Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategiatyön starttitilaisuus 31.8.2012

629 views

Published on

Varsinais-Suomen maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön starttitilaisuuden diat.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategiatyön starttitilaisuus 31.8.2012

 1. 1. VARSINAIS-SUOMENMAAKUNNALLINENYRITTÄJYYSKASVATUKSENSTRATEGIA JATOIMINTAOHJELMA2013–2016
 2. 2. VARSINAIS-SUOMENMAAKUNNALLINENYRITTÄJYYSKASVATUKSENSTRATEGIA JATOIMINTAOHJELMA- HANKE
 3. 3. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Taustaa Toteutusaika 1.6.2012–30.6.2013 Hankkeen hallinnointivastuu on Varsinais-Suomen Yrittäjillä. Hanketta koordinoidaan Varsinais-Suomen Yrittäjien hallinnoiman YES Varsinais-Suomen kautta. Suunnittelutyössä mukana Varsinais-Suomen Yrittäjien lisäksi EK Turku ja TAT
 4. 4. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Verkostokumppanit • Varsinais-Suomen liitto • Varsinais-Suomen ELY-keskus • Kuntien opetus-/ sivistystoimet • Perusasteen koulut ja 2. asteen koulut; lukiot ja ammatilliset oppilaitokset • Korkeakoulut: Turun yliopiston OKL, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu • Työ- ja elinkeinoelämän toimijat: • Varsinais-Suomen Yrittäjät • Elinkeinoelämän keskusliitto EK • Turun kauppakamari • MTK Varsinais-Suomi • Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry • Talonrakennusteollisuuden Turun aluetoimisto • INFRA Länsi-Suomi ry • STTK:n Turun aluejärjestö • Akava Varsinais-Suomen aluetoimikunta • Taloudellinen tiedostustoimisto TAT • Seudulliset kehittämiskeskukset ja seututoimijat; Yrityssalo Oy, Yrityskolmio, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Vakka-Suomi, Turunmaa / Parainen ja Kemiönsaari • Muut toimijat, jotka täsmentyvät hankkeen alkaessa; mm. maakunnan yritysten edustajat, maakunnan lapset ja nuoret
 5. 5. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Valtakunnallinen YES verkosto Pohjois-Pohjanmaa (Oulu/Oulun eteläinen) Keski-Pohjanmaa (Kokkola) Pohjanmaa (Vaasa) Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki) Satakunta (Pori) Varsinais-Suomi (Turku) Kanta-Häme (Hämeenlinna) Pirkanmaa (Tampere) Keski-Suomi (Jyväskylä) Pohjois-Savo (Kuopio/Iisalmi) Etelä-Savo (Mikkeli) Kouvola Kotka-Hamina (Kotka) Päijät-Häme (Lahti) Uusimaa (Järvenpää) Metropoli (Helsinki) Pohjois-Karjala (Joensuu)
 6. 6. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Seututiimit Vakka-Suomi Turun seutu VAUHTI –tiimi KIPINÄ –tiimi Turun 2. asteen tiimi TAHTO –tiimi Turun perusasteen tiimi Loimaan seutukunta LIEKKI –tiimi Turun seudun läntisten kuntien tiimi LOISTO –tiimi Turun seudun itäisten kuntien tiimi Salon seutu Turunmaa SYKÄYS –tiimi Länsi-Turunmaan tiimi Perus SYKÄYS –tiimi Kemiönsaaren tiimi Tiimeissä opettajia, rehtoreita, opoja, sivistystoimenjohtajia, elinkeinotoimen edustajia sekä yrittäjien edustajia.
 7. 7. YRITTÄJYYSKASVATUKSENSTRATEGIA JATOIMINTAOHJELMAKÄYTÄNNÖSSÄ
 8. 8. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Yrittäjyyskasvatuksen käsite • Omaehtoinen yrittäjyys Yksilön omatoimisuus ja aktiivinen vastuunottaminen • Sisäinen yrittäjyys Ryhmän kollektiivinen tapa ajatella ja toimia • Ulkoinen yrittäjyys Yrityksen omistaminen ja johtaminen Paula Kyrö
 9. 9. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet Meidän tulee toimia Voisiko minusta tulla Mitä yrittäjät tekevät? Minun pitää ottaa vastuuta yhdessä yritteliäästi yrittäjä? Mitä yrittäjyys on? omasta elämästäni: miten tavoitteiden Miten tulla yrittäjäksi? Miksi yrittäjiä tarvitaan? sen teen? saavuttamiseksi? Miten huolehtia bisneksestä? Oppia ymmärtämään Oppia yritteliästä Oppia työskentelemään Oppia yrittäjyyttä ajattelu- ja toimintatapaa yritteliäästi toisten kanssa yrittäjäksi yhteiskunnassa ja (omaehtoinen yrittäjyys) (sisäinen yrittäjyys) (ulkoinen yrittäjyys) ammattina © Mukaillen Paasio, K & Nurmi, P 2006
 10. 10. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Yrittäjyyskasvatuksen käytäntö 1. Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2. Yrittävä työkulttuuri 3. Yrittäjyyskasvatus aineopetuksessa 4. Yrittäjyyskasvatuksen ja –opintojen opetussisällöt 5. Yrittäjyyteen kannustavat oppimis- ja ohjausmenetelmät 6. Yrittäjyyden oppimisympäristöt 7. Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyö
 11. 11. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Varhaiskasvatus 0-2 lk. 3-6 lk. 7-9 lk. 2. aste Omaehtoinen yrittäjyys Positiivinen Yritteliäs Vastuu Osaaminen asenne Halu ja kyky asenne itsestä ja luoda unelma- elämään kehittyä oppimiseen osaamisesta tulevaisuus Sisäinen yrittäjyys Yhdessä teke- Kyky Ymmärrys osaa- Kyky Kyky muodostaa misen ja leikki- huomioida muut misesta ja vas- kehittää itseä ja johtaa tiimiä misen riemu tuusta ryhmässä ja ryhmää Ulkoinen yrittäjyys Aidot käytännön Tavoitteellinen Projektit Oppijalähtöiset Ryhmätyöt yrittäjyys- leikki projektit kokeilut
 12. 12. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Prosessin tavoitteet 1. Synnyttää yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma vuosille 2013-2016 aiempi strategia- ja toimintaohjelmatyö sekä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen ja verkostot huomioiden 2. Sitouttaa maakunnalliset toimijat osallistumaan kehittämistyöhön sekä kehittämistyön kautta syntyvien tuloksien jalkauttamiseen omassa organisaatioonsa 3. Edistää syntyvän strategian ja toimintaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden siirtymistä käytännön arkea määrittäviksi ja arjen toiminnassa tapahtuviksi toimenpiteksi 4. Synnyttää viestinnän avulla laajempaa ymmärrystä yrittäjyyskasvatusken kehittämistyön tarpeellisuudesta, sen eri vaiheista, syntyneistä tuloksista ja toimenpiteistä koko kasvatuksen ja opetuksen kenttään 5. Luoda myönteisyyttä ja positiivista uskoa Varsinais-Suomen maakunnan tulevaisuuteen, ruokkia toimijoiden keskinäistä innostunutta kehittämishenkeä ja vahvistaa olemassaolevien yrittäjyyskasvatuksen kehittäjätiimien ja - henkilöiden välistä yhteistyötä.
 13. 13. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Prosessin toteutuminen käytännössä • Stragegian rakentamisen prosessi: kehittämistiimi ja opettajatiimit • Strategian jalkauttamisen prosessi: tapahtuma ja valmennukset • Viestintä: uutiskirje • Villinikkarit Oy:n asiantuntijapalvelut
 14. 14. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Kehittämistiimi • Kehittämistiimiinä toimii nimetty noin 20 hengen laajennettu YES-tiimi. • Kehittämistiimi ei ole ohjausryhmä, joka seuraa kehittämistyötä. • Tiimi on aktiivinen, strategiaa luova yrittäjyyden asiantuntijaryhmä, jonka työskentelyä johtaa Villinikkarit Oy:n asiantuntija. • Tiimin tärkein tehtävä on tarkastella yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä maakunnallisena ilmiönä. • Tärkeimmät työstettävät tapaamisten teemat: yrittäjyyskasvatuksen visio, yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet, yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisen verkoston ja syntyvän strategian johtaminen, resurssointi ja viestintä • Kehittämistiimi tapaa prosessin aikana neljä kertaa.
 15. 15. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Opettajatiimit • Kouluastekohtaiset opettatiimit ovat kooltaan n. 20 henkilöä edustaen kattavasti maakunnan kuntia ja kouluja. • Tiimejä syntyy neljä; alakoulut, yläkoulut, toinen aste ja korkea-aste • Opettajatiimin tehtävänä on arvioida yrittäjyyskasvatuksen nykytilannetta, synnyttää kouluastekohtaiset yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet • Tiimi osallistuu myös maakunnallisen vision työstämiseen. • Lisäksi opettajat toimivat tiedon kerääjinä omasta orgnisaatiostaan ja testaavat strategian ja toimintaohjelman luonnoksia kollegoillaan • Opettajatiimit tapaavat prosessin aikana kolme kertaa.
 16. 16. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Jalkautusprosessi • Strategian jalkautustilaisuus kevät 2013 • Strategien valmennustilaisuudet kevät 2013 – Ryhmä 1: sivistystoimenjohtajat ja rehtorit – Ryhmä 2: oppilaitosten sisäiset kehittäjät
 17. 17. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Viestintä • Viisi prosessiin räätälöityä uutiskirjetta • Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n ja YES keskuksen viestintäkanavat • Sidosryhmien omat viestintäkanavat
 18. 18. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Villinikkarit Oy:n asiantuntijatyö • Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaosaamisen tuominen strategiatyöhön • Tiimien toiminnan suunnittelu, fasilitointi ja dokumentointi • Jalkautusprosessin tilaisuuksien suunnittelu, fasilitointi ja dokumentointi • Uutiskirjeiden sisällön ideointi ja toteutus • Strategian kirjoittaminen lopulliseen muotoonsa • Aikataulusta huolehtiminen ja prosessin johtaminen yhdessä Johanna Vainion kanssa • Tiivis yhteydenpito ja vuorovaikutusJohanna Vainion kanssa
 19. 19. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Strategian alustavat näkökulmat • Oy Suomi Ab:n tulevaisuus, menestystekijät ja kilpailukyky • Maakunnan toimintaympäristön tulevaisuuskuva, menestystekijät ja kilpailukyky • Elinkeinopolitiikan tulevaisuus ja linjaukset, yrittäjyyden muutokset • Osaamiseen ja työvoimaan ennakoitavissa olevat muutokset • Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen visio • Kouluastekohtaiset strategiset tavoitteet • Muiden toimijoiden strategiset tavoitteet • Toimintaohjelma eri toimijoiden vastuista ja konkreettisista toimenpiteista
 20. 20. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Prosessin aikataulu Vuosi 2012 Vuosi 2013 • Aloituspalaveri kesäkuu 2012 • Kehittämistiimi 3/4 tammikuu 2013 • Uutiskirje 1/5 elokuu 2012 • Opettajatiimit 3/3 helmikuu 2013 • Starttitilaisuudet - elokuu 2012 • Uutiskirje 3/5 helmikuu 2013 • Kehittämistiimi 1/4 - syyskuu 2012 • Kehittämistiimi 4/4 maaliskuu 2013 • Opettajatiimi 1/3 syyskuu 2012 • Strategia valmis maaliskuu 2013 • Uutiskirje 2/5 - lokakuu 2012 • Uutiskirje 4/5 - huhtikuu 2013 • Kehittämistiimi 2/4 marraskuu 2012 • Jalkautustilaisuudet huhtikuu 2013 • Opettajatiimit 2/3 marraskuu 2012 • Uutiskirje 5/5 - toukokuu 2013 • Päätöspalaveri toukokuu 2013
 21. 21. YHTEINENHUOLENAIHEEMMEHYVINVOIVA SUOMI
 22. 22. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Suomen nykytila 1. Verojen kiristys - kannustavuus 2. Kulujen karsiminen - säästäminen 3. Työurien pidentäminen - parantaminen 4. Kuntien palvelutuotannon tehostaminen - uudistaminen 5. Talouden uusi kasvu ja uudet avaukset.
 23. 23. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Suomen ikärakenne
 24. 24. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016 Yritysten määrän kehitys 1990-2010Yritysten määrän kasvu Yhteensä 318 951 yritystä sisältäen maa-, metsä- ja kalatalouden. Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri Kuviossa 262 548 ilman maa-, metsä-, ja kalataloutta.
 25. 25. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Suomalainen työelämä 30-vuotias tarvitsee töissä dementialääkettä Näin huijasin sairausloman Doping tuli työelämään Masennus pudottaa tuhansia työelämästä
 26. 26. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Nuorisotyöttömyys Nuorisotyöttömyystilastot ovat karua luettavaa. Tilastokeskuksen syyskuun (2011) tiedot paljastivat, että 15–25-vuotiaiden työttömyysaste oli lähes 17 prosenttia eli noin joka kuudes on vailla työtä.
 27. 27. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Nuorten syrjäytyminen Suomessa elää tällä hetkellä liki 50 000 15-29-vuotiasta nuorta, jotka eivät käy koulua tai ole mukana työelämässä. Näillä nuorilla on usein käytynä pelkkä peruskoulu, mikä lisää syrjäytymisen riskiäentisestään. "Elin sängyssä, mutta siitä tuli hautani" toteaa parikymppinen Saara, joka sulkeutui huoneeseensa neljäksi vuodeksi. Iltalehti 19.10.2011 Silminnäkijä: Kotini on hautani YLE TV2 ke 16.11.2011 klo 22.05
 28. 28. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSENSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016
 29. 29. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Kansallinen nuoristutkimus 2012 • Kohteena 15-30 vuotiaat nuoret • Huolestuttavat tulokset: – Jopa 33,6 prosenttia lukioikäisistä suomalaisnuorista kokee itsensä yksinäiseksi – Suomen taloustilanne huolestuttaa 59 prosenttia nuorista – Työelämä koetaan yhä epävarmemmaksi ja raskaammaksi. – Voimistuva trendi: nuoria vaivaa oman tulevaisuutensa näköalattomuus
 30. 30. YRITTÄJYYSKASVATUSMAAKUNNANMENESTYSTEKIJÄNÄ
 31. 31. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Yrittäjyyskasvatus menestystekijänä • Nuoren psykologisen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen • Oman jutun löytäminen nopeammin • Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen • Yrittäjämäisesti ajattelevien ja toimivien työntekijöiden määrän kasvu, yritteliäs työkulttuuri • Uusia yrittäjiä ja yrityksiä, jatkajia toimiviin yrityksiin • Positiivista uskoa tulevaan
 32. 32. (Työ)elämässä tarvittava osaaminen VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016 Toiveikkuus, Iitseluottamus, sinnikkyys, optimismi, Psykologinen ”Kuka olet?” minäpystyvyys, tahdovoima, pääoma tulevaisuususko, onnellisuus Vuorovaikutustaidot, ”Kenet tunnet? yhteistyötaidot, Sosiaalinen Miten toimit vastavuoroisuus, pääoma yhteistyössä?” luottamus,aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi Ammatillinen osaaminen, Inhimillinen itsensä johtamisosaaminen, ”Mitä osaat?” työyhteisötaidot, pääoma harrastuneisuus Muokattu Luthans Fred 2004
 33. 33. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSENSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016
 34. 34. Työelämätaidot JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA - Oppimisen taito - Kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä Elämänhallinta - Ongelmanratkaisutaito ja analyyttisyys - Eettinen vastuu - Monikulttuurisuusosaaminen - Vuorovaikutustaito - Kuuntelutaito Kommunikointitaito - Suullinen viestintätaito - Kirjallinen viestintätaito - Medialukutaito - Päätöksentekotaito - Johtamistaito Ihmisten ja tehtävien johtaminen - Taito hallita konflikteja - Suunnittelu- ja organisointitaito - Koordinointikyky - Hahmottamiskyky Innovatiivisuus ja muutoksen - Luovuus, innovatiivisuus, muutosherkkyys hallinta - Riskinottokyky - Visiointikyky Pekka Ruohotie
 35. 35. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Yrittäjämäinen työntekijä ja yritteliäs kulttuuri • Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa organisaation yrittäjämäistä toimintatapaa. • Sisäinen yrittäjyys on yhteisön aktiivista ja vastuullista suhtautumista työhän, kanssaihmisiin ja työympäristöön. • Työelämässä sisäinen yrittäjyys on tapa työskennellä, ikään kuin hoitaisi omaa yritystään vaikka olisikin toisen palkkalistalla. • Sisäinen yrittäjyys on yhteisön uteliasta ja vanhoja rajoja rikkovaa toimintaa sekä tavoitteellista kehittämistä. • Yritteliäässä organisaatiossa henkilökunnan osaamista, resursseja ja luovuutta hyödynnetään kokonaisvaltaisesti. • Sisäinen yrittäjyys on kykyä ajatella ja toimia yhdessä.
 36. 36. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Uusia yrittäjiä, yrityksiä ja jatkajia • ”Muut pyytää äidiltä rahaa, minä maksan äidille palkkaa.” 17 vuotias puutarha-alan yrittäjä • Suomalaiset nuoret ja alle 35-vuotiaat suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti. • Lähes puolet nuorista pitää yrittäjyyttä houkuttelevana ura- ja ammattivaihtoehtona. • Kolme neljästä pärjäisi mielestään yrittäjänä. Joka kolmas nuori on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. • Nyky-yhteiskunnassa on runsaasti mahdollisuuksia yrittämiseen. Yrittäminen on nuorille varteenotettava ammatti- ja uravaihtoehto. • Omistajanvaihdokset on tärkeää hoitaa hyvin, sillä siellä on paljon toimivia ja kannattavia yrityksiä, joiden ei pidä lopettaa toimintaansa vain jatkajan puuttumisen takia Suomen Yrittäjien koulukalvot 2009
 37. 37. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSENKilpailukykyinen maakunta on onnellinen STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016maakunta Positiivinen Inhimillinen ilmapiiri johtaminen Positiiviset Energisoivat Positiivinen kohtaamiset tarkoitus ihmissuhteet Vision kohtaaminen Vahvuudet Positiivinen Dialogin kommunikaatio käyttäminen Sanojen merkitys Cameron, 2008
 38. 38. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Unelmatulevaisuutemme - Visio on haluttu ja tavoiteltava tulevaisuuden tahtotila. Visio on yhteinen haaste. - Visio vastaa kysymyksiin: Mihin tahdomme päästä? Mitä haluamme yhdessä saavuttaa? Visiota voi myös lähestyä pohtimalla miltä asiat näyttävät, kun olemme saavuttaneet asettamamme tavoitteen. - Vision tehtävänä on innostaa ihmiset mukaan ja saada yhteisö toimimaan vision viitoittamassa suunnassa.Hyvä visio vetoaa tunteisiin. - Visiossa on mukana vuosiluku, jolloin kyseinen tahtotila on saavutettu. Näin visio ei ole ikuisuusprojekti, vaan sen tehtävä on luoda selkeä kehittämisen jänne. - Visio puretaan konkreettisempiin tavoitteisiin, joiden etenemistä voidaan mitata.
 39. 39. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Tulevaisuuden ammatteja ja yrittäjiä? - Elävien ruumiiden osien valmistaja, varastoija ja - Älykkäiden kotien suunnittelija korjaaja - Systeemiajatteluasiantuntija - Uuden ajan maanviljelijät (geneettisesti - Virtuaalilääkäri, virtuaaliopettaja, muunnellut kasvit ja karja) virtuaaliennustaja - Vanhusten hyvinvointikonsultti - Avatar-konsultti - Lisämuistin asentaja/kirurgi - Bioelektroniikkasuunnittelija - Avaruus pilotit ja matkaoppaat - Geeniterapia- ja ”Designer babies” asiantuntija - Ilmastonmuutoksen vähentämisen spesialistit - Nanoteknologian asiantuntijaSimppeliyskonsultti - Karanteenin valvojat - Sään muokkaajat Tulevaisuudentutkija Rohit Talwar, Futurekeys 2003 - Virtuaali mikä vaan
 40. 40. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Robottiopettaja aloitti alakoulussa10.5.2009 07:13Uusi opettaja otettiin hyvin vastaan tokiolaisessaalakoulussa. Lapsia ei haitannut ollenkaan se, ettäopettaja sattui olemaan robotti.
 41. 41. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016 Tulevaisuustehtävä: Miltä Varsinais-Suomi näyttää ja tuntuu vuonna 2016, kun olemme saavuttaneet luomamme yrittäjyyskasvatuksemme vision?Miten yrittäjyyskasvatusta toteutetaan vuonna 2016 onnellisessa, hyvinvoivassa ja menestyvässä Varsinais-Suomessa?Mikä on arjessa radikaalisti toisin kun nyt? Entä mihin vahvuuksiin maakuntamme olemassaolomme ja kilpailukykymme silloin perustuu?
 42. 42. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016 keskustelukulttuuriAvainsanat: Hyvinvointi, onnellisuus Avainsanat: Vapautunut
 43. 43. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN Avainsanat: Yhteistoiminnallinen oppiminen STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Avainsanat: Elinvoimaa yrittäjyydestä ja johtaminen
 44. 44. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016 Avainsanana: Aidosti välittäväAvainsanat: Seikkailu ei saikkuilu
 45. 45. YRITTÄJYYSKASVATUKSENAAMUPÄIVÄNPÄÄTTEEKSI
 46. 46. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Seuraavat askeleet • Jatkamme opettajatiimien kasaamisella - haluatko tulla mukaan? Ota yhteys Johanna Vainioon (johanna.vainio@yrittajat.fi) • Opettajatiimien tapaamiset – 1. tapaamiset 24.9.-25.9.2012 • 24.9.2012 alakoulu klo 8-11.30, toinen aste 12-15.30 • 25.9.2012 yläkoulut klo 8-11.30, korkea-aste 12-15.30 – 2. tapaamiset 29.-30.10. – 3. tapaamiset 13.-14.2.2013
 47. 47. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016”Opetuksessa sisältö on vähemmän tärkeää. Tärkeämpää on ollasellaisessa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, joka muokkaa minua ja heitä. Minä haluan heidän olevan parempia itseään. Ainutkertaisia ja ainutlaatuisia omia itseään.” - Saras D. Sarasvathy 2012 -
 48. 48. VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013–2016Yhteystiedot Brahenkatu 20 Kauppakatu 32 20100 Turku 40100 Jyväskylä Johanna Vainio Tarja Nieminen 050 3588 409 050 5411 753johanna.vainio@yrittajat.fi tarja.nieminen@villinikkarit.fi Twitter: jovain Twitter: tarjanieminenLinkedin: Johanna Vainio Linkedin: Tarja Nieminen www.yes-keskus.fi www.villinikkarit.fifacebook.com/yesverkosto www.villinikkarit.fi/blogi

×