SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
TEKNOLOJİ DESTEKLİ
ORTAMLARDA ÖĞRETME-ÖĞRENME
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM
Bilgisayar, bireylere hızlı etkileşime
girmeyi, çeşitli biçimlerdeki çok sayıda
bilgiyi saklayıp işlemeyi ve geniş bir dizi
görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer
medya araçlarıyla birlikte kullanmayı
sağlar.
Bilgisayar destekli öğretim, kısaca BDÖ,
ders içeriğini sunmak için bir bilgisayarın
öğrenciyle doğrudan etkileşime girmesi
için kullanılmasıdır.
Bilgisayarın öğretimde gerçekten işe
yarayıp yaramadığını belirlemek için
birçok araştırma yapılmıştır.
Bu araştırmalarda, bilgisayar destekli
öğretimin, geleneksel öğretime oranla
başarıyı %10 ile %18 arasında artırdığı
gözlenmiştir.
BDÖ kavramı ilk kez
1960’lı yıllarda ortaya
atılmış, 1970’li
yıllarda da A.B.D
üniversitelerinde bu
uygulamaya yer
verilmeye
başlanmıştır.
Bilgisayar destekli öğretimde, bilgisayarın
öğretme sürecine öğretmenin yerine
geçecek bir seçenek olarak değil, sistemi
tamamlayıcı ve güçlendirici bir araç olarak
girmesi esastır.
BDÖ’de öğretmen konuyu işlerken sahip
olduğu donanım ve yazılım olanaklarına,
konunun ve öğrencilerin özelliklerine göre
bilgisayarı değişik yer ve zamanlarda
kullanabilir.
Kullanım Biçimleri
➢Öğretmen konuyu işler, dersi kaçıran ya
da anlamayanlar için tekrar bir fırsat
sağlanabilir. Bilgisayar burada özel
öğretmen görevi görür.
➢Öğretmen konuyu işler, değerlendirme
bilgisayar yardımıyla yapılır.
➢Öğretmen konuyu sınıfta işler, alıştırma,
uygulama ve değerlendirme çalışmaları
bilgisayar yardımıyla yapılır.
➢Konu bilgisayarda
işlenir. Öğretmen
danışmanlık yapar ve
öğrencileri denetler.
Bilgisayar Destekli Öğretim Programları
1. Alıştırma ve Tekrar Programları
En yaygın uygulamalardan biridir. Öğrenciye zorlukları
farklı belli bir dizi soru verilerek yapılan alıştırmalar ve
öğrencinin öğrenilmemiş davranışları ile ilgili sorular
verilerek yapılan alıştırmalar olmak üzere iki grupta
incelenir.
A.Öğrenciye Zorlukları Farklı Belli Bir Dizi Soru
Verilerek Yapılan Alıştırmalar
Öğrenci ekrandaki soruya cevap verir, eğer verdiği cevap
doğruysa diğer soruya geçilir. Cevap yanlış ise bilgisayar
soruyu bir daha sorar. Cevap yine yanlışsa bilgisayar
doğru cevabı verir ve bir sonraki soruya geçer. Bu
programlarda sorular ve soruların sıraları sabittir,
değişmez. Bunlara bilgisayar kontrollü alıştırma
programları denilmektedir.
B. Öğrencinin Öğrenilmemiş Davranışları İle İlgili
Sorular Verilerek Yapılan Alıştırmalar
Öğrenci sabit sorularla çalışacağına, eksik olduğu
konulara çalışır. Bilgisayar öğrencinin öğrenemediği
bilgileri sorular yoluyla tespit eder ve çalışmayı bunlara
yoğunlaştırır. Bu sorulara çalışma havuzu denilir.
Öğrencinin kavradığı bilgiler başka bir yerde toplanır. Bu
sayede öğrenci daha önce öğrendiği konular hakkındaki
sorularla karşılaşmaz. Öte yandan öğrendiklerinin kalıcı
olabilmesi için tekrar yapma imkanına da sahiptir.
2. Birebir Öğretim Programları
Bir öğretmenin bir öğrenciyle
çalışmasıyla uygulanan
programlardır. Konu ile ilgili olgu,
yöntem, kavram, ilke, genelleme ve
kanunların bilgisayardan öğrenilmesi
amaçlanır.
Birebir öğretim
programları sayesinde
öğrenci kendi hızına
göre çalışır, tekrar
yapabilir. Bu
programlar dersi
kaçıran öğrencilere
büyük kolaylık sağlar.
3. Problem Çözmeye Yönelik Programlar
Bilgisayarın problem çözme becerisinin öğretimdeki
yerini şu şekilde sıralayabiliriz:
➢ Öğrenci gerçek hayatta karşılaşabileceği problemler
üzerinde çalışabilir.
➢ Problem ile ilgili bilgiye ulaşması çabuk ve kolay olur.
➢ Öğrencinin, problem çözümünün hangi basamaklarında
güçlük çektiği tespit edilir ve bu sorun giderilir.
➢ Öğrenciye çok fazla sayıda problem çözme imkanı
tanıdığı için öğrenci deneyim kazanır.
Problem çözmeye yönelik programların
başında LOGO gelmektedir. Ancak bu tür
programların hazırlanması ve
geliştirilmesi zordur.
4. Benzetim Programları
Benzetim, gerçek hayattaki olayların
kontrollü bir şekilde temsil edilmesi
olarak tanımlanabilir.
Benzetim programlarıyla mevcut
laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi
mümkün olmayan bilgi ve gösterilerin
eğitim programında yer alması sağlanır.
Benzetim programları sayesinde;
➢Tehlikeli olan deneyler,
➢Gerekli araç gereçlerin bulunmadığı
deneyler,
➢Zor tekrarlanabilen deneyler,
➢Pahalı olan deneyler eğitim ortamına
getirilmektedir.
BDÖ’de Kullanılan Yazılımların Temel
Özellikleri
➢ Öğrencilerin yaş ve gelişim seviyesine uygun
olmalıdır.
➢ Öğrenme eksikliklerini tespit edici nitelikte sorular
sormalı, dönüt ve düzeltmeler sunmalıdır.
➢ İçeriği eğitim programlarıyla eşit olmalıdır.
➢ Grafik ve ses kullanımı açısından zengin olmalıdır.
➢ Konuyla ilgili kavramları bol örnekle net ve anlaşılır
biçimde ifade etmelidir.
➢Tüm öğretmen ve öğrenciler tarafından
tarafından kolaylıkla kullanılabilecek
özellikler taşımalı, karmaşık bir yapıya
sahip olmamalıdır.
➢İstenilen her an önceki konuları tekrar
etmeyi sağlayacak nitelikte
kurgulanmalıdır.
BDÖ’nün Yararları
➢ Öğrenciler aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılır.
➢ Öğrenciler kendi hızlarına uygun şekilde öğrenirler ve
tekrar etme imkanına sahip olurlar.
➢ Konular daha kısa sürede sistematik olarak öğretilir.
➢ Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı
kazanılır.
➢ Öğrenme-öğretme sürecinde görsel ve işitsel çeşitlilik
sağlanır.
➢ Öğrenci istediği konuyu istediği zaman öğrenebilir.
➢ Öğretmene zaman kazandırır.
➢ Bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada fırsat eşitliği
sağlar.
➢ Laboratuvar ortamında yapılması tehlikeli ve pahalı
olan deneyler benzetim yazılımlarıyla kolaylıkla
yapılabilir, bu da zamandan ve maliyetten tasarruf
sağlar.
➢ Öğrenci çalışmaları ve başarı düzeyleri bilgisayara
kaydedilerek performansı ve gelişimleri izlenebilir.
BDÖ’nün Sınırlılıkları
➢ Her ders ve konuya uygulanması güçtür.
➢ Eğitimin sosyal yönüyle ilgili kazanımlarda etkisizdir.
➢ Öğrencinin öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla olan
ilişkilerini azaltabilir.
➢ Maliyeti yüksektir. Araçlar pahalıdır, teknik bilgi ve
elemana ihtiyaç duyulur.
➢ Her öğretmen teknoloji konusunda yeterli bilgiye sahip
olmayabilir.
➢Yazılım ve donanımların sürekli
güncellenmesi gerekir.
➢Bu güncellemeler ek bir maliyet
gerektirebilir.
➢Yazılımlar eğitim programındaki
kazanımlara uygun değilse yapılanların
pek bir değeri olmayacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi BDÖ’de kullanılan
yazılımların özelliklerinden değildir?
A) Öğrencilerin düzeyine uygun olması
B) Dönüt ve düzeltmeyle öğrenmeyi kontrol etmesi
C) İçeriğin eğitim programlarından daha kapsamlı
verilmesi
D) Konuyla ilgili kavramların net ve anlaşılır bir
biçimde ifade edilmesi
E) Grafik ve ses kullanımıyla desteklenmesi
Bilgisayar destekli öğretimin amaçlarından biri gerçek
hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesinde
bilgisayar teknolojilerini kullanmaktır. Bu amaçla dersinde
bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak
isteyen bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi en
uygundur?
A) Alıştırma ve tekrar programları
B) Birebir öğretim programları
C) Problem çözmeye yönelik programlar
D) Benzetim programları
E) Kelime işlemci programlar
Teşekkürler

More Related Content

What's hot

Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı
Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme KuramıMayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı
Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramıgeredelix
 
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel KavramlarEğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlaricelik
 
Blended learning approach prepared by christian
Blended learning approach prepared by christianBlended learning approach prepared by christian
Blended learning approach prepared by christianBSEPhySci14
 
Öğretim tasarımı Modelleri
Öğretim tasarımı ModelleriÖğretim tasarımı Modelleri
Öğretim tasarımı ModelleriGökhan Biçer
 
Scénarisation de parcours en FOAD
Scénarisation de parcours en FOADScénarisation de parcours en FOAD
Scénarisation de parcours en FOADEpistema
 
öğRenme kuramlari
öğRenme kuramlariöğRenme kuramlari
öğRenme kuramlariankamasya
 
öğRetim Teknolojileri
öğRetim TeknolojileriöğRetim Teknolojileri
öğRetim Teknolojileriguest083079
 
初心者がRSA暗号を教わったら自力でCTFの問題が解けるようになった話
初心者がRSA暗号を教わったら自力でCTFの問題が解けるようになった話初心者がRSA暗号を教わったら自力でCTFの問題が解けるようになった話
初心者がRSA暗号を教わったら自力でCTFの問題が解けるようになった話mariydi1
 
YoctoでLTSディストリを作るには
YoctoでLTSディストリを作るにはYoctoでLTSディストリを作るには
YoctoでLTSディストリを作るにはwata2ki
 
TensorFlow Lite Delegateとは?
TensorFlow Lite Delegateとは?TensorFlow Lite Delegateとは?
TensorFlow Lite Delegateとは?Mr. Vengineer
 
2015年度GPGPU実践基礎工学 第6回 ソフトウェアによるCPUの高速化技術
2015年度GPGPU実践基礎工学 第6回 ソフトウェアによるCPUの高速化技術2015年度GPGPU実践基礎工学 第6回 ソフトウェアによるCPUの高速化技術
2015年度GPGPU実践基礎工学 第6回 ソフトウェアによるCPUの高速化技術智啓 出川
 
Vygotsky sosyal gelişim kuramı
Vygotsky sosyal gelişim kuramıVygotsky sosyal gelişim kuramı
Vygotsky sosyal gelişim kuramıAhmet özcan
 
La didattica per il Lifelong Learning
La didattica per il Lifelong LearningLa didattica per il Lifelong Learning
La didattica per il Lifelong LearningEleonora Guglielman
 
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNukeÖzel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNukeMustafa Çakmak
 
ピクシブの自作インフラ事情
ピクシブの自作インフラ事情ピクシブの自作インフラ事情
ピクシブの自作インフラ事情Ryuta Kamizono
 
Analoji ve Örnekleri
Analoji ve ÖrnekleriAnaloji ve Örnekleri
Analoji ve Örneklerifadiga_1
 
Lyrics to-les-taches-ménageres---les-torps (1)
Lyrics to-les-taches-ménageres---les-torps (1)Lyrics to-les-taches-ménageres---les-torps (1)
Lyrics to-les-taches-ménageres---les-torps (1)Marie-France Perkins
 
Deney yöntemi
Deney yöntemiDeney yöntemi
Deney yöntemibahaondes
 

What's hot (20)

Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı
Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme KuramıMayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı
Mayer'in Çoklu Ortamla Bilişsel Öğrenme Kuramı
 
Jigsaw Tekniği
Jigsaw TekniğiJigsaw Tekniği
Jigsaw Tekniği
 
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel KavramlarEğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
 
Blended learning approach prepared by christian
Blended learning approach prepared by christianBlended learning approach prepared by christian
Blended learning approach prepared by christian
 
Öğretim tasarımı Modelleri
Öğretim tasarımı ModelleriÖğretim tasarımı Modelleri
Öğretim tasarımı Modelleri
 
Scénarisation de parcours en FOAD
Scénarisation de parcours en FOADScénarisation de parcours en FOAD
Scénarisation de parcours en FOAD
 
öğRenme kuramlari
öğRenme kuramlariöğRenme kuramlari
öğRenme kuramlari
 
öğRetim Teknolojileri
öğRetim TeknolojileriöğRetim Teknolojileri
öğRetim Teknolojileri
 
初心者がRSA暗号を教わったら自力でCTFの問題が解けるようになった話
初心者がRSA暗号を教わったら自力でCTFの問題が解けるようになった話初心者がRSA暗号を教わったら自力でCTFの問題が解けるようになった話
初心者がRSA暗号を教わったら自力でCTFの問題が解けるようになった話
 
YoctoでLTSディストリを作るには
YoctoでLTSディストリを作るにはYoctoでLTSディストリを作るには
YoctoでLTSディストリを作るには
 
TensorFlow Lite Delegateとは?
TensorFlow Lite Delegateとは?TensorFlow Lite Delegateとは?
TensorFlow Lite Delegateとは?
 
2015年度GPGPU実践基礎工学 第6回 ソフトウェアによるCPUの高速化技術
2015年度GPGPU実践基礎工学 第6回 ソフトウェアによるCPUの高速化技術2015年度GPGPU実践基礎工学 第6回 ソフトウェアによるCPUの高速化技術
2015年度GPGPU実践基礎工学 第6回 ソフトウェアによるCPUの高速化技術
 
Vygotsky sosyal gelişim kuramı
Vygotsky sosyal gelişim kuramıVygotsky sosyal gelişim kuramı
Vygotsky sosyal gelişim kuramı
 
La didattica per il Lifelong Learning
La didattica per il Lifelong LearningLa didattica per il Lifelong Learning
La didattica per il Lifelong Learning
 
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNukeÖzel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
Özel Öğretici Yazılımlar - DotnetNuke
 
ピクシブの自作インフラ事情
ピクシブの自作インフラ事情ピクシブの自作インフラ事情
ピクシブの自作インフラ事情
 
Analoji ve Örnekleri
Analoji ve ÖrnekleriAnaloji ve Örnekleri
Analoji ve Örnekleri
 
Lyrics to-les-taches-ménageres---les-torps (1)
Lyrics to-les-taches-ménageres---les-torps (1)Lyrics to-les-taches-ménageres---les-torps (1)
Lyrics to-les-taches-ménageres---les-torps (1)
 
SINIFTA YERLESIM DUZENI
SINIFTA YERLESIM DUZENISINIFTA YERLESIM DUZENI
SINIFTA YERLESIM DUZENI
 
Deney yöntemi
Deney yöntemiDeney yöntemi
Deney yöntemi
 

Viewers also liked

Veritabanı Temel Kavramlar
Veritabanı Temel Kavramlar Veritabanı Temel Kavramlar
Veritabanı Temel Kavramlar S. Y.
 
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)Nesibe Yüce
 
Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇kemal99
 
Bilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimHalit Cocuk
 
Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları
Bilgi Teknolojisi Temel KavramlarıBilgi Teknolojisi Temel Kavramları
Bilgi Teknolojisi Temel KavramlarıNurkapar
 
Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretimnyavuzalp
 
Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimDerya Baysal
 
Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitimnyavuzalp
 
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇n
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇nBilgisayar destekli öğretim yasi̇n
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇nNesibe Yüce
 
Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları - 1
Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları - 1Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları - 1
Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları - 1Zekai Uçan
 
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)Nesibe Yüce
 
Bit'in Temel Kavramları
Bit'in Temel KavramlarıBit'in Temel Kavramları
Bit'in Temel KavramlarıYusuf Tufan
 
Araştırma Yöntemleri
Araştırma YöntemleriAraştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntemleriserhat_comu
 
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-Presented
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-PresentedLinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-Presented
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-PresentedSlideShare
 

Viewers also liked (14)

Veritabanı Temel Kavramlar
Veritabanı Temel Kavramlar Veritabanı Temel Kavramlar
Veritabanı Temel Kavramlar
 
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)
 
Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇
 
Bilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
 
Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları
Bilgi Teknolojisi Temel KavramlarıBilgi Teknolojisi Temel Kavramları
Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları
 
Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
 
Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
 
Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli EğitimBilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim
 
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇n
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇nBilgisayar destekli öğretim yasi̇n
Bilgisayar destekli öğretim yasi̇n
 
Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları - 1
Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları - 1Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları - 1
Bilgi Teknolojileri Temel Kavramları - 1
 
Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)Bilgisayar destekli öğretim (2)
Bilgisayar destekli öğretim (2)
 
Bit'in Temel Kavramları
Bit'in Temel KavramlarıBit'in Temel Kavramları
Bit'in Temel Kavramları
 
Araştırma Yöntemleri
Araştırma YöntemleriAraştırma Yöntemleri
Araştırma Yöntemleri
 
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-Presented
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-PresentedLinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-Presented
LinkedIn SlideShare: Knowledge, Well-Presented
 

Similar to Bilgisayar Destekli Öğretim

Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptxBilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptxFatma YUMUŞAK
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxZehra Ertaş
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxZehra Ertaş
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxReyhanOkumular
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBÜŞRA USLU
 
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptxHüseyin Bora Eydir
 
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflarae-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflaraAhmet Başal
 
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBüşRa Yndk
 
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxBigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxHikmetBelge1
 
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxBigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxhikmetbelge
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmenBernaBEZ
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş kemal99
 
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)Yasemin Demiryürek
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItimilhaps
 
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMerve Gülşah Kıyıcı
 

Similar to Bilgisayar Destekli Öğretim (20)

Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptxBilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
Bilgisayar destekli eğitim ve öğrenme.pptx
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptxBilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
Bilgisayar Destekli Eğitim VE ÖĞRENME.pptx
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
 
Bdeceit477osmanpastirmacioglu
Bdeceit477osmanpastirmaciogluBdeceit477osmanpastirmacioglu
Bdeceit477osmanpastirmacioglu
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
 
Escola module 3 tr
Escola module 3 trEscola module 3 tr
Escola module 3 tr
 
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
 
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflarae-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
 
Bdö özeti̇
Bdö özeti̇Bdö özeti̇
Bdö özeti̇
 
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
 
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxBigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptxBigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Bigisayar_Destekli_Öğretim_Hikmet_Belge_Doç._Dr._Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
 
Bdö
BdöBdö
Bdö
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
 
Slaytlar
SlaytlarSlaytlar
Slaytlar
 
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ eği̇ti̇mde kullanilan teknoloji̇ler (1)
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
 
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 

More from S. Y.

Yunanistan Eğitim Sistemi
Yunanistan Eğitim SistemiYunanistan Eğitim Sistemi
Yunanistan Eğitim SistemiS. Y.
 
Alternati̇f Okullar / Alternative Schools
Alternati̇f Okullar / Alternative SchoolsAlternati̇f Okullar / Alternative Schools
Alternati̇f Okullar / Alternative SchoolsS. Y.
 
Eğitim Psikolojisi / Gelişim
Eğitim Psikolojisi / GelişimEğitim Psikolojisi / Gelişim
Eğitim Psikolojisi / GelişimS. Y.
 
Norveç Eğitim Sistemi / Education in Norway
Norveç Eğitim Sistemi / Education in NorwayNorveç Eğitim Sistemi / Education in Norway
Norveç Eğitim Sistemi / Education in NorwayS. Y.
 
Çoklu Zeka Kuramı (Multiple Intelligence Theory)
Çoklu Zeka Kuramı (Multiple Intelligence Theory) Çoklu Zeka Kuramı (Multiple Intelligence Theory)
Çoklu Zeka Kuramı (Multiple Intelligence Theory) S. Y.
 
Özel Eğitim (Giriş)
Özel Eğitim (Giriş)Özel Eğitim (Giriş)
Özel Eğitim (Giriş)S. Y.
 
Skinner - Edimsel Koşullanma
Skinner - Edimsel KoşullanmaSkinner - Edimsel Koşullanma
Skinner - Edimsel KoşullanmaS. Y.
 

More from S. Y. (7)

Yunanistan Eğitim Sistemi
Yunanistan Eğitim SistemiYunanistan Eğitim Sistemi
Yunanistan Eğitim Sistemi
 
Alternati̇f Okullar / Alternative Schools
Alternati̇f Okullar / Alternative SchoolsAlternati̇f Okullar / Alternative Schools
Alternati̇f Okullar / Alternative Schools
 
Eğitim Psikolojisi / Gelişim
Eğitim Psikolojisi / GelişimEğitim Psikolojisi / Gelişim
Eğitim Psikolojisi / Gelişim
 
Norveç Eğitim Sistemi / Education in Norway
Norveç Eğitim Sistemi / Education in NorwayNorveç Eğitim Sistemi / Education in Norway
Norveç Eğitim Sistemi / Education in Norway
 
Çoklu Zeka Kuramı (Multiple Intelligence Theory)
Çoklu Zeka Kuramı (Multiple Intelligence Theory) Çoklu Zeka Kuramı (Multiple Intelligence Theory)
Çoklu Zeka Kuramı (Multiple Intelligence Theory)
 
Özel Eğitim (Giriş)
Özel Eğitim (Giriş)Özel Eğitim (Giriş)
Özel Eğitim (Giriş)
 
Skinner - Edimsel Koşullanma
Skinner - Edimsel KoşullanmaSkinner - Edimsel Koşullanma
Skinner - Edimsel Koşullanma
 

Bilgisayar Destekli Öğretim

 • 2. Bilgisayar, bireylere hızlı etkileşime girmeyi, çeşitli biçimlerdeki çok sayıda bilgiyi saklayıp işlemeyi ve geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için diğer medya araçlarıyla birlikte kullanmayı sağlar.
 • 3. Bilgisayar destekli öğretim, kısaca BDÖ, ders içeriğini sunmak için bir bilgisayarın öğrenciyle doğrudan etkileşime girmesi için kullanılmasıdır.
 • 4. Bilgisayarın öğretimde gerçekten işe yarayıp yaramadığını belirlemek için birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda, bilgisayar destekli öğretimin, geleneksel öğretime oranla başarıyı %10 ile %18 arasında artırdığı gözlenmiştir.
 • 5. BDÖ kavramı ilk kez 1960’lı yıllarda ortaya atılmış, 1970’li yıllarda da A.B.D üniversitelerinde bu uygulamaya yer verilmeye başlanmıştır.
 • 6. Bilgisayar destekli öğretimde, bilgisayarın öğretme sürecine öğretmenin yerine geçecek bir seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı ve güçlendirici bir araç olarak girmesi esastır.
 • 7. BDÖ’de öğretmen konuyu işlerken sahip olduğu donanım ve yazılım olanaklarına, konunun ve öğrencilerin özelliklerine göre bilgisayarı değişik yer ve zamanlarda kullanabilir.
 • 8. Kullanım Biçimleri ➢Öğretmen konuyu işler, dersi kaçıran ya da anlamayanlar için tekrar bir fırsat sağlanabilir. Bilgisayar burada özel öğretmen görevi görür.
 • 9. ➢Öğretmen konuyu işler, değerlendirme bilgisayar yardımıyla yapılır. ➢Öğretmen konuyu sınıfta işler, alıştırma, uygulama ve değerlendirme çalışmaları bilgisayar yardımıyla yapılır.
 • 11. Bilgisayar Destekli Öğretim Programları 1. Alıştırma ve Tekrar Programları En yaygın uygulamalardan biridir. Öğrenciye zorlukları farklı belli bir dizi soru verilerek yapılan alıştırmalar ve öğrencinin öğrenilmemiş davranışları ile ilgili sorular verilerek yapılan alıştırmalar olmak üzere iki grupta incelenir.
 • 12. A.Öğrenciye Zorlukları Farklı Belli Bir Dizi Soru Verilerek Yapılan Alıştırmalar Öğrenci ekrandaki soruya cevap verir, eğer verdiği cevap doğruysa diğer soruya geçilir. Cevap yanlış ise bilgisayar soruyu bir daha sorar. Cevap yine yanlışsa bilgisayar doğru cevabı verir ve bir sonraki soruya geçer. Bu programlarda sorular ve soruların sıraları sabittir, değişmez. Bunlara bilgisayar kontrollü alıştırma programları denilmektedir.
 • 13. B. Öğrencinin Öğrenilmemiş Davranışları İle İlgili Sorular Verilerek Yapılan Alıştırmalar Öğrenci sabit sorularla çalışacağına, eksik olduğu konulara çalışır. Bilgisayar öğrencinin öğrenemediği bilgileri sorular yoluyla tespit eder ve çalışmayı bunlara yoğunlaştırır. Bu sorulara çalışma havuzu denilir. Öğrencinin kavradığı bilgiler başka bir yerde toplanır. Bu sayede öğrenci daha önce öğrendiği konular hakkındaki sorularla karşılaşmaz. Öte yandan öğrendiklerinin kalıcı olabilmesi için tekrar yapma imkanına da sahiptir.
 • 14. 2. Birebir Öğretim Programları Bir öğretmenin bir öğrenciyle çalışmasıyla uygulanan programlardır. Konu ile ilgili olgu, yöntem, kavram, ilke, genelleme ve kanunların bilgisayardan öğrenilmesi amaçlanır.
 • 15. Birebir öğretim programları sayesinde öğrenci kendi hızına göre çalışır, tekrar yapabilir. Bu programlar dersi kaçıran öğrencilere büyük kolaylık sağlar.
 • 16. 3. Problem Çözmeye Yönelik Programlar Bilgisayarın problem çözme becerisinin öğretimdeki yerini şu şekilde sıralayabiliriz: ➢ Öğrenci gerçek hayatta karşılaşabileceği problemler üzerinde çalışabilir. ➢ Problem ile ilgili bilgiye ulaşması çabuk ve kolay olur. ➢ Öğrencinin, problem çözümünün hangi basamaklarında güçlük çektiği tespit edilir ve bu sorun giderilir. ➢ Öğrenciye çok fazla sayıda problem çözme imkanı tanıdığı için öğrenci deneyim kazanır.
 • 17. Problem çözmeye yönelik programların başında LOGO gelmektedir. Ancak bu tür programların hazırlanması ve geliştirilmesi zordur.
 • 18. 4. Benzetim Programları Benzetim, gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesi olarak tanımlanabilir.
 • 19. Benzetim programlarıyla mevcut laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bilgi ve gösterilerin eğitim programında yer alması sağlanır.
 • 20. Benzetim programları sayesinde; ➢Tehlikeli olan deneyler, ➢Gerekli araç gereçlerin bulunmadığı deneyler, ➢Zor tekrarlanabilen deneyler, ➢Pahalı olan deneyler eğitim ortamına getirilmektedir.
 • 21. BDÖ’de Kullanılan Yazılımların Temel Özellikleri ➢ Öğrencilerin yaş ve gelişim seviyesine uygun olmalıdır. ➢ Öğrenme eksikliklerini tespit edici nitelikte sorular sormalı, dönüt ve düzeltmeler sunmalıdır. ➢ İçeriği eğitim programlarıyla eşit olmalıdır. ➢ Grafik ve ses kullanımı açısından zengin olmalıdır. ➢ Konuyla ilgili kavramları bol örnekle net ve anlaşılır biçimde ifade etmelidir.
 • 22. ➢Tüm öğretmen ve öğrenciler tarafından tarafından kolaylıkla kullanılabilecek özellikler taşımalı, karmaşık bir yapıya sahip olmamalıdır. ➢İstenilen her an önceki konuları tekrar etmeyi sağlayacak nitelikte kurgulanmalıdır.
 • 23. BDÖ’nün Yararları ➢ Öğrenciler aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılır. ➢ Öğrenciler kendi hızlarına uygun şekilde öğrenirler ve tekrar etme imkanına sahip olurlar. ➢ Konular daha kısa sürede sistematik olarak öğretilir. ➢ Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazanılır. ➢ Öğrenme-öğretme sürecinde görsel ve işitsel çeşitlilik sağlanır.
 • 24. ➢ Öğrenci istediği konuyu istediği zaman öğrenebilir. ➢ Öğretmene zaman kazandırır. ➢ Bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada fırsat eşitliği sağlar. ➢ Laboratuvar ortamında yapılması tehlikeli ve pahalı olan deneyler benzetim yazılımlarıyla kolaylıkla yapılabilir, bu da zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. ➢ Öğrenci çalışmaları ve başarı düzeyleri bilgisayara kaydedilerek performansı ve gelişimleri izlenebilir.
 • 25. BDÖ’nün Sınırlılıkları ➢ Her ders ve konuya uygulanması güçtür. ➢ Eğitimin sosyal yönüyle ilgili kazanımlarda etkisizdir. ➢ Öğrencinin öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini azaltabilir. ➢ Maliyeti yüksektir. Araçlar pahalıdır, teknik bilgi ve elemana ihtiyaç duyulur. ➢ Her öğretmen teknoloji konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir.
 • 26. ➢Yazılım ve donanımların sürekli güncellenmesi gerekir. ➢Bu güncellemeler ek bir maliyet gerektirebilir. ➢Yazılımlar eğitim programındaki kazanımlara uygun değilse yapılanların pek bir değeri olmayacaktır.
 • 27. Aşağıdakilerden hangisi BDÖ’de kullanılan yazılımların özelliklerinden değildir? A) Öğrencilerin düzeyine uygun olması B) Dönüt ve düzeltmeyle öğrenmeyi kontrol etmesi C) İçeriğin eğitim programlarından daha kapsamlı verilmesi D) Konuyla ilgili kavramların net ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesi E) Grafik ve ses kullanımıyla desteklenmesi
 • 28. Bilgisayar destekli öğretimin amaçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktır. Bu amaçla dersinde bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A) Alıştırma ve tekrar programları B) Birebir öğretim programları C) Problem çözmeye yönelik programlar D) Benzetim programları E) Kelime işlemci programlar