Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turquality nedir

15,912 views

Published on

Turquality Nedir, Turquality, Turquality Destekleri Nedir, Marka Destek Programı Nedir, Turquality Programına Nasıl Başvurulur, Turquality Danışmanlığı Nedir, Marka Destek Programına Nasıl Girilir? ... gibi Turquality Programı ile ilgili aklınaza gelen herşey bu slaydda derlenmiştir.

Published in: Business
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Turquality nedir

 1. 1. STRATEJİKORTAKLIK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Stratejik İş Yönetimi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Istanbul Business Consulting Group – NisanÖzel ve Gizlidir
 2. 2. A. Turquality Programı Hakkında Genel Bilgiler 1. Turquality Nedir? 2. Turquality Misyon ve Hedefleri 3. Projenin Tarihçesi 4. Nasıl Başvurulur a. Başvuru Öncesi b. Firma Ön İnceleme Çalışması c. Kapsama Alınma B. Marka Destek Programı Nedir? 1. Turquality Ana programı ile farkları? C. Turquality Programı Kapsamındaki Firmalar 1. Firma İsimleri 2. Firmaların Sektörel Ayrımı D. Marka Desek Programı Kapsamındaki Firmalar 1. Firma İsimleri 2. Firmaların Sektörel Ayrımı BÖLÜM 1 INDEKS
 3. 3. E. IBCG Danışmanlık Hizmetleri Kapsamı 1. Biz neden farklıyız? a. Stratejik Ortaklık b. Güçlü «know – how» c. Uluslararası Standartlarda Proje Yönetimi d. 360 derece danışmanlık e. Deneyimli Profesyonel Ekip 2. Turquality Hizmet Paketimiz a. Turquality Hazırlık Projesi I. Turquality Olgunluk Seviyesi Analizi BÖLÜM 2 II. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi III. Marka Yönetimi IV. Marka Performansı V. Tedarik Zinciri Yönetimi VI. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi VII. Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme VIII. Finansal Performans IX. İnsan Kaynakları Yönetimi X. Kurumsal Yönetim XI. Bilgi Sistemleri Yönetimi INDEKS
 4. 4. b. Turquality Sonrası Destekler 1) Harcama Yönetimi I. TQ Harcama bütçesinin hazırlanması II. Harcamaların Belge Kontrol Sisteminin Yapılması III. Harcama Takip Sisteminin ( excel tool ) oluşturulması IV. Turquality Ofisi Koordinasyonu V. TQ Sistem Giriş Eğitimlerinin Verilmesi  Genel Belge Girişi  Ödeme Girişi  Fatura Girişi  Sözleşme Girişi  Harcama Beyanı  E – imza işlemleri  Harcama Dosyası Oluşturma  Hedef Pazar Bilgisi Girişleri  Bütçe Girişleri 2) Performans Yönetimi I. Bütçe Performansı II. Geliştirme Alanları Performansı III. Stratajik İş Planı Performansı IV. Gelişim Yol Haritası Program Yönetimi INDEKS
 5. 5. TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur. Vizyonunu "10 yılda 10 dünya markası yaratmak" olarak belirleyen TURQUALITY® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Nedir? Turquality Programı’nın süresi (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler. Destek başlıkları ile ilgili harcamanın %50’si kadar destek ödemesi yapılır.
 6. 6. TURQUALITY®’nin Misyonu  Güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,  Geliştirilen Türk markaları eliyle “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek, TURQUALITY®’nin Hedefleri  Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmada ivmelendirici bir rol oynamak.  Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.  Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan kaynaklarını güçlendirmek.  İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak.  Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak.  Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.  Seçilmiş Türk Markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Misyon ve Hedefleri
 7. 7. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Programı’nın Gelişim Süreci TURQUALITY®, 23 Kasım 2004 tarihinde ortaya konan yapıya paralel bir şekilde gelişip, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaştı. TURQUALITY® bugün; firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılıyor. Projenin uygulamaya konulduğu 23 Kasım 2004 tarihine kadar projenin alt yapısının oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirildi. Bu aşamada Proje’nin hukuki alt yapısı oluşturuldu. Projeyle ilgili teknik çalışmaları yürütmek üzere Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile özel sektör temsilcilerinden oluşan TURQUALITY® Çalışma Grubu ile TURQUALITY® Sekretaryası oluşturuldu. TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından proje kapsamında izlenecek strateji belirlendi. Yapılan Stratejik Planlama çalışması doğrultusunda, TURQUALITY® Programı kapsamına alınması planlanan firma sayısının arttırılarak, Program’ın pilot sektörleri olarak seçilen tekstil ve hazır giyim ile beraber diğer sektörlerin de Program’a dahil edilmesi kararlaştırıldı. Bu sektörler hızlı tüketim ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, otomotiv, endüstriyel makina sektörlerini içeriyor.
 8. 8. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Marka Destek Programı Nedir?  TURQUALITY® destek programının bir alt programıdır. Kısmen yeterli firmalar buraya alınır.  Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 ve üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.  Belirli başlıklardaki temel desteklerden sınırlı miktarda faydalanılır.  Marka destek kapsamında yıllık toplam üst limit 2.7 M $ .  Her harcama kaleminin sınıfı ayrı sayıldığı için, bir kalemde yapılan eksik harcama diğerine aktarılmaz. AMAÇ • Firmanın eksik yönlerini geliştirmek • Marka oluşturmaya dair stratejik planlar geliştirilmesi • Üst düzey danışmanlık, rehberlik ve stratejik networking konularında doğrudan teorik ve uygulamalı destek verilmek
 9. 9. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Projesine Başvuru Süreci 1. Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. 2. Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur. 3. Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır. 4. Ön İnceleme süreci başlatılır. 5. Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder. 6. Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.
 10. 10. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Projesine Başvuru Süreci 7. Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar. 8. Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir. 9. Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planını hazırlayıp T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sunar. 10. Stratejik İş Planı’nın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir. 11. Bu aşamanın ardından Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.
 11. 11. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Projesine Nasıl Başvurulur? Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.
 12. 12. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Projesine Nasıl Başvurulur? Turquality Başvurusu Nasıl Yapılır? • Turquality ön değerlendirme testi uygulanır. • Test sonucunda 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alındığında başvuru yapılabilir. • Test sonuç sayfası ve başvuru dökümanları hazırlanarak Turquality otomasyon sistemine yüklenir. • Evraklar ayrıca Turquality Sekreteryasına gönderilir. • Başvuru ücreti yatırılır. • Şirket incelemesi için tarih alınır.
 13. 13. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Projesine Nasıl Başvurulur? Başvuru Yapmak İsteyen Firmaların Sırasıyla İzlemesi Gereken Adımlar; • Firma Ön Değerlendirme Setini doldurarak, sonucunda çıkan puan sayfasını kaydetmeleri, (İlgili sonuç sayfası başvurunuz sırasında sizden talep edilecektir.) (Firma Ön Değerlendirme Seti için buraya tıklayınız.) • Yeni Kullanıcı talebinde bulunmaları, (Kullanıcı talebinde bulunmak için buraya tıklayınız.) • Otomasyon sisteminin etkin kullanımı için tavsiye edilen tarayıcıyı ve java versiyonunu Firefox 3.5.19 ve Java 6.31 adreslerinden indirebilirsiniz. • Sistem tarafından iletilecek şifre ile Turquality Otomasyon Sistemi’ne giriş yaparak Başvuru Formunu doldurmaları (Turquality Otomasyon Sistemine Bağlanmak için buraya tıklayınız.) gerekmektedir. • Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden Başvuru Formunu dolduran ve istenen belgeleri “Ekli Belgeler” alanına yükleyerek Sistem üzerinden başvurusunu ileten Firmalar, sisteme ekledikleri tüm belgelerin orijinalleri veya noter onaylı nüshalarını İTKİB-TURQUALITY Sekreteryası’na iletmelidir. • Sisteme Yüklenmesi ve Turquality Sekreterya’ya İletilmesi Gerekli Belgelere buradan ulaşabilirsiniz. (EK 4 Başvuru Formu ve Belgeleri (Şirketler)
 14. 14. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Firma Ön İnceleme Çalışması Başvurusunda eksik bulunmayan şirketler için, bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasının gerçekleştireceği Ön İnceleme Çalışması için gerekli ücretin görevlendirilen danışmanlık firmasına şirket tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ön İnceleme Çalışması kapsamında, görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından öncelikle başvuran şirketten inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep edilir ve bu bilgi/belgeler incelendikten sonra şirketin tesislerinde 2 günlük bir yerinde inceleme çalışması yapılır. Yerinde inceleme çalışmasına Ekonomi Bakanlığı yetkilileri veya TİM – TURQUALITY® Sekretaryası da katılım sağlayabilir. Ön İnceleme Çalışmasında şirket aşağıdaki alanlarda incelenmektedir.Firma Ön İnceleme Çalışması, Deloitte Danışmanlık ile TURQUALITY® Sekreteryası’nın beraber yürüttüğü, başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma olup, firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir:
 15. 15. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER TURQUALITY® Projesine Nasıl Başvurulur? Turquality Başvurusu Nasıl Yapılır? • Turquality ön değerlendirme testi uygulanır. • Test sonucunda 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alındığında başvuru yapılabilir. • Test sonuç sayfası ve başvuru dökümanları hazırlanarak Turquality otomasyon sistemine yüklenir. • Evraklar ayrıca Turquality Sekreteryasına gönderilir. • Başvuru ücreti yatırılır. • Şirket incelemesi için tarih alınır.
 16. 16. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Firma Ön İnceleme Çalışması 1. STRATEJIK PLANLAMA VE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır. 2. MARKA YÖNETİMİ Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.
 17. 17. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Firma Ön İnceleme Çalışması 3. MARKA PERFORMANSI Firma markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık süre içinde yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın yüksek coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Firma tarafından sahiplenilmesi, Firmanın üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır. 4. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak önemli etkenlerdendir.
 18. 18. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Firma Ön İnceleme Çalışması 5. PAZARLAMA, MÜŞTERİ ve TİCARET YÖNETİMİ Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.
 19. 19. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Firma Ön İnceleme Çalışması 5. ÜRÜN TASARIM / ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. 6. FİNANSAL PERFORMANS Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri, ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.
 20. 20. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Firma Ön İnceleme Çalışması 7. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır. 8. KURUMSAL YÖNETİM Kurumsal Yönetim firma yönetiminde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla firma faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak firmanın sürekliliğini hedeflemektedir. Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.
 21. 21. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Firma Ön İnceleme Çalışması 9. BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir. Firmanın her bölümde gösterdiği performans, aynı alanda dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmakta (benchmark) ve dolayısıyla firmanın dünya ölçeğinde nerede durduğu tespit edilmektedir. Bu çalışma sonucunda belirli bir noktanın üzerinde olduğu belirlenen firmalar TURQUALITY® Programı kapsamına alınmaktadır.
 22. 22. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Kapsama Alınma  Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara, Marka programına mı Turquality Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.
 23. 23. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler 1. Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler 2. Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira: Aynı anda azami 50 adet birime kadar 3. Mağaza Dekorasyon Giderleri: Mağaza başına azami 200.000 $ 4. Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kira 5. Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kurulum ve Dekorasyon Giderleri - Birim başına azami 200.000 $ 6. Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 5 kişi için 7. Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili 8. Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler 9. Franchising Kapsamında Dekorasyon: 5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza, aynı mağaza için en fazla 2 yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 200.000 $ 10. Franchising Kapsamında Kira: 5 yıl destek süresince toplam 100 mağaza için mağaza başına azami 100.000 $ 11. Danışmanlık 12. Yazılım Lisans Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve 5 yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak ilave 5 yıl süreyle destek süresi 10 yıla artırılabilir.
 24. 24. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Marka Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler 1. Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler: Yıllık en fazla 300.000 $ 2. Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira: Yıllık en fazla 600.000 $ 3. Mağaza Dekorasyon Giderleri: Yıllık en fazla 300.000 $ 4. Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Yıllık en fazla 200.000 $ 5. Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 3 kişi için, yıllık en fazla 200.000 $ 6. Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili: Yıllık en fazla 50.000 $ 7. Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler: Yıllık en fazla 50.000 $ 8. Franchising Kapsamında Dekorasyon:Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $ 9. Franchising Kapsamında Kira: Mağaza başına en fazla 2 yıl, mağaza başına en fazla 50.000 $ 10. Danışmanlık-Yazılım Lisans : Yıllık en fazla 500.000 $ % 50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir. Üst limit: Toplam 2.7 Milyon $
 25. 25. TURQUALITY ® PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Diğer Ayrıntılar 1. Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların Mutlaka Türkiye’de Tescilli bir markası ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir. 2. Bir şirketin en fazla 2 Markası desteklenebilir. 3. 1 Marka için birden fazla şirket desteklenebilir. 4. Holding bünyesinde en fazla 6 Marka desteklenebilir. 5. Marka programında aynı anda en fazla 3 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdamı desteklenir. 6. Turquality programı kapsamında aynı anda 5 moda, endüstriyel ürün tasarımcısı, Aşçı/Şef istihdamı desteklenir. Marka ve Turquality Kapsamında
 26. 26. STRATEJİKORTAKLIK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Stratejik İş Yönetimi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Istanbul Business Consulting Group – NisanÖzel ve Gizlidir
 27. 27. Biz Kimiz Istanbul Business Consulting Group IBCG, Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerde birbirinden farklı pek çok alanda stratejik danışmanlık hizmeti veren en saygın kuruluşlardan biridir. Istanbul Business Consulting Group – IBCG
 28. 28. IBCG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Biz neden farklıyız?  Stratejik Ortaklık  Güçlü «know – how»  Uluslararası Standartlarda Proje Yönetimi  360 derece danışmanlık  Deneyimli Profesyonel Ekip FARKLILIKLARIMIZ
 29. 29. IBCG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Turquality Hizmet Paketimiz 1. Turquality Olgunluk Seviyesi Analizi 2. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi 3. Marka Yönetimi 4. Marka Performansı 5. Tedarik Zinciri Yönetimi 1. TURQUALITY HAZIRLIK PROJESİ  Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, firmaya aşağıdaki alanlarda yönetim danışmanlığı verilerek Turquality denetimine göre yeniden yapılandırılır. 6. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi 7. Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme 8. Finansal Performans 9. İnsan Kaynakları Yönetimi 10. Kurumsal Yönetim 11. Bilgi Sistemleri Yönetimi
 30. 30. IBCG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Turquality Hizmet Paketimiz – Hazırlık Aşaması 1. Firmanın Stratejik Plan ve bölüm planları 2. Finans ve bütçe konusunda firmanın temel dokümanlarının incelenerek gerekli görülenlerin revize edilmesi 3. Performans yönetimi tabloları, 4. Marka stratejileri ve marka yönetim yapılandırılması 5. Marka Stratejisi Raporunun Oluşturulması 6. Marka Konumlandırma Haritasının Oluşturulması 7. SWOT Analizinin yapılarak stratejiye dönüştürülmesi 8. Süreçlere ilişkin temel prosedürlerin oluşturulması 9. Pazarlama, satış ve müşteri yönetimi hakkında iş planları 1. TURQUALITY HAZIRLIK PROJESİ  Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, firmaya aşağıdaki alanlarda yönetim danışmanlığı verilerek Turquality denetimine göre yeniden yapılandırılır. 6. Tedarik zinciri yönetimi stratejisi danışmanlığı 7. İnsan kaynakları performans yönetim sisteminin kurulması 8. İnsan Kaynakları Çalışan Eğitim ve Gelişim Planlarının Oluşturulması 9. Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme konularında danışmanlık hizmetinin verilmesi. 10. Bilgi sistemlerinin yönetimi 11. Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi üzerine yurtdışı pazarına girmeyi kolaylaştıran ve yönetimce gerekli görülen ISO belgelerine başvuru danışmanlığının yapılması 12. ERP, CRM, MRP programları yoksa doğru programın ve yazılım altyapısının seçimi ve var olanların iyileştirilmesi hakkında danışmanlık verilmesi.
 31. 31. IBCG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Turquality Hizmet Paketimiz – Kabul sonrası 2. HARCAMA VE SATIN ALMA YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI 1. TQ Harcama bütçesinin hazırlanması 2. Harcamaların Belge Kontrol Sisteminin Hazırlanması 3. Harcama Takip Sisteminin ( excel tool ) oluşturulması 4. Turquality Uygulama Destek Danışmanlığı  Turquality Ofisi Koordinasyonu  Programa kabul sonrası yasal süreç boyunca gerekli evrakların takip edilmesi  Harcama kalemleri ile ilgili ödeme ve ön onay başvurularının yapılması ve takibi  Ödeme belgelerinin ibrazı 5. TQ Sistem Giriş Eğitimlerinin Verilmesi  Genel Belge Girişi  Ödeme Girişi  Fatura Girişi  Sözleşme Girişi  Harcama Beyanı  E – imza işlemleri  Harcama Dosyası Oluşturma  Hedef Pazar Bilgisi Girişleri  Bütçe Girişleri
 32. 32. IBCG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Turquality Hizmet Paketimiz – Kabul sonrası 3. TURQUALITY SÜREÇ ve PERFORMANS YÖNETİMİ 1. Bütçe Performansı 2. Geliştirme Alanları Performansı 3. Stratajik İş Planı Performansı 4. Gelişim Yol Haritası Program Yönetimi
 33. 33. Stratejik İşYönetimi Danışmanlığı IBCG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İletişim
 34. 34. TEŞEKKÜRLER

×