Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kemiğin tümöre benzer lezyonlari (fazlası için www.tipfakultesi.org )

1,846 views

Published on

 • Be the first to comment

Kemiğin tümöre benzer lezyonlari (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 1. 1. Soliter kemik kisti Bu kistler berrak ya da kanlı bir sıvı ile dolu tek gözlü boşluklardır. Patolojik kırık sık görülür. Basit kemik kisti en sık humerus ve femurun üst diafiz bölgesinde yerleşir. Bu lezyonlar sıklıkla hayatın ilk iki dekadında görülür.. Tedavisi daha eskiden küretaj ve kemik grefti iken, bugün kortizon enjeksiyonları ile %90 lara varan sonuçlar bildirilmektedir.
 2. 2. Soliter kemik kisti
 3. 3. Anevrizmal kemik kisti Kemiği şişiren osteolitik bir lezyondur. Anevrizmal kemik kisti sıklıkla 30 yaşın altındaki kimselerde görülür. Uzun kemiklerin diafizi ya da vertebral kolonu tutar. Sıklıkla eksantrik bir yerleşim gösterirler. Bu nedenle periostu bir balon gibi şişirirler.Lezyona anevrizmal kemik kisti adının verilmesi bu özelliği neden olmuştur Tedavi küretaj ve kemik greftidir. İlave olarak likid nitrojen ve fenol de kullanılmaktadır. Prognozu iyidir.
 4. 4. Anevrizmal kemik kisti
 5. 5. Juksta-artiküler kemik kisti Ekleme komşu subkondral kemik içerisinde yerleşen kistik çok gözlü, Orta yaşlı kişilerde görülen bir lezyondur. Genellikle tibia ve humerusun alt ucunu tutar. Radrografide sklerotik bir kemik tabakası ile çevrili iyi sınırlı osteolitik lezyon olarak görülür.
 6. 6. Metafiziel fibröz defekt Histolojik olarak multinükleer dev hücreleri, hemosiderin ve lipidle yüklü histiositler ile girdap formasyonu oluşturan fibröz dokuyla karakterizedir. Sıklıkla çocukluk ya da ergenlik çağındaki kişilerin uzun kemiklerinin metafiziel bölgelerini tutar.
 7. 7. Metafizer fibröz defekt
 8. 8. Fibröz displazi Genellikle gelişme kusuru olarak kabul edilen benign bir lezyondur. İmmatür nonlameller kemik trabekülleri içeren ve karakteristik olarak girdap formasyonları oluşturan fibröz bağ dokusu vardır. Lezyonlar tek ya da poliostatik olabilir.. Sık olarak tutulan kemikler femur, tibia, yüz kemikleri ve kostalardır. Radyolojik olarak lezyon karakteristik sayılan buzlu cam görünümü ortaya koyar.
 9. 9. Fibröz displazi
 10. 10. Myositis ossifikans Bazen travmadan sonra ortaya çıkan nonneoplastik bir lezyondur. Bu lezyon bir kemiğin dış yüzünde ya da periostal yüzden oldukça uzak yumuşak dokular içinde görülebilir. Histopatolojik olarak fibröz doku proliferasyonu ve bol miktarda yeni kemik yapımı ile karakterlidir. Arada kıkırdak da bulunabilir.
 11. 11. Myositis ossifikans Osteosarkomun aksine zonal bir yapının olması ile ondan ayrılır. Lezyonun ortasında fibroblastik proliferasyon ve damarlardan oluşan hipersellüler bir alan ve çevrede giderek olgunlaşan osteoblastik aktivite, osteoid doku ve kıkırdak alanları, en dışta ise matür kemik trabekülleri izlenir. Kas dokusunun tutulması şart değildir. İltihabi bir doğası olmadığından myositis ossifikans deyimi pek uygun değildir.
 12. 12. Myositis ossifikans
 13. 13. Myositis ossifikans
 14. 14. Myositis ossifikans
 15. 15. Brown tümörü Yer yer yeni kemik yapım alanları da içeren bol damarlı fibröz bir doku ile ayrılmış çok sayıda osteoklast tipi dev hücreleri de içeren sınırları belirli bir doku kitlesi ile karakterlidir Brown tümörü kolaylıkla dev hücreli tümörle karıştırılabilir. Ayırcı tanıda lezyonların iskeletteki dağılımı yardımcı olabilir. Uzun kemiklerde lezyon dev hücreli tümörün aksine diafizde yerleşir.
 16. 16. Brown tümörü Ayrıca hiperparatiroidizmin radyolojik ve biokimyasal kanıtlarının da bulunuşu tanıda büyük önem taşır. Çene kemiklerinde bu lezyonun dev hücreli reparatif granülomdan ayrılması olanaksız olabilir
 17. 17. Kordoma keratin
 18. 18. adamantinoma
 19. 19. Adamantinoma keratin
 20. 20. Böbrek parankim karsinomu
 21. 21. Langerhans hücreli histiositoz
 22. 22. Langerhans hücreli histiositoz

×