Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání

454 views

Published on

Prezentace projektu Klíče pro život na konferenci k neformálnímu vzdělávání

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání

 1. 1. Role projektu „Klíče pro život“v podpoře práce s dětmi a mládeží
 2. 2. Koncepční materiály MŠMT• Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeţe na období 2007–2013 19 oblastí „Vytváření vhodných podmínek pro osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti“• Strategie celoţivotního učení v ČR Provázanost strategických směrů, návrhu opatření a operačních programů ČR pro období 2007–2013 „Poskytnout všem skupinám populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“
 3. 3. Cíle zájmového a neformálního vzdělávání v ČR / KPŢ• Provázat formální a neformální vzdělávání na základě rozvoje klíčových kompetencí• Reagovat na potřeby zaměstnavatelů a moderní společnosti Platná součást celoživotního učení• Vytvořit systém podporující trvale udrţitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání.
 4. 4. Kroky realizaceCo je potřeba realizovat k naplnění cíle a k celospolečenskému uznávánívýstupů zájmového a neformálního vzdělávání: Popsat situaci a identifikovat potřeby (KA 01) Vytvořit nástroj pro zvyšování kvality řízení organizací (KA 02) Modernizovat systém dalšího vzdělávání (KA 02 – KA 07) Vytvořit nástroj pro identifikaci a uznávání přínosu zájmového a neformálního vzdělávání vzdělavateli a zaměstnavateli (KA 06 + VM) Podpořit moderními formami a metodami informovanost a aktivní účast mládeţe na veřejném ţivotě (KA 07 + KA 04 + PR)
 5. 5. Linie projektuKA 01VýzkumyKA 02Standardizace organizací UZNÁVÁNÍzájmového a neformálního VZDĚLÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHOvzděláváníKA 03 VZDĚLÁVÁNÍStudium pedagogiky volnéhočasuKA 04Průběžné vzděláváníKA 05Funkční vzděláváníKA 06 PODPŮRNÉ AKTIVITYUznávání neformálníhovzdělávání (vč. zájmového)KA 07Podpora informačního systémupro mládež
 6. 6. Vzdělávání v projektu provázanost KAKA 01Výzkumy KA 01KA 02 KA 03Standardizace organizacíneformálního vzdělávání KA 02 KA 04KA 03Studium pedagogikyvolného času M METODICKÁ ČINNOST PKA 04 K VZDĚLÁVÁNÍ REALIZACE KURZŮ A VZDĚLÁVACÍCH DPrůběžné vzdělávání PROGRAMŮ P PKA 05Funkční vzděláváníKA 06 KA 07 KA 05Uznávání neformálníhovzdělávání KA 06KA 07Podpora informačníhosystému pro mládež
 7. 7. Realizace projektuMetodická činnost• Facilitovaný proces Evaluace ŠVP• Odbornostní setkání po krajích ČR• Proškolení koordinátoři a odborná veřejnost v průřezových tématech• Celostátní setkání pedagogů volného času a vychovatelů, výměna zkušeností• Pracovní workshopy k posílení kvality organizací, Benchmarking• Publikace a Příklady dobré praxe
 8. 8. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KAKA 02Standardizace Sada 8 e-learningových kurzů pro klíčovéorganizací zájmového a kompetenceneformálního vzděláváníKA 03 Podrobný obsahový návrh Studia pedagogikyStudium pedagogikyvolného času volného času s rozšířenou časovou dotací Nový obsahový návrh Studia pedagogiky volného času – e-learning s časovou dotací 80 hod
 9. 9. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KAKA 04 Sada 6 vzdělávacích programů pro průřezováPrůběţné vzdělávání témata projektu včetně blended learningových kurzů Sada 60 vzdělávacích programů ve formě příkladů dobré praxe – pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží či pro děti a mládež Sada 40 zrealizovaných inovovaných seminářů a kurzů pro pracovníky SVČ, NNO, školních klubů a školních družin
 10. 10. Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KAKA 05 Inovovaný studijní program, který odráží standardyFunkční vzdělávání kvality vedoucích pracovníků SVČ a rozvíjí klíčové kompetence potřebné pro řízení (také s využitím pro pracovníky NNO, školní kluby a školní družiny v přímé návaznosti na KA 02)KA 06 Sada vzdělávacích programů ve formě sborníkuUznávání neformálníhovzdělávání (vč. příkladů dobré praxezájmového)KA 07 Sada 13 inovovaných (ze 14 realizovaných)Podpora informačníhosystému pro mládeţ vzdělávacích programů pro pracovníky poskytující informace mládeži v ICM a pro poskytovatele informací z dalších subjektů
 11. 11. Shrnutí - vzděláváníPřes cca 5 546 přihlášených účastníků do cca 274 vzdělávacíchaktivit od začátku realizace projektu Evaluace výsledku vzdělávacích akcí: VM/EVAN http://vm.nidm.czVzdělávání opřené o stavbu kompetenčních profilů jednotlivých pozicsměřuje k uznání kvalifikací a lepší uplatnitelnosti na trhu práce.
 12. 12. Uznávání neformálního vzděláváníUznávání neformálního vzdělávání – trojí uznání:• uznání společenské prospěšnosti• uznání ze strany zaměstnavatelů + sebeuznání• „formální“ uznání kompetencí získaných neformálním vzděláváním ze strany státní správy a vzdělávacích institucí
 13. 13. Realizace projektu – uznávání neformálního vzděláváníDva kroky vedoucí k uznávání• Tvorba 24 minimálních kompetenčních profilů pro 11 pozic• Tvorba a ověření 24 vzdělávacích programů v oblasti UNV• Vznik publikací a příkladů dobré praxe• Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k UNV• Podklady ke kartám 11 typových pozic pro NSK• Odborná setkání se zaměstnavateli a vzdělavateli k problematice UNV• Osobní kompetenční portfolio, memorandum• Vznik publikací s příklady dobré praxe k zhodnocení a prezentaci kompetencí
 14. 14. Minimální kompetenční profily pro pracovníky pracující s dětmi a mládeţí• manažer NNO,• projektový manažer volnočasových aktivit,• hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže,• ekonom NNO,• garant vzdělávání,• lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání,• bezpečnostní garant,• laický zdravotník,• samostatný vedoucí dětí a mládeže,• vedoucí dětí a mládeže – nad 18 let,• pracovník pracující v organizaci poskytující výchovně vzdělávacíaktivity pro děti a mládež – oblast první pomoci a prevence(průřezová kompetence)
 15. 15. Klíčové kompetence pracovníků s dětmi a mládeţíKlíčové kompetence pro pracovníky s dětmi a mládeží jsou kompetence měkké i odborné. Osobní kompetenční portfolio
 16. 16. Osobní kompetenční portfolio (OKP)Základní informace – Osobní kompetenční portfolio
 17. 17. Osobní kompetenční portfolio (OKP)Úvodní slovo – O OKP
 18. 18. Osobní kompetenční portfolio (OKP)Důvody pouţití nástroje – Proč OKP?
 19. 19. Osobní kompetenční portfolio (OKP)Základ pro osobní kompetenční portfolio
 20. 20. Osobní kompetenční portfolio (OKP)Důleţité odkazy1) webové stránky OKP – http://www.nidm.cz/okp • http://www.nidm.cz/okp/ke-stazeni2) Vzdělávací modul – http://vm.nidm.cz
 21. 21. ZávěremPostupné naplňování cíle k celospolečenskému uznávání výstupůzájmového a neformálního vzdělávání: Popsat situaci a identifikovat potřeby (KA 01) Vytvořit nástroj pro zvyšování kvality řízení organizací (KA 02) Modernizovat systém dalšího vzdělávání (KA 02 – KA 07) Vytvořit nástroj pro identifikaci a uznávání přínosu zájmového a neformálního vzdělávání vzdělavateli a zaměstnavateli (KA 06 + VM) Podpořit moderními formami a metodami informovanost a aktivní účast mládeţe na veřejném ţivotě (KA 07 + KA 04 + PR)
 22. 22. Děkuji za pozornostwww.kliceprozivot.cz

×