Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociaal leren faciliteren cyc pres

901 views

Published on

Slides I used during my presentation together with Job Bilsen at the Change Your Course seminar of Bright Alley (C

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Sociaal leren faciliteren cyc pres

 1. 1. Sociaal leren faciliteren Change your Course 21 juni 2011 zondag 31 juli 2011 Job Bilsen en Luuk Terbeek
 2. 2. Agenda <ul><li>Wat is leren? </li></ul><ul><li>Een nieuwe generatie </li></ul><ul><li>Tools,Voorbeelden en Randvoorwaarden </li></ul>
 3. 3. Wat is leren? Formeel vs. Informeel
 4. 4. Leren in organisaties <ul><li>Het verwerven en toepassen van relevante kennis door professionals is in dit kader van essentieel belang om als bedrijf te overleven (Davenport & Prusak, 1998). </li></ul><ul><li>De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de professional is door deze ontwikkelingen steeds meer bij de professional zelf komen te liggen. Organisaties zullen dus moeten transformeren naar ‘ lerende organisaties ’ om hiermee om te kunnen gaan (Crocetti, 2001) (Senge, 1991) (Simons, 2001). </li></ul>Informal Training: A Review of Existing Data, (L oewenstein and Spletzer, 1994)
 5. 5. Het Nieuwe Leren
 6. 6. Het Nieuwe Leren – van foie gras naar scharrel leren
 7. 7. Het Nieuwe Leren - Kernbegrippen <ul><li>Kernbegrippen: </li></ul><ul><li>Zelf (en samen met anderen) verantwoordelijkheid nemen </li></ul><ul><li>Alternatieven wijze van beoordelen </li></ul><ul><li>Nieuwe onderwijsvormen: vraaggestuurd, projectgestuurd, probleemgestuurd, opdrachtgestuurd, ervaringsgericht en competentiegericht onderwijs </li></ul>
 8. 8. Dus: Herhaling, transfer kennis Leren op de werkplek, just-in-time Rendement voor gedrag/organisatie <ul><li>Welk percentage van benodigde kennis heeft medewerker paraat? </li></ul><ul><li>1986: 75% </li></ul><ul><li>1997: 15 - 20% </li></ul><ul><li>2006: 8 - 10% </li></ul><ul><li>Halfwaardetijd kennis </li></ul><ul><li>Rol </li></ul>Dus: leren zoeken i.p.v. stampen Nadruk werkplekondersteuning … Ebbinghaus… Het Nieuwe Leren – Waarom? Ebbinghaus vergeetcurve (eenmalige instructie)
 9. 9. Het Nieuwe Leren - O nze visie <ul><li>Fris kijken naar het echte leren: </li></ul><ul><li>Wie: medewerker centraal </li></ul><ul><ul><li>Motivatie, reflectie eigen gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibiliteit leervorm en moment </li></ul></ul><ul><li>Wat: performance </li></ul><ul><ul><li>Transfer leren en werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Belang informeel en sociaal leren </li></ul></ul><ul><li>Hoe: werkvorm </li></ul><ul><ul><li>Rol e-learning, SG en SoMe </li></ul></ul><ul><ul><li>Blended, geen doel </li></ul></ul>Waarom …
 10. 10. Waarom beginnen? <ul><li>Maatschappij </li></ul><ul><ul><li>Web 2.0, tools </li></ul></ul><ul><ul><li>Versnelling kennis </li></ul></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><ul><li>HNW, taak- naar doelgericht, innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten besparen, LEAN learning, Time-to-market </li></ul></ul><ul><ul><li>Borging kennis </li></ul></ul><ul><li>Research </li></ul><ul><ul><li>Retentie, transfer kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarde informeel leren/kennis </li></ul></ul>
 11. 11. De basis van Social Learning <ul><li>Sociaal Constructivisme </li></ul><ul><li>Sluit aan op de lerende organisatie </li></ul><ul><li>Past binnen het nieuwe werken / het nieuwe leren </li></ul><ul><li>Maak kennis binnen de organisatie zichtbaar </li></ul>
 12. 12. Betrokkenheid
 13. 13. Game Layers 1. Progression 2. Appointments 3. Influence & Status 4. Communal Discovery
 14. 14. Tools,Voorbeelden en Randvoorwaarden
 15. 15. NEMO
 16. 16. Tools, voorbeelden
 17. 17. Corporate learning academy solutions- Class
 18. 18. Corporate learning academy solutions- Class
 19. 19. Corporate learning academy solutions- Class
 20. 20. Corporate learning academy solutions- Class
 21. 21. Corporate learning academy solutions- Class
 22. 22. Corporate learning academy solutions- Class
 23. 23. Corporate learning academy solutions- Class
 24. 24. Class-Moodle- Best of both Worlds
 25. 25. Class & Moodle
 26. 26. Class & Moodle
 27. 27. Moodle in Vogelvlucht <ul><li>Meest gebruikte opensource Leer Manangement Systeem ter wereld </li></ul><ul><li>40 mln gebruikers, 200 landen, 80 talen </li></ul><ul><li>Gebouwd vanuit onderwijs & soc. Constructivistisch gedachte goed </li></ul><ul><ul><li>opleidingenportal (overzicht, uitnodigingen, vastleggen toetsuitslagen) </li></ul></ul><ul><ul><li>toegang tot e-elarningmodules (zelf ontwikkeld of ingekocht) </li></ul></ul><ul><ul><li>monitoring deelnemers (voortgang en resultaten) </li></ul></ul><ul><ul><li>leeromgeving deelnemers (vele vormen voor het delen van kennis) </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruikersbeheer (individuele rechten, groepen, rollen, profielen) </li></ul></ul><ul><ul><li>managementrapportages (diverse rapportage voor diverse rollen) </li></ul></ul><ul><ul><li>… en nog veel meer functies voorbereid voor toekomstig gebruik </li></ul></ul>
 28. 28. Moodle functionaliteiten <ul><li>Learning Management </li></ul><ul><ul><li>Opstarten cursus </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdrachten uploaden </li></ul></ul><ul><ul><li>Downloaden cursusmateriaal </li></ul></ul><ul><li>Rapportage </li></ul><ul><ul><li>Voortgang </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaten </li></ul></ul><ul><li>Cursus updates: </li></ul><ul><ul><li>Kalender </li></ul></ul><ul><ul><li>Aankomende activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Laatste cursusnieuws </li></ul></ul><ul><ul><li>Recente wijzigingen </li></ul></ul><ul><li>Kennisontsluiting: </li></ul><ul><li>(incl. zoekmogelijkheden) </li></ul><ul><ul><li>Wiki’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Rss feeds </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyperlinks </li></ul></ul><ul><ul><li>Woordenlijsten </li></ul></ul><ul><li>Communicatie: (incl. zoekmogelijkheden) </li></ul><ul><ul><li>Faq forum </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisdeling forum </li></ul></ul><ul><ul><li>Discussie forum </li></ul></ul><ul><ul><li>Chat (instant messaging) </li></ul></ul><ul><ul><li>Blog </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzicht online deelnemers </li></ul></ul><ul><li>Personalisering: </li></ul><ul><ul><li>Dagboek </li></ul></ul><ul><ul><li>Profiel tags </li></ul></ul>
 29. 29. Moodle (2.0) & Het Nieuwe Leren – Moodle en (levels van) didactiek
 30. 30. Moodle voorbeeld cursus
 31. 31. Bright Alley Moodle gebruikers
 32. 32. Moodle voorbeelden
 33. 33. Moodle 2.0 (Opensource Leermanagement System) <ul><li>Moodle 2.0 functionaliteiten gericht op Social Learning: </li></ul><ul><li>My home (dashboard) </li></ul><ul><li>Forums </li></ul><ul><li>Online users </li></ul><ul><li>Messages </li></ul><ul><li>Comments </li></ul><ul><li>Groepen </li></ul><ul><li>Wiki ’s </li></ul><ul><li>Workshop module </li></ul><ul><li>Repository plugin tbv. Bv. Mahara, Youtube, Flickr etc. </li></ul>
 34. 34. Nederlandstalige Moodle vereniging Ned-Moove
 35. 35. Moodle 2.0 (Opensource Leermanagement System) <ul><li>Moodle 2.0 functionaliteiten gericht op Social Learning: </li></ul><ul><li>My home (dashboard) </li></ul><ul><li>Forums </li></ul><ul><li>Online users </li></ul><ul><li>Messages </li></ul><ul><li>Comments </li></ul><ul><li>Groepen </li></ul><ul><li>Wiki ’s </li></ul><ul><li>Workshop module </li></ul><ul><li>Repository plugin tbv. Bv. Mahara, Youtube, Flickr etc. </li></ul>
 36. 36. Mahara - opensource e-portfolio system
 37. 37. Mahara - opensource e-portfolio system
 38. 38. Mahara - opensource e-portfolio system
 39. 39. Mahara - opensource e-portfolio system
 40. 40. Mahara - opensource e-portfolio system
 41. 41. Moodle + Mahara = Mahoodle
 42. 42. Moodle + Mahara = Mahoodle
 43. 43. Moodle + Mahara = Mahoodle
 44. 44. Moodle + Mahara = Mahoodle
 45. 45. Mahara (E-Portfolio) <ul><li>Mahara functionaliteiten gericht op Social Learning: </li></ul><ul><li>My portfolio (opgebouwd uit Views) </li></ul><ul><li>Watchlist </li></ul><ul><li>Feedback </li></ul><ul><li>Blogs </li></ul><ul><li>Groups </li></ul><ul><li>Forums </li></ul><ul><li>Friends </li></ul>
 46. 46. Oplossingen – KPN Connect
 47. 47. Concepten: Moodle & Gamification
 48. 48. Randvoorwaarden
 49. 49. 5 ontwerpprincipes 1. Benoem abassadeurs 2. Beloon participatie 3. Intuïtieve interfaces 4. Take the road most travelled 5. Ontwikkel snel en vaak
 50. 50. Implementeren van een social learning platform Instructional Design <ul><li>Fase 1 Analyse </li></ul><ul><li>1. Welke kennis wil ik overbrengen? </li></ul><ul><li>2. Wie zijn mijn lerenden en waaruit bestaat hun context? </li></ul><ul><li>3. Wat zijn de taken die door mijn lerenden (moeten) worden verricht? </li></ul><ul><li>4. Wat zijn mijn leerdoelen? </li></ul><ul><li>Fase 2 Ontwerp </li></ul><ul><li>5. Welke volgorde is het meest geschikt om de kennis aan mijn lerenden aan te bieden? </li></ul><ul><li>6. Welke strategie is het meest geschikt om de kennis op mijn lerenden over te brengen? </li></ul><ul><li>7. Welke boodsschap is meest gechikt om de kennis op mijn lerenden over te brengen? </li></ul><ul><li>Fase 3 Ontwikkeling </li></ul><ul><li>8. Ontwikkelen van de cursus </li></ul><ul><li>Fase 4 Implementatie </li></ul><ul><li>9. Implementeren van de cursus (en Moodle) </li></ul><ul><li>Fase 5 Evaluatie </li></ul><ul><li>10. Evalueren van de cursus (en Moodle) – </li></ul><ul><li>bv. survey </li></ul><ul><li>Bron: Designing effective instruction, G. Morrison </li></ul><ul><li>Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model </li></ul>
 51. 51. Social learning faciliteren – bedenk verder… <ul><li>Welk probleem gaat het gebruik van het platform in jouw organisatie oplossen? </li></ul><ul><li>Hoe past de inzet van het platform binnen de visie op leren? </li></ul><ul><li>Hoe het platform worden ingezet ter ondersteuning van bedrijfsprocessen? </li></ul><ul><li>Kunnen bestaande processen ook worden gestroomlijnd door het platform ? </li></ul><ul><li>Wie zijn bij de implementatie betrokken en wie zijn de het platform eindgebruikers? </li></ul><ul><li>Welke rol hebben de verschillende actoren in de organisatie en in het platform ? </li></ul><ul><li>Vanaf welke locatie loggen gebruikers in in het platform ; thuis, werk, onderweg? </li></ul><ul><li>Hoe loggen gebruikers in in het platform ; desktop, laptop, mobiel? </li></ul><ul><li>Welke platform functionaliteiten en evt. plugins zijn nodig? </li></ul><ul><li>Hoe kunnen eindgebruikers hun kennis delen via het platform? </li></ul><ul><li>Hoe integreer je het platform in de werkpraktijk? </li></ul><ul><li>Hoe borg je voor een aansprekende look & feel? </li></ul><ul><li>Hoe borg je een duidelijke user interface? </li></ul><ul><li>Hoe borg je een doordacht instructional design in je cursussen? </li></ul><ul><li>Hoe zet je je pilot op? </li></ul><ul><li>Hoe meet je de impact van de inzet van het platform ? </li></ul><ul><li>Hoe meet je tevredenheid onder eindgebruikers? </li></ul>
 52. 52. Vragen en contact info <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>luuk.terbeek@brightalley.nl </li></ul>

×