SlideShare a Scribd company logo
Bài tập lớn-Kinh tế dầu khí
1
Mục Lục
NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ TRÊN THẾ GIỚI..............................2
1. Tổng quan về dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí.............................2
1.1. Những khái niệm cơ bản về dầu khí..................................................2
1.2. Lịch sử ngành dầu khí thế giới..........................................................3
1.3. Khai thác chế biến dầu khí................................................................5
1.4. Ngành công nghiệp dầu khí...............................................................9
2. Trữ lượng dầu khí.................................................................................10
2.1. Khái quát.........................................................................................10
2.2. Trữ lượng dầu khí thương mại trên thế giới...................................11
a. Trữ lượng dầu thô...........................................................................11
b. Trữ lượng khí đốt............................................................................14
3. Sản lượng khai thác dầu khí..................................................................15
3.1. Sản lượng khai thác dầu mỏ............................................................15
3.2. Sản lượng khai thác khí đốt.............................................................17
4. Tiệu thụ dầu khí....................................................................................19
4.1. Tiêu thụ sản phẩm dầu....................................................................19
4.2. Tiêu thụ các sản phẩm khí đốt........................................................21
Kết luận .......................................................................................................23
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 2
NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ TRÊN THẾ GIỚI
1. Tổng quan về dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí
1.1. Những khái niệm cơ bản về dầu khí
 Dầu khí: bao gồm dầu mỏ và khí đốt là các hợp chất hữu cơ được khai
thác từ lòng dất thường ở thể lỏng và thể khí.
 Dầu thô: hay còn gọi là dầu mỏ, là một chất lỏng sánh đặc màu nâu hoặc
ngả lục, là một hỗn hợp hóa chất hữu cơ ở thể lỏng đậm đặc, phần lớn
là hỗn hợp các hydrocarbon có số phân tử Cacbon từ C5 đến C20 ở điều
kiện thường là chất lỏng.
Hình 1.1.1 Dầu thô
 Khí đốt: là toàn bộ hydrocarbon ở thể khí, khai thác từ giếng khoan, bao
gồm cả khí ẩm, khí khô, khí đầu giếng khoan và khí còn lại sau khi chiết
xuất hydrocarbon lỏng từ khí ẩm. Theo nguồn gốc hình thành khí đốt có
thể chia làm 3 loại: Khí tự nhiên, khí đồng hành, khí ngưng tụ.
- Khí tự nhiên: là các khí chứa trong các mỏ riêng biệt. Trong khí, thành
phần chủ yếu là khí mêtan (từ 93% - 99%), còn lại là các khí khác như
êtan, propan và một ít butan và các chất khác (N2,S…).
- Khí đồng hành: là khí nằm lẫn trong dầu mỏ được hình thành cùng với
dầu, thành phần chủ yếu là các khí nặng hơn như propan, butan, pentan.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 3
- Khí ngưng tụ: thực chất là dạng trung gian giữa dầu mỏ và khí, bao gồm
các hydrocacbon như propan, butan và một số hydrocacbon khác như
pentan, hexan.
 Nguồn gốc của dầu khí: các khoa học cho rằng những xác sinh vật cây
cối dưới biển hay trên đất liền khi bị chôn vùi dưới những lớp đất đá dày
và trong điều kiện thiếu oxygen, với nhiệt độ và áp suất thích hợp, sẽ biến
thành những chất sáp nhờn và sau đó sẽ trở thành dầu thô.
 Những khu vực thường có dầu khí: những tích tụ dầu khí với trữ lượng
khác nhau, thường được phân bố trong các lớp trầm tích dưới đất, nơi
chúng bị uốn nếp hay bị đứt gãy tạo thành những cái bẩy để chứa dầu.
Xum quanh các túi dầu này là lớp đá trầm tích, nơi dầu được phát sinh
và phía trên chúng là lớp đá rắn chắc, giữ không cho dầu thấm qua. Dầu
khí cũng có thể tích tụ trong các lớp đá vôi, trong nứt nẻ, hang hốc của
các đá macma, đá biến chất…
1.2. Lịch sử ngành dầu khí thế giới
 Thế giới
Do dầu khí nhẹ hơn nước nên dầu xuất hiện lộ thiên ở nhiều nơi, vì thế
loài người đã tìm thấy dầu hằng ngàn năm trước Công Nguyên. Thời kỳ này
dầu khí được dùng chủ yếu để đốt ở dạng thô.
Năm 1848 lần đầu tiên trên thế giới thực hiện mũi khoan đầu tiên tại vùng
biển Caspian (Bacu) năm 1948. Năm 1852, bác sỹ và là nhà địa chất người
Canada tên là Abraham Gessner đã đăng ký một bằng sáng chế sản xuất
một chất đốt rẻ tiền và đốt tương đối sạch cho dầu thô. Năm 1855 nhà hóa
học người Mỹ Benjamin Silliman đề nghị sử dụng axit sunfuric làm sạch dầu
mỏ để làm chất đốt.
Giếng khoan dầu được toàn thế giới biết đến là của Edwin L. Drake vào
ngày 27 tháng 8 năm 1859 ở Oil Creek, Pennsylvania. Drake khoan dầu theo
lời yêu cầu của nhà công nghiệp người Mỹ George H. Bissel và đã tìm thấy
mỏ dầu lớn đầu tiên chỉ ở độ sâu 21,2 mét.
Cho đến nay ngành công nghiệp dầu khí thế giới không ngừng phát triển
và hiện nay có khoảng 80 nước trên thế giới đang khai thác dầu khí.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 4
Hình 1.2.1. Giếng khoan dầu đầu tiên năm 1959 tại Mỹ
 Việt Nam
Khoảng một trăm năm trước những nhà địa chất Pháp đầu sơ bộ đề cập
đến tìm kiếm dầu mỏ và khí thiên nhiên tại Việt Nam lần đầu tiên. Sau đó
chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định thành lập đơn vị địa chất
đầu tiên tìm kiếm thăm dò dầu khí. Ngành dầu khí Việt Nam được hình thành
vào năm 1975 khi Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí
đốt Việt Nam thì ngành dầu khí Việt Nam cũng đã tồn tại được 40 năm.
Từ dòng khí thiên nhiên được khai thác đầu tiên (19 tháng 4 năm 1981)
từ mỏ Tiền Hải C ở tỉnh Thái Bình đến tấn dầu thô đầu tiên (26 tháng 6 năm
1986) khai thác từ mỏ Bạch Hổ ở thềm lục địa Nam Việt Nam, cho đến ngày
01 tháng 01 năm 2014,Việt Nam đã khai thác được 373 triệu tấn dầu và 127
tỷ mét khối khí đốt từ nhiều mỏ ở cả trên đất liền và thềm lục địa, đưa ngành
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 5
dầu khí Việt Nam trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất
nước, đưa Việt Nam vào danh sách các nước sản xuất dầu mỏ và khí đốt
trên thế giới.
1.3. Khai thác chế biến dầu khí
 Các giai đoạn tìm kiếm và khai thác dầu khí ở mỗi quốc gia có những
cách phân chia khác nhau. Nhưng quy lại gồm các giai đoạn nghiên cứu
khu vực, giai đoạn tìm kiếm – đánh giá và giai đoạn khai thác.
- Giai đoạn nghiên cứu khu vực: Đánh giá các đặc trưng chính yếu về cấu
trúc địa chất của các bể trầm tích và các khu vực, các phức hệ thạch học
– địa tầng của chúng, dự báo tiềm năng dầu khí, xác định và lựa chọn
thứ tự ưu tiên các khu vực và các phức hệ thạch học - địa tầng nhằm
hoạch định với khối lượng cụ thể công tác tìm kiếm dầu khí tiếp theo.
- Giai đoạn tìm kiếm – đánh giá: Nhằm phát hiện các mỏ dầu khí và đánh
giá trữ lượng của chúng.
- Giai đoạn khai thác: Sau khi trữ lượng dầu khí của mỏ đã được các cơ
quan có thầm quyền phê duyệt sẽ tiến hành soạn thảo phương án phát
triển sơ bộ, phương án phát triển tổng thể trong đó đề xuất các phương
án về số lượng giếng khoan, sản lượng, phương pháp khai thác, các
phương pháp gia tăng hệ số thu hồi, thu gom, vận chuyển sản phẩm, thiết
bị và xây dựng mỏ, tính toán kinh tế, thu dọn mỏ…
 Công nghệ khai thác dầu mỏ: với từng mỏ dầu khác nhau người ta sẽ
có cách khai thác khác nhau mỏ dầu trên đất liền và mỏ dầu trên biển.
- Khai thác dầu trên đất liền: Thường thì việc khai thác và công nghệ khai
thác khá đơn giản khi họ chỉ cần khoan thẳng đến bể dầu và hút lên sản
phẩm lên.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 6
Hình 1.3.1. Khai thác dầu khí trên đất liền
- Khai thác dầu trên biển: Việc khai thác cũng tương tự như trên đất liền
nhưng đòi hỏi phải có kinh phí lớn hơn và công nghệ cao hơn để thích
nghi với các điều kiện trên biển các yếu tố thiên tai và môi trường hoạt
động. Muốn khai thác dầu trên biển bắt buộc phải xây dựng dàn khoan
rất lớn và được cố định ở ngoài khơi. Các mũi khoan dầu trên biển thường
phải sâu hơn và đòi hỏi những quy định nghiêm ngặt để tránh tình trạng
thất thoát dầu và gây ô nhiễm mội trường. Việc khai thác dầu trên biển
cũng tốn chi phí bảo dưỡng và vận chuyển sản phẩm rất lớn.
Hình 1.3.2. Dàn khoan dầu khí trên biển
- Khai thác dầu đá phiến: Điểm khác biệt giữa dầu khí đá phiến với các mỏ
dầu truyền thống là ở chỗ thay vì tập trung thành các túi dầu tập trung,
dầu khí đá phiến nằm xen kẽ trong các lớp đá phiến một cách phân tán.
Chính đặc điểm này khiến dầu khí đá phiến không thể khai thác theo kiểu
khoan và bơm như với các mỏ dầu truyền thống được.
Đầu tiên người ta khoan thẳng xuống từ 1-3 km tùy theo độ sâu của
các vỉa đá phiến có chứa dầu khí. Tiếp đó, kỹ thuật khoan ngang sẽ giúp
mũi khoan bẻ cua một góc 90 độ và tiếp tục khoan ngang vào vỉa đá với
độ sâu từ 1-2km.
Sau khi đã có giếng khoan rồi, người ta dùng một thiết bị đặc biệt để
cách ly từng vùng một trong giếng khoan ngang và tạo ra các lỗ nhỏ trên
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 7
thành giếng lẫn đá phiến bằng việc kích nổ các chất nổ chứa trong thiết
bị đó. Một hỗn hợp dung dịch gồm nước, cát và hóa chất (trong đó, nước
và cát chiếm đến 99,5%) được bơm thẳng xuống giếng ngang với áp lực
cao. Dưới áp lực cao, hỗn hợp dung dịch bị đẩy mạnh vào các lỗ nhỏ trên
thành giếng tiếp xúc trực tiếp với đá phiến và khiến cấu trúc đá phiến bị
phá vỡ tạo thành nhiều khe nứt li ti về mọi hướng.
Tiếp đó, nước được bơm ngược lên trên, chuyển đi xử lý. Dầu và khí
sẽ theo những khe nứt này di chuyển ngược lên và được tách lọc trên
mặt đất bằng những phương pháp tương tự như đã áp dụng với dầu khí
truyền thống.
Hình 1.3.3. Sự khác biệt khi khai thác dầu truyền thống cà dầu khí đá phiến
 Công nghệ chế biến dầu khí: tùy theo tính chất thành phần của từng
loại dầu khí mà người ta chế biến khác nhau. Đối với khí tự nhiên từ các
mỏ riêng biệt thì chủ yếu là khí metan nên công việc chế biến khí tự nhiên
đơn giản hơn. Còn về dầu thô và khí đồng hành họ sẽ tiến hành qua 3
công đoạn chính: xử lý dầu thô, chế biến dầu và chế biến các sản phẩm
dầu mỏ.
- Xử lý dầu thô:
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 8
+ Làm sạch khí: trong quá trình này họ tách các hợp chất không có
ích trong khí ra như loại bỏ hơi nước khử khí H2S và các hợp chất lưu
huỳnh khác.
+ Tách xăng khí: quá trình này họ thu lại các Hydrocacbon dễ bay
hơi tồn tại dưới dạng hơi bằng cách ngưng tụ hoặc hấp thụ để thu được
xăng khí.
+ Tách khí thành các sản phẩm riêng biệt: quá trình này được thực
hiện bằng phương pháp hấp thụ, hấp thụ chọn lọc và chưng cất ở các
nhiệt độ khác nhau.
- Chế biến dầu:
+ Xử lý dầu trước khi chê biến: quá trình này họ sẽ loại bỏ các tạp
chất cũng như tách khí đồng hành còn sót lại.
+ Chưng cất: được chia thành 2 giai đoạn là chưng cất ở áp suất
thường giai đoạn này cho ra các sản phẩm làm nhiên liệu (như Xăng, dầu
phản lực, dầu hỏa, dầu DO, dầu nặng Xola, dầu Mazut). Tiếp đến là đến
giai đoạn chưng cất chân không các sản phẩm của giai đoạn này cho ra
các sản phẩm dầu bôi trơn và nhựa đường.
+ Tinh chế các sản phẩm dầu mỏ: ở đây họ đưa các sản phẩm vào
tinh chế một lần nữa để loại bỏ các chất có thể gây hai cho động cơ và
máy móc như lưu huỳnh các axit hữu cơ các tạp chất ảnh hưởng đến độ
cháy của dầu,…
- Chế biến các sản phẩm dầu mỏ:
Giai đoạn này sẽ giúp chuyển đổi các loại dầu có các phân tử
Hydrocacbon mạch dài thành các phân tử có mạch ngắn hơn nhẹ hơn quá
trình dùng các phương pháp Cracking và refoming. Sản phẩm của quá trình
này phần lớn là các dầu nhẹ và xăng.
 Vận chuyển dầu khí: đối với dầu cả dầu thô cũng như các sản phẩm
dầu thì có thể vận chuyển bằng đường ống hoặc chứa trong thùng, trong
bồn các xe, tàu vận chuyển chuyên dụng. Còn về khí đốt thì việc vận
chuyển khó khăn, và kinh phí cao hơn. Chúng ta có thể vận chuyển khí
bằng đường ống hoặc phải nén khí với áp suất cao đưa về thể lỏng để
vận chuyển trên đường bộ hoặc đường thủy.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 9
1.4. Ngành công nghiệp dầu khí
Công nghiệp dầu khí bao gồm các hoạt động khai thác, chiết tách, lọc, vận
chuyển (thường bằng các tàu dầu và đường ống), và tiếp thị các sản phẩm dầu
mỏ. Phần lớn các sản phẩm của ngành công nghiệp này là dầu nhiên liệu và
xăng. Dầu mỏ là nguyên liệu thô dùng để sản xuất các sản phẩm hóa học như
dược phẩm, dung môi, phân bón, thuốc trừ sâu và nhựa tổng hợp.
Ngành công nghiệp dầu khí là một ngành mang tính tổng hợp và đa dạng
cao. Công nghiệp dầu khí là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, rủi ro nhiều và lợi
nhuận cao.
Ngành công nghiệp dầu khí là ngành công nghệ cao. Thăm dò khai thác dầu
khí là ngành khai thác khoáng sản nằm sâu trong lòng đất được hình thành từ
các trầm tích hàng ngàn năm trước nên việc thăm dò và khai thác nguồn tài
nguyên này đòi hỏi công nghệ hiện đại, chi phí đầu tư lớn hơn so với các ngành
công nghiệp khác.
Ngành công nghiệp dầu mỏ phân chia "dầu thô" theo khu vực mà nó xuất
phát (ví dụ "West Texas Intermediate" (WTI) hay "Brent") thông thường theo tỷ
trọng và độ nhớt tương đối của nó ("nhẹ", "trung bình" hay "nặng"); các nhà hóa
dầu còn nói đến chúng như là "ngọt", nếu nó chứa ít lưu huỳnh, hoặc là "chua",
nếu nó chứa đáng kể lưu huỳnh và phải mất nhiều công đoạn hơn để có thể
sản xuất nó theo các thông số hiện hành.
Các thùng (barrel) tiêu chuẩn trên thế giới là:
- Hỗn hợp Brent, bao gồm 15 loại dầu mỏ từ các mỏ thuộc hệ thống mỏ
Brent và Ninian trong khu vực lòng chảo Đông Shetland trên biển Bắc.
Dầu mỏ được đưa vào bờ thông qua trạm Sullom Voe ở Shetlands. Dầu
mỏ sản xuất ở châu Âu, châu Phi và dầu mỏ khai thác ở phía tây của khu
vực Trung Cận Đông được đánh giá theo giá của dầu này, nó tạo thành
một chuẩn (benchmark) đánh giá dầu.
- West Texas Intermediate (WTI) cho dầu mỏ Bắc Mỹ.
- Dubai được sử dụng làm chuẩn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương
của dầu mỏ Trung Cận Đông.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 10
- Tapis (từ Malaysia, được sử dụng làm tham chiếu cho dầu mỏ nhẹ Viễn
Đông).
- Minas (từ Indonesia, được sử dụng làm tham chiếu cho dầu mỏ nặng
Viễn Đông).
- Giỏ OPEC bao gồm:
+ Arab Light Ả Rập Saudi
+ Bonny Light Nigeria
+ Fateh Dubai
+ Isthmus Mexico (không OPEC)
+ Minas Indonesia
+ Saharan Blend Algérie
+ Tia Juana Light Venezuela
2. Trữ lượng dầu khí
2.1. Khái quát
Tổng tài nguyên dầu khí là toàn bộ dầu khí tồn tại tự nhiên nằm trong vỏ trái
đất hay còn gọi là toàn bộ dầu khí tại chỗ ban đầu, tính được ở thời điểm nhất
định. Tổng tài nguyên dầu khí được phân ra tài nguyên đã được phát hiện và
tài nguyên chưa phát hiện.
 Tài nguyên dầu khí đã phát hiện
Là lượng dầu khí tại chỗ tính được ở thời điểm nhất định trong một cấu tạo
cụ thể, mà sự có mặt của dầu khí đã được phát hiện bằng giếng khoan. Tài
nguyên dầu khí đã phát hiện được gọi là trữ lượng dầu khí tại chỗ. Trữ lượng
dầu khí tại chỗ theo mức độ nghiên cứu địa chất và khả năng đưa thân dầu, khí
hoặc mỏ vào phát triển được chia thành tổng lượng dầu khí đã khai thác, trữ
lượng có thể phát triển và trữ lượng chưa thể phát triển.
Tổng lượng dầu khí đã khai thác là sản lượng dầu khí cộng dồn đã khai thác
được từ thân hoặc mỏ dầu khí tới thời điểm tính trữ lượng dầu khí.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 11
Trữ lượng dầu khí tại chỗ có thể phát triển là trữ lượng dầu khí của các tích
tụ dầu khí đã được phát hiện, có thể làm cơ sở để thiết kế khai thác thương mại
bằng công nghệ, kỹ thuật phù hợp với các điều kiện kinh tế và pháp luật hiện
hành vào thời điểm tính trữ lượng dầu khí. Trữ lượng dầu khí tại chỗ có thể phát
triển mà theo mức độ tin cậy được phân thành trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp
xác minh và trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp chưa xác minh.
Trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp xác minh là trữ lượng dầu khí của các thân
chứa dầu khí mà trong quá trình thử vỉa đã thu được dòng dầu khí có giá trị
thương mại trong các điều kiện kinh tế- kỹ thuật hiện tại.
Trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp chưa xác minh được phân thành trữ lượng
dầu khí tại chỗ cấp có khả năng và trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp có thể.
Trữ lượng dầu khí tại chỗ chưa thể phát triển là trữ lượng dầu khí của các
tích tụ dầu khí đã được phát hiện, nhưng chưa thể đưa vào khai thác thương
mại vào thời điểm tính trữ lượng dầu khí vì các lý do kỹ thuật, công nghệ, kinh
tế, môi trường và các chỉ tiêu khác. Trữ lượng dầu khí tại chỗ chưa thể phát
triển được phân thành các cấp xác minh, có khả năng và có thể.
 Tài nguyên dầu khí chưa phát hiện
Là lượng dầu khí tại chỗ ước tính được ở thời điểm nhất định, hoặc được
dự báo khả năng tồn tại trong các tích tụ và có thể được phát hiện bằng các
giếng khoan tìm kiếm, thăm dò trong tương lai.
Phụ thuộc vào mức độ nghiên cứu địa chất, tài nguyên dầu khí chưa phát
hiện được phân chia thành tài nguyên dầu khí triển vọng, tài nguyên dầu khí
tiềm năng và tài nguyên dầu khí dự báo.
 Trữ lượng dầu khí thu hồi
Là tổng của lượng dầu khí dự kiến sẽ thu hồi từ trữ lượng dầu khí tại chỗ có
thể phát triển trong một giới hạn thời gian nhất định, bằng công nghệ, kỹ thuật
được lựa chọn phù hợp với các điều kiện kinh tế, pháp luật hiện hành vào thời
điểm tính trữ lượng dầu khí và tổng lượng dầu khí đã khai thác được.
2.2. Trữ lượng dầu khí thương mại trên thế giới
a. Trữ lượng dầu thô
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 12
Trữ lượng dầu thô dự trữ đã chứng minh tính bằng thùng. Trữ lượng dầu
mỏ được chứng minh bằng cách phân tích các dữ liệu địa chất và kỹ thuật, có
thể được ước tính với một mức độ cao để thương mại hóa thu hồi vào một ngày
nhất định trong tương lai của các bể chứa được biết đến và trong điều kiện kinh
tế hiện nay.
Hình 2.2.1. Bản đồ phân bố tài nguyên dầu thô trên thế giới (nguồn EIA)
Theo số liệu vào tháng 1 năm 2015 thì trên toàn thế giới trữ lượng dầu thô
dự trữ đã được chứng mình vào khoảng 1,689,078,618,100 thùng (theo CIA
Năm 2015). Trong đó 5 nước dẫn đầu là Venezuela có khoảng
298,400,000,000 thùng, Saudi Arabia khoảng 268,300,000,000 thùng, Canada
khoảng 172,500,000,000 thùng, Iran khoảng 157,800,000,000 thùng, Iraq
khoảng 144,200,000,000 thùng. Việt Nam theo thống kê của CIA năm 2015 có
trữ lượng dự trữ dầu thô xếp thứ 25 thế giới với khoảng 4,400,000,000 thùng
chỉ chiếm khoảng 0.26% tổng trữ lượng toàn thế giới.
Trữ lượng dầu thô trên thế giới phân bố rất không đồng đều không đồng đều
khí tổng trữ lượng của 5 quốc gia có trữ lượng lớn nhất chiếm đến hơn 61% trữ
lượng dầu mỏ của toàn thế giới.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 13
Hình 2.2.2. Biểu đồ thể hiện tỷ trọng của các nước về trữ lượng dự trữ dầu
thô trên thế giới năm 2015. (theo CIA World Factbook)
Vì trữ lượng dự trữ dầu thô ở đây là trữ lượng thương mại và là do khảo sát
địa chất và ước lượng nên đây chỉ là con số tương đối và có sự thay đổi theo
các năm dựa theo số mỏ được khảo sát thêm và số mỏ được đưa vào thương
mại. Như theo thống kê năm 1980 trữ lượng dầu thô của Saudi Arabia đứng
đầu thế giới với khoảng trên 150 triệu thùng tiếp theo đó là Iran khoảng trên 50
triệu thùng và tiếp đến là Iraq, Venezuela, Canada. Đến năm 2005 các vị trên
được thay đổi khi đướng đầu vẫn là Saudi Arabia, thứ 2 là Canada tiếp đến là
Iran, Iraq và Venezuela. Đến năm 2013 các vị trí lại được thay đổi khi dẫn đầu
là Venezuela, Saudi Arabia, tiếp đến là Canada, Iran và Iraq.
Venezuela
17.67%
Saudi Arabia
15.88%
Canada
10.21%
Iran
9.34%
Iraq
8.54%
Vietnam
0.26%
Các nước khác
38.10%
Venezuela Saudi Arabia Canada Iran Iraq Vietnam Các nước khác
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 14
Hình 2.2.3. Biểu đồ sự thay đổi về trữ lượng thương mại dầu thô của 5
nước dẫn đầu về trữ lượng dầu thô từ năm 1980-2013. (nguồn EIA)
b. Trữ lượng khí đốt
Tính chất về trữ lượng và phân bố khí đốt cũng tương tự như dầu thô đặc
trưng về tính không đồng đều và sự thay đổi tùy thuộc vào khả năng thương
mại và công nghệ khai thác.
Theo thống kê của CIA năm 2014 thì trên thế giới khí đốt phân bố ở trong
khoảng 106 quốc gia và có khoảng 158,835,109,300,000 m3 khí. Trong đó 5
nước dẫn đầu chiếm khoảng 59% tổng trữ lượng khí đốt trên thế giới đầu tiên
là Iran với 34,020 tỷ m3 khí tiếp đến là Qatar với 25,070 tỷ m3 , Turkmenistan:
17,500 tỷ m3, Mỹ: 8,734 tỷ m3, Saudi Arabia: 8,235 tỷ m3. Cũng theo thống kê
của CIA thì Việt Nam đứng thứ 29 với 699.4 triệu m3 khí đốt.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 15
Hình 2.2.4 Biểu đồ thể hiện tỷ trọng của các nước về trữ lượng dự trữ khí
đốt trên thế giới năm 2014 (theo CIA World Factbook)
3. Sản lượng khai thác dầu khí
3.1. Sản lượng khai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ đòi hỏi công nghệ và tiềm năng khai thác nên sẽ gắn
liền với trữ lượng dự trữ của các quốc gia. Trên thế giới hiện có khoảng 101
quốc gia tham gia vào khai thác dầu thô. Theo thống kê của CIA năm 2014
thì trung bình mỗi ngày cả thế giới khai thác lên khoảng 80,580,463 thùng
dầu. Như vậy thì mỗi năm thế giới khai thác lên 29,411,868,995 thùng dầu
với trữ lượng dự trữ năm 2015 là 1,689,078,618,100 thùng, nếu không có
sự thay đổi về trữ lượng dự trữ và sản lượng khai thác thì có thể nói trong
khoảng 57 năm nữa chúng ta sẽ hết dầu.
IRAN
21.42%
QATAR
15.78%
TURKMENISTAN
11.02%UNITED STATES
5.50%
SAUDI ARABIA
5.18%
VIETNAM
0.44%
Các Quốc gia khác
40.66%
IRAN QATAR TURKMENISTAN UNITED STATES SAUDI ARABIA VIETNAM Các Quốc gia khác
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 16
Hình 3.1.1. Bản đồ các nước khai khác dầu thô trên thế giới (nguồn EIA)
Trong số 101 quốc gia tham gia khai thác dầu mỏ thì trong đó sản lượng khai
thác của 5 quốc gia khai thác nhiều nhất chiếm khoảng 46% tổng sản lượng
toàn thế giới. Theo thống kê của CIA năm 2014 thì đứng đầu về sản lượng là
Nga sản lượng khoảng 10.840 triệu thùng/ngày, Saudi Arabia khoảng 9.735
triệu thùng/ngày, Mỹ: 8.653 triệu thùng/ngày, Trung Quốc: 4.189 triệu
thùng/ngày và Iran 3.614 triệu thùng/ngày. Việt Nam có sản lượng khai thác là
298.4 nghìn thùng mỗi ngày và xếp thứ 32 thế giới về sản lương khai thác.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 17
Hình 3.1.2. Bản đồ thể hiện sản lượng khai thác dầu thô trên thế giới năm
2010 (nguồn EIA)
Bảng 3.1.1. Danh sách một số quốc gia khai thác dầu thô theo sản lượng trên
thế giới năm 2014. (theo CIA World Factbook) (đơn vị thùng/ngày)
3.2. Sản lượng khai thác khí đốt.
Tương tự như dầu mỏ việc khai thác khí đốt cũng cần đến công nghệ cao
và nguồn tài nguyên ngoài ra việc khai thác khí đốt còn phải xét đến khả
năng vận chuyển và lưu trữ. Theo thống kê của CIA năm 2014 thì trung bình
mỗi năm cả thế giới khai thác khoảng 3,562,564,200,000 m3 khí. Cũng bằng
1 RUSSIA 10,840,000
2 SAUDI ARABIA 9,735,000
3 UNITED STATES 8,653,000
4 CHINA 4,189,000
5 IRAN 3,614,000
6 CANADA 3,603,000
7 IRAQ 3,368,000
8 UNITED ARABEMIRATES 2,820,000
9 KUWAIT 2,619,000
10 VENEZUELA 2,500,000
11 MEXICO 2,459,000
12 NIGERIA 2,423,000
13 BRAZIL 2,255,000
14 ANGOLA 1,742,000
15 KAZAKHSTAN 1,632,000
16 NORWAY 1,568,000
17 QATAR 1,540,000
18 ALGERIA 1,420,000
19 EUROPEAN UNION 1,411,000
20 COLOMBIA 989,900
… … …
32 VIET NAM 298,400
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 18
phép tính đơn giản nếu sản lượng khai thác và trữ lượng dự trữ không có
sự thay đổi thì vào khoảng 44 năm nữa là khí đốt trên thế giới cũng hết.
Hình 3.2.1. Bản đồ thể hiện sản lượng khai thác khí đốt tại các quốc gia
trên thế giới năm 2013 (nguồn EIA)
Hiện nay trên thế giới có khoảng 95 quốc gia tham gia vào khai thác khí
đốt trong đó có sản lượng lớn nhất là Mỹ với khoảng 728.2 tỷ m3 mỗi năm
tiếp đến là Nga với 578.7 tỷ m3/năm, Iran: 172.6 tỷ m3/năm, Qatar: 158.5 tỷ
m3/năm, Canada: 151.2 tỷ m3/năm. Việt Nam cũng khải thác khí với sản
lượng 8.8 tỷ m3/năm xếp thứ 45 thế giới về sản lượng khai thác.
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 19
Hình 3.2.2. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi về sản lượng khai thác khí đốt của 5
nước dẫn dầu từ năm 1980-2013. (nguồn EIA)
Bảng 3.2.1. Danh sách một số quốc gia khai thác khí đốt theo sản lượng trên
thế giới năm 2014. (theo CIA World Factbook) đơn vị (m3
)
1 UNITED STATES 728,200,000,000
2 RUSSIA 578,700,000,000
3 IRAN 172,600,000,000
4 QATAR 158,500,000,000
5 CANADA 151,200,000,000
6 EUROPEAN UNION 132,300,000,000
7 CHINA 121,500,000,000
8 NORWAY 112,600,000,000
9 SAUDI ARABIA 102,400,000,000
10 TURKMENISTAN 84,800,000,000
11 ALGERIA 79,650,000,000
12 INDONESIA 70,400,000,000
13 NETHERLANDS 70,250,000,000
14 MALAYSIA 64,000,000,000
15 AUSTRALIA 62,720,000,000
16 UZBEKISTAN 59,630,000,000
17 EGYPT 57,600,000,000
18 UNITED ARABEMIRATES 54,600,000,000
19 MEXICO 45,400,000,000
20 TRINIDADANDTOBAGO 42,800,000,000
… … …
45 VIET NAM 8,800,000,000
4. Tiệu thụ dầu khí
4.1. Tiêu thụ sản phẩm dầu
Các sản phẩm dầu thô tiêu thụ bao gồm các sản phẩm phục vụ ngành
năng lượng và làm nhiên liệu trực tiếp như Xăng, DO, FO, dầu hỏa, dầu
phản lực,…hoặc tham gia vào chuỗi biến biến đổi đến năng lượng cuối cùng
là điện, ngoài ra còn phục vụ mục đích phi năng lượng trong công nghiệp
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 20
hóa chất như để chế tạo nhựa, sơn, hóa mỹ phẩm,…. Ở đây ta chỉ xét đến
các sản phẩm dầu đã tinh chế để phục vụ cho ngành năng lượng và tính
theo đơn vị tương đương là thùng dầu.
Tùy thuộc vào từng điều kiện của từng quốc gia như dân số, khoa học
công nghệ, kinh tế, phương tiện sử dụng mà việc tiêu thụ các sản phẩm dầu
có sự khác biệt.
Mỗi ngày trên thế giới tiêu thụ hết khoảng 97,498,381 thùng dầu theo
thống kê năm 2013 của CIA. Trong đó 5 nước, khu vực tiêu thụ nhiều nhất
là Mỹ tiêu thụ khoảng 19.11 triệu thùng/ngày tiếp đến là các nước, EU,
Trung Quốc, Nga, Ấn Độ lần lượt tiêu thụ 11.12 triệu th/ngày, 9.879 triệu
th/ngày, 6.053 triệu th/ngày, 4.433 triệu th/ngày. Theo số liệu trên thì mỗi
năm toàn thế giới tiêu thụ hết khoảng 35.5 tỷ thùng dầu. Việt Nam tiêu thụ
khoảng 150.5 nghìn thùng dầu mỗi ngày và đứng thứ 64 thế giới về tiêu thụ
các sản phẩm dầu.
Hình 4.1.1 Biểu đồ thể hiện tỷ trọng của một số quốc gia tiêu thụ các
sản phẩm dầu so với toàn thế giới năm 2014. (theo CIA World Factbook)
Lượng tiệu của 5 nước tiêu thụ nhiều nhất chiếm khoảng 52% lượng tiêu
thụ toàn thế giới nên việc ảnh hưởng của nước này đến thị trường dầu mỏ
Mỹ
19.60%
EU
11.41%
Trung Quốc
10.13%
Nga
6.21%
Ấn Độ
4.55%
Việt Nam
0.15%
Các quốc gia khác
47.95%
Mỹ EU Trung Quốc Nga Ấn Độ Việt Nam Các quốc gia khác
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 21
thế giới là khá lớn. Tỷ trọng lượng tiêu thụ dầu của Việt Nam là quá nhỏ so
với thế giới.
Bảng 4.1.1. Danh sách một số quốc gia tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới
năm 2013. (theo CIA World Factbook) (đơn vị thùng/ngày)
4.2. Tiêu thụ các sản phẩm khí đốt
Khí đốt và các sản phẩm khí thường dùng làm nhiên liệu cho các nhà
máy điện hoặc phục vụ cho việc đun nấu và sưởi ấm ngoài ra một phần nhỏ
khí đốt được dùng làm nhiên liệu cho động cơ chạy khí.
Theo CIA năm 2014 toàn thế giới tiêu thụ khoảng 3,806,939,655,000 m3
khí đốt tập trung chủ yếu ở các nước lớn có dân số đông và các nước có
kinh tế phát triển dùng khí đốt để phục vụ cho việc sửi ấm.
1 UNITED STATES 19,110,000
2 EUROPEAN UNION 11,120,000
3 CHINA 9,879,000
4 RUSSIA 6,053,000
5 INDIA 4,433,000
6 JAPAN 3,294,000
7 KOREA,SOUTH 2,697,000
8 BRAZIL 2,554,000
9 GERMANY 2,150,000
10 SAUDI ARABIA 1,971,000
11 CANADA 1,894,000
12 IRAN 1,823,000
13 ITALY 1,506,000
14 MEXICO 1,438,000
15 UNITED KINGDOM 1,409,000
16 PHILIPPINES 1,373,000
17 FRANCE 1,270,000
18 SPAIN 1,250,000
19 THAILAND 1,197,000
20 NETHERLANDS 1,186,000
.. … …
64 VIETNAM 150,500
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 22
Bảng 4.2.1. Danh sách một số quốc gia tiêu thụ khí đốt trên thế giới
năm 2014. (theo CIA World Factbook) (đơn vị m3
)
Năm nước tiêu thụ nhiều nhất chiếm khoảng 50% tổng tiêu thụ toàn thế giới
đó là Mỹ, Nga, EU, Trung Quốc và Iran. Việt Nam đứng thứ 48 về tiêu thụ khí
đốt trên thế giới chỉ chiếm khoảng 0.23% tổng tiêu thụ của toàn thế giới.
Mỹ
19.95%
Nga
10.75%
EU
10.16%
Trung Quốc
4.74%
Iran
4.47%
VIETNAM
0.23%
Các quốc gia khác
49.70%
Mỹ Nga EU Trung Quốc Iran VIETNAM Các quốc gia khác
1 UNITED STATES 759,400,000,000
2 RUSSIA 409,200,000,000
3 EUROPEAN UNION 386,900,000,000
4 CHINA 180,400,000,000
5 IRAN 170,200,000,000
6 JAPAN 134,300,000,000
7 CANADA 104,400,000,000
8 SAUDI ARABIA 102,400,000,000
9 GERMANY 77,480,000,000
10 MEXICO 73,260,000,000
11 UNITED KINGDOM 70,240,000,000
12 UNITED ARAB EMIRATES 66,690,000,000
13 ITALY 61,910,000,000
14 EGYPT 52,720,000,000
15 THAILAND 52,270,000,000
16 INDIA 50,600,000,000
17 TURKEY 48,450,000,000
18 ARGENTINA 47,990,000,000
19 KOREA, SOUTH 47,760,000,000
20 UKRAINE 47,000,000,000
… … …
48 VIET NAM 8,800,000,000
Kinhtế dầu khí
Phạm Lê Nguyên 20136138 23
Hình 4.2.1. Biểu đồ tỷ trọng tiêu thụ khí đốt của một số nước trên thế giới
năm 2014. (theo CIA World Factbook)
Kết luận
Ngành công nghiệp dầu khí là ngành mang tính quốc tế cao. Khai thác, chế
biến và phân phối dầu khí mang tính toàn cầu. Tính quốc tế của các hoạt động
dầu khí còn thể hiện ở chỗ do công nghệ cao và mang tính chuyên ngành sâu,
hầu như mọi công ty không thể tự mình thực hiện toàn bộ chuỗi công việc.
Dầu khí là một dạng năng lượng quan trọng và mang tính chủ đạo trong hệ
thống năng lượng. Sản phẩm của dầu khí đa dạng và có mặt trong mọi lĩnh vực
kinh tế. Ngành công nghiệp dầu khí mang tính toàn cầu và là loại hàng hóa có
tính thương mại quốc tế cao nhất khi có đến khoảng 60% sản lượng giao dịch
quốc tế.
Việc khai thác và tiêu thụ dầu khí tập trung một phần lớn vào một số nước
nên khi các nước này thay đổi quyết định về cung ứng hay tiêu thụ thì sẽ làm
ảnh hưởng đến nền công nghiệp dầu khí toàn cầu. Vì nền công nghiệp dầu khí
là ngành chủ chốt và là ngành đầu vào của hầu hết các ngành kinh tế khác nên
nến nền công nghiệp dầu khí bị biến động thì sẽ tác động mạnh mẽ đến toàn
bộ nền kinh tế trên thế giới. Ngoài ra do ngành công nghiệp dầu khí là một
ngành mang lại lợi nhuận rất cao và có vị thế lớn nên nó còn được chi phối bởi
các yếu tố chính trị.

More Related Content

What's hot

Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Vcoi Vit
 
Bai 8 tong cau va chinh sach tai khoa
Bai 8  tong cau va chinh sach tai khoaBai 8  tong cau va chinh sach tai khoa
Bai 8 tong cau va chinh sach tai khoatuyenngon95
 
Bài tập Toán kinh tế
Bài tập Toán kinh tếBài tập Toán kinh tế
Bài tập Toán kinh tế
tuongnm
 
Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có đáp án
Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có đáp ánBài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có đáp án
Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có đáp án
Trung tâm đào tạo kế toán hà nội
 
Powerpoint Ô nhiễm không khí
Powerpoint Ô nhiễm không khíPowerpoint Ô nhiễm không khí
Powerpoint Ô nhiễm không khí
Nhung Lê
 
Tiểu luận phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam
Tiểu luận phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía namTiểu luận phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam
Tiểu luận phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Bài tập định khoản kế toán có lời giải - đáp án
Bài tập định khoản kế toán có lời giải - đáp ánBài tập định khoản kế toán có lời giải - đáp án
Bài tập định khoản kế toán có lời giải - đáp án
Ác Quỷ Lộng Hành
 
Tài liệu kế toán tài sản cố định
Tài liệu kế toán tài sản cố địnhTài liệu kế toán tài sản cố định
Tài liệu kế toán tài sản cố định
Trung tâm đào tạo kế toán hà nội
 
Bài tập kế toán tài chính có lời giải
Bài tập kế toán tài chính có lời giảiBài tập kế toán tài chính có lời giải
Bài tập kế toán tài chính có lời giải
Nguyen Minh Chung Neu
 
Bài tập kế toán quản trị chi phí
Bài tập kế toán quản trị chi phíBài tập kế toán quản trị chi phí
Bài tập kế toán quản trị chi phí
Học kế toán thực tế
 
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qdChuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qdatulavt01
 
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ (CÓ LỜI GIẢI)
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ (CÓ LỜI GIẢI)BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ (CÓ LỜI GIẢI)
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ (CÓ LỜI GIẢI)Học Huỳnh Bá
 
Bai tap kttc co loi giai 1 (1)
Bai tap kttc co loi giai 1 (1)Bai tap kttc co loi giai 1 (1)
Bai tap kttc co loi giai 1 (1)nguyenhongloan
 
Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tếTăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tếLyLy Tran
 
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giảiBài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giảiHọc Huỳnh Bá
 
Giáo trình: Kế toán tài chính 1, HOT
Giáo trình: Kế toán tài chính 1, HOTGiáo trình: Kế toán tài chính 1, HOT
Giáo trình: Kế toán tài chính 1, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Bài giảng kế toán quản trị
Bài giảng kế toán quản trịBài giảng kế toán quản trị
Bài giảng kế toán quản trị
Học kế toán thực tế
 
Nguyên lý thống kê chương 1
Nguyên lý thống kê  chương 1Nguyên lý thống kê  chương 1
Nguyên lý thống kê chương 1Học Huỳnh Bá
 
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn năm
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn nămThiết kế phân xưởng reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn năm
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn nămVcoi Vit
 
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...
Nguyễn Thị Thanh Tươi
 

What's hot (20)

Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
 
Bai 8 tong cau va chinh sach tai khoa
Bai 8  tong cau va chinh sach tai khoaBai 8  tong cau va chinh sach tai khoa
Bai 8 tong cau va chinh sach tai khoa
 
Bài tập Toán kinh tế
Bài tập Toán kinh tếBài tập Toán kinh tế
Bài tập Toán kinh tế
 
Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có đáp án
Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có đáp ánBài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có đáp án
Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp có đáp án
 
Powerpoint Ô nhiễm không khí
Powerpoint Ô nhiễm không khíPowerpoint Ô nhiễm không khí
Powerpoint Ô nhiễm không khí
 
Tiểu luận phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam
Tiểu luận phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía namTiểu luận phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam
Tiểu luận phát triển kinh tế bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam
 
Bài tập định khoản kế toán có lời giải - đáp án
Bài tập định khoản kế toán có lời giải - đáp ánBài tập định khoản kế toán có lời giải - đáp án
Bài tập định khoản kế toán có lời giải - đáp án
 
Tài liệu kế toán tài sản cố định
Tài liệu kế toán tài sản cố địnhTài liệu kế toán tài sản cố định
Tài liệu kế toán tài sản cố định
 
Bài tập kế toán tài chính có lời giải
Bài tập kế toán tài chính có lời giảiBài tập kế toán tài chính có lời giải
Bài tập kế toán tài chính có lời giải
 
Bài tập kế toán quản trị chi phí
Bài tập kế toán quản trị chi phíBài tập kế toán quản trị chi phí
Bài tập kế toán quản trị chi phí
 
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qdChuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
 
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ (CÓ LỜI GIẢI)
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ (CÓ LỜI GIẢI)BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ (CÓ LỜI GIẢI)
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ (CÓ LỜI GIẢI)
 
Bai tap kttc co loi giai 1 (1)
Bai tap kttc co loi giai 1 (1)Bai tap kttc co loi giai 1 (1)
Bai tap kttc co loi giai 1 (1)
 
Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tếTăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
 
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giảiBài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
 
Giáo trình: Kế toán tài chính 1, HOT
Giáo trình: Kế toán tài chính 1, HOTGiáo trình: Kế toán tài chính 1, HOT
Giáo trình: Kế toán tài chính 1, HOT
 
Bài giảng kế toán quản trị
Bài giảng kế toán quản trịBài giảng kế toán quản trị
Bài giảng kế toán quản trị
 
Nguyên lý thống kê chương 1
Nguyên lý thống kê  chương 1Nguyên lý thống kê  chương 1
Nguyên lý thống kê chương 1
 
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn năm
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn nămThiết kế phân xưởng reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn năm
Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác với năng suất dây chuyền 1.490.000 tấn năm
 
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...
 

Viewers also liked

Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiNgành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Nguyên Phạm
 
Ngành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tgNgành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tg
Nguyên Phạm
 
Kinh tế dầu khí ở VN
Kinh tế dầu khí ở VNKinh tế dầu khí ở VN
Kinh tế dầu khí ở VN
Ha Kind
 
Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí
Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khíNhững chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí
Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí
Nguyên Phạm
 
Tổ chức-opec
Tổ chức-opecTổ chức-opec
Tổ chức-opec
Nguyên Phạm
 
Báo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíBáo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíanhdung292
 
6. thuế với hoạt động khai thác dầu khí
6. thuế với hoạt động khai thác dầu khí6. thuế với hoạt động khai thác dầu khí
6. thuế với hoạt động khai thác dầu khí
Nguyên Phạm
 
Tiểu luận phân tích ảnh hưởng của thuế tài nguyên
Tiểu luận phân tích ảnh hưởng của thuế tài nguyênTiểu luận phân tích ảnh hưởng của thuế tài nguyên
Tiểu luận phân tích ảnh hưởng của thuế tài nguyên
Vu Ly
 
Công nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuCông nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuKun Con
 
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Nguyên Phạm
 
Dầu mỏ khí thiên nhiên
Dầu mỏ khí thiên nhiênDầu mỏ khí thiên nhiên
Dầu mỏ khí thiên nhiên
Nguyễn Nhân
 
Giá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giớiGiá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giới
Nguyên Phạm
 
Tổ chức opec
Tổ chức opecTổ chức opec
Tổ chức opec
Nguyên Phạm
 
Bìa thực tập
Bìa thực tậpBìa thực tập
Bìa thực tập
Nguyễn Anh
 
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượngBài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Phú Khánhh
 
Thuế với hoạt động khai thác dầu khí
Thuế với hoạt động khai thác dầu khíThuế với hoạt động khai thác dầu khí
Thuế với hoạt động khai thác dầu khí
Nguyên Phạm
 
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Bản thảo tl
Bản thảo tlBản thảo tl
Bản thảo tlTai Nguyen
 
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Nguyên Phạm
 
Câu hoi về chưng cất
Câu hoi về chưng cấtCâu hoi về chưng cất
Câu hoi về chưng cấtĐat Lê
 

Viewers also liked (20)

Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiNgành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
 
Ngành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tgNgành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tg
 
Kinh tế dầu khí ở VN
Kinh tế dầu khí ở VNKinh tế dầu khí ở VN
Kinh tế dầu khí ở VN
 
Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí
Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khíNhững chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí
Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí
 
Tổ chức-opec
Tổ chức-opecTổ chức-opec
Tổ chức-opec
 
Báo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíBáo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khí
 
6. thuế với hoạt động khai thác dầu khí
6. thuế với hoạt động khai thác dầu khí6. thuế với hoạt động khai thác dầu khí
6. thuế với hoạt động khai thác dầu khí
 
Tiểu luận phân tích ảnh hưởng của thuế tài nguyên
Tiểu luận phân tích ảnh hưởng của thuế tài nguyênTiểu luận phân tích ảnh hưởng của thuế tài nguyên
Tiểu luận phân tích ảnh hưởng của thuế tài nguyên
 
Công nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuCông nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầu
 
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
 
Dầu mỏ khí thiên nhiên
Dầu mỏ khí thiên nhiênDầu mỏ khí thiên nhiên
Dầu mỏ khí thiên nhiên
 
Giá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giớiGiá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giới
 
Tổ chức opec
Tổ chức opecTổ chức opec
Tổ chức opec
 
Bìa thực tập
Bìa thực tậpBìa thực tập
Bìa thực tập
 
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượngBài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
 
Thuế với hoạt động khai thác dầu khí
Thuế với hoạt động khai thác dầu khíThuế với hoạt động khai thác dầu khí
Thuế với hoạt động khai thác dầu khí
 
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
 
Bản thảo tl
Bản thảo tlBản thảo tl
Bản thảo tl
 
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
 
Câu hoi về chưng cất
Câu hoi về chưng cấtCâu hoi về chưng cất
Câu hoi về chưng cất
 

Similar to Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới

Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Cat Love
 
Tiểu luận kinh tế.
Tiểu luận kinh tế.Tiểu luận kinh tế.
Tiểu luận kinh tế.
ssuser499fca
 
Hiện trạng ô nhiễm không khí do khai thác than của mỏ Mạo Khê
Hiện trạng ô nhiễm không khí do khai thác than của mỏ Mạo KhêHiện trạng ô nhiễm không khí do khai thác than của mỏ Mạo Khê
Hiện trạng ô nhiễm không khí do khai thác than của mỏ Mạo Khê
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Mô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biển
Mô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biểnMô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biển
Mô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biển
SOS Môi Trường
 
đồ áN thiết kế tháp chưng cất dầu nặng trung đông (kèm bản vẽ autocad)
đồ áN thiết kế tháp chưng cất dầu nặng trung đông (kèm bản vẽ autocad)đồ áN thiết kế tháp chưng cất dầu nặng trung đông (kèm bản vẽ autocad)
đồ áN thiết kế tháp chưng cất dầu nặng trung đông (kèm bản vẽ autocad)
nataliej4
 
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014Bài giảng ctb mềm và PTN 2014
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014
Anh Anh
 
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
SOS Môi Trường
 
Phân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen
Phân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích OligocenPhân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen
Phân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Pháp luật về hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu
Pháp luật về hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầuPháp luật về hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu
Pháp luật về hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Mo bach ho
Mo bach hoMo bach ho
Mo bach ho
Van Dat Pham
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy chế biến khí dinh cố
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy chế biến khí dinh cốBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy chế biến khí dinh cố
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy chế biến khí dinh cố
Thu Vien Luan Van
 
Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu
Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầuGiải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu
Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Báo cáo quan trắc thành long
Báo cáo quan trắc thành longBáo cáo quan trắc thành long
Báo cáo quan trắc thành long
hainammtsla
 
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.docBài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Bai giang thiet bi dau khi
Bai giang thiet bi dau khiBai giang thiet bi dau khi
Bai giang thiet bi dau khi
Hữu Nguyên
 
Luận án: Phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ
Luận án: Phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long VĩLuận án: Phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ
Luận án: Phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Giới thiệu về tesoro
Giới thiệu về tesoroGiới thiệu về tesoro
Giới thiệu về tesoroLinh Sún
 
Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao ...
Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao ...Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao ...
Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao ...
nguyenxuandien2k3
 
Tìm Hiểu Về Quá Trình Sản Xuất Cồn Nhiên Liệu.pdf
Tìm Hiểu Về Quá Trình Sản Xuất Cồn Nhiên Liệu.pdfTìm Hiểu Về Quá Trình Sản Xuất Cồn Nhiên Liệu.pdf
Tìm Hiểu Về Quá Trình Sản Xuất Cồn Nhiên Liệu.pdf
NuioKila
 

Similar to Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới (20)

Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
 
Tiểu luận kinh tế.
Tiểu luận kinh tế.Tiểu luận kinh tế.
Tiểu luận kinh tế.
 
Hiện trạng ô nhiễm không khí do khai thác than của mỏ Mạo Khê
Hiện trạng ô nhiễm không khí do khai thác than của mỏ Mạo KhêHiện trạng ô nhiễm không khí do khai thác than của mỏ Mạo Khê
Hiện trạng ô nhiễm không khí do khai thác than của mỏ Mạo Khê
 
Mô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biển
Mô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biểnMô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biển
Mô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biển
 
đồ áN thiết kế tháp chưng cất dầu nặng trung đông (kèm bản vẽ autocad)
đồ áN thiết kế tháp chưng cất dầu nặng trung đông (kèm bản vẽ autocad)đồ áN thiết kế tháp chưng cất dầu nặng trung đông (kèm bản vẽ autocad)
đồ áN thiết kế tháp chưng cất dầu nặng trung đông (kèm bản vẽ autocad)
 
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014Bài giảng ctb mềm và PTN 2014
Bài giảng ctb mềm và PTN 2014
 
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
An toàn môi trường trong quá trình, nạp, vận chuyển và kinh doanh khí dầu mỏ...
 
Phân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen
Phân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích OligocenPhân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen
Phân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen
 
Pháp luật về hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu
Pháp luật về hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầuPháp luật về hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu
Pháp luật về hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu
 
Mo bach ho
Mo bach hoMo bach ho
Mo bach ho
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy chế biến khí dinh cố
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy chế biến khí dinh cốBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy chế biến khí dinh cố
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy chế biến khí dinh cố
 
Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu
Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầuGiải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu
Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả của đường ống thu gom dầu
 
Báo cáo quan trắc thành long
Báo cáo quan trắc thành longBáo cáo quan trắc thành long
Báo cáo quan trắc thành long
 
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.docBài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
Bài tập lớn Kinh tế dầu khí Chính sách tài khoá của Ả Rập Xê Út.doc
 
02 9957
02 995702 9957
02 9957
 
Bai giang thiet bi dau khi
Bai giang thiet bi dau khiBai giang thiet bi dau khi
Bai giang thiet bi dau khi
 
Luận án: Phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ
Luận án: Phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long VĩLuận án: Phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ
Luận án: Phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ
 
Giới thiệu về tesoro
Giới thiệu về tesoroGiới thiệu về tesoro
Giới thiệu về tesoro
 
Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao ...
Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao ...Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao ...
Bai 39 Phat trien tong hop kinh te va bao ve tai nguyen moi truong bien dao ...
 
Tìm Hiểu Về Quá Trình Sản Xuất Cồn Nhiên Liệu.pdf
Tìm Hiểu Về Quá Trình Sản Xuất Cồn Nhiên Liệu.pdfTìm Hiểu Về Quá Trình Sản Xuất Cồn Nhiên Liệu.pdf
Tìm Hiểu Về Quá Trình Sản Xuất Cồn Nhiên Liệu.pdf
 

Recently uploaded

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
metamngoc123
 

Recently uploaded (17)

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
 

Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới

 • 1. Bài tập lớn-Kinh tế dầu khí 1 Mục Lục NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ TRÊN THẾ GIỚI..............................2 1. Tổng quan về dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí.............................2 1.1. Những khái niệm cơ bản về dầu khí..................................................2 1.2. Lịch sử ngành dầu khí thế giới..........................................................3 1.3. Khai thác chế biến dầu khí................................................................5 1.4. Ngành công nghiệp dầu khí...............................................................9 2. Trữ lượng dầu khí.................................................................................10 2.1. Khái quát.........................................................................................10 2.2. Trữ lượng dầu khí thương mại trên thế giới...................................11 a. Trữ lượng dầu thô...........................................................................11 b. Trữ lượng khí đốt............................................................................14 3. Sản lượng khai thác dầu khí..................................................................15 3.1. Sản lượng khai thác dầu mỏ............................................................15 3.2. Sản lượng khai thác khí đốt.............................................................17 4. Tiệu thụ dầu khí....................................................................................19 4.1. Tiêu thụ sản phẩm dầu....................................................................19 4.2. Tiêu thụ các sản phẩm khí đốt........................................................21 Kết luận .......................................................................................................23
 • 2. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 2 NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ TRÊN THẾ GIỚI 1. Tổng quan về dầu khí và ngành công nghiệp dầu khí 1.1. Những khái niệm cơ bản về dầu khí  Dầu khí: bao gồm dầu mỏ và khí đốt là các hợp chất hữu cơ được khai thác từ lòng dất thường ở thể lỏng và thể khí.  Dầu thô: hay còn gọi là dầu mỏ, là một chất lỏng sánh đặc màu nâu hoặc ngả lục, là một hỗn hợp hóa chất hữu cơ ở thể lỏng đậm đặc, phần lớn là hỗn hợp các hydrocarbon có số phân tử Cacbon từ C5 đến C20 ở điều kiện thường là chất lỏng. Hình 1.1.1 Dầu thô  Khí đốt: là toàn bộ hydrocarbon ở thể khí, khai thác từ giếng khoan, bao gồm cả khí ẩm, khí khô, khí đầu giếng khoan và khí còn lại sau khi chiết xuất hydrocarbon lỏng từ khí ẩm. Theo nguồn gốc hình thành khí đốt có thể chia làm 3 loại: Khí tự nhiên, khí đồng hành, khí ngưng tụ. - Khí tự nhiên: là các khí chứa trong các mỏ riêng biệt. Trong khí, thành phần chủ yếu là khí mêtan (từ 93% - 99%), còn lại là các khí khác như êtan, propan và một ít butan và các chất khác (N2,S…). - Khí đồng hành: là khí nằm lẫn trong dầu mỏ được hình thành cùng với dầu, thành phần chủ yếu là các khí nặng hơn như propan, butan, pentan.
 • 3. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 3 - Khí ngưng tụ: thực chất là dạng trung gian giữa dầu mỏ và khí, bao gồm các hydrocacbon như propan, butan và một số hydrocacbon khác như pentan, hexan.  Nguồn gốc của dầu khí: các khoa học cho rằng những xác sinh vật cây cối dưới biển hay trên đất liền khi bị chôn vùi dưới những lớp đất đá dày và trong điều kiện thiếu oxygen, với nhiệt độ và áp suất thích hợp, sẽ biến thành những chất sáp nhờn và sau đó sẽ trở thành dầu thô.  Những khu vực thường có dầu khí: những tích tụ dầu khí với trữ lượng khác nhau, thường được phân bố trong các lớp trầm tích dưới đất, nơi chúng bị uốn nếp hay bị đứt gãy tạo thành những cái bẩy để chứa dầu. Xum quanh các túi dầu này là lớp đá trầm tích, nơi dầu được phát sinh và phía trên chúng là lớp đá rắn chắc, giữ không cho dầu thấm qua. Dầu khí cũng có thể tích tụ trong các lớp đá vôi, trong nứt nẻ, hang hốc của các đá macma, đá biến chất… 1.2. Lịch sử ngành dầu khí thế giới  Thế giới Do dầu khí nhẹ hơn nước nên dầu xuất hiện lộ thiên ở nhiều nơi, vì thế loài người đã tìm thấy dầu hằng ngàn năm trước Công Nguyên. Thời kỳ này dầu khí được dùng chủ yếu để đốt ở dạng thô. Năm 1848 lần đầu tiên trên thế giới thực hiện mũi khoan đầu tiên tại vùng biển Caspian (Bacu) năm 1948. Năm 1852, bác sỹ và là nhà địa chất người Canada tên là Abraham Gessner đã đăng ký một bằng sáng chế sản xuất một chất đốt rẻ tiền và đốt tương đối sạch cho dầu thô. Năm 1855 nhà hóa học người Mỹ Benjamin Silliman đề nghị sử dụng axit sunfuric làm sạch dầu mỏ để làm chất đốt. Giếng khoan dầu được toàn thế giới biết đến là của Edwin L. Drake vào ngày 27 tháng 8 năm 1859 ở Oil Creek, Pennsylvania. Drake khoan dầu theo lời yêu cầu của nhà công nghiệp người Mỹ George H. Bissel và đã tìm thấy mỏ dầu lớn đầu tiên chỉ ở độ sâu 21,2 mét. Cho đến nay ngành công nghiệp dầu khí thế giới không ngừng phát triển và hiện nay có khoảng 80 nước trên thế giới đang khai thác dầu khí.
 • 4. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 4 Hình 1.2.1. Giếng khoan dầu đầu tiên năm 1959 tại Mỹ  Việt Nam Khoảng một trăm năm trước những nhà địa chất Pháp đầu sơ bộ đề cập đến tìm kiếm dầu mỏ và khí thiên nhiên tại Việt Nam lần đầu tiên. Sau đó chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định thành lập đơn vị địa chất đầu tiên tìm kiếm thăm dò dầu khí. Ngành dầu khí Việt Nam được hình thành vào năm 1975 khi Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam thì ngành dầu khí Việt Nam cũng đã tồn tại được 40 năm. Từ dòng khí thiên nhiên được khai thác đầu tiên (19 tháng 4 năm 1981) từ mỏ Tiền Hải C ở tỉnh Thái Bình đến tấn dầu thô đầu tiên (26 tháng 6 năm 1986) khai thác từ mỏ Bạch Hổ ở thềm lục địa Nam Việt Nam, cho đến ngày 01 tháng 01 năm 2014,Việt Nam đã khai thác được 373 triệu tấn dầu và 127 tỷ mét khối khí đốt từ nhiều mỏ ở cả trên đất liền và thềm lục địa, đưa ngành
 • 5. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 5 dầu khí Việt Nam trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đưa Việt Nam vào danh sách các nước sản xuất dầu mỏ và khí đốt trên thế giới. 1.3. Khai thác chế biến dầu khí  Các giai đoạn tìm kiếm và khai thác dầu khí ở mỗi quốc gia có những cách phân chia khác nhau. Nhưng quy lại gồm các giai đoạn nghiên cứu khu vực, giai đoạn tìm kiếm – đánh giá và giai đoạn khai thác. - Giai đoạn nghiên cứu khu vực: Đánh giá các đặc trưng chính yếu về cấu trúc địa chất của các bể trầm tích và các khu vực, các phức hệ thạch học – địa tầng của chúng, dự báo tiềm năng dầu khí, xác định và lựa chọn thứ tự ưu tiên các khu vực và các phức hệ thạch học - địa tầng nhằm hoạch định với khối lượng cụ thể công tác tìm kiếm dầu khí tiếp theo. - Giai đoạn tìm kiếm – đánh giá: Nhằm phát hiện các mỏ dầu khí và đánh giá trữ lượng của chúng. - Giai đoạn khai thác: Sau khi trữ lượng dầu khí của mỏ đã được các cơ quan có thầm quyền phê duyệt sẽ tiến hành soạn thảo phương án phát triển sơ bộ, phương án phát triển tổng thể trong đó đề xuất các phương án về số lượng giếng khoan, sản lượng, phương pháp khai thác, các phương pháp gia tăng hệ số thu hồi, thu gom, vận chuyển sản phẩm, thiết bị và xây dựng mỏ, tính toán kinh tế, thu dọn mỏ…  Công nghệ khai thác dầu mỏ: với từng mỏ dầu khác nhau người ta sẽ có cách khai thác khác nhau mỏ dầu trên đất liền và mỏ dầu trên biển. - Khai thác dầu trên đất liền: Thường thì việc khai thác và công nghệ khai thác khá đơn giản khi họ chỉ cần khoan thẳng đến bể dầu và hút lên sản phẩm lên.
 • 6. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 6 Hình 1.3.1. Khai thác dầu khí trên đất liền - Khai thác dầu trên biển: Việc khai thác cũng tương tự như trên đất liền nhưng đòi hỏi phải có kinh phí lớn hơn và công nghệ cao hơn để thích nghi với các điều kiện trên biển các yếu tố thiên tai và môi trường hoạt động. Muốn khai thác dầu trên biển bắt buộc phải xây dựng dàn khoan rất lớn và được cố định ở ngoài khơi. Các mũi khoan dầu trên biển thường phải sâu hơn và đòi hỏi những quy định nghiêm ngặt để tránh tình trạng thất thoát dầu và gây ô nhiễm mội trường. Việc khai thác dầu trên biển cũng tốn chi phí bảo dưỡng và vận chuyển sản phẩm rất lớn. Hình 1.3.2. Dàn khoan dầu khí trên biển - Khai thác dầu đá phiến: Điểm khác biệt giữa dầu khí đá phiến với các mỏ dầu truyền thống là ở chỗ thay vì tập trung thành các túi dầu tập trung, dầu khí đá phiến nằm xen kẽ trong các lớp đá phiến một cách phân tán. Chính đặc điểm này khiến dầu khí đá phiến không thể khai thác theo kiểu khoan và bơm như với các mỏ dầu truyền thống được. Đầu tiên người ta khoan thẳng xuống từ 1-3 km tùy theo độ sâu của các vỉa đá phiến có chứa dầu khí. Tiếp đó, kỹ thuật khoan ngang sẽ giúp mũi khoan bẻ cua một góc 90 độ và tiếp tục khoan ngang vào vỉa đá với độ sâu từ 1-2km. Sau khi đã có giếng khoan rồi, người ta dùng một thiết bị đặc biệt để cách ly từng vùng một trong giếng khoan ngang và tạo ra các lỗ nhỏ trên
 • 7. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 7 thành giếng lẫn đá phiến bằng việc kích nổ các chất nổ chứa trong thiết bị đó. Một hỗn hợp dung dịch gồm nước, cát và hóa chất (trong đó, nước và cát chiếm đến 99,5%) được bơm thẳng xuống giếng ngang với áp lực cao. Dưới áp lực cao, hỗn hợp dung dịch bị đẩy mạnh vào các lỗ nhỏ trên thành giếng tiếp xúc trực tiếp với đá phiến và khiến cấu trúc đá phiến bị phá vỡ tạo thành nhiều khe nứt li ti về mọi hướng. Tiếp đó, nước được bơm ngược lên trên, chuyển đi xử lý. Dầu và khí sẽ theo những khe nứt này di chuyển ngược lên và được tách lọc trên mặt đất bằng những phương pháp tương tự như đã áp dụng với dầu khí truyền thống. Hình 1.3.3. Sự khác biệt khi khai thác dầu truyền thống cà dầu khí đá phiến  Công nghệ chế biến dầu khí: tùy theo tính chất thành phần của từng loại dầu khí mà người ta chế biến khác nhau. Đối với khí tự nhiên từ các mỏ riêng biệt thì chủ yếu là khí metan nên công việc chế biến khí tự nhiên đơn giản hơn. Còn về dầu thô và khí đồng hành họ sẽ tiến hành qua 3 công đoạn chính: xử lý dầu thô, chế biến dầu và chế biến các sản phẩm dầu mỏ. - Xử lý dầu thô:
 • 8. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 8 + Làm sạch khí: trong quá trình này họ tách các hợp chất không có ích trong khí ra như loại bỏ hơi nước khử khí H2S và các hợp chất lưu huỳnh khác. + Tách xăng khí: quá trình này họ thu lại các Hydrocacbon dễ bay hơi tồn tại dưới dạng hơi bằng cách ngưng tụ hoặc hấp thụ để thu được xăng khí. + Tách khí thành các sản phẩm riêng biệt: quá trình này được thực hiện bằng phương pháp hấp thụ, hấp thụ chọn lọc và chưng cất ở các nhiệt độ khác nhau. - Chế biến dầu: + Xử lý dầu trước khi chê biến: quá trình này họ sẽ loại bỏ các tạp chất cũng như tách khí đồng hành còn sót lại. + Chưng cất: được chia thành 2 giai đoạn là chưng cất ở áp suất thường giai đoạn này cho ra các sản phẩm làm nhiên liệu (như Xăng, dầu phản lực, dầu hỏa, dầu DO, dầu nặng Xola, dầu Mazut). Tiếp đến là đến giai đoạn chưng cất chân không các sản phẩm của giai đoạn này cho ra các sản phẩm dầu bôi trơn và nhựa đường. + Tinh chế các sản phẩm dầu mỏ: ở đây họ đưa các sản phẩm vào tinh chế một lần nữa để loại bỏ các chất có thể gây hai cho động cơ và máy móc như lưu huỳnh các axit hữu cơ các tạp chất ảnh hưởng đến độ cháy của dầu,… - Chế biến các sản phẩm dầu mỏ: Giai đoạn này sẽ giúp chuyển đổi các loại dầu có các phân tử Hydrocacbon mạch dài thành các phân tử có mạch ngắn hơn nhẹ hơn quá trình dùng các phương pháp Cracking và refoming. Sản phẩm của quá trình này phần lớn là các dầu nhẹ và xăng.  Vận chuyển dầu khí: đối với dầu cả dầu thô cũng như các sản phẩm dầu thì có thể vận chuyển bằng đường ống hoặc chứa trong thùng, trong bồn các xe, tàu vận chuyển chuyên dụng. Còn về khí đốt thì việc vận chuyển khó khăn, và kinh phí cao hơn. Chúng ta có thể vận chuyển khí bằng đường ống hoặc phải nén khí với áp suất cao đưa về thể lỏng để vận chuyển trên đường bộ hoặc đường thủy.
 • 9. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 9 1.4. Ngành công nghiệp dầu khí Công nghiệp dầu khí bao gồm các hoạt động khai thác, chiết tách, lọc, vận chuyển (thường bằng các tàu dầu và đường ống), và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ. Phần lớn các sản phẩm của ngành công nghiệp này là dầu nhiên liệu và xăng. Dầu mỏ là nguyên liệu thô dùng để sản xuất các sản phẩm hóa học như dược phẩm, dung môi, phân bón, thuốc trừ sâu và nhựa tổng hợp. Ngành công nghiệp dầu khí là một ngành mang tính tổng hợp và đa dạng cao. Công nghiệp dầu khí là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, rủi ro nhiều và lợi nhuận cao. Ngành công nghiệp dầu khí là ngành công nghệ cao. Thăm dò khai thác dầu khí là ngành khai thác khoáng sản nằm sâu trong lòng đất được hình thành từ các trầm tích hàng ngàn năm trước nên việc thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên này đòi hỏi công nghệ hiện đại, chi phí đầu tư lớn hơn so với các ngành công nghiệp khác. Ngành công nghiệp dầu mỏ phân chia "dầu thô" theo khu vực mà nó xuất phát (ví dụ "West Texas Intermediate" (WTI) hay "Brent") thông thường theo tỷ trọng và độ nhớt tương đối của nó ("nhẹ", "trung bình" hay "nặng"); các nhà hóa dầu còn nói đến chúng như là "ngọt", nếu nó chứa ít lưu huỳnh, hoặc là "chua", nếu nó chứa đáng kể lưu huỳnh và phải mất nhiều công đoạn hơn để có thể sản xuất nó theo các thông số hiện hành. Các thùng (barrel) tiêu chuẩn trên thế giới là: - Hỗn hợp Brent, bao gồm 15 loại dầu mỏ từ các mỏ thuộc hệ thống mỏ Brent và Ninian trong khu vực lòng chảo Đông Shetland trên biển Bắc. Dầu mỏ được đưa vào bờ thông qua trạm Sullom Voe ở Shetlands. Dầu mỏ sản xuất ở châu Âu, châu Phi và dầu mỏ khai thác ở phía tây của khu vực Trung Cận Đông được đánh giá theo giá của dầu này, nó tạo thành một chuẩn (benchmark) đánh giá dầu. - West Texas Intermediate (WTI) cho dầu mỏ Bắc Mỹ. - Dubai được sử dụng làm chuẩn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương của dầu mỏ Trung Cận Đông.
 • 10. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 10 - Tapis (từ Malaysia, được sử dụng làm tham chiếu cho dầu mỏ nhẹ Viễn Đông). - Minas (từ Indonesia, được sử dụng làm tham chiếu cho dầu mỏ nặng Viễn Đông). - Giỏ OPEC bao gồm: + Arab Light Ả Rập Saudi + Bonny Light Nigeria + Fateh Dubai + Isthmus Mexico (không OPEC) + Minas Indonesia + Saharan Blend Algérie + Tia Juana Light Venezuela 2. Trữ lượng dầu khí 2.1. Khái quát Tổng tài nguyên dầu khí là toàn bộ dầu khí tồn tại tự nhiên nằm trong vỏ trái đất hay còn gọi là toàn bộ dầu khí tại chỗ ban đầu, tính được ở thời điểm nhất định. Tổng tài nguyên dầu khí được phân ra tài nguyên đã được phát hiện và tài nguyên chưa phát hiện.  Tài nguyên dầu khí đã phát hiện Là lượng dầu khí tại chỗ tính được ở thời điểm nhất định trong một cấu tạo cụ thể, mà sự có mặt của dầu khí đã được phát hiện bằng giếng khoan. Tài nguyên dầu khí đã phát hiện được gọi là trữ lượng dầu khí tại chỗ. Trữ lượng dầu khí tại chỗ theo mức độ nghiên cứu địa chất và khả năng đưa thân dầu, khí hoặc mỏ vào phát triển được chia thành tổng lượng dầu khí đã khai thác, trữ lượng có thể phát triển và trữ lượng chưa thể phát triển. Tổng lượng dầu khí đã khai thác là sản lượng dầu khí cộng dồn đã khai thác được từ thân hoặc mỏ dầu khí tới thời điểm tính trữ lượng dầu khí.
 • 11. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 11 Trữ lượng dầu khí tại chỗ có thể phát triển là trữ lượng dầu khí của các tích tụ dầu khí đã được phát hiện, có thể làm cơ sở để thiết kế khai thác thương mại bằng công nghệ, kỹ thuật phù hợp với các điều kiện kinh tế và pháp luật hiện hành vào thời điểm tính trữ lượng dầu khí. Trữ lượng dầu khí tại chỗ có thể phát triển mà theo mức độ tin cậy được phân thành trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp xác minh và trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp chưa xác minh. Trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp xác minh là trữ lượng dầu khí của các thân chứa dầu khí mà trong quá trình thử vỉa đã thu được dòng dầu khí có giá trị thương mại trong các điều kiện kinh tế- kỹ thuật hiện tại. Trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp chưa xác minh được phân thành trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp có khả năng và trữ lượng dầu khí tại chỗ cấp có thể. Trữ lượng dầu khí tại chỗ chưa thể phát triển là trữ lượng dầu khí của các tích tụ dầu khí đã được phát hiện, nhưng chưa thể đưa vào khai thác thương mại vào thời điểm tính trữ lượng dầu khí vì các lý do kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, môi trường và các chỉ tiêu khác. Trữ lượng dầu khí tại chỗ chưa thể phát triển được phân thành các cấp xác minh, có khả năng và có thể.  Tài nguyên dầu khí chưa phát hiện Là lượng dầu khí tại chỗ ước tính được ở thời điểm nhất định, hoặc được dự báo khả năng tồn tại trong các tích tụ và có thể được phát hiện bằng các giếng khoan tìm kiếm, thăm dò trong tương lai. Phụ thuộc vào mức độ nghiên cứu địa chất, tài nguyên dầu khí chưa phát hiện được phân chia thành tài nguyên dầu khí triển vọng, tài nguyên dầu khí tiềm năng và tài nguyên dầu khí dự báo.  Trữ lượng dầu khí thu hồi Là tổng của lượng dầu khí dự kiến sẽ thu hồi từ trữ lượng dầu khí tại chỗ có thể phát triển trong một giới hạn thời gian nhất định, bằng công nghệ, kỹ thuật được lựa chọn phù hợp với các điều kiện kinh tế, pháp luật hiện hành vào thời điểm tính trữ lượng dầu khí và tổng lượng dầu khí đã khai thác được. 2.2. Trữ lượng dầu khí thương mại trên thế giới a. Trữ lượng dầu thô
 • 12. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 12 Trữ lượng dầu thô dự trữ đã chứng minh tính bằng thùng. Trữ lượng dầu mỏ được chứng minh bằng cách phân tích các dữ liệu địa chất và kỹ thuật, có thể được ước tính với một mức độ cao để thương mại hóa thu hồi vào một ngày nhất định trong tương lai của các bể chứa được biết đến và trong điều kiện kinh tế hiện nay. Hình 2.2.1. Bản đồ phân bố tài nguyên dầu thô trên thế giới (nguồn EIA) Theo số liệu vào tháng 1 năm 2015 thì trên toàn thế giới trữ lượng dầu thô dự trữ đã được chứng mình vào khoảng 1,689,078,618,100 thùng (theo CIA Năm 2015). Trong đó 5 nước dẫn đầu là Venezuela có khoảng 298,400,000,000 thùng, Saudi Arabia khoảng 268,300,000,000 thùng, Canada khoảng 172,500,000,000 thùng, Iran khoảng 157,800,000,000 thùng, Iraq khoảng 144,200,000,000 thùng. Việt Nam theo thống kê của CIA năm 2015 có trữ lượng dự trữ dầu thô xếp thứ 25 thế giới với khoảng 4,400,000,000 thùng chỉ chiếm khoảng 0.26% tổng trữ lượng toàn thế giới. Trữ lượng dầu thô trên thế giới phân bố rất không đồng đều không đồng đều khí tổng trữ lượng của 5 quốc gia có trữ lượng lớn nhất chiếm đến hơn 61% trữ lượng dầu mỏ của toàn thế giới.
 • 13. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 13 Hình 2.2.2. Biểu đồ thể hiện tỷ trọng của các nước về trữ lượng dự trữ dầu thô trên thế giới năm 2015. (theo CIA World Factbook) Vì trữ lượng dự trữ dầu thô ở đây là trữ lượng thương mại và là do khảo sát địa chất và ước lượng nên đây chỉ là con số tương đối và có sự thay đổi theo các năm dựa theo số mỏ được khảo sát thêm và số mỏ được đưa vào thương mại. Như theo thống kê năm 1980 trữ lượng dầu thô của Saudi Arabia đứng đầu thế giới với khoảng trên 150 triệu thùng tiếp theo đó là Iran khoảng trên 50 triệu thùng và tiếp đến là Iraq, Venezuela, Canada. Đến năm 2005 các vị trên được thay đổi khi đướng đầu vẫn là Saudi Arabia, thứ 2 là Canada tiếp đến là Iran, Iraq và Venezuela. Đến năm 2013 các vị trí lại được thay đổi khi dẫn đầu là Venezuela, Saudi Arabia, tiếp đến là Canada, Iran và Iraq. Venezuela 17.67% Saudi Arabia 15.88% Canada 10.21% Iran 9.34% Iraq 8.54% Vietnam 0.26% Các nước khác 38.10% Venezuela Saudi Arabia Canada Iran Iraq Vietnam Các nước khác
 • 14. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 14 Hình 2.2.3. Biểu đồ sự thay đổi về trữ lượng thương mại dầu thô của 5 nước dẫn đầu về trữ lượng dầu thô từ năm 1980-2013. (nguồn EIA) b. Trữ lượng khí đốt Tính chất về trữ lượng và phân bố khí đốt cũng tương tự như dầu thô đặc trưng về tính không đồng đều và sự thay đổi tùy thuộc vào khả năng thương mại và công nghệ khai thác. Theo thống kê của CIA năm 2014 thì trên thế giới khí đốt phân bố ở trong khoảng 106 quốc gia và có khoảng 158,835,109,300,000 m3 khí. Trong đó 5 nước dẫn đầu chiếm khoảng 59% tổng trữ lượng khí đốt trên thế giới đầu tiên là Iran với 34,020 tỷ m3 khí tiếp đến là Qatar với 25,070 tỷ m3 , Turkmenistan: 17,500 tỷ m3, Mỹ: 8,734 tỷ m3, Saudi Arabia: 8,235 tỷ m3. Cũng theo thống kê của CIA thì Việt Nam đứng thứ 29 với 699.4 triệu m3 khí đốt.
 • 15. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 15 Hình 2.2.4 Biểu đồ thể hiện tỷ trọng của các nước về trữ lượng dự trữ khí đốt trên thế giới năm 2014 (theo CIA World Factbook) 3. Sản lượng khai thác dầu khí 3.1. Sản lượng khai thác dầu mỏ Khai thác dầu mỏ đòi hỏi công nghệ và tiềm năng khai thác nên sẽ gắn liền với trữ lượng dự trữ của các quốc gia. Trên thế giới hiện có khoảng 101 quốc gia tham gia vào khai thác dầu thô. Theo thống kê của CIA năm 2014 thì trung bình mỗi ngày cả thế giới khai thác lên khoảng 80,580,463 thùng dầu. Như vậy thì mỗi năm thế giới khai thác lên 29,411,868,995 thùng dầu với trữ lượng dự trữ năm 2015 là 1,689,078,618,100 thùng, nếu không có sự thay đổi về trữ lượng dự trữ và sản lượng khai thác thì có thể nói trong khoảng 57 năm nữa chúng ta sẽ hết dầu. IRAN 21.42% QATAR 15.78% TURKMENISTAN 11.02%UNITED STATES 5.50% SAUDI ARABIA 5.18% VIETNAM 0.44% Các Quốc gia khác 40.66% IRAN QATAR TURKMENISTAN UNITED STATES SAUDI ARABIA VIETNAM Các Quốc gia khác
 • 16. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 16 Hình 3.1.1. Bản đồ các nước khai khác dầu thô trên thế giới (nguồn EIA) Trong số 101 quốc gia tham gia khai thác dầu mỏ thì trong đó sản lượng khai thác của 5 quốc gia khai thác nhiều nhất chiếm khoảng 46% tổng sản lượng toàn thế giới. Theo thống kê của CIA năm 2014 thì đứng đầu về sản lượng là Nga sản lượng khoảng 10.840 triệu thùng/ngày, Saudi Arabia khoảng 9.735 triệu thùng/ngày, Mỹ: 8.653 triệu thùng/ngày, Trung Quốc: 4.189 triệu thùng/ngày và Iran 3.614 triệu thùng/ngày. Việt Nam có sản lượng khai thác là 298.4 nghìn thùng mỗi ngày và xếp thứ 32 thế giới về sản lương khai thác.
 • 17. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 17 Hình 3.1.2. Bản đồ thể hiện sản lượng khai thác dầu thô trên thế giới năm 2010 (nguồn EIA) Bảng 3.1.1. Danh sách một số quốc gia khai thác dầu thô theo sản lượng trên thế giới năm 2014. (theo CIA World Factbook) (đơn vị thùng/ngày) 3.2. Sản lượng khai thác khí đốt. Tương tự như dầu mỏ việc khai thác khí đốt cũng cần đến công nghệ cao và nguồn tài nguyên ngoài ra việc khai thác khí đốt còn phải xét đến khả năng vận chuyển và lưu trữ. Theo thống kê của CIA năm 2014 thì trung bình mỗi năm cả thế giới khai thác khoảng 3,562,564,200,000 m3 khí. Cũng bằng 1 RUSSIA 10,840,000 2 SAUDI ARABIA 9,735,000 3 UNITED STATES 8,653,000 4 CHINA 4,189,000 5 IRAN 3,614,000 6 CANADA 3,603,000 7 IRAQ 3,368,000 8 UNITED ARABEMIRATES 2,820,000 9 KUWAIT 2,619,000 10 VENEZUELA 2,500,000 11 MEXICO 2,459,000 12 NIGERIA 2,423,000 13 BRAZIL 2,255,000 14 ANGOLA 1,742,000 15 KAZAKHSTAN 1,632,000 16 NORWAY 1,568,000 17 QATAR 1,540,000 18 ALGERIA 1,420,000 19 EUROPEAN UNION 1,411,000 20 COLOMBIA 989,900 … … … 32 VIET NAM 298,400
 • 18. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 18 phép tính đơn giản nếu sản lượng khai thác và trữ lượng dự trữ không có sự thay đổi thì vào khoảng 44 năm nữa là khí đốt trên thế giới cũng hết. Hình 3.2.1. Bản đồ thể hiện sản lượng khai thác khí đốt tại các quốc gia trên thế giới năm 2013 (nguồn EIA) Hiện nay trên thế giới có khoảng 95 quốc gia tham gia vào khai thác khí đốt trong đó có sản lượng lớn nhất là Mỹ với khoảng 728.2 tỷ m3 mỗi năm tiếp đến là Nga với 578.7 tỷ m3/năm, Iran: 172.6 tỷ m3/năm, Qatar: 158.5 tỷ m3/năm, Canada: 151.2 tỷ m3/năm. Việt Nam cũng khải thác khí với sản lượng 8.8 tỷ m3/năm xếp thứ 45 thế giới về sản lượng khai thác.
 • 19. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 19 Hình 3.2.2. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi về sản lượng khai thác khí đốt của 5 nước dẫn dầu từ năm 1980-2013. (nguồn EIA) Bảng 3.2.1. Danh sách một số quốc gia khai thác khí đốt theo sản lượng trên thế giới năm 2014. (theo CIA World Factbook) đơn vị (m3 ) 1 UNITED STATES 728,200,000,000 2 RUSSIA 578,700,000,000 3 IRAN 172,600,000,000 4 QATAR 158,500,000,000 5 CANADA 151,200,000,000 6 EUROPEAN UNION 132,300,000,000 7 CHINA 121,500,000,000 8 NORWAY 112,600,000,000 9 SAUDI ARABIA 102,400,000,000 10 TURKMENISTAN 84,800,000,000 11 ALGERIA 79,650,000,000 12 INDONESIA 70,400,000,000 13 NETHERLANDS 70,250,000,000 14 MALAYSIA 64,000,000,000 15 AUSTRALIA 62,720,000,000 16 UZBEKISTAN 59,630,000,000 17 EGYPT 57,600,000,000 18 UNITED ARABEMIRATES 54,600,000,000 19 MEXICO 45,400,000,000 20 TRINIDADANDTOBAGO 42,800,000,000 … … … 45 VIET NAM 8,800,000,000 4. Tiệu thụ dầu khí 4.1. Tiêu thụ sản phẩm dầu Các sản phẩm dầu thô tiêu thụ bao gồm các sản phẩm phục vụ ngành năng lượng và làm nhiên liệu trực tiếp như Xăng, DO, FO, dầu hỏa, dầu phản lực,…hoặc tham gia vào chuỗi biến biến đổi đến năng lượng cuối cùng là điện, ngoài ra còn phục vụ mục đích phi năng lượng trong công nghiệp
 • 20. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 20 hóa chất như để chế tạo nhựa, sơn, hóa mỹ phẩm,…. Ở đây ta chỉ xét đến các sản phẩm dầu đã tinh chế để phục vụ cho ngành năng lượng và tính theo đơn vị tương đương là thùng dầu. Tùy thuộc vào từng điều kiện của từng quốc gia như dân số, khoa học công nghệ, kinh tế, phương tiện sử dụng mà việc tiêu thụ các sản phẩm dầu có sự khác biệt. Mỗi ngày trên thế giới tiêu thụ hết khoảng 97,498,381 thùng dầu theo thống kê năm 2013 của CIA. Trong đó 5 nước, khu vực tiêu thụ nhiều nhất là Mỹ tiêu thụ khoảng 19.11 triệu thùng/ngày tiếp đến là các nước, EU, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ lần lượt tiêu thụ 11.12 triệu th/ngày, 9.879 triệu th/ngày, 6.053 triệu th/ngày, 4.433 triệu th/ngày. Theo số liệu trên thì mỗi năm toàn thế giới tiêu thụ hết khoảng 35.5 tỷ thùng dầu. Việt Nam tiêu thụ khoảng 150.5 nghìn thùng dầu mỗi ngày và đứng thứ 64 thế giới về tiêu thụ các sản phẩm dầu. Hình 4.1.1 Biểu đồ thể hiện tỷ trọng của một số quốc gia tiêu thụ các sản phẩm dầu so với toàn thế giới năm 2014. (theo CIA World Factbook) Lượng tiệu của 5 nước tiêu thụ nhiều nhất chiếm khoảng 52% lượng tiêu thụ toàn thế giới nên việc ảnh hưởng của nước này đến thị trường dầu mỏ Mỹ 19.60% EU 11.41% Trung Quốc 10.13% Nga 6.21% Ấn Độ 4.55% Việt Nam 0.15% Các quốc gia khác 47.95% Mỹ EU Trung Quốc Nga Ấn Độ Việt Nam Các quốc gia khác
 • 21. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 21 thế giới là khá lớn. Tỷ trọng lượng tiêu thụ dầu của Việt Nam là quá nhỏ so với thế giới. Bảng 4.1.1. Danh sách một số quốc gia tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới năm 2013. (theo CIA World Factbook) (đơn vị thùng/ngày) 4.2. Tiêu thụ các sản phẩm khí đốt Khí đốt và các sản phẩm khí thường dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hoặc phục vụ cho việc đun nấu và sưởi ấm ngoài ra một phần nhỏ khí đốt được dùng làm nhiên liệu cho động cơ chạy khí. Theo CIA năm 2014 toàn thế giới tiêu thụ khoảng 3,806,939,655,000 m3 khí đốt tập trung chủ yếu ở các nước lớn có dân số đông và các nước có kinh tế phát triển dùng khí đốt để phục vụ cho việc sửi ấm. 1 UNITED STATES 19,110,000 2 EUROPEAN UNION 11,120,000 3 CHINA 9,879,000 4 RUSSIA 6,053,000 5 INDIA 4,433,000 6 JAPAN 3,294,000 7 KOREA,SOUTH 2,697,000 8 BRAZIL 2,554,000 9 GERMANY 2,150,000 10 SAUDI ARABIA 1,971,000 11 CANADA 1,894,000 12 IRAN 1,823,000 13 ITALY 1,506,000 14 MEXICO 1,438,000 15 UNITED KINGDOM 1,409,000 16 PHILIPPINES 1,373,000 17 FRANCE 1,270,000 18 SPAIN 1,250,000 19 THAILAND 1,197,000 20 NETHERLANDS 1,186,000 .. … … 64 VIETNAM 150,500
 • 22. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 22 Bảng 4.2.1. Danh sách một số quốc gia tiêu thụ khí đốt trên thế giới năm 2014. (theo CIA World Factbook) (đơn vị m3 ) Năm nước tiêu thụ nhiều nhất chiếm khoảng 50% tổng tiêu thụ toàn thế giới đó là Mỹ, Nga, EU, Trung Quốc và Iran. Việt Nam đứng thứ 48 về tiêu thụ khí đốt trên thế giới chỉ chiếm khoảng 0.23% tổng tiêu thụ của toàn thế giới. Mỹ 19.95% Nga 10.75% EU 10.16% Trung Quốc 4.74% Iran 4.47% VIETNAM 0.23% Các quốc gia khác 49.70% Mỹ Nga EU Trung Quốc Iran VIETNAM Các quốc gia khác 1 UNITED STATES 759,400,000,000 2 RUSSIA 409,200,000,000 3 EUROPEAN UNION 386,900,000,000 4 CHINA 180,400,000,000 5 IRAN 170,200,000,000 6 JAPAN 134,300,000,000 7 CANADA 104,400,000,000 8 SAUDI ARABIA 102,400,000,000 9 GERMANY 77,480,000,000 10 MEXICO 73,260,000,000 11 UNITED KINGDOM 70,240,000,000 12 UNITED ARAB EMIRATES 66,690,000,000 13 ITALY 61,910,000,000 14 EGYPT 52,720,000,000 15 THAILAND 52,270,000,000 16 INDIA 50,600,000,000 17 TURKEY 48,450,000,000 18 ARGENTINA 47,990,000,000 19 KOREA, SOUTH 47,760,000,000 20 UKRAINE 47,000,000,000 … … … 48 VIET NAM 8,800,000,000
 • 23. Kinhtế dầu khí Phạm Lê Nguyên 20136138 23 Hình 4.2.1. Biểu đồ tỷ trọng tiêu thụ khí đốt của một số nước trên thế giới năm 2014. (theo CIA World Factbook) Kết luận Ngành công nghiệp dầu khí là ngành mang tính quốc tế cao. Khai thác, chế biến và phân phối dầu khí mang tính toàn cầu. Tính quốc tế của các hoạt động dầu khí còn thể hiện ở chỗ do công nghệ cao và mang tính chuyên ngành sâu, hầu như mọi công ty không thể tự mình thực hiện toàn bộ chuỗi công việc. Dầu khí là một dạng năng lượng quan trọng và mang tính chủ đạo trong hệ thống năng lượng. Sản phẩm của dầu khí đa dạng và có mặt trong mọi lĩnh vực kinh tế. Ngành công nghiệp dầu khí mang tính toàn cầu và là loại hàng hóa có tính thương mại quốc tế cao nhất khi có đến khoảng 60% sản lượng giao dịch quốc tế. Việc khai thác và tiêu thụ dầu khí tập trung một phần lớn vào một số nước nên khi các nước này thay đổi quyết định về cung ứng hay tiêu thụ thì sẽ làm ảnh hưởng đến nền công nghiệp dầu khí toàn cầu. Vì nền công nghiệp dầu khí là ngành chủ chốt và là ngành đầu vào của hầu hết các ngành kinh tế khác nên nến nền công nghiệp dầu khí bị biến động thì sẽ tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế trên thế giới. Ngoài ra do ngành công nghiệp dầu khí là một ngành mang lại lợi nhuận rất cao và có vị thế lớn nên nó còn được chi phối bởi các yếu tố chính trị.