Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panduan ringkas menulis kertas kerja

  • Login to see the comments

Panduan ringkas menulis kertas kerja

  1. 1. PANDUAN RINGKAS MENULIS KERTAS KERJA01. Tajuk Kertas KerjaTajuk hendaklah jelas dan menggambarkan matlamat / objektif program.02. TujuanNyatakan dengan jelas tujuan kertas kerja disediakan sama ada;- Kelulusan / Makluman / Perbincangan / Lain-lain.- Untuk siapa dikemukakan.03. ObjektifNyatakan objektif / matlamat yang ingin dicapai.- Dinyatakan mengikut keutamaan [maksimum 5].04. Maklumat Projek- Tarikh / Hari- Masa- Tempat- Kerjasama / Bantuan mnna-mana pihak- Tema05. PenyertaanNyatakan kumpulan sasar yang akan menyertai program ini sama ada pelajarpengajian tinggi, kakitangan, pelajar sekolah, masyarakat umum atau lain-lain.06. Jawatan Kuasa Pelaksana / Penganjur- Carta Organisasi- Struktur Organisasi [lengkap dengan nama penuh, No. Pelajar dan Jawatan]- Peranan dan Tugas Ahli Jawatan Kuasa07. Aturcara ProgramNyatakan tentatif program yang terperinci dari awal hingga akhir program termasukacara Perasmian dan Penutup dengan memasukkan maklumat terperinci, Perasmidan Jawatan, Penceramah, Tajuk Syarahan dan lain-lain.08. PenceramahSenaraikan cadangan nama penceramah / pembentang / pengerusi besertamaklumat terperinci seperti alamat, pekerjaan, alamat majikan dan lain-lain.09. SokonganPerlu dikemukakan terlebih dahulu kepada Dekan / Pengetua / Penasihat / YDP MPP- mana yang berkenaan bagi tujuan komen / pandangan dan sokongan.
  2. 2. 10. Belanjawan- Anggaran Pendapatan- Anggaran Perbelanjaan [Nyatakan dengan terperinci]11. PenutupNyatakan harapan dan terima kasih atas pertimbangan untuk diluluskan /seumpamanya. Tulis nama, jawatan dan tandatangan Pengerusi / Pengarah Program PANDUAN PENULISAN ANGGARAN BELANJAWAN01. Pendapatana. Yuran Pesertab. Tajaan / Sumbanganc. Sumbangan Universitid. Lain-laine. Jumlah Keseluruhan02. Perbelanjaana. Pentadbiran-Percetakan [Buku Cenderamata/Sijil/Kad Jemputan/Risalah/dll]-Urusan Pos-Telekomunikasi [Topup dsb]-Pentadbiran Urusetiab. Logistik-Penginapan-Pengangkutan [Sewa bas dan tuntutan perjalanan]-Sewaan dewan, siaraya, hiasan dllc. Cenderahati-Cenderahati Perasmi / Penceramah dll-Honororium [saguhati] Penceramah dlld. Publisiti-Banner-Poster-Iklan Mediae. Kontigensi [5% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan. Kontigensi inibiasanya digunakan untuk tujuan kecemasan]f. Jumlah Keseluruhan
  3. 3. PANDUAN RINGKAS PENULISAN MINIT MESYUARAT01. Tajuk Minit(Nyatakan minit mesyuarat beserta bilangan)02. Maklumat Mesyuarata. Tarikhb. Masac. Tempat03. Kehadirana. Ahli-ahli yang hadirb. Tidak hadir dengan kenyataan04. Perkaraa. Ucapan alu-aluan Pengerusi Majlis*b. Pengesahan minit mesyuarat yang laluc. Perkara-perkara yang dibincangkan seperti dalam agendad. Hal-hal lain (Nyatakan dengan ringkas, padat dan tepat)*Pengerusi Majlis [MC] biasanya ialah Timb. Setiausaha. Jika tiada, ianya akandiambil alih oleh Pengarah Program.05. Tindakan / Makluman(Nyatakan tindakan / makluman bagi setiap perkara untuk rujukan)06. Penangguhan Mesyuarat(Nyatakan masa penangguhan mesyuarat)07. Tandatangana. Pencatit (Semakan) -- Setiausahab. Pengesah (Pengesahan) -- Pengarah / Pengerusi Program(Nyatakan nama, jawatan dan tarikh**)**Ditulis berdekatan dengan tandatangan PANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK / AKTIVITINota: Maaf, ini hanyalah draf. Tulisan penuh akan dilengkapkan kemudian. Harapmaklum.
  4. 4. Perkara / Isi Kandungana. Nama Projek / Aktivitib. Pendahuluanc. Tarikh / Masad. Tempate. Perasmi Pembukaanf. Perasmi Penutupang. Penyertaanh. Perjalanan Projek / Aktiviti beserta perinciani. Penilaian Projek / Aktiviti- Sama ada mencapai objektif atau tidak- Masalah yang dihadapi (sebelum, semasa dan selepas)- Cadangan memperbaikij. Gambar-gambar terpilih

×