Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZorgSucces roadshow pat intro

559 views

Published on

Intorductie en visie PAT Learning Solutions voor de ZorgSucces Roadshow VV&T

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ZorgSucces roadshow pat intro

 1. 1. Jeroen Krouwels<br /> 27 september 2011<br />
 2. 2. WELKOM, INTRODUCTIE<br /><ul><li>Visie PAT Learning Solutions, Jeroen Krouwels
 3. 3. Business Case en ZorgSucces Leerplein VV&T Renske Foekema</li></ul> 10.20 PAUZE<br /><ul><li> Praktijkcase Rijnstate, Anouk Straus
 4. 4. ZorgSucces site en LinkedIn, Paul Kemper
 5. 5. Prijzen en mogelijkheden PulseWeb en VV&T Jeroen Krouwels</li></li></ul><li>Operatiekamer begin 20e eeuw<br />
 6. 6. Operatiekamer vandaag de dag<br />
 7. 7. Onderwijs begin 20e eeuw<br />
 8. 8. Onderwijs vandaag de dag<br />
 9. 9. Halfwaardetijd scholing<br />Prof. Dr. Andries de Grip<br />Research Centrum voorOnderwijs en Arbeidsmarkt<br />
 10. 10. Leren in organisaties<br />Hoe wordt geleerd in organisaties ?<br />Wat is het rendement van leren in organisaties ?<br />
 11. 11. Goed onderwijs is een punt van zorg….<br />30% verlies aan productiviteit…<br />…of moeten we het slimmer doen met een hoger rendement?<br />
 12. 12. Innovatie begint vaak met oude wijn in nieuwe zakken…<br />
 13. 13. E-learning of E-reading?<br />De meeste e-learning systemen zijn vooral gericht op het digitaal ontwikkelen en distribueren van kennisgerichte leerstof…<br />…en het plannen van cursussen <br />
 14. 14. Is er al wat veranderd? <br />1. Een-dimensionaal: kennisgerichte CONTENT centraal.<br />2. Ontwikkeling is kostbaar en nog ingewikkeld ook…<br />3. ELO = ondoorzichtige bestanden- massa / e-mail + up-download systeem. <br />4. Gebaseerd op traditionele onderwijsmodellen.<br />5. Er vind geen echte vernieuwing plaats. We doen hetzelfde digitaal…<br />
 15. 15. Echte innovatie ontstaat als technologie het proces beïnvloedt…<br />
 16. 16. Een voorbeeld: de boekenwinkel<br />TREND<br />
 17. 17. Visie <br />Creëer waarde<br />B<br />Verander gedrag<br />A<br />Organiseer leerproces<br />A<br />B<br />Meet rendement<br />
 18. 18. Visie op leren…<br />Flexibel opleidingsmodel<br />Organiseren van leeractiviteiten<br />Gebruik van leertechnologie<br />
 19. 19. Van het plannen van mensen door het opleidingstraject…<br />
 20. 20. ….naar het organiseren van leeractiviteiten rondom mensen en hun werk. <br />
 21. 21. Pulseweb leertechnologie<br />De positie van PulseWeb<br />
 22. 22. De opbouw van PulseWeb<br />Leerproces centraal<br />Leeractiviteiten initiëren, volgen en meten<br />Alle rollen via Pulseweb webportaal<br />Deelnemer, trainer, coach, auteur, manager, examinator, praktijkbegeleider, beheerder, planner.<br />Alle denkbare leerwerkvormen, uw eigen didactiek<br />Alle leeractiviteiten zijn ‘losse leerobjecten’ die met elkaar gecombineerd kunnen worden. <br />Leertrajecten<br />Bij elkaar horende leerobjecten en leeractiviteiten worden gebundeld in een module. Een reeds modules vormt een leertraject waarin alle rollen een eigen homepage hebben.<br />
 23. 23. Opzet van leertrajecten<br />O U T P U T<br />
 24. 24. Opzet van leertrajecten<br />O U T P U T<br />
 25. 25. Werken vanuit profielen!<br />Generiek opleidingsprofiel<br />Indiv.<br />Specifiek profiel<br />
 26. 26. Leerprocestechnologie…<br />Initiëren <br />Volgen<br />Meten<br />
 27. 27. Extern (opleider of stage)<br />Intern (eigen organisatie)<br />Instap toets<br />Werkplek<br />opdracht<br />Groeps-opdracht<br />Leren<br />Klassikalesessie<br />E-module<br />EindopdrachtofExamen<br />Assess<br /> A L E E R P R O C E S B<br />Intake gesprek<br />Feedback<br />Evaluatie<br />Eind-beoordeling<br />Klaarzetten leertraject<br />Beoordeling<br />Rapport<br />Beoordeling<br />Coach<br />Externebegeleiding<br />
 28. 28. Hoe is Pulseweb opgebouwd?<br />LMPS: LeerManagementProcesSysteem<br />Theorie: WETEN<br />Praktijk: TOEPASSEN<br />Kennis: WAT?<br />WETEN WAT<br />WAT TOEPASSEN<br />Vaardigheden: HOE?<br />WETEN HOE<br />HOE TOEPASSEN<br />Attitude: WAAROM?<br />WETEN WAAROM<br />WAAROM TOEPASSEN<br />
 29. 29. Hoe is Pulseweb opgebouwd?<br />LMPS: LeerManagementProcesSysteem<br />Theorie: WETEN<br />Praktijk: TOEPASSEN<br />Voorbeeld<br />Kennis: WAT?<br />WETEN WATprocesbeschrijvingen<br />WAT TOEPASSENVragen<br />Vaardigheden: HOE?<br />WETEN HOEWerkinstructies<br />HOE TOEPASSEN<br />Opdrachten in simulatie <br />WETEN WAAROMCoaching Groepssessies<br />WAAROM TOEPASSENWerkplek<br />Attitude: WAAROM?<br />
 30. 30. Hoe is Pulseweb opgebouwd?<br />= leerobject of leeractiviteit<br />LMPS: LeerManagementProcesSysteem<br />Voorbeeld leertraject:Nascholing Wet BIG<br />Theorie: WETEN<br />Praktijk: TOEPASSEN<br />Kennis: WAT?<br />Procesbeschrijvingen<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Vragen<br />42<br />43<br />44<br />45<br />46<br />47<br />48<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />49<br />50<br />51<br />52<br />53<br />54<br />55<br />Werkinstructies<br />15<br />16<br />17<br />18<br />19<br />20<br />21<br />Opdrachten<br />56<br />57<br />58<br />59<br />60<br />61<br />62<br />Vaardigheden: HOE?<br />22<br />23<br />24<br />25<br />26<br />27<br />28<br />63<br />64<br />65<br />66<br />67<br />68<br />69<br />Groepssessies<br />29<br />30<br />31<br />32<br />33<br />34<br />35<br />Games<br />70<br />Attitude: WAAROM?<br />36<br />37<br />38<br />39<br />40<br />41<br />
 31. 31. Hoe is Pulseweb opgebouwd?<br />LMPS: LeerManagementProcesSysteem<br />Taken: voorbehoudenhandelingen<br />Theorie: WETEN<br />Praktijk: TOEPASSEN<br />Kennis: WAT?<br />Procesbeschrijvingen<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Vragen<br />42<br />43<br />44<br />45<br />46<br />47<br />48<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />49<br />50<br />51<br />52<br />53<br />54<br />55<br />Werkinstructies<br />15<br />16<br />17<br />18<br />19<br />20<br />21<br />Opdrachten<br />56<br />57<br />58<br />59<br />60<br />61<br />62<br />Vaardigheden: HOE?<br />22<br />23<br />24<br />25<br />26<br />27<br />28<br />63<br />64<br />65<br />66<br />67<br />68<br />69<br />Groepssessies<br />29<br />30<br />31<br />32<br />33<br />34<br />35<br />Games<br />70<br />Attitude: WAAROM?<br />36<br />37<br />38<br />39<br />40<br />41<br />
 32. 32. Hoe is Pulseweb opgebouwd?<br />LMPS: LeerManagementProcesSysteem<br />Theorie: WETEN<br />Praktijk: TOEPASSEN<br />Rol: Verpleegkundige A<br />Procesbeschrijvingen<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />Vragen<br />42<br />43<br />44<br />45<br />46<br />47<br />48<br />PulsewebTabblad “Te doen”<br />Lees procesbeschrijving P4<br />Beantwoord de vragen V47<br />Volg de werkinstructie W23<br />Doe de oefeningenO57 en O58 in de simulatie<br />Neemdeelaangroepssessie G41<br />Neemdeelaan Game G70<br />Doe eindtoets<br />8<br />9<br />10<br />11<br />12<br />13<br />14<br />49<br />50<br />51<br />52<br />53<br />54<br />55<br />Werkinstructies<br />15<br />16<br />17<br />18<br />19<br />20<br />21<br />Opdrachten<br />56<br />57<br />58<br />59<br />60<br />61<br />62<br />22<br />23<br />24<br />25<br />26<br />27<br />28<br />63<br />64<br />65<br />66<br />67<br />68<br />69<br />Groepssessies<br />29<br />30<br />31<br />32<br />33<br />34<br />35<br />Games<br />70<br />36<br />37<br />38<br />39<br />40<br />41<br />
 33. 33. Hoe is Pulseweb opgebouwd?<br />LMPS: LeerManagementProcesSysteem<br />Rol: Verpleegkundige A<br />Theorie: WETEN<br />Praktijk: TOEPASSEN<br />Procesbeschrijvingen<br />4<br />Vragen<br />47<br />PulsewebTabblad “Te doen”<br />Lees procesbeschrijving P4<br />Beantwoord de vragen V47<br />Volg de werkinstructie W23<br />Doe de oefeningenO57 en O58 in de simulatie<br />Neemdeelaangroepssessie G41<br />Neemdeelaan Game G70<br />Doe eindtoets<br />Werkinstructies<br />Opdrachten<br />57<br />58<br />23<br />Groepssessies<br />Games<br />70<br />41<br />
 34. 34. Evalueren/rapporteren<br />Doel/Probleem<br />Management <br />rapportage<br />Impact<br />Werksituatie<br />Gespreks-<br />cyclus<br />Functioneren<br />Vaardigheden<br />Toetsen en <br />assessments<br />Leerresultaten<br />Leersituatie<br />Evaluatie<br />Proces<br />
 35. 35. In zo’n flexibel model….<br />
 36. 36. Heeft iedere medewerkereen eigen homepage…<br />
 37. 37. … zijn er geen klassikale theorielessen meer…<br />
 38. 38. … wordt actuele (praktijk)kennis aan de bron vastgelegd en bijgehouden door inhoudelijk deskundigen..<br />
 39. 39. ..is alle kennis als naslagwerk opvraagbaar, inclusief je eigen aantekeningen..<br />
 40. 40. … is zelf content en leerprocessen assembleren veel eenvoudiger geworden..<br />
 41. 41. ..kunnen kennis en inzichten online worden getoetst<br />
 42. 42. .. kunnen vaardigheden en gedrag op iedere plek worden beoordeeld en vastgelegd..<br />
 43. 43. .. Met draadloos internet ook op de werkplek<br />
 44. 44. .. plant de cursist zichzelf in voor de praktijklessen.. <br />
 45. 45. .. volgt en begeleidt de docent z’n leerlingen in de klas of in de praktijk, maar ook op afstand.. <br />
 46. 46. .. is alle stuurinformatie op ieder moment beschikbaar.. <br />MANAGER<br />.. Vanuit iedere rol…<br />DOCENT<br />PLANNER<br />
 47. 47. Nieuw opleidingsmodel betekentnieuwe organisatievorm.<br />Hoe staat het met jouw cursisten?<br />Ze volgen momenteel mijn videocollege..<br />
 48. 48. Voorbeeld organisatie<br />AUTEURS94 VAKSPECIALISTEN<br />PRAKTIJKBEGELEIDERS56 TEAMLEIDERS EN SPECIALISTEN<br />Opleidingscentrum<br />3000 CURSISTEN met ieder een eigen homepage<br />1 MANAGER<br />1 BEHEERDER/PLANNER2 OPLEIDINGS-COORDINATOREN<br />1 SECRETARESSE<br />
 49. 49. Uw zorginstelling<br />Verpleegkundige 5<br />Verpleegkundige 4<br />Verpleegkundige 2<br />Verpleegkundige 3<br />Student 6<br />Cursist 6<br />Cursist 5<br />Student 5<br />Cursist 1<br />Student 1<br />Cursist 2<br />Cursist 4<br />Student 2<br />Student 4<br />Cursist 3<br />Student 3<br />Leerplein Collega Zorginstelling<br />Leerplein Beroepsonderwijs<br />
 50. 50. Link Zorg-Succes<br />
 51. 51. Ēēn leer- (net)werkomgeving<br />Vanuit onze visie op leerprocessen, streven we naar het realiseren van een leer- en ontwikkelplatform waarin samen leren en werken centraal staan en we onze klanten een totaaloplossing bieden om de potentie van medewerkers tot bloei te laten komen.<br />Meetbaar resultaat<br />De oplossingen die we ontwikkelen dragen meetbaar bij aan de opleidingsdoelstellingen van onze klanten. We gaan hierbij uit van het meten van opgedane kennis en veranderd gedrag en in hoeverre dit heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen.<br />Intuïtief <br />De oplossingen die we ontwikkelen zijn intuïtief te gebruiken waardoor onze klanten ze snel “eigen” maken.<br />Mobiel<br />We ontwikkelen oplossingen die overal en altijd door onze klanten zijn in te zetten. We maken hierbij slim gebruik van de mogelijkheden van wat “nieuwe” mobiele media, zoals tablets en smartphones, ons bieden.<br />
 52. 52. Sociallearning<br />
 53. 53. Tot slot:<br />Als we de verkeerde weg inslaan, zal technologie ons daar sneller brengen..<br />
 54. 54. april 26, 2004 - Accountregisseurs<br />52<br />
 55. 55. Investeringen<br />
 56. 56. Uw eigen leerplein<br />Ondersteuning vanuit PAT<br />Basisimplementatie<br />10-stappenplan<br />Doorlooptijd: 6-8 weken<br />Gemiddeld eenmalig € 25.000,- / € 35.000,-<br />Zelf content toevoegen<br />Optioneel: strippenkaart <br />SAAS: Software As A Service<br />Basislicentie € 5.700,00<br />Vanaf 101e gebruiker: € 2.600,00 per bundel van 100 licenties of € 57,00 per losse licentie<br />Corporate licentie: staffel op basis volume en looptijd SAAS-contract<br />
 57. 57. ZorgSucces leerplein VVT<br />Losse licenties<br />10 - 100 € 135,00 p.s.<br />101 - 200 € 130,00 p.s.<br />201 - 300 € 125,00 p.s.<br />> 300 € 120,00 p.s.<br />Eigen leerplein concept Zorgboog<br />Eigen “look and feel”<br />Standaard inrichting “concept Zorgboog”<br />12 modules<br />Eenmalig: € 30.000,00 incl. content<br />Optioneel:<br />Onderhoud modules: € 2.250,00<br />Strippenkaart voor maatwerk<br />SAAS licentiemodel<br />Basislicentie € 5.700,00 incl. 100 licenties.<br />Vanaf 101: bundel 100 licenties € 2.600,00<br />Losse licenties: € 57,00<br />

×