Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online samenwerken leren en implementeren

549 views

Published on

In het Programma Samenwerkend Verbinden zijn modulen beschikbaar voor het leren van online samenwerkingsgedrag en het implementeren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken binnen organisaties. Als voorbeeld wordt module Online Samenwerken gepresenteerd.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Online samenwerken leren en implementeren

 1. 1. On -en offline leren en implementeren Het gebruik maken van een elektronische leeromgeving (Moodle) bij organisatieverbetering. Een nieuwe manier van implementeren.
 2. 2. On -en offline leren en implementeren van nieuwe werkwijzen Een programma waarin alle informatiewerkers binnen de organisatie tegelijkertijd nieuwe sociale digitale competenties verwerven en implementeren met begeleiding van hun leidinggevenden en e-coaches.
 3. 3. Leren en werken ingebed in de organisatie Letterlijk de lerende organisatie, waar de leer- en ontwikkelfunctie is geïntegreerd m.b.v. online leren en begeleiding op het werk. PSV=Programma Samenwerkend Verbinden
 4. 4. Gelijktijdig proces i.p.v. sequentieel proces Werd tot nu toe implementatie van nieuwe werkwijzen per afdeling ‘uitgerold’, nu kan iedereen tegelijkertijd de nieuwe werkwijzen leren en toepassen in het werk.
 5. 5. Module Online Samenwerken Eén van de modulen binnen het Programma Samenwerkend Verbinden. De volgende dia’s laten je enkele kenmerken zien.
 6. 6. Samenwerkend verbinden Opleiden Begeleiden Oriënteren Leren Evalueren Toepassen Introduceren Begeleiden Monitoren Faciliteren Opleiden en begeleiden lopen synchroon
 7. 7. Leren is een dynamisch en communicatief proces Zelf verantwoordelijk en samen met elkaar binnen een uitdagende leeromgeving. Leren is niet kennis verwerven, maar kennis je eigen maken, vaardig worden en je houding bepalen. Nieuwe competenties verwerven en toepassen is ook een sociaal proces.
 8. 8. Ieder kiest zijn eigen leerweg Afhankelijk van de eigen leerwensen, startsituatie en leervoorkeuren, kiest ieder zijn eigen weg door de module binnen de afspraken die de afdeling heeft gemaakt in het afdelingsoverleg over wat, wanneer en hoe.
 9. 9. Leidinggevenden begeleiden de medewerkers bij het verwerven en toepassen van de competenties Activiteiten zijn o.a. : introduceren en organiseren, belangstelling tonen bij uitvoering van activiteiten, meedoen met de on- en offline discussies, feedback geven, volgen van de vorderingen, gelegenheid geven tot oefenen op de werkplek en bespreken toepassingsideeën. Introduceren Begeleiden Monitoren Faciliteren
 10. 10. Videolessen maken het persoonlijk Instructies zijn plaats en tijdonafhankelijk, ieder kan op eigen gekozen moment en zo vaak men wil de nieuwe informatie tot zich nemen. In de videoles zie je jouw opleider.
 11. 11. Leren is ook praten met elkaar bijv. via de chat Praten over de nieuwe competenties draagt bij aan betekenisverlening en cultuurverandering. Niet alleen face tot face, maar ook online.
 12. 12. Leren is ook discussiëren met elkaar Leren betekent ook offline ideeën met elkaar uitwisselen.
 13. 13. Leren is ook vragen stellen en vragen beantwoorden Iets nieuws leren betekent ook vaak vragen stellen omdat je iets niet begrijpt , iets niet lukt of omdat je een idee hebt dat je wil toetsen. De opleider is niet de enige die kan helpen, dat zijn ook je collega’s. Zij willen je graag van dienst zijn en je vragen beantwoorden en met je in discussie gaan.
 14. 14. Informatiebronnen Leren is kennis nemen van informatiebronnen, ook van traditionele. Met de internetmogelijkheden is informatie niet meer een schaars goed.
 15. 15. Moderne Informatiebronnen Horen en zien, vragenstellen en beantwoorden, discussiëren, je gedachten publiceren en reageren op publicaties van anderen; al deze activiteiten bevorderen het leren. Het meeste leer je buiten formele leersituaties.
 16. 16. Websites als informatiebron Veel informatie vinden we op het web. In de module Online Samenwerken zijn de websites al voor je verzameld, zodat je geen tijd hoeft te verliezen met zoeken.
 17. 17. Opdrachten structureren het leerproces Individuele en groepsopdrachten sturen het leer- en implementatieproces. Je kunt online samenwerken niet leren uit een boekje, dat moet je met elkaar doen. Met sturing en begeleiding gaat dat lukken.
 18. 18. Just in time instructie binnen de opdrachten Praktische opdrachten motiveren, de benodigde informatie en oefening zijn precies op tijd en op de juiste plek beschikbaar en te raadplegen. Dat is de manier van leren van volwassenen.
 19. 19. Zelfevaluatie stuurt het eigen leren Bij zelfverantwoordelijk leren hoort ook beoordelen of je de leerdoelen hebt bereikt. Iedere volwassenen wil zijn of haar eigen leren (bij)sturen. Reflectie op je eigen activiteiten geeft je inzicht en sturing.
 20. 20. Kennistoets geeft aan hoeveel je er al van weet Maar zegt weinig of je ook iets kunt en wil toepassen. Online samenwerken als competentie is meer dan kennis hebben van, maar zonder kennis doe je jezelf te kort.
 21. 21. Cursus evaluatie Iedere cursus wordt geëvalueerd opdat een volgende versie beter kan worden.
 22. 22. EINDE Henny van Doorn Documa gmt b.v. Foto’s van http://www.freedigitalphotos.net/

×