaan
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
 
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
130109 nuori2013 nuorten_tyollistymispolkujen_tukeminen_ek_jp_kivioja
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
 
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi HeinivirtaJatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
 
Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehitt...
Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehitt...Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehitt...
Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehitt...
 
Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehitt...
Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehitt...Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehitt...
Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehitt...
 
Hirsivaara oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta
Hirsivaara oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksestaHirsivaara oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta
Hirsivaara oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta
 
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
Ekonomit osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus_forum03122013
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Tyopaikalla jarjestettävä koulutus - yhteisten toimintamallien rakentaminen
Tyopaikalla jarjestettävä koulutus - yhteisten toimintamallien rakentaminenTyopaikalla jarjestettävä koulutus - yhteisten toimintamallien rakentaminen
Tyopaikalla jarjestettävä koulutus - yhteisten toimintamallien rakentaminen
 
14681 tpo esite-2012
14681 tpo esite-201214681 tpo esite-2012
14681 tpo esite-2012
 
Tammilehto am tulevaisuus 241111
Tammilehto am tulevaisuus 241111Tammilehto am tulevaisuus 241111
Tammilehto am tulevaisuus 241111
 
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
 
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseenMuutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
Muutoksessa on mahdollisuus – osaamisella turvallisuutta muutokseen
 
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
 
Susanna tauriainen ammattikoulutuksen kehittäminen
Susanna tauriainen ammattikoulutuksen kehittäminenSusanna tauriainen ammattikoulutuksen kehittäminen
Susanna tauriainen ammattikoulutuksen kehittäminen
 
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainenAmmattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen
 

More from Petri Lempinen

Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Petri Lempinen
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Petri Lempinen
 
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Petri Lempinen
 
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreinaAmmattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Petri Lempinen
 
Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus
Petri Lempinen
 
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Petri Lempinen
 
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Petri Lempinen
 

More from Petri Lempinen (7)

Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
 
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
 
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreinaAmmattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
 
Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus
 
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
 
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
 

Mitä reformi muuttaa ammatillisessa koulutuksessa?

 • 1. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammatillinen koulutus 2018 Mitä reformi muuttaa? Toimitusjohtaja Petri Lempinen @LempinenPetri 2.5.2016
 • 2. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Kumpi on lähitulevaisuus?
 • 3. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Rahoituksen supistuessa pienemmällä resurssilla tehdään oikeita asioita tehokkaasti. Lähtökohtana #koulutusleikkaus
 • 4. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Muuttuva toimintaympäristö huomioitava • Työikäinen väestö ja syntyvyys vähentyneet. • Maassamuutto ja maahanmuutto lisääntyvät. • Työ- ja elinkeinoelämän muuttuvat tarpeet – teknologinen kehitys. • Suurtyöttömyys ja työvoimapula samanaikaisesti. • Perusopetuksen oppimistulokset heikentyneet. • Maakunta- ja soteuudistus muuttavat julkisia palveluita ja hallintoa. • Ulottuuko julkisten palveluiden yhtiöittäminen koulutukseen?
 • 5. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 20 vuotta ammatillista koulutusta on eriytetty koulutusmuotojen ja kohderyhmien mukaan. Nyt keskitytään yhdistäviin tekijöihin. Tämä vaikuttaa järjestelmän lisäksi koulutuksen järjestäjien tehtäviin, organisaatioihin ja todennäköisesti myös määrään. Puretaan #raja-aidat
 • 6. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Viisi asiakasryhmää jatkossakin • Peruskoulun päättävät ja vailla tutkintoa olevat nuoret. • Työssä olevat aikuiset. • Työttömät työnhakijat. • Maahanmuuttajat – velvoite kotouttamiskoulutukseen? • Yritykset, työpaikat ja työyhteisöt: • Prof. Vesa Harmaakorpi: 96 % innovaatioista syntyy työn arjessa. • Ammatillisella koulutuksella rooli innovaatiotoiminnassa. • Työelämän kehittämisen on oltava osa kaikkea koulutusta.
 • 7. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammatillisen tutkinnon suorittaminen 2018: Tutkinnon osa kerralla eteneviä henkilökohtaisia polkuja, joissa oppimisympäristöt vaihtuvat tutkinnon suorittajan ja yritysten tarpeiden sekä tutkinnon vaatimusten mukaan. #Reformi tutkinnon suorittamiseen
 • 8. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Kysyntälähtöinen ammatillinen koulutus • Koulutuspalvelun tuottamista, ei oppilaitoksen ylläpitämistä. • Lähtökohtana aina asiakkaiden tarpeet, ei oppilaitoksen tarjonta. • Hakijalla mahdollisuus päästä koulutukseen ympäri vuoden. • Kaksi pääväylää koulutukseen: • Yhteishaku: ammatillinen, valmistava ja lukio • Jatkuva haku. • TE-hallinto ohjaa omat asiakkaansa koulutukseen. • Reformi ei saa muuttaa työttömien oikeutta hakeutua koulutukseen. • Ovatko SORA-säädökset ajan tasalla?
 • 9. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Yksi tapa suorittaa tutkinto • Yhtenäinen henkilökohtaistaminen - soveltuu jokaiselle opiskelijalle. • Osaamisen tunnustamisesta tulossa koulutuksen järjestäjän velvollisuus. • Koulutus keskittyy puuttuvan osaamisen hankkimiseen. • Yksi tapa osoittaa ja arvioida osaamista. • Osaaminen näytetään pääsääntöisesti työelämässä. • Koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustaja arvioivat näytöt. • Koulutuksen järjestäjä myöntää tutkinnon ja todistuksen
 • 10. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Osaamisen hankkiminen • Oppimisympäristöjä työpaikoilla, oppilaitoksissa tai virtuaalimaailmassa. • Hyödynnetään myös arkioppiminen. • Oppilaitoksesta työpaikan kaltainen. Työssä oppiminen • Koulutussopimus • Ei ole työsopimus • Pedagoginen vastuu koulutuksen järjestäjällä • Oppisopimus • Hallinnollisen ja taloudellinen taakan keventäminen
 • 11. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen määrittää työelämä • Koulutussopimus, oppisopimus, näytöt ja osaamisen arviointi työpaikoilla korostavat työelämän käytännön roolia ammatillisen tutkinnon suorittamisessa. • Työelämän järjestöt ja Opetushallitus jakavat vastuun tutkintojen kehittämisestä. • Uusi osaamisen ennakoinnin foorumi muodostuu 11 alakohtaisesta ryhmästä. • Tutkintotoimikunnat uudistuvat kehittämään ammatillisia tutkintoja, varmistamaan näyttöjen toteuttamista ja käsittelemään arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Vaarana on uuden byrokratian synty • OKM on esittänyt, että tutkintotoimikunnat arvioisivat koulutuksen järjestäjäkohtaiset tutkinnoittain eriytyvät näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat.
 • 12. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Vähemmän tutkintoja • Laaja-alaisissa tutkinnoissa eri ammatteihin johtavia osaamisalueita: • Ammatillinen perustutkinto, 180 osaamispistettä. • Ammattitutkinto, 120, 150 tai 180 osaamispistettä. • Erikoisammattitutkinto 160, 180 tai 210 osaamispistettä. • Nykyistä joustavampi mahdollisuus yhdistää eri tutkintojen osia. • Valtakunnalliset tutkinnon perusteet säilyvät. • Tutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon voi suorittaa ilman alan perustutkinnon suorittamista.
 • 13. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Lisää joustavuutta koulutuksen järjestämiseen ja toiminnan organisoimiseen paikallisesti. Jatkossakin tarvitaan erilaisia koulutuksen järjestäjiä. Koulutuksen järjestäjien on tehtävä valintoja. #Reformi
 • 14. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Joustavuutta elinkeinoelämän palvelemiseen Väestö keskittyy, mutta työvoimaa tarvitsevia yrityksiä on kaikkialla: • Koulutusmahdollisuuksia tarvitaan koko maassa. On oltava mahdollisuus ylläpitää pientäkin toimipistettä, joka on tukikohta eri ammatteihin valmistumiselle ja työssä oppimiselle. • Kaikkea koulutusta ei tarvitse tarjota koko maassa, mutta työelämän osaamistarpeisiin vastaavan monipuolisen koulutuksen tarjonta on turvattava. • Siirtymisen oppilaitoksesta työssä oppimiseen ja takaisin on oltava helppoa. • Koulutamme huippuosaajia ja ehkäisemme syrjäytymistä samanaikaisesti. • Nuorten ja aikuisten opiskelijoiden määrä vaihtelee maan eri osissa.
 • 15. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Järjestämislupa 1.1.2018 - • OKM myöntää koulutuksen järjestämiseen yhden luvan, jos toiminnalle on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset ja tarve. • Luvassa määritettäneen koulutustehtävä: tutkinnot, valmistavat koulutukset, vaativa erityisopetus ja erityiset kohderyhmät kuten vankien ja työttömien koulutus. • Tutkintojen järjestämissopimukset poistuvat. • Lupa oikeuttaa järjestämään • koulutusta tutkinnossa vaadittavan osaamisen hankkimiseksi ja • näyttöjä osaamisen osoittamiseksi. • Lupa oikeuttaa tutkinnon myöntämiseen. • Säädelläänkö opetuskieliä, maantieteellistä aluetta tai koulutusmuotoja?
 • 16. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Työhallintoa palveleva koulutus Hankinta ja kilpailutus korvautumassa byrokratialla • Koulutuksen järjestäjä voi hakea koulutustehtävää TE-hallinnon tarpeisiin. • Mahdollisuus rajoitettuun koulutustehtävään, jos ei ole järjestämislupaa. • TE- hallinto laatii suunnitelman OKM:n rahoituspäätöksen pohjaksi. • OKM tekee valtionosuuteen oikeuttavan rahoituspäätöksen. • Lisäksi alueellinen työ- ja elinkeinopoliittinen koulutustarve-esitys. • TE-hallinto päättää opiskelijavalinnoista. • Koulutusta oltava tarjolla ympärivuotisesti.
 • 17. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Rahoitus • Kustannusperusteisesta budjettiperusteiseksi, sidotaan indeksiin. • Perus-, suoritus-, vaikuttavuusrahoitus korostavat koulutuksen järjestäjän vastuuta tutkinnon suorittamisesta • Perusrahoituksen lähtökohtana on opiskelijavuosien määrä, joka määrittyy koulutuksen järjestäjän ja OKM:n tuloskeskustelussa. • Suoritusrahoitusta tutkinnon osista ja tutkinnosta. • Vaikuttavuusrahoitusta ainakin työllistymisestä tai jatko-opintoihin siirtymisestä. • Työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen laadun mittareita. • Mitä on strategiarahoitus?
 • 18. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Miten valmistautua tulevaan? Ratkaisuja on tehtävä jo ennen kuin lain lopullinen sisältö on tiedossa: • Löytääkö asiakas yhtenäisen ammatillisen koulutuksen tarjonnan? • Mikä on organisaation erityinen tehtävä tai tuote? • Mistä voi luopua, kun rahoitus supistuu? • Miten parannamme yhteistyötä työelämän kanssa? • Millaista henkilöstöä tarvitaan jatkossa? • Onko henkilöstön osaaminen ja muutoskyky ajan tasalla? • Minkälainen organisaatio vastaa asiakkaiden tarpeisiin?
 • 19. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja yhteisöllisyys #Ammatillinenkoulutus #arvot