RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BM TAHUN 1

8,492 views

Published on

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BM TAHUN 1

Published in: Education

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BM TAHUN 1

 1. 1. HIERARKI STRUKTUR PENGETAHUAN Mari Bertani Kebun Datuk Anas Musim Buah-buahan Ternakan Ayam KampungNama sayur-sayuran Nyanyi lagu ‘Musim Baca petikan ‘Ternakan Buah-buahan Ayam Kampung’Nama alatan berkebun Nama buah-buahan Senaraikan kata kerja Kegunaan alatan tempatan dan buah- Nyanyi lagu ‘Anak berkebun buahan luar negara Ayam’ Kelaskan sayur- Isi tempat kosong Lengkapkan ayatsayuran dan peralatan dengan perkataan dengan kata kerja yang berkebun yang diberi. dipelajari
 2. 2. 1.4.1 RANCANGAN PENGAJARANHARIAN 1Tarikh/ Hari: 23. MAC 2012 / JUMAAT Masa : 10.05 – 11.05Kelas : 1 Nilam Bil. Pelajar : 24 orangMata Pelajaran : Bahasa MelayuTajuk : Kebun Datuk AnasObjektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Membaca dan memahami maklumat dari bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.b. Membaca kuat perkataan dan ayat tunggal dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.c. Mengkelaskan sayur-sayuran dan alatan di ruangan yang betul
 3. 3. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui nama sayur-sayuranKonsep : Mengenal dan mengklasifikasi nama peralatan berkebun dan nama sayur-sayuran.Bahan : 1. Petikan ”Kebun Datuk Anas” 2. Kad gambar sayur-sayuran 3. Buku latihan 4. Lembaran kerjaNilai : 1. Tolong menolong 2. Rajin 3. Menghargai sumber alamKemahiran : 1. Mengklasifikasi 2. Membaca kuat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. Mencatat
 4. 4. Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan Masa Aktiviti Guru Aktiviti MuridSet Induksi Gambar Guru minta murid Murid memberi Strategi/ 5 minit Kebun Datuk melihat gambar respond dengan Teknik: Anas datuk Anas di arahan guru. Penyoalan kebun sayur. seluruh kelas ( Tujuk Buku Teks . Bahasa Melayu, muka surat :94 dan 95 ) Guru minta murid Murid cerita apa ceritakan apa yang dilakukan yang dilihat di oleh datuk Anas di dalam gambar. kebunnya.
 5. 5. Perkembangan Baca petikan Guru minta murid baca petikan Murid membaca petikan 1 ’Kebun Datuk ’Kebun Datuk Anas’ secara secara senyap. Anas’ senyap. Murid baca secara ( 30 minit ) ( Buku Teks BM Tahun 1 ) kumpulan. Guru minta murid baca petikan Tiga orang murid di pilih dengan suara yang secara rawak untuk kuat,lancar,sebutan yang jelas membaca kuat petikan. serta intonasi yang betul.. Menggaris nama Guru mengarahkan murid Murid menggariskan sayur-sayuran menggariskan nama sayur- nama sayur-sayuran yang sayuran yang terdapat dalam terdapat dalam petikan petikan Guru meminta beberapa orang Murid yang di pilih akan Namakan sayur- murid membacakan nama sayur- membacakan seperti sayuran sayuran yang di gariskan. arahan guru. Namakan Guru menyuruh murid Murid lihat gambar yang peralatan untuk menamakan alatan yang ditunjukkan oleh guru. berkebun digunakan untuk berkebun Murid menamakan berpandukan gambar. peralatan berkebun.
 6. 6. Perkembangan Pentaksiran: Guru mengedarkan Murid mengkelaskan : 2 (Peneguhan) lembaran kerja. sayur-sayuran dan KB: (15 minit) peralatan berkebun di mengelaskan Kelaskan sayur- Guru mengarahkan dalam lembaran kerja. sayuran dan murid mengkelaskan peralatan sayur-sayuran dan berkebun peralatan berkebun Penutup Kuiz 1.Guru membahagikan 1.Murid dibahagikan Kaedah (10 minit) murid kepada 4 kepada 4kumpulan. kumpulan kumpulan. 2.Guru memberi soalan 2.Setiap orang murid kuiz mengenai sayur- akan menamakan sayuran. sayur berpandukan gambar yang ditunjukkan oleh guru . 3. Guru mengarahkan murid menjawab soalan kuiz mengenai nama sayur-sayuran dan mengeja nama sayur- sayuran.
 7. 7. Refleksi :b. Kad Gambar buah-buahan
 8. 8. 3. Kad perkataan rambutan nangka kelapa duku mangga jambu air belimbing nanas durian tembikai manggis pisang
 9. 9. Lampiran bahan/sumber .Pelajaran : Unit 211. Gambar Rangsangan( Dipetik daripada Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1, muka surat 94 dan 95 )
 10. 10. 2. Petikan bacaan Kebun Datuk Anas( Daripada Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1, muka surat 95 )Ini kebun sayur Datuk Anas.Datuk Anas,PakAmin,sedangmembuat batas.Dia menggunakan cangkul untuk membuatbatas.Di kebun datuk Anas ada sayur bayam, bendi dankangkung.Selain itu ,ada juga sayur petola,kacang panjangdan terung.Anas membantu datuknya menyiram sayur setiap hari.NenekAnas,Mak Jah pula membubuh baja pada sayur-sayuranitu.Sayur-sayuran itu hidup subur.
 11. 11. 3. Kad gambar sayur-sayuran kacang panjang bayam kangkung petola terung bendi
 12. 12. 3. Gambar Peralatan berkebun
 13. 13. 5. Soalan Kuiz Lihat gambar.Namakan sayur ini.
 14. 14. 5. Soalan Kuiz Lihat gambar.Namakan sayur ini.

×