SlideShare a Scribd company logo
Rëndësia
biodiversitetit në
funksionimin e
ekosistemeve të jetës
PREZANTIMI
Termi “Biodiversiteti” është supozua për herë të parë nga Walter
G. Rosen në vitin 1986.
Biosfera përbëhet nga një koleksion kompleks të organizmave të
panumërta, të njohura si Biodiversiteti, të cilat përbëjnë
mbështetjen kryesore të jetës për mbijetesën e racës njerëzore.
Diversiteti biologjik, shkurtuar si “biodiversiteti”, përfaqëson
tërësinë e formave të ndryshme të jetës, si kërpudhat njëqelizore,
protozoarët, bakteret, dhe organizmat shumëqelizore të tilla si
bimët, peshqit dhe gjitarët në nivele të ndryshme biologjike, duke
përfshirë habitatet dhe ekosistemet.
Bio =
BioDiversiteti
Çfarë do të thotë “Bio dhe diversitet”?
Diversitet= Varietet
KONCEPTI DHE LLOJET E BIODIVERSITETI
Biodiversiteti është shumëllojshmëria e formave të jetës
në tokë dhe të ndërvarësisë thelbësore e të gjitha
gjallesave.
Siç përcaktohet në Konventën për Diversitetin Biologjik
e nënshkruar në Rio De Zhanero (Brazil) në vitin 1992
nga 154 vende, Biodiversiteti u përcaktua si “varieteti
mes organizmave të gjallë nga të gjitha burimet, duke
përfshirë, ndër të tjera, tokësore, detare dhe ekosisteme
të tjera ujore dhe komplekset ekologjike në të cilën zona
bën pjesë.
Janë tre lloje të Biodiversitetit
 Diversitet llojesh
 Diversitet Ekosistetmi
 Diversitet gjenesh
Shpërndarja e Biodiversitetit
 Diversiteti i Florës dhe Faunës
varet nga:
o Klima
o Lartësia
o Toka
o Prania e specieve të tjera
Shumica e biodiversitetit janë të
përqendruara në rajonin Tropikal.
BIODIVERSITETI AND BALANCA E NATURËS
 Niveli Tropik: Eleminimi i specieve nga niveli tropik mund të
shkaktojë shkatërrimin e ekosistemit, si dhe të biodiversitetit
Bimët në pyll Dreri Luani
Ekosistemi Kompleks: Në një ekosistem kompleks që ka disa nivele
tropike, humbja e një ose më shumë specieve nuk shkakton ndonjë
problem serioz, sepse ka alternativa në dispozicion.
Llojet në formë Harku: Eleminimi i një specie (kryesisht grabitqar)
shkakton rritjen dhe shtimin e presë dhe për pasojë rritjen e
biodiversitetit
Plotësueshmëria “Nish”: Diferenca mes të specieve në kërkesat e tyre
për burime të ndryshme do të shkaktojë ndërveprimin plotësuese në
mënyrë që një specie mund të marrë më shumë burime
Shërbimet ekologjike:
Bilancimi i natyrës
Produktiviteti biologjik
Rregullimi i klimës
Shpërbërja e mbeturinave
Pastrimi i ajrit dhe ujit
Detoksifikmi i tokës dhe sedimenteve
Stabilizimi i tokës nga erozioni
Thithja e karbonit
Mirëmbajtja e pjellorisë së tokës
ÇFARË E KËRCËNON BIODIVERSITETIN
Shkaqet natyrore:
a) Zona e ngushtë gjeografike
b) Popullsia e ulët
c) Shkalla e ulët riprodhimit
d) Fatkeqësitë natyrore
Shkaqet njërëzore:
1. Ndryshim të habitatit
2. Mbishfrytëzimi i specieve
të caktuara
3) Ndotja
4) Gjuetia
5) Ngrohja globale dhe
ndryshimet klimatike
6) Bujqësia
7) Efekti “Domino”
PROBLEMET E KOHËVE TË FUNDIT ME
BIODIVERSITETIN
 Rreth 75 % e diversitetit gjenetik të bimëve ka humbur në
shekullin e kaluar.
 Disa shkencëtarë vlerësojnë se deri në 3 lloje zhduken në orë dhe
20.000 zhdukje ndodhin çdo vit.
 Afërsisht një e treta e sistemeve korale në botë janë shkatërruar
ose janë shumë të degraduar.
 Rreth 24 % e gjitarëve dhe 12 % e llojeve të shpendëve janë
aktualisht të kërcënuar globalisht.
 Më shumë se 50 % e kënetave të botës janë tharë dhe popullatat e
specieve ujore dhe ligatinore kanë rënë me 50 % në mes viteve
1970 dhe 1999.
Pse duhet ta ruajmë Biodiversitetin
Është bërë e qartë se biodiversiteti është themeli i
ekzistencës sonë në Tokë. Është gjithashtu e
rëndësishme ruajtja e biodiversitetit për hir të vetë
kuriozitetit tonë dhe vlerësimit estetik. Ilaçet kanë
origjinë nga bimët e egra, duke përfshirë këtu
penicilinën, aspirinën, etj. Që kanë shpëtuar miliona
jetë njerëzish dhe që lehtësojnë vuajtjet e mëdha.40%
e të gjitha recetave për ilaçet kanë origjinën nga
bimët dhe kafshët. Askush nuk e di se sa shumë kura
presin të zbulohen, të fshehura në speciet shumë pak
të studiuara të Tokës.
• Ka rreth 80.000 lloje të bimëve të ngrënshme
të njohura në Tokë, por 90% e ushqimit në
botë vjen nga 20 të këtyre llojeve.
Biodiversiteti është sistemi mbështetës i jeës
së planetit tonë - ne varemi nga ai për ajrin që
thithim, ushqimin që hamë, dhe kemi ujin që
pimë. Lidhjet midis biodiversitetit dhe të
ardhmes tonë të qëndrueshme bëhen të
dukshme sa më shumë që ne afrohemi drejt
saj. Ne duhet të ruajmë biodiversitetin pasi jeta
jonë varet nga ai!
PSE TI
SHKATËRROJMË???
KONVENTAT E BIODIVERSITETIT
 Konventa e parë për biodiversitetin u organizua në Rio De Zhanero, Brazil nga 5
qershori deri në 14 qershor, të vitit 1992 e quajtur si të Konferenca e Kombeve të
Bashkuara mbi Mjedisin dhe Zhvillimin (UNCED), i njohur ndryshe si Samiti i
Rios për të ruajtur ekuilibrin ekologjik dhe për pasurimin e biodiversitetit.
Marrëveshja mbi biodiversitetin e nënshkruar nga 150 vende, përfshinte tre pika
kryesore:
1.Për të siguruar ruajtjen e biodiversitetit
2.Përdorimin e qëndrueshëm të biodiversitetit
3.Shpërndarja racionale dhe e barabartë të fitimit nga përdorimi i burimeve gjenetike.
Konventa e dytë u organizua në Johanesburg në
vitin 2002 e quajtur Samiti Botëror për Zhvillim
të Qëndrueshëm (WSSD), ku menaxhimi i
qëndrueshëm i ekosistemit dhe biodiversitetit
ishte çështja kryesore.
PËRFUNDIME
Biodiversiteti është jeta jonë. Nëse biodiversiteti ka
humbur në këtë normë dhe vazhdon kështu, atëherë në të
ardhmen e afërt, mbijetesa e njeriut do të kërcënohet. Pra,
kjo është detyra jonë morale: të ruajmë biodiversitetin dhe
mjedisin tonë. Mirëmbajtja afatgjatë e llojeve dhe
menaxhimi i tyre kërkon përpjekje bashkëpunuese nga të
gjithë pa përjashtim. Biodiversiteti duhet të trajtohet në
shkallën e habitateve ose ekosistemeve dhe jo në nivel të
llojeve.
PËRKTHIM: Njoftim për zhvendosje. Adresa e re: Nuk është konfirmuar
Biodiversiteti

More Related Content

What's hot

Projekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globaleMatilda Gremi
 
Gjeografi: "Zonat e mbrojtura natyrore"
Gjeografi: "Zonat e mbrojtura natyrore"Gjeografi: "Zonat e mbrojtura natyrore"
Gjeografi: "Zonat e mbrojtura natyrore"
Maja
 
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Mirsad
 
Ndotja nga Hidrokarburet
Ndotja nga HidrokarburetNdotja nga Hidrokarburet
Ndotja nga Hidrokarburet
arnoldbeqiri
 
Bimet dhe rendesia e tyre
Bimet dhe rendesia e tyreBimet dhe rendesia e tyre
Bimet dhe rendesia e tyre
xhessiana
 
Syprina e trapezit
Syprina e trapezitSyprina e trapezit
Syprina e trapezit
Adelina Fejzulla
 
4 stinet e vitit
4 stinet e vitit4 stinet e vitit
4 stinet e vitit
Anisa Kreka
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ArDit Mani
 
Semundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeAn An
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara
 
Tema:Mjedisi
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
alban1shabani
 
Amerika e jugut
Amerika e jugutAmerika e jugut
Amerika e jugutArlinda
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari
 
Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
Ervis Leçi
 
Projekt: Riciklimi
Projekt: RiciklimiProjekt: Riciklimi
Projekt: Riciklimi
Aldrin Pashku
 
Problemet mjedisore
Problemet mjedisoreProblemet mjedisore
Problemet mjedisoreAnida Rroshi
 
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesStudim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Chriss Kocibelli
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Marinela Abedini
 

What's hot (20)

Projekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
 
Gjeografi: "Zonat e mbrojtura natyrore"
Gjeografi: "Zonat e mbrojtura natyrore"Gjeografi: "Zonat e mbrojtura natyrore"
Gjeografi: "Zonat e mbrojtura natyrore"
 
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
 
Ndotja nga Hidrokarburet
Ndotja nga HidrokarburetNdotja nga Hidrokarburet
Ndotja nga Hidrokarburet
 
Bimet dhe rendesia e tyre
Bimet dhe rendesia e tyreBimet dhe rendesia e tyre
Bimet dhe rendesia e tyre
 
Syprina e trapezit
Syprina e trapezitSyprina e trapezit
Syprina e trapezit
 
4 stinet e vitit
4 stinet e vitit4 stinet e vitit
4 stinet e vitit
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Semundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
 
Tema:Mjedisi
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
 
Amerika e jugut
Amerika e jugutAmerika e jugut
Amerika e jugut
 
Uji
UjiUji
Uji
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
 
Projekt: Riciklimi
Projekt: RiciklimiProjekt: Riciklimi
Projekt: Riciklimi
 
Problemet mjedisore
Problemet mjedisoreProblemet mjedisore
Problemet mjedisore
 
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesStudim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
 

Similar to Biodiversiteti

Biodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.pptBiodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.ppt
EniLikaj
 
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
 Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
#MesueseAurela Elezaj
 
01 biodiversity and conservation biology
01 biodiversity and conservation biology 01 biodiversity and conservation biology
01 biodiversity and conservation biology Lorela Lazaj
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara
 
Mjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
Megi Braka
 
Mjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
Megi Braka
 
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Arbi Shkozari
 
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
roni45
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
bona4444
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
bona4444
 
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesorembrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
ARIMAZSTEAJ
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Algita Mesiti
 
Mjedisi ne rajonin tone.
Mjedisi ne rajonin tone.Mjedisi ne rajonin tone.
Mjedisi ne rajonin tone.kristinasweety
 
E drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internetE drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internet
ŴąŁı Kolukaj
 
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisiiMJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
eraldrexhaj66
 
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.
Fjorelo
 
Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
Klarisa Klara
 
HUMBJA E BIODIVERSITETIT
HUMBJA E BIODIVERSITETITHUMBJA E BIODIVERSITETIT
HUMBJA E BIODIVERSITETIT
Robert Shahini
 

Similar to Biodiversiteti (19)

Biodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.pptBiodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.ppt
 
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
 Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
 
01 biodiversity and conservation biology
01 biodiversity and conservation biology 01 biodiversity and conservation biology
01 biodiversity and conservation biology
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Mjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
 
Mjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
 
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
 
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
 
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesorembrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
mbrojtja e mjedisit eshte nje nga detyrat kryesore
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Mjedisi ne rajonin tone.
Mjedisi ne rajonin tone.Mjedisi ne rajonin tone.
Mjedisi ne rajonin tone.
 
E drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internetE drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internet
 
03 loss bio
03 loss bio03 loss bio
03 loss bio
 
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisiiMJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
MJEDISI.pptxmjeisimjedisimjedisimjedisii
 
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.
 
Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
 
HUMBJA E BIODIVERSITETIT
HUMBJA E BIODIVERSITETITHUMBJA E BIODIVERSITETIT
HUMBJA E BIODIVERSITETIT
 

More from Ergi Nushi

Futja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BEFutja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BE
Ergi Nushi
 
Hidrocentralet
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
Ergi Nushi
 
Rendesia e atomit
Rendesia e atomitRendesia e atomit
Rendesia e atomit
Ergi Nushi
 
Ndryshimet Klimaterike
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
Ergi Nushi
 
Piramidat
PiramidatPiramidat
Piramidat
Ergi Nushi
 
Centralet Berthamore
Centralet BerthamoreCentralet Berthamore
Centralet Berthamore
Ergi Nushi
 
Stop Dhuna
Stop DhunaStop Dhuna
Stop Dhuna
Ergi Nushi
 
Jeta e Aleksander Graham Bell
Jeta e Aleksander Graham BellJeta e Aleksander Graham Bell
Jeta e Aleksander Graham Bell
Ergi Nushi
 
Shnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet GjeometrikeShnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet Gjeometrike
Ergi Nushi
 
Ardhja e nazisteve ne pushtet
Ardhja e nazisteve ne pushtetArdhja e nazisteve ne pushtet
Ardhja e nazisteve ne pushtet
Ergi Nushi
 
Komunizmi vs demokracia
Komunizmi vs demokraciaKomunizmi vs demokracia
Komunizmi vs demokracia
Ergi Nushi
 
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriVepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Ergi Nushi
 

More from Ergi Nushi (12)

Futja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BEFutja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BE
 
Hidrocentralet
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
 
Rendesia e atomit
Rendesia e atomitRendesia e atomit
Rendesia e atomit
 
Ndryshimet Klimaterike
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
 
Piramidat
PiramidatPiramidat
Piramidat
 
Centralet Berthamore
Centralet BerthamoreCentralet Berthamore
Centralet Berthamore
 
Stop Dhuna
Stop DhunaStop Dhuna
Stop Dhuna
 
Jeta e Aleksander Graham Bell
Jeta e Aleksander Graham BellJeta e Aleksander Graham Bell
Jeta e Aleksander Graham Bell
 
Shnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet GjeometrikeShnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet Gjeometrike
 
Ardhja e nazisteve ne pushtet
Ardhja e nazisteve ne pushtetArdhja e nazisteve ne pushtet
Ardhja e nazisteve ne pushtet
 
Komunizmi vs demokracia
Komunizmi vs demokraciaKomunizmi vs demokracia
Komunizmi vs demokracia
 
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriVepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
 

Biodiversiteti

 • 1.
 • 3. PREZANTIMI Termi “Biodiversiteti” është supozua për herë të parë nga Walter G. Rosen në vitin 1986. Biosfera përbëhet nga një koleksion kompleks të organizmave të panumërta, të njohura si Biodiversiteti, të cilat përbëjnë mbështetjen kryesore të jetës për mbijetesën e racës njerëzore. Diversiteti biologjik, shkurtuar si “biodiversiteti”, përfaqëson tërësinë e formave të ndryshme të jetës, si kërpudhat njëqelizore, protozoarët, bakteret, dhe organizmat shumëqelizore të tilla si bimët, peshqit dhe gjitarët në nivele të ndryshme biologjike, duke përfshirë habitatet dhe ekosistemet.
 • 4. Bio = BioDiversiteti Çfarë do të thotë “Bio dhe diversitet”? Diversitet= Varietet
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8. KONCEPTI DHE LLOJET E BIODIVERSITETI Biodiversiteti është shumëllojshmëria e formave të jetës në tokë dhe të ndërvarësisë thelbësore e të gjitha gjallesave. Siç përcaktohet në Konventën për Diversitetin Biologjik e nënshkruar në Rio De Zhanero (Brazil) në vitin 1992 nga 154 vende, Biodiversiteti u përcaktua si “varieteti mes organizmave të gjallë nga të gjitha burimet, duke përfshirë, ndër të tjera, tokësore, detare dhe ekosisteme të tjera ujore dhe komplekset ekologjike në të cilën zona bën pjesë.
 • 9. Janë tre lloje të Biodiversitetit  Diversitet llojesh  Diversitet Ekosistetmi  Diversitet gjenesh
 • 10. Shpërndarja e Biodiversitetit  Diversiteti i Florës dhe Faunës varet nga: o Klima o Lartësia o Toka o Prania e specieve të tjera Shumica e biodiversitetit janë të përqendruara në rajonin Tropikal.
 • 11. BIODIVERSITETI AND BALANCA E NATURËS  Niveli Tropik: Eleminimi i specieve nga niveli tropik mund të shkaktojë shkatërrimin e ekosistemit, si dhe të biodiversitetit Bimët në pyll Dreri Luani Ekosistemi Kompleks: Në një ekosistem kompleks që ka disa nivele tropike, humbja e një ose më shumë specieve nuk shkakton ndonjë problem serioz, sepse ka alternativa në dispozicion. Llojet në formë Harku: Eleminimi i një specie (kryesisht grabitqar) shkakton rritjen dhe shtimin e presë dhe për pasojë rritjen e biodiversitetit Plotësueshmëria “Nish”: Diferenca mes të specieve në kërkesat e tyre për burime të ndryshme do të shkaktojë ndërveprimin plotësuese në mënyrë që një specie mund të marrë më shumë burime
 • 12. Shërbimet ekologjike: Bilancimi i natyrës Produktiviteti biologjik Rregullimi i klimës Shpërbërja e mbeturinave Pastrimi i ajrit dhe ujit Detoksifikmi i tokës dhe sedimenteve Stabilizimi i tokës nga erozioni Thithja e karbonit Mirëmbajtja e pjellorisë së tokës
 • 13. ÇFARË E KËRCËNON BIODIVERSITETIN Shkaqet natyrore: a) Zona e ngushtë gjeografike b) Popullsia e ulët c) Shkalla e ulët riprodhimit d) Fatkeqësitë natyrore Shkaqet njërëzore: 1. Ndryshim të habitatit 2. Mbishfrytëzimi i specieve të caktuara
 • 14. 3) Ndotja 4) Gjuetia 5) Ngrohja globale dhe ndryshimet klimatike 6) Bujqësia 7) Efekti “Domino”
 • 15. PROBLEMET E KOHËVE TË FUNDIT ME BIODIVERSITETIN  Rreth 75 % e diversitetit gjenetik të bimëve ka humbur në shekullin e kaluar.  Disa shkencëtarë vlerësojnë se deri në 3 lloje zhduken në orë dhe 20.000 zhdukje ndodhin çdo vit.  Afërsisht një e treta e sistemeve korale në botë janë shkatërruar ose janë shumë të degraduar.  Rreth 24 % e gjitarëve dhe 12 % e llojeve të shpendëve janë aktualisht të kërcënuar globalisht.  Më shumë se 50 % e kënetave të botës janë tharë dhe popullatat e specieve ujore dhe ligatinore kanë rënë me 50 % në mes viteve 1970 dhe 1999.
 • 16. Pse duhet ta ruajmë Biodiversitetin Është bërë e qartë se biodiversiteti është themeli i ekzistencës sonë në Tokë. Është gjithashtu e rëndësishme ruajtja e biodiversitetit për hir të vetë kuriozitetit tonë dhe vlerësimit estetik. Ilaçet kanë origjinë nga bimët e egra, duke përfshirë këtu penicilinën, aspirinën, etj. Që kanë shpëtuar miliona jetë njerëzish dhe që lehtësojnë vuajtjet e mëdha.40% e të gjitha recetave për ilaçet kanë origjinën nga bimët dhe kafshët. Askush nuk e di se sa shumë kura presin të zbulohen, të fshehura në speciet shumë pak të studiuara të Tokës.
 • 17. • Ka rreth 80.000 lloje të bimëve të ngrënshme të njohura në Tokë, por 90% e ushqimit në botë vjen nga 20 të këtyre llojeve. Biodiversiteti është sistemi mbështetës i jeës së planetit tonë - ne varemi nga ai për ajrin që thithim, ushqimin që hamë, dhe kemi ujin që pimë. Lidhjet midis biodiversitetit dhe të ardhmes tonë të qëndrueshme bëhen të dukshme sa më shumë që ne afrohemi drejt saj. Ne duhet të ruajmë biodiversitetin pasi jeta jonë varet nga ai!
 • 19. KONVENTAT E BIODIVERSITETIT  Konventa e parë për biodiversitetin u organizua në Rio De Zhanero, Brazil nga 5 qershori deri në 14 qershor, të vitit 1992 e quajtur si të Konferenca e Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin dhe Zhvillimin (UNCED), i njohur ndryshe si Samiti i Rios për të ruajtur ekuilibrin ekologjik dhe për pasurimin e biodiversitetit. Marrëveshja mbi biodiversitetin e nënshkruar nga 150 vende, përfshinte tre pika kryesore: 1.Për të siguruar ruajtjen e biodiversitetit 2.Përdorimin e qëndrueshëm të biodiversitetit 3.Shpërndarja racionale dhe e barabartë të fitimit nga përdorimi i burimeve gjenetike.
 • 20. Konventa e dytë u organizua në Johanesburg në vitin 2002 e quajtur Samiti Botëror për Zhvillim të Qëndrueshëm (WSSD), ku menaxhimi i qëndrueshëm i ekosistemit dhe biodiversitetit ishte çështja kryesore.
 • 21. PËRFUNDIME Biodiversiteti është jeta jonë. Nëse biodiversiteti ka humbur në këtë normë dhe vazhdon kështu, atëherë në të ardhmen e afërt, mbijetesa e njeriut do të kërcënohet. Pra, kjo është detyra jonë morale: të ruajmë biodiversitetin dhe mjedisin tonë. Mirëmbajtja afatgjatë e llojeve dhe menaxhimi i tyre kërkon përpjekje bashkëpunuese nga të gjithë pa përjashtim. Biodiversiteti duhet të trajtohet në shkallën e habitateve ose ekosistemeve dhe jo në nivel të llojeve.
 • 22.
 • 23. PËRKTHIM: Njoftim për zhvendosje. Adresa e re: Nuk është konfirmuar