SlideShare a Scribd company logo
Názov príspevku: Metrický príbeh


Autor:       Monika Knapiková


Typ príspevku:   Burza nápadov - Matematické rozprávky


Pôsobisko autora:  ZŠ Pečovská Nová Ves
Metodické kurikulum
Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
• Prečo?
    - rozprávka = cesta k duši (schválenie)
    - výzva k aktivite
    - rozvíja schopnosť spolupráce, prezentácie
    - akceptuje individualitu
    - pozitívne vnímanie matematiky
Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
• Čo? Kedy?
    - základné pojmy, vzťahy (pútavou formou)
    - v úvode tematického celku
Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
• Ako?
    - prvá časť – využitím IKT – PPT      (pasívna)
    - druhá časť – riešenie stanovených úloh  (aktívna)
    - tretia časť               (tvorivá)
       - tvorba vlastných úloh
       - ilustrácia rozprávky
Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
• Efekty?
    - vedomostné hľadisko – vymysleným príbehom z
    geometrického prostredia zopakovať základné
    matematické pojmy – dĺžka a jednotky dĺžky, vzťahy
    medzi nimi a otvoriť tematický celok „Geometria a
    meranie“

    - afektívne hľadisko – ochota prijímať a vnímať
    matematické poznatky, zainteresovane reagovať na
    výzvu k tvorbe úloh a spätná emočná odozvaNázov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
• Výstup?
    - CD s rozprávkou a zbierkou úloh
Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
• Hodnotenie aktivity
   - pozitíva
     - viac ako 90% zainteresovanosť, radosť
   - negatíva
     - nízka čitateľská gramotnosť ovplyvnila porozumenie
     slov vyskytujúcich sa v rozprávke (10% žiakov),
     - žiaci sa učia spolupracovať, hodnotiť – „rušnejšia“
   atmosféra na hodinách
Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
Metrický príbeh
Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
• Životopis Metričana

  • Porovnania

  • Úlohy, ktoré musia riešiť žiaci navštevujúci
   prestížnu Metrickú školu

  • A na koniec pár slov ...


Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
Životopis Metričana

      Kde bolo, tam bolo, v krajine pôvabných dĺžok
   a nevídaných šírok, kde čas plynul dekadicky a vôbec
   aj celý život, žili pozoruhodní Metričania. Najkrajšími
   chvíľami pre tých školopovinných boli desiate a pre
   tých starších dvadsiate hodiny. Ich kultúra bola
   svojská a pretože vôbec    nie matematická, moc sa
   o nej zmieňovať nebudeme.

Názov príspevku: Metrický príbeh
Autor: Monika Knapiková
Dovoľte, aby sme vám predstavili najskôr tých

najmenších Metričanov.
Keď sa taký Metričan narodí, je menší než malý a je dosť
možné, že slabozrakí budú potrebovať aj okuliare, alebo
nebodaj lupu (čo nám je veľmi ľúto). Teda takto vyzerá
malý, čerstvo narodený Metričan:
Táto takmer neviditeľná novonarodená metrická bytosť
má iba jeden milimeter. Okrem toho je veľmi chudý –
povedala by som, až do stratena ...


                   1 mm

Vidíš ho? Všetci narodení Metričania majú rovnaké
meno – Milimetričan a ich iniciály sú ???
Malý Metričan však rastie veľmi rýchlo – ale len do dĺžky.
Stále musí chodiť vystretý, inak by sa rýchlo zamotal
sám do seba. Za jeden jediný metrický týždeň narastie
na dĺžku 10 mm (1 metrický týždeň má 10 dní). Teraz si
ho všimne už skoro každý.
A pretože je to veľmi významná udalosť v jeho živote –
dostáva nové meno „Centimetričan“.Ich iniciály sú ... ?
...
Ďakujem za pozornosť

More Related Content

More from Indicia

Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Indicia
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Indicia
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Indicia
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Indicia
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Indicia
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Indicia
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Indicia
 

More from Indicia (20)

Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
 

Knapikova - metricky pribeh

 • 1. Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková Typ príspevku: Burza nápadov - Matematické rozprávky Pôsobisko autora: ZŠ Pečovská Nová Ves
 • 2. Metodické kurikulum Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 3. • Prečo? - rozprávka = cesta k duši (schválenie) - výzva k aktivite - rozvíja schopnosť spolupráce, prezentácie - akceptuje individualitu - pozitívne vnímanie matematiky Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 4. • Čo? Kedy? - základné pojmy, vzťahy (pútavou formou) - v úvode tematického celku Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 5. • Ako? - prvá časť – využitím IKT – PPT (pasívna) - druhá časť – riešenie stanovených úloh (aktívna) - tretia časť (tvorivá) - tvorba vlastných úloh - ilustrácia rozprávky Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 6. • Efekty? - vedomostné hľadisko – vymysleným príbehom z geometrického prostredia zopakovať základné matematické pojmy – dĺžka a jednotky dĺžky, vzťahy medzi nimi a otvoriť tematický celok „Geometria a meranie“ - afektívne hľadisko – ochota prijímať a vnímať matematické poznatky, zainteresovane reagovať na výzvu k tvorbe úloh a spätná emočná odozva Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 7. • Výstup? - CD s rozprávkou a zbierkou úloh Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 8. • Hodnotenie aktivity - pozitíva - viac ako 90% zainteresovanosť, radosť - negatíva - nízka čitateľská gramotnosť ovplyvnila porozumenie slov vyskytujúcich sa v rozprávke (10% žiakov), - žiaci sa učia spolupracovať, hodnotiť – „rušnejšia“ atmosféra na hodinách Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 9. Metrický príbeh Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 10. • Životopis Metričana • Porovnania • Úlohy, ktoré musia riešiť žiaci navštevujúci prestížnu Metrickú školu • A na koniec pár slov ... Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 11. Životopis Metričana Kde bolo, tam bolo, v krajine pôvabných dĺžok a nevídaných šírok, kde čas plynul dekadicky a vôbec aj celý život, žili pozoruhodní Metričania. Najkrajšími chvíľami pre tých školopovinných boli desiate a pre tých starších dvadsiate hodiny. Ich kultúra bola svojská a pretože vôbec nie matematická, moc sa o nej zmieňovať nebudeme. Názov príspevku: Metrický príbeh Autor: Monika Knapiková
 • 12. Dovoľte, aby sme vám predstavili najskôr tých najmenších Metričanov.
 • 13. Keď sa taký Metričan narodí, je menší než malý a je dosť možné, že slabozrakí budú potrebovať aj okuliare, alebo nebodaj lupu (čo nám je veľmi ľúto). Teda takto vyzerá malý, čerstvo narodený Metričan:
 • 14. Táto takmer neviditeľná novonarodená metrická bytosť má iba jeden milimeter. Okrem toho je veľmi chudý – povedala by som, až do stratena ... 1 mm Vidíš ho? Všetci narodení Metričania majú rovnaké meno – Milimetričan a ich iniciály sú ???
 • 15. Malý Metričan však rastie veľmi rýchlo – ale len do dĺžky. Stále musí chodiť vystretý, inak by sa rýchlo zamotal sám do seba. Za jeden jediný metrický týždeň narastie na dĺžku 10 mm (1 metrický týždeň má 10 dní). Teraz si ho všimne už skoro každý.
 • 16. A pretože je to veľmi významná udalosť v jeho živote – dostáva nové meno „Centimetričan“. Ich iniciály sú ... ?
 • 17. ...