SlideShare a Scribd company logo
4444
BrabantinBedrijf2007
4545Nog even terug naar de voordelen van Lokned.
Noem nog even de sterkste punten?
Cees Metselaar: ‘Het is een voorwaarde om iets te berei-
ken in een samenwerkingsvorm van ondernemers als het
organiserend vermogen sterk genoeg is. Als Lokned zich
ontwikkeld tot een geweldig dat er een centrale plek is
in Nederland waar lokale ondernemerskringen worden
aangemoedigd te professionaliseren kan dat veel impact
hebben, zeker als dat kan zonder direct diep in de buidel te
moeten tasten. Lokned biedt gerichte informatie, beschikt
over specialistische kennis voor ontwikkeling, inrichting en
beheer van businessparken in Nederland en ondersteunt de
lok’s met slimme communicatie en digitale hulpmiddelen.
Kortom, het is tijd voor Lokned’.
www.lokned.nl
Lokned is exclusieve samenwerkingsovereenkomsten aan-
gegaan met nationale partners zoals een verzekeraar, ener-
gieaanbieder, reïntegratiebedrijf en zijn ze in gesprek met
een milieudienst, advocaten, notarissen en andere dienst-
verleners. Met elkaar hebben de bedrijven bestaande infor-
matie zoveel mogelijk bij elkaar gebracht, toegesneden
voor lok’s en in een databank gezet, nieuwe aantrekkelijke
en innovatieve producten ontwikkeld op het gebied van
communicatie en speciale arrangementen. Verder weten
we uit onderzoeken dat lok’s vaak over beperkte financiële
middelen beschikken. Dus geeft Lokned in samenwerking
met partners het Businesspark jaarboek uit op basis van
controlled circulation. Bovendien geeft Lokned toegang
tot actuele informatie op de website: www.lokned.nl , kor-
tingen op entreeprijzen van studiedagen en excursies en
nog veel meer. Lokned wil binnen drie jaar uitgroeien tot
hét centrum voor lokale ondernemerskringen op bedrijven-
terreinen. De plek waar kennis voor de inrichting, gebruik
en beheer van businessparken
aanwezig is om de kringen in staat te stellen duurzame
resultaten te boeken.
Momenteel onderzoekt Lokned naar de haalbaarheid van
“De beurs voor ondernemersverenigingen’ de wenselijk-
heid van een platform Businessparken Nederland en de
mogelijkheid Masterclasses op te zetten.
Een andere interessante ontwikkeling is Lokned forum
waarop ondernemerskringen een beroep kunnen doen
als het gaat om interessante inleiders. Dat kunnen zijn:
succesvolle wetenschappers, topondernemers, politici, des-
kundigen en ervaren dagvoorzitters.
Lokale ondernemerskringen zijn ook opzoek naar spe-
cifieke deskundigheid om een tijdelijk knelpunt op te
lossen of om onderzoek te laten uitvoeren. Veel van dit
soort deskundigheid zit bij gespecialiseerde consultant die
niet altijd even gemakkelijk te vinden zijn. Loknedwise is
een database met dergelijke specialisten die door lokale
ondernemerskringen kunnen worden ingehuurd.
Lokned-adv.indd 1 16-11-2006 14:08:48
Door Ingrid Rompa
Het studeren heeft andere accenten gekregen dan vroeger, stelt
Carel Geenen, directeur Leer- en Innovatiecentrum van Avans
Hogeschool. “Een student is tegenwoordig voortdurend aan het
leren. Dat komt onder meer door Internet. Het voorzieningenni-
veau is hier heel hoog en dat heeft veel voordelen. Ook voor het
bedrijfsleven.”
Avans Hogeschool – met in totaal 18.000 studenten in 19 academies
– heeft onlangs haar meerjaren beleidsplan vastgesteld. “Ons thema voor
de komende vier jaar is verankering in de beroepspraktijk”, licht Geenen
toe. “Wij verzorgen onderwijs, maar tegelijkertijd doen wij toegepast onder-
zoek. Dat is zeer interessant voor het bedrijfsleven. Ons onderwijs is er op
gericht om de brede set aan competenties bij te brengen aan studenten.
Er wordt dus zeer praktijkgericht gewerkt.”
Avans Hogeschool investeert in efficiënte gebouwen
en hoogwaardige voorzieningen
“Ons motto is minder
meters, meer uren en
kwaliteit”
B e d r i j f s p r e s e n t a t i e
BrabantinBedrijf2007
4646
BrabantinBedrijf2007
4747
Kennis staat hierbij centraal, benadrukt Geenen. “En dat wordt tegenwoor-
dig nog wel eens vergeten. Een gevaar bij onderwijsvernieuwing is dat
studenten na hun afstuderen vaak goed kunnen presenteren, goed kunnen
schrijven, maar ook dat de inhoud ontbreekt. En dat is hier anders. Daarom
hebben we voor de komende vier jaar gekozen voor dit centrale thema.”
Intensieve contacten
Verankering in de beroepspraktijk houdt volgens Geenen onder meer in
dat intensieve contacten worden gelegd met de desbetreffende beroeps-
groepen. “Er worden allianties gesmeed met bedrijven. Wij werken bijvoor-
beeld zeer nauw samen met accountantskantoren en instellingen in de
gezondheidszorg.” Binnen die samenwerking worden onder meer mensen
uitgewisseld. “Dat zijn stagiaires die een plek krijgen binnen het bedrijf,
maar ook kennismedewerkers van die bedrijven die hier onderwijs komen
verzorgen of gastcolleges. Het werkt dus twee kanten op.”
Het aantal werkenden dat een opleiding volgt, moet echter nog veel
meer toenemen, aldus Geenen. “Ook dat is opgenomen in ons meerjaren
beleidsplan. Het sluit goed aan op de behoefte in het bedrijfsleven.” Vol-
gens Geenen ontwikkelen beroepen zich steeds meer. “Ze worden steeds
technologischer. Een standaard MBO-opleiding voldoet vaak al niet meer.
Er is nu veel behoefte aan hoger opgeleide MBO-ers en HBO-ers. Daar
spelen wij op in.”
Xplora
De onderwijsvisie van Avans Hogeschool wordt ook gekoppeld aan de
huisvesting, aldus Geenen. “In 2006 en 2007 hebben wij drie nieuwe
schoolgebouwen laten neerzetten in Brabant. Eind vorig jaar is Xplora
in Breda geopend, begin 2007 is Tilburg in gebruik genomen en op 1
februari 2006 zijn de deuren van Den Bosch geopend. Het denken over
de huisvesting is begonnen in 1998. Toen is al vooruitgekeken naar het
onderwijs in 2010-2015.”
Wat vooral opvalt in de nieuwe gebouwen, zijn de flex-plekken in de gene-
rieke ruimtes én de langere openstelling van de panden. “Docenten en stu-
denten gedragen zich anders in de praktijk dan in theorie. Op papier waren
de lokalen vol, maar de werkelijkheid was anders.” De gebouwen zijn nu
op werkdagen geopend van 8.00 tot 22.00 uur, behalve op vrijdagavond.
“Ook op zaterdag kunnen studenten hier terecht. Minder meters, meer uren
en kwaliteit is ons motto. Het geld dat we overhouden investeren we in
hoogwaardige voorzieningen.”
Groepsgebeuren
Studeren is tegenwoordig veel meer een groepsgebeuren dan vroeger,
aldus Geenen. “Studenten komen vooral naar school voor de sfeer en voor
collega-studenten. Dat is terug te vinden in de inrichting van het gebouw.
Er zijn grote en kleine tafels met PC’s geplaatst, waar studenten in groepen
kunnen werken. Er zijn echter ook stilte werkplekken, waar studenten onge-
stoord alleen kunnen studeren. In de academieruimtes wordt met docenten
samengewerkt. Het gebouw wordt dus zeer efficiënt gebruikt.”
Studenten werken tegenwoordig ook veel zelfstandiger dan in het verleden.
Dat is ook een voordeel voor het bedrijfsleven, meent Geenen. “Xplora is
een zeer goed geoutilleerd servicecenter voor studenten en medewerkers.
Men kan gratis gebruik maken van databanken, er is een Internetcafé, er
zijn multimediavoorzieningen en er zijn goed opgeleide medewerkers die
studenten daarbij ondersteunen. Men leert hier dus zelfstandig en spelen-
derwijs met al deze voorzieningen om te gaan.”
Avans Hogeschool leidt studenten op voor een goede start binnen het
bedrijfsleven. Mensen die al werkzaam zijn in die bedrijven, zijn echter ook
nog steeds van harte welkom. “Wij krijgen hier regelmatig bedrijfsmede-
werkers over de vloer die bijvoorbeeld hun managementvaardigheden wil-
B e d r i j f s p r e s e n t a t i e
BrabantinBedrijf2007
Foto: Beeldveld/Wilfried Scholtes
len verbeteren.” Dat kan onder meer door het volgen van losse cursussen.
“We hebben hiervoor een aparte organisatie opgericht die flexibel inspeelt
op vragen van werkenden voor korte opleidingen of cursussen: Avans+.”
Daarnaast zijn er ook veel mensen die overdag werken en ’s avonds stu-
deren aan de deeltijdacademie. “Deze studies worden vaak betaald door
de werkgever.”
Rooskleurig
De toekomst ziet er volgens Geenen zeer rooskleurig uit. Zowel voor het
bedrijfsleven als voor de onderwijsinstellingen in Brabant. “Dat heeft onder
meer te maken met de politieke plannen voor de Joint Strike Fighter”, legt
Geenen uit. “Als die JSF er komt, zal op de luchtmachtbasis in Woensdrecht
het onderhoud van de vliegtuigmotoren plaats gaan vinden.” Volgens
Geenen is dat goed voor het onderwijs, maar ook voor de toeleverende
industrie. “Naar schatting levert dat rond de 25.000 nieuwe banen op.”
Daarnaast wil men volgens Geenen in Bergen op Zoom een breed Kennis-
centrum neerzetten op het gebied van maintenance. “Wij zijn daar – samen
met het ROC in Bergen op Zoom - bij betrokken. Inmiddels hebben diverse
partijen, beroepsonderwijs, gemeente en bedrijfsleven, elkaar gevonden en
zich verbonden in een consortium. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dat
kenniscentrum sowieso door. En dat is een heel interessant gegeven. Voor
alle betrokken partijen.”
4848
BrabantinBedrijf2007

More Related Content

Viewers also liked

Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Global Green Connections
 
Wprowadzenie
WprowadzenieWprowadzenie
Wprowadzenie
Jaroslaw Kozlowski
 
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
MagnusASpence
 
Zwembad Brugge led-verlichting
Zwembad Brugge led-verlichtingZwembad Brugge led-verlichting
Zwembad Brugge led-verlichting
Global Green Connections
 
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
Global Green Connections
 
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4Jaroslaw Kozlowski
 
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Takeshi Nagayama
 
Osobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia ZarządzaniaOsobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia ZarządzaniaJaroslaw Kozlowski
 
Jaarboekje UWV WERKbedrijf
Jaarboekje UWV WERKbedrijfJaarboekje UWV WERKbedrijf
Jaarboekje UWV WERKbedrijf
Global Green Connections
 
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia ZarzadzaniaMotywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia ZarzadzaniaJaroslaw Kozlowski
 

Viewers also liked (17)

I maintain 06 2013 ieder zijn vak
I maintain 06 2013 ieder zijn vakI maintain 06 2013 ieder zijn vak
I maintain 06 2013 ieder zijn vak
 
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
 
Wprowadzenie
WprowadzenieWprowadzenie
Wprowadzenie
 
Artikel Martijn
Artikel MartijnArtikel Martijn
Artikel Martijn
 
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
Broad Brush 1 Private Bkg 08 11 18
 
Etfam Trade Fair
Etfam Trade FairEtfam Trade Fair
Etfam Trade Fair
 
Artikelen MaintNL
Artikelen MaintNLArtikelen MaintNL
Artikelen MaintNL
 
Zwembad Brugge led-verlichting
Zwembad Brugge led-verlichtingZwembad Brugge led-verlichting
Zwembad Brugge led-verlichting
 
ABBulletin
ABBulletin ABBulletin
ABBulletin
 
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
AB Zuid-Holland Relatiemagazine Concreet
 
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
Psychologia Zarządzania Ilona Kornafel, Gr 4
 
Ouderen en techniek
Ouderen en techniekOuderen en techniek
Ouderen en techniek
 
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
Webアプリの道も一歩から ~はてなブックマークの場合~
 
AB Bulletin
AB BulletinAB Bulletin
AB Bulletin
 
Osobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia ZarządzaniaOsobowosc - Psychologia Zarządzania
Osobowosc - Psychologia Zarządzania
 
Jaarboekje UWV WERKbedrijf
Jaarboekje UWV WERKbedrijfJaarboekje UWV WERKbedrijf
Jaarboekje UWV WERKbedrijf
 
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia ZarzadzaniaMotywowanie Psychologia Zarzadzania
Motywowanie Psychologia Zarzadzania
 

Similar to Avanshogeschool

Folder MVO-opleiding
Folder MVO-opleidingFolder MVO-opleiding
Folder MVO-opleiding
AssenvoorAssen
 
Hmc plus werken levenslang leren_20161217
Hmc plus werken levenslang leren_20161217Hmc plus werken levenslang leren_20161217
Hmc plus werken levenslang leren_20161217
Lectoraat Employability, Zuyd Onderzoek
 
Ketensamenwerking
KetensamenwerkingKetensamenwerking
Ketensamenwerking
marloesdrie
 
E magazine 2014 januari
E magazine 2014 januariE magazine 2014 januari
E magazine 2014 januari
Sjouke van der Schaaf
 
Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010
Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010
Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010Marco_Plasier
 
Verslag Rondetafelbijeenkomst 1 September 2010
Verslag Rondetafelbijeenkomst 1 September 2010Verslag Rondetafelbijeenkomst 1 September 2010
Verslag Rondetafelbijeenkomst 1 September 2010milou6886
 
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden NederlandIntroductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Evelien Verkade
 
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'Aad Scheepers
 
2015 28 september Dudok Den Haag2
2015 28 september Dudok Den Haag22015 28 september Dudok Den Haag2
2015 28 september Dudok Den Haag2Maaike Miedema
 
2009 1126 Intermediairsbijeenkomst
2009 1126 Intermediairsbijeenkomst2009 1126 Intermediairsbijeenkomst
2009 1126 IntermediairsbijeenkomstMathilde Kuiper
 
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
SURF Events
 
Presentatie Randstad
Presentatie RandstadPresentatie Randstad
180912 ondernemen in het noorden-stenden fr
180912 ondernemen in het noorden-stenden fr180912 ondernemen in het noorden-stenden fr
180912 ondernemen in het noorden-stenden frNina Spithost MCC
 
Ervaren aanbestedingsadviseur
Ervaren aanbestedingsadviseurErvaren aanbestedingsadviseur
Ervaren aanbestedingsadviseur
Significant
 
Take Home Messages Tech Net Bijeenkomst 170311
Take Home Messages Tech Net Bijeenkomst 170311Take Home Messages Tech Net Bijeenkomst 170311
Take Home Messages Tech Net Bijeenkomst 170311Jan Heeres
 
Kennismanagement Baak :CIBIT
Kennismanagement Baak :CIBITKennismanagement Baak :CIBIT
Kennismanagement Baak :CIBITRobert Kruisland
 
Een arbeidspact voor Gent
Een arbeidspact voor GentEen arbeidspact voor Gent
Een arbeidspact voor Gent
Joris Wauters
 
NL- Module 5- Sleutels Tot Succes Praktische tools en Bronnen voor mkb-bedri...
NL- Module 5- Sleutels Tot Succes Praktische tools en Bronnen voor mkb-bedri...NL- Module 5- Sleutels Tot Succes Praktische tools en Bronnen voor mkb-bedri...
NL- Module 5- Sleutels Tot Succes Praktische tools en Bronnen voor mkb-bedri...
caniceconsulting
 
Hogeschool Onderwijsconcept
Hogeschool OnderwijsconceptHogeschool Onderwijsconcept
Hogeschool Onderwijsconcept
Guido Crolla
 

Similar to Avanshogeschool (20)

Folder MVO-opleiding
Folder MVO-opleidingFolder MVO-opleiding
Folder MVO-opleiding
 
Hmc plus werken levenslang leren_20161217
Hmc plus werken levenslang leren_20161217Hmc plus werken levenslang leren_20161217
Hmc plus werken levenslang leren_20161217
 
Ketensamenwerking
KetensamenwerkingKetensamenwerking
Ketensamenwerking
 
E magazine 2014 januari
E magazine 2014 januariE magazine 2014 januari
E magazine 2014 januari
 
Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010
Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010
Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010
 
Verslag Rondetafelbijeenkomst 1 September 2010
Verslag Rondetafelbijeenkomst 1 September 2010Verslag Rondetafelbijeenkomst 1 September 2010
Verslag Rondetafelbijeenkomst 1 September 2010
 
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden NederlandIntroductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
 
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'
 
2015 28 september Dudok Den Haag2
2015 28 september Dudok Den Haag22015 28 september Dudok Den Haag2
2015 28 september Dudok Den Haag2
 
2009 1126 Intermediairsbijeenkomst
2009 1126 Intermediairsbijeenkomst2009 1126 Intermediairsbijeenkomst
2009 1126 Intermediairsbijeenkomst
 
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
 
Presentatie Randstad
Presentatie RandstadPresentatie Randstad
Presentatie Randstad
 
Referenties 2016
Referenties 2016Referenties 2016
Referenties 2016
 
180912 ondernemen in het noorden-stenden fr
180912 ondernemen in het noorden-stenden fr180912 ondernemen in het noorden-stenden fr
180912 ondernemen in het noorden-stenden fr
 
Ervaren aanbestedingsadviseur
Ervaren aanbestedingsadviseurErvaren aanbestedingsadviseur
Ervaren aanbestedingsadviseur
 
Take Home Messages Tech Net Bijeenkomst 170311
Take Home Messages Tech Net Bijeenkomst 170311Take Home Messages Tech Net Bijeenkomst 170311
Take Home Messages Tech Net Bijeenkomst 170311
 
Kennismanagement Baak :CIBIT
Kennismanagement Baak :CIBITKennismanagement Baak :CIBIT
Kennismanagement Baak :CIBIT
 
Een arbeidspact voor Gent
Een arbeidspact voor GentEen arbeidspact voor Gent
Een arbeidspact voor Gent
 
NL- Module 5- Sleutels Tot Succes Praktische tools en Bronnen voor mkb-bedri...
NL- Module 5- Sleutels Tot Succes Praktische tools en Bronnen voor mkb-bedri...NL- Module 5- Sleutels Tot Succes Praktische tools en Bronnen voor mkb-bedri...
NL- Module 5- Sleutels Tot Succes Praktische tools en Bronnen voor mkb-bedri...
 
Hogeschool Onderwijsconcept
Hogeschool OnderwijsconceptHogeschool Onderwijsconcept
Hogeschool Onderwijsconcept
 

More from Global Green Connections

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Avanshogeschool

 • 1. 4444 BrabantinBedrijf2007 4545Nog even terug naar de voordelen van Lokned. Noem nog even de sterkste punten? Cees Metselaar: ‘Het is een voorwaarde om iets te berei- ken in een samenwerkingsvorm van ondernemers als het organiserend vermogen sterk genoeg is. Als Lokned zich ontwikkeld tot een geweldig dat er een centrale plek is in Nederland waar lokale ondernemerskringen worden aangemoedigd te professionaliseren kan dat veel impact hebben, zeker als dat kan zonder direct diep in de buidel te moeten tasten. Lokned biedt gerichte informatie, beschikt over specialistische kennis voor ontwikkeling, inrichting en beheer van businessparken in Nederland en ondersteunt de lok’s met slimme communicatie en digitale hulpmiddelen. Kortom, het is tijd voor Lokned’. www.lokned.nl Lokned is exclusieve samenwerkingsovereenkomsten aan- gegaan met nationale partners zoals een verzekeraar, ener- gieaanbieder, reïntegratiebedrijf en zijn ze in gesprek met een milieudienst, advocaten, notarissen en andere dienst- verleners. Met elkaar hebben de bedrijven bestaande infor- matie zoveel mogelijk bij elkaar gebracht, toegesneden voor lok’s en in een databank gezet, nieuwe aantrekkelijke en innovatieve producten ontwikkeld op het gebied van communicatie en speciale arrangementen. Verder weten we uit onderzoeken dat lok’s vaak over beperkte financiële middelen beschikken. Dus geeft Lokned in samenwerking met partners het Businesspark jaarboek uit op basis van controlled circulation. Bovendien geeft Lokned toegang tot actuele informatie op de website: www.lokned.nl , kor- tingen op entreeprijzen van studiedagen en excursies en nog veel meer. Lokned wil binnen drie jaar uitgroeien tot hét centrum voor lokale ondernemerskringen op bedrijven- terreinen. De plek waar kennis voor de inrichting, gebruik en beheer van businessparken aanwezig is om de kringen in staat te stellen duurzame resultaten te boeken. Momenteel onderzoekt Lokned naar de haalbaarheid van “De beurs voor ondernemersverenigingen’ de wenselijk- heid van een platform Businessparken Nederland en de mogelijkheid Masterclasses op te zetten. Een andere interessante ontwikkeling is Lokned forum waarop ondernemerskringen een beroep kunnen doen als het gaat om interessante inleiders. Dat kunnen zijn: succesvolle wetenschappers, topondernemers, politici, des- kundigen en ervaren dagvoorzitters. Lokale ondernemerskringen zijn ook opzoek naar spe- cifieke deskundigheid om een tijdelijk knelpunt op te lossen of om onderzoek te laten uitvoeren. Veel van dit soort deskundigheid zit bij gespecialiseerde consultant die niet altijd even gemakkelijk te vinden zijn. Loknedwise is een database met dergelijke specialisten die door lokale ondernemerskringen kunnen worden ingehuurd. Lokned-adv.indd 1 16-11-2006 14:08:48 Door Ingrid Rompa Het studeren heeft andere accenten gekregen dan vroeger, stelt Carel Geenen, directeur Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool. “Een student is tegenwoordig voortdurend aan het leren. Dat komt onder meer door Internet. Het voorzieningenni- veau is hier heel hoog en dat heeft veel voordelen. Ook voor het bedrijfsleven.” Avans Hogeschool – met in totaal 18.000 studenten in 19 academies – heeft onlangs haar meerjaren beleidsplan vastgesteld. “Ons thema voor de komende vier jaar is verankering in de beroepspraktijk”, licht Geenen toe. “Wij verzorgen onderwijs, maar tegelijkertijd doen wij toegepast onder- zoek. Dat is zeer interessant voor het bedrijfsleven. Ons onderwijs is er op gericht om de brede set aan competenties bij te brengen aan studenten. Er wordt dus zeer praktijkgericht gewerkt.” Avans Hogeschool investeert in efficiënte gebouwen en hoogwaardige voorzieningen “Ons motto is minder meters, meer uren en kwaliteit” B e d r i j f s p r e s e n t a t i e BrabantinBedrijf2007
 • 2. 4646 BrabantinBedrijf2007 4747 Kennis staat hierbij centraal, benadrukt Geenen. “En dat wordt tegenwoor- dig nog wel eens vergeten. Een gevaar bij onderwijsvernieuwing is dat studenten na hun afstuderen vaak goed kunnen presenteren, goed kunnen schrijven, maar ook dat de inhoud ontbreekt. En dat is hier anders. Daarom hebben we voor de komende vier jaar gekozen voor dit centrale thema.” Intensieve contacten Verankering in de beroepspraktijk houdt volgens Geenen onder meer in dat intensieve contacten worden gelegd met de desbetreffende beroeps- groepen. “Er worden allianties gesmeed met bedrijven. Wij werken bijvoor- beeld zeer nauw samen met accountantskantoren en instellingen in de gezondheidszorg.” Binnen die samenwerking worden onder meer mensen uitgewisseld. “Dat zijn stagiaires die een plek krijgen binnen het bedrijf, maar ook kennismedewerkers van die bedrijven die hier onderwijs komen verzorgen of gastcolleges. Het werkt dus twee kanten op.” Het aantal werkenden dat een opleiding volgt, moet echter nog veel meer toenemen, aldus Geenen. “Ook dat is opgenomen in ons meerjaren beleidsplan. Het sluit goed aan op de behoefte in het bedrijfsleven.” Vol- gens Geenen ontwikkelen beroepen zich steeds meer. “Ze worden steeds technologischer. Een standaard MBO-opleiding voldoet vaak al niet meer. Er is nu veel behoefte aan hoger opgeleide MBO-ers en HBO-ers. Daar spelen wij op in.” Xplora De onderwijsvisie van Avans Hogeschool wordt ook gekoppeld aan de huisvesting, aldus Geenen. “In 2006 en 2007 hebben wij drie nieuwe schoolgebouwen laten neerzetten in Brabant. Eind vorig jaar is Xplora in Breda geopend, begin 2007 is Tilburg in gebruik genomen en op 1 februari 2006 zijn de deuren van Den Bosch geopend. Het denken over de huisvesting is begonnen in 1998. Toen is al vooruitgekeken naar het onderwijs in 2010-2015.” Wat vooral opvalt in de nieuwe gebouwen, zijn de flex-plekken in de gene- rieke ruimtes én de langere openstelling van de panden. “Docenten en stu- denten gedragen zich anders in de praktijk dan in theorie. Op papier waren de lokalen vol, maar de werkelijkheid was anders.” De gebouwen zijn nu op werkdagen geopend van 8.00 tot 22.00 uur, behalve op vrijdagavond. “Ook op zaterdag kunnen studenten hier terecht. Minder meters, meer uren en kwaliteit is ons motto. Het geld dat we overhouden investeren we in hoogwaardige voorzieningen.” Groepsgebeuren Studeren is tegenwoordig veel meer een groepsgebeuren dan vroeger, aldus Geenen. “Studenten komen vooral naar school voor de sfeer en voor collega-studenten. Dat is terug te vinden in de inrichting van het gebouw. Er zijn grote en kleine tafels met PC’s geplaatst, waar studenten in groepen kunnen werken. Er zijn echter ook stilte werkplekken, waar studenten onge- stoord alleen kunnen studeren. In de academieruimtes wordt met docenten samengewerkt. Het gebouw wordt dus zeer efficiënt gebruikt.” Studenten werken tegenwoordig ook veel zelfstandiger dan in het verleden. Dat is ook een voordeel voor het bedrijfsleven, meent Geenen. “Xplora is een zeer goed geoutilleerd servicecenter voor studenten en medewerkers. Men kan gratis gebruik maken van databanken, er is een Internetcafé, er zijn multimediavoorzieningen en er zijn goed opgeleide medewerkers die studenten daarbij ondersteunen. Men leert hier dus zelfstandig en spelen- derwijs met al deze voorzieningen om te gaan.” Avans Hogeschool leidt studenten op voor een goede start binnen het bedrijfsleven. Mensen die al werkzaam zijn in die bedrijven, zijn echter ook nog steeds van harte welkom. “Wij krijgen hier regelmatig bedrijfsmede- werkers over de vloer die bijvoorbeeld hun managementvaardigheden wil- B e d r i j f s p r e s e n t a t i e BrabantinBedrijf2007 Foto: Beeldveld/Wilfried Scholtes
 • 3. len verbeteren.” Dat kan onder meer door het volgen van losse cursussen. “We hebben hiervoor een aparte organisatie opgericht die flexibel inspeelt op vragen van werkenden voor korte opleidingen of cursussen: Avans+.” Daarnaast zijn er ook veel mensen die overdag werken en ’s avonds stu- deren aan de deeltijdacademie. “Deze studies worden vaak betaald door de werkgever.” Rooskleurig De toekomst ziet er volgens Geenen zeer rooskleurig uit. Zowel voor het bedrijfsleven als voor de onderwijsinstellingen in Brabant. “Dat heeft onder meer te maken met de politieke plannen voor de Joint Strike Fighter”, legt Geenen uit. “Als die JSF er komt, zal op de luchtmachtbasis in Woensdrecht het onderhoud van de vliegtuigmotoren plaats gaan vinden.” Volgens Geenen is dat goed voor het onderwijs, maar ook voor de toeleverende industrie. “Naar schatting levert dat rond de 25.000 nieuwe banen op.” Daarnaast wil men volgens Geenen in Bergen op Zoom een breed Kennis- centrum neerzetten op het gebied van maintenance. “Wij zijn daar – samen met het ROC in Bergen op Zoom - bij betrokken. Inmiddels hebben diverse partijen, beroepsonderwijs, gemeente en bedrijfsleven, elkaar gevonden en zich verbonden in een consortium. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dat kenniscentrum sowieso door. En dat is een heel interessant gegeven. Voor alle betrokken partijen.” 4848 BrabantinBedrijf2007