SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
ТЕМА: Призма. Пряма і правильна призми. 11 клас
Мета: сформувати поняття призми та її елементів (основ, бічних граней,
бічних ребер, висоти, діагоналі), прямої та похилої призми, правильної
призми; домогтися засвоєння властивостей призми та прямої призми.
Сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання
цих понять. Розвивати логічне мислення та виховувати самостійність і
акуратність при побудовах.
Тип уроку: засвоєння новихзнань, формування вмінь.
Обладнання та наочність: підручники, конспект «Призма. Пряма і
правильна призми», моделі прямої,похилої та правильної призм.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап
Одержання інформації від чергових про відсутніх на уроці. Перевірка
готовностіучнів до уроку. Налаштування на працю.
ІІ. Перевірка домашньогозавдання
1. Фронтальна перевірка домашнього завдання з коментуванням
розв’язань домашніхзавдань
2. Індивідуальні завдання на картках для учнів, які мають достатній
та високий рівні навчальнихдосягнень
Картка 1. Знайдіть площу розгортки многогранника, у якого одна
грань – квадрат зы стороною а, а решта четверо граней – правильні
трикутники. (Відповідь. S=а²+ а² ).
Картка 2. Дві суміжні грані АВСD і ADEF п’ятигранника АВСDEF–
квадрати зі стороною а. Знайдіть площу повної поверхні
п’ятигранника, якщо двогранний кут при ребрі АD дорівнює 30˚.
(Відповідь. Sповн.= 2а²+а² ).
3. Математичний диктант
Продовжтеречення:
1. Многогранником називають…
2. Діагоналлю многогранниканазивають…
3. Многогранникназивають опуклим, якщо…
4. Розгорткоюмногогранника називають…
5. Площею повної поверхні многогранниканазивають…
6. Кожнийпереріз опуклого многогранникає…
ІІІ. Формулюваннямети і завдань уроку
Вчитель пропонує учням логічну вправу: «Виключити зайве слово із
запропонованої низки слів: призма, паралелепіпед, піраміда, куб, куля».
Користуючись знаннями, набутими раніше, та власним досвідом, учні
роблять висновок, що зайвим є слово «куля», оскільки решта слів означають
назви многогранників. Після цього вчитель повідомляє, що протягом
найближчих уроків учні опанують означення та властивості окремих видів
многогранників, і звертає увагу на те, що на практиці (у побуті, архітектурі,
техніці) найчастіше зустрічається призма. Отже, мета уроку – вивчення
означення призми, її видів і властивостей. ІV. Актуалізаціяопорних знань
1.Фронтальнеопитування
1) Сформулюйте означення, властивостій ознакипаралелограма.
2) Сформулюйте означення правильного многокутника. Чи правильно, що
правильний многокутникє вписаним у коло і описаним навколо кола?
3) Які площини називаються паралельними? Наведіть приклади паралельних
площин із навколишнього середовища.
4) Що називають відстанню між паралельними площинами?
5) Які площини називаються перпендикулярними? Наведіть приклади
перпендикулярних площин із навколишнього середовища.
2. Виконанняуснихвправ
1) Знайдіть периметр паралелограма АВСD, якщо АВ=4см, ВС=5см.
2) Один з кутів паралелограма дорівнює 50˚. Знайдіть решту кутів цього
паралелограма.
3) Знайдіть радіус кола:
а) вписаного в квадрат зі стороною 4см;
б) описаного навколо правильного трикутника зі стороною2 см.
V. Вивченнянового матеріалу
План вивчення теми
1. Означення призми та її елементів (основ, бічних граней, бічних
ребер, висоти, діагоналі).
2. Види призм.
3. Властивості призми.
4. Означення висотипризми.
5. Означення діагоналі призми.
6. Означення прямої та похилої призм.
7. Властивості прямої призми.
8. Означення правильної призми.
Вчитель пропонуєучням скористатиськонспектом №3 поданим нижче.
VІ. Засвоєнняновихзнань і вмінь
1. Робота з підручником
№12(1), №6 (ст. 125)
1. Виконання усних вправ
2. Чи правильно, що у кожній призмі число ребер завжди кратне трьом?
3. Чи існує призма, в якій немає жодної діагоналі?
4. Призма має 14 граней. Який многокутник лежить в її основі?
5. Якою фігурою є переріз правильної чотирикутної призми площиною,
що проходить через серединибічних ребер призми?
6. Виконання письмовихвправ
1. Сторона основи правильної призми дорівнює 3 см, а діагональ
бічної грані – 5 см. Знайдіть висотупризми. (Відповідь. 4 см).
2. Відомо, що всі три бічні грані призми – квадрати зі стороною
2 см. Обчисліть площу однієї з основ призми. (Відповідь. ).
Конспект 3
Призма. Пряма і правильна призми
1. Призмоюназивають многогранник, якийскладається з двох плоских
многокутників, що лежать в різних площинах і суміщаються
паралельним перенесенням, і всіх відрізків, які сполучають відповідні
точки цих многокутників.
Многокутники називають основамипризми, інші грані – бічними
гранямипризми, відрізки, що сполучають відповідні вершини основ –
бічними ребрамипризми.
Призму з п-кутником в основіназивають п-кутною.
Висотоюпризминазивають перпендикуляр, проведенийіз будь-якої
точки однієї основи до площини другої основи.
Діагоналлю призминазивають відрізок, який сполучає дві вершини,
що не належать одній грані.
Діагональним перерізом призми називають переріз площиною, що
проходить через два бічних ребра, що не належать одній грані.
2. Види призм
призма
пряма похила
правильна неправильна
Прямоюпризмоюназивають призму, бічні ребраякої перпендикулярні
до площин основ.
Призму, яка не є прямою, називають похилою.
Правильною призмоюназивають пряму призму, основи якої –
правильні многокутники.
1. Властивості призми
Властивості призми
похилої прямої правильної
1. Основи призмипаралельні й рівні
1. Бічні грані є
паралелограмами
2.Бічні грані є
прямокутниками
2.Бічні грані є рівними
прямокутниками
1. Бічні ребра паралельні і рівні
1. Бічні ребра є висотами
VII. Підбиття підсумківуроку. Рефлексія. Враження учнів про урок.
Додаткове завдання
Заповніть порожнімісця в таблиці:
Призми
Кількість елементів
вершин ребер
бічних
граней
діагоналей
кутів
плоских двогранних тригранних
трикутна
Чотирикутна
п’ятикутна
Шестикутна
п-кутна
VIII. Домашнєзавдання
1. Завдання за підручником: прочитати§14, виконати №4, №12(3).

More Related Content

What's hot

Піраміда. Правильна піраміда. Переріз піраміди
Піраміда. Правильна піраміда. Переріз пірамідиПіраміда. Правильна піраміда. Переріз піраміди
Піраміда. Правильна піраміда. Переріз піраміди
Formula.co.ua
 
Презентація:Розв"язування квадратних рівнянь та задач за допомогою квадратних...
Презентація:Розв"язування квадратних рівнянь та задач за допомогою квадратних...Презентація:Розв"язування квадратних рівнянь та задач за допомогою квадратних...
Презентація:Розв"язування квадратних рівнянь та задач за допомогою квадратних...
sveta7940
 
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 клас
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 класКоло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 клас
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 клас
Nataliya Shulgan
 
Геометричне місце точок
Геометричне місце точокГеометричне місце точок
Геометричне місце точок
NataliaGrychko
 
Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність
sveta7940
 
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачіквадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
ssuserd3e938
 
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
sveta7940
 

What's hot (20)

Піраміда. Правильна піраміда. Переріз піраміди
Піраміда. Правильна піраміда. Переріз пірамідиПіраміда. Правильна піраміда. Переріз піраміди
Піраміда. Правильна піраміда. Переріз піраміди
 
Циліндр.конус.куля
Циліндр.конус.куляЦиліндр.конус.куля
Циліндр.конус.куля
 
Презентація:Розв"язування квадратних рівнянь та задач за допомогою квадратних...
Презентація:Розв"язування квадратних рівнянь та задач за допомогою квадратних...Презентація:Розв"язування квадратних рівнянь та задач за допомогою квадратних...
Презентація:Розв"язування квадратних рівнянь та задач за допомогою квадратних...
 
Комбінації геометричних тіл
Комбінації геометричних тілКомбінації геометричних тіл
Комбінації геометричних тіл
 
квадратні корені
квадратні кореніквадратні корені
квадратні корені
 
формули зведення
формули зведенняформули зведення
формули зведення
 
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 клас
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 класКоло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 клас
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 клас
 
розвязування трикутників 9 клас
розвязування трикутників 9 класрозвязування трикутників 9 клас
розвязування трикутників 9 клас
 
8 клас контрольна робота 1г (математика)
8 клас контрольна робота 1г (математика)8 клас контрольна робота 1г (математика)
8 клас контрольна робота 1г (математика)
 
презентація до уроків №1 і №2
презентація до уроків №1 і №2презентація до уроків №1 і №2
презентація до уроків №1 і №2
 
Геометричне місце точок
Геометричне місце точокГеометричне місце точок
Геометричне місце точок
 
формули зведення
формули зведенняформули зведення
формули зведення
 
Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність
 
піраміда 1
піраміда 1піраміда 1
піраміда 1
 
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачіквадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
 
Трикутники в житті людини
Трикутники в житті людиниТрикутники в житті людини
Трикутники в житті людини
 
Геометрія. 9 клас. Тематична контрольна робота № 3 Тема “Розв’язування трикут...
Геометрія. 9 клас. Тематична контрольна робота № 3 Тема “Розв’язування трикут...Геометрія. 9 клас. Тематична контрольна робота № 3 Тема “Розв’язування трикут...
Геометрія. 9 клас. Тематична контрольна робота № 3 Тема “Розв’язування трикут...
 
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
 
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класудіагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу
 
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класі
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класідіагностична контрольна робота з алгебри у 8 класі
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класі
 

Similar to 11 клас. Геометрія. Тема уроку: "Призма. Пряма і правильна призми"

Площа паралелограма
 Площа паралелограма Площа паралелограма
Площа паралелограма
sveta7940
 
7949 конспект уроку 7кл властивості кутів, утворених при перетині паралельних...
7949 конспект уроку 7кл властивості кутів, утворених при перетині паралельних...7949 конспект уроку 7кл властивості кутів, утворених при перетині паралельних...
7949 конспект уроку 7кл властивості кутів, утворених при перетині паралельних...
jasperwtf
 
Поняття площі многокутника. Основні властивості площі. Площа прямокутника. ...
Поняття площі многокутника. Основні властивості площі. Площа прямокутника. ...Поняття площі многокутника. Основні властивості площі. Площа прямокутника. ...
Поняття площі многокутника. Основні властивості площі. Площа прямокутника. ...
sveta7940
 
Перпендикуляр і похила. Їх властивості
Перпендикуляр і похила. Їх властивостіПерпендикуляр і похила. Їх властивості
Перпендикуляр і похила. Їх властивості
sveta7940
 
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)
Formula.co.ua
 
Урок №4 Площина,пряма,промінь
Урок №4 Площина,пряма,проміньУрок №4 Площина,пряма,промінь
Урок №4 Площина,пряма,промінь
sveta7940
 
Урок:Перпендикуляр і похила
Урок:Перпендикуляр і похилаУрок:Перпендикуляр і похила
Урок:Перпендикуляр і похила
sveta7940
 
Урок:Перпендикуляр і похила
Урок:Перпендикуляр і похилаУрок:Перпендикуляр і похила
Урок:Перпендикуляр і похила
sveta7940
 
Перпендикуляр і похила
Перпендикуляр і похилаПерпендикуляр і похила
Перпендикуляр і похила
sveta7940
 
7470 мандрівка по країні чотирикутники
7470 мандрівка по країні чотирикутники7470 мандрівка по країні чотирикутники
7470 мандрівка по країні чотирикутники
jasperwtf
 
календарне планування 9 клас. геометрія
календарне планування 9 клас. геометріякалендарне планування 9 клас. геометрія
календарне планування 9 клас. геометрія
Тетяна Шверненко
 
Коло і трикутник
 Коло і трикутник Коло і трикутник
Коло і трикутник
sveta7940
 
14045 урок математики в 5 класі microsoft word
14045 урок математики в 5 класі microsoft word14045 урок математики в 5 класі microsoft word
14045 урок математики в 5 класі microsoft word
urvlan
 

Similar to 11 клас. Геометрія. Тема уроку: "Призма. Пряма і правильна призми" (20)

Площа паралелограма
 Площа паралелограма Площа паралелограма
Площа паралелограма
 
7949 конспект уроку 7кл властивості кутів, утворених при перетині паралельних...
7949 конспект уроку 7кл властивості кутів, утворених при перетині паралельних...7949 конспект уроку 7кл властивості кутів, утворених при перетині паралельних...
7949 конспект уроку 7кл властивості кутів, утворених при перетині паралельних...
 
Многогранники
МногогранникиМногогранники
Многогранники
 
Поняття площі многокутника. Основні властивості площі. Площа прямокутника. ...
Поняття площі многокутника. Основні властивості площі. Площа прямокутника. ...Поняття площі многокутника. Основні властивості площі. Площа прямокутника. ...
Поняття площі многокутника. Основні властивості площі. Площа прямокутника. ...
 
Перпендикуляр і похила. Їх властивості
Перпендикуляр і похила. Їх властивостіПерпендикуляр і похила. Їх властивості
Перпендикуляр і похила. Їх властивості
 
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)
 
Урок №4 Площина,пряма,промінь
Урок №4 Площина,пряма,проміньУрок №4 Площина,пряма,промінь
Урок №4 Площина,пряма,промінь
 
Урок:Перпендикуляр і похила
Урок:Перпендикуляр і похилаУрок:Перпендикуляр і похила
Урок:Перпендикуляр і похила
 
Урок:Перпендикуляр і похила
Урок:Перпендикуляр і похилаУрок:Перпендикуляр і похила
Урок:Перпендикуляр і похила
 
11_geom_n_2019.pdf
11_geom_n_2019.pdf11_geom_n_2019.pdf
11_geom_n_2019.pdf
 
Перпендикуляр і похила
Перпендикуляр і похилаПерпендикуляр і похила
Перпендикуляр і похила
 
Geometrija 11-klas-nelin-2019
Geometrija 11-klas-nelin-2019Geometrija 11-klas-nelin-2019
Geometrija 11-klas-nelin-2019
 
95,23.docx
95,23.docx95,23.docx
95,23.docx
 
7470 мандрівка по країні чотирикутники
7470 мандрівка по країні чотирикутники7470 мандрівка по країні чотирикутники
7470 мандрівка по країні чотирикутники
 
календарне планування 9 клас. геометрія
календарне планування 9 клас. геометріякалендарне планування 9 клас. геометрія
календарне планування 9 клас. геометрія
 
Методичний посібник «Правильні многокутники»
Методичний посібник «Правильні многокутники»Методичний посібник «Правильні многокутники»
Методичний посібник «Правильні многокутники»
 
цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площинцикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
цикл уроків з теми перпендикулярність прямих і площин
 
Коло і трикутник
 Коло і трикутник Коло і трикутник
Коло і трикутник
 
14045 урок математики в 5 класі microsoft word
14045 урок математики в 5 класі microsoft word14045 урок математики в 5 класі microsoft word
14045 урок математики в 5 класі microsoft word
 
26.11.docx
26.11.docx26.11.docx
26.11.docx
 

More from 270479

More from 270479 (20)

Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"
Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"
Статут комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 96"
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
 
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2..."Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...
"Нова Українська школа. Новий стандарт початкової освіти" Виступ на педраді 2...
 
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.	Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.
Портфоліо вчителя англійської мови Штефанко М.Г.
 
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"
Літературна вікторина "Ніч перед різдвом"
 
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас
"Подорож до країни Мультляндії" Пізнавально-розважальна гра. 4-Г клас
 
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук..."Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...
"Християнська релігія і церква в житті давньоруського суспільства" Історія Ук...
 
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
Портфоліо вчителя початкових класів Коваль Н.В.
 
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...
Відкритий урок з математики у 2 класі, на тему: «Квадрат. Периметр квадрата. ...
 
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...
STEAM урок. "Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу...
 
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. ПрезентацияОзнайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация
Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Презентация
 
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация
Декоративно-ужиткове мистецтво. Стиль "Печворк "Презентация
 
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі
"Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" Урок-гра у 8 класі
 
"Food" Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі
"Food" Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі"Food" Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі
"Food" Презентация до уроку "Їжа" у 5 класі
 
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...
Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку історії "Де і як жили перві...
 
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"..."Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...
"Мистецтво в нашому житті. Монументальний живопис Візантії та Київської Русі"...
 
Театр моди "Екстрім"
Театр моди "Екстрім"Театр моди "Екстрім"
Театр моди "Екстрім"
 
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...
Пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Мрійник» на баз...
 
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"
Дитячий табір відпочинку «МРІЙНИК-2017"
 

11 клас. Геометрія. Тема уроку: "Призма. Пряма і правильна призми"

 • 1. ТЕМА: Призма. Пряма і правильна призми. 11 клас Мета: сформувати поняття призми та її елементів (основ, бічних граней, бічних ребер, висоти, діагоналі), прямої та похилої призми, правильної призми; домогтися засвоєння властивостей призми та прямої призми. Сформувати вміння розв’язувати задачі, що передбачають використання цих понять. Розвивати логічне мислення та виховувати самостійність і акуратність при побудовах. Тип уроку: засвоєння новихзнань, формування вмінь. Обладнання та наочність: підручники, конспект «Призма. Пряма і правильна призми», моделі прямої,похилої та правильної призм. ХІД УРОКУ І. Організаційний етап Одержання інформації від чергових про відсутніх на уроці. Перевірка готовностіучнів до уроку. Налаштування на працю. ІІ. Перевірка домашньогозавдання
 • 2. 1. Фронтальна перевірка домашнього завдання з коментуванням розв’язань домашніхзавдань 2. Індивідуальні завдання на картках для учнів, які мають достатній та високий рівні навчальнихдосягнень Картка 1. Знайдіть площу розгортки многогранника, у якого одна грань – квадрат зы стороною а, а решта четверо граней – правильні трикутники. (Відповідь. S=а²+ а² ). Картка 2. Дві суміжні грані АВСD і ADEF п’ятигранника АВСDEF– квадрати зі стороною а. Знайдіть площу повної поверхні п’ятигранника, якщо двогранний кут при ребрі АD дорівнює 30˚. (Відповідь. Sповн.= 2а²+а² ). 3. Математичний диктант Продовжтеречення: 1. Многогранником називають… 2. Діагоналлю многогранниканазивають… 3. Многогранникназивають опуклим, якщо… 4. Розгорткоюмногогранника називають… 5. Площею повної поверхні многогранниканазивають… 6. Кожнийпереріз опуклого многогранникає… ІІІ. Формулюваннямети і завдань уроку Вчитель пропонує учням логічну вправу: «Виключити зайве слово із запропонованої низки слів: призма, паралелепіпед, піраміда, куб, куля». Користуючись знаннями, набутими раніше, та власним досвідом, учні роблять висновок, що зайвим є слово «куля», оскільки решта слів означають назви многогранників. Після цього вчитель повідомляє, що протягом найближчих уроків учні опанують означення та властивості окремих видів многогранників, і звертає увагу на те, що на практиці (у побуті, архітектурі, техніці) найчастіше зустрічається призма. Отже, мета уроку – вивчення означення призми, її видів і властивостей. ІV. Актуалізаціяопорних знань 1.Фронтальнеопитування 1) Сформулюйте означення, властивостій ознакипаралелограма. 2) Сформулюйте означення правильного многокутника. Чи правильно, що правильний многокутникє вписаним у коло і описаним навколо кола?
 • 3. 3) Які площини називаються паралельними? Наведіть приклади паралельних площин із навколишнього середовища. 4) Що називають відстанню між паралельними площинами? 5) Які площини називаються перпендикулярними? Наведіть приклади перпендикулярних площин із навколишнього середовища. 2. Виконанняуснихвправ 1) Знайдіть периметр паралелограма АВСD, якщо АВ=4см, ВС=5см. 2) Один з кутів паралелограма дорівнює 50˚. Знайдіть решту кутів цього паралелограма. 3) Знайдіть радіус кола: а) вписаного в квадрат зі стороною 4см; б) описаного навколо правильного трикутника зі стороною2 см. V. Вивченнянового матеріалу План вивчення теми 1. Означення призми та її елементів (основ, бічних граней, бічних ребер, висоти, діагоналі). 2. Види призм. 3. Властивості призми. 4. Означення висотипризми. 5. Означення діагоналі призми. 6. Означення прямої та похилої призм. 7. Властивості прямої призми. 8. Означення правильної призми. Вчитель пропонуєучням скористатиськонспектом №3 поданим нижче. VІ. Засвоєнняновихзнань і вмінь 1. Робота з підручником №12(1), №6 (ст. 125) 1. Виконання усних вправ 2. Чи правильно, що у кожній призмі число ребер завжди кратне трьом?
 • 4. 3. Чи існує призма, в якій немає жодної діагоналі? 4. Призма має 14 граней. Який многокутник лежить в її основі? 5. Якою фігурою є переріз правильної чотирикутної призми площиною, що проходить через серединибічних ребер призми? 6. Виконання письмовихвправ 1. Сторона основи правильної призми дорівнює 3 см, а діагональ бічної грані – 5 см. Знайдіть висотупризми. (Відповідь. 4 см). 2. Відомо, що всі три бічні грані призми – квадрати зі стороною 2 см. Обчисліть площу однієї з основ призми. (Відповідь. ). Конспект 3 Призма. Пряма і правильна призми 1. Призмоюназивають многогранник, якийскладається з двох плоских многокутників, що лежать в різних площинах і суміщаються паралельним перенесенням, і всіх відрізків, які сполучають відповідні точки цих многокутників. Многокутники називають основамипризми, інші грані – бічними гранямипризми, відрізки, що сполучають відповідні вершини основ – бічними ребрамипризми. Призму з п-кутником в основіназивають п-кутною. Висотоюпризминазивають перпендикуляр, проведенийіз будь-якої точки однієї основи до площини другої основи. Діагоналлю призминазивають відрізок, який сполучає дві вершини, що не належать одній грані. Діагональним перерізом призми називають переріз площиною, що проходить через два бічних ребра, що не належать одній грані. 2. Види призм призма пряма похила правильна неправильна Прямоюпризмоюназивають призму, бічні ребраякої перпендикулярні до площин основ.
 • 5. Призму, яка не є прямою, називають похилою. Правильною призмоюназивають пряму призму, основи якої – правильні многокутники. 1. Властивості призми Властивості призми похилої прямої правильної 1. Основи призмипаралельні й рівні 1. Бічні грані є паралелограмами 2.Бічні грані є прямокутниками 2.Бічні грані є рівними прямокутниками 1. Бічні ребра паралельні і рівні 1. Бічні ребра є висотами VII. Підбиття підсумківуроку. Рефлексія. Враження учнів про урок. Додаткове завдання Заповніть порожнімісця в таблиці: Призми Кількість елементів вершин ребер бічних граней діагоналей кутів плоских двогранних тригранних трикутна Чотирикутна п’ятикутна Шестикутна п-кутна VIII. Домашнєзавдання 1. Завдання за підручником: прочитати§14, виконати №4, №12(3).