Kertas kerja mohon peruntukan untuk kos menjahit uniform kadet polis

2,533 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kertas kerja mohon peruntukan untuk kos menjahit uniform kadet polis

  1. 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ABDULLAH JALAN KEPONG 52000 KUALA LUMPUR KERTAS KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN BAGI KOS MENJAHIT UNIFORM LENGKAP KADET POLIS SMK RAJA ABDULLAH 2014 DISEDIAKAN OLEH : PN. SITI MARIAM BINTI DOLLAH GURU PENASIHAT PERSATUAN KADET POLIS SEKOLAH SMK RAJA ABDULLAH
  2. 2. PKP SMK RAJA ABDULLAH 2 2013 1.0 PENGENALAN Kertaskerjainibertujuanuntukmemohonperuntukankewangandari Unit Kokurikulumbagimembantumenanggungkosmenjahit uniformkadet polis SMK Raja Abdulahsebanyak 27 pasang . Uniform tersebutkhaskepadaahlikadet polis lelaki yang akanmewakilisekolahkepertandingankawad kakiperingkatzonSentul pada 22 April. Inilahjulung- julungkalinyapenyertaankamidalampertandingan. PDRM juga telahmemberibanyakbantuandarisegilatihankawad dan juga kainuntukdibuatuniform secara percuma. Setelah para gurupenasihatkadet polis SMKRA berbincang,kamibersepakatuntukmenjadikanuniforminisebagaihakmiliksekolah. Olehitu, kamibersetujuuntukmemohonbantuandaripihaksekolahberkenaanhaltersebut. 2.0 LATAR BELAKANG PersatuanKadet Polis memainkanperananpentingdalammenyemaikesedaransivikdanperasaanbertanggungjawabkepadamasyara kat di kalanganpelajar.Bagimencapaiobjektifbagimembinasatubangsa Malaysia yang berdisiplin, makapenubuhanPersatuanKadet Polis akanmenjadipemangkinkepada proses untukmemilikilebihgolongan yang berjaya di negaraini. PersatuanKadet Polis SMK Raja Abdullah telahditubuhkanpadaJanuari 2012 selarasdenganmisikokurikulumsekolahiaituPenubuhan PKP merupakansalahsatukegiatankokurikulumsekolahmenengahsebagaimana yang ditakrifkandalamAktaPelajaran 1961 mengikutOrdinan No. 2 (Kuasa-KuasaPerlu) Darurat 1969, P.K. (A) 487 bertarikh 20 November 1969 yang diselaraskanoleh PDRM.
  3. 3. PKP SMK RAJA ABDULLAH 3 2013 Pengambilanahlikadetpadatahunpertamainidisaringdenganterperincidalammemastikannamabaikpersa tuandijagadenganbaik. Aspekdisiplin, kekemasandiri, danmutupelajaranpelajardiambilkira di sampingujianfizikaldilaksanakansendirioleh PDRM dalampemilihanahlikadet. 3.0 OBJEKTIF 3.1 Memantapkanlagimatlamatkokurikulumiaitu,mewujudkanminatsertameningkatkankeupayaanmu rid SMK Raja Abdullah bagimenceburibadanberuniformdariperingkatsekolahsehinggalahmeninggalkanalampersekolahan . 3.2Memberi suntikanmotivasi yang konsistenkepadamurid SMK Raja Abdullah supayamerekaterusmantapdalamaktivitiluar yang dianjurkanoleh PDRM. 3.3 Memberibantuankepadaahlikadet yang tidakmempunyaikelengkapan uniform lengkapuntukmewakilisekolah. 4.0 ANGGARAN PERUNTUKAN YANG DIPERLUKAN 1. Uniform Kadet (Lelaki ) RM 60 .00 X 27 ________ Jumlah RM1620.00
  4. 4. PKP SMK RAJA ABDULLAH 4 2013 5.0 PENUTUP SayaamatberharappermohonaninimendapatkerjasamadandipertimbangkandengansebaiknyaDihar apkandenganadanyabantuanini, pasukankadet polis SMK Raja Abdullah akanmunculsebagaisebuahpasukan yang dikagumihinggakeperingkatantarabangsa. Disediakanoleh : Diluluskanoleh : Disahkanoleh : …………………. …………………. ………………… Pn.Siti Mariam DollahEn Seow Cheng Ping En Wan Mohd Wan Yusof Guru Penasihat PKP Pen.KananKokurikulum Pengetua SMK Raja Abdullah SMK Raja Abdullah SMK Raja Abdullah Ulasan : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………

×