Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kertas Kerja Program

 • Login to see the comments

Kertas Kerja Program

 1. 1. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H ”Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani ZIARAH AN-NUR LAWATAN KE RUMAH BADAN USAHA DIDIKAN ANAK YATIM DIBAWAH PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM PERLIS 2014/1435H TARIKH 14 HINGGA 16 MAC 2014 (JUMAAT HINGGA AHAD) TEMPAT KOMPLEKS PENYAYANG DR SITI HASMAH, JEJAWI DALAM 02600 ARAU, PERLIS MALAYSIA ANJURAN MAJLIS EKSEKUTIF KEROHANIAN DAN SIVIK, KOLEJ IBRAHIM YAAKUB TEMA “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing”
 2. 2. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini adalah bertujuan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan serta bantuan kewangan dari Pihak Jabatan Perkhidmatan Pelajar(JPPel) dan pihak Pentadbiran Kolej KIY bagi program “ Ziarah An-Nur “ ini. Program ini adalah anjuran Majlis Eksekutif Kerohanian Dan Sivik Jawatankuasa Kebajikan Siswa/i Kolej Ibrahim Yaakub, Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini, diharap dapat mencapai objektif yang dikehendaki dengan sokongan daripada Pihak Pentadbiran Kolej. 2.0 PENGENALAN/LATAR BELAKANG Majlis Eksekutif Kerohanian dan Sivik Kolej Ibrahim Yaakub, merupakan satu badan yang ditugaskan untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti kepada mahasiswa/i diluar waktu pembelajaran.Tujuan utama badan ini ditubuhkan adalah untuk menjaga kebajikan mahasiswa/i khususnya buat warga kolej Ibrahim Yaakub dan secara amnya buat Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi merealisasikan matlamat program ini, Majlis Eksekutif Kerohanian dan Sivik telah merancang dengan menganjurkan “Program Ziarah An-Nur Ke Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis” sebagai satu inisiatif untuk merapatkan hubungan antara pelajar baru dan lama.Sebagai seorang yang bergelar mahasiswa/iadalah menjadi tanggungjawab kepada kami untuk merealisasikan hasrat dan misi Universiti Kebangsaan Malaysia dalam memartabatkan mahasiswa/i yang berilmu, berkebolehan dan cakna terhadap orang lain.
 3. 3. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 3.0 MISI Melahirkan mahasiswa/i yang berdaya saing dan bersemangat juang yang tinggi dalam mengejar ilmu pengetahuan serta berkualiti dari aspek rohani dan jasmani di mana secara kolektifnya, acuan ini mampu memangkinkan pembentukan individu yang berketrampilan, terkehadapan, berintelektual, berakhlak mulia serta berkebolehpasaran yang tinggi disamping secara tidak langsung bermanfaat buat Keluarga , Masyarakat , Agama dan Negara . 4.0 MATLAMAT 4.1 Memberi kefahaman yang jelas kepada mahasiswa/I tentang Islam adalah bersifat universal yang sememangnya sesuai dijadikan sebagai cara hidup. 4.2Memupuk dan melahirkan mahasiswa/I yang bertanggungjawab pada diri, agama, bangsa dan akademik. 4.3Melahirkan mahasiswa yang mempunyai jasmani, emosi, rohani dan intelektual yang mempunyai daya saingan dan kebolehpasaran yang tinggi. 5.0 OBJEKTIF PROJEK 4.4 Menerapkan rasa simpati,kasih saying dan keprihatinan kepada golongan kurang bernasib Baik dan terpinggir. 4.5 Menggembirakan anak yatim yang kesunyian dengan aktiviti yang menceriakan. 4.6 Menanam rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah dikurniakan pemerhatian terhadap golongan kurang bernasib baik. 4.7 Mempraktikkan ‘Komunikasi Inter personal’dalam suasana yang mencabar dimana kumpulan sasaran praktikal adalah anak yatim yang terputus hubungan kasih sayang dengan keluarga masing-masing. 4.8 Meningkatkan Kemahiran Komunikasi pelajar dengan berinteraksi secara lisan atau bukan lisan (penampilan fizikal, gerak tubuh, dan hubungan mata) dimana pelajar perlu mendengar dan
 4. 4. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” memberi arahan ketika program berlangsung. 4.9 Melatih mahasiswa/i dengan Kemahiran Kepimpinan yang akan diperoleh semasa menerima tanggungjawab, merancang dan mengurus, memberi arahan dan mengagihkan tugas, menyelesaikan satu tugasan multi dimensi dan sebagainya. 5.0 Menerapkan Kemahiran Kerja Berpasukan kepada mahasiswa/i seperti membantu sesama ahli, menghormati pendirian, pandangan, dan cadangan daripada semua ahli serta menerima kepelbagaian dalam ahli kumpulan dan bersedia menghulurkan bantuan sesama sendiri 5.1 Mendidik mahasiswa/i dengan Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan seperti pengagihan tugas dan perancangan aktiviti, mengatur segala pelaksanaan dengan konsisten mengikut objektif, tema, dan perancangan serta keupayaan dalam menguruskan kewangan, mencari dana, dan pengagihan kewangan yang betul pada setiap aktiviti yang dijalankan. 5.2 Memupuk Kemahiran Sosial dan Kebertanggungjawaban dalam diri mahasiswa/i semasa memimpin ahli, bertanggungjawab atas setiap tingkah laku dan peka terhadap permasalahan yang berlaku. 5.3 Mendedahkan mahasiswa/i Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan merancang aktiviti menggunakan maklumat cara memperoleh maklumat yang betul, mengumpul serta mengurus maklumat secara kendiri. 5.4 Memperkemaskan lagi Nilai Sikap, Etika dan Profesionalisme para mahasiswa/i dengan segala peraturan dan protokol dalam aktiviti yang dijalankan. Mahasiswa/i juga dapat menjaga amanah yang akan diberikan serta bekerjasama secara profesional dan beretika. 5.5 Mencetuskan daya Pemikiran Kreatif dan Inovatif dalam menjayakan aktiviti seperti penyelesaian masalah secara kritis . 6.0 ANJURAN
 5. 5. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Majlis Eksekutif Kerohanian dan Sivik Kolej Ibrahim Yaakub, Universiti Kebangsaan Malaysia. 7.0 TEMA “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 8.0 TARIKH DAN MASA_________________________________________________________ Program ini dicadangkan untuk diadakan pada: Tarikh: 14 Hingga 16 Mac 2013 ( Jumaat Hingga Ahad ) 9.0 TEMPAT PROJEK Kompleks Penyayang Dr Siti Hasmah, Jejawi Dalam 02600 Arau, Perlis 10.0 PENYERTAAN Program ini terbuka kepada semua mahasiswa/i khususnya warga Kolej Ibrahim Yaakub. Anggaran 45 -80 orang peserta. 11.0 PENGISIAN PROGRAM 11.1 LDK 1:Ice Breking - Fasilitator dan masayarakat memperkenalkan diri. Dalam LDK ini juga akan dilakukan pembahagian Kumpulan. 11.2LDK 2: Flight of Hope - Peserta terdiri daripada anak-anak yatim kawasan tersebut. - Fasi beri arahan dalam kumpulan kecil utk membina sebuah kapal terbang kertas yg boleh terbang (tinggi/jauh). - Hal ini bertujuan untuk Wujudkan jati diri kental & berani menghadapi cabaran.
 6. 6. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 11.3 LDK3: Muhasabah 11.4 LDK 4 Gotong Royong 11.5 LDK 5: Melukis Dan Mewarna 11.6 LDK 6: Ceramah 11.7LDK 7: Ujian Minda - Setiap peserta akan dibahagikan kumpulan. - Peserta perlu meluahkan isi hatinya diatas kertas yang disediakan. - Fasilitator akan memberikan kata-kata semangat. - Semua perlu memberitahu rahsia hatinya. - Peserta dan anak-anak yatim akan dipecahkan . beberapa kumpulan. - Melibatkan anak-anak yatim.. - Melibatkan semua tempat seperti masjid, dewan . - Pertandingan melibatkan anak-anak yatim. - Pertandingan akan berlaku dalam kumpulan. - Akan dikendalikan oleh fasilitator. - Lukisan tercantik dikira pemenang. - Tajuk : Indahnya Perpaduan Motivator : Ustaz Hussain Yusri Bin Zawawi. Felo Kanan Kolej Ibrahim Yaakub. - Para AJK akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil. - Mereka akan diberi beberapa soalan untuk dijawab dan kumpulan yang memperoleh banyak markah, dikira pemenang. 13.0 CARTA ORGANISASI Rujuk Lampiran A 14.0 TENTATIF Rujuk Lampiran B 15.0 ANGGARAN BELANJAWAN Rujuk Lampiran C
 7. 7. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 16.0 PEJABAT URUSAN Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat, sila hubungi: Pejabat Majlis Eksekutif Pelajar Kolej Ibrahim Yaakub, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan. (u/p:Mohd Zulhilmi Bin Khobin) Tel : 03 – 8921 5269 Faks : 03 – 8921 5268 E-mel : mohdzulhilmikhobin@yahoo.com 17.0 PENUTUP Program ini diharapkan dapat berjalan dengan jayanya bagi mencapai objektif utama program untuk membentuk mahasiswa/i yang berkarisma dan berkepimpinan serta cakna terhadap tanggungjawab sosial dapat dicapai.Sehubungan dengan itu, saya mengharapkan agar kertas kerja ini dapat diluluskan dan bantuan kewangan dapat diberi bagi merealisasikan program ini. Akhir tinta, selautan terima kasih diucapkan di atas segala kerjasama dan bantuan daripada pihak kolej, Pusat Perkembangan Pelajar dan pihak yang berkenaan.
 8. 8. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Disediakan oleh : ............................................ MOHD HAFIZUDIN BIN KAMAL Ketua Pengarah, Program Ziarah An-Nur Ke Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis, Kolej Ibrahim Yaakub, Universiti Kebangsaan Malaysia. Disemak oleh: ................................................... EN. HUSSAIN YUSRI BIN ZAWAWI Felo Kanan, Kolej Ibrahim Yaakub, Universiti Kebangsaan Malaysia. Diluluskan oleh : ……………………………. PROF MADYA. DR. MOHD RIZAL BIN MOHD YAAKOP Pengetua, Kolej Ibrahim Yaakub, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 9. 9. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing”
 10. 10. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” LAMPIRAN A CARTA ORGANISASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM PENGURUSAN JENAZAH Penaung: Y. Bhg. Prof.Tan Sri Dato’ Seri Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin Naib Canselor, UKM Pengerusi: Y. Bhg. Prof. Ir. Dato’ Dr. Othman A. Karim Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar&Alumni), UKM Penyelaras: En. Musa Zainal Abidin Bin Othman Timbalan Pendaftar Jabatan Perkhidmatan Pelajar,UKM Penasihat: Prof. Madya. Dr. Mohd Rizal Bin Mohd Yaakop Pengetua Kolej Ibrahim Yaakub,UKM Felo Kanan: En. Hussain Yusri bin Zawawi Kolej Ibrahim Yaakub,UKM Ketua Pengarah: Mohd Hafizudin Bin Kamal (A146144) FST/1 (012-2263247)
 11. 11. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Timbalan Pengarah: Nur Sabihah Binti Nawi (A145233) (013-6152840) Setiausaha: Ibraz Bin Sazali (A143540) (017-3063813) Penolong Setiausaha: Nurul Husna Binti Sharif (A143945) (017-3501542) Bendahari: Nur Hanis Binti AB Wahid (A144745) (012-7574393) Timbalan Bendahari: Muhammad Zulfadli Bin Rosly (A143792) (014-7747665) Pengarah Protokol : Muhammad Nor Hakkim Bin Nor Azlan (A146029) (010-4616529) Timbalan Pengarah Protokol: Noor Syazwani Binti Noor Rosli (A145913) (017-4832259)
 12. 12. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Pengarah Program: Maisarah Binti Jamalludin (A145398) (012-4357403) Timbalan Pengarah Program: Kamal Faezi Bin Mahzir (A145000) (013-5190618) Pengarah Jamuan : Mariah Binti Mohamed Yussof (A144882) (017-4272775) Timbalan Pengarah Jamuan: Muhammad Usamah Bin Mohd Kmarudin (A144913) (014-5337996) Pengarah Teknikal : Ahmad Luqman Bin Mohamed Salehuddin (A141415) (017-6214157) Timbalan Pengarah Teknikal: Mohd Zulhelmi Bin Borhan (A146876) (013-8427008) Pengarah Publisiti dan Multimedia: Muhammad Aminuddin Bin Jamri (A146265) (010-8941038) Timbalan Pengarah Publisiti dan Multimedia: Halimatuln Azra Binti Mohd Abu Bakar (A144808) (011-23668616))
 13. 13. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Pengarah Pendaftaran: Abdul Syukor Bin Hazram (A146701) (017-3372428) Timbalan Pengarah Pendaftaran: Nur Aisyah Fatimah Binti Azmal (A145020) (013-5375701) Pengarah Cenderamata: Busyro Natasya Binti Mohamad Shuib (A145212) (011-21779271) Timbalan Pengarah Cenderamata: Mohd Allif Bin Rosdin (A145011) (019-6076261) Pengarah Pemasaran : Muhammad Nur Faiz Bin Abdullah (A144961) (011-19438580) Timbalan Pengarah Pemasaran: Nurul Shafirah Binti Abdul Malek (A144826) (019-6222623) Pengarah Perhubungan: Noor Haziah Binti Zainudin (A145053) (011-14970123)
 14. 14. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Timbalan Pengarah Perhubungan: Nur Sabihah Binti Nawi (A145233) (013-6152840) Pengarah Logistik : Nur Shahirah Azni Binti Hashim (A145304) (017-9818607) Timbalan Pengarah Logistik: Nur Najibah Binti Mat Ali (A145546) (019-9096084) Pengarah Displin: Khairul Ikhwan Bin Mohd Jamalludin (A146180) (014-5475737) Timbalan Pengarah Displin: Nur Farah Hanim Binti Kamaruddin (A144784) (017-5454580) Pengarah Kerohanian: NurSyafiqah Binti Zaini (A145592) (019-6606765) Timbalan Pengarah kerohanian: Maisara Waheeda Binti Adnan (A145893) (014-5166716) Pengarah Kebajikan dan Kesihatan: Deena Bibi Nurkiah Binti Hasmadi (A145002) (014-5950874)
 15. 15. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Timbalan Kebajikan dan Kesihatan: Hanan Binti Abdul Rahman (A145093) (013-4398723) Pengarah Tugas-Tugas Khas: Nurul Faeisnur Binti Hasim (A145277) (013-3937625) Timbalan Tugas-Tugas Khas: Nur Alifah Ilyana Binti Suhaimi (A143518) (014-2924368)
 16. 16. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing”  LAMPIRAN B TENTATIF PROGRAM ZIARAH AN-NUR KE PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM PERLIS. TARIKH DAN MASA PERKARA TEMPAT 13 Mac 2013 (Khamis) 11.00 malam 14 Mac 2013 (Jumaat) 10.00 pagi 11.00 pagi 11.30 pagi 12.30 tengah hari 2.30 petang 4.30 petang 7.00 petang 9.00 malam Bertolak ke Arau , Pelis Tiba di Arau dan bertolak ke tempat program Pendaftaran peserta Pembahagian Kumpulan LDK 1(Bahagian 1): Ice-Breaking Makan tengahari / Solat Zohor / Rehat Majlis perasmian pembukaan Oleh:Encik Hussain Yusri bin Zawawi (Felo Kanan Biro Kerohanian dan Sivik Kolej Ibrahim Yaakub) Minum petang/solat asar/ riadah Persiapan diri/solat magrib/isyak LDK 2: Flight of Hope (dikendalikan oleh fasilitator) Pertubuhan Kebajikan AnakYatim perlis
 17. 17. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 10.30 malam 11.30 malam LDK3: Muhasabah (Dikendalikan oleh fasilitator) Supper/ Tidur 15Mac 2013 (Sabtu) 5.00 pagi 7.30 pagi 8.00 pagi 8.45 pagi 10.00 pagi 10.45pagi 12.30 petang Pengurusan Diri / Solat Subuh / Kuliah Subuh Berkumpul/senaman pagi Makan pagi LDK 4: Gotong Royong Makan pagi/ Rehat LDK 4: Sambungan Tugas yang belum siap Makan tengahari / Solat Zohor / Rehat
 18. 18. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 3.00 petang 4.30 petang 7.00 petang 9.00 malam 10.30 malam LDK 5: Melukis dan Mewarna (Anak-Anak yatim) Minum petang/solat asar/ riadah Persiapan diri/solat magrib/isyak LDK 6 (Ceramah) - Tajuk : Indahnya Perpaduan Motivator : Ustaz Hussain Yusri Bin Zawawi Felo Kanan Kolej Ibrahim Yaakub. Supper / Tidur 16 Mac 2013 (Ahad) 4 .00 pagi 7.30 pagi 8.00 pagi 9.00 pagi 11.00 pagi 1.00 petang 6.00 petang Qiamulail/ Solat Subuh / Kuliah Subuh Berkumpul/ Senaman pagi Minum pagi Majlis penutupan oleh: Prof. Madya Dr Mohd Rizal Bin Yaakup Pengetua Kolej Ibrahim Yaakub Makan tengah hari LDK 7: Ujian Minda Bertolak pulang ke UKM
 19. 19. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing”  LAMPIRAN C BELANJAWAN Anggaran Pendapatan BIL PERKARA JUMLAH 1. 2. 3. 4. Kolej Ibrahim Yaakub Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel) Pusat Islam UKM Pihak Luar RM 1000.00 RM 1000.00 RM 1000.00 RM 2500.00 JUMLAH PENDAPATAN KESELURUHAN RM 5500.00  Anggaran Perbelanjaan BIL PERKARA JUMLAH 1 JUMLAH 2 1. PUBLISITI Poster (RM 3.00 × 50) Banting (RM 20.00 x 2) RM 150 RM 40 RM 470 Banner perasmian dan penutup RM 280 2. PENGURUSAN Kertas A4 (RM 10 3 rim) RM 30 RM 1290Alat tulis -pen (RM 1 x 20batang) -maker pen (RM 2 x 20 batang) -warna RM 60 Tag nama AJK pelaksana program RM 50 Kelengkapan Gotong royong Kelengkapan mewarna dan melukis RM 800 RM350
 20. 20. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 3. PENGHARGAAN Cenderahati -Penceramah (RM 50 1) -Perasmi (RM 50 2) Saguhati -penceramah (RM 250) Hamper -setiap kumpulan (RM30 .00X 10) RM 50 RM 100 RM250 RM 300 RM 700 4. JAMUAN Makan pagi (2kali x 80 orang x RM 2.50) RM 400 RM 3040 Makan tengahari + minuman (3kali x 80 orang x RM 5.00 ) RM 1200 Minum petang (2kali x 80 orang x RM 2.00 ) RM 320 Makan malam + minuman (2kali x 80orang x RM 5.00) RM 800 Supper(2kali x 80 orang x RM 2.00) RM 320 JUMLAH PERBELANJAAN KESELURUHAN RM 5500
 21. 21. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Contact By PKAYPs Jejawi21:35Leave a Comment Pertubuhan KEBAJIKAN Anak Yatim Perlis Kompleks Penyayang Dr Siti Hasmah, Jejawi Dalam 02600 Arau, Perlis Tel : 04 - 9763455 Fax : 04 - 9763455 Person in Charge : Puan Norfairuzliza binti Md Johari
 22. 22. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Senarai Ahli Jawatankuasa By PKAYPs Jejawi19:34Leave a Comment Yang Dipertua YABhg. Puan Nor Aswana Azlan Timbalan Yang Dipertua Dato' Haji Mohd Zain bin Hamzah Naib Yang Dipertua Tuan Haji Abdul bin Senafi Setiausaha Tuan Haji Desa bin Yacob Penolong Setiausaha Encik Aisha bin Md Akhir Bendahari Puan Hajah Roziah binti Haji Mansor Ahli Jawatankuasa Tuan Haji Busu bin Ibrahim Tuan Haji Abdul Rashid bin Ismail Tuan Haji Ismail bin Bakar Tuan Haji Ramli bin Ismail Puan Safian binti Omar
 23. 23. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Puan Sakinah binti Ishak Puan Hajah Hadisah binti Hj. Abd Hamid Person in Charge : Puan Norfairuzliza binti Md Johari http://pertubuhankebajikananakyatimperlis.blogspot.com/2013/07/staf-pentadbiran.html link staff kerajaan …
 24. 24. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM PERLIS No.Pendaftaran : 156/89KOMPLEKS PENYAYANG DR. SITI HASMAH, JEJAWI, 02600, ARAU, PERLIS. TEL / FAX:04-9763455 "KEBAJIKAN ANAK YATIM TANGGUNGJAWAB BERSAMA" 10 JUL 2013 Menggamit Kenangan # Memori bersama anak-anak yatim
 25. 25. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” # 1-day campus life bersama anak yatim jejawi, perlis
 26. 26. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” # Sehari bersama anak-anak yatim jejawi
 27. 27. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” # Program khidmat masyarakat pertubuhan kebajikan anak yatim perlis #Semarak kasih di Kompleks Penyayang Tun Dr Siti Hasmah *** Klik link-link di atas untuk membaca. Admin · No views · 0 comments Categories: First category 10 JUL 2013 Program Sepanjang Bulan Ramadhan 2013 RAMADHAN 1434 (JULAI 2013)
 28. 28. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. - 13. - 14. - 15. Sumbangan juadah berbuka puasa (Hasmi) 16. 17. Sumbangan juadah berbuka (En.Khairi) 18. Majlis Berbuka Puasa UniMAP 19. Sumbangan juadah (Hamba Allah) 20. Sumbangan Juadah Berbuka Puasa (Istana) 21. 22. 23. Sumbangan juadah berbuka (Hamba Allah) 24. Jemputan Berbuka Puasa PLKN Tasik Meranti 25.KFC Kangar (Juadah berbuka) 26. 27. 28. Sumbangan juadah berbuka (En. Khairi) 29. 30. 31. RAMADHAN 1434 (OGOS 2013) ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD 1. 2.Majlis berbuka Biro Guaman 3. 4. 5. 6. 7.Cuti Sekolah - 8.- 9.- 10.- 11.- 12.- 13.- 14.- 15.- 16.- 17.- 18.- 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Sekiranya pihak tuan/puan bermurah hati ingin menjalankan program bersama anak-anak yatim Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis atau memberi sumbangan juadah berbuka puasa kepada anak-anak yatim di bulan Ramadhan ini, sila hubungi 04-9763455.Sumbangan tuan/puan amat kami hargai dan semoga amal jariah anda mendapat ganjaran yang sewajarnya di sisi Allah SWT. Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis
 29. 29. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Kompleks Penyayang Dr Siti Hasmah, Jejawi Dalam 02600 Arau, Perlis Tel : 04 - 9763455 Fax : 04 - 9763455 Person in Charge : Puan Norfairuzliza binti Md Johari Admin · 16 views · 0 comments Categories: First category 04 FEB 2013 IKHLAS DARI HATI Admin · 9 views · 0 comments Categories: First category 04 FEB 2013 MAJLIS TILAWAH AL-QURAN DAN NASYID KALI KE-18 Majlis Tilawah Al-Quran dan Nasyid (MTQN) kali ke - 18 Tahun 2013 akan diadakan di Negeri Pahang Darul Makmur pada 25 Mei - 29 Mei 2013 yang bertemakan " MEMANTAPKAN UKHWAH ANAK YATIM DEMI MENJANA TRANSFORMASI UMMAH "
 30. 30. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Admin · 36 views · 1 comment Categories: First category 04 FEB 2013 FADHILAT AMALAN BERSEDEKAH Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah 2:261 yang bermaksud: "Pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang membelanja dan menggunakan harta mereka di jalan Allah seperti menanam sebiji benih yang akan tumbuh menjadi tujuh tangkai, di mana setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji.Dan Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakkiNYA, dan Allah maha luas kurniaNYA lagi maha mengetahui."
 31. 31. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Admin · 8 views · 0 comments Categories: First category 27 JAN 2013 TERIMA KASIH PPABPM & BEDAYA!!!!! Pada 27 Januari 2013 (Ahad) yang lalu, 2 orang Ahli Jawatankuasa (Tuan Haji Desa bin Yacob dan Tuan Haji Ismail bin Bakar) dan dua orang kakitangan PKAYPs (Puan Norfairuzliza binti Md Johari dan Cik Nornadia binti Abdul Rahman) pengurusan telah mebuat lawatan ke dua buah asrama anak yatim yang terletak di Kulim Kedah. Asrama tersebut adalah Pertubuhan Pembangunan Anak-anak Yatim Bekas Perajurit Malaysia (PPABPM) dan Pertubuhan Bela Didik Anak-anak Yatim Islam (BEDAYA). Pelbagai ilmu dan pengalaman telah dikutip dan dikongsi sesama pengurusan asrama anak- anak yatim ini.Kami mengucapkan ribuan terima kasih tidak terhingga kepada kedua-dua pertubuhan ini kerana sudi menyambut dan berkongsi ilmu dengan PKAYPs. Semoga kerjasama yang terjalin ini akan lebih erat hendaknya. Bersama-sama lah kita bersatu membela nasib anak-anak yatim ini.InsyaAllah. Admin · 7 views · 0 comments Categories: First category 06 JAN 2013 SENARAI PENGHUNI 2013 PENGHUNI PUTERI 1. NOR SYAZWANI BINTI ZAMREE 2. SITI NORLELA BINTI ITAM
 32. 32. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” 3. NUR ZATON FAZIRA BINTI JUSOF 4. NURUL HAYATI BINTI ZAHARI 5. SITI NORFITRAH BINTI MOHAMAD NAJEB 6.SITI NUR FARIDAH BINTI SUHAIMI 7. SAFIZA BINTI MD. ISA 8. NUR FARAH IDAYU BINTI ZULKIFLI 9. FATIN NAJIHA BINTI ABDULLAH ZULHILMI 10. SITI ANISHAH BINTI AHMAD 11. NUR ZIANA BINTI RIFAI 12. HAMIZA BINTI REDZUAN 13. NORAIDA BINTI JUSOF 14. MAS AYU BINTI BULAT 15. FATIN NOOR ADILA BINTI SHAHARUDIN PENGHUNI PUTERA 1. MUHAMAD FADHLI BIN ZULKIFLI 2. MOHD TALHAH BINTI MOHD IZSHAHAN 3. MOHD FAIRUS BIN AZAIME 4. MOHAMAD AMIR BIN DARUS 5. MOHAMAD IZUWAN BIN IBRAHIM 6. MUHAMAD ALIF ISKANDAR BIN JAMIL 7. KU SHARUL BIN KU DAHLAN 8. MUHAMAD FARHAN BIN ZULKAFLI 9. MOHD ZAID BIN MOHD IZSHAHAN 10. MUHAMMAD AMIRUL BIN KHALID 11. CHE AMIRUL ASHRAF BIN CCHE RAMLE 12.MUHAMMAD NOR NAZZARUL BIN MOHD NAZER 13. MUHAMMAD NOR REZZAL BIN MOHD NAZER 14. MUHAMAD HILMI BIN HARON 15. MUHAMAD NUR AMIN BIN RUHIYUDIN 16. AHMAD SYUKRI BIN ITAM 17. MOHAMAD SOBIRIN BIN ABD KARIM 18.MOHAMAD ZULHAIRIE BIN MOHD NAJEB 19. MOHD HAIRI BIN ABDULLAH 20. MOHD SHAMIRUL BIN RAHAIZAM 21. MOHD SUBRI BIN ISMAIL 22. CHE AMIRUL AKMAR BIN CHE RAMLE 23. ABDUL RAHIM BIN MOHAMAD 24. MOHD SHAKIRULNAIM BIN ABD KARIM 25. MOHD SHAFIQ BIN MARZUKI 26. ARIFFUDIN BIN JUSOF Admin · 8 views · 0 comments Categories: First category 03 JAN 2013 SELAMAT DATANG PENGHUNI BARU 2013 Pada 1 Januari 2013 seramai 41 orang termasuk 4 orang penghuni baru telah mendaftar masuk ke Asrama Anak Yatim Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis. Penghuni sekolah rendah seramai 8 orang, manakala penghuni sekolah menengah seramai 33 orang.
 33. 33. Ziarah An-Nur 14 Hingga 16 Mac 2014/1435H “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Di Jinjing” Admin · 6 views · 0 comments Categories: First category 07 DEC 2012 KURSUS IMAM/BILAL DAN PELAJAR TINGKATAN 4 PEYATIM ZON UTARA PENGENALAN Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis, Kompleks Penyayang Dr. Siti Hasmah, Jejawi, Arau, Perlis bersama dengan Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak-anak Yatim Mak Teh dan Asrama Yayasan Saad dipilih oleh PEYATIM untuk menganjurkan Kursus Imam/Bilal dan Pelajar Tingkatan Empat yang meliputi asrama anak-anak yatim kawasan Zon Utara iaitu Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak. Kursus ini telah diadakan selama tiga hari iaitu pada 8,9 dan 10 Disember 2012 bertempat di Asrama Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis, Jejawi. PENYERTAAN 1. Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Perlis 2. Pertubuhan Kebajikan Rumah Anak Yatim Mak Teh (Perlis) 3. Asrama Yayasan Saad (Perlis) 4. Badan Usaha Didikan Anak-anak Yatim Negeri Kedah 5. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Kedah) 6. Pertubuhan Pembangunan Anak-anak Yatim Bekas Perajurit (Kedah) 7. Pertubuhan Bela Didik Anak-anak Yatim (Kedah) 8. Persekutuan Kebajikan Anak Yatim Pulau Pinang 9. Yayasan An-Nur Maisarah (Perak) Admin · 4 views · 0 comments Categories: First category 26 NOV 2012 KEMASUKAN PENGHUNI BARU 2013 Borang Permohonan boleh didapati: PEJABAT PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM PERLIS KOMPLEKS PENYAYANG DR. SITI HASMAH, JEJAWI. pada waktu pejabat. Tarikh tutup permohonan : 15 Disember 2012 (Sabtu) Admin · 8 views · Leave a comment Categories: First category

×