Nuori2013 Työpajatoiminnan abc hedemäki

631 views

Published on

Outi Hedemäki, Työpajatoiminnan abc, Nuori2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nuori2013 Työpajatoiminnan abc hedemäki

 1. 1. Työpajatoiminnan ABC - termit haltuun ja käsitteet kohdilleen- Nuori2013 Jyväskylä 9.1.2013Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Outi Hedemäki Yhteisövalmentaja
 2. 2. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry• sosiaalisen työllistämisen toimialan järjestö (1997), joka edustaa noin 200 työpajaorganisaatiota – yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista• tarkoituksena kehittää ja tukea heikossa kouluttautumis- ja työllistymisasemassa olevien nuorten ja aikuisten työllistymisen edellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä – Vaikuttamistyö: lausunnot, aloitteet ja ehdotukset – Jäsenpalvelut: Alu- ja teemaverkostot, tapahtumat – Kehittämistyö: koulutus, hankkeet, julkaisut15.1.2013
 3. 3. Sosiaalisen työllistämisen toimiala – on yhteiskäsite heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työllistäville ja heidän työllistymismahdollisuuksiaan sekä toimintakykyään parantaville tai ylläpitäville toimijoille • tarjoaa monialaisessa yhteistyössä laadukkaita, peruspalveluihin kuuluvia ja niitä täydentäviä – työllistymis-, koulutus-, kuntoutus- ja ohjauspalveluja15.1.2013 – työ- ja toimintapaikkoja
 4. 4. Työpaja• Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvien valmennus- ja ohjauspalvelujen avulla pyritään – parantamaan yksilön arjen hallintaa – valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön Kuntoutus/ valmennus palvelut Työ Yhteisö
 5. 5. Työpajatoiminnan historiaa TOIMINNAN AMMATILLISTUMINEN (2000-) • sosiaalinen työllistäminen sekä työ- ja yksilövalmennus yhdistettynä tilaaja-tuottaja -toimintatapaan SISÄLTÖJEN KEHITTYMINEN (1997/1998 - 2000) • asiakasryhmän laajentuminen • pajakoulut ja valmennuksellisuus OLEMASSAOLON OIKEUS JA LEVIÄMINEN (1995 - 1999) • nuorten hätäaputyöllistäminen - keskeinen suomalaisen työvoimapolitiikan nuoriin suunnattu toimi • EU-yhteistyön tuomat mahdollisuudet LAAJENEMINEN (1990-LUVUN ALKU – 1995) Lähde: Janne Marniemi • massatyöttömyys • tukityöllistämisen, oppisopimuskoulutuksen sekä työpajaohjauksen yhdistäminenSYNTYMINEN (1983 - 1990-LUVUN ALKU)• ammattikouluttamattomat nuoret• nuorisotyön menetelmien ja työhallinnon tavoitteiden yhdistäminen työpajatoiminnaksi
 6. 6. Työpajat tilastoina • Suomessa on n. 200-250 – kuntien – säätiöiden – erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen ylläpitämää työpajaa • Kattaa noin 80% kunnista • Keskeiset asiakkaita lähettävät tahot – työvoimahallinto (53%) – koulutuksen järjestäjät (12%) – Kela, sosiaalitoimi, työeläkelaitokset ja rikosseuraamuslaitos (yht. 15 %) – Omaehtoinen hakeutuminen (7%)Lähde: Häggman 2010, Häggman 2011
 7. 7. Työpajojen monimuotoisuus• Hallintomuoto – Kunta, säätiö, yhdistys, koulutuskuntayhtymä…• Rahoitus – Ylläpitäjän osuus, hankerahoitus, tuotot myytävistä tuotteista, valmennuspalveluista ja koulutuksista, valtionavustus työpajatoimintaan• Koko• Asiakkaat – Nuoret/ ei ikärajaa…• Toiminta
 8. 8. Asiakkaat = valmentautujat• Työpajojen valmentautuja-asiakkaina on monenlaisia asiakasryhmiä – työttömät nuoret ja aikuiset, joita puuttuu ammatillinen koulutus tai työkokemus – pitkäaikaistyöttömät – työ- ja toimintakyvyltään heikentyneet työnhakijat – päihde- ja mielenterveyskuntoutujat – maahanmuuttajat…• Keskeisimpiä valmennussopimuksia – palkkatuki – työharjoittelu/ työelämävalmennus , työvoimakoulutus tai työkokeilu – Kelan kuntoutus – kuntouttava työtoiminta – tuettu oppisopimuskoulutus tai muu tuetusti opintojen suorittaminen• Vuonna 2011 nuorten työpajatoimintaan osallistui yhteensä 12 982 alle 29-vuotiasta nuorta, joista 64 % oli miehiä ja 36 % naisia. – Positiivisesti eteenpäin yli 60 % kaikista valmentautujista ja alle 29 -vuotiaista nuorista 72%.15.1.2013
 9. 9. Valmentautujat valmentajien silmin• Asiakasvolyymi lisääntynyt• Asiakaskunnan muutos – työttömät asiakkaat suurin ryhmä, heistä suurimpana joukkona nuoret – Erityisryhmiä • päihde- ja mielenterveys –kuntoutujat • maahanmuuttajat• Asiakaskunnan ongelmien koettu vaikeutuminen – Lähes kaikissa selvityksissä ja henkilöstön puheessa esillä – Valmennus ~ tuotanto ristiriita? – ’väärät asiakkaat väärissä palveluissa’
 10. 10. Valmennuspalvelut ja valmennuksen tasot TYÖHÖN VALMENNUS •Nivelvaiheen tuki •Seinätön valmennus TYÖLLISTÄMINEN TYÖSUHTEESEEN • Työkokemuksen kartoittaminen, työllistymis- edellytysten parantuminen •Palkkatukityö VALMENTAVA TYÖVALMENNUS • Kehittää työtaitoja ja –valmiuksia • Työkokeilu KUNTOUTTAVA TYÖVALMENNUS • Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen • Työtaitojen ja työyhteisövalmiuksien kysymykset • Työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta STARTTIVALMENNUS• Toimintakyvyn kartoittaminen• Arjenhallinnan kysymykset • Kuntouttava työtoiminta, pajakoulu ETSIVÄ TYÖPARITOIMINTA
 11. 11. Työnsuunnittelusta valmennukseen • Mielekkään tekemisen löytäminen Työn- • Tuotannollisen työn suunnitteleminensuunnittelu Ohjaa- • Ulkopuolelta ohjaaminen minen •Tietoinen tavoitteellisuus Valmen- •Valmentautujan aktiivinen rooli taminen
 12. 12. Valmennuksen keskeiset elementit Arjenhallinta Työelämä- taidot Pajayhteisö Työyhteisö- osaaminen Työn tekninen osaaminen Lahjakkuus15.1.2013
 13. 13. Valmennuksen keskeiset elementit Arjenhallinta YKSILÖVALMENNUS Työelämä- taidot Pajayhteisö TYÖ- JA YKSILÖVALMENNUS YHTEISÖLLISYYS Työyhteisö- osaaminen Työn tekninen osaaminen TYÖVALMENNUS Lahjakkuus15.1.2013
 14. 14. Työvalmennus• Työvalmentaja oman ammattialansa osaaja• Valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan tapahtuvaa yksilön työ- ja toimintakyvyn edistämistä, joka on – suunniteltua – tavoitteellista – työn avulla tapahtuvaa• Työvalmennus on lähes päivittäistä tukea vaikeusasteiltaan erilaisten töiden ja konkreettisten taitojen opettelussa – Tukea työelämässä tarpeellisten tietojen ja taitojen hankkimisessa – Tukea työelämässä tarvittavien pelisääntöjen hankkimisessa
 15. 15. Yksilövalmennus• Pääasiassa Sosiaali-/terveys-/opetus-/nuorisoalan ammattilainen• Työvalmennusta tukevaa toimintaa, jossa – perehdytään valmentautujan elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti – tarjotaan monialaista tukea arjenhallintataitojen ja toimintakyvyn parantamiseksi• Yksilövalmennusta toteutetaan – Yksilötapaamisina – Ryhmävalmennuksena (vertaisryhmä, starttitoiminta)• Yksilövalmennuksen määrä työpajajaksolla vaihtelee asiakkaan oman tarpeen mukaan – päivittäisestä → kausittain tarjottavaan tukeen
 16. 16. Valmennus työpajoilla Työelämätaidot TYÖHÖN VALMENNUS Työvalmennus •Nivelvaiheen tuki, seinätön valmennus TYÖLLISTÄMINEN TYÖSUHTEESEEN • työkokemuksen kartoittaminen työllistymisedellytysten parantuminen VALMENTAVA TYÖVALMENNUS • kehittää työtaitoja ja -valmiuksia KUNTOUTTAVA TYÖVALMENNUS Arjenhallinnan tuki • Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminenYksilövalmennus STARTTIVALMENNUS • Toimintakyvyn kartoittaminen ETSIVÄ TYÖPARITOIMINTA
 17. 17. Valmennusprosessi Työpajan valmennusprosessi Sopimus Valmennus- Tavoitteiden suunnitelma mukainen valmennus Yhteisöllisyys Arviointi Dokumentointi Raportointi/ Seuranta Sijoittuminen15.1.2013
 18. 18. Valmennussuunnitelma ja tavoitteen asettelu• Taustalla mm. aktivointisuunnitelma – Valmennussuunnitelmassa tavoitteiden pilkkominen ja käytännön sopimukset• Tavoitteen asettelu – Tavoitteen tulisi olla mahdollisimman konkreettinen ja realistinen, saavutettavissa oleva – Tavoitteen tulee olla mitattavissa, arvioitavissa oleva • Suosittele mieluummin pientä tavoitetta kuin suurta tavoitetta • Kannattaa pyrkiä ennemmin kohti jotakin kuin jostakin pois15.1.2013
 19. 19. Dokumentointi – on todellisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen tarkkaa kirjallista kuvaamista• Dokumentoinnissa pyritään mahdollisimman suureen tarkkuuteen, jotta päästäisiin lähelle yksiselitteisyyttä• Dokumentointi on prosessi – Muutosten huomioiminen ja dokumentoinnin pitäminen ajan tasalla• Dokumentointi on (lähes) välttämätöntä arvioinnin tueksi – Mielletään työpajoilla usein perustehtävästä irralliseksi ja aikaa vieväksi toiminnoksi15.1.2013
 20. 20. Arviointi ja arvioinnin mittarit?• Arviointi yhdistetään helposti arvosteluun, vaikka ne ovat täysin eri asioita• Mitä arvioidaan? – Pohjana valmennussuunnitelman mukaiset tavoitteet – Keskeistä työpajojen asiakasarvioinnissa: • Toimintakyky • Työkyky ja ammatinhallinta15.1.2013
 21. 21. Arvioinnin keskeisin työkalu – vuorovaikutus• Molemminpuolinen riippuvuus vähintään kahden ihmisen välillä = vuorovaikutus• Rakentuu – Tunteista – Tahdosta – Ajattelusta – Toiminnasta• Vuorovaikutuksen maailma on monimutkaistunut – Tuppisuut suomalaiset puhuvat eniten maailmassa matkapuhelimessa – Vuorovaikutus verkossa• Vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä noussut
 22. 22. Yhteisöllisyys• Yhteisön tunnusomaisia piirteitä ovat yhteinen päämäärä ja mielenkiinnon kohde.• Lisäksi yhteisöllä on yhteinen päätösvalta sekä yhdessä sovitut säännöt, joiden rajoissa toimitaan.• Yhteisön toiminta suunnitelmallista, toistuvaa ja pysyvää, kaksisuuntaista ja sisältää antamisen ja saamisen periaatteen.
 23. 23. Valmentajan edellytyksiä• toimii omana itsenään, ei yritä salata virheitään eikä heikkouksiaan• on empaattinen – empaattisuus on valmentajan kyky asettua valmentautujan asemaan ja ymmärtää asiat hänen kannaltaan• on kärsivällinen – ei kiirehditä liikaa ja sietää hiljaisuutta• on pitkäjänteinen• on rohkea – rohkeus olla lannistumatta, vaikka valmentautujat ei heti innostu
 24. 24. Valmentaja ei tiedä valmentautujaa paremmin miten hänen tulisi toimia.Vaikka hän uskoisi tietävänsä, miten valmentautujan ongelmat voitaisiinratkaista, ne voivat ratketa vasta sitten kun valmentautuja itse löytää itselleen sopivan toimintatavan ja ratkaisun.
 25. 25. Monialainen verkostotyö työpajoilla• Työpajat sijoittuvat koulutuksen, työelämän, sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon välimaastoon.• Valmennus edellyttää aina moniammatillista verkostoyhteistyötä – Pitkään työttömänä ja syrjäytymisuhan alla olevilla valmentautujilla on usein vaikeuksia hakeutua itselleen sopivien palveluiden piiriin.• Aktiivisen sosiaalipolitiikan tavoitteena on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä välityömarkkinoille tai avoimille työmarkkinoille siirtymiselle.• Aktiivinen työvoimapolitiikka on nimitys hallituksen toimenpiteille ja ohjelmille, joilla pyritään parantamaan työttömien työllistymistä.• Aktiivinen työvoimapolitiikka voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: – Julkiset työvoimapalvelut kuten työ- ja elinkeinotoimistot, jotka auttavat työn etsinnässä. – Koulutusohjelmat joilla pyritään parantamaan osaamista. – Tukityöllistäminen joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. 15.1.2013
 26. 26. Työpajojen monialainen yhteistyö EUKansainvälinen Muiden maiden pajatoimijatSuomen valtio Eduskunta OKM STM VM YM TEM OM OPH RISE SisäasiainministeriöValtakunnallinen RAY TPY CIMO Muut keskusjärjestöt Toiset työpajat Alueellinen ELYt Oppisopimustoimistot Oppilaitokset Sairaanhoitopiirit Kuntayhtymät Vakuutusyhtiöt Työeläkelaitokset Puolustusvoimat Vastaanottokeskukset Vankilat Maakuntaliitot Työnantajaliitot Ammattiliitot TYP Yrittäjäjärjestöt Kuntien kehittämisyhtiöt Yhdyskuntaseuraamustoimisto15.1.2013
 27. 27. Paikallinen monialainen yhteistyö Valmentautujan sosiaalinen verkosto Kunnan Yritykset / Työvoiman Oppilaitokset työllisyyspalvelut työnantajat vuokrausfirmat Työllisyys- Koulutuspalvelu- hankkeet Kunnan TE- toimi jen tuottajat opetustoimi Työpankit Teema- Työttömien yhdistykset yhdistykset Tuotteiden Kuntoutus- ostaja- asiakkaat Kansaneläke- laitokset Työpaja laitos Työkeskukset Kunnan Kunnan vapaa- kulttuuritoimi aikatoimiPäihdepalvelut Kunnan Kunnan terveystoimi Mielenterveys- sosiaalitoimi palvelut Nuorisokodit Asumispalvelut Kunnan Velkaneuvonta Poliisi Seurakunta nuorisotoimi
 28. 28. KIITOS!outi.hedemaki@tpy.fi www.tpy.fi www.tyopajatieto.fi

×