SlideShare a Scribd company logo
Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Jaargang 7 • Nummer 24 • Herfst 2014
Concreet
Vakwerk in beeld
Persoonlijk
Verenigingsnieuws
“Ik wist niet meer
hoe ik moest lopen”
Mark Tuitert traint mee
met Groenehartsport.nl!
Reportage
”Leuk om mijn
eigen ding te doen”
”Ik vind vrouwen
zorgvuldiger”
vrouwen-
editie
Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Inhoud • Pagina 2
Concreet • Relatiemagazine
van AB Zuid-Holland
Hoofdredactie
Christel Slootmaekers
Tekst en eindredactie
Ingrid Rompa, C&I-Tekst
Vormgeving
Ans Geerlings, AG Design
Fotografie
Lex van Dorp
Druk
Drukkerij van der Eems,
Easterein.
Dit magazine is
gedrukt op MC Silk.
Oplage: 3250
Contact
AB Zuid-Holland
E-mail:	info@abzuidholland.nl
Web:	www.abzuidholland.nl
Vestiging De Lier
(hoofdkantoor)
Telefoon: 0174 51 04 66
Fax: 0174 51 02 52
Leehove 62
2678 MC De Lier
Vestiging Hazerswoude-Dorp
Telefoon: 0172 23 17 57
Fax: 0172 23 13 92
Duitslandlaan 23
2391 PC Hazerswoude-Dorp
Vestiging Stellendam
Telefoon: 0187 49 12 88
Fax: 0187 49 99 38
Voorstraat 10
3251 BD Stellendam
Heeft u vragen of
opmerkingen over Concreet,
dan kunt u mailen naar:
cslootmaekers@abzuidholland.nl.
2 Colofon
3 Voorwoord, vacature
4 Vaknieuws
6 Reportage
“In het begin was het best moeilijk”
8 Vakwerk in beeld
“Ik wilde weer graag aan de slag”
10 De werkweek van…
Trekkerchauffeur Petra
11 Column
Roze met een donker randje 	
13 Persoonlijk
Blij met de reductieregeling.
15 Verenigingsnieuws
16 Werknemer in beeld
“Handen uit de mouwen”
32
Inhoud Colofon
Herfst 2014
Vacature in de spotlight
Gezocht: Technische talenten!
Ben jij technisch aangelegd en zoek je een
afwisselende en verantwoordelijke uitdaging?
Dan ontmoeten wij jou graag!
Voor diverse opdrachtgevers komen wij graag in contact
met gedreven en zelfstandige personen (voor functies
als onderhoudsmonteur, lasser en CNC draaier).
Heb je affiniteit met techniek, heb je technisch inzicht
en ben je in staat nauwkeurig te werken? Neem dan nu
contact op met Marieke Verhoef via telefoonnummer:
0174-510466 of e-mail mverhoef@abzuidholland.nl.
AB Zuid-Holland doneert
aan Pink Ribbon. U ook?
Het is gebruikelijk dat de directeur het voorwoord van Concreet schrijft.
Voor deze bijzondere editie schrijft Aty Slockers, Operationeel Manager
en mededirectielid van AB Zuid-Holland, het voorwoord, omdat dit past
bij deze speciale ‘vrouweneditie’.
Onze organisatie opereert van oudsher - en nog steeds - overwegend in
een mannenwereld. Het leek ons gepast om nu toch ‘de vrouw’ eens in de
spotlights te zetten. want zij speelt een onmisbare rol in elke organisatie.
Uit onderzoek blijkt dat diversiteit in alle lagen van bedrijven leidt tot een
belangrijke meerwaarde in teams en betere bedrijfsresultaten. Vrouwen
hebben over het algemeen meer regelkracht, oog voor detail en bekijken
zaken vaak vanuit een andere invalshoek en met meer inlevingsvermogen.
Ook in de agrarische sector zien we het aantal vrouwelijke ondernemers en
werknemers groeien. Hoewel de vrouw al vaak de (stille) drijvende kracht
achter het bedrijf is, zien we dat steeds meer vrouwen de stap nemen om
zelfstandig aan hun carrière te werken en ambities waar te maken.
Arbeid en zorg zijn tegenwoordig beter te combineren. Het is in deze tijd
breed geaccepteerd om de keuze te maken kinderen naar de crèche te
brengen of een oppas te vragen. Anno 2014 gaat het om het hebben van
gelijkwaardige relaties, zowel thuis als op de werkvloer. Het gaat om
samenwerken, ruimte maken voor elkaars ambities en samen verant-
woordelijkheden dragen.
Naast het belichten van het vrouwen-thema is het idee om deze speciale
editie te maken mede ontstaan als eerbetoon aan Conny van den Bosch-
Leidelmeijer. Afgelopen zomer werden wij geconfronteerd met het verlies
van onze dierbare collega Conny van PO en verzuim. Als eerbetoon aan
haar en al die andere sterke vrouwen hebben wij Pink Ribbon verzocht een
column voor AB Zuid-Holland te schrijven. Het verhaal neemt je mee in de
gedachtegang van de schrijfster. Onder het mom van ‘’samen kom je
verder’’ bedanken we Pink Ribbon voor de korte, maar fijne samenwerking.
Ik wens u veel plezier met het lezen van de bijzondere en boeiende verhalen
van de vrouwen die in deze editie hun verhaal met ons wilden delen.
Aty Slockers,
Operationeel Manager
Voorwoord
Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Vaknieuws • Pagina 5Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Vaknieuws • Pagina 4
Vrouw/man gezocht voor uitdagende functie
innoverende veehouderij
Nieuws over het vak
Vanaf 30 maart 2015 moet de inlenersbeloning
direct worden toegepast indien u uitzendkrachten
inleent. Onder de inlenersbeloning wordt verstaan:
de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte
beloningsregeling of cao.
De volgende aspecten vallen onder de
inlenersbeloning:
• Het brutoloon conform de schaal waarin de
werknemer is ingedeeld;
• Verlofopbouw en vakantiegeld;
• Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
• Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener is
bepaald;
• Periodieken
Inlenersbeloning
Bij het mixen van drijfmest in onderkelderde stallen kan
mestgas in de stalruimtes komen. Mestgas bestaat uit
onder andere zwavelwaterstof, ammoniak en methaan.
Het kan ook blauwzuurgas bevatten. Zo kunnen er
dodelijke situaties ontstaan voor de mens en voor de
opgehokte dieren. Plaatsen die extra gevaar opleveren
zijn de directe omgeving van de mixgaten, de onder-
kelderde stalvloer (roosters) en de lager gelegen putten,
waaronder ook de melkput. De gassen kunnen zich via
een geopend achterraam ook ophopen in de trekker die
de mixer aandrijft. Ook de (lege) mengmesttank kan
gevaarlijke concentratie stoffen bevatten of een te laag
zuurstofgehalte hebben. Omdat de meeste mestgassen
brandbaar zijn, kan er bij open vuur (las- en slijpwerk-
zaamheden) gemakkelijk brand ontstaan of explosie
plaatsvinden.
Neem eens een kijkje op www.agroarbo.nl. Daar wordt
onder andere beschreven welke voorzorgsmaatregelen
u dient te nemen bij het betreden
van stallen en kelders.
‘’Voor ons is AB een onmisbare factor bij pieken. We hebben zes mensen
in vaste dienst en ieder seizoen komt er tijdens de drukte een AB-er bij.
Martin is een vakman in hart en nieren. ‘’Het is een heel goede kracht.
De kennis en kunde van Martin zijn voor mij doorslaggevend. Er zijn
klanten waar ik nooit kom en Martin wel. Hij is daar echt hét gezicht
van Quak Hoveniers. En daar heb ik een goed gevoel bij.’’
(lees onze andere referenties op www.abzuidholland.nl).
Pas op! De gevaren van mestsilo’s en gassen
Referentie in de spotlight!
Rundvee Mechanisatie Vakdagen
Ook dit jaar staat AB Zuid-Holland van 25 tot en
met 27 november op de Rundvee Mechanisatie
Vakdagen in Gorinchem. In onze stand kunt u plaats
nemen bij ons ‘thuis’ aan tafel voor een kop koffie en
een overheerlijke bonbon. Ook heeft u de mogelijk-
heid om een spel mee te spelen. Wellicht wordt u
de gelukkige winnaar van een geheel verzorgd
weekend weg. U kunt uw bedrijf zorgeloos achter-
laten, want wij regelen naast het uitstapje ook een
vakkundige bedrijfsverzorger die uw onderneming
draaiende houdt! De uitnodiging volgt binnenkort via
de e-mail. We spreken u graag!
De proefboerderij in Zegveld wordt als Kennis
Transfer Centrum Zegveld dé locatie waar gebruikers
van de kennis, zoals boeren, bedrijfsleven, beleids-
makers en bestuurders elkaar kunnen treffen en/of
in gesprek gaan met de onderzoekers en kenniswer-
kers. Zonder vakkundig en gedreven personeel is de
kans op slagen nihil. Daarom zoekt KTC Zegveld een
bedrijfsleider met oog voor innovaties in de melk-
veehouderij in het veenweidegebied.
KTC Zegveld ontwikkelt zich tot een goed uitgeruste,
moderne melkveehouderij waar doorlopend twee
totaal verschillende bedrijfsstijlen naast elkaar
worden getest. Door de opzet van twee ontwerp-
bedrijfssituaties in de proefboerderij kunnen
bedrijfssysteem- gerelateerde vragen (gericht op het
veenweide-gebied in het Groene Hart en Laag
Holland) worden onderzocht en beantwoord. Op de
proefboerderij wordt onder geconditioneerde omstan-
digheden thematische en gebiedsgerichte kennis
ontwikkeld en gedeeld en komen innovaties tot stand.
Uitzonderlijke functie
De proefboerderij zoekt een gedreven persoon die toe
is aan een nieuwe en unieke uitdaging. De bedrijfs-
leider zorgt voor het voorbereiden, plannen en
uitwerken van de dagelijkse werkzaamheden. Zij of hij
zorgt voor het inzetten en toewijzen van middelen aan
personeel en activiteiten. Daarnaast levert de bedrijfs-
leider een belangrijke bijdrage aan het succes van het
(op)bouwen van een community; zij of hij krijgt te
maken met diverse belangenbehartigers; van onder-
zoekers en bestuurders tot excursiegroepen. Inspiratie
en omzetten van ideeën naar de praktijk komen uit
bestuursvergaderingen, contacten met bezoekers en
de samenwerking met het Veenweide Innovatie
Centrum. Kortom, een uitdagende functie waarbij de
geschikte kandidaat als bedrijfsleider in dienst komt
van AB Zuid-Holland. Wat maakt deze functie zo
avontuurlijk? De kandidaat wordt een woning op de
boerderij in Zegveld aangeboden. Daarbij is de
mogelijkheid aanwezig om op termijn de opleiding
‘Werken met proefdieren’ en een BHV diploma te
behalen. Er wordt goed beloond middels de cao
Bedrijfsverzorging.
Op www.abzuidholland.nl staat de uitgebreide
functieomschrijving van de gezochte bedrijfsleider.
54
Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Reportage • Pagina 6
Helen vindt het persoonlijk een leukere teelt dan
rozen, omdat het veel kleinschaliger is. “Het is echt
een seizoensteelt. Een van de voordelen is ook dat het
rustig is in de zomer. Het begint eind september druk
te worden, met pieken in november en december.
In de winter lopen we in totaal met zo’n 20 mede-
werkers. Dat is heel leuk en gezellig. Bedrijfsverzorger
Martin van Toledo werkt hier jaarrond.”
De werkzaamheden in het bedrijf zijn helemaal
opgesplitst. “Maarten zorgt voor het externe
gebeuren, het klimaat in de tuin en de verdeling
van de arbeid, en ik ben verantwoordelijk voor de
werkzaamheden in de schuur. Ik werk zelf graag
samen met vrouwen. Ik heb ook met mannen
gewerkt, maar ik vind vrouwen zorgvuldiger. De
nadruk ligt op kwaliteit. De bloemen zijn met zorg
geteeld en moeten ook met zorg in de doos komen.
We selecteren onze seizoenskrachten meestal zelf
en melden ze aan bij AB Zuid-Holland. Dat is veel
makkelijker. We hoeven dan niet zelf alle admini-
stratieve rompslomp te doen. Dat bevalt heel goed.”
Het ontbreekt het echtpaar niet aan toekomst-
plannen. “Onze nieuwe huisstijl wordt in november
gelanceerd. En we hebben ook een nieuw product:
een bloem met een vaasje in een cadeauverpak-
king. Het zou leuk zijn als dat aanslaat. We hebben
daar patent op aangevraagd. Ik verwacht daar
heel veel van.”
Duurzaamheid
Wat het bedrijf uniek maakt is de duurzaamheid,
meldt Helen enthousiast. “We gebruiken geen gas,
maar we maken gebruik van een warmtepomp.
Hiervoor hebben we koude en warme bronnen in
de grond zitten. Doordat we bovendien groene
stroom gebruiken, zijn we helemaal CO2 neutraal.
We zijn het enige bedrijf in de Amaryllisteelt dat
volledig op elektriciteit draait.” Het is begonnen met
het kostenplaatje, maar nu zijn ze ook bewust bezig
met het milieu. “We zijn bovendien FFP-gecertificeerd:
Fair Flowers Fair Plants. We werken dus ook met
organisaties die aan deze normen voldoen. Ja, alle
kleine beetjes helpen.”
76
Helen werkt graag samen met vrouwen
De taken zijn eerlijk verdeeld
Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Reportage • Pagina 7
“We zijn bezig met nieuwe soorten”
In de tuin van Amazone Amaryllis kun je goed de verschillende stadia
van de teelt zien. “Hier zie je alleen blad”, wijst Helen. “Daar worden de
bloemen geproduceerd. Op een gegeven moment moeten de bollen
gekoeld worden om te zorgen dat de bloem gaat strekken.” Na een week
of tien koelen wordt het blad afgesneden. “Daarna gaat de verwarming
weer aan, en na zes tot acht weken komen de eerste bloemen. Het is
echt een jaarcyclus.”
Een keer in de vier jaar worden de bollen uit de grond gehaald en wordt
het bed opgeschoond. “Aan de zijkant krijg je klisters; kleine bolletjes die
aan de bol vastgroeien. Deze klisters worden vervolgens gepoot. Soms
kopen we nieuwe bollen. We gebruiken sowieso onze eigen producten.
We zijn erg bezig met nieuwe soorten, zoals dubbelbloemige rassen. Dat is
een specialiteit van ons bedrijf. Het mooiste is vier bloemen uit een steel.”
Helen en Maarten kweken vijftien verschillende soorten. Ze leveren met
name aan de veiling, maar ze krijgen ook steeds meer directe handel via
exporteurs. “Onze bloemen gaan bijna allemaal naar het buitenland. We
zijn bezig met Rusland, Duitsland en Frankrijk.” In het seizoen verkopen ze
ook bloemen aan particulieren. “Dat doen we op vrijdag en zaterdag. Ik
heb hier dan een winkeltje met een bloembindster. Zij maakt prachtige
boeketten. Dat loopt hartstikke leuk. De Amaryllis is een sterke bloem.
Ze staan twee weken op de vaas.”
“De bloemen zijn nu nog niet te zien”, vertelt Helen Sonneveld
terwijl ze trots door de kas loopt. “Een Amaryllis bloeit maar
een keer per jaar. We kunnen wel goed plannen wanneer we
bloemen willen hebben. Rond de Kerst is het hoogseizoen.”
Helen is samen met haar man Maarten in het bedrijf van haar
schoonouders gestapt toen ze zwanger was van de oudste.
“Ik ben steeds meer gaan meewerken. In die tijd hadden we
rozen en ik had de verwerking op me genomen: het veiling-
klaar maken en het verkopen/aansturen van de mensen in
de schuur. In het begin was dat best moeilijk. Het heeft een
poosje geduurd voordat het echt mijn ding werd. Het was
destijds meer het bedrijf van Maarten dan van mij. Nu zijn
de taken eerlijk verdeeld.”
Toen de kinderen wat ouder werden heeft Helen de verantwoor-
delijkheden in de schuur op zich genomen. “Op een gegeven
moment zijn we van de rozen overgestapt op Amaryllis. We
hebben twee hectare, en met rozen is dat iets te weinig om
mee te doen in de markt. Verder waren er geen opties om bij
te bouwen, dus in 2009 hebben we gekozen voor nieuwbouw.
We zagen veel meer toekomst in de Amaryllis.”
Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Vakwerk in beeld • Pagina 9Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Vakwerk in beeld • Pagina 8
98
Lekker tussen de dieren
Elisa melkt geiten
“Voordat ik de geiten ga melken, trek
ik mijn overall en laarzen aan, en ga ik
even bij de geiten kijken hoe ze er bij
staan. Pas daarna zet ik de melkmachine
aan en start het melken.” Elisa van den
Boogert- Kruithof (26) werkt sinds een
paar maanden bij een geitenmelkerij.
Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.
“Na twee jaar thuis te zijn geweest
wilde ik weer heel graag aan de slag.
En ik vind het superleuk!”
De geiten staan zij aan zij tijdens het
melken. “Ze worden per groep gemolken”,
vertelt Elisa. “Eerst komen ze in een soort
wachtruimte terecht.” Geiten melken is
intensiever dan koeien melken, meent ze.
“Dat komt door de verschillende groepen
en de grotere aantallen. Maar bij geiten
hoef je bijvoorbeeld de uiers niet schoon
te maken. Dat scheelt weer veel tijd.”
Gemiddeld is ze anderhalf uur bezig met
driehonderd geiten. “Voor een ander
bedrijf doe ik ziektevervanging. Zij hebben
in totaal zevenhonderd geiten.”
Elisa heeft het erg naar haar zin bij
AB Zuid-Holland. “Ik wist eigenlijk niet
welk beroep ik moest keizen. Ik ben de
Hogere Agrarische School gaan doen. Die
opleiding was heel leuk, maar zelfs na
het afstuderen wist ik niet welke kant ik
op wilde. Pas nu voel ik dat ik helemaal
op mijn plek zit: lekker tussen de dieren
en verantwoordelijkheid dragen. Dat is
echt iets voor mij. Als een geit niet wil,
ziek is of de machine werkt niet, dan
moet ik daar ook mee om kunnen gaan.”
Elisa werkt in principe alleen. “Als het niet
lukt kan ik natuurlijk altijd bellen. Ik kan
goed samenwerken, maar ik vind het net
zo leuk om mijn eigen ding te doen. Dit
werk is echt een uitdaging.”
“Ik zit helemaal
op mijn plek”
Bekijk het filmpje
van Elisa op
youtube.com/
abzuidholland
Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Column • Pagina 11Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland •
In deze speciale vrouweneditie van de Concreet neemt Pink Ribbon graag de column voor haar
rekening. Het hele jaar door worden voor het goede doel speciale Pink Ribbon evenemen-
ten georganiseerd, al is het zo dat er in oktober extra veel te doen is. Mooi en
indrukwekkend om te zien hoe toegewijd vrijwilligers zich inzetten. Wij geven u
graag een korte impressie:
Ik sta langs de kant van de weg en kijk uit naar ons prachtige Hollandse
landschap. Met mijn fiets aan de hand zie ik ze aan komen rijden. Als een lang
roze lint komen ze over de brug. 150 vrouwen die op hun vrije zaterdag
fietsen om geld op te halen voor onderzoek. De meesten hebben iets roze
aan en een paar dragen er zelfs een roze pruik! En er zijn veel fietsen
versierd. Als je niet beter weet, zou je kunnen denken dat het een dolle
vrijgezellendag is.
Er wordt gezwaaid; ik stap op en haak aan. Ik biecht het hier maar
eerlijk op; een hele tocht van vijftig kilometer trek ik niet met mijn
zwakke knieën. Een erfenisje uit de tijd dat er nog geen 40-urige
werkweken bestonden. Ze fietsen allemaal voor iemand: een zus,
de buurvrouw, of hun moeder. Al trappend luister ik naar hun indruk-
wekkende verhalen die ze elkaar en mij vertellen. Er fietsen ook veel
vrouwen mee die zelf (ex)patiënt zijn. Voor hen is dit een moment
van bezinning.
Zo’n fietstocht voor Pink Ribbon maakt een hoop los, ook bij mij. Een van
de vrouwen noemt het zelfs therapeutisch. Haar dochter is op haar 19e
overleden aan borstkanker. Ze fietst vandaag samen met de vriendinnen
van haar dochter. Zo dragen alle fietsers achterop op hun (roze) bagage-
drager een verhaal met zich mee: een verhaal met een donker randje.
Want hoe feestelijk het evenement ook lijkt, de verhalen zijn dat niet.
Vandaag gaat een van die toegewijde ambassadeurs onder het
mes vanwege haar ziekte. Gisteren was ze nog aanwezig bij
een activiteit van de Stichting om aandacht te vragen voor
borstkanker en het belang van onderzoek te benadrukken.
Voor haar en voor al die anderen die vandaag ook
geopereerd worden, brand ik vandaag een kaarsje.
Susan Veenhoff,
directeur Stichting Pink Ribbon
‘Roze met een donker randje’
Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • De werkweek van… • Pagina 10
Trekkerchauffeur
De werkweek van… Petra van Driel (25)
Maandag 7.00 uur
Ik probeer elke dag om 5.15 uur mijn bed uit te zijn,
maar dat lukt meestal niet. Dan ga ik douchen, tanden
poetsen en de deur uit. Ontbijten doe ik nooit, dus dat
scheelt weer tijd. Koffie drink ik op mijn werk. Om 7.00
uur ben ik aanwezig. Voor mijn werkzaamheden moet
ik vergunningen aanvragen en ophalen. Daarna kleed
ik me om en rijd ik op de trekker naar de fabriek toe.
Dinsdag 9.30 uur
Het is tijd voor de eerste pauze. Ik werk meestal tot
15.45 uur. Nu het druk is, werk ik van 7.00 tot 19.00 uur.
Ik ben chauffeur op een landbouwtrekker. Ik transpor-
teer producten. Op dit moment zit ik bij Shell in Pernis.
Ik transporteer daar motoren en andere zaken vanuit de
fabriek voor reparatie, en weer terug. De ene keer rijd ik
op een grote trekker, de andere keer op een kleintje.
De grootste is 120 pk geloof ik. Op mijn werk moet ik
altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dragen zoals
werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm,
handschoenen etc.
Donderdag 13.00 uur
Vandaag werk ik op de heftruck. Ik moet bepaalde
onderdelen op pallets bij de fabriek neerzetten en dan
worden ze met een kraan in de fabriek gehesen. Mijn
werk op de trekker vind ik leuker. Dan rijd je ook
onderdelen uit de fabriek, maar die zijn veel groter.
Ik ben niet de enige vrouw die dit werk doet. Het zijn
momentopnames. Zo zie je er heel veel, en zo zijn ze
allemaal weer vertrokken. Het is niet typisch een
mannenberoep, vind ik. Tja, je moet niet kleinzerig
zijn. Hiervoor heb ik in de wegenbouw gezeten op
de trekker.
Vrijdag 18.00 uur
Ik ben normaal gesproken rond 18.00 uur thuis. Ik
woon nog bij mijn ouders en mijn broer. We hebben
schapen, een kat, kippen, honden en een papagaai.
Mijn hobby’s zijn mijn paard en mijn hond. Die hond
houdt van zwemmen, dus ik ga regelmatig ‘s avonds
naar een water in de buurt. En ik probeer een paar
keer in de week naar mijn paardje toe te gaan. Het is
een stamboekpaard. Ik rijd altijd lekker relaxed buiten
op straat. Alle zorgen glijden dan van je af. Mijn paard
staat buiten in het land. Ze heeft een gouden leventje;
een beetje grasmaaien de hele dag. Ik houd ook van
vissen, dus dat doe ik ook regelmatig ’s avonds en in
het weekend. Het gaat eigenlijk niet om het vissen.
Dat is maar bijzaak. We vinden het leuk om een
kampvuurtje te maken, een paar biertjes te drinken
en wat lekkers te eten. Dat is hartstikke gezellig.
1110
Concreet • Ledenmagazine AB Zuid-Holland • Cover • Pagina 12 Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Persoonlijk • Pagina 13
Ook in de stallen van het melkgeitenbedrijf is het
gezellig. De radio staat hard aan. “Dat doen we
expres, want dan schrikken ze minder van onweer
of andere harde geluiden”, legt Anita uit. De geiten
laten zelf ook horen dat ze aanwezig zijn. “Deze
willen graag gedekt worden; wanneer ze rits zijn
gaan ze zo hard roepen.”
Anita en Cees melken ruim 700 geiten met
250 jonge geiten in opfok. “De geiten zitten in
productie-groepen; van hoog productief naar laag
productief. Vijftien jaar geleden molken we zo’n
dertig koeien. Het quotum was echter te klein naar
onze zin en toen zijn we overgestapt op geiten. Ik
vind ze persoonlijk leuker dan koeien. Die zijn zo
groot. Een bok durf ik zelf wel te pakken. Een stier
is een heel ander verhaal. We leveren nu vijf keer
zoveel melk dan met de koeien: een miljoen liter
melk per jaar. Dat komt neer op 1400 liter per geit
per jaar. Het landelijk gemiddelde ligt op 1000 tot
1100 liter per geit per jaar, dus wij melken heel
veel.” Aan de hand van melkcontroles worden de
beste geiten geselecteerd en die worden kunst-
matig geïnsemineerd. “Hier houden we dan de
toekomstige dekbokjes van aan. Zo proberen we
steeds betere geiten te krijgen.”
“Ik molk vier ochtenden in de week”
Anita maakt sinds een paar weken gebruik van de
reductieregeling van AB Zuid-Holland. “Ik molk zelf
vier ochtenden in de week. Nu heb ik al een jaar
pijn in mijn heup, dus dat lukt niet meer. Ik wist
zelfs niet meer hoe ik moest lopen. Ik kon mijn
knieën ook niet meer buigen. En melken is juist
trapje op, trapje af.” Anita heeft onlangs een
injectie gekregen in haar heupgewricht als pijn-
stilling/ontstekingsremmer. “Gelukkig doet die
injectie heel veel”, knikt ze blij. “Waarschijnlijk heb
ik een slijmbeursontsteking én een gescheurde
“Wij runnen het bedrijf echt samen’”
Anita is blij met de reductieregeling
Het is gezellig in de keuken van het spiksplinternieuwe woonhuis
van Anita Nooteboom (45). Haar man Cees en zoon Coen zitten
samen met een paar medewerkers van AB Zuid-Holland aan de
lange houten tafel. Er is koffie en er wordt lekker gesnoept.
1312
meniscus. Ik krijg nu toch weer fysiotherapie.”
Bedrijfsverzorger Martin Dam van AB Zuid-Holland
is een van haar vervangers. “We zijn echt blij met
hem”, vertelt Anita enthousiast. “Hij heeft al een
paar keer bij ons gewerkt.”
“In de geitenmelkerij een van de
topbedrijven van Nederland”
Martin is ongeveer 17 jaar werkzaam bij AB Zuid-
Holland. “In eerste instantie werkte ik hier fulltime
en nu zit ik op 30 uur per week. Ik heb er zelf nog
een fokschapenbedrijf bij. Op zich is dat een goede
combinatie.” Vorig jaar heeft hij vijf maanden
’s nachts gemolken bij Anita en Cees, licht bedrijfs-
verzorger Martin toe. “Nu ben ik ingeschakeld voor
het melken in de ochtend en af en toe ’s middags.
Wat geitenmelkerij betreft is het een van de
topbedrijven van Nederland qua productie, dus dat
is heel interessant. We praten regelmatig over
bedrijfsontwikkelingen. Dat vind ik het leukste van
AB: de contacten met collega-boeren. Met Cees en
Anita heb ik een zeer prettig contact. Ik werk er
met veel plezier.”
Gesloten bedrijf
“Nu Anita geen fysieke arbeid kan doen, houdt ze
zich vooral bezig met de administratieve kant van
de geitenmelkerij. “Alles wat je met de geiten doet
moet je registreren. Ze hebben allemaal een
stamkaart.” Ze kopen zelf geen geiten aan. “Wij zijn
een gesloten bedrijf. Dat is puur om geen ziektes
binnen te halen. In 2005 zijn we volledig omge-
schakeld naar een dubbel certificaatwaardig
ziektevrije veestapel en vanaf die periode komt er
niemand meer zonder bedrijfskleding en –schoeisel
de stal in. Een zieke geit geeft namelijk geen melk.”
Op het melkgeitenbedrijf worden geen kaaspro-
ducten geproduceerd. “Ze komen de melk vijf keer
in de veertien dagen ophalen en dat gaat naar
Bettinehoeve in Etten-Leur. Zij verkazen het.”
Nieuws van de coöperatie
Vrouwen bij AB Zuid-Holland
Deze Concreet is een speciale ‘vrouweneditie’. Bestuurs-
voorzitter Ton Vonk Noordegraaf geeft graag zijn mening
over de vrouwen bij AB Zuid-Holland.
Tegenwoordig zitten er mannen én vrouwen in het bestuur
van AB Zuid-Holland. Was dat vroeger ook al zo?
“Zo lang als ik bij AB Zuid-Holland betrokken ben – twintig jaar –
hebben we vrouwen in het bestuur. Ook nu is er een vrouwelijk
bestuurslid. Zij heeft zeker toegevoegde waarde, want een
vrouw belicht andere aspecten dan mannen; ook in een bestuur.
Ik noem bijvoorbeeld het sociale aspect. Het komt de relationele
sfeer bovendien zeker ten goede.”
Worden vrouwen ook ingezet voor ‘mannenwerk’?
“Bij AB Zuid-Holland worden vrouwen voor alle werkzaamheden
ingezet; uiteraard rekening houdend met de fysieke verschillen
tussen man en vrouw. Daar kun je niet omheen, maar dat geeft
ook niet. We hebben een dusdanige veelzijdigheid aan werk dat
we daar goed rekening mee kunnen houden. Ook hiervoor geldt
dat vrouwelijke medewerkers op bepaalde punten beter scoren
dan hun mannelijke collega’s. En andersom natuurlijk
ook. Ik denk dat vrouwen over het algemeen nauwgezetter en
socialer zijn dan mannen.”
Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Verenigingsnieuws • Pagina 15Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Persoonlijk • Pagina 14
1514
Zeven dagen in de week op het bedrijf werken,
inclusief gezin is echt pittig, knikt Anita. Gelukkig
heeft ze hulp van haar zonen en een aantal mede-
werkers van AB. “Onze middelste zoon werkt op
ons bedrijf. Hij zit op de trekker en houdt zich bezig
met het grasland. Hij doet daar alle werkzaam-
heden. Geiten zijn heel kieskeurig met eten.
Ze eten wel alles, maar als je het over voer hebt
waarvan ze moeten produceren, dan moet je
echt kwaliteit neerleggen. We maaien het gras
‘s middags wanneer de zon aan de hemel staat.
Dan zit er veel suiker in. Daar zijn de geiten gek
op. Daardoor kun je weer enigszins op de brokken
besparen.”
De jongste zoon van 14 is sinds afgelopen seizoen
ook bezig op het bedrijf. “Gisteren heeft hij voor het
eerst geploegd. Hem moeten we af en toe wel eens
afremmen. Hij vindt het geweldig. Onze oudste
zoon is internationaal vrachtwagenchauffeur.”
Tot begin van dit jaar werkte haar vader ook nog
intensief mee op het bedrijf. Anita: “Hij is in februari
plotseling overleden. Dat was echt een klap. Wij
waren de eersten die ’s morgens samen startten. Ik
ging aan deze kant de stal in en mijn vader aan de
achterkant. Hij joeg dan de geiten naar voren. Dat
scheelde echt een kwartier tot een half uur met
melken. En we maakten altijd gezellig een praatje.
Het was zo’n bijzondere man… De kinderen zagen
hem ook elke dag. Die zijn er helemaal kapot van”.
Melkprijs
De melkprijs staat op dit moment vrij hoog, weet
Anita. “En we hopen dat die goede prijs nu eens
wat langer duurt dan de slechte prijs. Normaal
gesproken heb je een á twee goede jaren en dan
zakt hij weer.” Dat was ook het geval in 2009.
“Toen zouden we een nieuw huis laten bouwen.
Op het moment dat de vergunning zo goed als rond
was kregen we bericht van de melkfabriek dat de
melkprijs dertien cent ging zakken. Toen hebben we
gezegd: het is niet slim om nu te gaan bouwen.”
Het nieuwe huis is inmiddels helemaal klaar. Het is
gebouwd op de plek van de oude boerderij. “We
hebben gekozen voor een snelbouwsysteem. Dat
duurde een half jaar. We woonden in die tijd in een
caravan en we hebben in een leegstaand huis van
de overburen geslapen. Op 28 februari ging de
laatste steen het erf af tijdens de sloop. Op die dag
overleed ook mijn vader. Hij ging een stukje fietsen
en kwam niet meer terug. Gelukkig heeft mijn
vader de bouwtekening nog wel gezien. En tijdens
de ‘housewarming’ hadden we zijn foto neergezet.
Dat was heel fijn. Zo was hij er toch een beetje bij.”
Het seizoen is bij Groenehartsport.nl weer geopend! Onder leiding
van Joost Juffermans en Koert Wubben traint de 1e divisie ploeg
samen met Mark Tuitert maar liefst drie keer per week om
aankomend seizoen weer goede prestaties neer te zetten.
Op zaterdag 8 november,
vanaf 18.15 uur, vindt het
Marathonschaatsen weer
plaats. Op deze avond wordt
een gezellig samenzijn in De
Uithof verwacht. Onder het
genot van een hapje en drankje
kunnen diverse sportactiviteiten
worden aanschouwd. Lijkt het
u leuk om aanwezig te zijn op
deze sportieve avond? Neem
dan contact op met uw
relatiebeheerder.
Mark Tuitert traint mee met Groenehartsport.nl!
“Ik ben niet bang om mijn handen uit de mouwen
te steken en keihard te werken”, zegt Margo
Pigmans (27), planner en assistent relatiebeheer-
der bij AB Zuid-Holland. “Ik woon nu zeven jaar in
Nederland. Ik kwam hier voor het eerst heen toen
ik 19 jaar was. Dat was in de vakantieperiode om
geld te verdienen voor mijn studie in Polen.”
Het jaar daarop is ze teruggekomen naar Neder-
land en kreeg ze een vast contract bij een boom-
kweker. “Ik heb mijn studie ‘Administratie voor
gemeenten’ toen deeltijd afgemaakt. Ik ging twee
keer per maand terug naar Polen. Dat was behoor-
lijk zwaar, maar ik heb best veel ambities en ik
weet dat ik veel kan.”
“Ik weet dat ik veel kan.”
De jaren erna heeft Margo ervaring opgedaan in
de uitzendbranche en volgde ze een taalcursus
Nederlands aan de volksuniversiteit. “Een paar jaar
geleden heb ik het roer helemaal omgegooid en
ben ik voltijd Bedrijfskunde MER gaan studeren aan
Hogeschool Rotterdam. Ik heb toen ook mijn baan
opgezegd. Dat kon ik doen omdat mijn man daar
helemaal achter stond.”
In oktober 2012 is ze bij AB Zuid-Holland terecht-
gekomen. “Ik wilde toch niet helemaal afhankelijk
zijn van hem. Ik studeer nu weer deeltijd. Het is wel
een strakke planning maar dat is niet erg. Ik heb
nu nog twee jaar te gaan.” De studie is goed te
combineren met haar werk omdat ze hier parttime
kan werken. Margo wil graag doorgroeien bij
AB Zuid-Holland. “Ze investeren echt in hun mede-
werkers en hebben vertrouwen in hun mensen.
Dat vind ik fijn. Ik vind het ook heel leuk hier door
de collega’s. We hebben een geweldig team en
we vertrouwen elkaar.
Mijn collega’s waren ook op mijn bruiloft een paar
weken geleden in Polen. Het was heel speciaal
om mijn Poolse familie samen te zien met de
Nederlandse familie van mijn man en mijn collega’s.
Het was echt een geweldige dag.”
Werken en
studeren
Werknemer in beeld

More Related Content

Similar to RelatiemagazineABZuid-Holland

Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Showcase2017
Showcase2017Showcase2017
Showcase2017
Paul Schaareman
 
Congresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVVCongresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVV
ABVV
 
Linked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoLinked In Presentation Adecco
Linked In Presentation Adecco
JokeKooistra
 
R042 0511 Hob De Graafschap Liemers Def
R042 0511 Hob De Graafschap Liemers DefR042 0511 Hob De Graafschap Liemers Def
R042 0511 Hob De Graafschap Liemers DefJohanKraaijinga
 
Magazine 4-Dental
Magazine 4-DentalMagazine 4-Dental
Magazine 4-Dental
Anita Hesen
 
P+O Nieuws 25 Jaar Apb
P+O Nieuws 25 Jaar ApbP+O Nieuws 25 Jaar Apb
P+O Nieuws 25 Jaar Apbdvankimmenade
 
R070 0512 Hob Wbn
R070 0512 Hob WbnR070 0512 Hob Wbn
R070 0512 Hob Wbnmanagerbob
 
2014 06 donateursblad vocz
2014 06 donateursblad vocz2014 06 donateursblad vocz
2014 06 donateursblad vocz
kirstenvisser
 
Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012
Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012
Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012
HetOndernemersBelang
 
Het Ondernemersbelang
Het OndernemersbelangHet Ondernemersbelang
Het OndernemersbelangTwan_Jansen
 
OF06 Augustus/September 2013
OF06 Augustus/September 2013OF06 Augustus/September 2013
OF06 Augustus/September 2013
OF | Ondernemend Friesland
 
SPO_Sportaneous_magazine_screen
SPO_Sportaneous_magazine_screenSPO_Sportaneous_magazine_screen
SPO_Sportaneous_magazine_screenBas Klunder
 
OF magazine december 2015
OF magazine december 2015OF magazine december 2015
OF magazine december 2015
OF | Ondernemend Friesland
 
Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015
Jan Duchau Zakelijke Dienstverlening
 
Magazine het Ondernemersbelang Groningen 05 2011
Magazine het Ondernemersbelang Groningen 05 2011Magazine het Ondernemersbelang Groningen 05 2011
Magazine het Ondernemersbelang Groningen 05 2011
HetOndernemersBelang
 

Similar to RelatiemagazineABZuid-Holland (20)

Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Showcase2017
Showcase2017Showcase2017
Showcase2017
 
Congresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVVCongresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVV
 
Linked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoLinked In Presentation Adecco
Linked In Presentation Adecco
 
Nieuwsbrief Aug 2010
Nieuwsbrief Aug 2010Nieuwsbrief Aug 2010
Nieuwsbrief Aug 2010
 
R042 0511 Hob De Graafschap Liemers Def
R042 0511 Hob De Graafschap Liemers DefR042 0511 Hob De Graafschap Liemers Def
R042 0511 Hob De Graafschap Liemers Def
 
Magazine 4-Dental
Magazine 4-DentalMagazine 4-Dental
Magazine 4-Dental
 
P+O Nieuws 25 Jaar Apb
P+O Nieuws 25 Jaar ApbP+O Nieuws 25 Jaar Apb
P+O Nieuws 25 Jaar Apb
 
R070 0512 Hob Wbn
R070 0512 Hob WbnR070 0512 Hob Wbn
R070 0512 Hob Wbn
 
2014 06 donateursblad vocz
2014 06 donateursblad vocz2014 06 donateursblad vocz
2014 06 donateursblad vocz
 
Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012
Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012
Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012
 
Het Ondernemersbelang
Het OndernemersbelangHet Ondernemersbelang
Het Ondernemersbelang
 
AB Bulletin
AB BulletinAB Bulletin
AB Bulletin
 
OF06 Augustus/September 2013
OF06 Augustus/September 2013OF06 Augustus/September 2013
OF06 Augustus/September 2013
 
A Bulletin.Nieuw
A Bulletin.NieuwA Bulletin.Nieuw
A Bulletin.Nieuw
 
SPO_Sportaneous_magazine_screen
SPO_Sportaneous_magazine_screenSPO_Sportaneous_magazine_screen
SPO_Sportaneous_magazine_screen
 
OF magazine december 2015
OF magazine december 2015OF magazine december 2015
OF magazine december 2015
 
Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015
 
Magazine het Ondernemersbelang Groningen 05 2011
Magazine het Ondernemersbelang Groningen 05 2011Magazine het Ondernemersbelang Groningen 05 2011
Magazine het Ondernemersbelang Groningen 05 2011
 

More from Global Green Connections

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
Global Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
 

RelatiemagazineABZuid-Holland

 • 1. Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Jaargang 7 • Nummer 24 • Herfst 2014 Concreet Vakwerk in beeld Persoonlijk Verenigingsnieuws “Ik wist niet meer hoe ik moest lopen” Mark Tuitert traint mee met Groenehartsport.nl! Reportage ”Leuk om mijn eigen ding te doen” ”Ik vind vrouwen zorgvuldiger” vrouwen- editie
 • 2. Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Inhoud • Pagina 2 Concreet • Relatiemagazine van AB Zuid-Holland Hoofdredactie Christel Slootmaekers Tekst en eindredactie Ingrid Rompa, C&I-Tekst Vormgeving Ans Geerlings, AG Design Fotografie Lex van Dorp Druk Drukkerij van der Eems, Easterein. Dit magazine is gedrukt op MC Silk. Oplage: 3250 Contact AB Zuid-Holland E-mail: info@abzuidholland.nl Web: www.abzuidholland.nl Vestiging De Lier (hoofdkantoor) Telefoon: 0174 51 04 66 Fax: 0174 51 02 52 Leehove 62 2678 MC De Lier Vestiging Hazerswoude-Dorp Telefoon: 0172 23 17 57 Fax: 0172 23 13 92 Duitslandlaan 23 2391 PC Hazerswoude-Dorp Vestiging Stellendam Telefoon: 0187 49 12 88 Fax: 0187 49 99 38 Voorstraat 10 3251 BD Stellendam Heeft u vragen of opmerkingen over Concreet, dan kunt u mailen naar: cslootmaekers@abzuidholland.nl. 2 Colofon 3 Voorwoord, vacature 4 Vaknieuws 6 Reportage “In het begin was het best moeilijk” 8 Vakwerk in beeld “Ik wilde weer graag aan de slag” 10 De werkweek van… Trekkerchauffeur Petra 11 Column Roze met een donker randje 13 Persoonlijk Blij met de reductieregeling. 15 Verenigingsnieuws 16 Werknemer in beeld “Handen uit de mouwen” 32 Inhoud Colofon Herfst 2014 Vacature in de spotlight Gezocht: Technische talenten! Ben jij technisch aangelegd en zoek je een afwisselende en verantwoordelijke uitdaging? Dan ontmoeten wij jou graag! Voor diverse opdrachtgevers komen wij graag in contact met gedreven en zelfstandige personen (voor functies als onderhoudsmonteur, lasser en CNC draaier). Heb je affiniteit met techniek, heb je technisch inzicht en ben je in staat nauwkeurig te werken? Neem dan nu contact op met Marieke Verhoef via telefoonnummer: 0174-510466 of e-mail mverhoef@abzuidholland.nl. AB Zuid-Holland doneert aan Pink Ribbon. U ook? Het is gebruikelijk dat de directeur het voorwoord van Concreet schrijft. Voor deze bijzondere editie schrijft Aty Slockers, Operationeel Manager en mededirectielid van AB Zuid-Holland, het voorwoord, omdat dit past bij deze speciale ‘vrouweneditie’. Onze organisatie opereert van oudsher - en nog steeds - overwegend in een mannenwereld. Het leek ons gepast om nu toch ‘de vrouw’ eens in de spotlights te zetten. want zij speelt een onmisbare rol in elke organisatie. Uit onderzoek blijkt dat diversiteit in alle lagen van bedrijven leidt tot een belangrijke meerwaarde in teams en betere bedrijfsresultaten. Vrouwen hebben over het algemeen meer regelkracht, oog voor detail en bekijken zaken vaak vanuit een andere invalshoek en met meer inlevingsvermogen. Ook in de agrarische sector zien we het aantal vrouwelijke ondernemers en werknemers groeien. Hoewel de vrouw al vaak de (stille) drijvende kracht achter het bedrijf is, zien we dat steeds meer vrouwen de stap nemen om zelfstandig aan hun carrière te werken en ambities waar te maken. Arbeid en zorg zijn tegenwoordig beter te combineren. Het is in deze tijd breed geaccepteerd om de keuze te maken kinderen naar de crèche te brengen of een oppas te vragen. Anno 2014 gaat het om het hebben van gelijkwaardige relaties, zowel thuis als op de werkvloer. Het gaat om samenwerken, ruimte maken voor elkaars ambities en samen verant- woordelijkheden dragen. Naast het belichten van het vrouwen-thema is het idee om deze speciale editie te maken mede ontstaan als eerbetoon aan Conny van den Bosch- Leidelmeijer. Afgelopen zomer werden wij geconfronteerd met het verlies van onze dierbare collega Conny van PO en verzuim. Als eerbetoon aan haar en al die andere sterke vrouwen hebben wij Pink Ribbon verzocht een column voor AB Zuid-Holland te schrijven. Het verhaal neemt je mee in de gedachtegang van de schrijfster. Onder het mom van ‘’samen kom je verder’’ bedanken we Pink Ribbon voor de korte, maar fijne samenwerking. Ik wens u veel plezier met het lezen van de bijzondere en boeiende verhalen van de vrouwen die in deze editie hun verhaal met ons wilden delen. Aty Slockers, Operationeel Manager Voorwoord
 • 3. Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Vaknieuws • Pagina 5Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Vaknieuws • Pagina 4 Vrouw/man gezocht voor uitdagende functie innoverende veehouderij Nieuws over het vak Vanaf 30 maart 2015 moet de inlenersbeloning direct worden toegepast indien u uitzendkrachten inleent. Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning: • Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld; • Verlofopbouw en vakantiegeld; • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren; • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener is bepaald; • Periodieken Inlenersbeloning Bij het mixen van drijfmest in onderkelderde stallen kan mestgas in de stalruimtes komen. Mestgas bestaat uit onder andere zwavelwaterstof, ammoniak en methaan. Het kan ook blauwzuurgas bevatten. Zo kunnen er dodelijke situaties ontstaan voor de mens en voor de opgehokte dieren. Plaatsen die extra gevaar opleveren zijn de directe omgeving van de mixgaten, de onder- kelderde stalvloer (roosters) en de lager gelegen putten, waaronder ook de melkput. De gassen kunnen zich via een geopend achterraam ook ophopen in de trekker die de mixer aandrijft. Ook de (lege) mengmesttank kan gevaarlijke concentratie stoffen bevatten of een te laag zuurstofgehalte hebben. Omdat de meeste mestgassen brandbaar zijn, kan er bij open vuur (las- en slijpwerk- zaamheden) gemakkelijk brand ontstaan of explosie plaatsvinden. Neem eens een kijkje op www.agroarbo.nl. Daar wordt onder andere beschreven welke voorzorgsmaatregelen u dient te nemen bij het betreden van stallen en kelders. ‘’Voor ons is AB een onmisbare factor bij pieken. We hebben zes mensen in vaste dienst en ieder seizoen komt er tijdens de drukte een AB-er bij. Martin is een vakman in hart en nieren. ‘’Het is een heel goede kracht. De kennis en kunde van Martin zijn voor mij doorslaggevend. Er zijn klanten waar ik nooit kom en Martin wel. Hij is daar echt hét gezicht van Quak Hoveniers. En daar heb ik een goed gevoel bij.’’ (lees onze andere referenties op www.abzuidholland.nl). Pas op! De gevaren van mestsilo’s en gassen Referentie in de spotlight! Rundvee Mechanisatie Vakdagen Ook dit jaar staat AB Zuid-Holland van 25 tot en met 27 november op de Rundvee Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem. In onze stand kunt u plaats nemen bij ons ‘thuis’ aan tafel voor een kop koffie en een overheerlijke bonbon. Ook heeft u de mogelijk- heid om een spel mee te spelen. Wellicht wordt u de gelukkige winnaar van een geheel verzorgd weekend weg. U kunt uw bedrijf zorgeloos achter- laten, want wij regelen naast het uitstapje ook een vakkundige bedrijfsverzorger die uw onderneming draaiende houdt! De uitnodiging volgt binnenkort via de e-mail. We spreken u graag! De proefboerderij in Zegveld wordt als Kennis Transfer Centrum Zegveld dé locatie waar gebruikers van de kennis, zoals boeren, bedrijfsleven, beleids- makers en bestuurders elkaar kunnen treffen en/of in gesprek gaan met de onderzoekers en kenniswer- kers. Zonder vakkundig en gedreven personeel is de kans op slagen nihil. Daarom zoekt KTC Zegveld een bedrijfsleider met oog voor innovaties in de melk- veehouderij in het veenweidegebied. KTC Zegveld ontwikkelt zich tot een goed uitgeruste, moderne melkveehouderij waar doorlopend twee totaal verschillende bedrijfsstijlen naast elkaar worden getest. Door de opzet van twee ontwerp- bedrijfssituaties in de proefboerderij kunnen bedrijfssysteem- gerelateerde vragen (gericht op het veenweide-gebied in het Groene Hart en Laag Holland) worden onderzocht en beantwoord. Op de proefboerderij wordt onder geconditioneerde omstan- digheden thematische en gebiedsgerichte kennis ontwikkeld en gedeeld en komen innovaties tot stand. Uitzonderlijke functie De proefboerderij zoekt een gedreven persoon die toe is aan een nieuwe en unieke uitdaging. De bedrijfs- leider zorgt voor het voorbereiden, plannen en uitwerken van de dagelijkse werkzaamheden. Zij of hij zorgt voor het inzetten en toewijzen van middelen aan personeel en activiteiten. Daarnaast levert de bedrijfs- leider een belangrijke bijdrage aan het succes van het (op)bouwen van een community; zij of hij krijgt te maken met diverse belangenbehartigers; van onder- zoekers en bestuurders tot excursiegroepen. Inspiratie en omzetten van ideeën naar de praktijk komen uit bestuursvergaderingen, contacten met bezoekers en de samenwerking met het Veenweide Innovatie Centrum. Kortom, een uitdagende functie waarbij de geschikte kandidaat als bedrijfsleider in dienst komt van AB Zuid-Holland. Wat maakt deze functie zo avontuurlijk? De kandidaat wordt een woning op de boerderij in Zegveld aangeboden. Daarbij is de mogelijkheid aanwezig om op termijn de opleiding ‘Werken met proefdieren’ en een BHV diploma te behalen. Er wordt goed beloond middels de cao Bedrijfsverzorging. Op www.abzuidholland.nl staat de uitgebreide functieomschrijving van de gezochte bedrijfsleider. 54
 • 4. Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Reportage • Pagina 6 Helen vindt het persoonlijk een leukere teelt dan rozen, omdat het veel kleinschaliger is. “Het is echt een seizoensteelt. Een van de voordelen is ook dat het rustig is in de zomer. Het begint eind september druk te worden, met pieken in november en december. In de winter lopen we in totaal met zo’n 20 mede- werkers. Dat is heel leuk en gezellig. Bedrijfsverzorger Martin van Toledo werkt hier jaarrond.” De werkzaamheden in het bedrijf zijn helemaal opgesplitst. “Maarten zorgt voor het externe gebeuren, het klimaat in de tuin en de verdeling van de arbeid, en ik ben verantwoordelijk voor de werkzaamheden in de schuur. Ik werk zelf graag samen met vrouwen. Ik heb ook met mannen gewerkt, maar ik vind vrouwen zorgvuldiger. De nadruk ligt op kwaliteit. De bloemen zijn met zorg geteeld en moeten ook met zorg in de doos komen. We selecteren onze seizoenskrachten meestal zelf en melden ze aan bij AB Zuid-Holland. Dat is veel makkelijker. We hoeven dan niet zelf alle admini- stratieve rompslomp te doen. Dat bevalt heel goed.” Het ontbreekt het echtpaar niet aan toekomst- plannen. “Onze nieuwe huisstijl wordt in november gelanceerd. En we hebben ook een nieuw product: een bloem met een vaasje in een cadeauverpak- king. Het zou leuk zijn als dat aanslaat. We hebben daar patent op aangevraagd. Ik verwacht daar heel veel van.” Duurzaamheid Wat het bedrijf uniek maakt is de duurzaamheid, meldt Helen enthousiast. “We gebruiken geen gas, maar we maken gebruik van een warmtepomp. Hiervoor hebben we koude en warme bronnen in de grond zitten. Doordat we bovendien groene stroom gebruiken, zijn we helemaal CO2 neutraal. We zijn het enige bedrijf in de Amaryllisteelt dat volledig op elektriciteit draait.” Het is begonnen met het kostenplaatje, maar nu zijn ze ook bewust bezig met het milieu. “We zijn bovendien FFP-gecertificeerd: Fair Flowers Fair Plants. We werken dus ook met organisaties die aan deze normen voldoen. Ja, alle kleine beetjes helpen.” 76 Helen werkt graag samen met vrouwen De taken zijn eerlijk verdeeld Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Reportage • Pagina 7 “We zijn bezig met nieuwe soorten” In de tuin van Amazone Amaryllis kun je goed de verschillende stadia van de teelt zien. “Hier zie je alleen blad”, wijst Helen. “Daar worden de bloemen geproduceerd. Op een gegeven moment moeten de bollen gekoeld worden om te zorgen dat de bloem gaat strekken.” Na een week of tien koelen wordt het blad afgesneden. “Daarna gaat de verwarming weer aan, en na zes tot acht weken komen de eerste bloemen. Het is echt een jaarcyclus.” Een keer in de vier jaar worden de bollen uit de grond gehaald en wordt het bed opgeschoond. “Aan de zijkant krijg je klisters; kleine bolletjes die aan de bol vastgroeien. Deze klisters worden vervolgens gepoot. Soms kopen we nieuwe bollen. We gebruiken sowieso onze eigen producten. We zijn erg bezig met nieuwe soorten, zoals dubbelbloemige rassen. Dat is een specialiteit van ons bedrijf. Het mooiste is vier bloemen uit een steel.” Helen en Maarten kweken vijftien verschillende soorten. Ze leveren met name aan de veiling, maar ze krijgen ook steeds meer directe handel via exporteurs. “Onze bloemen gaan bijna allemaal naar het buitenland. We zijn bezig met Rusland, Duitsland en Frankrijk.” In het seizoen verkopen ze ook bloemen aan particulieren. “Dat doen we op vrijdag en zaterdag. Ik heb hier dan een winkeltje met een bloembindster. Zij maakt prachtige boeketten. Dat loopt hartstikke leuk. De Amaryllis is een sterke bloem. Ze staan twee weken op de vaas.” “De bloemen zijn nu nog niet te zien”, vertelt Helen Sonneveld terwijl ze trots door de kas loopt. “Een Amaryllis bloeit maar een keer per jaar. We kunnen wel goed plannen wanneer we bloemen willen hebben. Rond de Kerst is het hoogseizoen.” Helen is samen met haar man Maarten in het bedrijf van haar schoonouders gestapt toen ze zwanger was van de oudste. “Ik ben steeds meer gaan meewerken. In die tijd hadden we rozen en ik had de verwerking op me genomen: het veiling- klaar maken en het verkopen/aansturen van de mensen in de schuur. In het begin was dat best moeilijk. Het heeft een poosje geduurd voordat het echt mijn ding werd. Het was destijds meer het bedrijf van Maarten dan van mij. Nu zijn de taken eerlijk verdeeld.” Toen de kinderen wat ouder werden heeft Helen de verantwoor- delijkheden in de schuur op zich genomen. “Op een gegeven moment zijn we van de rozen overgestapt op Amaryllis. We hebben twee hectare, en met rozen is dat iets te weinig om mee te doen in de markt. Verder waren er geen opties om bij te bouwen, dus in 2009 hebben we gekozen voor nieuwbouw. We zagen veel meer toekomst in de Amaryllis.”
 • 5. Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Vakwerk in beeld • Pagina 9Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Vakwerk in beeld • Pagina 8 98 Lekker tussen de dieren Elisa melkt geiten “Voordat ik de geiten ga melken, trek ik mijn overall en laarzen aan, en ga ik even bij de geiten kijken hoe ze er bij staan. Pas daarna zet ik de melkmachine aan en start het melken.” Elisa van den Boogert- Kruithof (26) werkt sinds een paar maanden bij een geitenmelkerij. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. “Na twee jaar thuis te zijn geweest wilde ik weer heel graag aan de slag. En ik vind het superleuk!” De geiten staan zij aan zij tijdens het melken. “Ze worden per groep gemolken”, vertelt Elisa. “Eerst komen ze in een soort wachtruimte terecht.” Geiten melken is intensiever dan koeien melken, meent ze. “Dat komt door de verschillende groepen en de grotere aantallen. Maar bij geiten hoef je bijvoorbeeld de uiers niet schoon te maken. Dat scheelt weer veel tijd.” Gemiddeld is ze anderhalf uur bezig met driehonderd geiten. “Voor een ander bedrijf doe ik ziektevervanging. Zij hebben in totaal zevenhonderd geiten.” Elisa heeft het erg naar haar zin bij AB Zuid-Holland. “Ik wist eigenlijk niet welk beroep ik moest keizen. Ik ben de Hogere Agrarische School gaan doen. Die opleiding was heel leuk, maar zelfs na het afstuderen wist ik niet welke kant ik op wilde. Pas nu voel ik dat ik helemaal op mijn plek zit: lekker tussen de dieren en verantwoordelijkheid dragen. Dat is echt iets voor mij. Als een geit niet wil, ziek is of de machine werkt niet, dan moet ik daar ook mee om kunnen gaan.” Elisa werkt in principe alleen. “Als het niet lukt kan ik natuurlijk altijd bellen. Ik kan goed samenwerken, maar ik vind het net zo leuk om mijn eigen ding te doen. Dit werk is echt een uitdaging.” “Ik zit helemaal op mijn plek” Bekijk het filmpje van Elisa op youtube.com/ abzuidholland
 • 6. Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Column • Pagina 11Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • In deze speciale vrouweneditie van de Concreet neemt Pink Ribbon graag de column voor haar rekening. Het hele jaar door worden voor het goede doel speciale Pink Ribbon evenemen- ten georganiseerd, al is het zo dat er in oktober extra veel te doen is. Mooi en indrukwekkend om te zien hoe toegewijd vrijwilligers zich inzetten. Wij geven u graag een korte impressie: Ik sta langs de kant van de weg en kijk uit naar ons prachtige Hollandse landschap. Met mijn fiets aan de hand zie ik ze aan komen rijden. Als een lang roze lint komen ze over de brug. 150 vrouwen die op hun vrije zaterdag fietsen om geld op te halen voor onderzoek. De meesten hebben iets roze aan en een paar dragen er zelfs een roze pruik! En er zijn veel fietsen versierd. Als je niet beter weet, zou je kunnen denken dat het een dolle vrijgezellendag is. Er wordt gezwaaid; ik stap op en haak aan. Ik biecht het hier maar eerlijk op; een hele tocht van vijftig kilometer trek ik niet met mijn zwakke knieën. Een erfenisje uit de tijd dat er nog geen 40-urige werkweken bestonden. Ze fietsen allemaal voor iemand: een zus, de buurvrouw, of hun moeder. Al trappend luister ik naar hun indruk- wekkende verhalen die ze elkaar en mij vertellen. Er fietsen ook veel vrouwen mee die zelf (ex)patiënt zijn. Voor hen is dit een moment van bezinning. Zo’n fietstocht voor Pink Ribbon maakt een hoop los, ook bij mij. Een van de vrouwen noemt het zelfs therapeutisch. Haar dochter is op haar 19e overleden aan borstkanker. Ze fietst vandaag samen met de vriendinnen van haar dochter. Zo dragen alle fietsers achterop op hun (roze) bagage- drager een verhaal met zich mee: een verhaal met een donker randje. Want hoe feestelijk het evenement ook lijkt, de verhalen zijn dat niet. Vandaag gaat een van die toegewijde ambassadeurs onder het mes vanwege haar ziekte. Gisteren was ze nog aanwezig bij een activiteit van de Stichting om aandacht te vragen voor borstkanker en het belang van onderzoek te benadrukken. Voor haar en voor al die anderen die vandaag ook geopereerd worden, brand ik vandaag een kaarsje. Susan Veenhoff, directeur Stichting Pink Ribbon ‘Roze met een donker randje’ Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • De werkweek van… • Pagina 10 Trekkerchauffeur De werkweek van… Petra van Driel (25) Maandag 7.00 uur Ik probeer elke dag om 5.15 uur mijn bed uit te zijn, maar dat lukt meestal niet. Dan ga ik douchen, tanden poetsen en de deur uit. Ontbijten doe ik nooit, dus dat scheelt weer tijd. Koffie drink ik op mijn werk. Om 7.00 uur ben ik aanwezig. Voor mijn werkzaamheden moet ik vergunningen aanvragen en ophalen. Daarna kleed ik me om en rijd ik op de trekker naar de fabriek toe. Dinsdag 9.30 uur Het is tijd voor de eerste pauze. Ik werk meestal tot 15.45 uur. Nu het druk is, werk ik van 7.00 tot 19.00 uur. Ik ben chauffeur op een landbouwtrekker. Ik transpor- teer producten. Op dit moment zit ik bij Shell in Pernis. Ik transporteer daar motoren en andere zaken vanuit de fabriek voor reparatie, en weer terug. De ene keer rijd ik op een grote trekker, de andere keer op een kleintje. De grootste is 120 pk geloof ik. Op mijn werk moet ik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dragen zoals werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm, handschoenen etc. Donderdag 13.00 uur Vandaag werk ik op de heftruck. Ik moet bepaalde onderdelen op pallets bij de fabriek neerzetten en dan worden ze met een kraan in de fabriek gehesen. Mijn werk op de trekker vind ik leuker. Dan rijd je ook onderdelen uit de fabriek, maar die zijn veel groter. Ik ben niet de enige vrouw die dit werk doet. Het zijn momentopnames. Zo zie je er heel veel, en zo zijn ze allemaal weer vertrokken. Het is niet typisch een mannenberoep, vind ik. Tja, je moet niet kleinzerig zijn. Hiervoor heb ik in de wegenbouw gezeten op de trekker. Vrijdag 18.00 uur Ik ben normaal gesproken rond 18.00 uur thuis. Ik woon nog bij mijn ouders en mijn broer. We hebben schapen, een kat, kippen, honden en een papagaai. Mijn hobby’s zijn mijn paard en mijn hond. Die hond houdt van zwemmen, dus ik ga regelmatig ‘s avonds naar een water in de buurt. En ik probeer een paar keer in de week naar mijn paardje toe te gaan. Het is een stamboekpaard. Ik rijd altijd lekker relaxed buiten op straat. Alle zorgen glijden dan van je af. Mijn paard staat buiten in het land. Ze heeft een gouden leventje; een beetje grasmaaien de hele dag. Ik houd ook van vissen, dus dat doe ik ook regelmatig ’s avonds en in het weekend. Het gaat eigenlijk niet om het vissen. Dat is maar bijzaak. We vinden het leuk om een kampvuurtje te maken, een paar biertjes te drinken en wat lekkers te eten. Dat is hartstikke gezellig. 1110
 • 7. Concreet • Ledenmagazine AB Zuid-Holland • Cover • Pagina 12 Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Persoonlijk • Pagina 13 Ook in de stallen van het melkgeitenbedrijf is het gezellig. De radio staat hard aan. “Dat doen we expres, want dan schrikken ze minder van onweer of andere harde geluiden”, legt Anita uit. De geiten laten zelf ook horen dat ze aanwezig zijn. “Deze willen graag gedekt worden; wanneer ze rits zijn gaan ze zo hard roepen.” Anita en Cees melken ruim 700 geiten met 250 jonge geiten in opfok. “De geiten zitten in productie-groepen; van hoog productief naar laag productief. Vijftien jaar geleden molken we zo’n dertig koeien. Het quotum was echter te klein naar onze zin en toen zijn we overgestapt op geiten. Ik vind ze persoonlijk leuker dan koeien. Die zijn zo groot. Een bok durf ik zelf wel te pakken. Een stier is een heel ander verhaal. We leveren nu vijf keer zoveel melk dan met de koeien: een miljoen liter melk per jaar. Dat komt neer op 1400 liter per geit per jaar. Het landelijk gemiddelde ligt op 1000 tot 1100 liter per geit per jaar, dus wij melken heel veel.” Aan de hand van melkcontroles worden de beste geiten geselecteerd en die worden kunst- matig geïnsemineerd. “Hier houden we dan de toekomstige dekbokjes van aan. Zo proberen we steeds betere geiten te krijgen.” “Ik molk vier ochtenden in de week” Anita maakt sinds een paar weken gebruik van de reductieregeling van AB Zuid-Holland. “Ik molk zelf vier ochtenden in de week. Nu heb ik al een jaar pijn in mijn heup, dus dat lukt niet meer. Ik wist zelfs niet meer hoe ik moest lopen. Ik kon mijn knieën ook niet meer buigen. En melken is juist trapje op, trapje af.” Anita heeft onlangs een injectie gekregen in haar heupgewricht als pijn- stilling/ontstekingsremmer. “Gelukkig doet die injectie heel veel”, knikt ze blij. “Waarschijnlijk heb ik een slijmbeursontsteking én een gescheurde “Wij runnen het bedrijf echt samen’” Anita is blij met de reductieregeling Het is gezellig in de keuken van het spiksplinternieuwe woonhuis van Anita Nooteboom (45). Haar man Cees en zoon Coen zitten samen met een paar medewerkers van AB Zuid-Holland aan de lange houten tafel. Er is koffie en er wordt lekker gesnoept. 1312 meniscus. Ik krijg nu toch weer fysiotherapie.” Bedrijfsverzorger Martin Dam van AB Zuid-Holland is een van haar vervangers. “We zijn echt blij met hem”, vertelt Anita enthousiast. “Hij heeft al een paar keer bij ons gewerkt.” “In de geitenmelkerij een van de topbedrijven van Nederland” Martin is ongeveer 17 jaar werkzaam bij AB Zuid- Holland. “In eerste instantie werkte ik hier fulltime en nu zit ik op 30 uur per week. Ik heb er zelf nog een fokschapenbedrijf bij. Op zich is dat een goede combinatie.” Vorig jaar heeft hij vijf maanden ’s nachts gemolken bij Anita en Cees, licht bedrijfs- verzorger Martin toe. “Nu ben ik ingeschakeld voor het melken in de ochtend en af en toe ’s middags. Wat geitenmelkerij betreft is het een van de topbedrijven van Nederland qua productie, dus dat is heel interessant. We praten regelmatig over bedrijfsontwikkelingen. Dat vind ik het leukste van AB: de contacten met collega-boeren. Met Cees en Anita heb ik een zeer prettig contact. Ik werk er met veel plezier.” Gesloten bedrijf “Nu Anita geen fysieke arbeid kan doen, houdt ze zich vooral bezig met de administratieve kant van de geitenmelkerij. “Alles wat je met de geiten doet moet je registreren. Ze hebben allemaal een stamkaart.” Ze kopen zelf geen geiten aan. “Wij zijn een gesloten bedrijf. Dat is puur om geen ziektes binnen te halen. In 2005 zijn we volledig omge- schakeld naar een dubbel certificaatwaardig ziektevrije veestapel en vanaf die periode komt er niemand meer zonder bedrijfskleding en –schoeisel de stal in. Een zieke geit geeft namelijk geen melk.” Op het melkgeitenbedrijf worden geen kaaspro- ducten geproduceerd. “Ze komen de melk vijf keer in de veertien dagen ophalen en dat gaat naar Bettinehoeve in Etten-Leur. Zij verkazen het.”
 • 8. Nieuws van de coöperatie Vrouwen bij AB Zuid-Holland Deze Concreet is een speciale ‘vrouweneditie’. Bestuurs- voorzitter Ton Vonk Noordegraaf geeft graag zijn mening over de vrouwen bij AB Zuid-Holland. Tegenwoordig zitten er mannen én vrouwen in het bestuur van AB Zuid-Holland. Was dat vroeger ook al zo? “Zo lang als ik bij AB Zuid-Holland betrokken ben – twintig jaar – hebben we vrouwen in het bestuur. Ook nu is er een vrouwelijk bestuurslid. Zij heeft zeker toegevoegde waarde, want een vrouw belicht andere aspecten dan mannen; ook in een bestuur. Ik noem bijvoorbeeld het sociale aspect. Het komt de relationele sfeer bovendien zeker ten goede.” Worden vrouwen ook ingezet voor ‘mannenwerk’? “Bij AB Zuid-Holland worden vrouwen voor alle werkzaamheden ingezet; uiteraard rekening houdend met de fysieke verschillen tussen man en vrouw. Daar kun je niet omheen, maar dat geeft ook niet. We hebben een dusdanige veelzijdigheid aan werk dat we daar goed rekening mee kunnen houden. Ook hiervoor geldt dat vrouwelijke medewerkers op bepaalde punten beter scoren dan hun mannelijke collega’s. En andersom natuurlijk ook. Ik denk dat vrouwen over het algemeen nauwgezetter en socialer zijn dan mannen.” Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Verenigingsnieuws • Pagina 15Concreet • Relatiemagazine AB Zuid-Holland • Persoonlijk • Pagina 14 1514 Zeven dagen in de week op het bedrijf werken, inclusief gezin is echt pittig, knikt Anita. Gelukkig heeft ze hulp van haar zonen en een aantal mede- werkers van AB. “Onze middelste zoon werkt op ons bedrijf. Hij zit op de trekker en houdt zich bezig met het grasland. Hij doet daar alle werkzaam- heden. Geiten zijn heel kieskeurig met eten. Ze eten wel alles, maar als je het over voer hebt waarvan ze moeten produceren, dan moet je echt kwaliteit neerleggen. We maaien het gras ‘s middags wanneer de zon aan de hemel staat. Dan zit er veel suiker in. Daar zijn de geiten gek op. Daardoor kun je weer enigszins op de brokken besparen.” De jongste zoon van 14 is sinds afgelopen seizoen ook bezig op het bedrijf. “Gisteren heeft hij voor het eerst geploegd. Hem moeten we af en toe wel eens afremmen. Hij vindt het geweldig. Onze oudste zoon is internationaal vrachtwagenchauffeur.” Tot begin van dit jaar werkte haar vader ook nog intensief mee op het bedrijf. Anita: “Hij is in februari plotseling overleden. Dat was echt een klap. Wij waren de eersten die ’s morgens samen startten. Ik ging aan deze kant de stal in en mijn vader aan de achterkant. Hij joeg dan de geiten naar voren. Dat scheelde echt een kwartier tot een half uur met melken. En we maakten altijd gezellig een praatje. Het was zo’n bijzondere man… De kinderen zagen hem ook elke dag. Die zijn er helemaal kapot van”. Melkprijs De melkprijs staat op dit moment vrij hoog, weet Anita. “En we hopen dat die goede prijs nu eens wat langer duurt dan de slechte prijs. Normaal gesproken heb je een á twee goede jaren en dan zakt hij weer.” Dat was ook het geval in 2009. “Toen zouden we een nieuw huis laten bouwen. Op het moment dat de vergunning zo goed als rond was kregen we bericht van de melkfabriek dat de melkprijs dertien cent ging zakken. Toen hebben we gezegd: het is niet slim om nu te gaan bouwen.” Het nieuwe huis is inmiddels helemaal klaar. Het is gebouwd op de plek van de oude boerderij. “We hebben gekozen voor een snelbouwsysteem. Dat duurde een half jaar. We woonden in die tijd in een caravan en we hebben in een leegstaand huis van de overburen geslapen. Op 28 februari ging de laatste steen het erf af tijdens de sloop. Op die dag overleed ook mijn vader. Hij ging een stukje fietsen en kwam niet meer terug. Gelukkig heeft mijn vader de bouwtekening nog wel gezien. En tijdens de ‘housewarming’ hadden we zijn foto neergezet. Dat was heel fijn. Zo was hij er toch een beetje bij.” Het seizoen is bij Groenehartsport.nl weer geopend! Onder leiding van Joost Juffermans en Koert Wubben traint de 1e divisie ploeg samen met Mark Tuitert maar liefst drie keer per week om aankomend seizoen weer goede prestaties neer te zetten. Op zaterdag 8 november, vanaf 18.15 uur, vindt het Marathonschaatsen weer plaats. Op deze avond wordt een gezellig samenzijn in De Uithof verwacht. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen diverse sportactiviteiten worden aanschouwd. Lijkt het u leuk om aanwezig te zijn op deze sportieve avond? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Mark Tuitert traint mee met Groenehartsport.nl!
 • 9. “Ik ben niet bang om mijn handen uit de mouwen te steken en keihard te werken”, zegt Margo Pigmans (27), planner en assistent relatiebeheer- der bij AB Zuid-Holland. “Ik woon nu zeven jaar in Nederland. Ik kwam hier voor het eerst heen toen ik 19 jaar was. Dat was in de vakantieperiode om geld te verdienen voor mijn studie in Polen.” Het jaar daarop is ze teruggekomen naar Neder- land en kreeg ze een vast contract bij een boom- kweker. “Ik heb mijn studie ‘Administratie voor gemeenten’ toen deeltijd afgemaakt. Ik ging twee keer per maand terug naar Polen. Dat was behoor- lijk zwaar, maar ik heb best veel ambities en ik weet dat ik veel kan.” “Ik weet dat ik veel kan.” De jaren erna heeft Margo ervaring opgedaan in de uitzendbranche en volgde ze een taalcursus Nederlands aan de volksuniversiteit. “Een paar jaar geleden heb ik het roer helemaal omgegooid en ben ik voltijd Bedrijfskunde MER gaan studeren aan Hogeschool Rotterdam. Ik heb toen ook mijn baan opgezegd. Dat kon ik doen omdat mijn man daar helemaal achter stond.” In oktober 2012 is ze bij AB Zuid-Holland terecht- gekomen. “Ik wilde toch niet helemaal afhankelijk zijn van hem. Ik studeer nu weer deeltijd. Het is wel een strakke planning maar dat is niet erg. Ik heb nu nog twee jaar te gaan.” De studie is goed te combineren met haar werk omdat ze hier parttime kan werken. Margo wil graag doorgroeien bij AB Zuid-Holland. “Ze investeren echt in hun mede- werkers en hebben vertrouwen in hun mensen. Dat vind ik fijn. Ik vind het ook heel leuk hier door de collega’s. We hebben een geweldig team en we vertrouwen elkaar. Mijn collega’s waren ook op mijn bruiloft een paar weken geleden in Polen. Het was heel speciaal om mijn Poolse familie samen te zien met de Nederlandse familie van mijn man en mijn collega’s. Het was echt een geweldige dag.” Werken en studeren Werknemer in beeld