Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011

3,604 views

Published on

Presentació que va acompanyar l'esposició "TIC i educació. Apunts per a les famílies" a l'Espluga de Francolí, organitzada per l'AMPA de l'Institut Joan Amigó. Octubre, 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011

 1. 1. TIC i educació Apunts per a les famílies “ TIC i futur: La importància de l’entorn digital en la formació i el futur dels joves” Auditori Carulla-Font L’Espluga de Francolí – 10 octubre 2011 Boris Mir, professor d’educació secundària
 2. 2. En educació, la mida importa
 3. 3. En educació, la mida importa Inici de curs 2011-2012 a Catalunya 1.280.232 alumnes 3.271 centres públics 67.054 docents
 4. 5. Complir la llei
 5. 6. Complir la llei El currículum Nous currículums educatius basats en competències. Espanya LOE - Ley Orgánica de Educación, Maig 2006 Estableix els ensenyaments mínims. Catalunya Ordenació Educació Secundària Obligatòria (ESO) Decret 143/2007 Ordenació Educació primària Decret 142/2007 Concreta el desplegament a Catalunya.
 6. 7. Complir la llei <ul><li>Nous currículums educatius basats en competències </li></ul><ul><li>Decret 142/2007: Annex sobre les competències </li></ul><ul><li>Competències transversals </li></ul><ul><ul><li>> Competències comunicatives </li></ul></ul><ul><ul><li>> Competències metodològiques </li></ul></ul><ul><ul><li>> Competències personals </li></ul></ul><ul><li>Competències específiques </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Competències transversals </li></ul><ul><ul><li>> Competències comunicatives: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Competència artística i cultural. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>> Competències metodològiques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Tractament de la informació i competència digital. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Competència matemàtica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. Competència d'aprendre a aprendre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>> Competències personals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Competència d'autonomia i iniciativa personal. </li></ul></ul></ul><ul><li>Competències específiques </li></ul><ul><ul><ul><li>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8. Competència social i ciutadana. </li></ul></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>Competències transversals </li></ul><ul><ul><li>> Competències comunicatives: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Competència artística i cultural. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>> Competències metodològiques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Tractament de la informació i competència digital. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Competència matemàtica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. Competència d'aprendre a aprendre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>> Competències personals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Competència d'autonomia i iniciativa personal. </li></ul></ul></ul><ul><li>Competències específiques </li></ul><ul><ul><ul><li>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8. Competència social i ciutadana. </li></ul></ul></ul>
 9. 10. Competents digitals!
 10. 11. Competents digitals! Competència digital i tractament de la informació 1. L’àmbit de l'aprenentatge abasta la transformació de la informació en coneixement i la seva adquisició. 2. L’àmbit informacional abasta l'obtenció, l'avaluació i el tractament de la informació en entorns digitals. 3. L’àmbit de la comunicació abasta la comunicació interpersonal i la social. 4. L’àmbit de la cultura digital abasta les pràctiques socials i culturals de la societat del coneixement i la ciutadania digital. 5. L’àmbit de la tecnologia abasta l’alfabetització tecnològica i el coneixement i domini dels entorns digitals.
 11. 12. Facta non verba
 12. 13. Facta non verba Exemple 1 + informació
 13. 14. Facta non verba Exemple 2 Font: MEC. Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (2008): Informe sobre la implantación y el uso de las TIC en los centros docentes de educación primaria y secundaria (curso 2005-2006). Informe complet
 14. 15. Facta non verba Exemple 3 INFORME: “La integración de internet en la educación escolar española. Situación actual y perspectivas de futuro” UOC- Fundación Telefónica, juliol 2008
 15. 16. Facta non verba Exemple 4 INFORME: “La integración de internet en la educación escolar española. Situación actual y perspectivas de futuro” UOC- Fundación Telefónica, juliol 2008 “ El proceso de integración de las TIC en las escuelas e institutos españoles no parece que haya promovido todavía un uso habitual de estas tecnologías por parte de la mayoría de los alumnos y profesores, ni que su utilización haya desencadenado cambios significativos en los objetivos educativos, ni en la forma en que los alumnos aprenden.”
 16. 17. Facta non verba Exemple 4 INFORME: “La integración de internet en la educación escolar española. Situación actual y perspectivas de futuro” UOC- Fundación Telefónica, juliol 2008 “ El proceso de integración de las TIC en las escuelas e institutos españoles no parece que haya promovido todavía un uso habitual de estas tecnologías por parte de la mayoría de los alumnos y profesores, ni que su utilización haya desencadenado cambios significativos en los objetivos educativos, ni en la forma en que los alumnos aprenden.”
 17. 18. Tants caps, tants barrets
 18. 19. Tants caps, tants barrets
 19. 20. Tants caps, tants barrets
 20. 21. Tants caps, tants barrets
 21. 22. Tants caps, tants barrets
 22. 23. Tants caps, tants barrets
 23. 24. I a casa, què fem?
 24. 25. Quina és la nostra posició davant de la societat digital? Quins canvis de comportaments i hàbits estem disposats a fer? I a casa, què fem?
 25. 26. TIC i educació Apunts per a les famílies Boris Mir, professor d’educació secundària Moltes gràcies!
 26. 27. Boris Mir, professor d’educació secundària http://www.flickr.com/photos/oseillo/2113048668/ http://www.flickr.com/photos/atomicjeep/84547026/ http://www.flickr.com/photos/flysi/183272970/ http://www.flickr.com/photos/txmx-2/3619050544/ http://www.flickr.com/photos/hyperspace/214368780/ http://www.xtec.cat/~bmir/ Crèdits de les imatges Imatges lliures de drets: http://www.jupiterimages.com/

×