Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boris Mir - Competències digitals, notes marginals

2,206 views

Published on

Presentació que va acompanyar la sessió de treball amb els formadors de l'ICE de la Universitat de Lleida i els formadors del Projecte eduCAT1x1. Lleida, 24 de febrer, 2011

Published in: Education
 • Moltes gràcies, Antoni!
  De totes maneres, està pensada per a formadors i planteja aspectes a debatre sobre el paradigma compartit (o no!) de les competències digitals. La darrera part està molt orientada a la conversa exploratòria entre formadors, no pas als docents dels centres. Vull dir que té un plantejament molt enfocat a la sessió de la UdL. Probablement, a la presentació, li manca aquesta conversa... :-)
  Una abraçada i bona feina en el teu curs al CEFIRE!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Fantàstica reflexió sobre la competència digital. Gràcies. La incruste en un wiki didàctic.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Boris Mir - Competències digitals, notes marginals

 1. 1. Competències digitals, notes marginals Boris Mir, professor d’educació secundària
 2. 2. Les competències en el currículum
 3. 3. Nous currículums educatiusbasats en competènciesEspanyaLOE - Ley Orgánica de Educación, Maig 2006 Estableix elsensenyaments mínimsCatalunyaOrdenació Educació Secundària Obligatòria (ESO) Decret143/2007Ordenació Educació primàriaDecret 142/2007
 4. 4. Nous currículums educatiusbasats en competènciesDecret 142/2007 Annex sobre les competènciesCompetències transversals > Competències comunicatives > Competències metodològiques > Competències personalsCompetències específiques
 5. 5. Competències transversals> Competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2. Competència artística i cultural.> Competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital. 4. Competència matemàtica. 5. Competència daprendre a aprendre.> Competències personals: 6. Competència dautonomia i iniciativa personal.Competències específiques 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 8. Competència social i ciutadana.
 6. 6. Competències transversals> Competències comunicatives: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 2. Competència artística i cultural.> Competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital. 4. Competència matemàtica. 5. Competència daprendre a aprendre.> Competències personals: 6. Competència dautonomia i iniciativa personal.Competències específiques 3. Tractament de la informació 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 8. Competència social i ciutadana. i competència digital
 7. 7. L’aprenentatge per competències suposa l’ús integrat i estratègicde capacitats diverses en situacions reals, contextualitzades i no escolars.
 8. 8. L’aprenentatge per competències és un annex del currículum que no éscongruent amb l’organització acadèmica i escolar existent.
 9. 9. L’aprenentatge per competènciessuposa uns canvis en les pràctiques docents que no es poden decretar.
 10. 10. El tractament de la informació i la competència digital són competènciesmetodològiques transversals que no tenen cap agent educatiu que se’n responsabilitzi específicament.
 11. 11. Les competències digitals
 12. 12. Competència digital 1. Alfabetització informacional 2. Alfabetització tecnològica 3. Alfabetitzacions múltiplesJordi Adell 4. Competència cognitiva 5. “Ciutadania digital” http://elbonia.cent.uji.es/jordi/ Referència
 13. 13. Competència digitalJordi Vivancos http://ticotac.blogspot.com/ Referència
 14. 14. Competència digitalIsmael Peña-López http://ictlogy.net/ Referència
 15. 15. Competència digitalCompetència 1: Cultura, participació i civisme digitalCompetència 2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiuCompetència 3: Navegació i comunicació en el món digitalCompetència 4: Tractament de la informació escritaCompetència 5: Informació gràfica, sonora i de la imatge en movimentCompetència 6: Tractament de la informació numèrica http://www20.gencat.cat/portal/site/actic
 16. 16. Competència digital1. L’àmbit de laprenentatge abasta la transformació de la informació en coneixement i la seva adquisició.2. L’àmbit informacional abasta lobtenció, lavaluació i el tractament de la informació en entorns digitals.3. L’àmbit de la comunicació abasta la comunicació interpersonal i la social.4. L’àmbit de la cultura digital abasta les pràctiques socials i culturals de la societat del coneixement i la ciutadania digital.5. L’àmbit de la tecnologia abasta l’alfabetització tecnològica i el coneixement i domini dels entorns digitals. http://competenciadigital.wikispaces.com/
 17. 17. Competència digital en el marc curricular
 18. 18. La competència digital ha de combinar coneixements, habilitats i capacitats, enconjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos i amb eines digitals.
 19. 19. La competència digital és l’ús estratègic de capacitats en cinc àmbits:l’aprenentatge, la informació, la comunicació, la cultura digital i la tecnologia.
 20. 20. Els competents digitals han de ser capaços d’aprendre i de generar coneixements, productes o processos amb eines i en entorns digitals. 1
 21. 21. Els competents digitals han de ser capaçosd’obtenir, avaluar i organitzar informació en formats digitals. 2
 22. 22. Els competents digitals han de ser capaçosde comunicar-se, relacionar-se i col·laborar amb eines i en entorns digitals. 3
 23. 23. Els competents digitals han de ser capaçosd’actuar de forma responsable, cívica i segura amb eines i en entorns digitals. 4
 24. 24. Els competents digitals han de ser capaçosd’utilitzar i gestionar dispositius i entorns de treball digitals i d’aprendre’n de nous. 5
 25. 25. Innovació i gestió del canvi educatiu Formació i gestió del canvi
 26. 26. La introducció massiva de tecnologia a les aules no garanteix cap canvi de model educatiu, ni cap millora substancial de l’aprenentatge.
 27. 27. Les innovacions educativeshan de ser escalables perquè puguin tenir un impacte generalitzat.
 28. 28. Les innovacions educatives han de fer-sea les aules i per a les aules, en situacionsd’aprenentatge integrades en el sistema.
 29. 29. La visió compartida i la gestió del canvi compartida són necessàries per als canvis educatius sistèmics.
 30. 30. Notes marginals
 31. 31. marginal1 adj. Que és al marge d’un escrit o d’un imprès.2 adj. Que és al límit, al llarg de les vores d’alguna cosa.3 adj. Que difereix del que és costum en una col·lectivitat, que mena a una situació de segregació.4 adj. Secundari, accessori. Notes marginals
 32. 32. Les institucions de formacióQuin és el nostre paradigma institucional respecte a la competència digital?Com encaixa amb altres coneixements de la nostra institució?Quines aportacions específiques podem fer sobre les competències digitals?Quina relació hi ha entre l’oferta i la demanda formativa que tenim?
 33. 33. El paper de formadors i formadoresQuines competències digitals tenen els nostres formadors?Quina és la capacitació dels nostres formadors respecte el nostre model?Quina és la visió dels diferents equips de formadors i formadores?Com generem, mantenim i renovem una visió compartida?
 34. 34. Polítiques educatives en competències digitalsQuina és la nostra posició estratègica davant dels projectes del govern?
 35. 35. Polítiques educatives en competències digitalsQuina és la nostra posició estratègica davant dels projectes del govern?Com incideix la nova situació en la nostra oferta formativa?Quins canvis de planificació i d’organització ens cal fer?Com gestionem, liderem i fem efectius aquests canvis?
 36. 36. En parlem?
 37. 37. Apostil·les
 38. 38. POSTMAN, Neil (1996)El fin de la educación. Una nueva definicióndel valor de la escuelaBarcelona, 2000; Editorial Octaedro
 39. 39. RUIZ TARRAGÓ, FerranLa nueva educaciónMadrid, 2007; LID Editorial Empresarial
 40. 40. FULLAN, Michael (2003)Las fuerzas del cambio, con crecesMadrid, 2007; Editorial Akal Més informació
 41. 41. FULLAN, MichaelAll Systems GoThousand Oaks, 2010; Editorial Corbin
 42. 42. CHRISTENSEN, Clayton & aliiDisrupting Class: How DisruptiveInnovation Will Change the Way the WorldLearnsNova York, 2008; McGraw-Hill
 43. 43. Moltes gràcies! Blog professionalhttp://lamiradapedagogica.blogspot.com/ Pàgina professional http://www.xtec.cat/~bmir/ Lleida Febrer, 2011
 44. 44. Crèdit de les imatges http://www.flickr.com/photos/dullhunk/3525013547/ http://www.flickr.com/photos/txmx-2/3619050544http://www.flickr.com/photos/bibliodyssey/sets/72157625329038149/

×