Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org)

150,408 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Konvasiyonel Akciğer Grafisi Prof. Dr. Macit Arıyürek Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
 2. 2. Bu slaytlar eğitim amacı hazırlanmıştır. Parasız olarak dağıtılmaktadır. Bu derste yer alan akciğer grafileri ve şekiller izin alınmadan basılı yada elektronik ortamda kullanılamaz. O. Macit Arıyürek
 3. 3. Bu ders konvansiyonel akciğer grafilerine genel bir bakış olarak hazırlanmıştır. Akciğer grafilerini doğru olarak değerlendirebilmek için toraks anatomisini, varyasyonlarını iyi bilmeli; ayrıca toraksı ilgilendiren hastalıklar ve radyolojik görünümleri hakkında tecrübeli olunmalıdır. O. Macit Arıyürek 01.01.2007
 4. 4. <ul><li>İki yönlü akciğer grafisi : </li></ul><ul><li>Posteroanterior (PA) veya arka ön grafi </li></ul><ul><li>Sol yan akciğer grafisi </li></ul><ul><li>İnspiryum sonu çekim yapılır. X-ışın tüpü ile film uzaklığı 180 -185 cm olmalıdır. </li></ul>
 5. 5. X-ışın tüpü Posteroanterior (PA) akciğer grafisi
 6. 6. X-ışın tüpü Lateral (sol yan) akciğer grafisi <ul><li>Sol yan akciğer grafisinde x-ışınları sağ taraftan girip sol taraftan çıkar. </li></ul><ul><li>Kalbin yaklaşık 2/3’ü orta hattın solunda yer alır </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Akciğer grafilerinin değerlendirilmesi </li></ul><ul><li>Akciğer grafileri değerlendirilirken ilk olarak hastanın adı, soyadı kontrol edilmelidir. </li></ul><ul><li>Filmler çekim tarihlerine göre sıralanmalıdır. </li></ul><ul><li>Filmlerin uygun teknik ile çekilmiş olmaları gerekmektedir. Uygun teknik ile çekilmemiş olan grafiler yanıltıcı olabilir. </li></ul><ul><li>Hastaların yaşı, cinsiyeti ve hikayesinin bilinmesi filmlerin doğru olarak değerlendirilmesine yardımcı olur. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Teknik olarak kabul edilebilir PA akciğer grafisi </li></ul><ul><li>Simetri: T3 ün spinöz çıkıntısı sternoklaviküler eklemlere eşit mesafede olmalı </li></ul><ul><li>Skapulalar akciğer alanlarını örtmemeli </li></ul><ul><li>İnspiryum sonu çekim: 9-10. kostaların arka kısımı diafragma kubbesi üzerinde kalmalı) </li></ul><ul><li>Damar gölgeleri akciğerlerin periferinde görülmeli (x-ışın dozunun fazla olmadığının göstergesi </li></ul><ul><li>Alt lobların büyük damarları damarları ve torakal vertebralar kalp arkasında görülebilmeli (x-ışın dozunun az olmadığının göstergesi) </li></ul>
 9. 9. Simetri: T3’ün spinöz çıkıntısı sternoklaviküler eklemlere eşit mesafede olmalı Teknik olarak kabul edilebilir PA akciğer grafisi
 10. 10. Teknik olarak kabul edilebilir PA akciğer grafisi Simetri: klaviküla medial uçları sipinöz çıkıntılardan (kırmızı oklar) eşit mesafede olmalı
 11. 11. Alt lobların büyük damarları ve torakal vertebralar kalp arkasında görülebilmeli (x-ışın dozunun az olmadığının göstergesi) Teknik olarak kabul edilebilir PA akciğer grafisi
 12. 12. Her iki akciğerde yaygın metastazlar. Sağ diafragma kubbesi arkasında gizlenen metastaz (kırmızı oklar) Teknik olarak kabul edilebilir PA akciğer grafisi
 13. 13. Skapulalar akciğer alanı dışında olmalı Sağ skapula medial kenarı akciğer alanı içinde yer alıyor
 14. 14. 9 9 9 9 10 10 10 10 Yetersiz inspiryum: Diafragma üzerinde 8. kostanın arka kısımı görülüyor. 9. ve 10. kosta arka kenarları diafragma kubbesi altında kalıyor 8 8 8 8
 15. 15. Uygun teknikle olmayan çekimler (Acil servislerde veya devamlı bakım ünitelerinde yapılan çekimler) <ul><li>Yakın mesafe </li></ul><ul><li>Ön-arka pozisyon </li></ul><ul><li>Ekspiryum </li></ul><ul><li>Yatar pozisyon </li></ul>* Kardiomegali gibi görünüme neden olabilir * Mediasten ve hilus değerlendirmeleri hatalı olabilir
 16. 16. <ul><li>Bazı durumlarda inspiryum grafisine ilave olarak ekspiryum sonu grafi de çekilebilir </li></ul>
 17. 17. İnspiryum grafisi sonrası ekspiryum fazında da grafi çekilmesi gereken durumlar: <ul><li>Hava hapsi </li></ul><ul><li>Pnömotoraks (az miktarda olan pnömotoraksı göstermek için ) </li></ul>
 18. 18. Kalbin ağırlığı nedeniyle sol diafragma sağ diafragmadan daha aşağıda yer alır
 19. 19. Yan akciğer grafisinde normal anatomi
 20. 20. Sağ pulmoner arter Sol pulmoner arter Arkus aorta Sağ pulmoner arter Sol pulmoner arter Sol üst lob bronşu Sağ üst lob bronşu
 21. 21. Sol üst lob bronşu Sağ üst lob bronşu Sol üst lob bronşu Sağ üst lob bronşu Sol üst lob bronşu sol pulmoner arter gölgesi altında yer alır Sol pulmoner arter
 22. 22. İNFERİYOR PULMONER VENLER Arkus aorta, sağ ve sol pulmoner artere ait opasiteler dışında inferiyor pulmoner venler de yan grafide opasite oluşturur Sağ pulmoner arter Sol pulmoner arter Arkus aorta
 23. 23. Yan akciğer grafisi: trakea lümeni
 24. 24. Skapulalar (siyah ve yeşil oklar)
 25. 25. Sol diafragma Sağ diafragma Mide fundus gazı Yan grafide sağ ve sol diafragma ayırımı nasıl yapılır? Genellikle bu ayrımı yapmak çok önemli değildir. Kalp solda olduğundan yan grafide sol diafragmanın ön kısımı çoğunlukla silinir . Sağ diafragma ise arkadan öne doğru rahatça görülebilir. Mide fundus gazı sol diafragma altında yer alır (mide fundus gazı situs inversus totalis anomalisinde sağ diafragma altındadır).
 26. 26. Vena kava inferiyor arka duvarı
 27. 27. Yan akciğer grafisinde grafiye dahil olan akciğer dışı oluşumlar: Humerus başı (sarı oklar) ve kolların alt kenarı (kırmızı oklar)
 28. 28. Hiluslar <ul><li>Radyolojik olarak hilusları esas olarak pulmoner arterler oluşturur ve süperiyor pulmoner venlerde bu opasitelere katkıda bulunur </li></ul>
 29. 29. Sol pulmoner arter daha yukarıda olduğundan sol hilus daha yukarıda yer alır. Sağ hilusun sol hilusdan daha yukarıda oluşu patolojiktir
 30. 30. Hiluslar Normal Anatomi <ul><li>Sol hilus yaklaşık olarak sağ hilustan 25 mm daha yukarda yer alır </li></ul><ul><li>Hilusların dansitesi aynı olmalı </li></ul><ul><li>Hilusların dış konturu konkav veya düz olmalıdır </li></ul>
 31. 32. Konveks dış kenar normal patolojik
 32. 33. Dansiteleri aynı ancak konveks dış kenar
 33. 34. Sarkoidoz: Hiler lenfadenopatiler. Dansiteleri aynı ancak konveks dış kenar Normal grafi
 34. 35. Birinci kostlara ait kosto-kondral birleşim yeri kalsifiye olabilir ve nodül gibi görünüm oluşturabilir
 35. 38. Kostokondral kalsifikasyonlar. Kostokondral kalsifikasyonlar çoğunlukla fizyolojik kalsifikasyonlardır. Bu grafide görülen diğer radylojik bulgular: mitral kapak replasmanı, mitral yetmezliği, kardiyomegali. Üst kısım damarlarının çapı artmış, bazallerde damar çapları incelmiş (vasküler redistribüsyon) .
 36. 39. Sağda sekizinci kosta sarı renkte, kalsifiye kıkırdak kısmı ise beyaz olarak gösterilmiştir.
 37. 40. Yan grafide kostokondral kalsifikasyonlar 3 ayrı hastada değişen miktarlarda kalsifikasyonlar görülmektedir
 38. 41. <ul><li>Arka ön grafilerde klavikülalar arkasında gizlenen lezyonları görmek için istenebilir. </li></ul><ul><li>Bilgisayarlı tomografi de bu amaçla kullanılabilir ancak düz grafiler daha ucuz ve kolay yöntemlerdir. </li></ul>Apikolordotik akciğer grafisi
 39. 42. X-ışın tüpü Posteroanterior (PA) akciğer grafisi Apikolordotik akciğer grafisinin çekim tekniği arka ön akciğer grafisinin çekim tekniğinden farklıdır.
 40. 43. Apikolordotik grafi çekim tekniği <ul><li>Ön-arka projeksiyon </li></ul><ul><li>Tüpe açı verilir </li></ul><ul><li>Vücut açılı durur (omuzlar geri doğru) </li></ul><ul><li>Bu klasik pozisyon olup, apikolordotik grafinin çekiminde başka pozisyonlar da kullanılmaktadır. </li></ul>
 41. 44. Klaviküladan uzak olan lezyonlar daha iyi görülür. Klavikülalara yakın olanlar iyi görülmeyebilir. klaviküla
 42. 45. Arka ön akciğer grafisi
 43. 46. Apikolordotik grafi
 44. 47. Akciğer grafisinde bazı temel anatomik yapılar ve çizgiler
 45. 48. Vena azigoz Sağ paratrakeal çizgi
 46. 49. Ön plevral bileşke
 47. 50. Arka plevral bileşke
 48. 51. Azigos lobu ve veni
 49. 52. Azigo-özofagial çizgi Paraaortik çizgi Paravertebral çizgi
 50. 53. Arka trakeal çizgi 2-3 mm Trakea-özofageal çizgi 5.5 mm den az olmalı
 51. 54. Arka aksiller çizgiler
 52. 55. Ön aksiller çizgiler
 53. 56. Arka aksiller ve ön aksiller çizgiler meme meme
 54. 57. <ul><li>Patolojik akciğer grafileri örnekleri </li></ul><ul><li>Örnekler numaralandırılmıştır. Her olgunun bir sonraki slaytta açıklaması yer almaktadır. </li></ul>
 55. 58. 1
 56. 59. Tek taraflı hiperlüsent akciğer (opere meme ca), hiatal herni (kalb arkasında herniye mideye ait hava sıvı seviyesi, kırmızı oklar), her iki omuz ekleminde dejeneratif değişiklikler ve sol humerusta eski kırık 1
 57. 60. 2
 58. 61. Mediastinal kitle: Tiroid bezi 2
 59. 62. 3
 60. 63. Milier patern . Milier patern yapan hastalıklardan bazıları: miler TB, sarkoidoz, metastazlar, viral pnömoniler, silikozis… 3
 61. 64. 4
 62. 65. İdyopatik pulmoner fibrozis: Her iki akciğer hacminde azalma ve yaygın retiküler dansiteler 4
 63. 66. 5
 64. 67. Pnömoperitonyum. Solda mide fundus gazı ile diafragma altı serbest hava karıştırılmamalıdır. 5 mide
 65. 68. 6
 66. 69. Sağ paratrakeal lenfadenopati 6
 67. 70. Sağ paratrakeal lenfadenopati Hiler lenfadenopatiler Tanı: sarkoidoz 6
 68. 71. 7
 69. 72. Sol apikal nodül: Kist hidatik Birçok benign ve malign hastalık nodül görünümü oluşturabilir 7
 70. 73. 7 Aynı hastanın abdomen BT tetkikinden oluşturulan koronal plandaki görüntüde karaciğerde de kist hidatik görülüyor mesane karaciğer Kist hidatik
 71. 74. 8
 72. 75. 9 10 11 Sağ akciğerde düzensiz konturlu nodül: patoloji akciğer kanseri. Amfizem: 11. arka kosta izleniyor. Normalde 9-10 kosta görülmeli 8
 73. 76. 8 Mediasten ve parankim penceresinde 5mm kalınlığında BT kesitleri
 74. 77. 9
 75. 78. İyileşmekte olan sağ klaviküla kırığı. Açılı olarak kaynamakta (kötü kaynama). 9
 76. 79. 10
 77. 80. Solda (kaynamamış) eski klaviküla kırığı Siyah çizgiler sol klaviküla parçalarını göstermektedir 10
 78. 81. 11
 79. 82. Yeni travma sonrası solda yaygın kosta kırıkları, iki taraflı plevral sıvı (muhtemel hemotoraks), solda cilt altı amfizemi. Yaygın kosta kırıkları yelken göğüse neden olabilir. 11
 80. 83. Siyah çizgiler kosta kırıklarının bazılarını göstermektedir. Grafi kostalara yönelik olarak çekilmemiş; akciğer grafisi olarak çekilmiştir. Rakamlar solda arka kostaları göstermektedir. 4 5 6 7 3 1-2 11
 81. 84. 12
 82. 85. Eski travma sonrası iyileşmiş kosta kırıkları. Solda kostaların arka kısımları rakamlarla gösterilmiştir. 8. kostanın seyri her iki tarafta gösterilmiştir. 1 3 4 2 5 6 7 8 9 12
 83. 86. 13
 84. 87. hidrotoraks Sol hidropnömotoraks Pnömotoraks 13
 85. 88. 14
 86. 89. Kostalarda destrüksiyon yapan akciğer kanseri Lenfadenopati 14
 87. 90. 15
 88. 91. Sol akciğerde hacim kaybı ve yaygın kistik bronşektazi. Çizgiler kesitlerin geçtiği düzeyi göstermektedir 15
 89. 92. 16
 90. 93. Opere akciğer kanseri. Sağ pnömonektomi. Bu görünüm sağ akciğer atelektazisi ile de karışabilir. Hikaye ayırıcı tanıda yardımcıdır. 16
 91. 94. 17
 92. 95. Opere kolon kanseri. Sağ hidro pnömotoraks ve her iki akciğerde metastatik nodüller . 17
 93. 96. 17 BT tetkiki akciğer grafisinden 45 gün önceye aittir. Akciğerdeki nodüllere radyofrekans ablasyon tedavisi uygulanmıştır
 94. 97. PA grafide kaç nodül var? 18
 95. 98. 18 PA akciğer grafisinde görülen nodüllerin kaç tanesi yan grafide görülebiliyor? Nodüller nerede?
 96. 99. PA grafide 3 nodül görülüyor. Sağda eski klaviküla kırığı var. BT tetkiki akciğer grafisinden iki ay sonra elde olumuştur. Kemoterapi sonrası nodüllerin boyutlarında küçülme olduğundan BT kesitlerinde görülen nodüllerin boyutları akciğer grafisinde görülenlere göre daha küçüktür. 18
 97. 100. 18
 98. 101. 18 Nodüllerin iki tanesi yan grafide görülebiliyor. Arka ön grafide sağ altta yer alan küçük nodül yan grafide izlenmiyor. Bazen PA grafide görülmeyen nodüller yan grafide görülebilir
 99. 102. 18
 100. 103. Kalp kapaklarının yerleri? 19
 101. 104. aorta mitral Triküspit 19
 102. 105. 20
 103. 106. 20
 104. 107. 20 Sağ akciğer alt lobda konsolidasyon. Klinik tanı pnömoni Konsolidasyon malignasiler de dahil olmak üzere birçok durumda görülebilir.
 105. 108. 21
 106. 109. Konsolidasyon: Sol akciğer üst lob pnömonisi. Siluet işareti vardır (sol kalb kenarı silinmiş). Sağda yer alan grafi başka bir hastaya ait olup sol kalp kenarının görünümünü karşılaştırmak için konulmuştur. 21
 107. 110. 22
 108. 111. İdyopatik pulmoner fibrozis. 22
 109. 112. 23
 110. 113. 23
 111. 114. 23 Kistik fibrozis: Üst kısımlarda daha belirgin olan bronşektazi
 112. 115. 23 Aynı hastanın 2 sene öncesine ait yüksek rezolüsyonlu akciğer BT incelemesinde üst kısımlarda daha yaygın olan bronşiektazi görülüyor
 113. 116. 24
 114. 117. 24 Pnömotoraks
 115. 118. 24
 116. 119. Bu slaytlar eğitim amacı hazırlanmıştır. Parasız olarak dağıtılmaktadır. Bu derste yer alan akciğer grafileri izinsiz olarak basılı yada elektronik ortamda kullanılamaz. O. Macit Arıyürek

×