SlideShare a Scribd company logo
Vastaako ammatillisen koulutuksen
reformi toimintaympäristön
vaatimuksiin?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Toimitusjohtaja Petri Lempinen
@LempinenPetri, @amketoimisto #amke #ammatillinenkoulutus
Ammatillisen koulutuksen reformi
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma:
• Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä.
• Puretaan nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat.
• Kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi OKM:n alle.
• Kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan
tehostamiseen.
• Lisätään oppimista työpaikoilla.
• OKM:n rahoitus –248 miljoonaa euroa, josta 190
miljoonaa leikataan vuonna 2017.
David Musgrave: Animal. 1998. Tate Britain museo.
Toistaiseksi vielä avoinna
• Onko reformi tulevaisuuden tarpeisiin
vastaamista vai koulutuksen
järjestämisen sopeuttamista rajusti
pienentyvään rahoitukseen?
• Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018
rahoitus on 25 % pienempi kuin
vuoden 2013 rahoitus.
• Julkisen vallan kyky ja halu rahoittaa
koulutusta on romahtanut, mutta
toimintaympäristössä tapahtuu
muutakin.
#Toimintaympäristö 1
Maailma muuttui jo, joten
koulutusta on uudistettava.
Epävarmuus jatkuu
Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö:
• Perusopetuksen heikkenevät tulokset.
• Maahanmuuttajat koulutettavana.
• Ikääntyvä kansa.
• Muuttoliike kasvukeskuksiin.
• Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa.
• Työvoimasta samaan aikaan pulaa.
• Ammatit ja koko työelämä muuttuvat.
Perusopetus heikkenee
PISA ja PIAAC
• Perusopetuksen oppimistulokset ovat heikentyneet vuodesta 2000.
• 15 %:lla peruskoulun päättävistä ei ole riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin.
• 10 % peruskoulun päättävistä ei osaa lukea kunnolla.
• Heikko lukutaito on erityisesti poikien ongelma.
• 600 000 aikuisella vaikeuksia lukemisessa ja laskemisessa.
• Ammatillisia erityisopiskelijoita 21 000, kolminkertaistunut vuodesta 2000.
Maahanmuuttajat koulutettavana
• 67 % väestönkasvusta tuli maahanmuutosta vuosina 2010–2015.
• Pysyvästi asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 9-kertaistui 25 vuodessa.
• Vieraskielisiä opiskelijoita vuonna 2015
• 32 000 perusopetuksessa,
• 19 000 ammatillisessa peruskoulutuksessa,
• 4 800 lukiossa.
• Suomeen tuli vuonna 2015 yhteensä 32 400 turvapaikanhakijaa. Heistä
alaikäisiä 8 500, ja näistä yksin maahan tuli 2 800.
• Kotouttaminen ja kouluttaminen työmarkkinoille on ammatillisen
koulutuksen tehtävä.
#Johtopäätös
Ammatilliseen koulutukseen tulee
aiempaa enemmän opiskelijoita, joilla
on heikot perustaidot tai huono
suomen/ruotsin kielen taito.
Ikääntyvä kansa
• Syntyneiden määrä on vähentynyt vuoden 2010 jälkeen.
• Vuonna 2015 syntyi 55 040 lasta, –2000 edellisestä vuodesta.
• Näin vähän lapsia syntyi viimeksi 1860-luvun nälkävuosina.
• Työikäisten määrä on vähentynyt vuoden 2009 jälkeen.
• Työikäisten määrä on vähentynyt 69 000 vuosina 2010–2014.
Muuttoliike kasvukeskuksiin
• Väestö kasvaa 4 maakunnassa ja vähenee 14 maakunnassa.
• Muuttovoittoa 2010-luvulla ovat saaneet
• 14/70 seutukuntaa ja
• 79/317 kuntaa. (Lähde Timo Aro.)
• Suurimmat voittajat Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä.
• Kunnasta toisen muuttajista 74 % on alle 35-vuotiaita.
Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa
72 % työllisyysaste on epärealistinen.
• 368 100 työtöntä työnhakijaa tammikuun lopussa, 8 500 enemmän
kuin vuotta aikaisemmin.
• Alle 25-vuotiaita työttömiä 48 300, +400.
• Pitkäaikaistyöttömiä oli 120 700, +19 200.
• Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 135 200, +3 500.
• Lomautettuna 41 800, –2 300.
Luova tuho ei riitä: Työpaikkoja häviää toisinaan kerralla suurissa
ryppäissä, mutta uusia syntyy yleensä yksitellen.
Työvoimasta samaan aikaan pulaa
• TE-toimistoissa oli tammikuussa avoinna 80 100 työpaikkaa, joka on 2
800 enemmän kuin vuotta aiemmin.
• Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuussa 52 100, –1 000.
• Yli puolet työntekijöistä kertoo, että omalla työpaikalla oli vuoden
aikana otettu käyttöön uusia työmenetelmiä tai tietojärjestelmiä tai
uudistettu työnjakoa (Työolobarometri).
• Voimakkaasti kasvuhakuisista pk-yrityksistä 73 % odottaa
suhdanteiden kohentuvan (PK-yritysbarometri 16.2.2016).
#Johtopäätös
Koulutuksen tarjonta ja kysyntä
eivät kohtaa.
Ammatit ja koko työelämä muuttuvat
• Digitalisaatio on yhtä suuri muutos kuin siirtyminen
suullisesta perimätiedosta kirjoittamiseen oli.
• Muutos on eriaikaista, mutta koskettaa kaikkea ja
kaikkia, myös korkeakoulutettuja asiantuntijoita.
• Työn uudelleen organisoinnin lähtökohtana eivät
välttämättä ole nykyiset ammatit tai työtehtävät.
• Osa työstä automatisoidaan koneille.
• Tiedon hyödyntäminen pilkkoo työtehtäviä.
• Asiantuntijuuden ja työpanoksen jakelu ei ole enää
paikkaan tai ihmisten kohtaamiseen sidonnaista.
Ammattirakenteet muuttuvat
Enemmän aloja ja ammatteja yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä:
• Ihmisen kohtaaminen työssä.
• Samanlaisena toistuva palvelu tai tuote.
• Tiedon eli kokemuksen hyödyntämisen määrä.
• Yksittäinen ja ainutkertainen palvelu tai tuote.
Tutkintoja ei enää pidä luokitella raaka-aineiden mukaan.
Tutkintoihin laaja-alaisuutta ja erikoistumista valinnaisuuksilla.
#Johtopäätös
Nykyiset tutkinnot, koulutusala- ja
ammattirakenneluokittelut vanhenevat.
Kysymys
Auttaako reformi koulutuksen järjestäjiä vastaamaan haasteisiin?
• Ammatilliseen koulutukseen tulee aiempaa enemmän opiskelijoita,
joilla on heikot perustaidot tai huono suomen/ruotsin kielen taito.
• Koulutuksen tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa.
• Nykyiset tutkinnot, koulutusala- ja ammattirakenneluokittelut
vanhenevat.
#Toimintaympäristö 2
Koulutuksen järjestäjät ovat jo
vuosia valmistautuneet tulevaan.
Opiskelijasta päähenkilö
Keskeyttäminen yhä liian hyväksyttyä:
• Opiskelijoiden tarpeet ovat yksilöllisiä.
• Oppiminen opetusta tärkeämpää.
• Ryhmistä luovutaan ja tilat avataan
opiskelijoiden ohjattuun oppimiseen.
• Opetusta keskitetään ensimmäiseen
vuoteen, jotta opiskelijalla on täysi
työviikko.
• Digitalisaatio vielä puheen tasolla.
Opiskelija on opiskelija työpaikallakin
Koulutus siirtyy työpaikoille:
• Ammatillisen koulutuksen aloittaa
vuosittain 48 000 nuorta.
• Alaikäisten työskentely on rajoitettua.
• Työ tekijäänsä neuvoo, mutta opiskelija
kaipaa ohjausta.
Löytyykö kaikille työpaikkoja nykyistä
pidempiin käytännön jaksoihin?
Puolet tiloista pois
• Poliitikot vaativat vuonna 2015 säästämään seinistä.
• Usea koulutuksen järjestäjä aloitti tilaohjelmansa jo 2009–2010.
• 40 AMKEn jäsenten toimipistettä lakkautuslistalla 2015–16.
• Esimerkki: Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteena puolittaa toimitilat ja
siirtää puolet oppimisesta työpaikoille.
• Esimerkki: ESEDU vähentää 10 vuodessa 70 % neliöistä, mutta toimii yhä
kolmella paikkakunnalla.
• Johtopäätös: PKKYn ”pitää oppia pyörittämään pienillä paikkakunnilla
laadukkaasti ja taloudellisesti kannattavasti noin 200 opiskelijan kampuksia,
joilla opiskelee yhtä aikaa nuoria ja aikuisia”.
Opettajuus uudistuu
• Ammatillisesta opettajasta tulee ryhmässä työskentelevä moniosaaja
ja valmentaja.
• Hänen työnsä on tunnistaa osaamista, ohjata ja opettaa yksilöitä ja
työyhteisöjä.
• Opettajan rinnalla työskentelee yhä useammin alan ammattihenkilö
tai työpaikkaohjaaja.
• 190 miljoonan euron leikkaus vuonna 2017 vastaa 3900
opettajatyövuotta.
#Toimintaympäristö 3
Lopuksi on muistettava digitaalisuus.
Asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus
• Ammatillisen koulutuksen vahvuus on taitamisen oppiminen.
• Osaaminen on olennaista, vaikka koulutusjärjestelmä yhä tuijottaa
kelpoisuuksiin.
• On vanhanaikaista ajatella, että oppiminen perustuu hallinnon
ohjeisiin.
Digitaalisuus purkaa monopolit
Internet on jo nyt maailman suurin oppimisalusta
• Wikipedia, KhanAcademy, Google, TEDEdLessons, YouTube, MOOC…
• AirBNB, Booking.Com, TripAdvisor mullistaneet matkailun.
• Ratti.fi aikoo mullistaa ajo-opetuksen Suomessa.
On vain ajankysymys, koska tulee ammatillinen.fi tarjoamaan väylän
ammattitaidon hankkimiseen ilman koulutusjärjestelmää ja hallintoa?
#Yhteenveto
Vähemmällä tehdään parempaa
monin eri tavoin.
Huominen on vähemmän
Reformi tarkoittaa toiminnan tehostamista:
• Vähemmän toimitiloja.
• Vähemmän toimipisteitä.
• Vähemmän henkilökuntaa.
• Vähemmän organisaatioita.
• Vähemmän rahoitusta.
Vahdittavaa ja vaikutettavaa
• Koulutuksen saavutettavuus turvaaminen maan eri osissa.
• Nuorten ja aikuisten koulutusmahdollisuuksien turvaaminen.
• Osaamisesta kiinnipitäminen – laatu on ammattitaitoa.
• Turhan sääntelyn purkaminen, jotta koulutus vastaa yhteiskunnan
tarpeisiin nopeasti.

More Related Content

What's hot

Uusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutusUusi aikuiskoulutus
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustatVihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreät
 
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Sdp ja nuorisotakuu
Sdp ja nuorisotakuuSdp ja nuorisotakuu
Sdp ja nuorisotakuuSDP
 
1 tilanne ja_tavoite_i
1 tilanne ja_tavoite_i1 tilanne ja_tavoite_i
1 tilanne ja_tavoite_i
Mikko Horila
 
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Jarmo Talvivaara
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperiJatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK TikoeOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK TikoJarmo Talvivaara
 
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
Lasse Leponiemi
 
Nuorisotakuu Suomessa ja EU:ssa
Nuorisotakuu Suomessa ja EU:ssaNuorisotakuu Suomessa ja EU:ssa
Nuorisotakuu Suomessa ja EU:ssa
SDP
 
Hyvää (t)yötä Suomi -esitys, pitkä versio
Hyvää (t)yötä Suomi -esitys, pitkä versioHyvää (t)yötä Suomi -esitys, pitkä versio
Hyvää (t)yötä Suomi -esitys, pitkä versio
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Fundraising for educational institute
Fundraising for educational instituteFundraising for educational institute
Fundraising for educational instituteapuustin
 

What's hot (20)

Uusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutusUusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutus
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustatVihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
Vihreiden työllisyysohjelma - tiivistelmä ja taustat
 
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
 
Sdp ja nuorisotakuu
Sdp ja nuorisotakuuSdp ja nuorisotakuu
Sdp ja nuorisotakuu
 
1 tilanne ja_tavoite_i
1 tilanne ja_tavoite_i1 tilanne ja_tavoite_i
1 tilanne ja_tavoite_i
 
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutet...
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
 
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
 
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperiJatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
Jatkuvasta oppimisesta totta -keskustelupaperi
 
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK TikoeOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
eOPetuksen kehittäminen / PKAMK Tiko
 
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
 
Nuorisotakuu Suomessa ja EU:ssa
Nuorisotakuu Suomessa ja EU:ssaNuorisotakuu Suomessa ja EU:ssa
Nuorisotakuu Suomessa ja EU:ssa
 
Hyvää (t)yötä Suomi -esitys, pitkä versio
Hyvää (t)yötä Suomi -esitys, pitkä versioHyvää (t)yötä Suomi -esitys, pitkä versio
Hyvää (t)yötä Suomi -esitys, pitkä versio
 
Fundraising for educational institute
Fundraising for educational instituteFundraising for educational institute
Fundraising for educational institute
 
Tutu 24.4
Tutu 24.4Tutu 24.4
Tutu 24.4
 

Similar to Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?

Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan seAikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi HeinivirtaJatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Petri Lempinen
 
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP
 
Katsaus Tampereen työllisyydenhoitoon, kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.2.2015
Katsaus Tampereen työllisyydenhoitoon, kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.2.2015Katsaus Tampereen työllisyydenhoitoon, kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.2.2015
Katsaus Tampereen työllisyydenhoitoon, kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.2.2015
Olli-Poika Parviainen
 
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Tyoelama2020
 
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuSDP
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Työterveyslaitos
 
OECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää
OECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittääOECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää
OECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitysTekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Tyollisyystiekartta3
Tyollisyystiekartta3Tyollisyystiekartta3
Tyollisyystiekartta3
SDP
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Vauhtia kotouttamiseen – nopeasti kuntiin ja työllisyyspoluille
Vauhtia kotouttamiseen – nopeasti kuntiin ja työllisyyspoluilleVauhtia kotouttamiseen – nopeasti kuntiin ja työllisyyspoluille
Vauhtia kotouttamiseen – nopeasti kuntiin ja työllisyyspoluille
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...Jari Kivirinta
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...NUORI2013
 

Similar to Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin? (20)

Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan seAikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
 
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi HeinivirtaJatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
Jatkuvan oppimisen uudistus - Kirsi Heinivirta
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
 
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
 
Katsaus Tampereen työllisyydenhoitoon, kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.2.2015
Katsaus Tampereen työllisyydenhoitoon, kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.2.2015Katsaus Tampereen työllisyydenhoitoon, kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.2.2015
Katsaus Tampereen työllisyydenhoitoon, kaupunginvaltuuston iltakoulu 16.2.2015
 
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
 
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
Osaamiskuopasta työelämään – SAK:n ratkaisut aikuiskoulutuksen ongelmiin
 
SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017
 
Nuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuu
 
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
 
OECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää
OECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittääOECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää
OECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää
 
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
Budjettiriihen työllisyyspäätökset ja pohjoismainen malli työllisyyden edistä...
 
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitysTekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
Tekoälyajan työ -raportin julkistamistilaisuuden esitys
 
Tyollisyystiekartta3
Tyollisyystiekartta3Tyollisyystiekartta3
Tyollisyystiekartta3
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
 
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
 
Vauhtia kotouttamiseen – nopeasti kuntiin ja työllisyyspoluille
Vauhtia kotouttamiseen – nopeasti kuntiin ja työllisyyspoluilleVauhtia kotouttamiseen – nopeasti kuntiin ja työllisyyspoluille
Vauhtia kotouttamiseen – nopeasti kuntiin ja työllisyyspoluille
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 

More from Petri Lempinen

Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Petri Lempinen
 
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Petri Lempinen
 
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreinaAmmattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Petri Lempinen
 
Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus
Petri Lempinen
 
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Petri Lempinen
 
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi  Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Petri Lempinen
 
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessaReformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Petri Lempinen
 
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Petri Lempinen
 

More from Petri Lempinen (8)

Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
 
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
 
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreinaAmmattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
 
Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus
 
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
 
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi  Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
 
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessaReformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
 
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
 

Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?

 • 1. Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin? Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Toimitusjohtaja Petri Lempinen @LempinenPetri, @amketoimisto #amke #ammatillinenkoulutus
 • 2. Ammatillisen koulutuksen reformi Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma: • Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä. • Puretaan nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aidat. • Kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi OKM:n alle. • Kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen. • Lisätään oppimista työpaikoilla. • OKM:n rahoitus –248 miljoonaa euroa, josta 190 miljoonaa leikataan vuonna 2017. David Musgrave: Animal. 1998. Tate Britain museo.
 • 3. Toistaiseksi vielä avoinna • Onko reformi tulevaisuuden tarpeisiin vastaamista vai koulutuksen järjestämisen sopeuttamista rajusti pienentyvään rahoitukseen? • Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 rahoitus on 25 % pienempi kuin vuoden 2013 rahoitus. • Julkisen vallan kyky ja halu rahoittaa koulutusta on romahtanut, mutta toimintaympäristössä tapahtuu muutakin.
 • 4. #Toimintaympäristö 1 Maailma muuttui jo, joten koulutusta on uudistettava.
 • 5. Epävarmuus jatkuu Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö: • Perusopetuksen heikkenevät tulokset. • Maahanmuuttajat koulutettavana. • Ikääntyvä kansa. • Muuttoliike kasvukeskuksiin. • Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa. • Työvoimasta samaan aikaan pulaa. • Ammatit ja koko työelämä muuttuvat.
 • 6. Perusopetus heikkenee PISA ja PIAAC • Perusopetuksen oppimistulokset ovat heikentyneet vuodesta 2000. • 15 %:lla peruskoulun päättävistä ei ole riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin. • 10 % peruskoulun päättävistä ei osaa lukea kunnolla. • Heikko lukutaito on erityisesti poikien ongelma. • 600 000 aikuisella vaikeuksia lukemisessa ja laskemisessa. • Ammatillisia erityisopiskelijoita 21 000, kolminkertaistunut vuodesta 2000.
 • 7. Maahanmuuttajat koulutettavana • 67 % väestönkasvusta tuli maahanmuutosta vuosina 2010–2015. • Pysyvästi asuvien ulkomaan kansalaisten määrä 9-kertaistui 25 vuodessa. • Vieraskielisiä opiskelijoita vuonna 2015 • 32 000 perusopetuksessa, • 19 000 ammatillisessa peruskoulutuksessa, • 4 800 lukiossa. • Suomeen tuli vuonna 2015 yhteensä 32 400 turvapaikanhakijaa. Heistä alaikäisiä 8 500, ja näistä yksin maahan tuli 2 800. • Kotouttaminen ja kouluttaminen työmarkkinoille on ammatillisen koulutuksen tehtävä.
 • 8. #Johtopäätös Ammatilliseen koulutukseen tulee aiempaa enemmän opiskelijoita, joilla on heikot perustaidot tai huono suomen/ruotsin kielen taito.
 • 9. Ikääntyvä kansa • Syntyneiden määrä on vähentynyt vuoden 2010 jälkeen. • Vuonna 2015 syntyi 55 040 lasta, –2000 edellisestä vuodesta. • Näin vähän lapsia syntyi viimeksi 1860-luvun nälkävuosina. • Työikäisten määrä on vähentynyt vuoden 2009 jälkeen. • Työikäisten määrä on vähentynyt 69 000 vuosina 2010–2014.
 • 10. Muuttoliike kasvukeskuksiin • Väestö kasvaa 4 maakunnassa ja vähenee 14 maakunnassa. • Muuttovoittoa 2010-luvulla ovat saaneet • 14/70 seutukuntaa ja • 79/317 kuntaa. (Lähde Timo Aro.) • Suurimmat voittajat Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä. • Kunnasta toisen muuttajista 74 % on alle 35-vuotiaita.
 • 11. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa 72 % työllisyysaste on epärealistinen. • 368 100 työtöntä työnhakijaa tammikuun lopussa, 8 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. • Alle 25-vuotiaita työttömiä 48 300, +400. • Pitkäaikaistyöttömiä oli 120 700, +19 200. • Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 135 200, +3 500. • Lomautettuna 41 800, –2 300. Luova tuho ei riitä: Työpaikkoja häviää toisinaan kerralla suurissa ryppäissä, mutta uusia syntyy yleensä yksitellen.
 • 12. Työvoimasta samaan aikaan pulaa • TE-toimistoissa oli tammikuussa avoinna 80 100 työpaikkaa, joka on 2 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. • Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuussa 52 100, –1 000. • Yli puolet työntekijöistä kertoo, että omalla työpaikalla oli vuoden aikana otettu käyttöön uusia työmenetelmiä tai tietojärjestelmiä tai uudistettu työnjakoa (Työolobarometri). • Voimakkaasti kasvuhakuisista pk-yrityksistä 73 % odottaa suhdanteiden kohentuvan (PK-yritysbarometri 16.2.2016).
 • 13. #Johtopäätös Koulutuksen tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa.
 • 14. Ammatit ja koko työelämä muuttuvat • Digitalisaatio on yhtä suuri muutos kuin siirtyminen suullisesta perimätiedosta kirjoittamiseen oli. • Muutos on eriaikaista, mutta koskettaa kaikkea ja kaikkia, myös korkeakoulutettuja asiantuntijoita. • Työn uudelleen organisoinnin lähtökohtana eivät välttämättä ole nykyiset ammatit tai työtehtävät. • Osa työstä automatisoidaan koneille. • Tiedon hyödyntäminen pilkkoo työtehtäviä. • Asiantuntijuuden ja työpanoksen jakelu ei ole enää paikkaan tai ihmisten kohtaamiseen sidonnaista.
 • 15. Ammattirakenteet muuttuvat Enemmän aloja ja ammatteja yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä: • Ihmisen kohtaaminen työssä. • Samanlaisena toistuva palvelu tai tuote. • Tiedon eli kokemuksen hyödyntämisen määrä. • Yksittäinen ja ainutkertainen palvelu tai tuote. Tutkintoja ei enää pidä luokitella raaka-aineiden mukaan. Tutkintoihin laaja-alaisuutta ja erikoistumista valinnaisuuksilla.
 • 16. #Johtopäätös Nykyiset tutkinnot, koulutusala- ja ammattirakenneluokittelut vanhenevat.
 • 17. Kysymys Auttaako reformi koulutuksen järjestäjiä vastaamaan haasteisiin? • Ammatilliseen koulutukseen tulee aiempaa enemmän opiskelijoita, joilla on heikot perustaidot tai huono suomen/ruotsin kielen taito. • Koulutuksen tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. • Nykyiset tutkinnot, koulutusala- ja ammattirakenneluokittelut vanhenevat.
 • 18. #Toimintaympäristö 2 Koulutuksen järjestäjät ovat jo vuosia valmistautuneet tulevaan.
 • 19. Opiskelijasta päähenkilö Keskeyttäminen yhä liian hyväksyttyä: • Opiskelijoiden tarpeet ovat yksilöllisiä. • Oppiminen opetusta tärkeämpää. • Ryhmistä luovutaan ja tilat avataan opiskelijoiden ohjattuun oppimiseen. • Opetusta keskitetään ensimmäiseen vuoteen, jotta opiskelijalla on täysi työviikko. • Digitalisaatio vielä puheen tasolla.
 • 20. Opiskelija on opiskelija työpaikallakin Koulutus siirtyy työpaikoille: • Ammatillisen koulutuksen aloittaa vuosittain 48 000 nuorta. • Alaikäisten työskentely on rajoitettua. • Työ tekijäänsä neuvoo, mutta opiskelija kaipaa ohjausta. Löytyykö kaikille työpaikkoja nykyistä pidempiin käytännön jaksoihin?
 • 21. Puolet tiloista pois • Poliitikot vaativat vuonna 2015 säästämään seinistä. • Usea koulutuksen järjestäjä aloitti tilaohjelmansa jo 2009–2010. • 40 AMKEn jäsenten toimipistettä lakkautuslistalla 2015–16. • Esimerkki: Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteena puolittaa toimitilat ja siirtää puolet oppimisesta työpaikoille. • Esimerkki: ESEDU vähentää 10 vuodessa 70 % neliöistä, mutta toimii yhä kolmella paikkakunnalla. • Johtopäätös: PKKYn ”pitää oppia pyörittämään pienillä paikkakunnilla laadukkaasti ja taloudellisesti kannattavasti noin 200 opiskelijan kampuksia, joilla opiskelee yhtä aikaa nuoria ja aikuisia”.
 • 22. Opettajuus uudistuu • Ammatillisesta opettajasta tulee ryhmässä työskentelevä moniosaaja ja valmentaja. • Hänen työnsä on tunnistaa osaamista, ohjata ja opettaa yksilöitä ja työyhteisöjä. • Opettajan rinnalla työskentelee yhä useammin alan ammattihenkilö tai työpaikkaohjaaja. • 190 miljoonan euron leikkaus vuonna 2017 vastaa 3900 opettajatyövuotta.
 • 23. #Toimintaympäristö 3 Lopuksi on muistettava digitaalisuus.
 • 24. Asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus • Ammatillisen koulutuksen vahvuus on taitamisen oppiminen. • Osaaminen on olennaista, vaikka koulutusjärjestelmä yhä tuijottaa kelpoisuuksiin. • On vanhanaikaista ajatella, että oppiminen perustuu hallinnon ohjeisiin.
 • 25. Digitaalisuus purkaa monopolit Internet on jo nyt maailman suurin oppimisalusta • Wikipedia, KhanAcademy, Google, TEDEdLessons, YouTube, MOOC… • AirBNB, Booking.Com, TripAdvisor mullistaneet matkailun. • Ratti.fi aikoo mullistaa ajo-opetuksen Suomessa. On vain ajankysymys, koska tulee ammatillinen.fi tarjoamaan väylän ammattitaidon hankkimiseen ilman koulutusjärjestelmää ja hallintoa?
 • 27. Huominen on vähemmän Reformi tarkoittaa toiminnan tehostamista: • Vähemmän toimitiloja. • Vähemmän toimipisteitä. • Vähemmän henkilökuntaa. • Vähemmän organisaatioita. • Vähemmän rahoitusta.
 • 28. Vahdittavaa ja vaikutettavaa • Koulutuksen saavutettavuus turvaaminen maan eri osissa. • Nuorten ja aikuisten koulutusmahdollisuuksien turvaaminen. • Osaamisesta kiinnipitäminen – laatu on ammattitaitoa. • Turhan sääntelyn purkaminen, jotta koulutus vastaa yhteiskunnan tarpeisiin nopeasti.