SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Права людини та дитини в умовах збройного конфлікту та
міжнародне гуманітарне право
Очікувані результати:
Після цього завдання ти зможеш:
 надавати визначення терміну «права людини», «міжнародне
гуманітарне право», «збройний конфлікт» визначати та розрізняти
права людини;
 давати характеристику джерелам міжнародного гуманітарного
права;
 визначати принципи міжнародного гуманітарного права;
 оцінювати значення прав людини в умовах збройного конфлікту;
 як здійснювати захист прав людини та дитини під час збройного
конфлікту.
 підтримує захист прав людини та дитини
 називати принципи МГП щодо ведення воєнних дій; категорії
цивільних осіб та цивільних об’єктів, їх відмінності від військових
цілей.
 висловлювати власне ставлення до принципів міжнародного
гуманітарного права щодо ведення воєнних дій та їх ролі у захисті
цивільних осіб і цивільних об’єктів, зокрема в період міжнародного
збройного конфлікту на території України
Вік учасників/учасниць: 10 клас (14-16 років)
Тривалість уроку: 90 хвилин (2 уроки)
Хід уроку
І Організаційний момент
Повідомлення теми та мети уроку
ІІ Актуалізація опорних знань та вмінь учнів
Метод «Мікрофон» - пригадайте класифікацію прав людини та еволюцію прав
ІІІ Вивчення нового матеріалу
1. Забезпечення та захист прав людини та дитини в умовах збройного
конфлікту
Учитель. Війна – це слово, яке має безліч асоціацій та значень та яке
викликає біль, страждання та невідоме майбутнє. Історія знає чимало війн через
економічні, політичні, національні та інші причини. Але через війни в першу
чергу страждають діти та люди. Зі зростанням технічного прогресу змінилася і
зброя, і тактика ведення війни, а все це в сукупності призводить до величезних
людських втрат.
Війна знищує життєві та культурні цінності, які досягалися протягом
багатьох століть. А ще війна порушує права людини, а найгірше – віднімає їх.
Як сказав Джон Кеннеді: «Або людство покінчить з війною, або війна
покінчить з людством»
Бесіда за запитаннями.
1. Які думки у вас викликає цей вислів?
2. Як саме війна може покінчити з людством?
3. Чи може людство жити без війн?
Подумайте, будь ласка, з яким словом у вас характеризується
словосполучення «права людини» за допомогою сервісу
https://www.menti.com/algwiny7jw7t
Учитель.
Права людини - це моральні права, які має кожна особа у світі просто лише
завдяки тому, що він або вона є людиною.
Сьогодні мова піде про захист прав людини та дитини в умовах збройного
конфлікту, яке зараз в нашій країні є актуальним та потребує особливої уваги та
розгляду.
24 лютого 2022 року назавжди закарбується в пам’яті кожного українця.
Наше життя в одну мить змінилося, і найжахливіше, що у нас відбирають
найцінніше – право на Життя.
Давайте пригадаємо з Вами, які є права людини та їх класифікація за
допомогою інтерактивної вправи за посиланням
https://wordwall.net/uk/resource/66104635
Давайте з’ясуємо, які права порушуються або можуть бути обмежені під
час збройного конфлікту.
Збройний конфлікт – це між державами або ворогуючими сторонами в
межах території однієї держави, як правило за підтримки ззовні.
В умовах війни не можуть порушуватися такі права:
Права, що можуть обмежуватися під час війни чи збройного конфлікту:
Право на особисту недоторканість
Право на громадянство
Право на укладання шлюбу
Право на рівність та повагу до гідності особи
Право на справедливий суд та захист
Право на життя
Право на житло
Право на вільне пересування (введення комендантської години,
заборона або обмеження вільного вибору місцця проживання)
Право на майно ( приусове відчудження майна допускається в
установленому законом порядку з подальшою компенсацією)
Втручання у приватне життя осіб (контроль засобів зв'язку,
перевірка документів, речей, житла тощо)
Права людей на вільний вибір праці (люди можуть залучатися до
суспільно-корисних робіт)
Заборона про проведення виборів, референдуми, масових зборів,
акцій тощо (обмежені під час збройного конлікту, тобто участь в
політичному житті країни)
Але найчастіше порушуються під час збройного конфлікту – право на
життя. Вбивства й тілесні ушкодження, викрадення людей на захоплених
територіях і примусове вивезення, катування та нелюдське поводження,
зґвалтування та інші форми насильства – є прямим порушенням як права на
життя, так і прав на гідність та недоторканність. Порушуються і права людини
на охорону здоров'я – це як неможливість доступу до медицини, так і завдання
шкоди здоров'ю внаслідок травмувань тощо.
Порушенням прав людини також можна вважати пошкодження або
руйнування майна, а також те, що людина внаслідок війни була позбавлена
власної домівки чи не могла виїхати із окупованих територій.
Під час війни незахищеними є діти, вони можуть бути розлучені із
батьками, втратити доступ до освіти, медицини тощо, а це є порушенням прав
дитини.
Отже, під час збройного конфлікту та війни порушуються всі права: право
на життя, право бути з сім’єю і громадою, право на здоров’я, право на розвиток
особистості, а також право на турботу і захист.
Давайте розглянемо діаграму соціологічного дослідження, яке було
проведено в 2016 році, де серед питань було винесено 10 найважливіших прав
людини:
Дана діаграма показує, що найбільш уразливим, найнезахищенішим під
час війни є право на життя.
Питання для бесіди:
1. Дивлячись на діаграму визначте, які права порушуються під час
війни чи збройного конфлікту?
2. Які права порушуються у людей, які знаходяться під окупацією.
Учитель. Давайте розглянемо, які існують міжнародно-правові документи
щодо захисту прав людини під час збройного конфлікту. Перш за все, це
Женевські конвенції.
Женевські конвенції – міжнародний договір, який закріплює у
міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Перша
конвенція була підписана у 1864 році, ознаменувавши виникнення міжнародного
гуманітарного права. На сьогодні договір складається з п’яти угод та трьох
додаткових протоколів.
Розглянемо більш детально ці договори:
Конвенція про поліпшення долі поранених та хворих у регулярних арміях,
яка була підписана 27 липня 1929 року, включає такі принципи:
 заборона на жорстоке або негуманне поводження з військовими, які
в полоні;
 гуманне відношення до військовополонених незалежно від раси,
кольору шкіри, політичних поглядів тощо;
 забезпечення відповідного лікування до військовополонених;
 заборона брати військовополонених, як заручників;
 забезпечення належного житла, харчування, одягу та медичного
догляду військовополоненим.
Женевська конвенція 1929 року була замінена Женевською конвенцією
1949 року, в якій додано додаткові заходи захисту для поранених, хворих,
морського персоналу, військовополонених і цивільних осіб у час війни. Ця
конвенція також встановила Червоний Хрест як нейтральну організацію, яка має
надавати допомогу пораненим, хворим або військовополоненим. Ці конвенції
утворюють так зване «право Женеви», направлене на захист жертв війни.
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що постраждали
в корабельних аваріях, зі складу збройних сил на морі, підписана 12 серпня 1949
року, яка передбачає та встановлює правила поводження з хворими та
пораненими під час морської війни, аналогічні правилам, передбаченим
Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих в регулярних арміях.
Конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає
гуманне ставлення до населення, яке перебуває в окупації та захищає їх права.
Конвенція про поводження з військовополоненими, яка встановлює
правила, яких повинні дотримуватися воюючі сторони при поводженні з
військовополоненими.
Також регламентується Гаазькими конвенціями та деклараціями 1899 та
1907 р, де мова йде про закони та звичаї війни, що включені до міжнародного
гуманітарного права.
Питання для обговорення
1. Які ти знаєш права дитини?
2. Які ти знаєш міжнародно-правові акти, які слугують для захисту
прав дитини?
3. В яких кодексах України йдеться про права дитини?
Учитель
Отже, давайте детально розберемося з правами дитини та якими
міжнародно-правовими актами вони регламентуються.
В багатьох країнах досі порушуються права дитини. І для забезпечення
прав дитини повинно діяти національне законодавство. В Україні з 2001 року
прийнято ЗУ «Про охорону дитинства», ст.30 цього Закону наголошує: «Держава
вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають
у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок
воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз’єднання їх із членами
сім’ї, включаючи розшук, звільнення з полону, повернення в Україну дітей,
незаконно вивезених за кордон. У разі якщо вік особи не визначений і є підстави
вважати, що ця особа є дитиною, їй надається захист, передбачений цією
статтею, до встановлення віку.
Усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій
і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних
конфліктів, здійснюються відповідно до норм міжнародного гуманітарного
права.»
Також з 2019 року Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл
(Safe Schools Declaration) і стала сотою країною, що підтримала положення цього
документа.
Декларація містить низку зобов'язань для попередження і реагування на
напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного
конфлікту. 4 серпня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо
реалізації Декларації про безпеку шкіл, що створив умови для забезпечення
Конвенція ООН про
права дитини
(20 листопада 1989
р.)
Факультативний
протокол до
Конвенції про права
дитини щодо участі
дітей у збройних
конфліктах
(ратифікований
Україною в 2004
році)
Женевські конвенції
про захист жертв
війни
(1949 р.)
Додаткові
протоколи до
Женевських
конвенцій (1977 р.)
Конвенція про
заборону та негайні
заходи щодо
ліквідаії найгірших
форм дитячої праі
№182 (1999 р.)
Римський статут
Міжнародного
кримінального суду
(2002)
права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період
збройного конфлікту на сході України. План складається з 6 основних блоків, які
направлені на безперервність навчання, забезпечення системності підходів до
захисту освіти в умовах збройного конфлікту тощо.
Крім того, у Сімейному, Цивільному, Кримінальному та Кримінально-
процесуальному Кодексах права дитини виділені в окремі статті, де приділяється
увага щодо забезпечення та дотримання прав дитини в Україні.
Обмін думками (кубик Блума) за допомогою інтерактивної вправи за
посиланням: https://wordwall.net/uk/resource/66144734
Робота з ілюстраією – права частина муралу у Подільському районі міста
Києва
1. Яким подіям присвячений мурал?
2. Що автор хоче донести до глядача?
3. Яка головна ідея муралу?
2. Міднародне гуманітарне право та його основи
Формування поняття
Міжнарожне гуманітарне право – сукупність міжнародно-правових
норм і принципів, які регулюють захист жертв війни, а також обмежують методи
і засоби ведення війни.
До основних міжнародних угод, що регулюють права людини відносять:
Загальну декларацію прав людини від 10 грудня 1948 року, Пакти про права
людини, що стосуються людей в умовах миру, положення Гаазьких конвенцій
1899 та 1907 рр., Женевські конвенції 1949 та додаткові протоколи до них,
прийняті в 1977 та 2005рр.
Як зазначено в навчально-методичному посібнику «Вивчаючи міжнародне
гуманітарне право», то основною метою МГП є обмеження насильства у період
збройного конфлікту та полегшення страждань жертв війни.
МГП зобов’язує:
а) щадити тих, хто не бере або припинив брати безпосередню участь у
воєнних діях;
б) обмежувати насильство обсягом, необхідним для досягнення мети
конфлікту (послабити військовий потенціал супротивної сторони).
В основі цих норм МГП лежать загальнолюдські правила моралі. Водночас
норми МГП мають усі якості норм міжнародного права і, відповідно, юридично
зобов’язують держави забезпечити насамперед дотримання відповідних норм під
час збройного конфлікту. У разі порушення МГП супротивником інша сторона
не має права відмовитись від дотримання обов’язкових для неї норм МГП.
Головний принцип МГП – це гуманність
Питання для обговорення: Що таке «гуманність». Наведіть 2-3 приклади
гуманного ставлення. (відповіді учнів)
Також до принципів МГП відносять:
Принцип розрізнення – передбачає, щоб сторони збройного конфлікту
завжди проводили розрізнення між цивільними особами і цивільними об’єктами
– з одного боку, і комбатантами та військовими об’єктами – з іншого. Сторона
збройного конфлікту може здійснювати напад тільки на комбатантів або на
військові об’єкти.
Принцип обережності полягає при проведенні воєнних операцій має
виявлятися турбота про те, щоб оберігати цивільне населення, цивільних осіб і
цивільні об’єкти.
Принцип пропорційності означає, що конкретна і безпосередня військова
перевага, здобута в результаті воєнної операції, має переважати шкоду, заподіяну
в її ході цивільним особам і цивільним об’єктам.
Заборона заподіяння надмірних ушкоджень і зайвих страждань –
заборонено застосовувати зброю, снаряди і матеріали, а також методи ведення
війни, які можуть завдати надмірних ушкоджень або спричинити зайві
страждання. Більш детально за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgGzmHw__CY
МГП поділяє усіх осіб на дві основні групи: цивільні особи та комбатанти.
До комбатантів належить особовий склад збройних сил. Комбатанти – це
законні учасники війни.
Цивільні особи – це всі особи, які не належать до комбатантів. Цивільні
особи не мають права брати участь у збройному конфлікті.
Як окрему підкатегорію виділяють некомбатантів – осіб, що входять до
складу збройних сил, але не мають права застосовувати насильство. Це
військовий медичний персонал, військові капелани, військові юристи.
Переглянемо відео за посиланням:
https://www.facebook.com/watch/?v=1444133765634575
Питання для обговорення:
1. Які почуття у вас викликало відео?
2. Назвіть що забороняє МГП?
Зараз росія порушила майже всі норми МГП та повинна понести
відповідальність. Притягнення до воєнних злочинів – це обов’язок держави.
Тому Міжнародне гуманітарне право лишається одним із найефективніших
цивілізованих способів протидії російській агресії та майбутнього притягнення
винних осіб до відповідальності.
ІV Підсумки уроку.
Дайте відповіді на питання за допомогою інтерактивної вправи (Так/Ні) за
посиланням: https://learningapps.org/watch?v=p1ouixmb324
Рефлексія за посиланням:
https://www.menti.com/ald4zr7j8ygu
V Домашнє завдання: повторити основні поняття теми, та пройти
вебквест за посиланням: https://vseosvita.ua/webquest/start/s/23342/978618-
d78cfb53
Список використаних ресурсів:
1. https://vse.ee/cedg
2. https://wordwall.net/uk
3. https://visitukraine.today/uk/blog/700/yaki-prava-mozut-porusuvatis-pid-cas-
viini-i-yak-ix-zaxistiti
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text
5. https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/deklaraciya-
pro-bezpeku-shkil
6. https://www.prostir.ua/?news=hromadska-dumka-pro-prava-lyudyny-v-
ukrajini
7. https://vse.ee/ceob
8. https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/MGP_4_3.pdf
9. https://www.facebook.com/watch/?v=1444133765634575
10. https://www.youtube.com/watch?v=ZgGzmHw__CY
11. https://learningapps.org/
12.https://vseosvita.ua/
13.https://vse.ee/ceog
14.https://www.menti.com

More Related Content

Similar to 22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf

Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів
Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів
Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів DonbassFullAccess
 
година спілкування
година спілкуваннягодина спілкування
година спілкуванняOlga Sokolik
 
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідьгромадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідьtsnua
 
Діти в правовій державі
 Діти в правовій державі Діти в правовій державі
Діти в правовій державіlibrary_darnitsa
 
Права дитини
Права дитиниПрава дитини
Права дитиниIryna Kudra
 
Звенигородська спеціалізована школа ім Т. Шевченка Номінація "Краща презентація"
Звенигородська спеціалізована школа ім Т. Шевченка Номінація "Краща презентація"Звенигородська спеціалізована школа ім Т. Шевченка Номінація "Краща презентація"
Звенигородська спеціалізована школа ім Т. Шевченка Номінація "Краща презентація"zvena13
 
Правовий статус особи
Правовий статус особиПравовий статус особи
Правовий статус особиmishko94
 
Правовий статус особи
Правовий статус особиПравовий статус особи
Правовий статус особиmishko94
 
Правила поведінки учасників бойових дій
Правила поведінки учасників бойових дійПравила поведінки учасників бойових дій
Правила поведінки учасників бойових дійКовпитська ЗОШ
 
конвенція про права дитини
конвенція про права дитиниконвенція про права дитини
конвенція про права дитиниnatasha21333
 
конвенція про права дитини
конвенція про права дитиниконвенція про права дитини
конвенція про права дитиниnatasha21333
 
ти людина, значить маєш права
ти  людина, значить маєш правати  людина, значить маєш права
ти людина, значить маєш праваsemyurihor
 
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
Ти  - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.Ти  - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.Наталя Скробала
 
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини. Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини. Наталя Скробала
 
«Я - людина, в мене є права»
 «Я - людина, в мене є права» «Я - людина, в мене є права»
«Я - людина, в мене є права»РОМЦ БКР
 
я-дитина і у мене є права
я-дитина і у мене є правая-дитина і у мене є права
я-дитина і у мене є праваval_bazilevska
 
Права, свободи та обов'язки людини
Права, свободи та обов'язки людиниПрава, свободи та обов'язки людини
Права, свободи та обов'язки людиниzhmekapanova
 
Що я знаю про закон.pptx
Що я знаю про закон.pptxЩо я знаю про закон.pptx
Що я знаю про закон.pptxssuser810e73
 

Similar to 22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf (20)

Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів
Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів
Міжнародне гуманітарне право: довідник для журналістів
 
година спілкування
година спілкуваннягодина спілкування
година спілкування
 
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідьгромадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
громадянський простір напередодні виборів. оон тематична доповідь
 
516,23.docx
516,23.docx516,23.docx
516,23.docx
 
Діти в правовій державі
 Діти в правовій державі Діти в правовій державі
Діти в правовій державі
 
Права дитини
Права дитиниПрава дитини
Права дитини
 
Звенигородська спеціалізована школа ім Т. Шевченка Номінація "Краща презентація"
Звенигородська спеціалізована школа ім Т. Шевченка Номінація "Краща презентація"Звенигородська спеціалізована школа ім Т. Шевченка Номінація "Краща презентація"
Звенигородська спеціалізована школа ім Т. Шевченка Номінація "Краща презентація"
 
Правовий статус особи
Правовий статус особиПравовий статус особи
Правовий статус особи
 
Правовий статус особи
Правовий статус особиПравовий статус особи
Правовий статус особи
 
Правила поведінки учасників бойових дій
Правила поведінки учасників бойових дійПравила поведінки учасників бойових дій
Правила поведінки учасників бойових дій
 
Конвенція про права дитини
Конвенція про права дитиниКонвенція про права дитини
Конвенція про права дитини
 
конвенція про права дитини
конвенція про права дитиниконвенція про права дитини
конвенція про права дитини
 
конвенція про права дитини
конвенція про права дитиниконвенція про права дитини
конвенція про права дитини
 
ти людина, значить маєш права
ти  людина, значить маєш правати  людина, значить маєш права
ти людина, значить маєш права
 
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
Ти  - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.Ти  - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
 
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини. Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
Ти - людина, значить маєш права. Права і свободи людини.
 
«Я - людина, в мене є права»
 «Я - людина, в мене є права» «Я - людина, в мене є права»
«Я - людина, в мене є права»
 
я-дитина і у мене є права
я-дитина і у мене є правая-дитина і у мене є права
я-дитина і у мене є права
 
Права, свободи та обов'язки людини
Права, свободи та обов'язки людиниПрава, свободи та обов'язки людини
Права, свободи та обов'язки людини
 
Що я знаю про закон.pptx
Що я знаю про закон.pptxЩо я знаю про закон.pptx
Що я знаю про закон.pptx
 

More from Репетитор Історія України

онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квестонлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квестРепетитор Історія України
 

More from Репетитор Історія України (20)

17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 
16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx
16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx
16.04.2024.docx16.04.2024.docx16.04.2024.docx
 
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
 
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
25.03.2024.docx25.03.2024.docx25.03.2024.docx
 
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf20.03.2024.2.pdf
 
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc24.03.2024.1.doc
 
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
04.03.2024.docx04.03.2024.docx04.03.2024.docx
 
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx25.02.2024.pptx
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
Кібербезпека.pptxКібербезпека.pptxКібербезпека.pptx
 
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квестонлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
онлайн квест онлайн квест онлайн квест онлайн квест
 
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docxСценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
Сценарій онлайн квесту Врятовані дива.docx
 
3
33
3
 
2
22
2
 
1
11
1
 
методична_розробка козацтво.pdf
методична_розробка козацтво.pdfметодична_розробка козацтво.pdf
методична_розробка козацтво.pdf
 
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptxПрезентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
 
Укрмова. 9 клас.doc
Укрмова. 9 клас.docУкрмова. 9 клас.doc
Укрмова. 9 клас.doc
 
10.09.2023.docx
10.09.2023.docx10.09.2023.docx
10.09.2023.docx
 

Recently uploaded

ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxBodia2
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейvitaliyinformatik
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenolha1koval
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptТаисия Папенчук
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxvitalina6709
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfolha1koval
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxssuserc6cee7
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxhome
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxkatral1968
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаAdriana Himinets
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfolha1koval
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .zaskalko111
 

Recently uploaded (14)

ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
 
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .
 

22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf

 • 1. Права людини та дитини в умовах збройного конфлікту та міжнародне гуманітарне право Очікувані результати: Після цього завдання ти зможеш:  надавати визначення терміну «права людини», «міжнародне гуманітарне право», «збройний конфлікт» визначати та розрізняти права людини;  давати характеристику джерелам міжнародного гуманітарного права;  визначати принципи міжнародного гуманітарного права;  оцінювати значення прав людини в умовах збройного конфлікту;  як здійснювати захист прав людини та дитини під час збройного конфлікту.  підтримує захист прав людини та дитини  називати принципи МГП щодо ведення воєнних дій; категорії цивільних осіб та цивільних об’єктів, їх відмінності від військових цілей.  висловлювати власне ставлення до принципів міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних дій та їх ролі у захисті цивільних осіб і цивільних об’єктів, зокрема в період міжнародного збройного конфлікту на території України Вік учасників/учасниць: 10 клас (14-16 років) Тривалість уроку: 90 хвилин (2 уроки)
 • 2. Хід уроку І Організаційний момент Повідомлення теми та мети уроку ІІ Актуалізація опорних знань та вмінь учнів Метод «Мікрофон» - пригадайте класифікацію прав людини та еволюцію прав ІІІ Вивчення нового матеріалу 1. Забезпечення та захист прав людини та дитини в умовах збройного конфлікту Учитель. Війна – це слово, яке має безліч асоціацій та значень та яке викликає біль, страждання та невідоме майбутнє. Історія знає чимало війн через економічні, політичні, національні та інші причини. Але через війни в першу чергу страждають діти та люди. Зі зростанням технічного прогресу змінилася і зброя, і тактика ведення війни, а все це в сукупності призводить до величезних людських втрат. Війна знищує життєві та культурні цінності, які досягалися протягом багатьох століть. А ще війна порушує права людини, а найгірше – віднімає їх. Як сказав Джон Кеннеді: «Або людство покінчить з війною, або війна покінчить з людством» Бесіда за запитаннями. 1. Які думки у вас викликає цей вислів? 2. Як саме війна може покінчити з людством? 3. Чи може людство жити без війн? Подумайте, будь ласка, з яким словом у вас характеризується словосполучення «права людини» за допомогою сервісу https://www.menti.com/algwiny7jw7t Учитель. Права людини - це моральні права, які має кожна особа у світі просто лише завдяки тому, що він або вона є людиною.
 • 3. Сьогодні мова піде про захист прав людини та дитини в умовах збройного конфлікту, яке зараз в нашій країні є актуальним та потребує особливої уваги та розгляду. 24 лютого 2022 року назавжди закарбується в пам’яті кожного українця. Наше життя в одну мить змінилося, і найжахливіше, що у нас відбирають найцінніше – право на Життя. Давайте пригадаємо з Вами, які є права людини та їх класифікація за допомогою інтерактивної вправи за посиланням https://wordwall.net/uk/resource/66104635 Давайте з’ясуємо, які права порушуються або можуть бути обмежені під час збройного конфлікту. Збройний конфлікт – це між державами або ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило за підтримки ззовні. В умовах війни не можуть порушуватися такі права: Права, що можуть обмежуватися під час війни чи збройного конфлікту: Право на особисту недоторканість Право на громадянство Право на укладання шлюбу Право на рівність та повагу до гідності особи Право на справедливий суд та захист Право на життя Право на житло Право на вільне пересування (введення комендантської години, заборона або обмеження вільного вибору місцця проживання) Право на майно ( приусове відчудження майна допускається в установленому законом порядку з подальшою компенсацією) Втручання у приватне життя осіб (контроль засобів зв'язку, перевірка документів, речей, житла тощо) Права людей на вільний вибір праці (люди можуть залучатися до суспільно-корисних робіт) Заборона про проведення виборів, референдуми, масових зборів, акцій тощо (обмежені під час збройного конлікту, тобто участь в політичному житті країни)
 • 4. Але найчастіше порушуються під час збройного конфлікту – право на життя. Вбивства й тілесні ушкодження, викрадення людей на захоплених територіях і примусове вивезення, катування та нелюдське поводження, зґвалтування та інші форми насильства – є прямим порушенням як права на життя, так і прав на гідність та недоторканність. Порушуються і права людини на охорону здоров'я – це як неможливість доступу до медицини, так і завдання шкоди здоров'ю внаслідок травмувань тощо. Порушенням прав людини також можна вважати пошкодження або руйнування майна, а також те, що людина внаслідок війни була позбавлена власної домівки чи не могла виїхати із окупованих територій. Під час війни незахищеними є діти, вони можуть бути розлучені із батьками, втратити доступ до освіти, медицини тощо, а це є порушенням прав дитини. Отже, під час збройного конфлікту та війни порушуються всі права: право на життя, право бути з сім’єю і громадою, право на здоров’я, право на розвиток особистості, а також право на турботу і захист. Давайте розглянемо діаграму соціологічного дослідження, яке було проведено в 2016 році, де серед питань було винесено 10 найважливіших прав людини:
 • 5. Дана діаграма показує, що найбільш уразливим, найнезахищенішим під час війни є право на життя. Питання для бесіди: 1. Дивлячись на діаграму визначте, які права порушуються під час війни чи збройного конфлікту? 2. Які права порушуються у людей, які знаходяться під окупацією. Учитель. Давайте розглянемо, які існують міжнародно-правові документи щодо захисту прав людини під час збройного конфлікту. Перш за все, це Женевські конвенції. Женевські конвенції – міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Перша конвенція була підписана у 1864 році, ознаменувавши виникнення міжнародного гуманітарного права. На сьогодні договір складається з п’яти угод та трьох додаткових протоколів. Розглянемо більш детально ці договори: Конвенція про поліпшення долі поранених та хворих у регулярних арміях, яка була підписана 27 липня 1929 року, включає такі принципи:  заборона на жорстоке або негуманне поводження з військовими, які в полоні;  гуманне відношення до військовополонених незалежно від раси, кольору шкіри, політичних поглядів тощо;  забезпечення відповідного лікування до військовополонених;  заборона брати військовополонених, як заручників;  забезпечення належного житла, харчування, одягу та медичного догляду військовополоненим. Женевська конвенція 1929 року була замінена Женевською конвенцією 1949 року, в якій додано додаткові заходи захисту для поранених, хворих, морського персоналу, військовополонених і цивільних осіб у час війни. Ця конвенція також встановила Червоний Хрест як нейтральну організацію, яка має
 • 6. надавати допомогу пораненим, хворим або військовополоненим. Ці конвенції утворюють так зване «право Женеви», направлене на захист жертв війни. Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що постраждали в корабельних аваріях, зі складу збройних сил на морі, підписана 12 серпня 1949 року, яка передбачає та встановлює правила поводження з хворими та пораненими під час морської війни, аналогічні правилам, передбаченим Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих в регулярних арміях. Конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає гуманне ставлення до населення, яке перебуває в окупації та захищає їх права. Конвенція про поводження з військовополоненими, яка встановлює правила, яких повинні дотримуватися воюючі сторони при поводженні з військовополоненими. Також регламентується Гаазькими конвенціями та деклараціями 1899 та 1907 р, де мова йде про закони та звичаї війни, що включені до міжнародного гуманітарного права. Питання для обговорення 1. Які ти знаєш права дитини? 2. Які ти знаєш міжнародно-правові акти, які слугують для захисту прав дитини? 3. В яких кодексах України йдеться про права дитини? Учитель Отже, давайте детально розберемося з правами дитини та якими міжнародно-правовими актами вони регламентуються.
 • 7. В багатьох країнах досі порушуються права дитини. І для забезпечення прав дитини повинно діяти національне законодавство. В Україні з 2001 року прийнято ЗУ «Про охорону дитинства», ст.30 цього Закону наголошує: «Держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз’єднання їх із членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення з полону, повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон. У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа є дитиною, їй надається захист, передбачений цією статтею, до встановлення віку. Усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюються відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.» Також з 2019 року Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration) і стала сотою країною, що підтримала положення цього документа. Декларація містить низку зобов'язань для попередження і реагування на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту. 4 серпня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, що створив умови для забезпечення Конвенція ООН про права дитини (20 листопада 1989 р.) Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах (ратифікований Україною в 2004 році) Женевські конвенції про захист жертв війни (1949 р.) Додаткові протоколи до Женевських конвенцій (1977 р.) Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідаії найгірших форм дитячої праі №182 (1999 р.) Римський статут Міжнародного кримінального суду (2002)
 • 8. права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту на сході України. План складається з 6 основних блоків, які направлені на безперервність навчання, забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту тощо. Крім того, у Сімейному, Цивільному, Кримінальному та Кримінально- процесуальному Кодексах права дитини виділені в окремі статті, де приділяється увага щодо забезпечення та дотримання прав дитини в Україні. Обмін думками (кубик Блума) за допомогою інтерактивної вправи за посиланням: https://wordwall.net/uk/resource/66144734 Робота з ілюстраією – права частина муралу у Подільському районі міста Києва 1. Яким подіям присвячений мурал? 2. Що автор хоче донести до глядача? 3. Яка головна ідея муралу? 2. Міднародне гуманітарне право та його основи Формування поняття
 • 9. Міжнарожне гуманітарне право – сукупність міжнародно-правових норм і принципів, які регулюють захист жертв війни, а також обмежують методи і засоби ведення війни. До основних міжнародних угод, що регулюють права людини відносять: Загальну декларацію прав людини від 10 грудня 1948 року, Пакти про права людини, що стосуються людей в умовах миру, положення Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 рр., Женевські конвенції 1949 та додаткові протоколи до них, прийняті в 1977 та 2005рр. Як зазначено в навчально-методичному посібнику «Вивчаючи міжнародне гуманітарне право», то основною метою МГП є обмеження насильства у період збройного конфлікту та полегшення страждань жертв війни. МГП зобов’язує: а) щадити тих, хто не бере або припинив брати безпосередню участь у воєнних діях; б) обмежувати насильство обсягом, необхідним для досягнення мети конфлікту (послабити військовий потенціал супротивної сторони). В основі цих норм МГП лежать загальнолюдські правила моралі. Водночас норми МГП мають усі якості норм міжнародного права і, відповідно, юридично зобов’язують держави забезпечити насамперед дотримання відповідних норм під час збройного конфлікту. У разі порушення МГП супротивником інша сторона не має права відмовитись від дотримання обов’язкових для неї норм МГП. Головний принцип МГП – це гуманність Питання для обговорення: Що таке «гуманність». Наведіть 2-3 приклади гуманного ставлення. (відповіді учнів) Також до принципів МГП відносять: Принцип розрізнення – передбачає, щоб сторони збройного конфлікту завжди проводили розрізнення між цивільними особами і цивільними об’єктами – з одного боку, і комбатантами та військовими об’єктами – з іншого. Сторона збройного конфлікту може здійснювати напад тільки на комбатантів або на військові об’єкти.
 • 10. Принцип обережності полягає при проведенні воєнних операцій має виявлятися турбота про те, щоб оберігати цивільне населення, цивільних осіб і цивільні об’єкти. Принцип пропорційності означає, що конкретна і безпосередня військова перевага, здобута в результаті воєнної операції, має переважати шкоду, заподіяну в її ході цивільним особам і цивільним об’єктам. Заборона заподіяння надмірних ушкоджень і зайвих страждань – заборонено застосовувати зброю, снаряди і матеріали, а також методи ведення війни, які можуть завдати надмірних ушкоджень або спричинити зайві страждання. Більш детально за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZgGzmHw__CY МГП поділяє усіх осіб на дві основні групи: цивільні особи та комбатанти. До комбатантів належить особовий склад збройних сил. Комбатанти – це законні учасники війни. Цивільні особи – це всі особи, які не належать до комбатантів. Цивільні особи не мають права брати участь у збройному конфлікті. Як окрему підкатегорію виділяють некомбатантів – осіб, що входять до складу збройних сил, але не мають права застосовувати насильство. Це військовий медичний персонал, військові капелани, військові юристи. Переглянемо відео за посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=1444133765634575 Питання для обговорення: 1. Які почуття у вас викликало відео? 2. Назвіть що забороняє МГП? Зараз росія порушила майже всі норми МГП та повинна понести відповідальність. Притягнення до воєнних злочинів – це обов’язок держави. Тому Міжнародне гуманітарне право лишається одним із найефективніших цивілізованих способів протидії російській агресії та майбутнього притягнення винних осіб до відповідальності. ІV Підсумки уроку.
 • 11. Дайте відповіді на питання за допомогою інтерактивної вправи (Так/Ні) за посиланням: https://learningapps.org/watch?v=p1ouixmb324 Рефлексія за посиланням: https://www.menti.com/ald4zr7j8ygu V Домашнє завдання: повторити основні поняття теми, та пройти вебквест за посиланням: https://vseosvita.ua/webquest/start/s/23342/978618- d78cfb53
 • 12. Список використаних ресурсів: 1. https://vse.ee/cedg 2. https://wordwall.net/uk 3. https://visitukraine.today/uk/blog/700/yaki-prava-mozut-porusuvatis-pid-cas- viini-i-yak-ix-zaxistiti 4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text 5. https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/deklaraciya- pro-bezpeku-shkil 6. https://www.prostir.ua/?news=hromadska-dumka-pro-prava-lyudyny-v- ukrajini 7. https://vse.ee/ceob 8. https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/MGP_4_3.pdf 9. https://www.facebook.com/watch/?v=1444133765634575 10. https://www.youtube.com/watch?v=ZgGzmHw__CY 11. https://learningapps.org/ 12.https://vseosvita.ua/ 13.https://vse.ee/ceog 14.https://www.menti.com