Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Learning by doing swot

1,057 views

Published on

Tehnyt: Kaija Mattila

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Learning by doing swot

  1. 1. Learning by doing: SWOT VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHAT Opiskelu vastaa odotuksia, Yksilöllinen opinpolku, mahdollisuus pääsee tekemään käytännössä suuntautua kiinnostusten ja Yksipuolinen ammattitaito – oikeita asioita, ammatillisenOPISKELIJA taipumusten mukaan edellyttää seurantaa hops- kasvun prosessi, ammatillinen syventää osaamistaan. ohjausta identiteetti Työllistyminen. Uudistua, muutos on mahdollisuus. Motivoituneet ja kiinnostuneet Ei voi toimia kuin Opiskelijat ottavat enemmän vastuuta Työjärjestys opiskelijat. Yhteisopettajuus ennen, astuttavaOPETTAJA oppimisestaan, ryhmässä myös yhteinen suunnittelu ammatilliset/atto mukavuusalueen toisistaan – yhteistoiminnallista puuttuu ulkopuolelle oppimista.OPPIMISEN Yksilölliset hopsit ja hojksit Yksilölliset opiskelujärjestelyt TiedonkulkuTUKIPALVELUT ja opinpolut tuki erilaisille oppijoille Koulutuksen vetovoimaisuus, Tuloksellisuus Osaavampia ammattilaisia työelämänKOULUTUKSEN Mahdollinen ja vaikuttavuus tarpeisiinJÄRJESTÄJÄ muutosvastarinta paranevat (mittaristot) Osaavammat Työelämän ja oppilaitosyhteistyönTYÖNANTAJA työssäoppijat tiivistyminen, mahdollisuus vaikuttaa Osaajat eivät jää töihin ja tulevat ammattilaiset koulutuksen sisältöihinTYÖPAIKKAOHJAA mentori oppipoika – kisälli- mestari Motivoituneet työssäoppijatJA malli Vahvempaa ammatillista osaamista – Tuloksellista ammatillistaYHTEISKUNTA edellytyksiä yritystoimintaan, koulutusta kehittämiseen, innovaatioihin KehittyvätVERKOSTOT työllistymis- mahdollisuudet MahdollisuusSOSIAALINEN hyödyntääMEDIA opiskelussa

×