SlideShare a Scribd company logo
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Viện Kinh Tế & Quản Lý
Bộ môn Kinh Tế Dầu Khí
Hà Nội 03/2016
GVHD: Ths. Phạm Mai Chi
Những Chính Sách Tới Hoạt Động
Khai Thác Dầu Khí
DANH SÁCH NHÓM 9
Phạm Lê Nguyên 201361381.
Nguyễn Tiến Sinh 201361862.
Trần Duy Hiệp 201355753.
Đoàn Văn Phê 201363114.
Tạ Thanh Bình 201351245.
Kinh tế dầu khí 23/25/2016
NỘI DUNG
Hoạt động khai thác dầu khí1
2 Những chính sách với hoạt động khai thác
Kinh tế dầu khí 33/25/2016
3 Các ưu nhược đểm
Hoạt động khai thác dầu khí
Kinh tế dầu khí 43/25/2016
1. Hoạt động thăm dò
 Là hoạt động tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng thương mại
 Các dự án thăm dò 2013 có tổng cộng 26 giếng khoan thăm dò
 Trữ lượng dầu thương mại đang ngày càng cạn kiệt => việc thăm dò thêm các mỏ dầu
có khả năng khai thác là rất quan trọng
 HD thăm dò còn có sự hợp tác vs nc ngoài như Nga, Ấn Độ..
Nhà nước cần có chính sách tạo điều kiện cho các công ty, doanh
nghiệp trong nước cũng như quốc tế có thể thuận lợi đầu tư vào
các dự án thăm dò dầu khí tại VN
Hoạt động khai thác dầu khí
Kinh tế dầu khí 53/25/2016
2. Hoạt động khai thác
 Là hoạt động hút dầu tại các giếng dầu phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất
khẩu.
 Các dự án đang được đẩy mạnh khai thácSản lượng 5 tháng đầu năm dầu đạt 7,6
triệu tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ,sản lượng khai thác khí ước đạt 4,5 tỷ m3, tăng
1,6% so với cùng kỳ.
 Đưa thêm nhiều mỏ vào khai thác như mỏ Hải Sư Trắng, mỏ Hải Sư Đen, mỏ Thỏ
Trắng, mỏ West Desaru, giếng Mộc Tinh 1.
 Giá dầu thế giới đang ở mức rất thấp trong nhiều năm gần đây và vẫn đang có xu
hướng giảm, vì vậy nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ các công ty khai thác dầu
để tiếp tục được hđ khai thác.
Những chính sách với hoạt động khai thác
Kinh tế dầu khí 63/25/2016
 Mở cửa hợp tác
Một số nước đặc biệt coi trọng mở của hợp tác thể hiện rõ nhất ở những nước mới
chuyển đổi kinh tế từ cơ chế cũ sang cơ chế thị trường. Hình thức thông qua như
mở rộng việc đấu thầu quốc tế có các định chế, cơ chế bảo đảm cho nhà đầu tư tự
do chuyển vốn…
 Tăng cường bổ sung năng lực tài chính cho các công ty đầu tư trong nước
Nhằm tạo ra các tập đoàn dầu khí mạnh có thể đảm đương các công việc dầu khí
tự lực và nhanh chóng làm chủ công nghệ sản xuất.
Các khoản thu khác từ các hoạt động dịch vụ và khai thác tự lực sẽ được bổ sung
nguồn tái đầu tư
Những chính sách với hoạt động khai thác
Kinh tế dầu khí 73/25/2016
 Tín dụng đầu tư
Chính phủ cho phép nhà thầu được thu hồi chi phí vược trên mức phí đầu tư thực tế
với một tỷ lệ nhất định
Mức tín dụng đầu tư được quy định cụ thể đối với từng loại diện tích tìm kiếm, thăm dò
và khai thác tùy thuộc vào mức độ khó khăn của việc tiến hành công việc.
 Chính sách dầu thu hồi chi phí
Chính sách dầu thu hồi chi phí rất quan trọng các quyết đinh đầu tư, nhà đầu tư được
thu hồi với tỷ lệ cao tùy thuộc vào tính chất và điều kiện của hợp đồng.
Nhà thầu tìm kiếm thằm dò dầu khí không phát hiện ra dầu khí thì được bảo lưu chi
phí có thời hạn đề trong trường hợp tiếp tục thăm dò mà có phát hiện thương mại thì
sẽ được hoàn phí
Những chính sách với hoạt động khai thác
Kinh tế dầu khí 83/25/2016
 Ban hành các văn bản pháp quy về quản lý các hoạt động dầu khí
Việc ban hành pháp luật về quản lý các hoạt động dầu khí nhằm mục đích bảo đảm
quyền lợi và lợi ích cho các bên tham gia khai thác dầu khí và nhà nước, tạo mối
ràng buộc chặt chẽ hơn trong việc khai thác dầu khí.
 Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của nhà thầu
Nhà nước quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của nhà thầu, chủ thể khai thác dầu
khí sẽ được hưởng các quyền lợi từ chính sách ưu đãi của nhà nước, tuy nhiên
song song với đó là việc thực hiện nghĩa vụ của mình như: tuân thủ luật pháp, thực
hiện các cam kết trong hợp đồng dầu khí...
Những chính sách với hoạt động khai thác
Kinh tế dầu khí 93/25/2016
 Qui định tỉ lệ cổ phần của các công ti trong nước
Nhằm đạt được ưu thé trong việc quản lý và định đoạt được những vấn đề khó
khăn khi không thống nhất đc các quyết định khí khăn trong hội đồng quản lý.
 Các chính sách về ngoại hối. Được tự do chuyển đổi ngoại tệ đầu tư, chuyển tiền ra
nước ngoài.
 Chính sách trong khai thác chung
Thể hiện trong việc cùng nhau khai thác những lô dàu mà các nước đang trành
chấp, các diện tích trồng lấn…
Ưu nhược điểm của chính sách và những đề suất
Kinh tế dầu khí 103/25/2016
 Ưu điểm
Các hình thức khuyến khích, ưu đãi của Chính phủ đối với các
nhà thầu thăm dò khai thác dầu khí bao gồm biện pháp về kinh tế, tài
chính, thuế được ban hành theo từng nhóm giúp hỗ trợ, kích thích
các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào ngành dầu khí giúp cho
ngành phát triển
Ưu nhược điểm của chính sách và những đề suất
Kinh tế dầu khí 113/25/2016
 Nhược điểm
Các thủ tục hành chính nước ta còn nhiều điều bất cập, nhiều và
phức tạp làm cho các đơn vị nhà thầu còn khó khăn trong việc nhận
thầu cũng như triển khai công trình.
Ưu nhược điểm của chính sách và những đề suất
Kinh tế dầu khí 123/25/2016
Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí

More Related Content

Viewers also liked

Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiNgành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Nguyên Phạm
 
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiBtl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Nguyên Phạm
 
Ngành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tgNgành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tg
Nguyên Phạm
 
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sửNgành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Nguyên Phạm
 
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Nguyên Phạm
 
Giá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giớiGiá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giới
Nguyên Phạm
 
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượngBài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Phú Khánhh
 
Báo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíBáo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíanhdung292
 
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Nguyên Phạm
 
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Vcoi Vit
 
Dầu mỏ khí thiên nhiên
Dầu mỏ khí thiên nhiênDầu mỏ khí thiên nhiên
Dầu mỏ khí thiên nhiên
Nguyễn Nhân
 
TĐMN presentation
TĐMN presentationTĐMN presentation
TĐMN presentation
Nhuel Neo
 
Tổ chức opec
Tổ chức opecTổ chức opec
Tổ chức opec
Nguyên Phạm
 
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
Bản thảo tl
Bản thảo tlBản thảo tl
Bản thảo tlTai Nguyen
 
Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2010
Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2010Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2010
Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2010
Oil Gas Vietnam
 
Petroleum Industry
Petroleum IndustryPetroleum Industry
Petroleum Industry
Chemist Sohaib
 
Công nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuCông nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuKun Con
 
Petroleum industry for_non_petroleum_staff
Petroleum industry for_non_petroleum_staffPetroleum industry for_non_petroleum_staff
Petroleum industry for_non_petroleum_staff
JOEY S.
 
Petroleum Engineering
Petroleum EngineeringPetroleum Engineering
Petroleum Engineering
gueste29533
 

Viewers also liked (20)

Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiNgành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
 
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giớiBtl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Btl ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
 
Ngành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tgNgành cn dầu khí tg
Ngành cn dầu khí tg
 
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sửNgành cn dầu khí vn lịch sử
Ngành cn dầu khí vn lịch sử
 
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
Ngành cn dầu khí vn (tlsxtt)
 
Giá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giớiGiá dầu khí thế giới
Giá dầu khí thế giới
 
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượngBài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
Bài tập lớn số 1 Quy hoạch và phát triển năng lượng
 
Báo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khíBáo cáo kinh tế dầu khí
Báo cáo kinh tế dầu khí
 
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
Tổ chứ dạy học theo dự án phần sinh thái học sinh học lớp 12 trung học phổ t...
 
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
Giao trinh-hoa-hoc-dau-mo-va-khi diendandaihoc.vn-10265593128122011
 
Dầu mỏ khí thiên nhiên
Dầu mỏ khí thiên nhiênDầu mỏ khí thiên nhiên
Dầu mỏ khí thiên nhiên
 
TĐMN presentation
TĐMN presentationTĐMN presentation
TĐMN presentation
 
Tổ chức opec
Tổ chức opecTổ chức opec
Tổ chức opec
 
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
Th s02.015 đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò...
 
Bản thảo tl
Bản thảo tlBản thảo tl
Bản thảo tl
 
Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2010
Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2010Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2010
Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2010
 
Petroleum Industry
Petroleum IndustryPetroleum Industry
Petroleum Industry
 
Công nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuCông nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầu
 
Petroleum industry for_non_petroleum_staff
Petroleum industry for_non_petroleum_staffPetroleum industry for_non_petroleum_staff
Petroleum industry for_non_petroleum_staff
 
Petroleum Engineering
Petroleum EngineeringPetroleum Engineering
Petroleum Engineering
 

Similar to Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí

Luận văn: Quản lý về hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu
Luận văn: Quản lý về hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầuLuận văn: Quản lý về hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu
Luận văn: Quản lý về hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H...
LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H...LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H...
LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H...
nataliej4
 
Quản lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu, HAY
Quản lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu, HAYQuản lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu, HAY
Quản lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu, HAY
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu.docx
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu.docxLuận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu.docx
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu.docx
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Quy trình Tư vấn Niêm Yết
Quy trình Tư vấn Niêm YếtQuy trình Tư vấn Niêm Yết
Quy trình Tư vấn Niêm Yết
Mai Doan
 
20140415 shs - bc nam-bcthuongnien 2013
20140415  shs - bc nam-bcthuongnien 201320140415  shs - bc nam-bcthuongnien 2013
20140415 shs - bc nam-bcthuongnien 2013Diễn Đàn YouStock
 
PowerChương 2 - INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT
PowerChương 2 - INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTPowerChương 2 - INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT
PowerChương 2 - INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTKimphuongbuh
 
Công tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh
Công tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần than Vàng DanhCông tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh
Công tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh
luanvantrust
 
Luận văn: Vấn đề nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Vấn đề nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, 9 ĐIỂM!Luận văn: Vấn đề nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Vấn đề nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, 9 ĐIỂM!
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Luận văn: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, HAY
Luận văn: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, HAYLuận văn: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, HAY
Luận văn: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Powerpoint chương 2
Powerpoint chương 2Powerpoint chương 2
Powerpoint chương 2Kimphuongbuh
 
Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản
Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sảnChính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản
Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út
Pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê ÚtPháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út
Pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập và đáp...
Quản trị tài chính doanh nghiệp, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập và đáp...Quản trị tài chính doanh nghiệp, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập và đáp...
Quản trị tài chính doanh nghiệp, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập và đáp...
Man_Ebook
 
Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán
Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoánCơ cấu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán
Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Tiểu luận Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà việt nam đã tham gia.doc
Tiểu luận Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà việt nam đã tham gia.docTiểu luận Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà việt nam đã tham gia.doc
Tiểu luận Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà việt nam đã tham gia.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤
 
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty chế bi...
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty chế bi...Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty chế bi...
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty chế bi...
luanvantrust
 
Đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính công ty Viasimex. 9 ĐIỂM!
Đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính công ty Viasimex. 9 ĐIỂM!Đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính công ty Viasimex. 9 ĐIỂM!
Đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính công ty Viasimex. 9 ĐIỂM!
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
24329 rncryt0 gd0_20131118020348_65671
24329 rncryt0 gd0_20131118020348_6567124329 rncryt0 gd0_20131118020348_65671
24329 rncryt0 gd0_20131118020348_65671
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 

Similar to Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí (20)

Luận văn: Quản lý về hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu
Luận văn: Quản lý về hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầuLuận văn: Quản lý về hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu
Luận văn: Quản lý về hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu
 
LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H...
LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H...LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H...
LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H...
 
Quản lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu, HAY
Quản lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu, HAYQuản lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu, HAY
Quản lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu, HAY
 
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
Luận văn: Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí –LDVN Vietsov...
 
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu.docx
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu.docxLuận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu.docx
Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu.docx
 
Quy trình Tư vấn Niêm Yết
Quy trình Tư vấn Niêm YếtQuy trình Tư vấn Niêm Yết
Quy trình Tư vấn Niêm Yết
 
20140415 shs - bc nam-bcthuongnien 2013
20140415  shs - bc nam-bcthuongnien 201320140415  shs - bc nam-bcthuongnien 2013
20140415 shs - bc nam-bcthuongnien 2013
 
PowerChương 2 - INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT
PowerChương 2 - INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTPowerChương 2 - INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT
PowerChương 2 - INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT
 
Công tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh
Công tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần than Vàng DanhCông tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh
Công tác kế toán tài chính tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh
 
Luận văn: Vấn đề nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Vấn đề nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, 9 ĐIỂM!Luận văn: Vấn đề nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Vấn đề nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, 9 ĐIỂM!
 
Luận văn: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, HAY
Luận văn: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, HAYLuận văn: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, HAY
Luận văn: Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, HAY
 
Powerpoint chương 2
Powerpoint chương 2Powerpoint chương 2
Powerpoint chương 2
 
Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản
Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sảnChính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản
Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản
 
Pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út
Pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê ÚtPháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út
Pháp luật quản trị công ty cổ phần của Việt Nam và Ả Rập Xê Út
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập và đáp...
Quản trị tài chính doanh nghiệp, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập và đáp...Quản trị tài chính doanh nghiệp, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập và đáp...
Quản trị tài chính doanh nghiệp, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập và đáp...
 
Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán
Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoánCơ cấu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán
Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán
 
Tiểu luận Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà việt nam đã tham gia.doc
Tiểu luận Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà việt nam đã tham gia.docTiểu luận Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà việt nam đã tham gia.doc
Tiểu luận Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà việt nam đã tham gia.doc
 
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty chế bi...
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty chế bi...Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty chế bi...
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty chế bi...
 
Đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính công ty Viasimex. 9 ĐIỂM!
Đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính công ty Viasimex. 9 ĐIỂM!Đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính công ty Viasimex. 9 ĐIỂM!
Đề tài: Đánh giá thực trạng tài chính công ty Viasimex. 9 ĐIỂM!
 
24329 rncryt0 gd0_20131118020348_65671
24329 rncryt0 gd0_20131118020348_6567124329 rncryt0 gd0_20131118020348_65671
24329 rncryt0 gd0_20131118020348_65671
 

Recently uploaded

100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô HàNgân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
onLongV
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation ManagementQuan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
ChuPhan32
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
linh miu
 
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.pptChương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
PhiTrnHngRui
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
NguynDimQunh33
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
lmhong80
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
vivan030207
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
metamngoc123
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptxFSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
deviv80273
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
12D241NguynPhmMaiTra
 

Recently uploaded (18)

100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô HàNgân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation ManagementQuan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
 
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.pptChương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptxFSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
 

Những chính sách tới hoạt động khai thác dầu khí

 • 1. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Viện Kinh Tế & Quản Lý Bộ môn Kinh Tế Dầu Khí Hà Nội 03/2016 GVHD: Ths. Phạm Mai Chi Những Chính Sách Tới Hoạt Động Khai Thác Dầu Khí
 • 2. DANH SÁCH NHÓM 9 Phạm Lê Nguyên 201361381. Nguyễn Tiến Sinh 201361862. Trần Duy Hiệp 201355753. Đoàn Văn Phê 201363114. Tạ Thanh Bình 201351245. Kinh tế dầu khí 23/25/2016
 • 3. NỘI DUNG Hoạt động khai thác dầu khí1 2 Những chính sách với hoạt động khai thác Kinh tế dầu khí 33/25/2016 3 Các ưu nhược đểm
 • 4. Hoạt động khai thác dầu khí Kinh tế dầu khí 43/25/2016 1. Hoạt động thăm dò  Là hoạt động tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng thương mại  Các dự án thăm dò 2013 có tổng cộng 26 giếng khoan thăm dò  Trữ lượng dầu thương mại đang ngày càng cạn kiệt => việc thăm dò thêm các mỏ dầu có khả năng khai thác là rất quan trọng  HD thăm dò còn có sự hợp tác vs nc ngoài như Nga, Ấn Độ.. Nhà nước cần có chính sách tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế có thể thuận lợi đầu tư vào các dự án thăm dò dầu khí tại VN
 • 5. Hoạt động khai thác dầu khí Kinh tế dầu khí 53/25/2016 2. Hoạt động khai thác  Là hoạt động hút dầu tại các giếng dầu phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.  Các dự án đang được đẩy mạnh khai thácSản lượng 5 tháng đầu năm dầu đạt 7,6 triệu tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ,sản lượng khai thác khí ước đạt 4,5 tỷ m3, tăng 1,6% so với cùng kỳ.  Đưa thêm nhiều mỏ vào khai thác như mỏ Hải Sư Trắng, mỏ Hải Sư Đen, mỏ Thỏ Trắng, mỏ West Desaru, giếng Mộc Tinh 1.  Giá dầu thế giới đang ở mức rất thấp trong nhiều năm gần đây và vẫn đang có xu hướng giảm, vì vậy nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ các công ty khai thác dầu để tiếp tục được hđ khai thác.
 • 6. Những chính sách với hoạt động khai thác Kinh tế dầu khí 63/25/2016  Mở cửa hợp tác Một số nước đặc biệt coi trọng mở của hợp tác thể hiện rõ nhất ở những nước mới chuyển đổi kinh tế từ cơ chế cũ sang cơ chế thị trường. Hình thức thông qua như mở rộng việc đấu thầu quốc tế có các định chế, cơ chế bảo đảm cho nhà đầu tư tự do chuyển vốn…  Tăng cường bổ sung năng lực tài chính cho các công ty đầu tư trong nước Nhằm tạo ra các tập đoàn dầu khí mạnh có thể đảm đương các công việc dầu khí tự lực và nhanh chóng làm chủ công nghệ sản xuất. Các khoản thu khác từ các hoạt động dịch vụ và khai thác tự lực sẽ được bổ sung nguồn tái đầu tư
 • 7. Những chính sách với hoạt động khai thác Kinh tế dầu khí 73/25/2016  Tín dụng đầu tư Chính phủ cho phép nhà thầu được thu hồi chi phí vược trên mức phí đầu tư thực tế với một tỷ lệ nhất định Mức tín dụng đầu tư được quy định cụ thể đối với từng loại diện tích tìm kiếm, thăm dò và khai thác tùy thuộc vào mức độ khó khăn của việc tiến hành công việc.  Chính sách dầu thu hồi chi phí Chính sách dầu thu hồi chi phí rất quan trọng các quyết đinh đầu tư, nhà đầu tư được thu hồi với tỷ lệ cao tùy thuộc vào tính chất và điều kiện của hợp đồng. Nhà thầu tìm kiếm thằm dò dầu khí không phát hiện ra dầu khí thì được bảo lưu chi phí có thời hạn đề trong trường hợp tiếp tục thăm dò mà có phát hiện thương mại thì sẽ được hoàn phí
 • 8. Những chính sách với hoạt động khai thác Kinh tế dầu khí 83/25/2016  Ban hành các văn bản pháp quy về quản lý các hoạt động dầu khí Việc ban hành pháp luật về quản lý các hoạt động dầu khí nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi và lợi ích cho các bên tham gia khai thác dầu khí và nhà nước, tạo mối ràng buộc chặt chẽ hơn trong việc khai thác dầu khí.  Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của nhà thầu Nhà nước quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của nhà thầu, chủ thể khai thác dầu khí sẽ được hưởng các quyền lợi từ chính sách ưu đãi của nhà nước, tuy nhiên song song với đó là việc thực hiện nghĩa vụ của mình như: tuân thủ luật pháp, thực hiện các cam kết trong hợp đồng dầu khí...
 • 9. Những chính sách với hoạt động khai thác Kinh tế dầu khí 93/25/2016  Qui định tỉ lệ cổ phần của các công ti trong nước Nhằm đạt được ưu thé trong việc quản lý và định đoạt được những vấn đề khó khăn khi không thống nhất đc các quyết định khí khăn trong hội đồng quản lý.  Các chính sách về ngoại hối. Được tự do chuyển đổi ngoại tệ đầu tư, chuyển tiền ra nước ngoài.  Chính sách trong khai thác chung Thể hiện trong việc cùng nhau khai thác những lô dàu mà các nước đang trành chấp, các diện tích trồng lấn…
 • 10. Ưu nhược điểm của chính sách và những đề suất Kinh tế dầu khí 103/25/2016  Ưu điểm Các hình thức khuyến khích, ưu đãi của Chính phủ đối với các nhà thầu thăm dò khai thác dầu khí bao gồm biện pháp về kinh tế, tài chính, thuế được ban hành theo từng nhóm giúp hỗ trợ, kích thích các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào ngành dầu khí giúp cho ngành phát triển
 • 11. Ưu nhược điểm của chính sách và những đề suất Kinh tế dầu khí 113/25/2016  Nhược điểm Các thủ tục hành chính nước ta còn nhiều điều bất cập, nhiều và phức tạp làm cho các đơn vị nhà thầu còn khó khăn trong việc nhận thầu cũng như triển khai công trình.
 • 12. Ưu nhược điểm của chính sách và những đề suất Kinh tế dầu khí 123/25/2016

Editor's Notes

 1. ÀDA