Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Discuss Modification of Strategies in Teaching Science Among Learning Disabilities Students

TUTORIAL 3 PKB3110

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Discuss Modification of Strategies in Teaching Science Among Learning Disabilities Students

 1. 1. TUTORIAL 3 PKB3110 Disediakan oleh : YONG JIA MIN HII SIEW LING CHUE XIANG LING PISMP 5F
 2. 2. • Content • Level Stage • Material • Location • Evalution • Relation with life
 3. 3. 1. Kandungan (Content) • Harus selaras dengan sukatan dan objektif Masalah Tidak memahami konsep Tidak boleh membina persepsi kendiri Tidak boleh hubung kait dengan situasiMasalah ingatan jangka pendek Tidak menguasai suatu konsep
 4. 4. Langkah yang dilaksanakan oleh guru Kenalkan konsep yang penting Menentukan apakah hasil pembelajaran yang hendak dicapai Kenalpasti maklumat yang perlu dikuasai dalam setiap unit oleh murid
 5. 5. Kreteria yang digunakan Kenl pasti pencapaian murid (lemah,sederhana,pandai) Mesti berfokus pada strategi, model yang digunakan, kemahiran yang digunakan Pembelajaran berdasarkan data(emperikal) Kajian yang telah dilaksanakan dalam kalangan murid
 6. 6. Bagaimana nak ubah pengajaran? • Sebelum mula, bagi maklumat umum secara keseluruhan dahulu. • Apa istilah-istilah sukar yang perlu didedahkan kepada murid. • Guna bahan yang konkrit sebelum pergi ke sesuatu yang abstrak. • Kaitkan maklumat dengan pengalaman murid. • Guna strategi dan berikan contoh sesuai. • Berikan arahan • Ajar strategi ingatan (akronim, keyword, visualization) • Pantau bahasa-bahasa yang digunakan oleh murid sepanjang guru bagi arahan • Bagi tugasan yang sesuai dengan murid berkenaan.
 7. 7. 2. Tahap / Strategi (Level Stage) • Ikut tahap kognitif dan keupayaan murid. Peringkat 1 • Gunakan daya pembelajaran yang berbeza, bergantung pada murid. • Bahan yang guru gunakan bergantung pada keperluan yang memenuhi jiwa murid Peringkat 2 • Perlu mempunyai arahan yang jelas,nyata dalam kemahiran atau strategi yang digunakan. • Dedahkan murid bagaimna nak belajar cara berkesan. • Mengajar murid dengan cara yang berkesan – buat nota, ingat istilah yang telah dipelajari sebelum ini. • Cth : bagi nota, highlight isi penting dengan warna. • Jika pengulangan kosa kata ditekankan, then teach & model vocabulary review technique. • Mesti ada perancangan atau jadual untuk murid belajar.
 8. 8. Peringkat 3 • Jika arahan dan penilaian jelas, ini memudahkan pembelajaran dijalankan. • Setiap kali masuk ke kelas, guru tanya perkembangan tugasan yang diberikan. • Guru jelaskan apa sebab yang mereka lakukan. • Guru harus beri sesuatu yang standart supaya murid tidak keliru. Peringkat 4 • Pembelajaran boleh berlaku jika guna arahan berdasarkan hasil pembelajaran yang jelas. • Membuat 1 c secara langsung. • Aktiviti yang dilakukan selaras dengan hasil pcembelajaran yang dilaksanakan • Sediakan jadual untuk menilai pencapaian murid dalam setiap tugasan yang diberikan • Beri panduan untuk murid ulangkaji sebelum jalani peperiksaan
 9. 9. Peringkat 5 • Pembelajaran dapat meningkat bila guru beri maklum balas. • Sentiasa bagi latihan, kuis untuk uji setakat mana murid kuasai pembelajaran yang diajar. • Sediakan soft copy untuk mengetahui pencapaian murid • Bercakap secara bersemuka dengan murid Peringkat 6 • Pembelajaran akan kekal bila murid dapat bina sesuatu ilmu degan sendiri
 10. 10. 3. Material • Secara umum, mesra pengguna, mudah disimpan, menarik, sais yag sesuai da tidak berbahaya Apa yg diambil kira ? Adaptasi, gentian, tambahan yang digunakan Biasannya adaptasi dan tambahan diambil kira dalam bahan Bahan sudah ada tetapi tambah lagi bahna lain untuk murid lebih kuasai
 11. 11. Contoh bahan tambahan Guna buku teks sains tambah audiotape Penyelesaian kiraan dengan guna kalkulator Contoh adaptasi bahan Murid selesaikan masalah guna lembaran kerja Murid membulat perkataan daripada senarai perkataan. Contoh gentian bahan Mesti guna berdasarkan kurikulum standard;komputer
 12. 12. 4. Lokasi (Location) • Alatan dan kedudukan murid. Tujuan lokasi • Mahukan murid selesa semasa pengajaran dan pembelajaran • Supaya pembelajaran yang dismpaikan seronok dan menarik • Elak murid bosan • Galak murid masuk aktiviti • Bagi peluang murid terokai alam sekeliling
 13. 13. Contoh lokasi yang sesuai Makmal sains Buat amali Makmal komputer Buat amali (menggunakan teknologi) Bilik Darjah Menggunakan BBM yang menarik dalam pengajaran dan pembelajaran Kawasan Sekolah (taman, kantin) Lawatan Lawatan sambil belajar (zoo,kilang)
 14. 14. 5. Pentaksiran (Evalution) Pemerhatian Pengkelasan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramal Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir maklumat Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen
 15. 15. 6. Kait dengan situasi sebenar (Relation with life) • Hubungkait pelajaran dengan situasi sebenar • Guna bahan yang konkrit sebelum pergi ke sesuatu yang abstrak. • Kaitkan maklumat dengan pengalaman murid.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

TUTORIAL 3 PKB3110

Views

Total views

178

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×