Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opdracht 4 Karin Rita En Herve

582 views

Published on

Toll-cursus - Opdracht 4 van Karin Van Genechten, Rita Maselis en Hervé Wellens

Published in: Education
 • Be the first to comment

Opdracht 4 Karin Rita En Herve

 1. 1. E-leren Hervé Wellens - Karin Van Genechten - Rita Maselis
 2. 2. Wat is E-leren? Gebruik van ICT in het onderwijs: lesmateriaal toetsenmateriaal communicatiemedia opvolging leeropdracht, project, praktijk Overzichtelijk, gestructureerd, toegankelijk leertrajecten Al dan niet via een elektronische omgeving (ELO) Met een meerwaarde: diversifiëren, discussiëren, communiceren, coachen en sturen…
 3. 3. Waarom kies je voor E-leren ? Vanuit een pragmatisme Minder contacturen, verplaatsingen, papier… Handig om informatie uit te wisselen ! Digitaal archiveren: een fluitje van een cent ! Automatisch verbeterde toetsen en examens Vanuit noodzaak Feitelijkheid ? 'verplicht' door directie! Je wordt gesponsord ! Het is maatschappelijk wenselijk... Loyaal t.a.v. beleid en ICT-collega's... Vanuit overtuiging E-LEREN IS DE NIEUWE TOEKOMST MET GIGANTISCHE MOGELIJKHEDEN
 4. 4. leren vandaag = leren leren in een cybertijd levenslang leren leren 2.0 en 3.0 leertrajecten - verruimen en digitale log- en dagboeken – verbreden - leerstijlen - uploaden - digitale fora - digitale toetsen en examens - zelfsturing - samen-leren - leerplatformen - digitale poll en dimensies van leren - enquête - digitale encyclopedia - leerkrachtig leren - chatten - skypen - reflecterend leren - op maat - videoconferenties - digitale agenda- probleemgestuurd - leren digitale portfolio omgaan met info - coach - cursist centraal - www.web2.0 leerprocesgericht onderwijs - praktijkgericht
 5. 5. Overzichtelijk, gestructureerd, gedifferentieerd toegankelijk… Cursist heeft anywhere anytime vlotte toegang tot informatie, afspraken, discussie, opdrachten… Via leertaject kan materiaal overzichtelijk en gestructureerd worden aangeboden Gedifferentieerd aanbod: vooropdrachten, verschillende invalshoeken, extra oefeningen. Leuke illustraties aan de hand van schermafdrukken, tekeningen, foto’s, video , geluidsmateriaal…. Op maat van de cursist : eigen tempo, zelftoetsing
 6. 6. Mogelijkheid tot coachen en sturen… Snelle en directe opvolging Feedback en bijsturing mogelijk Liever coach dan 'wijsneus‘ Samen levenslang leren Cursisten op hun eigen 'leer-kracht' aanspreken Een 'open mind‘ cultiveren Cursisten aanzetten tot reflecteren, leren uit ervaringen, leren leren
 7. 7. Mogelijkheid tot discussiëren en communiceren… Anywhere anytime samenwerken Samen levenslang leren Cursisten onderling laten samenwerken en overleggen Vanuit een gedreven zoeken naar nieuwe mogelijkheden, een andere aanpak
 8. 8. Je moet een beetje GEK zijn !? Nog net niet gek genoeg...
 9. 9. Hoe beginnen? Overwegingen? 1. Opzetten van een agogisch proces 2. Een bewuste beleidskeuze binnen het CVO 3. Een ICT-team dat midden de collega's staat 4. Zoeken naar samenwerkingsverbanden
 10. 10. 1. Opzetten van een agogisch proces Proces unfreezing: interesse wekken, warm maken moving: leren uit experimenten, kleine initiatieven refreezing: wat haalbaar is en zinnig lijkt veralgemenen en tot standaard maken Werken vanaf de basis kleine initiatieven inspelend op een bestaande vraag/nood individuele leerkrachten die proberen uitwisselen van best practices Geen obsessie : kansen bieden een levenslange 'way of e-learning' installeren
 11. 11. 2. Een bewuste beleidskeuze Keuze duidelijk en gemotiveerd brengen Aangeven hoe men die ingang wil doen vinden Voorzien in extra financiëring Voorzien in een degelijke + voldoende uitgebouwde infrastructuur Een lage drempel inbouwen voor wie niet over een PC of internetverbinding beschikt Een ICT-team opzetten Vorming en directe ondersteuning voorzien 'Extra tijd' bieden - juist inschatten van de taakbelasting
 12. 12. 3. Een ICT-team midden de collega's Geen ivoren toren: mensenkennis en mensentaal Zowel ICT-kenners, believers als computer-onhandige, didactisch ervaren én gewaardeerde collega's Inspelend op wat van doen is in de praktijk van alle dag Ondersteunend - niet eisend - geen druk Toegankelijke handleidingen/uitleg/vorming - op mensenmaat Directe ondersteuning voorzien (1ste lijnscoach) Besef dat het meest vanzelfsprekende vaak niet gekend is Kiezen voor een leerplatform als eerste stap = beschermde en afgebakende context
 13. 13. 4. Zoeken naar samenwerkingsverbanden m.b.t. infrastructuur m.b.t. opzetten van een leerplatform m.b.t. introductie van tools, werkvormen, didactische ondersteuning
 14. 14. Welke valkuilen? Geen visie (van leraren en directie) Te hoge verwachtingen E-leren als middel om de verantwoordelijkheid naar de cursist door te schuiven Onvoldoende aandacht aan ontwerp en ontwikkeling Verkeerd inschatten van de doelgroep Verkeerd inschatten van de coaching Té weinig besef wat dit vereist aan doorzettingsvermogen, motivatie, werk- en leerdiscipline Onvoldoende pc-kennis bij de verschillende partijen Gebrek 1ste lijnsondersteuning (help, tutorial, help desk, leercoach, . . .) Investeringsdrempel naar hardware en software …
 15. 15. Blijf realistisch... E = maar één tool (weliswaar met veel ingangen en uitgangen) Wikken en wegen blijft belangrijk: niet alles is mogelijk, niet alles is zinvol wat E-leren betreft Het uitwerken van digitale lespakketten kost tijd en is een enorm werk De 'schoonheid van eenvoud' is een belangrijk motto Face tot face contact is en blijft onmisbaar Maatschappelijke wensen, nieuwe werkmethoden, wetenschappelijke onderbouwing, training en tools... JA ! MAAR vooral persoonlijke betrokkenheid is van doen
 16. 16. Nog een laatste waarschuwing !! ☺ Een snel groeiende verslavingsproblematiek: TECHNO-BRAIN BURNOUT wil je meer weten hierover? www.drgarysmall.com een zelftest van doen? www.hoeveelisteveel.be reeds verslaafd na het volgen van een tollnetcursus??? www.cadlimburg.be
 17. 17. If you want to succeed… … double your failure rate! J. Watson

×