SlideShare a Scribd company logo
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Mitä haluamme ammatillisen
koulutuksen olevan 2025?
Toimitusjohtaja Petri Lempinen
Helmikuu 2017
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Täältä tulemme
• Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen
• Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998
• Näyttötutkinnot
• Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998
• Työssäoppiminen
• Ammattiosaamisen näytöt
• Tutke
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
…mutta mihin menemme?
• Suomen väestö keskittyy alueellisesti ja ikääntyy.
• Uudet teknologiat leviävät arjessa ja työssä.
• Työn tekeminen ja organisointi muuttuvat.
• Useimmat ammatit, myös opettajan työ, muuttuvat.
Maailma muuttuu ympärillämme:
Reformi on mahdollisuus.
Koulutusleikkaukset pakottavat ajattelemaan asioita uusiksi.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Mihin kiinnitämme huomion?
-190 miljoonaa euron leikkaus vai
1 723 miljoonan euron OKM rahoitus
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Valitsemme itse tulevaisuuden suunnan
Koulutuksen on pakko uudistua
yhteiskunnan ja työelämän
muuttuessa.
Vähentynyt rahoitus murtaa
perinteisen koulumallin
opetusryhmineen.
Opettajia ja heidän työtään on
johdettava.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Nuorten työllisyysaste laskenut
• Nuorista aikuisista 12 % oli työn ja koulutuksen ulkopuolella 2015.
• Suurimmalla osalla työttömistä 20–29-vuotiaista on keskiasteen koulutus.
• Nuorten miesten työttömyys on kasvanut voimakkaammin kuin naisten.
Koulutuksen riittämättömyys voi taantuman ohella selittää 20–29-
vuotiaiden miesten heikentynyttä työmarkkina-asemaa.
• Nuoret ja nuoret aikuiset eivät karta perinteisinä pidettyjä toimialoja.
25–34-vuotiaiden miesten osuus työntekijäammateissa kasvaa.
• Lähde: Nuorten ja nuorten aikuisten työelämä ja sen ulkopuolisuus TEM-
analyyseja 76/2017.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Työmarkkinat ovat jo muuttuneet
• Uusia työpaikkoja syntyy palveluihin, työpaikkoja katoaa tehtaista.
• Työntekijöiden osuus palkansaajista on vähentynyt. Vuonna 2013
työntekijöitä oli 29 %, kun vuonna 1977 heidän osuus oli 48 %.
• Naisten osuus palkansaajista on noussut 51 prosenttiin.
• Miehet tekevät yhä työtunneista suurimman osan.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
• Ammatillinen koulutus uudistuu
säilyttääkseen merkityksensä
yhteiskunnassa.
• Vuonna 2025 ammatillinen koulutus on
osaamisen muutosvoima, joka tukee
tasapainoista yhteiskuntaa ja rakentaa
menestyvää taloutta.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Vuonna 2025 ammatillisen koulutuksen ratkaisut ovat entistä
yksilöllisempiä, henkilökohtaisempia ja joustavampia.
Keskiverto ja tasalaatuisuus eivät kelpaa työmarkkinoilla.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Ammattilaisuus tekee tulevaisuuden
Uusi maailma vaatii uutta osaamista.
I. Tavoitteena taito – ylpeästi ammattilainen
II. Keinona osaaminen – alati yhteiskunnan pulssilla
III. Lähtökohtana oppiminen – kaikkialla ja kaiken aikaa
Vain uudistumalla ammatillinen koulutus pysyy merkityksellisenä.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Ammattisivistys vie tulevaisuuteen
• Ammattitaito kehittyy työssä.
• Ammatillista koulutusta siirtyy työpaikoille – myös teoriaa.
• Perustaidot ovat osa ammattiosaamista.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Reformi vaatii valintoja
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Ketä koulutamme?
Mihin kouluttamme?
Missä koulutamme?
Miten koulutamme?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Reformi tuo paljon hyvää
• Opiskelijoiden mahdollisuus yksilöllisiin opintopolkuihin vahvistuu.
• Yhteistyö työpaikkojen kanssa lisääntyy.
• Rahoitus palkitsee opiskelijoiden valmistumisesta ja työllistymisestä.
• Siirrymme yhteen tapaan suorittaa tutkinto.
• Tutkintotoimikuntien byrokratia katoaa.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Tuumasta toimeen
• Valitaan mitä tehdään eli erikoistutaan:
• alat, tutkinnot, asiakkaat ja opiskelijat.
• Valmistuvien työllistymisen tukemisesta oppilaitoksen ydintehtävä.
• Tehostaminen ei riitä - asioita on tehtävä uusin tavoin.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Ratkaistavia asioita
Ammatillinen koulutus
• Uusi lainsäädäntö.
• Uusi rahoitusmalli.
• Laaja-alaisempia tutkintoja.
• Pienempi rahoitus.
• Entisenlaajuiset tehtävät.
Koulutuksen järjestäjä
• Millainen strategia?
• Millainen organisaatio?
• Miten rahoitus varmistuu?
• Riittääkö oma osaaminen?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Opiskelijasta päähenkilö
Opettajan työ muuttuu
• Tunnistaa ja tunnustaa osaamista.
• Rakentaa henkilökohtaista oppimisen polkua.
• Mahdollistaa oppimista työtä tehden.
• Ohjaa, opettaa ja valmentaa yksilöitä ja yhteisöjä.
• Arvioi oppimista ja ammattitaidon saavuttamista.
• Kannustaa ottamaan vastuuta omasta kohtalosta.
• Yksittäisen opiskelijan tarpeiden huomioiminen entistä tärkeämpää.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Uudistumista on johdettava
Mitä koulutuksen järjestäjäorganisaatiossa johdetaan?
• Rakenteita ja rahoitusta.
• Oppilaitoksia ja toimipisteitä.
• Koulutuksen järjestämistä ja prosesseja.
• Henkilöstöä.
Pedagogista työtä voi johtaa
• Millaiseen johtamiseen organisaatio ja kulttuuri ohjaavat?
• Miten johdetaan koulutusta työpaikoilla?
• Miten asiakkuuksia tai kumppanuuksia johdetaan?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Järjestäjäverkko uudistuu
• Perho Liiketalousopisto syntyi Helmen ja Perhon yhdistyessä
• Suomen Diakoniaopistoon yhdistyi kolme koulutuksen järjestäjää.
• SASKY sai osakseen Tampereen palvelualojen oppilaitoksen.
• Seurakuntaopiston koulutustehtävä on vahvistunut usean
kansanopiston koulutustehtävän siirtyessä sille.
• Omnia on luonut uuden sisäisen organisaation.
• Oulussa kaupunginhallitus esittää OAKK yhdistämistä OSEKK:ään.
• 165 koulutuksen järjestäjää, vuonna 2006 oli 234.
• Itäinen Uusimaa?
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus
Maailma muuttuu
työtä tehden.

More Related Content

What's hot

Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Tyoelama2020
 
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan seAikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Uusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutusUusi aikuiskoulutus
Alayhdistyskopokoulutus 2/2012
Alayhdistyskopokoulutus 2/2012Alayhdistyskopokoulutus 2/2012
Alayhdistyskopokoulutus 2/2012TYYdiat
 
Katoavat työpaikat
Katoavat työpaikatKatoavat työpaikat
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Palautetta Työelämän koulutusneuvoja -toiminnasta
Palautetta Työelämän koulutusneuvoja -toiminnastaPalautetta Työelämän koulutusneuvoja -toiminnasta
Palautetta Työelämän koulutusneuvoja -toiminnasta
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Työelämäpedagogiikka
TyöelämäpedagogiikkaTyöelämäpedagogiikka
Työelämäpedagogiikka
Kati Korento
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
MS SOSTE
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
Lasse Leponiemi
 

What's hot (20)

Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
Kangaspunta aikuiset ja osaaminen 01102014
 
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan seAikuiskoulutus on rikki – korjataan se
Aikuiskoulutus on rikki – korjataan se
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Uusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutusUusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutus
 
Alayhdistyskopokoulutus 2/2012
Alayhdistyskopokoulutus 2/2012Alayhdistyskopokoulutus 2/2012
Alayhdistyskopokoulutus 2/2012
 
Katoavat työpaikat
Katoavat työpaikatKatoavat työpaikat
Katoavat työpaikat
 
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
 
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
Osaamiskuopasta työelämään – Muistio SAK:n ratkaisuista koulutuksen uudistami...
 
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
 
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
Palautetta Työelämän koulutusneuvoja -toiminnasta
Palautetta Työelämän koulutusneuvoja -toiminnastaPalautetta Työelämän koulutusneuvoja -toiminnasta
Palautetta Työelämän koulutusneuvoja -toiminnasta
 
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Työelämäpedagogiikka
TyöelämäpedagogiikkaTyöelämäpedagogiikka
Työelämäpedagogiikka
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
 

Similar to Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessaReformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Petri Lempinen
 
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Petri Lempinen
 
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi  Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Petri Lempinen
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202
Suomen Ekonomit
 
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
Lasse Leponiemi
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Oy
 
Viijaesitys
ViijaesitysViijaesitys
Viijaesitys
Markku Korhonen
 
Sampon koulutuskalenteri syksy 2015
Sampon koulutuskalenteri syksy 2015Sampon koulutuskalenteri syksy 2015
Sampon koulutuskalenteri syksy 2015
Kaakko PRO
 
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyTyön nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
Ratkaisu 100
 
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suomen Ekonomit
 
Fundraising for educational institute
Fundraising for educational instituteFundraising for educational institute
Fundraising for educational instituteapuustin
 
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship Education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship EducationYrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship Education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship Education
auliojala
 
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship educationYrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
auliojala
 
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship educationYrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
auliojala
 
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessaAjankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Taivassalo Minna
 
Suunnitellen Someen -tietopaketti yrittäjille
Suunnitellen Someen -tietopaketti yrittäjilleSuunnitellen Someen -tietopaketti yrittäjille
Suunnitellen Someen -tietopaketti yrittäjille
Kati Koivunen
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
Business Arena Oy
 
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Similar to Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? (20)

Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessaReformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Reformi ja johtamisen haasteet ammatillisessa koulutuksessa
 
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
Mitä ammatillinen koulutuksen reformi tarkoittaa opiskelijalle?
 
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi  Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
Askelmerkit tulevaisuuteen - amisreformi
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
 
Yleisesitys
YleisesitysYleisesitys
Yleisesitys
 
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202Kesäksi työhön  tehokas cv ja hakemus 20141202
Kesäksi työhön tehokas cv ja hakemus 20141202
 
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
2010-10 Koulutus ja harjoittelu: nuorten odotukset
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
 
Viijaesitys
ViijaesitysViijaesitys
Viijaesitys
 
Sampon koulutuskalenteri syksy 2015
Sampon koulutuskalenteri syksy 2015Sampon koulutuskalenteri syksy 2015
Sampon koulutuskalenteri syksy 2015
 
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyTyön nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
 
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
 
Fundraising for educational institute
Fundraising for educational instituteFundraising for educational institute
Fundraising for educational institute
 
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship Education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship EducationYrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship Education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship Education
 
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship educationYrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
 
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship educationYrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
Yrittäjyyskasvatus/Entrepreneurship education
 
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessaAjankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
 
Suunnitellen Someen -tietopaketti yrittäjille
Suunnitellen Someen -tietopaketti yrittäjilleSuunnitellen Someen -tietopaketti yrittäjille
Suunnitellen Someen -tietopaketti yrittäjille
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessaKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa
 

More from Petri Lempinen

Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Petri Lempinen
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Petri Lempinen
 
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Petri Lempinen
 
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreinaAmmattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Petri Lempinen
 
Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus
Petri Lempinen
 
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Petri Lempinen
 

More from Petri Lempinen (6)

Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
Research, Development and Innovation in the Finnish Universities of Applied S...
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa 2018
 
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
Korkeakoulutus ja jatkuva oppiminen eduskuntapuolueiden ohjelmissa 2019 edusk...
 
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreinaAmmattikorkeakoulut kasvun moottoreina
Ammattikorkeakoulut kasvun moottoreina
 
Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus Pelastetaan maailman paras koulutus
Pelastetaan maailman paras koulutus
 
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
Asioita tehdään uusilla tavoilla, mikä on enemmän kuin vain uusien teknisten ...
 

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

 • 1. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Helmikuu 2017
 • 2. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Täältä tulemme • Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen • Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998 • Näyttötutkinnot • Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998 • Työssäoppiminen • Ammattiosaamisen näytöt • Tutke
 • 3. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus …mutta mihin menemme? • Suomen väestö keskittyy alueellisesti ja ikääntyy. • Uudet teknologiat leviävät arjessa ja työssä. • Työn tekeminen ja organisointi muuttuvat. • Useimmat ammatit, myös opettajan työ, muuttuvat. Maailma muuttuu ympärillämme: Reformi on mahdollisuus. Koulutusleikkaukset pakottavat ajattelemaan asioita uusiksi.
 • 4. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Mihin kiinnitämme huomion? -190 miljoonaa euron leikkaus vai 1 723 miljoonan euron OKM rahoitus
 • 5. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Valitsemme itse tulevaisuuden suunnan Koulutuksen on pakko uudistua yhteiskunnan ja työelämän muuttuessa. Vähentynyt rahoitus murtaa perinteisen koulumallin opetusryhmineen. Opettajia ja heidän työtään on johdettava.
 • 6. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Nuorten työllisyysaste laskenut • Nuorista aikuisista 12 % oli työn ja koulutuksen ulkopuolella 2015. • Suurimmalla osalla työttömistä 20–29-vuotiaista on keskiasteen koulutus. • Nuorten miesten työttömyys on kasvanut voimakkaammin kuin naisten. Koulutuksen riittämättömyys voi taantuman ohella selittää 20–29- vuotiaiden miesten heikentynyttä työmarkkina-asemaa. • Nuoret ja nuoret aikuiset eivät karta perinteisinä pidettyjä toimialoja. 25–34-vuotiaiden miesten osuus työntekijäammateissa kasvaa. • Lähde: Nuorten ja nuorten aikuisten työelämä ja sen ulkopuolisuus TEM- analyyseja 76/2017.
 • 7. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Työmarkkinat ovat jo muuttuneet • Uusia työpaikkoja syntyy palveluihin, työpaikkoja katoaa tehtaista. • Työntekijöiden osuus palkansaajista on vähentynyt. Vuonna 2013 työntekijöitä oli 29 %, kun vuonna 1977 heidän osuus oli 48 %. • Naisten osuus palkansaajista on noussut 51 prosenttiin. • Miehet tekevät yhä työtunneista suurimman osan.
 • 8. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus • Ammatillinen koulutus uudistuu säilyttääkseen merkityksensä yhteiskunnassa. • Vuonna 2025 ammatillinen koulutus on osaamisen muutosvoima, joka tukee tasapainoista yhteiskuntaa ja rakentaa menestyvää taloutta.
 • 9. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Vuonna 2025 ammatillisen koulutuksen ratkaisut ovat entistä yksilöllisempiä, henkilökohtaisempia ja joustavampia. Keskiverto ja tasalaatuisuus eivät kelpaa työmarkkinoilla.
 • 10. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ammattilaisuus tekee tulevaisuuden Uusi maailma vaatii uutta osaamista. I. Tavoitteena taito – ylpeästi ammattilainen II. Keinona osaaminen – alati yhteiskunnan pulssilla III. Lähtökohtana oppiminen – kaikkialla ja kaiken aikaa Vain uudistumalla ammatillinen koulutus pysyy merkityksellisenä.
 • 11. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ammattisivistys vie tulevaisuuteen • Ammattitaito kehittyy työssä. • Ammatillista koulutusta siirtyy työpaikoille – myös teoriaa. • Perustaidot ovat osa ammattiosaamista.
 • 12. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Reformi vaatii valintoja
 • 13. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ketä koulutamme? Mihin kouluttamme? Missä koulutamme? Miten koulutamme?
 • 14. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Reformi tuo paljon hyvää • Opiskelijoiden mahdollisuus yksilöllisiin opintopolkuihin vahvistuu. • Yhteistyö työpaikkojen kanssa lisääntyy. • Rahoitus palkitsee opiskelijoiden valmistumisesta ja työllistymisestä. • Siirrymme yhteen tapaan suorittaa tutkinto. • Tutkintotoimikuntien byrokratia katoaa.
 • 15. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Tuumasta toimeen • Valitaan mitä tehdään eli erikoistutaan: • alat, tutkinnot, asiakkaat ja opiskelijat. • Valmistuvien työllistymisen tukemisesta oppilaitoksen ydintehtävä. • Tehostaminen ei riitä - asioita on tehtävä uusin tavoin.
 • 16. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ratkaistavia asioita Ammatillinen koulutus • Uusi lainsäädäntö. • Uusi rahoitusmalli. • Laaja-alaisempia tutkintoja. • Pienempi rahoitus. • Entisenlaajuiset tehtävät. Koulutuksen järjestäjä • Millainen strategia? • Millainen organisaatio? • Miten rahoitus varmistuu? • Riittääkö oma osaaminen?
 • 17. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Opiskelijasta päähenkilö Opettajan työ muuttuu • Tunnistaa ja tunnustaa osaamista. • Rakentaa henkilökohtaista oppimisen polkua. • Mahdollistaa oppimista työtä tehden. • Ohjaa, opettaa ja valmentaa yksilöitä ja yhteisöjä. • Arvioi oppimista ja ammattitaidon saavuttamista. • Kannustaa ottamaan vastuuta omasta kohtalosta. • Yksittäisen opiskelijan tarpeiden huomioiminen entistä tärkeämpää.
 • 18. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Uudistumista on johdettava Mitä koulutuksen järjestäjäorganisaatiossa johdetaan? • Rakenteita ja rahoitusta. • Oppilaitoksia ja toimipisteitä. • Koulutuksen järjestämistä ja prosesseja. • Henkilöstöä. Pedagogista työtä voi johtaa • Millaiseen johtamiseen organisaatio ja kulttuuri ohjaavat? • Miten johdetaan koulutusta työpaikoilla? • Miten asiakkuuksia tai kumppanuuksia johdetaan?
 • 19. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Järjestäjäverkko uudistuu • Perho Liiketalousopisto syntyi Helmen ja Perhon yhdistyessä • Suomen Diakoniaopistoon yhdistyi kolme koulutuksen järjestäjää. • SASKY sai osakseen Tampereen palvelualojen oppilaitoksen. • Seurakuntaopiston koulutustehtävä on vahvistunut usean kansanopiston koulutustehtävän siirtyessä sille. • Omnia on luonut uuden sisäisen organisaation. • Oulussa kaupunginhallitus esittää OAKK yhdistämistä OSEKK:ään. • 165 koulutuksen järjestäjää, vuonna 2006 oli 234. • Itäinen Uusimaa?
 • 20. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Maailma muuttuu työtä tehden.