Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh kertas kerja program

256,438 views

Published on

Ini merupakan contoh kertas kerja untuk membuat program di universiti..

TIPS utk lulus kertas kerja program:
-Penggunaan VOT berdasarkan pekeliling yg lengkap.
-Mempunyai Kemahiran Insaniah (KI)
-Tentatif prgram yg lengkap

Published in: Education

Contoh kertas kerja program

  1. 1. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA PROGRAM “ TOWARDS 1st CLASS ” ANJURAN JABATAN KAUNSELING DAN KERJAYA PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PELAJAR 18 HINGGA 20 FEBRUARI 2011 NAMA PROGRAM : PROGRAM “ TOWARDS 1st CLASS “
  2. 2. 1. TUJUAN Kertas kerja ini disediakan untuk memohon kelulusan Y.Bhg. Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) bagi menjalankan Program “ Towards 1st Class “ anjuran Jabatan Kaunseling dan Kerjaya, Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar. 2. LATAR BELAKANG Pelajar yang cemerlang perlu diberi motivasi dan sokongan supaya terus mengekalkan kecemerlangan dan seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan hingga ke peringkat kelas pertama. Seperti semester yang lepas, Jabatan Kaunseling dan Kerjaya telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan program “Towards 1st Class“ ini untuk memberi membimbing dan membantu kepada mereka mengekalkan kecemerlangan sehingga peringkat Kelas Pertama sewaktu bergraduat nanti. 3. OBJEKTIF PROGRAM Di akhir program ini diharapkan : 3.1 3.2 3.3 3.4 4. Pelajar dapat mengekalkan dan meningkatkan kecemerlangan akademik sehingga tamat pengajian (KI3). Pelajar memperolehi dan mengaplikasikan pengetahuan dan teknik baru dalam mengekal dan meningkatkan kecemerlangan akademik (KI5) . Universiti dapat melahirkan lebih ramai pelajar kumpulan Kelas Pertama, yang mempunyai nilai-nilai etika dah sahsiah yang tinggi (KI7). Universiti mampu melahirkan graduan yang mempunyai ”soft skills” yang tinggi (KI1, KI2 dan KI4) BUTIRAN PROGRAM: 4.1 Bilangan Peserta Peserta terdiri dari 65 orang pelajar tahun satu, dua dan tiga dari kesemua enam fakulti. 4.2 Tarikh Cadangan 18 hingga 20 Februari 2011
  3. 3. 4.3 Aturcara Program 18 Februari 2011 (Jumaat) 3.00 petang - 4.00 petang : Pendaftaran peserta 4.00 petang - 6.30 petang : Pendaftaran penginapan 6.30 petang - 7.00 malam : Bertolak ke tempat program 7.00 malam - 8.00 malam : Solat Maghrib/Isyak Jamak Berjemaah 8.00 malam - 8.30 malam : Makan Malam 8.30 malam - 11.00 malam : Taklimat dan Ice Breaking 11.00 malam - 11.30 malam : Minum malam/ Rehat 19 Februari 2011 (Sabtu) 5.30 pagi - 6.30 pagi : Solat Subuh berjamaah 6.30 pagi - 7.00 pagi : Tazkirah 7.15 pagi - 8.15 pagi : Riadah 8.15 pagi - 9.00 pagi : Sarapan pagi dan kemasan diri 9.00 pagi - 10.30 pagi : Ceramah Interaktif 1 10.30 pagi - 11.00 pagi : Minum Pagi 11.00 pagi - 12.00 t/hari : Bengkel 1 12.00 t/hari - 1.00 petang : Bengkel 2 1.00 petang - 2.30 petang 2.30 petang - 4.30 petang : Makan Tengahari Solat Zuhur/Asar : Jamak berjamaah Bengkel 3 4.30 petang - 5.00 petang : Minum Petang 5.00 petang - 6.30 petang : Team Up!: Performing (Outdoors) 6.30 petang - 7.15 malam : Makan malam 7.15 malam - 8.15 malam 8.15 malam - 9.15 malam : Solat Maghrib dan Isyak Jamak : berjamaah Tazkirah Maghrib 9.30 malam - 10.30 malam : Team Up! Review 10.30 malam - 1.00 pagi : Night Games 20 Feburari 2011 (Ahad) 5.30 pagi - 6.30 pagi : Solat Subuh berjamaah 7.15 pagi - 8.15 pagi : Riadah 8.15 pagi - 9.00 pagi : Sarapan pagi dan kemasan diri 9.00 pagi - 10.30 pagi : Night Games Review 10.30 pagi - 11.00 pagi : Minum Pagi 11.00 pagi - 12.30 t/hari : Rumusan dan Penilaian 12.30 t/hari - 2.30 petang 2.30 petang - : Makan Tengahari Solat Zuhur/Asar : Jamak berjamaah UTHM Bertolak pulang ke
  4. 4. 4.4 Tempat Program Kelebang Beach Resort, Melaka. Justifikasi mengapa program ini perlu dibuat di luar UTHM: i) ii) Sekiranya program ini dijalankan di dalam kampus, peserta hanya akan hadir separuh hari sahaja sepertimana yang pengalaman yang lepas. iii) Memberi peluang kepada pelajar ini untuk fokus kepada mengapa dia perlu hadir pada program ini. iv) 4.5 Pengisian program ini mempunyai program outdoor yang memerlukan program ini di buat di luar kampus. Penganjur merasakan tempat ini adalah sesuai dan tidak begitu sesak untuk menjalankan program outdoor. Dapat memberikan suasana yang berbeza berbanding sekiranya di buat di dalam kampus di mana suasanannya adalah suasana kuliah. Ahli Jawatankuasa Program Penasihat Prof. Madya Dr. Haji Ahmad b. Esa Pengarah Jabatan Kaunseling dan Kerjaya Penyelaras : Pn. Aspalaila bt. Abdullah Pegawai Psikologi Jabatan Kaunseling dan Kerjaya Penceramah : Infotrade Consultant Sdn. Bhd. En. Zainalabidin b. Ramli Dato’ Dr. Bahar b. Nordin En Najib. b. Baharuddin Urusetia 5. : : Pn Norshazila bt. Mohd. Nasir En Mohd Khairi b. Mohd Cik Diana bt. Abd. Karim Kewangan 5.1 Sumber Kewangan Menggunakan Vot 52000, Vot 29000 dan Vot 21000 Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar (P3P),UTHM.
  5. 5. Anggaran Perbelanjaan VOT 52000 P3P 1. Pakej penginapan dan RM 70.00 x 72 orang x 2 hari makan peserta 2. Pakej perkhidmatan RM 4,000.00 / pakej RM 10,080.00 RM 4,000.00 konsultan (termasuk tuntutan perjalanan) 3. Peralatan aktiviti RM 150.00 JUMLAH RM 150.00 RM 14,230.00 RM 130.00 x 1 orang x 2 hari RM 98.00 x 2 orang x 2 hari RM 260.00 RM 392.00 JUMLAH RM 652.00 RM 130.00 x 2 orang x 2 hari RM 520.00 RM 98.00 x 3 orang x 2 hari RM 588.00 RM 0.35 x 2 orang x 230km RM 161.00 VOT 29000 P3P 1. Pakej penginapan dan makan pihak konsultan : - Penceramah (Single) - Pembantu Penceramah (Twin sharing) VOT 21000 P3P 1. Pakej penginapan dan makan staf PPPP : - Pengarah JKK dan Penyelaras program - Urusetia program 2. Tuntutan tambang gantian staf PPPP : - Pengarah JKK dan Penyelaras program JUMLAH JUMLAH BESAR 6.0 RM 1,269.00 RM 16,150.00 IMPLIKASI JIKA PERMOHONAN DITOLAK. Sekiranya pelajar-pelajar yang cemerlang ini tidak diberi sokongan dan peransang kemungkinan besar mereka akan lalai dan tidak dapat mengekal dan meningkatkan
  6. 6. pencapaian akademik mereka dan Universiti tidak akan dapat menambahkan bilangan pelajar yang mendapat Kelas Pertama. 7.0 PENUTUP Dengan ini adalah dimohon Y.Bhg. Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) untuk mempertimbang dan meluluskan usul cadangan Program “Towards 1st Class” anjuran Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar bersama Fakulti-fakulti dapat dipertimbangkan untuk diluluskan.
  7. 7. pencapaian akademik mereka dan Universiti tidak akan dapat menambahkan bilangan pelajar yang mendapat Kelas Pertama. 7.0 PENUTUP Dengan ini adalah dimohon Y.Bhg. Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) untuk mempertimbang dan meluluskan usul cadangan Program “Towards 1st Class” anjuran Pusat Pembangunan dan Pengembangan Pelajar bersama Fakulti-fakulti dapat dipertimbangkan untuk diluluskan.

×