SlideShare a Scribd company logo
Σοφία Παπαδημητρίου 
Δρ Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ 
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
sofipapadi@minedu.gov.gr 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση
Παιδαγωγική και Τεχνολογία 
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στην 
τυπική εκπαίδευση (Φωτόδεντρο, πιλοτικές Flipped classrooms), 
μη τυπική εκπαίδευση (Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0, BBC News School Report), 
άτυπη μάθηση (MOOCs, Cliflair project, Europeana/Remix, MEDEA Awards) 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (MOOCs, Teaching Channel, Khan Academy) 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
Γνωστικός Συμπεριφορισμός 
1-1 επικοινωνία 
Media 
Radio, TV, Press 
Εποικοδομισμός 
Ν-Ν επικοινωνία 
conferences 
Ήχος, video, Web 
Κοννεκτιβισμός 
Web 2.0 
Κοινωνικά Δίκτυα
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
τεχνολογίες και εφαρμογές 
δυναμικές ιδέες και αξίες. 
πλατφόρμα δημιουργίας, επαναπροσδιορισμού και μοιράσματος του περιεχομένου. Έμφαση: 
 ανοικτότητα και διάδραση 
 στο περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης και 
 στη συνεργατική προσπάθεια
Η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση του βίντεο μπορεί να : 
κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για νέα γνώση 
προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να “ταξιδέψει” σε άλλους τόπους /χρόνους, 
να ανακαλύψει “κρυμμένους κόσμους”, 
να αποσαφηνίσει και συσχετίσει αφηρημένες έννοιες, 
να ζωντανέψει το περιεχόμενο του μαθήματος, 
να αναδείξει απομακρυσμένες έννοιες (πχ. την Κίνα, τη βαθειά θάλασσα, το διάστημα), έννοιες δύσκολες να αντιληφθείς (πχ. το εσωτερικό του σώματος, μικροσκοπικά στοιχεία) 
να επιμηκύνει το χρόνο (πχ. τη σύγκρουση δυο αυτοκινήτων) ή να τον συμπτύξει (πχ. την ανάπτυξη ενός λουλουδιού). 
να οδηγήσει σε βελτιωμένο επίπεδο παιδείας, που χαρακτηρίζεται ως “οπτικός αλφαβητισμός” (visual literacy). 
16 Νοεμβρίου 2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
? 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
Μεταδεδομένα 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
Παιδαγωγική αξιοποίηση βίντεο 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
MEDEA Awards: http://www.medea-awards.com 
Media & Learning Conference: http://www.media-and-learning.eu 
Media & Learning Community & Resources database: http://www.media-and-learning.eu/community 
Media & Learning News: http://news.media-and-learning.eu 
MEDEAnet project: 
http://www.medeanet.eu 
Media & Learning Association: 
http://association.media-and-learning.eu 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
Αντιστρέφοντας τη διδακτική διαδικασία
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
Ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
•Αντιμεταθέτει τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους 
Α 
•Φέρνει την online διδασκαλία, έξω από την τάξη 
Β 
•Φέρνει τις δραστηριότητες μελέτης στο σπίτι, μέσα στην τάξη
Αντιστρέφοντας τη διδακτική διαδικασία 
Ώστε: 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
Ο διδάσκων παρέχει κατάλληλες πηγές στους μαθητές για τη μελέτη τους στο σπίτι 
Να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες κριτικής σκέψης που προσφέρονται μόνο μέσα στην κοινωνική δομή της τάξης
Οι μαθητές βλέπουν τις διαλέξεις/βίντεο εκτός τάξης 
 με το δικό τους ρυθμό 
επικοινωνώντας με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές σε συζητήσεις online 
Ο χρόνος μέσα στην τάξη αφιερώνεται στην «ανακαλυπτική», 
«συνεργατική» και «ενεργητική μάθηση». 
Δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης 
Δραστηριότητες με αξιοποίηση της Ομάδας 
Projects 
Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Πειράματα 
Παρουσιάσεις 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
Khan Academy: 
Let’s reinvent education
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
BBC NEWS SCHOOL REPORT : Το BBC τρέχει το School Report ώστε οι νέοι άνθρωποι από όλη τη χώρα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα δικά τους νέα σε πραγματικά χρονοδιαγράμματα και να τα παρουσιάσουν σε αληθινά ακροατήρια. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας από τους κοινωνικούς στόχους του BBC είναι η ενεργοποίηση των πολιτών. Το School Report βοηθάει την πραγματοποίηση αυτού του στόχου με 3 τρόπους: 
εμπλέκοντας τους νέους ανθρώπους με τις ειδήσεις, 
στέλνοντας τις φωνές τους και τις ιστορίες τους σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, 
μοιράζοντας τις αξίες της δημιουργίας περιεχομένου όπως η ευθύτητα, η ακρίβεια & η αμεροληψία, δεδομένου ότι πολλοί μαθητές είναι δημιουργοί και διανομείς περιεχομένου.
The Teaching Channel: 
εμπνευσμένη διδασκαλία 
εμπνέοντας την τάξη 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
«mentoring» της σειράς «Οδηγός επιβίωσης νέων εκπαιδευτικών» Το mentoring είναι μια καθιερωμένη πρακτική σε πολλές χώρες και αναφέρεται σε μια αναπτυσσόμενη σχέση, όπου ένα περισσότερο πεπειραμένο άτομο (mentor) βοηθάει τη μάθηση ενός λιγότερο πεπειραμένου (mentee). Ένας μέντωρ εφαρμόζει 6 ουσιαστικές πρακτικές συμβουλές στην «μαθητευόμενή» του για την υποστήριξή της, ως νέας εκπαιδευτικού. 
Πώς η νέα καθηγήτρια των Μαθηματικών θα εστιάσει τη διδασκαλία της σε καθορισμένους και επιτεύξιμους στόχους; 
Γιατί είναι σημαντικό γι’ αυτήν, ο mentor να της εκφράσει την ανατροφοδότηση της παρατήρησής του;
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
The Teaching Channel: 
Πώς καθόρισε τα ζευγάρια των μαθητών; 
Πώς η αλληλοδιδασκαλία υποστηρίζει τη μάθηση ενώ συγχρόνως χτίζει μια κοινότητα; 
Παρακολουθούμε μια στρατηγική διδασκαλίας που ενισχύει τις δυνάμεις των μαθητών ενώ παράλληλα επιλύει μαθησιακά προβλήματα.
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
Captioning 
Re-speaking 
Dubbing 
Karaoke singing 
Commentary
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
Europeana Remix 
πρωτοπορία στην αξιοποίησης της οπτικοακουστικής κληρονομιάς με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των ατόμων με τη δική τους ιστορία. 
Η πλατφόρμα όχι μόνο υποστηρίζει την αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά επιπλέον οι διαδραστικές λειτουργίες της προσφέρουν στους επισκέπτες τον έλεγχο να επιλέξουν με ποιους τρόπους θέλουν να συνεισφέρουν.
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
MOOCs: Πειραματισμοί στο Διαδίκτυο προς μια Παγκόσμια Ανοικτή Εκπαίδευση We have the incredible opportunity to make education what it should be: a fundamental human right. Daphne Koller & Andrew Ng, 2012
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
μαγνητοσκοπημένη διάλεξη σε τάξη 
ο διδάσκων δίνει μια διάλεξη (instructor’s talking head) 
καταγραφή σε tablet με γραφίδα (Khan Academy style) 
παρουσίαση PowerPoint
Συμπεράσματα έρευνας για την αξιοποίηση video @MOOCS 
Τα μικρά βίντεο είναι πολύ πιο ελκυστικά. Το ενδιαφέρον του θεατή πέφτει απότομα μετά από 6 λεπτά . 
Βίντεο που διανθίζουν τις διαφάνειες PowerPoint με τον ομιλητή είναι πιο ελκυστικά σε σχέση με τα βίντεο μόνο με διαφάνειες. 
Βίντεο που παράχθηκαν πιο ερασιτεχνικά θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικά από τις μαγνητοσκοπήσεις υψηλής πιστότητας σε στούντιο. 
Το στυλ σχεδίασης Khan με τη γραφίδα είναι πιο ελκυστικό από ότι οι διαφάνειες PowerPoint ή τα screencasts. 
Ακόμα και υψηλής ποιότητας προ-μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις στο αμφιθέατρο /τάξη δεν είναι τόσο ελκυστικές όταν τεμαχίζονται σε μικρά τμήματα για αξιοποίηση σε MOOC. 
Βίντεο, όπου εκπαιδευτές μιλούν αρκετά γρήγορα και με υψηλό ενθουσιασμό είναι πιο ελκυστικό. 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
weblecture 
slidecast 
studio based knowledge clip 
enriched lecture 
social tagging 
screencast 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
virtual classroom 
webinar 
enriched lecture with tasks 
tutorial 
15/11/2014 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις εξαιρετικές δυνατότητες που προσφέρει το βίντεο όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την αποτελεσματική χρήση του, την ενοποίησή του με αλλά μέσα διδασκαλίας και κυρίως την ένταξή του στην καθημερινή διδακτική πράξη. 
Αυτό που λείπει είναι η δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με έμφαση στη συστηματική οργάνωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 
Υπάρχουν πολλά αποθετήρια βίντεο άρα είναι εύκολο να αναζητηθούν ώστε να υποστηρίξουν πλούσια περιβάλλοντα μάθησης ανταποκρινόμενα στις προσδοκίες των μαθητών. 
Το βίντεο μπορεί να υποστηρίξει εξατομικευμένη ή συνεργατική μάθηση μέσα σε σύγχρονα φυσικά, εικονικά ή μικτά περιβάλλοντα μάθησης στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των μαθησιακών αναγκών και φιλοδοξιών των εκπαιδευομένων του 21ου αιώνα. 
Η αξιοποίηση του βίντεο είναι στην αρχή και οι καλές πρακτικές για μάθηση υποστηριζόμενη από βίντεο (video-based learning) είναι αναγκαίο να επεκταθούν και να διαδοθούν.
sofipapadi@gmail.com 
@sofipapadi 
Sofia Papadimitriou 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Σοφία Παπαδημητρίου 
1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 
15/11/2014 
If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow, 
John Dewey

More Related Content

Viewers also liked

Emerging Technologies
Emerging TechnologiesEmerging Technologies
Emerging Technologies
David Peter
 
MA.R.CH: Making Science Real in Schools: Πιλοτική εφαρμογή
MA.R.CH: Making Science Real in Schools: Πιλοτική εφαρμογήMA.R.CH: Making Science Real in Schools: Πιλοτική εφαρμογή
MA.R.CH: Making Science Real in Schools: Πιλοτική εφαρμογή
Sofia Papadimitriou
 
Educational Television 2.0: the Experiment of Digital Transition
Educational Television 2.0: the Experiment of Digital TransitionEducational Television 2.0: the Experiment of Digital Transition
Educational Television 2.0: the Experiment of Digital Transition
Sofia Papadimitriou
 
Greek Educational RadioTelevision in the digital era - Media and-learning-news
Greek Educational RadioTelevision in the digital era - Media and-learning-newsGreek Educational RadioTelevision in the digital era - Media and-learning-news
Greek Educational RadioTelevision in the digital era - Media and-learning-news
Sofia Papadimitriou
 
Guide of Effecting Teaching
Guide of Effecting TeachingGuide of Effecting Teaching
Guide of Effecting Teaching
Sofia Papadimitriou
 
Charting Media and Learning in Europe 2013
Charting Media and Learning in Europe 2013Charting Media and Learning in Europe 2013
Charting Media and Learning in Europe 2013
Sofia Papadimitriou
 
March workshop: flipping classrooms
March workshop: flipping classroomsMarch workshop: flipping classrooms
March workshop: flipping classrooms
Sofia Papadimitriou
 
Edutv2.0 english
Edutv2.0 englishEdutv2.0 english
Edutv2.0 english
Sofia Papadimitriou
 
Video as collaborative_learning_activity_conference
Video as collaborative_learning_activity_conferenceVideo as collaborative_learning_activity_conference
Video as collaborative_learning_activity_conference
Sofia Papadimitriou
 
Flipping the educational drama
Flipping the educational dramaFlipping the educational drama
Flipping the educational drama
Sofia Papadimitriou
 
Creating video in schools
Creating video in schoolsCreating video in schools
Creating video in schools
Sofia Papadimitriou
 
Video and Opening up education @ camerazizanio
Video and Opening up education @ camerazizanioVideo and Opening up education @ camerazizanio
Video and Opening up education @ camerazizanio
Sofia Papadimitriou
 
School lab
School labSchool lab
Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης
Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησηςΔημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης
Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης
Sofia Papadimitriou
 
It's just a game!
It's just a game!It's just a game!
It's just a game!
Sofia Papadimitriou
 
Have your say
Have your sayHave your say
Have your say
Sofia Papadimitriou
 
Tο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”
Tο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”Tο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”
Tο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”
Sofia Papadimitriou
 
The Art of Code
The Art of CodeThe Art of Code
The Art of Code
Sofia Papadimitriou
 
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
Sofia Papadimitriou
 

Viewers also liked (20)

Emerging Technologies
Emerging TechnologiesEmerging Technologies
Emerging Technologies
 
MA.R.CH: Making Science Real in Schools: Πιλοτική εφαρμογή
MA.R.CH: Making Science Real in Schools: Πιλοτική εφαρμογήMA.R.CH: Making Science Real in Schools: Πιλοτική εφαρμογή
MA.R.CH: Making Science Real in Schools: Πιλοτική εφαρμογή
 
Educational Television 2.0: the Experiment of Digital Transition
Educational Television 2.0: the Experiment of Digital TransitionEducational Television 2.0: the Experiment of Digital Transition
Educational Television 2.0: the Experiment of Digital Transition
 
Greek Educational RadioTelevision in the digital era - Media and-learning-news
Greek Educational RadioTelevision in the digital era - Media and-learning-newsGreek Educational RadioTelevision in the digital era - Media and-learning-news
Greek Educational RadioTelevision in the digital era - Media and-learning-news
 
Guide of Effecting Teaching
Guide of Effecting TeachingGuide of Effecting Teaching
Guide of Effecting Teaching
 
Charting Media and Learning in Europe 2013
Charting Media and Learning in Europe 2013Charting Media and Learning in Europe 2013
Charting Media and Learning in Europe 2013
 
March workshop: flipping classrooms
March workshop: flipping classroomsMarch workshop: flipping classrooms
March workshop: flipping classrooms
 
Edutv2.0 english
Edutv2.0 englishEdutv2.0 english
Edutv2.0 english
 
Video as collaborative_learning_activity_conference
Video as collaborative_learning_activity_conferenceVideo as collaborative_learning_activity_conference
Video as collaborative_learning_activity_conference
 
Flipping the educational drama
Flipping the educational dramaFlipping the educational drama
Flipping the educational drama
 
Creating video in schools
Creating video in schoolsCreating video in schools
Creating video in schools
 
Video and Opening up education @ camerazizanio
Video and Opening up education @ camerazizanioVideo and Opening up education @ camerazizanio
Video and Opening up education @ camerazizanio
 
School lab
School labSchool lab
School lab
 
Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης
Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησηςΔημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης
Δημιουργώντας βίντεο στο σχολείο: μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης
 
It's just a game!
It's just a game!It's just a game!
It's just a game!
 
Educational_TV_2.0
Educational_TV_2.0Educational_TV_2.0
Educational_TV_2.0
 
Have your say
Have your sayHave your say
Have your say
 
Tο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”
Tο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”Tο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”
Tο Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”
 
The Art of Code
The Art of CodeThe Art of Code
The Art of Code
 
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
A proposal for the use of learning activity management system (LAMS) to suppo...
 

Similar to Best practices using video

με το E twinning.
με το E twinning.με το E twinning.
με το E twinning.
sofia
 
1st Panhellenic etwinning conference 2014
1st Panhellenic etwinning conference 20141st Panhellenic etwinning conference 2014
1st Panhellenic etwinning conference 2014
Georgia Vyrla
 
Traditional tales with the use of web 2.0 tools
Traditional tales with the use of web 2.0 toolsTraditional tales with the use of web 2.0 tools
Traditional tales with the use of web 2.0 tools
Georgia Vyrla
 
EduTV@Webinar
EduTV@Webinar EduTV@Webinar
EduTV@Webinar
Sofia Papadimitriou
 
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμα
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμαη διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμα
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμα
Nikolaos Bakopoulos
 
E twinningmar
E twinningmarE twinningmar
Erasmus+ από τη θεωρία στην πράξη.pptx
Erasmus+ από τη θεωρία στην πράξη.pptxErasmus+ από τη θεωρία στην πράξη.pptx
Erasmus+ από τη θεωρία στην πράξη.pptx
Ιωαννα Χαλκιά
 
σχολική μονάδα
σχολική μονάδασχολική μονάδα
σχολική μονάδαIrene Pateraki
 
τι είναι το Etwinning
τι είναι το Etwinningτι είναι το Etwinning
τι είναι το EtwinningGeorge Giotopoulos
 
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέση
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέσηMOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέση
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέση
Nikolaos Avouris
 
Ενημέρωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σεπτέμβριο...
Ενημέρωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σεπτέμβριο...Ενημέρωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σεπτέμβριο...
Ενημέρωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σεπτέμβριο...
Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
 
Εκπαιδευτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, την τάξη και τους μαθητές
Εκπαιδευτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, την τάξη και τους μαθητές Εκπαιδευτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, την τάξη και τους μαθητές
Εκπαιδευτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, την τάξη και τους μαθητές
Makis Triantafillidis
 
Nικόλας Μ. Κωστής (Eκπαιδευτικές καινοτομίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Nικόλας Μ. Κωστής (Eκπαιδευτικές καινοτομίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)Nικόλας Μ. Κωστής (Eκπαιδευτικές καινοτομίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Nικόλας Μ. Κωστής (Eκπαιδευτικές καινοτομίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 
Erasmus+ ΤΠΕ και ψηφιακός γραμματισμός για μια ευρωπαϊκή, διαπολιτισμική κα...
Erasmus+ ΤΠΕ και ψηφιακός γραμματισμός για μια ευρωπαϊκή, διαπολιτισμική κα...Erasmus+ ΤΠΕ και ψηφιακός γραμματισμός για μια ευρωπαϊκή, διαπολιτισμική κα...
Erasmus+ ΤΠΕ και ψηφιακός γραμματισμός για μια ευρωπαϊκή, διαπολιτισμική κα...
mpavla
 
Papadakis tεχνολογικά υποστηριζόμενη ξενόγλωσση διδασκαλία και σχεδιασμός μάθ...
Papadakis tεχνολογικά υποστηριζόμενη ξενόγλωσση διδασκαλία και σχεδιασμός μάθ...Papadakis tεχνολογικά υποστηριζόμενη ξενόγλωσση διδασκαλία και σχεδιασμός μάθ...
Papadakis tεχνολογικά υποστηριζόμενη ξενόγλωσση διδασκαλία και σχεδιασμός μάθ...
Dr. Spyros Papadakis, Hellenic Open University
 
ePortfolios (Greek version)
ePortfolios (Greek version)ePortfolios (Greek version)
ePortfolios (Greek version)
Nikos Palavitsinis, PhD
 
2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων 2005 - 2015
2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων 2005 - 20152ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων 2005 - 2015
2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων 2005 - 2015
Makis Triantafillidis
 
European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη...
 European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη... European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη...
European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη...
Νίκος Τοπάλης
 
1 e twinning1-etwinning erasmus +
1 e twinning1-etwinning erasmus +1 e twinning1-etwinning erasmus +
1 e twinning1-etwinning erasmus +
Marianthi Kotadaki
 
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"
ntinakatirtzi
 

Similar to Best practices using video (20)

με το E twinning.
με το E twinning.με το E twinning.
με το E twinning.
 
1st Panhellenic etwinning conference 2014
1st Panhellenic etwinning conference 20141st Panhellenic etwinning conference 2014
1st Panhellenic etwinning conference 2014
 
Traditional tales with the use of web 2.0 tools
Traditional tales with the use of web 2.0 toolsTraditional tales with the use of web 2.0 tools
Traditional tales with the use of web 2.0 tools
 
EduTV@Webinar
EduTV@Webinar EduTV@Webinar
EduTV@Webinar
 
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμα
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμαη διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμα
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμα
 
E twinningmar
E twinningmarE twinningmar
E twinningmar
 
Erasmus+ από τη θεωρία στην πράξη.pptx
Erasmus+ από τη θεωρία στην πράξη.pptxErasmus+ από τη θεωρία στην πράξη.pptx
Erasmus+ από τη θεωρία στην πράξη.pptx
 
σχολική μονάδα
σχολική μονάδασχολική μονάδα
σχολική μονάδα
 
τι είναι το Etwinning
τι είναι το Etwinningτι είναι το Etwinning
τι είναι το Etwinning
 
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέση
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέσηMOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέση
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέση
 
Ενημέρωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σεπτέμβριο...
Ενημέρωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σεπτέμβριο...Ενημέρωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σεπτέμβριο...
Ενημέρωση Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σεπτέμβριο...
 
Εκπαιδευτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, την τάξη και τους μαθητές
Εκπαιδευτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, την τάξη και τους μαθητές Εκπαιδευτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, την τάξη και τους μαθητές
Εκπαιδευτικός Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, την τάξη και τους μαθητές
 
Nικόλας Μ. Κωστής (Eκπαιδευτικές καινοτομίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Nικόλας Μ. Κωστής (Eκπαιδευτικές καινοτομίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)Nικόλας Μ. Κωστής (Eκπαιδευτικές καινοτομίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Nικόλας Μ. Κωστής (Eκπαιδευτικές καινοτομίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
 
Erasmus+ ΤΠΕ και ψηφιακός γραμματισμός για μια ευρωπαϊκή, διαπολιτισμική κα...
Erasmus+ ΤΠΕ και ψηφιακός γραμματισμός για μια ευρωπαϊκή, διαπολιτισμική κα...Erasmus+ ΤΠΕ και ψηφιακός γραμματισμός για μια ευρωπαϊκή, διαπολιτισμική κα...
Erasmus+ ΤΠΕ και ψηφιακός γραμματισμός για μια ευρωπαϊκή, διαπολιτισμική κα...
 
Papadakis tεχνολογικά υποστηριζόμενη ξενόγλωσση διδασκαλία και σχεδιασμός μάθ...
Papadakis tεχνολογικά υποστηριζόμενη ξενόγλωσση διδασκαλία και σχεδιασμός μάθ...Papadakis tεχνολογικά υποστηριζόμενη ξενόγλωσση διδασκαλία και σχεδιασμός μάθ...
Papadakis tεχνολογικά υποστηριζόμενη ξενόγλωσση διδασκαλία και σχεδιασμός μάθ...
 
ePortfolios (Greek version)
ePortfolios (Greek version)ePortfolios (Greek version)
ePortfolios (Greek version)
 
2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων 2005 - 2015
2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων 2005 - 20152ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων 2005 - 2015
2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων 2005 - 2015
 
European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη...
 European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη... European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη...
European school radio - To κουτί της φαντασίας- πολιτιστικό πρόγραμμα Δ΄τάξη...
 
1 e twinning1-etwinning erasmus +
1 e twinning1-etwinning erasmus +1 e twinning1-etwinning erasmus +
1 e twinning1-etwinning erasmus +
 
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"
1ος χρόνος του Erasmus+ με τίτλο "Shifting boundaries"
 

More from Sofia Papadimitriou

Η Ιστορία σου, είναι Ιστορία της Πόλης σου – Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής & ...
Η Ιστορία σου, είναι Ιστορία της Πόλης σου – Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής & ...Η Ιστορία σου, είναι Ιστορία της Πόλης σου – Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής & ...
Η Ιστορία σου, είναι Ιστορία της Πόλης σου – Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής & ...
Sofia Papadimitriou
 
Open Badges
Open BadgesOpen Badges
Open Badges
Sofia Papadimitriou
 
The Flipped Classroom Model Supports Drama in Education
The Flipped Classroom Model Supports Drama in Education The Flipped Classroom Model Supports Drama in Education
The Flipped Classroom Model Supports Drama in Education
Sofia Papadimitriou
 
1977 -2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
1977 -2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση1977 -2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
1977 -2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
Sofia Papadimitriou
 
Ψηφιακές Δημιουργίες
Ψηφιακές ΔημιουργίεςΨηφιακές Δημιουργίες
Ψηφιακές Δημιουργίες
Sofia Papadimitriou
 
Using Media to Flip your Classroom
Using Media to Flip your ClassroomUsing Media to Flip your Classroom
Using Media to Flip your Classroom
Sofia Papadimitriou
 
Δημοκρατία και Εκπαίδευση: ο Ρόλος των Μέσων
Δημοκρατία και Εκπαίδευση: ο Ρόλος των ΜέσωνΔημοκρατία και Εκπαίδευση: ο Ρόλος των Μέσων
Δημοκρατία και Εκπαίδευση: ο Ρόλος των Μέσων
Sofia Papadimitriou
 
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση @ Camera-Zizanio
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση @ Camera-ZizanioΚαλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση @ Camera-Zizanio
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση @ Camera-Zizanio
Sofia Papadimitriou
 
Promoting Science Education in Greece
Promoting Science Education in Greece Promoting Science Education in Greece
Promoting Science Education in Greece
Sofia Papadimitriou
 
MA.R.CH Making Science Real in Schools: Best practices for creative STEM cla...
MA.R.CH Making Science Real in Schools: Best practices for creative STEM cla...MA.R.CH Making Science Real in Schools: Best practices for creative STEM cla...
MA.R.CH Making Science Real in Schools: Best practices for creative STEM cla...
Sofia Papadimitriou
 
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή ΕκπαίδευσηΑνοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Sofia Papadimitriou
 
Digital & Audiovisual Media Literacy
Digital & Audiovisual Media LiteracyDigital & Audiovisual Media Literacy
Digital & Audiovisual Media Literacy
Sofia Papadimitriou
 
PhD_viva
PhD_vivaPhD_viva
Charting Media and Learning in Europe
Charting Media and Learning in Europe Charting Media and Learning in Europe
Charting Media and Learning in Europe
Sofia Papadimitriou
 
Flipping the classroom
Flipping the classroomFlipping the classroom
Flipping the classroom
Sofia Papadimitriou
 
Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο
Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά ΒίντεοΦωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο
Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο
Sofia Papadimitriou
 
EduTV in MEDEAnet - Thessaloniki workshop
EduTV in MEDEAnet - Thessaloniki workshopEduTV in MEDEAnet - Thessaloniki workshop
EduTV in MEDEAnet - Thessaloniki workshop
Sofia Papadimitriou
 
School Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών Επιστημών
School Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών ΕπιστημώνSchool Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών Επιστημών
School Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών Επιστημών
Sofia Papadimitriou
 
MEDEAnet leaflet in Greek
MEDEAnet leaflet in GreekMEDEAnet leaflet in Greek
MEDEAnet leaflet in Greek
Sofia Papadimitriou
 
Video in Social and Professional Learning Networks
Video in Social and Professional Learning NetworksVideo in Social and Professional Learning Networks
Video in Social and Professional Learning Networks
Sofia Papadimitriou
 

More from Sofia Papadimitriou (20)

Η Ιστορία σου, είναι Ιστορία της Πόλης σου – Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής & ...
Η Ιστορία σου, είναι Ιστορία της Πόλης σου – Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής & ...Η Ιστορία σου, είναι Ιστορία της Πόλης σου – Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής & ...
Η Ιστορία σου, είναι Ιστορία της Πόλης σου – Προσεγγίσεις Οπτικοακουστικής & ...
 
Open Badges
Open BadgesOpen Badges
Open Badges
 
The Flipped Classroom Model Supports Drama in Education
The Flipped Classroom Model Supports Drama in Education The Flipped Classroom Model Supports Drama in Education
The Flipped Classroom Model Supports Drama in Education
 
1977 -2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
1977 -2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση1977 -2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
1977 -2017: 40 χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
 
Ψηφιακές Δημιουργίες
Ψηφιακές ΔημιουργίεςΨηφιακές Δημιουργίες
Ψηφιακές Δημιουργίες
 
Using Media to Flip your Classroom
Using Media to Flip your ClassroomUsing Media to Flip your Classroom
Using Media to Flip your Classroom
 
Δημοκρατία και Εκπαίδευση: ο Ρόλος των Μέσων
Δημοκρατία και Εκπαίδευση: ο Ρόλος των ΜέσωνΔημοκρατία και Εκπαίδευση: ο Ρόλος των Μέσων
Δημοκρατία και Εκπαίδευση: ο Ρόλος των Μέσων
 
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση @ Camera-Zizanio
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση @ Camera-ZizanioΚαλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση @ Camera-Zizanio
Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση @ Camera-Zizanio
 
Promoting Science Education in Greece
Promoting Science Education in Greece Promoting Science Education in Greece
Promoting Science Education in Greece
 
MA.R.CH Making Science Real in Schools: Best practices for creative STEM cla...
MA.R.CH Making Science Real in Schools: Best practices for creative STEM cla...MA.R.CH Making Science Real in Schools: Best practices for creative STEM cla...
MA.R.CH Making Science Real in Schools: Best practices for creative STEM cla...
 
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή ΕκπαίδευσηΑνοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
 
Digital & Audiovisual Media Literacy
Digital & Audiovisual Media LiteracyDigital & Audiovisual Media Literacy
Digital & Audiovisual Media Literacy
 
PhD_viva
PhD_vivaPhD_viva
PhD_viva
 
Charting Media and Learning in Europe
Charting Media and Learning in Europe Charting Media and Learning in Europe
Charting Media and Learning in Europe
 
Flipping the classroom
Flipping the classroomFlipping the classroom
Flipping the classroom
 
Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο
Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά ΒίντεοΦωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο
Φωτόδεντρο / Εκπαιδευτικά Βίντεο
 
EduTV in MEDEAnet - Thessaloniki workshop
EduTV in MEDEAnet - Thessaloniki workshopEduTV in MEDEAnet - Thessaloniki workshop
EduTV in MEDEAnet - Thessaloniki workshop
 
School Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών Επιστημών
School Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών ΕπιστημώνSchool Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών Επιστημών
School Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών Επιστημών
 
MEDEAnet leaflet in Greek
MEDEAnet leaflet in GreekMEDEAnet leaflet in Greek
MEDEAnet leaflet in Greek
 
Video in Social and Professional Learning Networks
Video in Social and Professional Learning NetworksVideo in Social and Professional Learning Networks
Video in Social and Professional Learning Networks
 

Recently uploaded

MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
vastsielou
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
nikzoit
 
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
ssuser978255
 
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdfthem_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
konstantinantountoum1
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
athinadimi
 
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Tassos Karampinis
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
konstantinantountoum1
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
nikzoit
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
konstantinantountoum1
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
 
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
 
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdfthem_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
 
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΦΩΤΗΣ ΜΑΙΡΗ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
 

Best practices using video

 • 1. Σοφία Παπαδημητρίου Δρ Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων sofipapadi@minedu.gov.gr 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση
 • 2. Παιδαγωγική και Τεχνολογία Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στην τυπική εκπαίδευση (Φωτόδεντρο, πιλοτικές Flipped classrooms), μη τυπική εκπαίδευση (Εκπαιδευτική Τηλεόραση 2.0, BBC News School Report), άτυπη μάθηση (MOOCs, Cliflair project, Europeana/Remix, MEDEA Awards) επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (MOOCs, Teaching Channel, Khan Academy) 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 3. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning Γνωστικός Συμπεριφορισμός 1-1 επικοινωνία Media Radio, TV, Press Εποικοδομισμός Ν-Ν επικοινωνία conferences Ήχος, video, Web Κοννεκτιβισμός Web 2.0 Κοινωνικά Δίκτυα
 • 4. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning τεχνολογίες και εφαρμογές δυναμικές ιδέες και αξίες. πλατφόρμα δημιουργίας, επαναπροσδιορισμού και μοιράσματος του περιεχομένου. Έμφαση:  ανοικτότητα και διάδραση  στο περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης και  στη συνεργατική προσπάθεια
 • 5. Η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση του βίντεο μπορεί να : κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για νέα γνώση προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να “ταξιδέψει” σε άλλους τόπους /χρόνους, να ανακαλύψει “κρυμμένους κόσμους”, να αποσαφηνίσει και συσχετίσει αφηρημένες έννοιες, να ζωντανέψει το περιεχόμενο του μαθήματος, να αναδείξει απομακρυσμένες έννοιες (πχ. την Κίνα, τη βαθειά θάλασσα, το διάστημα), έννοιες δύσκολες να αντιληφθείς (πχ. το εσωτερικό του σώματος, μικροσκοπικά στοιχεία) να επιμηκύνει το χρόνο (πχ. τη σύγκρουση δυο αυτοκινήτων) ή να τον συμπτύξει (πχ. την ανάπτυξη ενός λουλουδιού). να οδηγήσει σε βελτιωμένο επίπεδο παιδείας, που χαρακτηρίζεται ως “οπτικός αλφαβητισμός” (visual literacy). 16 Νοεμβρίου 2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 6. Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 7. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 8. ? 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 9. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 10. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 11. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 12. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 13. Μεταδεδομένα 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 14. Παιδαγωγική αξιοποίηση βίντεο 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 15. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 16. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 17. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 18. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 19. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 20. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 21. MEDEA Awards: http://www.medea-awards.com Media & Learning Conference: http://www.media-and-learning.eu Media & Learning Community & Resources database: http://www.media-and-learning.eu/community Media & Learning News: http://news.media-and-learning.eu MEDEAnet project: http://www.medeanet.eu Media & Learning Association: http://association.media-and-learning.eu 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 22. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning Αντιστρέφοντας τη διδακτική διαδικασία
 • 23. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning Ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας •Αντιμεταθέτει τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους Α •Φέρνει την online διδασκαλία, έξω από την τάξη Β •Φέρνει τις δραστηριότητες μελέτης στο σπίτι, μέσα στην τάξη
 • 24. Αντιστρέφοντας τη διδακτική διαδικασία Ώστε: 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning Ο διδάσκων παρέχει κατάλληλες πηγές στους μαθητές για τη μελέτη τους στο σπίτι Να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες κριτικής σκέψης που προσφέρονται μόνο μέσα στην κοινωνική δομή της τάξης
 • 25. Οι μαθητές βλέπουν τις διαλέξεις/βίντεο εκτός τάξης  με το δικό τους ρυθμό επικοινωνώντας με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές σε συζητήσεις online Ο χρόνος μέσα στην τάξη αφιερώνεται στην «ανακαλυπτική», «συνεργατική» και «ενεργητική μάθηση». Δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης Δραστηριότητες με αξιοποίηση της Ομάδας Projects Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Πειράματα Παρουσιάσεις 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 26. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 27. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning Khan Academy: Let’s reinvent education
 • 28. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 29. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning BBC NEWS SCHOOL REPORT : Το BBC τρέχει το School Report ώστε οι νέοι άνθρωποι από όλη τη χώρα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα δικά τους νέα σε πραγματικά χρονοδιαγράμματα και να τα παρουσιάσουν σε αληθινά ακροατήρια. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας από τους κοινωνικούς στόχους του BBC είναι η ενεργοποίηση των πολιτών. Το School Report βοηθάει την πραγματοποίηση αυτού του στόχου με 3 τρόπους: εμπλέκοντας τους νέους ανθρώπους με τις ειδήσεις, στέλνοντας τις φωνές τους και τις ιστορίες τους σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, μοιράζοντας τις αξίες της δημιουργίας περιεχομένου όπως η ευθύτητα, η ακρίβεια & η αμεροληψία, δεδομένου ότι πολλοί μαθητές είναι δημιουργοί και διανομείς περιεχομένου.
 • 30. The Teaching Channel: εμπνευσμένη διδασκαλία εμπνέοντας την τάξη 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «mentoring» της σειράς «Οδηγός επιβίωσης νέων εκπαιδευτικών» Το mentoring είναι μια καθιερωμένη πρακτική σε πολλές χώρες και αναφέρεται σε μια αναπτυσσόμενη σχέση, όπου ένα περισσότερο πεπειραμένο άτομο (mentor) βοηθάει τη μάθηση ενός λιγότερο πεπειραμένου (mentee). Ένας μέντωρ εφαρμόζει 6 ουσιαστικές πρακτικές συμβουλές στην «μαθητευόμενή» του για την υποστήριξή της, ως νέας εκπαιδευτικού. Πώς η νέα καθηγήτρια των Μαθηματικών θα εστιάσει τη διδασκαλία της σε καθορισμένους και επιτεύξιμους στόχους; Γιατί είναι σημαντικό γι’ αυτήν, ο mentor να της εκφράσει την ανατροφοδότηση της παρατήρησής του;
 • 31. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning The Teaching Channel: Πώς καθόρισε τα ζευγάρια των μαθητών; Πώς η αλληλοδιδασκαλία υποστηρίζει τη μάθηση ενώ συγχρόνως χτίζει μια κοινότητα; Παρακολουθούμε μια στρατηγική διδασκαλίας που ενισχύει τις δυνάμεις των μαθητών ενώ παράλληλα επιλύει μαθησιακά προβλήματα.
 • 32. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 33. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning Captioning Re-speaking Dubbing Karaoke singing Commentary
 • 34. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning Europeana Remix πρωτοπορία στην αξιοποίησης της οπτικοακουστικής κληρονομιάς με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των ατόμων με τη δική τους ιστορία. Η πλατφόρμα όχι μόνο υποστηρίζει την αφήγηση μιας ιστορίας, αλλά επιπλέον οι διαδραστικές λειτουργίες της προσφέρουν στους επισκέπτες τον έλεγχο να επιλέξουν με ποιους τρόπους θέλουν να συνεισφέρουν.
 • 35. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 36. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning MOOCs: Πειραματισμοί στο Διαδίκτυο προς μια Παγκόσμια Ανοικτή Εκπαίδευση We have the incredible opportunity to make education what it should be: a fundamental human right. Daphne Koller & Andrew Ng, 2012
 • 37. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 38. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning μαγνητοσκοπημένη διάλεξη σε τάξη ο διδάσκων δίνει μια διάλεξη (instructor’s talking head) καταγραφή σε tablet με γραφίδα (Khan Academy style) παρουσίαση PowerPoint
 • 39. Συμπεράσματα έρευνας για την αξιοποίηση video @MOOCS Τα μικρά βίντεο είναι πολύ πιο ελκυστικά. Το ενδιαφέρον του θεατή πέφτει απότομα μετά από 6 λεπτά . Βίντεο που διανθίζουν τις διαφάνειες PowerPoint με τον ομιλητή είναι πιο ελκυστικά σε σχέση με τα βίντεο μόνο με διαφάνειες. Βίντεο που παράχθηκαν πιο ερασιτεχνικά θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικά από τις μαγνητοσκοπήσεις υψηλής πιστότητας σε στούντιο. Το στυλ σχεδίασης Khan με τη γραφίδα είναι πιο ελκυστικό από ότι οι διαφάνειες PowerPoint ή τα screencasts. Ακόμα και υψηλής ποιότητας προ-μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις στο αμφιθέατρο /τάξη δεν είναι τόσο ελκυστικές όταν τεμαχίζονται σε μικρά τμήματα για αξιοποίηση σε MOOC. Βίντεο, όπου εκπαιδευτές μιλούν αρκετά γρήγορα και με υψηλό ενθουσιασμό είναι πιο ελκυστικό. 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 40. weblecture slidecast studio based knowledge clip enriched lecture social tagging screencast 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 41. virtual classroom webinar enriched lecture with tasks tutorial 15/11/2014 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning
 • 42. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις εξαιρετικές δυνατότητες που προσφέρει το βίντεο όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την αποτελεσματική χρήση του, την ενοποίησή του με αλλά μέσα διδασκαλίας και κυρίως την ένταξή του στην καθημερινή διδακτική πράξη. Αυτό που λείπει είναι η δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με έμφαση στη συστηματική οργάνωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν πολλά αποθετήρια βίντεο άρα είναι εύκολο να αναζητηθούν ώστε να υποστηρίξουν πλούσια περιβάλλοντα μάθησης ανταποκρινόμενα στις προσδοκίες των μαθητών. Το βίντεο μπορεί να υποστηρίξει εξατομικευμένη ή συνεργατική μάθηση μέσα σε σύγχρονα φυσικά, εικονικά ή μικτά περιβάλλοντα μάθησης στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των μαθησιακών αναγκών και φιλοδοξιών των εκπαιδευομένων του 21ου αιώνα. Η αξιοποίηση του βίντεο είναι στην αρχή και οι καλές πρακτικές για μάθηση υποστηριζόμενη από βίντεο (video-based learning) είναι αναγκαίο να επεκταθούν και να διαδοθούν.
 • 43. sofipapadi@gmail.com @sofipapadi Sofia Papadimitriou Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Σοφία Παπαδημητρίου 1o Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 15/11/2014 If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow, John Dewey