Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esimerkki opettajan tehtävä ja tulostoimenkuvasta

3,265 views

Published on

Tehnyt: Riitta Karusaari

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Esimerkki opettajan tehtävä ja tulostoimenkuvasta

  1. 1. Esimerkki opettajan tehtävä- ja tulostoimenkuvastaTEHTÄVÄ TULOS / TAVOITE TEHTÄVÄN VAATIVUUS1. Opetus ja oppimisen ohjaus.Oppimisen arviointi mm. mm.mm. -kuvaus opiskelijan saamasta - eri taustoilla opiskelevien ryhmässä- lukuvuodelle osoitetut opetukset ja osaamisesta olevien opiskelijoiden ohjauksestaohjaukset - opiskelijan henkilökohtaisiin -tutkinnon perusteiden ja rakenteen- opetuksen määrittely voi olla esim. polkuihin liittyvät osaamisestaopintoviikkoina/-pisteinä tavoitekuvaukset -työelämäyhteistyöstä- oman työn suunnittelu ja toteutus -erilaisten oppimisympäristöjen ja - pedagogisista taidoista- työelämän kanssa tehtävä yhteistyö opetus- ja ohjausmenetelmien- top-jaksot hyödyntäminen - dokumentoinnit2. Osaamisen arviointi mm.mm. -asiaosaaminen suhteessa mm.-top-ohjaajien ohjauksesta yksilöllisiin polkuihin, valintoihin - osaamisen tunnistamiseen,-dokumenttien, valmistelevan ja -omasta roolista ja sen tunnustamiseen ja arvioimiseentoteutuvan tehtävän kuvaukset merkityksestä liittyvästä ammattiosaamisesta3. Opiskelijan yksilöllinen jajoustava opintopolkumm. mm. mm.-hopsiin liittyvä toteutuminen, - hitaammin ja nopeammin -yksilöllisten mahdollisuuksienseuranta, arviointi ja päivittäminen edistyvistä hallinnasta ja ohjauksesta (kansallinen-tukitoimista opiskelijoista/hopseista ja kansainvälinen näkökulma)- yhteistyöstä eri osapuolten kesken -erilaisten vaihtoehtojen toteutumisesta / mahdollisuuksista -oma rooli ja merkitys4. Opiskelijan oppimista jakehittymistä edistävät tekijät jayhteisöllinen toiminta mm. mm.mm. - koulutuksen järjestäjän arvot ja -kehittävästä ja rakentavasta-oppimisprosessien suunnittelu, työ- visiot perustana työotteestaja oppimisympäristöön liittyvät - oppilaitoksen, yksikön ja - työn motivaatiosta ja innovoinnistatehtävät sidosryhmäyhteistyön kulttuurit ja toiminnat vaikuttavat5. Muut erityistehtävätmm. ryhmänohjauksia, opinto-ohjausta, hankkeita, kv-vastuita,ns.korttikoulutuksia tai muitatyönantajan kanssa sovittuja tehtäviä6. Opettajan oma kehittyminenmm. kehittymis- jakouluttautumissuunnitelma Riitta Karusaari

×