Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph pengajaran makro

17,677 views

Published on

Rph pengajaran makro

  1. 1. Rancangan Pengajaran Harian (Makro Pengajaran)Tarikh : 25 April 2012 Masa : 8.40 – 9.10 pagiKelas : 1 Cerdas Bil. Pelajar : 37 orangM/Pelajaran : Bahasa MalaysiaTema : Bersih dan SihatTajuk : Makanan BerkhasiatObjektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : a) Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. b) Menamakan makanan-makanan yang terdapat dalam gambar. c) Membaca perkataan berkaitan makanan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. d) Mengkelaskan perkataan yang menunjukkan makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat. Pengetahuan sedia ada : (a) Murid mengetahui tentang pelbagai jenis makanan yang terdapat dalam kehidupan seharian. (b) Murid mengetahui makanan penting untuk kesihatan badan.Konsep : Memilih makanan yang memberikan kebaikan atau faedah kepada kesihatan badan kita.Bahan : Benda maujud (pelbagai jenis makanan), lirik lagu “Pilih yang Berzat”, kad perkataan, lembaran kerja.Nilai : Bersyukur, berani, yakin, bekerjasama.Kemahiran : 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut senikata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Penggabungjalinan : KebersihanPenyerapan : Pendidikan kesihatan
  2. 2. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan Aktiviti Guru Aktiviti MuridSet Induksi 1. Bersarapan 1. Guru bertanya 1. Murid Sumber P&P(5 minit) sebelum ke murid makanan menyatakan jenis - benda sekolah. yang mereka makanan yang maujud (roti, ambil sebelum ke mereka makan. susu, coklat, sekolah. 2. Murid pisang, gula- 2. Menunjukkan menamakan gula, pelbagai jenis jenis-jenis keropok) makanan kepada makanan yang murid. ditunjukkan. 2. Makanan 3. Guru nasi ikan berkhasiat dan mengasingkan Ilmu : makanan tidak makanan mi roti -Pendidikan berkhasiat. mengikut susu oren Kesihatan kategorinya kek jem (berkhasiat dan tidak berkhasiat). biskut ayam Teknik 4. Murid diberi -nyanyian coklat penerangan -penyoalan tentang makanan ais krim seluruh kelas yang berzat. daging 5. Guru mengaitkan aktiviti dengan gula-gula tajuk pelajaran.Perkembangan 1. Pilih makanan 2. Guru menampal 1. Murid membaca Sumber P&PLangkah 1 yang seni kata lagu seni kata lagu. - Seni kata(8 minit) berkhasiat “Pilih yang 2. Murid menyanyi lagu ‘Pilih untuk badan Berzat” pada mengikut rentak yang Berzat” yang sihat. papan tulis. lagu “Tanya Sama Pokok” dengan bimbingan guru. Ilmu : 3. Murid menyanyi -Pendidikan lagu “Pilih yang Kesihatan Berzat” beramai-
  3. 3. ramai. 3. Guru menyoal 4. Murid menyebut murid tentang jenis-jenis jenis makanan makanan berzat Sumber P&P berzat dalam seni yang terdapat - kad kata lagu. dalam seni kata perkataan lagu secara individu dan kelas. Teknik -nyanyian nasi susu -penyoalan ikan telur seluruh kelas betik sawi pisang 5. Murid diminta Nilai menyanyikan -yakin semula lagu “Pilih -bekerjasama yang Berzat” dengan sebutan yang betul dan gaya yang sesuai.Langkah 2 1. Elak makan 2. Guru 1. Murid diminta Aktiviti(9 minit) makanan yang membahagikan mengkelaskan -kumpulan tidak murid kepada makanan -inkuiri berkhasiat. empat kumpulan. berkhasiat dan 3. Guru memberikan tidak berkhasiat BCB setiap kumpulan dan -berbincang sekeping kad menampalkan- manila dan kad nya pada kad KBT perkataan yang manila. -mengumpul mengandungi 2. Setiap wakil dan mengelas pelbagai jenis kumpulan
  4. 4. makanan. diminta Kinestatik memaparkan hasil BCB perbincangan -berbincang mereka pada 4. Guru membuat papan tulis. pembetulan hasil 3. Murid membaca KBT kerja setiap kad jenis -mengumpul kumpulan. makanan dan mengelas mengikut kategori secara kelas. Nilai 4. Kumpulan yang -yakin berjaya -berani mengkelaskan -bekerjasama makanan mengikut kategori dengan betul diberi tepukan.Langkah 3 1. Kepentingan 2. Guru Pentaksiran(5 minit) makanan mengedarkan 1. Murid Lembaran berkhasiat lembaran kerja menyenaraikan kerja 1 kepada kepada murid. makanan kesihatan mengikut Nilai : badan. kategorinya. - Berdikari Pemulihan 1. Murid memadankan Lembaran perkataan kerja 2 dengan makanan berdasarkan Nilai : gambar. - Berdikari
  5. 5. Pengayaan 1. Murid Lembaran melengkapkan kerja 3 ayat dengan perkataan yang sesuai Nilai : berdasarkan - Berdikari gambar.Penutup 1. Makanan 2. Guru bersoal 1. Murid menyebut KBT(3 minit) berzat jawab dengan semula jenis- -menilai menjadikan murid dan jenis makanan -membanding badan sihat mengimbas berzat secara beza otak cerdas kembali kelas. -penjanaan pembelajaran tadi. idea 3. Guru mengingatkan murid supaya memilih makanan yang berkhasiat untuk kesihatan badan. Lirik lagu “Pilih yang Berzat” Ayam, daging, telur Saya makan nasi Baik untuk badan Makan dengan ikan Mari kawan-kawan Tidak lupa sawi Janganlah segan Saya dah kenyang Elak makan coklat Saya minum susu Ais krim, gula dan kek Makan dengan roti Makan agar sihat Betik, oren, pisang Pilih yang berzat Buah yang segar
  6. 6. Kad perkataan nasi ikan sawi susu roti betik oren pisang ayam telur coklat kek gula-gula daging
  7. 7. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA :___________________________ TARIKH :_____________PentaksiranBaca perkataan di bawah. oren ais krim roti ayam kek pisang betik keropok nasi sawi telur susu ikan gula-gula coklat air sirapSenaraikan makanan mengikut kategorinya. Makanan berkhasiat Makanan tidak berkhasiat
  8. 8. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA :___________________________ TARIKH :_____________PemulihanPadankan makanan dengan perkataan di bawah1. betik rumah2. ikan rumah3. roti rumah4. telur rumah5. lobak rumah6. susu rumah
  9. 9. INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA :___________________________ TARIKH :_____________PengayaanLengkapkan ayat berdasarkan gambar-gambar di bawah.Harris makan (1) ____________________ .Dia makan dengan (2) ______________ .Harris juga suka makan (3) ________________ .Selepas itu, dia makan (4) __________________ .Dia makan makanan yang (5) __________________ .

×