SlideShare a Scribd company logo
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
1.C’është efekti serë
2.Pasojat e efektit serë
3.Ndikimi i ndryshimit
klimatik
4.Pasojat e ndryshimit
klimatik në ekonomi
dhe në jetën e
njerëzve
 Efekti i serës shkaktohet nga bllokimi i nxehtësisë në atmosferë.
 Në fillim rrezatimi diellor me frekuencë të lartë deperton në atmosferën
tokësore në trajtën e rrezeve të dukshme.
 Më pas toka i përthith këto rreze dhe më pas i cliron ato përsëri në atmosferë
në trajtën e rrezeve infra të kuqe dhe nxehtësisë.
 Meqënëse atmosfera tokësore përmban disa gazra, të cilat në sasi të vogla
janë në gjendje ti përthithin rrezet infra të kuqe, , si psh metani, gazi
karbonik,metani, gazi karbonik, fluorokarbonet dhe oksidi i azotit , atehere
rrezet infra se me energjinë termike që ato mbartin mbahen peng në
atmosfere .
 Së fundi sa më shumë nxehtësi të bllokojë atmosfera aq më tepër kjo ndikon
në rritjen e temperaturës në tokë.
 Efekti i serës shkaktohet nga veprimtaria njerëzore, me shkarkim të gazrave
CO2, metan, oksid azoti .
 Dioksidi i karbonit përfaqëson gazin sere kryesor i cili prodhohet nga djegja
e karburanteve, termocentralet, sistemet e ngrohjes, fabrikat dhe të gjitha
mjetet e transportit qe perdorin karburante. Shpyllezimi e perkeqeson me
shume problemin ,sepse pyjet e largojne dioksidin e karbonit nga atmosfera
me ane te procesit te fotosintezes. Metani perfaqeson nje tjeter gaz sere, i cili
lidhet me bujqesine, perfshire ketu edhe blegtorine, orizoret, kenetat etj.
 Fluorokarbonet jane gazra, te cilat clirohen nga perdorimi I frigorifereve dhe
i kondicionereve.
 Njerezimi prodhon ne vit 30 miliard ton dioksid karboni, 300-350 million
ton metan, dhe 7-13 million ton oksid azot, duke shenuar nje rritje drastike
pesedhjete vjecarin e fundit.
 Oksidi i azotit prodhohet nga shkarkimet e automjeteve, mbeturinat njerezore
dhe nga perdorimi i plehrave kimike me baze azoti .
 Ndryshimet klimatike do te gjenerojne uri dhe semundje qe do te prekin
miliona njerez. Alarmi vjen nga ekspertet e Ipcc, qe merren me ndryshimet
klimatike dhe pasojat e tyre.
 Parashikimet e tyre konfirmojne friken qe prej kohesh qarkullonte mes
studiuesve te ketyre skenareve globale: kequshqyerje dhe epidemi do te rriten
nen ndikimin e efekteve te mbingrohjes se planetit dhe do te kene pasoja te
jashtezakonshme.
 Kjo eshte ne qender te diskutimeve ne nje seminar per ndryshimet klimatike
dhe ndikimin e tij ne ushqim dhe uje, qe hap edhe javen e nismave nga Fao
per diten Boterore te Ushqimit, qe kete vit i dedikohet ndryshimit klimatik dhe
bioenergjise.
 Edhe pse ne Evrope, sipas parashikimit te bere, te gjithe do te preken, jo te
gjithe do te ndikohen nga keto ndryshime ne te njejten menyre. Natyrisht qe
me te goditurit do te jene vendet me te varfera.
 Sipas eksperteve, brenda fundit te ketij shekulli, kostoja globale e
ndryshimeve klimatike do te jete alarmante. Ne seminarin e fundit, mbajtur
per kete qellim eshte theksuar se pavaresisht masave qe mund te merren per
kete gje, varferia nuk mund te eleminohet, ndersa degradimi ambiental do te
vazhdoje te perhape semudnje qe do te transmetohen permes ujit dhe ushqimit.
 Sipas studimit te fundit te Ipcc, ne rajonin evropian parashikohet nje pakesim
i produkteve qe prodhohen. Shenjat do te duken edhe ne vende te tjera dhe do
ta ndjejne ne menyre te vecante ato familje qe jane te lidhura ngushtesisht me
token. Perkunder kesaj, temperaturat e larta do te favorizojne rritjen e
baktereve te ndryshme.
 Grate jane ato qe vuajne me shume pasojat negative te ndryshimeve
klimaterike, por injorohen ne debatet per kete ceshtje.
 Keshtu thote raporti i 2009-es i Fondit te Popullsise te Kombeve te
Bashkuara, ne te cilin theksohet se grate mund te jene decizive ne kete lufte,
fale planifikimit te lindjeve.
 Sipas raportit, pjesa me e madhe e 1.5 miliarde personave qe jetojne me nje
dollar ne dite jane gra.
 Në bazë të ecurisë së mëparshme, të matjeve aktuale dhe modeleve që tregojnë
skenarët e ardhshëm, është pranuar shkencërisht se temperatura globale po
rritet dhe se klima e Tokës ka potencial për ndryshim të shpejtë. Një pjesë e
madhe e kësaj janë pasoja direkte të shtimit të emisioneve të gazeve dhe
aktiviteteve të tjera njerëzore dhe ka të bëjë me provokime të ndryshimeve për
shoqërinë në përgjithësi.
 Për vendet e Europës Juglindore, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnjë
Hercegovinën, Malin e Zi, Serbinë e Turqinë, ndikimet e ndryshimeve
klimatike mund të përfshijnë rritjen e temperaturës, shpeshtësimin e kushteve
ekstreme të kohës, rritjen e erozionit të bregdeteve dhe nivelit të deteve,
ndikimin në biodiversitetin detar, rritjen e nivelit të ujit nëpër lumenj, nën
ndikimin e hapur të baticës, shtimin e përmbytjeve, presionin e madh në
burimet e ujit, uljen e pasurisë së biodiversitetit, etj. Por, bazuar në studim,
përveç kësaj do të ketë probleme për komunitetet lokale dhe rajonale, që varen
nga shërbimet që i siguron ekosistemi (në formë të ujit për pije, karburanti,
materialit për ndërtim, si dhe resurseve që mundësojne korrjen) dhe të cilat
mbajnë kushtet e pranueshme të jetesës.
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
 Ndikimi i ndryshimeve klimatike në biodiversitet pritet të ketë pasoja direkte
dhe indirekte ekonomike. Mendohet se ndryshimet klimatike do të ndryshojnë
ofertën e shërbimeve te ekosistemit europian në vitet e para të periudhës 2000-
2050. Sipas studimit, vlerësohet se çdo vit do të humbasim shërbimet e
ekosistemit, vlera e të cilave do të jetë 50 miliardë euro vetëm nga ekosistemi i
tokës.
 Bota më e ngrohtë do të karakterizohet nga ndryshimet e radhitjes kohore të
ngjarjeve sezonale në natyrë. Shumë habitate do të jenë më pak të
përshtatshëm për jetë, ndërsa lëvizja e kushteve të përshtatshme klimatike për
disa lloje do të çojë drejt ndryshimeve të numrit të tyre dhe fushave të
përfaqësimit me ndikimet direkte në lidhjen ekologjike.
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
 Ndryshimi i klimës, do të sjellë një sërë problemesh në sektorin e bujqësisë
dhe të shëndetësisë. Rritja e temperaturës mesatare me 1.5 gradë ka sjellë
çrregullim të dukurive natyrore gjatë katër stinëve në vendin tonë. Ekspertët
pohojnë se vera do të jetë e nxehtë dhe e thatë dhe në disa zona do të kemi
rreshje të mëdha shiu që sjellin përmbytje e në disa të tjera breshër, çka
dëmton rëndë kulturat bujqësore. “Diku mund të shfaqen thatësira, diku shira
të shumtë, por problemi kryesor është që shfaqet në kushtet kryesore të motit,
qoftë thatësirat, qoftë përmbytjet, në kushtet ekstreme. Specialistët mendojnë
se nëse nuk do të merren masa për të gazrat, pritet të ketë një rritje 2.5 deri në
2 gradë për 50 vitet e ardhshme”, tha Laureta Dibra, shefe e sektorit për
ndryshimet klimaterike. Në këto kushte ekspertët e mjedisit deklarojnë se
masat duhet të merren në sektorin e bujqësisë dhe të shëndetësisë. “Për çdo
zonë janë përcaktuar masat konkrete që lidhen me menaxhimin e ujrave me
përmirësimin e sistemit të vaditjes me sistemete e kullimit, me mënyrën e
ushqimit të kafshëve. Për shkak të fermentimit dhe mënyrës së ushqimit të
kafshëve, kjo çon drejpërdrejt në mënyrën e shkarkimit të gazit që ndikimi i tij
është 20 herë më i lartë se sa vetë dioksidi i karbonit”, theksoi Dibra.
Ndryshimet e klimës do të prekin edhe sektorin enegjitik, pasi në vendin tonë
90% energjisë prodhohet nga sistemi hidrik
 Në Climate Change(2001b) janë të projektuara pasojat e mundshme nga
ndryshimet klimatike globale në tërë Tokën nëpër kontinente dhe regjione. p.
sh. për Evropën:
1- Sistemet e njeriut në Evropën Jugore dhe Arktiku do të jenë me pasoja më të
mëdha në krahasim me pjesët tjera të Evropës.
2- Rënia e burimeve të ujërave, lagështia më e dobët e trollit dhe verërat më të
gjata priten në Evropën Jugore.
3- Afër gjysma e gëlqereve të alpeve dhe sipërfaqet e mëdha të dëborës do të
zhdukeshin në fund të shekullit XXI.
4- Do të ketë vërshime më të shpeshta dhe më të mëdha të lumenjve
5- Do të rriten rreziqet nga vërshimet dhe erozionet në sipërfaqet bregdetare me
pasoja për popullatën, industrinë, bujqësinë dhe turizmin.
6- Do të ketë disa efekte pozitive për bujqësinë në Europën veriore, por në
Europën jugore dhe lindore do të ketë rënie të prodhimtarisë.
7- Kurse në Maqedoni do të ketë efekte negative me pasoja në shumë sektorë:
bujqësi, pylltari, biodiverzitet, resurse ujore, shëndetësi etj.
8- Akujt e përjetshëm dhe ata polarë shkrihen.
9- Përforcohet qarkullimi global ujor: në tropik avullon më shumë ujë, i cili bie
në formë reshjesh në brezat veriorë; tipologjitë e reshjeve ndryshojnë.
10- Ulet përbërja e kripës në Atlantikun Verior; po dobësohet Rryma e Gjirit dhe
bashkë me të edhe sjellja e rrymave të ngrohta në drejtim të Evropës, që mund
të shkojë deri në një ndërprerje të plotë.
11- Shfaqje të shpeshta të fenomeneve ekstreme të motit: ciklone, shira të
fuqishme, përmbytje, thatësira.
12- Ndryshim i bimësisë: mund të zhduken sipërfaqe shumë të mëdha pyjore. Kjo
do të çonte në çlirimin e sasive të mëdha të dyoksidit të karbonit, që do ta
përforconin edhe me tej efektin serë (shih poshtë) dhe do të çonin në një
ngrohje më të shpejtë të tokës ("efekti serë galopant ")
13- Zgjerimi i shkretëtirave (humbje e sipërfaqes, refugjatë mjedisi)
14- Dëmtim i mundshëm i shtresës së ozonit: supozohet që ngrohja e tokës të
sjellë një ftohje të stratosferës (pjesë e Atmosferës në lartësinë 15-25 km), gjë
që do të përshpejtonte prishjen e shtresës së ozonit.
 Shkencëtarët thonë se shumë nga
pasojat afatgjatë të rritjes së
temperaturës janë ende të panjohura
për njerëzit. Paralajmëron se një rritje
temperature po ashtu mund të sjellë
një rritje të insekteve të dëmshme që
sulmojnë të mbjellat. Me rritjen e
temperaturës, rajonet mund të humbin
periudhën e ngricave që ndihmojnë të
kufizimin e numrit të insekteve.
Ndërsa barërat e këqia, shtohen shumë
më tepër në kushtet e shtimit të
dioksidit të karbonit në mjedis.
Përparësi të tjera janë shfrytëzimi i
tokës, bioteknologjia, humbjet në
ushqimet e magazinuara dhe përgatitja
teknike e studjuesve, fermerëve dhe të
tjerëve, që ta trajtojnë më mirë
ngrohjen globale
 Klima, rritet 3 përqind vdekshmëria
 Shoqatat Ndërkombëtare të
Mjekëve për Ambientin, Greenpeace
dhe Isde konfirmojnë në raportin "Të
shpëtojë kush të mundet", efektet e
rënda të shkaktuara nga ndryshimet
klimatike që po ndodhin.
 Sipas dy shoqatave, ndryshimet
klimaterike provokojnë rritje të
sëmundjeve nga ndotjet atmosferike,
ngjarjet meteorologjike si valët e të
nxehtit apo humbjes se
biodiversitetit. "Të dhënat
konfirmojnë se vdekshmëria
njerëzore rritet 3 përqind cdo vit për
shkak të rritjes së temperaturës së
tokës. Ndryshimet klimaterike
përfaqësojnë një problem planetar
dhe pasojat i përkasin edhe jetës së
përditshme të secilit prej nesh",
PUNOI:
SAJMIRA BAJRAKU
ELSENA LUKAJ
MUHARREM OKAJ
ERDIS BENGU

More Related Content

What's hot

Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
FialdoMema
 
PROJEKT tema:hekuri
PROJEKT tema:hekuri PROJEKT tema:hekuri
PROJEKT tema:hekuri
romina balla
 
Mjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
Aron Neli
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari
 
Mikrogjallesat
MikrogjallesatMikrogjallesat
Mikrogjallesat
ldddmk
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ArDit Mani
 
Energjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega
 
Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi
 
Kimikatet dhe shtresa e ozonit
Kimikatet  dhe shtresa e ozonitKimikatet  dhe shtresa e ozonit
Kimikatet dhe shtresa e ozonit
#MesueseAurela Elezaj
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook
 
Eutrofikimi
EutrofikimiEutrofikimi
Eutrofikimi
Arlinda
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
CleaInanis24
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca
 
shkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema
 
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi
 
Kimi- Hekuri
Kimi- HekuriKimi- Hekuri
Kimi- Hekuri
Admin Nuriu
 
Prodhimi i energjise
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
roberto1723
 

What's hot (20)

Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
 
PROJEKT tema:hekuri
PROJEKT tema:hekuri PROJEKT tema:hekuri
PROJEKT tema:hekuri
 
Mjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Mikrogjallesat
MikrogjallesatMikrogjallesat
Mikrogjallesat
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Energjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
 
Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
 
Kimikatet dhe shtresa e ozonit
Kimikatet  dhe shtresa e ozonitKimikatet  dhe shtresa e ozonit
Kimikatet dhe shtresa e ozonit
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
 
Eutrofikimi
EutrofikimiEutrofikimi
Eutrofikimi
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
 
shkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
 
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
 
Kimi- Hekuri
Kimi- HekuriKimi- Hekuri
Kimi- Hekuri
 
Ndryshimet klimatike
Ndryshimet klimatikeNdryshimet klimatike
Ndryshimet klimatike
 
Prodhimi i energjise
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
 

Viewers also liked

Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendetNgrohja globale dhe pasojat ne shendet
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet
Freskida
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
nuraj12
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Fjoralba Prendi
 
Ndryshimet Klimaterike
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
Ergi Nushi
 
Ndotja e Mjedisit
Ndotja e MjedisitNdotja e Mjedisit
Ndotja e Mjedisit
Anida Ago
 
Ndryshimet Klimatike
Ndryshimet KlimatikeNdryshimet Klimatike
Ndryshimet Klimatike
Marinela Abedini
 
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyreHidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Edward Newgate
 
Teksti tregimtar
Teksti tregimtarTeksti tregimtar
Teksti tregimtar
ArdiPerla
 
Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
sindi21
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrik
Esmer Alda
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Darla Evangjeli
 
Droga
DrogaDroga
Droga
flori daut
 
Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
Ervis Leçi
 
Trashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberoreTrashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberore
joni pashaj
 

Viewers also liked (19)

Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendetNgrohja globale dhe pasojat ne shendet
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 
Ozoni
OzoniOzoni
Ozoni
 
ngrohja globale
ngrohja globalengrohja globale
ngrohja globale
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 
Ndryshimet Klimaterike
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
 
Ndotja e Mjedisit
Ndotja e MjedisitNdotja e Mjedisit
Ndotja e Mjedisit
 
Ndryshimet Klimatike
Ndryshimet KlimatikeNdryshimet Klimatike
Ndryshimet Klimatike
 
Ndotja e ajrit
Ndotja e ajrit Ndotja e ajrit
Ndotja e ajrit
 
Ndotja termike
Ndotja termike Ndotja termike
Ndotja termike
 
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyreHidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
 
Teksti tregimtar
Teksti tregimtarTeksti tregimtar
Teksti tregimtar
 
Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrik
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
 
Droga
DrogaDroga
Droga
 
Ndotja e Ajrit
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
 
Trashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberoreTrashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberore
 

Similar to Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme

Ndryshimet klimatike
Ndryshimet klimatikeNdryshimet klimatike
Ndryshimet klimatike
EstherLu3
 
Global Warming
Global WarmingGlobal Warming
Global Warming
Gestjana
 
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
 Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
#MesueseAurela Elezaj
 
Ndryshimet klimaterike dhe politikat menaxhuese
Ndryshimet klimaterike dhe politikat menaxhueseNdryshimet klimaterike dhe politikat menaxhuese
Ndryshimet klimaterike dhe politikat menaxhuese
Xhesika Merko
 
Fiz
FizFiz
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
roni45
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara
 
Projekt kurrikular n.klimatike
Projekt kurrikular n.klimatikeProjekt kurrikular n.klimatike
Projekt kurrikular n.klimatike
Rigels Troci
 
Biodiversiteti
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Arlinda
 
Tema:Mjedisi
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
alban1shabani
 
Biodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.pptBiodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.ppt
EniLikaj
 
E drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internetE drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internet
ŴąŁı Kolukaj
 
Ne dhe mjedisi!
Ne dhe mjedisi!Ne dhe mjedisi!
Ne dhe mjedisi!
Denisa Caushi
 
PUNOI BERTI SHEHU
PUNOI BERTI SHEHUPUNOI BERTI SHEHU
PUNOI BERTI SHEHU
Berti Shehu
 
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Arbi Shkozari
 
Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
16211903
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
bona4444
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
bona4444
 

Similar to Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme (20)

Ndryshimet klimatike
Ndryshimet klimatikeNdryshimet klimatike
Ndryshimet klimatike
 
Global Warming
Global WarmingGlobal Warming
Global Warming
 
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
 Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
 
Ndryshimet klimaterike dhe politikat menaxhuese
Ndryshimet klimaterike dhe politikat menaxhueseNdryshimet klimaterike dhe politikat menaxhuese
Ndryshimet klimaterike dhe politikat menaxhuese
 
Fiz
FizFiz
Fiz
 
.
..
.
 
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Projekt kurrikular n.klimatike
Projekt kurrikular n.klimatikeProjekt kurrikular n.klimatike
Projekt kurrikular n.klimatike
 
Biodiversiteti
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
 
Tema:Mjedisi
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
 
Biodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.pptBiodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.ppt
 
E drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internetE drejta-ekologjike.internet
E drejta-ekologjike.internet
 
Ne dhe mjedisi!
Ne dhe mjedisi!Ne dhe mjedisi!
Ne dhe mjedisi!
 
PUNOI BERTI SHEHU
PUNOI BERTI SHEHUPUNOI BERTI SHEHU
PUNOI BERTI SHEHU
 
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
 
Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
 
Kimi
KimiKimi
Kimi
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
 
Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
 

Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme

 • 2. 1.C’është efekti serë 2.Pasojat e efektit serë 3.Ndikimi i ndryshimit klimatik 4.Pasojat e ndryshimit klimatik në ekonomi dhe në jetën e njerëzve
 • 3.  Efekti i serës shkaktohet nga bllokimi i nxehtësisë në atmosferë.  Në fillim rrezatimi diellor me frekuencë të lartë deperton në atmosferën tokësore në trajtën e rrezeve të dukshme.  Më pas toka i përthith këto rreze dhe më pas i cliron ato përsëri në atmosferë në trajtën e rrezeve infra të kuqe dhe nxehtësisë.  Meqënëse atmosfera tokësore përmban disa gazra, të cilat në sasi të vogla janë në gjendje ti përthithin rrezet infra të kuqe, , si psh metani, gazi karbonik,metani, gazi karbonik, fluorokarbonet dhe oksidi i azotit , atehere rrezet infra se me energjinë termike që ato mbartin mbahen peng në atmosfere .
 • 4.  Së fundi sa më shumë nxehtësi të bllokojë atmosfera aq më tepër kjo ndikon në rritjen e temperaturës në tokë.
 • 5.  Efekti i serës shkaktohet nga veprimtaria njerëzore, me shkarkim të gazrave CO2, metan, oksid azoti .  Dioksidi i karbonit përfaqëson gazin sere kryesor i cili prodhohet nga djegja e karburanteve, termocentralet, sistemet e ngrohjes, fabrikat dhe të gjitha mjetet e transportit qe perdorin karburante. Shpyllezimi e perkeqeson me shume problemin ,sepse pyjet e largojne dioksidin e karbonit nga atmosfera me ane te procesit te fotosintezes. Metani perfaqeson nje tjeter gaz sere, i cili lidhet me bujqesine, perfshire ketu edhe blegtorine, orizoret, kenetat etj.
 • 6.  Fluorokarbonet jane gazra, te cilat clirohen nga perdorimi I frigorifereve dhe i kondicionereve.  Njerezimi prodhon ne vit 30 miliard ton dioksid karboni, 300-350 million ton metan, dhe 7-13 million ton oksid azot, duke shenuar nje rritje drastike pesedhjete vjecarin e fundit.  Oksidi i azotit prodhohet nga shkarkimet e automjeteve, mbeturinat njerezore dhe nga perdorimi i plehrave kimike me baze azoti .
 • 7.  Ndryshimet klimatike do te gjenerojne uri dhe semundje qe do te prekin miliona njerez. Alarmi vjen nga ekspertet e Ipcc, qe merren me ndryshimet klimatike dhe pasojat e tyre.  Parashikimet e tyre konfirmojne friken qe prej kohesh qarkullonte mes studiuesve te ketyre skenareve globale: kequshqyerje dhe epidemi do te rriten nen ndikimin e efekteve te mbingrohjes se planetit dhe do te kene pasoja te jashtezakonshme.  Kjo eshte ne qender te diskutimeve ne nje seminar per ndryshimet klimatike dhe ndikimin e tij ne ushqim dhe uje, qe hap edhe javen e nismave nga Fao per diten Boterore te Ushqimit, qe kete vit i dedikohet ndryshimit klimatik dhe bioenergjise.  Edhe pse ne Evrope, sipas parashikimit te bere, te gjithe do te preken, jo te gjithe do te ndikohen nga keto ndryshime ne te njejten menyre. Natyrisht qe me te goditurit do te jene vendet me te varfera.
 • 8.  Sipas eksperteve, brenda fundit te ketij shekulli, kostoja globale e ndryshimeve klimatike do te jete alarmante. Ne seminarin e fundit, mbajtur per kete qellim eshte theksuar se pavaresisht masave qe mund te merren per kete gje, varferia nuk mund te eleminohet, ndersa degradimi ambiental do te vazhdoje te perhape semudnje qe do te transmetohen permes ujit dhe ushqimit.  Sipas studimit te fundit te Ipcc, ne rajonin evropian parashikohet nje pakesim i produkteve qe prodhohen. Shenjat do te duken edhe ne vende te tjera dhe do ta ndjejne ne menyre te vecante ato familje qe jane te lidhura ngushtesisht me token. Perkunder kesaj, temperaturat e larta do te favorizojne rritjen e baktereve te ndryshme.
 • 9.  Grate jane ato qe vuajne me shume pasojat negative te ndryshimeve klimaterike, por injorohen ne debatet per kete ceshtje.  Keshtu thote raporti i 2009-es i Fondit te Popullsise te Kombeve te Bashkuara, ne te cilin theksohet se grate mund te jene decizive ne kete lufte, fale planifikimit te lindjeve.  Sipas raportit, pjesa me e madhe e 1.5 miliarde personave qe jetojne me nje dollar ne dite jane gra.
 • 10.  Në bazë të ecurisë së mëparshme, të matjeve aktuale dhe modeleve që tregojnë skenarët e ardhshëm, është pranuar shkencërisht se temperatura globale po rritet dhe se klima e Tokës ka potencial për ndryshim të shpejtë. Një pjesë e madhe e kësaj janë pasoja direkte të shtimit të emisioneve të gazeve dhe aktiviteteve të tjera njerëzore dhe ka të bëjë me provokime të ndryshimeve për shoqërinë në përgjithësi.  Për vendet e Europës Juglindore, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnjë Hercegovinën, Malin e Zi, Serbinë e Turqinë, ndikimet e ndryshimeve klimatike mund të përfshijnë rritjen e temperaturës, shpeshtësimin e kushteve ekstreme të kohës, rritjen e erozionit të bregdeteve dhe nivelit të deteve, ndikimin në biodiversitetin detar, rritjen e nivelit të ujit nëpër lumenj, nën ndikimin e hapur të baticës, shtimin e përmbytjeve, presionin e madh në burimet e ujit, uljen e pasurisë së biodiversitetit, etj. Por, bazuar në studim, përveç kësaj do të ketë probleme për komunitetet lokale dhe rajonale, që varen nga shërbimet që i siguron ekosistemi (në formë të ujit për pije, karburanti, materialit për ndërtim, si dhe resurseve që mundësojne korrjen) dhe të cilat mbajnë kushtet e pranueshme të jetesës.
 • 12.  Ndikimi i ndryshimeve klimatike në biodiversitet pritet të ketë pasoja direkte dhe indirekte ekonomike. Mendohet se ndryshimet klimatike do të ndryshojnë ofertën e shërbimeve te ekosistemit europian në vitet e para të periudhës 2000- 2050. Sipas studimit, vlerësohet se çdo vit do të humbasim shërbimet e ekosistemit, vlera e të cilave do të jetë 50 miliardë euro vetëm nga ekosistemi i tokës.  Bota më e ngrohtë do të karakterizohet nga ndryshimet e radhitjes kohore të ngjarjeve sezonale në natyrë. Shumë habitate do të jenë më pak të përshtatshëm për jetë, ndërsa lëvizja e kushteve të përshtatshme klimatike për disa lloje do të çojë drejt ndryshimeve të numrit të tyre dhe fushave të përfaqësimit me ndikimet direkte në lidhjen ekologjike.
 • 14.  Ndryshimi i klimës, do të sjellë një sërë problemesh në sektorin e bujqësisë dhe të shëndetësisë. Rritja e temperaturës mesatare me 1.5 gradë ka sjellë çrregullim të dukurive natyrore gjatë katër stinëve në vendin tonë. Ekspertët pohojnë se vera do të jetë e nxehtë dhe e thatë dhe në disa zona do të kemi rreshje të mëdha shiu që sjellin përmbytje e në disa të tjera breshër, çka dëmton rëndë kulturat bujqësore. “Diku mund të shfaqen thatësira, diku shira të shumtë, por problemi kryesor është që shfaqet në kushtet kryesore të motit, qoftë thatësirat, qoftë përmbytjet, në kushtet ekstreme. Specialistët mendojnë se nëse nuk do të merren masa për të gazrat, pritet të ketë një rritje 2.5 deri në 2 gradë për 50 vitet e ardhshme”, tha Laureta Dibra, shefe e sektorit për ndryshimet klimaterike. Në këto kushte ekspertët e mjedisit deklarojnë se masat duhet të merren në sektorin e bujqësisë dhe të shëndetësisë. “Për çdo zonë janë përcaktuar masat konkrete që lidhen me menaxhimin e ujrave me përmirësimin e sistemit të vaditjes me sistemete e kullimit, me mënyrën e ushqimit të kafshëve. Për shkak të fermentimit dhe mënyrës së ushqimit të kafshëve, kjo çon drejpërdrejt në mënyrën e shkarkimit të gazit që ndikimi i tij është 20 herë më i lartë se sa vetë dioksidi i karbonit”, theksoi Dibra. Ndryshimet e klimës do të prekin edhe sektorin enegjitik, pasi në vendin tonë 90% energjisë prodhohet nga sistemi hidrik
 • 15.  Në Climate Change(2001b) janë të projektuara pasojat e mundshme nga ndryshimet klimatike globale në tërë Tokën nëpër kontinente dhe regjione. p. sh. për Evropën: 1- Sistemet e njeriut në Evropën Jugore dhe Arktiku do të jenë me pasoja më të mëdha në krahasim me pjesët tjera të Evropës. 2- Rënia e burimeve të ujërave, lagështia më e dobët e trollit dhe verërat më të gjata priten në Evropën Jugore. 3- Afër gjysma e gëlqereve të alpeve dhe sipërfaqet e mëdha të dëborës do të zhdukeshin në fund të shekullit XXI. 4- Do të ketë vërshime më të shpeshta dhe më të mëdha të lumenjve 5- Do të rriten rreziqet nga vërshimet dhe erozionet në sipërfaqet bregdetare me pasoja për popullatën, industrinë, bujqësinë dhe turizmin. 6- Do të ketë disa efekte pozitive për bujqësinë në Europën veriore, por në Europën jugore dhe lindore do të ketë rënie të prodhimtarisë. 7- Kurse në Maqedoni do të ketë efekte negative me pasoja në shumë sektorë: bujqësi, pylltari, biodiverzitet, resurse ujore, shëndetësi etj. 8- Akujt e përjetshëm dhe ata polarë shkrihen. 9- Përforcohet qarkullimi global ujor: në tropik avullon më shumë ujë, i cili bie në formë reshjesh në brezat veriorë; tipologjitë e reshjeve ndryshojnë.
 • 16. 10- Ulet përbërja e kripës në Atlantikun Verior; po dobësohet Rryma e Gjirit dhe bashkë me të edhe sjellja e rrymave të ngrohta në drejtim të Evropës, që mund të shkojë deri në një ndërprerje të plotë. 11- Shfaqje të shpeshta të fenomeneve ekstreme të motit: ciklone, shira të fuqishme, përmbytje, thatësira. 12- Ndryshim i bimësisë: mund të zhduken sipërfaqe shumë të mëdha pyjore. Kjo do të çonte në çlirimin e sasive të mëdha të dyoksidit të karbonit, që do ta përforconin edhe me tej efektin serë (shih poshtë) dhe do të çonin në një ngrohje më të shpejtë të tokës ("efekti serë galopant ") 13- Zgjerimi i shkretëtirave (humbje e sipërfaqes, refugjatë mjedisi) 14- Dëmtim i mundshëm i shtresës së ozonit: supozohet që ngrohja e tokës të sjellë një ftohje të stratosferës (pjesë e Atmosferës në lartësinë 15-25 km), gjë që do të përshpejtonte prishjen e shtresës së ozonit.
 • 17.  Shkencëtarët thonë se shumë nga pasojat afatgjatë të rritjes së temperaturës janë ende të panjohura për njerëzit. Paralajmëron se një rritje temperature po ashtu mund të sjellë një rritje të insekteve të dëmshme që sulmojnë të mbjellat. Me rritjen e temperaturës, rajonet mund të humbin periudhën e ngricave që ndihmojnë të kufizimin e numrit të insekteve. Ndërsa barërat e këqia, shtohen shumë më tepër në kushtet e shtimit të dioksidit të karbonit në mjedis. Përparësi të tjera janë shfrytëzimi i tokës, bioteknologjia, humbjet në ushqimet e magazinuara dhe përgatitja teknike e studjuesve, fermerëve dhe të tjerëve, që ta trajtojnë më mirë ngrohjen globale  Klima, rritet 3 përqind vdekshmëria  Shoqatat Ndërkombëtare të Mjekëve për Ambientin, Greenpeace dhe Isde konfirmojnë në raportin "Të shpëtojë kush të mundet", efektet e rënda të shkaktuara nga ndryshimet klimatike që po ndodhin.  Sipas dy shoqatave, ndryshimet klimaterike provokojnë rritje të sëmundjeve nga ndotjet atmosferike, ngjarjet meteorologjike si valët e të nxehtit apo humbjes se biodiversitetit. "Të dhënat konfirmojnë se vdekshmëria njerëzore rritet 3 përqind cdo vit për shkak të rritjes së temperaturës së tokës. Ndryshimet klimaterike përfaqësojnë një problem planetar dhe pasojat i përkasin edhe jetës së përditshme të secilit prej nesh",