SlideShare a Scribd company logo
Popularizácia fyziky
 Ing. Ľudmila Jarabicová

   Burza nápadov

 ZŠ s MŠ Nová Bystrica
Ako primäť žiakov k tomu,
     aby si obľúbili môj predmet...
 • Učím na ZŠ fyziku. Žiaci sú rôzni. Tých lepších
  nie je taký problém pritiahnuť k učeniu. No tých
  slabších - to je problém čoraz väčší.
 • Keď však chcem, aby sa aj tí aspoň dačo naučili,
  musím ich pre predmet získať. Musím nájsť
  spôsob, ako na nich pôsobiť, aby si predmet
  obľúbili.
 • Preto využívam všetky možnosti, ako tento
  predmet žiakom priblížiť, ako ho spopularizovať.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
... a ako z nich vychovať dobrých ľudí?
  • Navyše mám na zreteli i to, ako z nich vychovať
   ľudí s dobrým vzťahom
   k okoliu, k prírode,
       k iným ľuďom.
  • Snažím sa prebúdzať
    a upevňovať u nich
   environmentálne
           a prosociálne cítenie.


Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Čo robiť, aby predmet žiakov zaujal?
  • Keď sa začínajú žiaci učiť fyziku, rozprávame sa o tom,
   že je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života.
   Kde všade sa s ňou stretli a pritom si ani neuvedomili,
   že je to fyzika.
  • Hľadáme príklady, na čo sa im zíde, či už doma, v
   škole, v prírode, pri športe, pri učení sa iných predmetov.
  • Najväčším magnetom je elektrina. Keď sa ich na prvej
   hodine fyziky opýtam, či vedia, o čom sa budeme na
   fyzike učiť, hovoria, že o elektrine.
   Snažím sa ich dôveru nesklamať a robíme preto veľa
   experimentov či už z elektriny, ale aj iných oblastí fyziky.

Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Napríklad žiakom
  vysvetľujem, že
  fyzici nie sú
  žiadni
  suchopárni starí
  dedkovia.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Jeden z príkladov

 • I dnešné deti
  poznajú legendárnu
  skupinu Queen. Už
  menej tušia, že títo
  dvaja členovia
  skupiny sú tiež
  fyzici.

Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Brian May študoval
                    astrofyziku na Imperial
                    College. Takmer si z nej
                    urobil doktorát.
                    Napokon si ho naozaj urobil
                    – pred dvoma rokmi.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
• Vlani mu taktiež vyšla
   kniha o vesmíre.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Brian May so svojím
   otcom – fyzikom
     a zároveň veľmi
     zručným človekom –
    zostrojili gitaru –
  preslávený Červený
   expres.
  Ešte aj šnúry zhotovili
  vlastnoručne
       z kilometrov drôtov.

Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
• John Deacon vyštudoval na londýnskej
  univerzite Chelsea College elektrotechniku
  (akustickú a vibračnú techniku),dokonca
    s červeným diplomom.
 • Popri Brianovi teda aj
    vďaka nemu je zvuk
  nástrojov skupiny taký
  neopakovateľný.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Nezabudnuteľný Freddie Mercury
                    takisto nebol nijaký záškolák. Bol
                    veľmi úspešný študent a napokon
                    vyštudoval grafický dizajn na
                    Ealing College of Art v Londýne.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
No a napokon bubeník
   Roger Meddows Taylor
   vyštudoval medicínu.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
• Vštepujem žiakom pri každej
 príležitosti, že za každou riadnou
 prácou – ako napríklad za
 fenomenálnym úspechom Queen
 - sa skrýva kopec driny.
• Dnes je totiž moderné
 vyzdvihovať len peniaze a rýchle
 zbohatnutie. Snažím sa im ukázať
 inú alternatívu života.
• Deti potom vyzvem, aby samy
 hľadali príklady medzi inými
 osobnosťami, ktoré ich zaujímajú.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
• Preberané učivo
   spestrujeme používaním
   prísloví a porekadiel
      s fyzikálnym obsahom,
   rozprávkami, hádankami,
   vtipmi, básničkami,
   humornými a zaujímavými
      príbehmi o fyzikoch.

Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Príslovia a porekadlá
  • Aj keby sa vodopád pokúšal tiecť hore, vždy sa rúti nadol
  (mongolské) (6. ročník, gravitačná sila)

  • Aby ti voz nevŕzgal, pomasť mu kolesá. (7. ročník, trenie)

  • More do dna ňezamarza. (šarišské) (8. ročník, anomália
  vody)

  • Čo tratíš keď stúpaš hore kopcom, vráti sa ti pri spúšťaní.
  (fínske) (9. ročník, zákon zachovania mechanickej energie
  – premena polohovej energie na kinetickú)
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Rozprávky
   V ľudových i autorských rozprávkach hľadáme fyzikálne
   problémy. Úryvok z Malého princa: (9. roč., Zvuk)
   „Dobrý deň,“ zvolal pre každý prípad.
   „Dobrý deň ... dobrý deň ... dobrý deň ... „ odpovedala
   ozvena
   „Kto ste?“ spýtal sa malý princ.
   „Kto ste ... Kto ste ... Kto ste ... „ odpovedala ozvena
   „Buďte mojimi priateľmi, som sám,“ odpovedal.
   „Som sám ... Som sám ... Som sám ...“ odpovedala
   ozvena.

Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Vtip

    • Prečo je ráno rosa?
     - Lebo Zem sa pri otáčaní poriadne
     zapotí...
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Dlhodobé domáce úlohy
   • V rámci dlhodobej domácej úlohy si žiaci všímajú
   predpoveď počasia, sledujú správy z astronómie.
   • Rozprávame sa o tom, aké súhvezdia môžu kedy
   pozorovať, kedy a ako môžu vidieť Mliečnu cestu.
       Sledujú meteorické roje.
   • Všímajú si rôzne javy a udalosti, napr.
   ohrozenie našej planéty meteoroidom,
    vývoj skleníkového efektu a pod.
   • Sledujeme výstavbu a znovuotvorenie
   kolidéra v CERNe a pripravovanú
   výstavbu fúznej elektrárne v Cadarachi.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Prostriedky IKT
  • Veľkým magnetom pre dnešné deti je počítač, internet,
   kamera či digitálny fotoaparát.
  • Preto využívame na fyzike rôzne videá – i na Youtube,
   applety (napr. walter-fendt), animácie.
  • Nakoľko učím na našej škole i počítače, využívam i tieto
   hodiny na upevnenie si znalostí z fyziky. Napr. robíme
   prezentácie. Minulý rok sme sa zamerali na Archimedov
   zákon. Každá skupina spracovala túto tému inak. Tento
   rok som prezentácie využila na začiatku preberania
   vztlakovej sily.
  • Deti tak vidia, že počítač nie je len na hranie sa hier a
   četovanie.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
• Okrem toho využívame počítač a internet –
   najmä Google - ako kalkulačku, na prevody
   jednotiek, meranie vzdialeností na mapách,
    i na preklad cudzojazyčných textov.
  • Vyhľadávame dopravné
    spojenia medzi rôznymi
   miestami na mape
   a vytvárame slovné úlohy         pri
   preberaní priemernej
   rýchlosti.

Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
• Keď v našej obci opravovali kostol, boli
   sme sa pozrieť, ako osadzujú vežu
   kostola. Objednali si na to veľký
   autožeriav. Jeden žiak osadzovanie
   nafilmoval a teraz ho využívame pri
   preberaní témy hydrostatika.Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Žiacke experimenty
  • Občas sa v triede nájde zručný žiak, ktorý
   vyrobí nejakú pomôcku, napr. fontánu či
   už spomenutú elektrotechnickú
   stavebnicu.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Fyzikálne súťaže
  • Napokon inšpiráciou pre tých najlepších je zapojiť
   ich do fyzikálnych súťaží: My sa zúčasňujeme
   fyzikálnej olympiády, fyzIQ, Pikufyzu, súťaží
   Astrostop a Čo vieš o hviezdach.
  • Moji žiaci bývajú úspešní na okresnom i krajskom
   kole fyzikálnej olympiády. Tento rok som
   pripravovala troch žiakov. Všetci boli úspešní a
   obsadili prvé a tretie miesto v kategórii F a druhé
   miesto v kategórii E.
  • Vlani náš žiak – ôsmak – sa zúčastnil Festivalu vedy
   a techniky v Bratislave. Za elektrotechnickú
   stavebnicu získal Diplom dekana PF UK Bratislava.

Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
• Ďakujem za pozornosť.
Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
Zdroje
  •  www.hudba.pcraj.com
  •  www.slovart.sk
  •  www.mog.com
  •  Images.google.com
  •  www.odaha.com
  •  etencross.files.wordpress.com/2007/09/broken-...
  •  www.martinus.sk
  •  www.priateliasophie.sk
  •  www.zirany.sk

Názov príspevku: Popularizácia fyziky
Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová

More Related Content

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Indicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Indicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Indicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Indicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Indicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 

Ľudmila Jarabicova - popularizacia fyziky

 • 1. Popularizácia fyziky Ing. Ľudmila Jarabicová Burza nápadov ZŠ s MŠ Nová Bystrica
 • 2. Ako primäť žiakov k tomu, aby si obľúbili môj predmet... • Učím na ZŠ fyziku. Žiaci sú rôzni. Tých lepších nie je taký problém pritiahnuť k učeniu. No tých slabších - to je problém čoraz väčší. • Keď však chcem, aby sa aj tí aspoň dačo naučili, musím ich pre predmet získať. Musím nájsť spôsob, ako na nich pôsobiť, aby si predmet obľúbili. • Preto využívam všetky možnosti, ako tento predmet žiakom priblížiť, ako ho spopularizovať. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 3. ... a ako z nich vychovať dobrých ľudí? • Navyše mám na zreteli i to, ako z nich vychovať ľudí s dobrým vzťahom k okoliu, k prírode, k iným ľuďom. • Snažím sa prebúdzať a upevňovať u nich environmentálne a prosociálne cítenie. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 4. Čo robiť, aby predmet žiakov zaujal? • Keď sa začínajú žiaci učiť fyziku, rozprávame sa o tom, že je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Kde všade sa s ňou stretli a pritom si ani neuvedomili, že je to fyzika. • Hľadáme príklady, na čo sa im zíde, či už doma, v škole, v prírode, pri športe, pri učení sa iných predmetov. • Najväčším magnetom je elektrina. Keď sa ich na prvej hodine fyziky opýtam, či vedia, o čom sa budeme na fyzike učiť, hovoria, že o elektrine. Snažím sa ich dôveru nesklamať a robíme preto veľa experimentov či už z elektriny, ale aj iných oblastí fyziky. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 5. Napríklad žiakom vysvetľujem, že fyzici nie sú žiadni suchopárni starí dedkovia. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 6. Jeden z príkladov • I dnešné deti poznajú legendárnu skupinu Queen. Už menej tušia, že títo dvaja členovia skupiny sú tiež fyzici. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 7. Brian May študoval astrofyziku na Imperial College. Takmer si z nej urobil doktorát. Napokon si ho naozaj urobil – pred dvoma rokmi. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 8. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 9. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 10. • Vlani mu taktiež vyšla kniha o vesmíre. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 11. Brian May so svojím otcom – fyzikom a zároveň veľmi zručným človekom – zostrojili gitaru – preslávený Červený expres. Ešte aj šnúry zhotovili vlastnoručne z kilometrov drôtov. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 12. • John Deacon vyštudoval na londýnskej univerzite Chelsea College elektrotechniku (akustickú a vibračnú techniku),dokonca s červeným diplomom. • Popri Brianovi teda aj vďaka nemu je zvuk nástrojov skupiny taký neopakovateľný. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 13. Nezabudnuteľný Freddie Mercury takisto nebol nijaký záškolák. Bol veľmi úspešný študent a napokon vyštudoval grafický dizajn na Ealing College of Art v Londýne. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 14. No a napokon bubeník Roger Meddows Taylor vyštudoval medicínu. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 15. • Vštepujem žiakom pri každej príležitosti, že za každou riadnou prácou – ako napríklad za fenomenálnym úspechom Queen - sa skrýva kopec driny. • Dnes je totiž moderné vyzdvihovať len peniaze a rýchle zbohatnutie. Snažím sa im ukázať inú alternatívu života. • Deti potom vyzvem, aby samy hľadali príklady medzi inými osobnosťami, ktoré ich zaujímajú. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 16. • Preberané učivo spestrujeme používaním prísloví a porekadiel s fyzikálnym obsahom, rozprávkami, hádankami, vtipmi, básničkami, humornými a zaujímavými príbehmi o fyzikoch. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 17. Príslovia a porekadlá • Aj keby sa vodopád pokúšal tiecť hore, vždy sa rúti nadol (mongolské) (6. ročník, gravitačná sila) • Aby ti voz nevŕzgal, pomasť mu kolesá. (7. ročník, trenie) • More do dna ňezamarza. (šarišské) (8. ročník, anomália vody) • Čo tratíš keď stúpaš hore kopcom, vráti sa ti pri spúšťaní. (fínske) (9. ročník, zákon zachovania mechanickej energie – premena polohovej energie na kinetickú) Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 18. Rozprávky V ľudových i autorských rozprávkach hľadáme fyzikálne problémy. Úryvok z Malého princa: (9. roč., Zvuk) „Dobrý deň,“ zvolal pre každý prípad. „Dobrý deň ... dobrý deň ... dobrý deň ... „ odpovedala ozvena „Kto ste?“ spýtal sa malý princ. „Kto ste ... Kto ste ... Kto ste ... „ odpovedala ozvena „Buďte mojimi priateľmi, som sám,“ odpovedal. „Som sám ... Som sám ... Som sám ...“ odpovedala ozvena. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 19. Vtip • Prečo je ráno rosa? - Lebo Zem sa pri otáčaní poriadne zapotí... Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 20. Dlhodobé domáce úlohy • V rámci dlhodobej domácej úlohy si žiaci všímajú predpoveď počasia, sledujú správy z astronómie. • Rozprávame sa o tom, aké súhvezdia môžu kedy pozorovať, kedy a ako môžu vidieť Mliečnu cestu. Sledujú meteorické roje. • Všímajú si rôzne javy a udalosti, napr. ohrozenie našej planéty meteoroidom, vývoj skleníkového efektu a pod. • Sledujeme výstavbu a znovuotvorenie kolidéra v CERNe a pripravovanú výstavbu fúznej elektrárne v Cadarachi. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 21. Prostriedky IKT • Veľkým magnetom pre dnešné deti je počítač, internet, kamera či digitálny fotoaparát. • Preto využívame na fyzike rôzne videá – i na Youtube, applety (napr. walter-fendt), animácie. • Nakoľko učím na našej škole i počítače, využívam i tieto hodiny na upevnenie si znalostí z fyziky. Napr. robíme prezentácie. Minulý rok sme sa zamerali na Archimedov zákon. Každá skupina spracovala túto tému inak. Tento rok som prezentácie využila na začiatku preberania vztlakovej sily. • Deti tak vidia, že počítač nie je len na hranie sa hier a četovanie. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 22. • Okrem toho využívame počítač a internet – najmä Google - ako kalkulačku, na prevody jednotiek, meranie vzdialeností na mapách, i na preklad cudzojazyčných textov. • Vyhľadávame dopravné spojenia medzi rôznymi miestami na mape a vytvárame slovné úlohy pri preberaní priemernej rýchlosti. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 23. • Keď v našej obci opravovali kostol, boli sme sa pozrieť, ako osadzujú vežu kostola. Objednali si na to veľký autožeriav. Jeden žiak osadzovanie nafilmoval a teraz ho využívame pri preberaní témy hydrostatika. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 24. Žiacke experimenty • Občas sa v triede nájde zručný žiak, ktorý vyrobí nejakú pomôcku, napr. fontánu či už spomenutú elektrotechnickú stavebnicu. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 25. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 26. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 27. Fyzikálne súťaže • Napokon inšpiráciou pre tých najlepších je zapojiť ich do fyzikálnych súťaží: My sa zúčasňujeme fyzikálnej olympiády, fyzIQ, Pikufyzu, súťaží Astrostop a Čo vieš o hviezdach. • Moji žiaci bývajú úspešní na okresnom i krajskom kole fyzikálnej olympiády. Tento rok som pripravovala troch žiakov. Všetci boli úspešní a obsadili prvé a tretie miesto v kategórii F a druhé miesto v kategórii E. • Vlani náš žiak – ôsmak – sa zúčastnil Festivalu vedy a techniky v Bratislave. Za elektrotechnickú stavebnicu získal Diplom dekana PF UK Bratislava. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 28. • Ďakujem za pozornosť. Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová
 • 29. Zdroje • www.hudba.pcraj.com • www.slovart.sk • www.mog.com • Images.google.com • www.odaha.com • etencross.files.wordpress.com/2007/09/broken-... • www.martinus.sk • www.priateliasophie.sk • www.zirany.sk Názov príspevku: Popularizácia fyziky Autor: Ing. Ľudmila Jarabicová