SlideShare a Scribd company logo
Competències
    digitals
  i aprenentatge

      Boris Mir,
professor d’educació secundària 

    20a sessió web
    Barcelona, 2010
Exposició i
col·loqui posterior


Hashtag exposició:
  #sessioweb

hashtag preguntes:
 #sessioweb_p
1. Escolarització i aprenentatge
     al segle XXI
Escola i aprenentatge   D e què parlem?
Alumnes catalans

Educació infantil i primària: 735.865
Educació secundària: 274.097
Educació Especial: 6.810
Batxillerat: 85.600
Cicles formatius: 38.498
Cicles formatius de grau superior: 39.590

A les aules catalanes hi ha 1.180.460 alumnes.
Docents i centres educatius

Mestres d’escola: 34.894
Professors i professores d’institut: 27.296

Centres públics: 3.011
Centres concertats/privats: 1.362

Hi ha 62.805 docents en centres públics.
Escolarització

  Any   De 2 a 4 anys  Als 16 anys  Als 17 anys


  2007     82,46     85,74     68,74

  2000     83,24     82,72     67,82

  1990     51,96     73,17     62,21
                             +
L’escola té la funció, no exclusiva, de la 
custòdia, de la socialització i de l’aprenentatge.
    Tot indica que aquestes funcions
    no disminuiran en el segle XXI.
L’escola és alhora un servei i una institució.
  Tot indica que es mantindrà la tensió
  entre els dos vectors en el segle XXI.
La satisfacció de l'usuari està sempre 
subordinada al grau de respecte als principis 
   educatius i ètics que fonamenten
      la institució escolar.
Els aprenentatges informals
seran cada vegada més rellevants,
però estaran sempre subordinats
 a la regulació educativa i social.
POSTMAN, Neil (1996)
  El fin de la educación. Una nueva definición
  del valor de la escuela
  Barcelona, 2000; Editorial Octaedro
Publicitat
2. Les competències transversals en
    el nou sistema educatiu
Competències transversals
Nous currículums
Competències transversals
Nous currículums


   De què pa rlem?
Nous currículums educatius
basats en competències

Espanya
LOE- Ley Orgánica de Educación, Maig 2006
Estableix els ensenyaments mínims

Catalunya
Ordenació Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Decret 143/2007
Ordenació Educació primària
Decret 142/2007
Nous currículums educatius
basats en competències

Decret 142/2007 Annex sobre les competències

Competències transversals
 > Competències comunicatives
 > Competències metodològiques
 > Competències personals
Competències específiques
Competències transversals
> Competències comunicatives:
  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  2. Competència artística i cultural.
> Competències metodològiques:
  3. Tractament de la informació i competència digital.
  4. Competència matemàtica.
  5. Competència d'aprendre a aprendre.
> Competències personals:
  6. Competència d'autonomia i iniciativa personal.
Competències específiques
  7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món
  físic.
  8. Competència social i ciutadana.
Competències transversals
> Competències comunicatives:
  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  2. Competència artística i cultural.
> Competències metodològiques:
  3. Tractament de la informació i competència digital.
  4. Competència matemàtica.
  5. Competència d'aprendre a aprendre.
> Competències personals:
  6. Competència d'autonomia i iniciativa personal.
Competències específiques
  7. Competència en el3. Tractamentinteracció amb el món
             coneixement i la de la informació
  físic.            i competència digital
  8. Competència social i ciutadana.
L’aprenentatge per competències
   suposa l’ús integrat i estratègic
de capacitats diverses en situacions reals, 
   contextualitzades i no escolars.
L’aprenentatge per competències
és un annex del currículum que no és congruent 
amb l’organització acadèmica i escolar existent.
L’aprenentatge per competències
suposa uns canvis en les pràctiques docents
    que no es poden decretar.
El tractament de la informació i la competència 
 digital són competències metodològiques 
transversals que no tenen cap agent educatiu 
  que se’n responsabilitzi específicament.
RUIZ TARRAGÓ, Ferran
  La nueva educación
  Madrid, 2007; LID Editorial Empresarial
Publicitat
3. La competència digital: aprenentatge, informació,
   comunicació, cultura digital i tecnologia
La competència digital   De què pa rlem?
Competència digital

           1. Alfabetització informacional
           2. Alfabetització tecnològica
           3. Alfabetitzacions múltiples
Jordi Adell
           4. Competència cognitiva
           5. “Ciutadania digital”
       http://elbonia.cent.uji.es/jordi/     Referència
Competència digital
Jordi Vivancos
         http://ticotac.blogspot.com/  Referència
Competència digital
Ismael Peña-López
            http://ictlogy.net/  Referència
Competència digital

Competència 1: Cultura, participació i civisme digital
Competència 2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del 
 sistema operatiu
Competència 3: Navegació i comunicació en el món digital
Competència 4: Tractament de la informació escrita
Competència 5: Informació gràfica, sonora i de la imatge en 
 moviment
Competència  6: Tractament de la informació numèrica 
  http://www20.gencat.cat/portal/site/actic
Competència digital
1. L’àmbit de l'aprenentatge abasta la transformació de la
   informació en coneixement i la seva adquisició.
2. L’àmbit informacional abasta l'obtenció, l'avaluació i 
   el tractament de la informació en entorns digitals.
3. L’àmbit de la comunicació abasta la comunicació interpersonal
   i la social.
4. L’àmbit de la cultura digital abasta les pràctiques socials i culturals 
   de la societat del coneixement i la ciutadania digital.
5. L’àmbit de la tecnologia abasta l’alfabetització tecnològica i el 
   coneixement i domini dels entorns digitals.
    http://competenciadigital.wikispaces.com/
La competència digital ha de combinar 
 coneixements, habilitats i capacitats, en 
conjunció amb valors i actituds, per assolir 
  objectius amb eficàcia i eficiència
   en contextos i amb eines digitals.
La competència digital cobra sentit
si és abordada en el marc del saber
 i no de la dimensió generacional
 o tecnoideològica de la web 2.0.
La competència digital és l’ús estratègic
    de capacitats en cinc àmbits:
l’aprenentatge, la informació, la comunicació,
    la cultura digital i la tecnologia.
Els competents digitals han de ser capaços 
 d’aprendre i de generar coneixements, 
     productes o processos
   amb eines i en entorns digitals.                     1
Els competents digitals han de ser capaços 
d’obtenir, avaluar i organitzar informació en 
       formats digitals.
                      2
Els competents digitals han de ser capaços
de comunicar‐se, relacionar‐se i col∙laborar
   amb eines i en entorns digitals.
                     3
Els competents digitals han de ser capaços 
d’actuar de forma responsable, cívica i segura
    amb eines i en entorns digitals.
                      4
Els competents digitals han de ser capaços 
d’utilitzar i gestionar dispositius i entorns de 
  treball digitals i d’aprendre’n de nous.
                       5
BUCKINGHAM, David (2007)
  Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil 
  en la era de la cultura digital
  Buenos Aires, 2008; Ediciones Manantial
Publicitat
4. Innovació i gestió del canvi educatiu
Innovació educativa
Gestió del canvi


   De què pa rlem?
Nou marc legal

Llei d’Educació de Catalunya (LEC) - 10 juliol 2009

> Autonomia de centre amb marge de gestió del currículum,
d'organització pedagògica i de gestió pròpia de recursos
humans i econòmics.
> Ampliació de la funció directiva i cos docent català.
> Descentralització territorial en zones educatives.
> Increment progressiu de la despesa en els propers vuit
anys [6% del PIB, mitjana europea].
Servei
d’Innovació i
Recerca EducativaServei
de Tecnologies
per a l’Aprenentatge
i el Coneixement
Digitalització de les aules

Projecte “Escuela 2.0” – Gobierno de España

Projecte “EDUCAT1x1”- Departament d’Educació –
Fundació Talencia (antiga Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació)

46.830 alumnes i 1.580 aules de 391 centres d’ESO [5/2010]
Les innovacions educatives
han de ser escalables perquè puguin tenir
    un impacte generalitzat.
La introducció massiva de tecnologia a les aules 
 no garanteix cap canvi de model educatiu,
 ni cap millora substancial de l’aprenentatge.
Les innovacions educatives han de fer‐se
a les aules i per a les aules, en situacions 
d’aprenentatge integrades en el sistema.
La visió compartida i la gestió del canvi 
   compartida són necessàries
 per als canvis educatius sistèmics.
L’escola no pot canviar‐se a si mateixa
i dur a terme aquest gran salt qualitatiu sense
la complicitat d’altres sectors de la societat. 
CHRISTENSEN, Clayton & alii
   Disrupting Class: How Disruptive Innovation 
   Will Change the Way the World Learns
   Nova York, 2008; McGraw‐Hill
Publicitat
Moltes gràcies
Col·loqui   Hashtag:
  #sessioweb

hashtag preguntes:
  #sessioweb_p
Crèdits de la imatges  


http://www.flickr.com/photos/michaelcarpentier/4378016700/http://www.flickr.com/photos/adapar/2562290000/
http://www.flickr.com/photos/42311564@N00/2292118012/
http://www.flickr.com/photos/lightandimages/4519559871
http://www.flickr.com/photos/picanzios/375684160/
Pàgina professional
                   http://www.xtec.cat/~bmir/                      Blog professional
                http://lamiradapedagogica.blogspot.com/Centre d’Estudis Jurídics i          Contacte
 Formació Especialitzada        bmir [arrova] xtec.cat
        Barcelona,
     11 de maig, 2010

More Related Content

What's hot

Infància en la societat. feeeeeeet
Infància en la societat. feeeeeeetInfància en la societat. feeeeeeet
Infància en la societat. feeeeeeetgemmatofo
 
Taller d’habilitats informac.power
Taller d’habilitats informac.powerTaller d’habilitats informac.power
Taller d’habilitats informac.powerAjo Monzó
 
Magistral1
Magistral1Magistral1
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria PratsPac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Pratsnuriaprats
 
La competència digital a l’educació primària
La competència digital a l’educació primàriaLa competència digital a l’educació primària
La competència digital a l’educació primàriaNuria
 
Metodologia i tic
Metodologia i ticMetodologia i tic
Metodologia i tic
Anna Gascón
 
La infància en la societat del coneixement (power)
La infància en la societat del coneixement (power)La infància en la societat del coneixement (power)
La infància en la societat del coneixement (power)gemmatofo
 
Present, passat i futur de les tic
Present, passat i futur de les ticPresent, passat i futur de les tic
Present, passat i futur de les tic
ntaeurv
 
Anàlisi projecte telemàtic.connectant mons
Anàlisi projecte telemàtic.connectant monsAnàlisi projecte telemàtic.connectant mons
Anàlisi projecte telemàtic.connectant monsestela_cruz1
 
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)Anna
 
Analisi Projecte Telemàtic: Connectant mons
Analisi Projecte Telemàtic: Connectant monsAnalisi Projecte Telemàtic: Connectant mons
Analisi Projecte Telemàtic: Connectant mons
Estela CG
 
Les competències bàsiques
Les competències bàsiquesLes competències bàsiques
Les competències bàsiquesmarclia
 
Competència digital OK
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OKOlga Navarro
 
Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Nuria Alart
 
Knktatarragona14 2onasessio
Knktatarragona14 2onasessioKnktatarragona14 2onasessio
Knktatarragona14 2onasessio
cesk gasulla ramon
 
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundiCatàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundiTecno Pedagogia
 

What's hot (17)

Infància en la societat. feeeeeeet
Infància en la societat. feeeeeeetInfància en la societat. feeeeeeet
Infància en la societat. feeeeeeet
 
Taller d’habilitats informac.power
Taller d’habilitats informac.powerTaller d’habilitats informac.power
Taller d’habilitats informac.power
 
Magistral1
Magistral1Magistral1
Magistral1
 
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria PratsPac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
Pac 2 Organitzacio e-learning - Nuria Prats
 
La competència digital a l’educació primària
La competència digital a l’educació primàriaLa competència digital a l’educació primària
La competència digital a l’educació primària
 
Metodologia i tic
Metodologia i ticMetodologia i tic
Metodologia i tic
 
La infància en la societat del coneixement (power)
La infància en la societat del coneixement (power)La infància en la societat del coneixement (power)
La infància en la societat del coneixement (power)
 
Present, passat i futur de les tic
Present, passat i futur de les ticPresent, passat i futur de les tic
Present, passat i futur de les tic
 
Anàlisi projecte telemàtic.connectant mons
Anàlisi projecte telemàtic.connectant monsAnàlisi projecte telemàtic.connectant mons
Anàlisi projecte telemàtic.connectant mons
 
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
La competència digital a l'educació primària (capítol 2)
 
Analisi Projecte Telemàtic: Connectant mons
Analisi Projecte Telemàtic: Connectant monsAnalisi Projecte Telemàtic: Connectant mons
Analisi Projecte Telemàtic: Connectant mons
 
Les competències bàsiques
Les competències bàsiquesLes competències bàsiques
Les competències bàsiques
 
Competència digital OK
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OK
 
Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010Competencias basicas prat 2010
Competencias basicas prat 2010
 
Knktatarragona14 2onasessio
Knktatarragona14 2onasessioKnktatarragona14 2onasessio
Knktatarragona14 2onasessio
 
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundiCatàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi
 
Competencies Fmrppv
Competencies FmrppvCompetencies Fmrppv
Competencies Fmrppv
 

Viewers also liked

Boris Mir - Aprender en un aula digital - junio 2011
Boris Mir - Aprender en un aula digital - junio 2011Boris Mir - Aprender en un aula digital - junio 2011
Boris Mir - Aprender en un aula digital - junio 2011
Boris Mir
 
Boris Mir - El extraño caso del Institut-Escola Les Vinyes - #aulablog14
Boris Mir - El extraño caso del Institut-Escola Les Vinyes - #aulablog14Boris Mir - El extraño caso del Institut-Escola Les Vinyes - #aulablog14
Boris Mir - El extraño caso del Institut-Escola Les Vinyes - #aulablog14
Boris Mir
 
Boris Mir - Cambiar, sí, pero ¿cómo? - Noviembre, 2011
Boris Mir - Cambiar, sí, pero ¿cómo? - Noviembre, 2011Boris Mir - Cambiar, sí, pero ¿cómo? - Noviembre, 2011
Boris Mir - Cambiar, sí, pero ¿cómo? - Noviembre, 2011
Boris Mir
 
Boris Mir - Aprendre amb els altres - El treball en equip - Maig, 2014
Boris Mir - Aprendre amb els altres - El treball en equip - Maig, 2014Boris Mir - Aprendre amb els altres - El treball en equip - Maig, 2014
Boris Mir - Aprendre amb els altres - El treball en equip - Maig, 2014
Boris Mir
 
EduCAT1x1 - Començar II - Apunts per a la gestió del canvi
EduCAT1x1 - Començar II - Apunts per a la gestió del canviEduCAT1x1 - Començar II - Apunts per a la gestió del canvi
EduCAT1x1 - Començar II - Apunts per a la gestió del canvi
Boris Mir
 
Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014
Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014
Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014
Boris Mir
 
Boris Mir - Els mitjans i els propòsits de l'educació. Idees sobre innovació ...
Boris Mir - Els mitjans i els propòsits de l'educació. Idees sobre innovació ...Boris Mir - Els mitjans i els propòsits de l'educació. Idees sobre innovació ...
Boris Mir - Els mitjans i els propòsits de l'educació. Idees sobre innovació ...
Boris Mir
 
Cómo empezar - kit de supervivencia en un aula digital
Cómo empezar - kit de supervivencia en un aula digitalCómo empezar - kit de supervivencia en un aula digital
Cómo empezar - kit de supervivencia en un aula digital
Boris Mir
 
Boris Mir - Gestión, mejora e innovación en el aula
Boris Mir - Gestión, mejora e innovación en el aulaBoris Mir - Gestión, mejora e innovación en el aula
Boris Mir - Gestión, mejora e innovación en el aula
Boris Mir
 
Boris Mir - Estratègies d'aprenentatge a l'aula digital
Boris Mir - Estratègies d'aprenentatge a l'aula digitalBoris Mir - Estratègies d'aprenentatge a l'aula digital
Boris Mir - Estratègies d'aprenentatge a l'aula digital
Boris Mir
 
Cinc temes pendents de l'educació musical a l'ESO
Cinc temes pendents de l'educació musical a l'ESOCinc temes pendents de l'educació musical a l'ESO
Cinc temes pendents de l'educació musical a l'ESO
Boris Mir
 
El centre i l'aula digital, estat de la qüestió - EduCAT1x1 - Terres de l'Ebr...
El centre i l'aula digital, estat de la qüestió - EduCAT1x1 - Terres de l'Ebr...El centre i l'aula digital, estat de la qüestió - EduCAT1x1 - Terres de l'Ebr...
El centre i l'aula digital, estat de la qüestió - EduCAT1x1 - Terres de l'Ebr...
Boris Mir
 
Boris Mir & IE Les Vinyes - Participación, el aprendizaje de la democracia - ...
Boris Mir & IE Les Vinyes - Participación, el aprendizaje de la democracia - ...Boris Mir & IE Les Vinyes - Participación, el aprendizaje de la democracia - ...
Boris Mir & IE Les Vinyes - Participación, el aprendizaje de la democracia - ...
Boris Mir
 
Boris Mir - Mesa sobre contenidos digitales - educared 2011
Boris Mir - Mesa sobre contenidos digitales - educared 2011Boris Mir - Mesa sobre contenidos digitales - educared 2011
Boris Mir - Mesa sobre contenidos digitales - educared 2011
Boris Mir
 
Competents digitals
Competents digitalsCompetents digitals
Competents digitals
Boris Mir
 
EduCAT1x1, immersio digital - febrer, 2011
EduCAT1x1, immersio digital - febrer, 2011EduCAT1x1, immersio digital - febrer, 2011
EduCAT1x1, immersio digital - febrer, 2011
Boris Mir
 

Viewers also liked (16)

Boris Mir - Aprender en un aula digital - junio 2011
Boris Mir - Aprender en un aula digital - junio 2011Boris Mir - Aprender en un aula digital - junio 2011
Boris Mir - Aprender en un aula digital - junio 2011
 
Boris Mir - El extraño caso del Institut-Escola Les Vinyes - #aulablog14
Boris Mir - El extraño caso del Institut-Escola Les Vinyes - #aulablog14Boris Mir - El extraño caso del Institut-Escola Les Vinyes - #aulablog14
Boris Mir - El extraño caso del Institut-Escola Les Vinyes - #aulablog14
 
Boris Mir - Cambiar, sí, pero ¿cómo? - Noviembre, 2011
Boris Mir - Cambiar, sí, pero ¿cómo? - Noviembre, 2011Boris Mir - Cambiar, sí, pero ¿cómo? - Noviembre, 2011
Boris Mir - Cambiar, sí, pero ¿cómo? - Noviembre, 2011
 
Boris Mir - Aprendre amb els altres - El treball en equip - Maig, 2014
Boris Mir - Aprendre amb els altres - El treball en equip - Maig, 2014Boris Mir - Aprendre amb els altres - El treball en equip - Maig, 2014
Boris Mir - Aprendre amb els altres - El treball en equip - Maig, 2014
 
EduCAT1x1 - Començar II - Apunts per a la gestió del canvi
EduCAT1x1 - Començar II - Apunts per a la gestió del canviEduCAT1x1 - Començar II - Apunts per a la gestió del canvi
EduCAT1x1 - Començar II - Apunts per a la gestió del canvi
 
Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014
Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014
Boris Mir - Motivació, adolescents i música - Formació musicop 2014
 
Boris Mir - Els mitjans i els propòsits de l'educació. Idees sobre innovació ...
Boris Mir - Els mitjans i els propòsits de l'educació. Idees sobre innovació ...Boris Mir - Els mitjans i els propòsits de l'educació. Idees sobre innovació ...
Boris Mir - Els mitjans i els propòsits de l'educació. Idees sobre innovació ...
 
Cómo empezar - kit de supervivencia en un aula digital
Cómo empezar - kit de supervivencia en un aula digitalCómo empezar - kit de supervivencia en un aula digital
Cómo empezar - kit de supervivencia en un aula digital
 
Boris Mir - Gestión, mejora e innovación en el aula
Boris Mir - Gestión, mejora e innovación en el aulaBoris Mir - Gestión, mejora e innovación en el aula
Boris Mir - Gestión, mejora e innovación en el aula
 
Boris Mir - Estratègies d'aprenentatge a l'aula digital
Boris Mir - Estratègies d'aprenentatge a l'aula digitalBoris Mir - Estratègies d'aprenentatge a l'aula digital
Boris Mir - Estratègies d'aprenentatge a l'aula digital
 
Cinc temes pendents de l'educació musical a l'ESO
Cinc temes pendents de l'educació musical a l'ESOCinc temes pendents de l'educació musical a l'ESO
Cinc temes pendents de l'educació musical a l'ESO
 
El centre i l'aula digital, estat de la qüestió - EduCAT1x1 - Terres de l'Ebr...
El centre i l'aula digital, estat de la qüestió - EduCAT1x1 - Terres de l'Ebr...El centre i l'aula digital, estat de la qüestió - EduCAT1x1 - Terres de l'Ebr...
El centre i l'aula digital, estat de la qüestió - EduCAT1x1 - Terres de l'Ebr...
 
Boris Mir & IE Les Vinyes - Participación, el aprendizaje de la democracia - ...
Boris Mir & IE Les Vinyes - Participación, el aprendizaje de la democracia - ...Boris Mir & IE Les Vinyes - Participación, el aprendizaje de la democracia - ...
Boris Mir & IE Les Vinyes - Participación, el aprendizaje de la democracia - ...
 
Boris Mir - Mesa sobre contenidos digitales - educared 2011
Boris Mir - Mesa sobre contenidos digitales - educared 2011Boris Mir - Mesa sobre contenidos digitales - educared 2011
Boris Mir - Mesa sobre contenidos digitales - educared 2011
 
Competents digitals
Competents digitalsCompetents digitals
Competents digitals
 
EduCAT1x1, immersio digital - febrer, 2011
EduCAT1x1, immersio digital - febrer, 2011EduCAT1x1, immersio digital - febrer, 2011
EduCAT1x1, immersio digital - febrer, 2011
 

Similar to BORIS MIR Competències digitals i aprenentatge

20a sessio web: síntesi
20a sessio web: síntesi 20a sessio web: síntesi
20a sessio web: síntesi gencat .
 
Boris Mir - Educar les noves generacions - Octubre, 2009
Boris Mir - Educar les noves generacions - Octubre, 2009Boris Mir - Educar les noves generacions - Octubre, 2009
Boris Mir - Educar les noves generacions - Octubre, 2009
Boris Mir
 
Competència digital OK
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OKOlga Navarro
 
Ús de les TIC
Ús de les TICÚs de les TIC
Ús de les TICximochust
 
Elpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
ElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculumElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
ElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculumJordi Saez
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Presentacio Xarxa Innovació Educativa
Presentacio Xarxa Innovació EducativaPresentacio Xarxa Innovació Educativa
Presentacio Xarxa Innovació Educativa
jbassolasf
 
Treball de TIC 1er de MEP
Treball de TIC 1er de MEPTreball de TIC 1er de MEP
Treball de TIC 1er de MEP
alicia_
 
El paradigma educatiu
El paradigma educatiuEl paradigma educatiu
El paradigma educatiu
Jordi Jubany
 
Presentació Projecte
Presentació ProjectePresentació Projecte
Presentació Projecte
pepacat
 
Competencia digital i curriculum
Competencia digital i curriculumCompetencia digital i curriculum
Competencia digital i curriculum
Maria Tell
 
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TICPRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
itraver
 
Ies Leonardo
Ies LeonardoIes Leonardo
Ies Leonardo
Carles Ferrer
 
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓNPLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
JUANCANETBIEL
 
Sessio postgrau maig13
Sessio postgrau maig13Sessio postgrau maig13
Sessio postgrau maig13
e-Inclusión Fundación Esplai
 
Jornada De Portes Obertes
Jornada De Portes ObertesJornada De Portes Obertes
Jornada De Portes Obertesleovinci
 
Jornada De Portes Obertes2
Jornada De Portes Obertes2Jornada De Portes Obertes2
Jornada De Portes Obertes2
Carles Ferrer
 

Similar to BORIS MIR Competències digitals i aprenentatge (20)

20a sessio web: síntesi
20a sessio web: síntesi 20a sessio web: síntesi
20a sessio web: síntesi
 
Boris Mir - Educar les noves generacions - Octubre, 2009
Boris Mir - Educar les noves generacions - Octubre, 2009Boris Mir - Educar les noves generacions - Octubre, 2009
Boris Mir - Educar les noves generacions - Octubre, 2009
 
Competència digital OK
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OK
 
Ús de les TIC
Ús de les TICÚs de les TIC
Ús de les TIC
 
Elpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
ElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculumElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
Elpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Presentacio Xarxa Innovació Educativa
Presentacio Xarxa Innovació EducativaPresentacio Xarxa Innovació Educativa
Presentacio Xarxa Innovació Educativa
 
Treball de TIC 1er de MEP
Treball de TIC 1er de MEPTreball de TIC 1er de MEP
Treball de TIC 1er de MEP
 
El paradigma educatiu
El paradigma educatiuEl paradigma educatiu
El paradigma educatiu
 
Presentació Projecte
Presentació ProjectePresentació Projecte
Presentació Projecte
 
Competencia digital i curriculum
Competencia digital i curriculumCompetencia digital i curriculum
Competencia digital i curriculum
 
Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1
 
Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1
 
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TICPRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
 
Ies Leonardo
Ies LeonardoIes Leonardo
Ies Leonardo
 
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓNPLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
 
Sessio postgrau maig13
Sessio postgrau maig13Sessio postgrau maig13
Sessio postgrau maig13
 
Jornada De Portes Obertes
Jornada De Portes ObertesJornada De Portes Obertes
Jornada De Portes Obertes
 
Les Tic a l'aula segons Area
Les Tic a l'aula segons AreaLes Tic a l'aula segons Area
Les Tic a l'aula segons Area
 
Jornada De Portes Obertes2
Jornada De Portes Obertes2Jornada De Portes Obertes2
Jornada De Portes Obertes2
 

More from Boris Mir

"Començar" Projecte eduCAT1x1
"Començar" Projecte eduCAT1x1"Començar" Projecte eduCAT1x1
"Començar" Projecte eduCAT1x1
Boris Mir
 
Boris Mir Competencia digital, competencia metodológica
Boris Mir Competencia digital, competencia metodológicaBoris Mir Competencia digital, competencia metodológica
Boris Mir Competencia digital, competencia metodológica
Boris Mir
 
La competencia digital, una propuesta
La competencia digital, una propuestaLa competencia digital, una propuesta
La competencia digital, una propuesta
Boris Mir
 
Trobad Educadors Blocaires 2008
Trobad Educadors Blocaires 2008Trobad Educadors Blocaires 2008
Trobad Educadors Blocaires 2008
Boris Mir
 
L'educació musical a l'ESO
L'educació musical a l'ESOL'educació musical a l'ESO
L'educació musical a l'ESO
Boris Mir
 
Aprendre
AprendreAprendre
Aprendre
Boris Mir
 
Apunts sobre la funció docent
Apunts sobre la funció docentApunts sobre la funció docent
Apunts sobre la funció docent
Boris Mir
 
Mesurem l'IES Arraona
Mesurem l'IES ArraonaMesurem l'IES Arraona
Mesurem l'IES Arraona
Boris Mir
 
Xarxa solidaria a l'IES Arraona
Xarxa solidaria a l'IES ArraonaXarxa solidaria a l'IES Arraona
Xarxa solidaria a l'IES Arraona
Boris Mir
 
Una mirada personal sobre les aules d'acollida
Una mirada personal sobre les aules d'acollidaUna mirada personal sobre les aules d'acollida
Una mirada personal sobre les aules d'acollida
Boris Mir
 

More from Boris Mir (10)

"Començar" Projecte eduCAT1x1
"Començar" Projecte eduCAT1x1"Començar" Projecte eduCAT1x1
"Començar" Projecte eduCAT1x1
 
Boris Mir Competencia digital, competencia metodológica
Boris Mir Competencia digital, competencia metodológicaBoris Mir Competencia digital, competencia metodológica
Boris Mir Competencia digital, competencia metodológica
 
La competencia digital, una propuesta
La competencia digital, una propuestaLa competencia digital, una propuesta
La competencia digital, una propuesta
 
Trobad Educadors Blocaires 2008
Trobad Educadors Blocaires 2008Trobad Educadors Blocaires 2008
Trobad Educadors Blocaires 2008
 
L'educació musical a l'ESO
L'educació musical a l'ESOL'educació musical a l'ESO
L'educació musical a l'ESO
 
Aprendre
AprendreAprendre
Aprendre
 
Apunts sobre la funció docent
Apunts sobre la funció docentApunts sobre la funció docent
Apunts sobre la funció docent
 
Mesurem l'IES Arraona
Mesurem l'IES ArraonaMesurem l'IES Arraona
Mesurem l'IES Arraona
 
Xarxa solidaria a l'IES Arraona
Xarxa solidaria a l'IES ArraonaXarxa solidaria a l'IES Arraona
Xarxa solidaria a l'IES Arraona
 
Una mirada personal sobre les aules d'acollida
Una mirada personal sobre les aules d'acollidaUna mirada personal sobre les aules d'acollida
Una mirada personal sobre les aules d'acollida
 

BORIS MIR Competències digitals i aprenentatge