SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Криворізька гімназія №118
Конспект уроку з теми
“ Грунт - цінний природний ресурс
та“ особливе природне тіло”"
Вчитель географії Л. Федорчук
Вчитель біології Т. Кузьменко
Передмова до бінарного уроку з предметів
«Географія» та «Пізнаємо природу»- 6 клас
Нетрадиційні форми навчання – це ключ для рішення комплексних
задач у вивченні нового матеріалу з різних позицій.
Бінарна форма навчання по своїй структурі і характеру істотно
відрізняється від інших видів навчання, від традиційних уроків, оскільки в ній
забезпечується не тільки цілісний зв’язок теорії з практикою або уроків з двох
– трьох предметів, але і об’єднуються теми опорних знань.
Переваги бінарних уроків полягають у тому, що вони:
- сприяють підвищенню мотивації навчання, формуванню
пізнавального інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і розгляду явища
з декількох сторін;
- більшою мірою, ніж звичайні уроки сприяють розвитку мовлення,
формуванню вмінь учнів порівнювати, узагальнювати, робити висновки,
інтенсифікувати навчально-виховний процес;
- не тільки поглиблюють уявлення про предмет, розширюють
кругозір, але й сприяють формуванню різнобічної, гармонійної і
інтелектуально розвиненої особистості;
- дають можливість застосовувати отриманні знання на практиці,
розвивають творче й креативне мислення та пошукову діяльність.
Бінарний урок з Географії та Пізнаємо природу для учнів 6-го класу
Тема уроку: Грунт – цінний природний ресурс та «особливе природне тіло» .
Мета: Ознайомлення дітей з грунтом як складової екосистеми та виховання у
них пізнавальної допитливості та інтересу до вивчення природи.
Створення умов мотивованого практичного застосування знань,
навичок і умінь з теми.
Сприяння учням у вивченні предметів географія та пізнаємо природу.
Показ міжпредметних зв’язків наук природничого циклу.
Актуалізація знань учнів з пізнаємо природу за курс 5-го класу з
продовженням вивчення в курсі географії 6-го класу.
Розвиток предметних та ключових компетентностей, самоосвіти,
продуктивної творчої діяльності.
Виховання працьовитості, організованості, охайності, здатності до
співпраці в команді.
Тип уроку: урок формування нових знань.
Форма уроку: урок-подорож.
Обладнання: карта грунтів України, колекція основних типів грунтів,
колекція корисних копалин, лабораторні засоби для виконання
досліджень, електронна скринька з додатковою інформацією,
презентація до теми урока, інтерактивна дошка.
Хід уроку
Хто про землю дбає,
Вона тому повертає
(народна мудрість)
І. Організаційний етап.
Привітання: Ми хочемо, щоб ви сьогодні на уроці були:
усміхненими,
спокійними,
послідовними,
ініціативними,
хоробрими.
Іншими словами:
Ми бажаємо Вам успіху!
(Л. Федорчук,
Т. Кузьменко)
Вчитель говорить: «Діти, сьогодні на нас чекає цікава подорож до країни
«Грунт»».
Станція «Всезнайки»
ІІ. Актуалізація опорних знань з теми «Біологічні ресурси Землі»
(вчитель пізнаємо природу)
Прийом «Нестандартний початок уроку» (діти розгадують загадки про
біологічні ресурси та складають ланцюг живлення):
1. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках (Капуста)
2. Волосата, зелена, в листі ховається, хоч і багато ніжок має, бігати
все одно не може. (Гусінь)
3. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною.
(Ластівка)
4. Власного житла не має, в чужих дуплах та норах відпочиває, краде
яйця у птахів, хитра як лисиця, а звуть її …(Куниця).
Ланцюг живлення: капуста -> гусінь -> ластівка -> куниця.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Станція «Наукова»
Проблемне питання: чому грунти є «особливим природнім тілом» та
цінним природним ресурсом?
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Прийом «Асоціативний кущ» (вчитель пізнаємо природу) (діти
добирають асоціації до слова «грунт»). Наприклад: чорний, пухкий, вологий,
природний ресурс, сухий, живуть живі організми тощо.
2. Наукова довідка про склад і види грунтів.
Скориставшись QR-кодом на екрані дізнайтеся про склад і види грунтів.
3. Висновки вчителя географії про грунт і як він утворюється:
«Грунти утворюються з гірських порід, які під дією тепла і холоду, води і
вітру, поступово подрібнюються та розпушуються. Колір залежить від
кількості перегною або гумусу. У різних грунтах різна кількість органічних та
неорганічних речовин. Грунт забезпечує рослини поживними речовинами,
теплом, повітрям і водою. Грунт є основним багатством людини».
4. Прийом «Словничок» (діти записують термін «грунт» та його
пояснення).
Грунт – це верхній, пухкий, родючий шар поверхні Землі, що
сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, клімату, рельєфу, організмів
протягом тривалого часу.
5. Станція «Дослідницька».
«Нумо досліджувати!». Виконання дослідження «Склад грунту».
(підручник «Пізнаємо природу» с.103 під керівництвом вчителя пізнаємо
природу).
6. А тепер порівняймо властивості гірського грунту і гірської
породи, виконуючи практичну роботу у підручнику з географії (с. 213),
користуючись колекціями грунтів і гірських порід. (вчитель географії )
Подібні риси Відмінні риси
Грунт Гірські породи
Взаємодія вихідного
матеріалу з різними
живими організмами
Колір залежить
від кількості
перегною
(гумусу)
Утворюються з
затверділої магми, під
впливом значного
нагрівання та тиску
Є місцем проживання
живих істот
Містить повітря,
гази, воду та
поживні речовини
Не містить повітря,
газів, води та поживних
речовин
Відокремлюються від
загальної маси
Основна
властивість-
родючість
Не є родючими, а є
корисними копалинами
7. Станція «Пізнайки».
Прийом «Хочу запитати». Розгадуємо ребуси на екрані.
8. Станція «Руханка».
Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться.
За щасливий день вчорашній всі до сонця потягніться.
Вліво, вправо нахиліться, веретенцем покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте.
І за парти тихо сядьте!
9. Станція «Мандрівники».
Прийом «Мандрівка картою».
Учні слухають повідомлення вчителя географії, працюють з картою
грунтів України, яка представлена на презентації та у підручнику (с. 214),
відповідають на питання підручника (с.214). А також виписують у зошит
основні типи грунтів України ( «В Україні поширені такі основні типи грунтів:
чорноземи, дерново-підзолисті, сірі лісові.») та своєї області (
«Дніпропетровська область відноситься до чорноземного району.
Переважають чорноземи звичайні та лучно-чорноземні грунти»), роблять
висновок, що Україна славиться рідкісними чорноземами, на яких збирають
високі врожаї культурних рослин, і які є світовою житницею.
Учні, користуючись QR-кодом, дізнаються інформацію про засновника
першої карти грунтів світу –В. Докучаєва.
10. Станція «Екологічна».
Робота в групах.
Учні об’єднуються в дві групи:
І гр. опрацьовує матеріал підручника географії (с.215) щодо впливу
людини на грунти.
ІІ гр. опрацьовує матеріал підручника «Пізнаємо природу» (с.106) щодо
догляду за грунтом.
Після опрацювання діти діляться здобутою інформацією один з одним.
Вчитель пізнаємо природу розповідає: «Правильне харчування -
запорука здоров’я не тільки людини, а й усього живого на Землі. Рослини, як і
ми, потребують регулярного отримання вітамінів і мікроелементів, яких
недостатньо у воді та грунті. Для цього використовують органічні або
мінеральні добрива, що надають рослинам цілющу силу. Добриво – речовина
для живлення рослин і підвищення родючості грунту, яка насичує рослини
дефіцитними компонентами, необхідними для нормального росту і розвитку.
А відсутність підгодівлі може загрожувати: виростанням слабких пагонів,
відсутністю цвітіння, пожовтінням листя, розвитком гнилі, розтріскуванням
плодів, поширенням інфекцій тощо».
Після цього учні разом з вчителем створюють «Корисні поради щодо
догляду за грунтом»:
- розробити план і проводити заходи щодо підвищення родючості
грунту;
- використовувати різноманітне ґрунтообробне знаряддя для
перемішування грунту, знищення бур’яну та збагачення його повітрям;
- своєчасно зволожувати грунт;
- вносити відповідні добрива, підживлювати рослини;
- висаджувати лісосмуги (за потребою).
11. Повідомлення вчителя географії про шкоду кислотних дощів та
ерозію грунтів: «Так як грунт є цінним природнім ресурсом, то він потребує
охорони. Забруднення повітря призводить до виникнення, так званих,
кислотних дощів. А знищення лісів і трав’янистої рослинності, глибока оранка
призводять до ерозії грунтів – руйнування їхньої структури, змивання
родючого шару водою та розвіювання вітром. Нині ерозія грунтів стала
всесвітньою проблемою.»
V. Узагальнення засвоєних знань, умінь та навичок.
Станція «Розумники»
Прийом «Незакінчене речення».
1. Здатність забезпечувати рослини поживними речовинами, яких
найбільше в гумусі- це…(родючість грунту).
2. Процес руйнування грунтів – це…(ерозія).
3. Графічне зображення в певному масштабі просторового
розміщення різних грунтів …(карта грунтів).
4. Найродючіші грунти нашої місцевості…(чорноземи).
5. У грунті визначають три основні шари: …(поверхневий,
перехідний та підґрунтовий).
6. Верхній пухкий родючий шар поверхні Землі – це…(грунт).
7. Грунт є гарним середовищем для…(життя організмів).
Отже, підсумовуючи наш урок, ми дійшли висновку, що грунт є
особливо цінним природним ресурсом і потребує певного догляду та охорони.
VI. Підсумок уроку, рефлексія оцінювання.
Станція «Успішна».
Наша подорож до країни «Грунт» добігає кінця, тож пропонуємо вам,
діти, за допомогою смайликів, поділитися враженнями:
1. Я все зрозумів і можу пояснити іншому.
2. Начебто все зрозуміло, але потрібно розібратися.
3. Щось не дуже зрозуміло.
4. Тема взагалі не зрозуміла.
VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
ОБОВЯЗКОВЕ:
1. Використовуючи текст підручника «Пізнаємо природу»
опрацювати § 15 та виконати завдання «Тобі до снаги» №1 (с.107).
2. Використовуючи текст підручника «Географії» дати відповідь на
запитання № 1 (с.216)
ЗА БАЖАННЯМ:
«Клуб знавців географії» (с.216)
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ:
«Цікавий світ про грунт»
У природному журналі стаття про грунт містить речення
«Грунтоутворення відбувається на межі між літосферою, атмосферою та
гідросферою». Чи погоджуєшся з такою думкою? Поясни свою відповідь.
Список використаних джерел
1. Т. Гільберг, А. Довгань, В.Совенко – підручник для 6 класу
закладів загальної середньої освіти «Географія». Київ: «Генеза», 2023р.
2. Т. Коршевнюк, О. Ярошенко – підручник інтегрованого курсу для
6 класу закладів загальної середньої освіти «Пізнаємо природу». Київ:
«Оріон», 2023р.
3. Wikipedia. Василь Докучаєв.
4. Vseosvita. Ребуси до теми.
5. Vseosvita. Презентація «Склад грунту».
6. Dovidka.biz. Цікаві факти про грунт.

More Related Content

Similar to 07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx

Similar to 07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx (20)

4 природ гладюк_гладюк_2015_укр
4 природ гладюк_гладюк_2015_укр4 природ гладюк_гладюк_2015_укр
4 природ гладюк_гладюк_2015_укр
 
4 p gl_2015
4 p gl_20154 p gl_2015
4 p gl_2015
 
урок Я і Україна 4 клас
урок Я і Україна 4 класурок Я і Україна 4 клас
урок Я і Україна 4 клас
 
урок
урокурок
урок
 
Q v1
Q v1Q v1
Q v1
 
7. біосфера
7. біосфера7. біосфера
7. біосфера
 
7. біосфера
7. біосфера7. біосфера
7. біосфера
 
Формування життєвих компетенцій учнів на уроках географії. Парійчук Л.П.
Формування життєвих компетенцій учнів на уроках географії. Парійчук Л.П.Формування життєвих компетенцій учнів на уроках географії. Парійчук Л.П.
Формування життєвих компетенцій учнів на уроках географії. Парійчук Л.П.
 
42
4242
42
 
День землі 2017 в Славгородській школі
День землі 2017 в Славгородській школіДень землі 2017 в Славгородській школі
День землі 2017 в Славгородській школі
 
527,23.docx
527,23.docx527,23.docx
527,23.docx
 
127
127127
127
 
286
286286
286
 
Лех Б.
Лех Б.Лех Б.
Лех Б.
 
7 geog k_ua
7 geog k_ua7 geog k_ua
7 geog k_ua
 
7 geog k_ua
7 geog k_ua7 geog k_ua
7 geog k_ua
 
Міжпредметні зв'язки
Міжпредметні зв'язкиМіжпредметні зв'язки
Міжпредметні зв'язки
 
реміза
ремізареміза
реміза
 
138
138138
138
 
Зона степу
Зона степуЗона степу
Зона степу
 

More from Репетитор Історія України

онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квестонлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квестРепетитор Історія України
 

More from Репетитор Історія України (20)

17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 
16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx
16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx
16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx
 
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
 
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
 
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
 
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
 
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
 
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квестонлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
 
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docxСценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
 
3
33
3
 
2
22
2
 
1
11
1
 
методична_розробка козацтво.pdf
методична_розробка козацтво.pdfметодична_розробка козацтво.pdf
методична_розробка козацтво.pdf
 
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptxПрезентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
 
Укрмова. 9 клас.doc
Укрмова. 9 клас.docУкрмова. 9 клас.doc
Укрмова. 9 клас.doc
 
10.09.2023.docx
10.09.2023.docx10.09.2023.docx
10.09.2023.docx
 

Recently uploaded

Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).pptx
Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).pptxУкраїна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).pptx
Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).pptxgravebabyjohn
 
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищСпектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищOleksii Voronkin
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024OASISENGLISHOFFICIAL
 
Роль українців у перемозі в Другій світовій війні
Роль українців у перемозі в Другій світовій війніРоль українців у перемозі в Другій світовій війні
Роль українців у перемозі в Другій світовій війніestet13
 
Балади про Робіна Гуда. Аналіз образу Робіна Гуда
Балади про Робіна Гуда. Аналіз образу Робіна ГудаБалади про Робіна Гуда. Аналіз образу Робіна Гуда
Балади про Робіна Гуда. Аналіз образу Робіна ГудаAdriana Himinets
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 

Recently uploaded (9)

Габон
ГабонГабон
Габон
 
Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).pptx
Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).pptxУкраїна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).pptx
Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.).pptx
 
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищСпектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 
Роль українців у перемозі в Другій світовій війні
Роль українців у перемозі в Другій світовій війніРоль українців у перемозі в Другій світовій війні
Роль українців у перемозі в Другій світовій війні
 
Балади про Робіна Гуда. Аналіз образу Робіна Гуда
Балади про Робіна Гуда. Аналіз образу Робіна ГудаБалади про Робіна Гуда. Аналіз образу Робіна Гуда
Балади про Робіна Гуда. Аналіз образу Робіна Гуда
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 

07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx

 • 1. Криворізька гімназія №118 Конспект уроку з теми “ Грунт - цінний природний ресурс та“ особливе природне тіло”" Вчитель географії Л. Федорчук Вчитель біології Т. Кузьменко
 • 2. Передмова до бінарного уроку з предметів «Географія» та «Пізнаємо природу»- 6 клас Нетрадиційні форми навчання – це ключ для рішення комплексних задач у вивченні нового матеріалу з різних позицій. Бінарна форма навчання по своїй структурі і характеру істотно відрізняється від інших видів навчання, від традиційних уроків, оскільки в ній забезпечується не тільки цілісний зв’язок теорії з практикою або уроків з двох – трьох предметів, але і об’єднуються теми опорних знань. Переваги бінарних уроків полягають у тому, що вони: - сприяють підвищенню мотивації навчання, формуванню пізнавального інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і розгляду явища з декількох сторін; - більшою мірою, ніж звичайні уроки сприяють розвитку мовлення, формуванню вмінь учнів порівнювати, узагальнювати, робити висновки, інтенсифікувати навчально-виховний процес; - не тільки поглиблюють уявлення про предмет, розширюють кругозір, але й сприяють формуванню різнобічної, гармонійної і інтелектуально розвиненої особистості; - дають можливість застосовувати отриманні знання на практиці, розвивають творче й креативне мислення та пошукову діяльність.
 • 3. Бінарний урок з Географії та Пізнаємо природу для учнів 6-го класу Тема уроку: Грунт – цінний природний ресурс та «особливе природне тіло» . Мета: Ознайомлення дітей з грунтом як складової екосистеми та виховання у них пізнавальної допитливості та інтересу до вивчення природи. Створення умов мотивованого практичного застосування знань, навичок і умінь з теми. Сприяння учням у вивченні предметів географія та пізнаємо природу. Показ міжпредметних зв’язків наук природничого циклу. Актуалізація знань учнів з пізнаємо природу за курс 5-го класу з продовженням вивчення в курсі географії 6-го класу. Розвиток предметних та ключових компетентностей, самоосвіти, продуктивної творчої діяльності. Виховання працьовитості, організованості, охайності, здатності до співпраці в команді. Тип уроку: урок формування нових знань. Форма уроку: урок-подорож. Обладнання: карта грунтів України, колекція основних типів грунтів, колекція корисних копалин, лабораторні засоби для виконання досліджень, електронна скринька з додатковою інформацією, презентація до теми урока, інтерактивна дошка.
 • 4. Хід уроку Хто про землю дбає, Вона тому повертає (народна мудрість) І. Організаційний етап. Привітання: Ми хочемо, щоб ви сьогодні на уроці були: усміхненими, спокійними, послідовними, ініціативними, хоробрими. Іншими словами: Ми бажаємо Вам успіху! (Л. Федорчук, Т. Кузьменко) Вчитель говорить: «Діти, сьогодні на нас чекає цікава подорож до країни «Грунт»». Станція «Всезнайки» ІІ. Актуалізація опорних знань з теми «Біологічні ресурси Землі» (вчитель пізнаємо природу) Прийом «Нестандартний початок уроку» (діти розгадують загадки про біологічні ресурси та складають ланцюг живлення): 1. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках (Капуста) 2. Волосата, зелена, в листі ховається, хоч і багато ніжок має, бігати все одно не може. (Гусінь) 3. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. (Ластівка) 4. Власного житла не має, в чужих дуплах та норах відпочиває, краде яйця у птахів, хитра як лисиця, а звуть її …(Куниця). Ланцюг живлення: капуста -> гусінь -> ластівка -> куниця. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Станція «Наукова» Проблемне питання: чому грунти є «особливим природнім тілом» та цінним природним ресурсом? ІV. Вивчення нового матеріалу.
 • 5. 1. Прийом «Асоціативний кущ» (вчитель пізнаємо природу) (діти добирають асоціації до слова «грунт»). Наприклад: чорний, пухкий, вологий, природний ресурс, сухий, живуть живі організми тощо. 2. Наукова довідка про склад і види грунтів. Скориставшись QR-кодом на екрані дізнайтеся про склад і види грунтів. 3. Висновки вчителя географії про грунт і як він утворюється: «Грунти утворюються з гірських порід, які під дією тепла і холоду, води і вітру, поступово подрібнюються та розпушуються. Колір залежить від кількості перегною або гумусу. У різних грунтах різна кількість органічних та неорганічних речовин. Грунт забезпечує рослини поживними речовинами, теплом, повітрям і водою. Грунт є основним багатством людини». 4. Прийом «Словничок» (діти записують термін «грунт» та його пояснення). Грунт – це верхній, пухкий, родючий шар поверхні Землі, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, клімату, рельєфу, організмів протягом тривалого часу. 5. Станція «Дослідницька». «Нумо досліджувати!». Виконання дослідження «Склад грунту». (підручник «Пізнаємо природу» с.103 під керівництвом вчителя пізнаємо природу).
 • 6.
 • 7. 6. А тепер порівняймо властивості гірського грунту і гірської породи, виконуючи практичну роботу у підручнику з географії (с. 213), користуючись колекціями грунтів і гірських порід. (вчитель географії )
 • 8. Подібні риси Відмінні риси Грунт Гірські породи Взаємодія вихідного матеріалу з різними живими організмами Колір залежить від кількості перегною (гумусу) Утворюються з затверділої магми, під впливом значного нагрівання та тиску Є місцем проживання живих істот Містить повітря, гази, воду та поживні речовини Не містить повітря, газів, води та поживних речовин Відокремлюються від загальної маси Основна властивість- родючість Не є родючими, а є корисними копалинами 7. Станція «Пізнайки». Прийом «Хочу запитати». Розгадуємо ребуси на екрані.
 • 9. 8. Станція «Руханка». Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться. За щасливий день вчорашній всі до сонця потягніться. Вліво, вправо нахиліться, веретенцем покрутіться. Раз присядьте, два присядьте. І за парти тихо сядьте!
 • 10. 9. Станція «Мандрівники». Прийом «Мандрівка картою». Учні слухають повідомлення вчителя географії, працюють з картою грунтів України, яка представлена на презентації та у підручнику (с. 214), відповідають на питання підручника (с.214). А також виписують у зошит основні типи грунтів України ( «В Україні поширені такі основні типи грунтів: чорноземи, дерново-підзолисті, сірі лісові.») та своєї області ( «Дніпропетровська область відноситься до чорноземного району. Переважають чорноземи звичайні та лучно-чорноземні грунти»), роблять висновок, що Україна славиться рідкісними чорноземами, на яких збирають високі врожаї культурних рослин, і які є світовою житницею. Учні, користуючись QR-кодом, дізнаються інформацію про засновника першої карти грунтів світу –В. Докучаєва. 10. Станція «Екологічна». Робота в групах. Учні об’єднуються в дві групи: І гр. опрацьовує матеріал підручника географії (с.215) щодо впливу людини на грунти. ІІ гр. опрацьовує матеріал підручника «Пізнаємо природу» (с.106) щодо догляду за грунтом. Після опрацювання діти діляться здобутою інформацією один з одним. Вчитель пізнаємо природу розповідає: «Правильне харчування - запорука здоров’я не тільки людини, а й усього живого на Землі. Рослини, як і
 • 11. ми, потребують регулярного отримання вітамінів і мікроелементів, яких недостатньо у воді та грунті. Для цього використовують органічні або мінеральні добрива, що надають рослинам цілющу силу. Добриво – речовина для живлення рослин і підвищення родючості грунту, яка насичує рослини дефіцитними компонентами, необхідними для нормального росту і розвитку. А відсутність підгодівлі може загрожувати: виростанням слабких пагонів, відсутністю цвітіння, пожовтінням листя, розвитком гнилі, розтріскуванням плодів, поширенням інфекцій тощо». Після цього учні разом з вчителем створюють «Корисні поради щодо догляду за грунтом»: - розробити план і проводити заходи щодо підвищення родючості грунту; - використовувати різноманітне ґрунтообробне знаряддя для перемішування грунту, знищення бур’яну та збагачення його повітрям; - своєчасно зволожувати грунт; - вносити відповідні добрива, підживлювати рослини; - висаджувати лісосмуги (за потребою). 11. Повідомлення вчителя географії про шкоду кислотних дощів та ерозію грунтів: «Так як грунт є цінним природнім ресурсом, то він потребує охорони. Забруднення повітря призводить до виникнення, так званих, кислотних дощів. А знищення лісів і трав’янистої рослинності, глибока оранка призводять до ерозії грунтів – руйнування їхньої структури, змивання родючого шару водою та розвіювання вітром. Нині ерозія грунтів стала всесвітньою проблемою.» V. Узагальнення засвоєних знань, умінь та навичок. Станція «Розумники» Прийом «Незакінчене речення». 1. Здатність забезпечувати рослини поживними речовинами, яких найбільше в гумусі- це…(родючість грунту). 2. Процес руйнування грунтів – це…(ерозія). 3. Графічне зображення в певному масштабі просторового розміщення різних грунтів …(карта грунтів). 4. Найродючіші грунти нашої місцевості…(чорноземи). 5. У грунті визначають три основні шари: …(поверхневий, перехідний та підґрунтовий). 6. Верхній пухкий родючий шар поверхні Землі – це…(грунт). 7. Грунт є гарним середовищем для…(життя організмів). Отже, підсумовуючи наш урок, ми дійшли висновку, що грунт є особливо цінним природним ресурсом і потребує певного догляду та охорони.
 • 12. VI. Підсумок уроку, рефлексія оцінювання. Станція «Успішна». Наша подорож до країни «Грунт» добігає кінця, тож пропонуємо вам, діти, за допомогою смайликів, поділитися враженнями: 1. Я все зрозумів і можу пояснити іншому. 2. Начебто все зрозуміло, але потрібно розібратися. 3. Щось не дуже зрозуміло. 4. Тема взагалі не зрозуміла. VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання. ОБОВЯЗКОВЕ: 1. Використовуючи текст підручника «Пізнаємо природу» опрацювати § 15 та виконати завдання «Тобі до снаги» №1 (с.107). 2. Використовуючи текст підручника «Географії» дати відповідь на запитання № 1 (с.216) ЗА БАЖАННЯМ: «Клуб знавців географії» (с.216) ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ: «Цікавий світ про грунт» У природному журналі стаття про грунт містить речення «Грунтоутворення відбувається на межі між літосферою, атмосферою та гідросферою». Чи погоджуєшся з такою думкою? Поясни свою відповідь.
 • 13. Список використаних джерел 1. Т. Гільберг, А. Довгань, В.Совенко – підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти «Географія». Київ: «Генеза», 2023р. 2. Т. Коршевнюк, О. Ярошенко – підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів загальної середньої освіти «Пізнаємо природу». Київ: «Оріон», 2023р. 3. Wikipedia. Василь Докучаєв. 4. Vseosvita. Ребуси до теми. 5. Vseosvita. Презентація «Склад грунту». 6. Dovidka.biz. Цікаві факти про грунт.