SlideShare a Scribd company logo
weer |Zalmen
18 | HET WEER Magazine • nr 3/4
TEKST INGRID ROMPA
Broodmage
door zalm
De grizzlyberen in het Canadese British
Colombia kunnen hun buiken steeds lastiger
vol eten. De reden: door de opwarming van
de aarde zijn er minder wilde zalmen.
geschreven in augustus vorig jaar.
Dat dit directe gevolgen heeft voor
grizzlyberen, constateerde de Cana-
dese natuurfotograaf Rolf Hicker
met eigen ogen, vlak nadat dit rap-
port was uitgekomen. Hij fotogra-
feerde bij Knight Inlet in British
Columbia - een plek waar veel toeris-
ten naartoe reizen om te zien hoe ze
zalm vangen in de rivier - een aantal
water en dat zorgt voor een vermin-
dering van de zalmpopulatie, afkom-
stig uit de Stille Oceaan. “Hittegol-
ven op zee, warmere rivieren en me-
ren, verschuivingen in de voedselke-
ten, meer overstromingen, droogtes
en andere veranderingen in de zoet-
waterhabitat hebben allemaal in-
vloed op de zalm en zijn ecosyste-
men”, meldt het rapport dat werd
D
e opwarming van de
aarde verloopt in
Canada twee keer zo
snel als het gemid-
delde wereldwijd,
blijkt uit een rapport van de Fis-
heries and Oceans Canada (DFO),
een departement van de Canadese
overheid. Het warme weer heeft veel
invloed op de temperatuur van het
Zalmen | weer
nr 3/4 • HET WEER Magazine | 19
beschermen - NU! De beren zijn
uitgehongerd en het breekt mijn
hart om dit te zien gebeuren.”
De natuurbeheerders in het gebied
constateren eveneens dat het niet
goed gaat met de beren. Hun voor-
naamste voedselbron is wilde zalm;
al eten ze ook bessen en planten. “In
een paar maanden tijd is hun toe-
stand flink achteruitgegaan”, aldus
een van de boswachters. “De beren
zitten echt in de problemen.”
The Blob
De laatste vijftig jaar is er nog nooit
zo weinig zalm geweest, beamen lo-
kale vissers. De stijging van de water-
temperatuur heeft namelijk een de-
sastreus effect op de voortplanting
van de vissen. Volgens het rapport
re grizzly’s
tekort
broodmagere grizzlyberen met wel-
pen die zich opmaakten voor de
aankomende winterslaap. “Ik heb tot
nu toe nog geen enkele zalm gezien
in de rivier”, schreef hij op zijn face-
book-pagina. “Ik wil liever mooie
natuurfoto’s laten zien, maar het is
belangrijk - en mijn plicht als foto-
graaf - om deze kant ook te tonen.
We moeten de wilde zalm van BC Æ
20 | HET WEER Magazine • nr 3/4
weer |Zalmen
van DFO was er in de periode 2013
– 2017 een ongekende hittegolf ge-
naamd ‘The Blob’ in het noordoosten
van de Stille Oceaan, waar de meeste
Canadese zalmen voorkomen. “De
oceaantemperatuur lag tot een diepte
van 100 meter 3-5°C boven de sei-
zoensgemiddelden. Na een onderbre-
king van een jaar, ontwikkelde zich in
2018 een nieuwe, mariene hittegolf in
het noordoosten van de Stille Oceaan.
Een sterke El Niño-gebeurtenis ver-
hoogde de temperatuur eind 2015 tot
begin 2016, tot de hoogste tempera-
tuur die in de 137 jaar oceaanmonito-
ring is waargenomen.”
Tijdens deze opwarmingsperiodes
domineerden minder voedzame zoö-
planktonsoorten, die gewoonlijk wor-
den aangetroffen in het zuiden van
British Columbia, het noordoosten
van de Stille Oceaan. De hittegolven
veranderden de fysieke en biologische
processen in de oceanen met aanzien-
lijke gevolgen voor de voedselketen
waar de zalm afhankelijk van is.
“Ook in de rivieren en meren van
British Columbia en de Yukon die de
zalm gebruikt voor de migratie, de
paaitijd en de vroege ontwikkeling,
zijn bovengemiddelde temperaturen
waargenomen”, meldt het rapport. “In
sommige maanden en op zuidelijke
locaties overschrijden deze tempera-
turen de thermische bovengrenzen
van migrerende zalmen, met dodelijke
- en andere - gevolgen van dien.”
Veel zoetwaterhabitats worden vol-
gens DFO bovendien minder ge-
schikt voor de vroege levensfasen van
de zalm door opeenhopingen van
sediment en aardverschuivingen en
door de wijziging van de hydrologie
van de rivier. “Deze veranderingen
worden veroorzaakt door het vaker
voorkomen van extreme regenval en
droogtes, gekoppeld aan ontbossing
en andere menselijke activiteiten.”
Geen enkele factor kan alle recente-
lijk waargenomen patronen in de
zalmstand verklaren. Naast de veran-
deringen in het ecosysteem kunnen
ook de visserij, kwekerijen, ziekten en
verontreinigingen de zalm beïnvloe-
den. “Er zijn veel hiaten in ons begrip
over hoe alle factoren alleen of geza-
menlijk de trends in de zalmpopulatie
beïnvloeden en welke interacties er
gaan plaatsvinden tussen deze facto-
ren en het wijzigende klimaat.”
Sommige zalmpopulaties en -soorten
zijn beter bestand tegen de huidige
warme omstandigheden, wat inzicht
kan geven in de reacties van de zalm
op de toekomstige klimaatverande-
ring, aldus DFO. “Voortdurend, con-
sistent en uitgebreid onderzoek en
monitoring van zalmen uit de Stille
Oceaan, hun ecosystemen en klimaat-
wetenschap is vereist. Dit is van cruci-
aal belang in deze tijd van snelle mili-
euveranderingen.”
Om de toekomstige zalmpopulaties
in het licht van de klimaatverande-
ring in stand te houden, is samenwer-
king nodig, aldus het rapport. Daar-
om heeft DFO een Pacific Salmon-
Ecosystem Climate Consortium op-
gericht om de integratie van gemeen-
schappelijke wetenschap over zalm,
hun ecosystemen en het klimaat te
bevorderen.
Hoe de beren het dit jaar doen voor-
dat ze hun winterslaap ingaan, moe-
ten we afwachten. Tot nu toe heeft
Rolf Hicker de door hem gefotogra-
feerde grizzlyberen met hun welpen
nog niet gesignaleerd. “Ik weet dus
niet of ze het overleefd hebben”, ver-
telt Hicker. “Ik heb wel een aantal
grizzly’s gezien die ik ook kende van
vorig jaar, en die zagen er nu wel rede-
lijk uit. Maar dat waren zeker niet de
beren die toen zo mager waren.”
•
De foto’s van Rolf Hicker zijn te zien via
deze link: https://www.facebook.com/
hickerphoto/posts/10218197182993959
‘De beren zijn
uitgehongerd, mijn
hart breekt’

More Related Content

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel

More from Global Green Connections (20)

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 

Grizzly

  • 1. weer |Zalmen 18 | HET WEER Magazine • nr 3/4 TEKST INGRID ROMPA Broodmage door zalm De grizzlyberen in het Canadese British Colombia kunnen hun buiken steeds lastiger vol eten. De reden: door de opwarming van de aarde zijn er minder wilde zalmen. geschreven in augustus vorig jaar. Dat dit directe gevolgen heeft voor grizzlyberen, constateerde de Cana- dese natuurfotograaf Rolf Hicker met eigen ogen, vlak nadat dit rap- port was uitgekomen. Hij fotogra- feerde bij Knight Inlet in British Columbia - een plek waar veel toeris- ten naartoe reizen om te zien hoe ze zalm vangen in de rivier - een aantal water en dat zorgt voor een vermin- dering van de zalmpopulatie, afkom- stig uit de Stille Oceaan. “Hittegol- ven op zee, warmere rivieren en me- ren, verschuivingen in de voedselke- ten, meer overstromingen, droogtes en andere veranderingen in de zoet- waterhabitat hebben allemaal in- vloed op de zalm en zijn ecosyste- men”, meldt het rapport dat werd D e opwarming van de aarde verloopt in Canada twee keer zo snel als het gemid- delde wereldwijd, blijkt uit een rapport van de Fis- heries and Oceans Canada (DFO), een departement van de Canadese overheid. Het warme weer heeft veel invloed op de temperatuur van het
  • 2. Zalmen | weer nr 3/4 • HET WEER Magazine | 19 beschermen - NU! De beren zijn uitgehongerd en het breekt mijn hart om dit te zien gebeuren.” De natuurbeheerders in het gebied constateren eveneens dat het niet goed gaat met de beren. Hun voor- naamste voedselbron is wilde zalm; al eten ze ook bessen en planten. “In een paar maanden tijd is hun toe- stand flink achteruitgegaan”, aldus een van de boswachters. “De beren zitten echt in de problemen.” The Blob De laatste vijftig jaar is er nog nooit zo weinig zalm geweest, beamen lo- kale vissers. De stijging van de water- temperatuur heeft namelijk een de- sastreus effect op de voortplanting van de vissen. Volgens het rapport re grizzly’s tekort broodmagere grizzlyberen met wel- pen die zich opmaakten voor de aankomende winterslaap. “Ik heb tot nu toe nog geen enkele zalm gezien in de rivier”, schreef hij op zijn face- book-pagina. “Ik wil liever mooie natuurfoto’s laten zien, maar het is belangrijk - en mijn plicht als foto- graaf - om deze kant ook te tonen. We moeten de wilde zalm van BC Æ
  • 3. 20 | HET WEER Magazine • nr 3/4 weer |Zalmen van DFO was er in de periode 2013 – 2017 een ongekende hittegolf ge- naamd ‘The Blob’ in het noordoosten van de Stille Oceaan, waar de meeste Canadese zalmen voorkomen. “De oceaantemperatuur lag tot een diepte van 100 meter 3-5°C boven de sei- zoensgemiddelden. Na een onderbre- king van een jaar, ontwikkelde zich in 2018 een nieuwe, mariene hittegolf in het noordoosten van de Stille Oceaan. Een sterke El Niño-gebeurtenis ver- hoogde de temperatuur eind 2015 tot begin 2016, tot de hoogste tempera- tuur die in de 137 jaar oceaanmonito- ring is waargenomen.” Tijdens deze opwarmingsperiodes domineerden minder voedzame zoö- planktonsoorten, die gewoonlijk wor- den aangetroffen in het zuiden van British Columbia, het noordoosten van de Stille Oceaan. De hittegolven veranderden de fysieke en biologische processen in de oceanen met aanzien- lijke gevolgen voor de voedselketen waar de zalm afhankelijk van is. “Ook in de rivieren en meren van British Columbia en de Yukon die de zalm gebruikt voor de migratie, de paaitijd en de vroege ontwikkeling, zijn bovengemiddelde temperaturen waargenomen”, meldt het rapport. “In sommige maanden en op zuidelijke locaties overschrijden deze tempera- turen de thermische bovengrenzen van migrerende zalmen, met dodelijke - en andere - gevolgen van dien.” Veel zoetwaterhabitats worden vol- gens DFO bovendien minder ge- schikt voor de vroege levensfasen van de zalm door opeenhopingen van sediment en aardverschuivingen en door de wijziging van de hydrologie van de rivier. “Deze veranderingen worden veroorzaakt door het vaker voorkomen van extreme regenval en droogtes, gekoppeld aan ontbossing en andere menselijke activiteiten.” Geen enkele factor kan alle recente- lijk waargenomen patronen in de zalmstand verklaren. Naast de veran- deringen in het ecosysteem kunnen ook de visserij, kwekerijen, ziekten en verontreinigingen de zalm beïnvloe- den. “Er zijn veel hiaten in ons begrip over hoe alle factoren alleen of geza- menlijk de trends in de zalmpopulatie beïnvloeden en welke interacties er gaan plaatsvinden tussen deze facto- ren en het wijzigende klimaat.” Sommige zalmpopulaties en -soorten zijn beter bestand tegen de huidige warme omstandigheden, wat inzicht kan geven in de reacties van de zalm op de toekomstige klimaatverande- ring, aldus DFO. “Voortdurend, con- sistent en uitgebreid onderzoek en monitoring van zalmen uit de Stille Oceaan, hun ecosystemen en klimaat- wetenschap is vereist. Dit is van cruci- aal belang in deze tijd van snelle mili- euveranderingen.” Om de toekomstige zalmpopulaties in het licht van de klimaatverande- ring in stand te houden, is samenwer- king nodig, aldus het rapport. Daar- om heeft DFO een Pacific Salmon- Ecosystem Climate Consortium op- gericht om de integratie van gemeen- schappelijke wetenschap over zalm, hun ecosystemen en het klimaat te bevorderen. Hoe de beren het dit jaar doen voor- dat ze hun winterslaap ingaan, moe- ten we afwachten. Tot nu toe heeft Rolf Hicker de door hem gefotogra- feerde grizzlyberen met hun welpen nog niet gesignaleerd. “Ik weet dus niet of ze het overleefd hebben”, ver- telt Hicker. “Ik heb wel een aantal grizzly’s gezien die ik ook kende van vorig jaar, en die zagen er nu wel rede- lijk uit. Maar dat waren zeker niet de beren die toen zo mager waren.” • De foto’s van Rolf Hicker zijn te zien via deze link: https://www.facebook.com/ hickerphoto/posts/10218197182993959 ‘De beren zijn uitgehongerd, mijn hart breekt’