Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XAYDUNGSUMENHQUANLICHIENLUOC

1,890 views

Published on

This presentation introduces learning activities in the module of Building Mission and Strategic Mangement in the schools. It is used for Vietnamse students who learn Master Program for Educational Leadership supported by NUFFIC.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

XAYDUNGSUMENHQUANLICHIENLUOC

 1. 1. XÂY DỰNG SỨ MỆNH VÀ QUẢN LÍ CHIẾN LƯỢC TRONG TRƯỜNG HỌC Giảng viên PGS.TS.Đặng Bá Lãm Email: dangbalam@gmail.com TS. Trần Thị Bích Liễu Email: hoangdanlieu@yahoo.com
 2. 2. GIỚI THIỆU MODULE
 3. 3. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP <ul><li>Đọc giới thiệu môn học trên website: </li></ul><ul><li>http://daotaoquocte.edu.vn/elearning/hosomonhoc/ </li></ul><ul><li>2) Nghiên cứu kế hoạch học tập </li></ul><ul><li>4) Đọc bài giảng để nắm bắt những vấn đề chủ yếu của xây dựng sứ mệnh và quản lí chiến lược </li></ul><ul><li>5) Nghiên cứu thang đánh giá </li></ul><ul><li>6) Làm các bài tập, nghiên cứu các tư liệu, thu thập các thông tin cần thiết để làm bài tập </li></ul><ul><li>7) Học online: </li></ul>
 4. 4. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP online <ul><li>Sau khi đăng nhập vào module, đọc qua toàn bộ các phần của module trên trang web </li></ul><ul><li>Nhấp chuột vào các đường link xanh để đọc chi tiết các nội dung và các hoạt động </li></ul><ul><li>Thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn trong từng chủ đề </li></ul><ul><li>Tham gia thảo luận trên các diễn đàn bằng cách kích chuột vào diễn đàn, viết nội dung và gửi </li></ul><ul><li>Đưa nội dung kiến thức lên wiki (tương tự như diễn đàn) </li></ul><ul><li>Làm các khảo sát, các bài kiểm tra online bằng cách nhấp chuột vào các đường link. </li></ul>
 5. 5. CÁC CHỦ ĐỀ
 6. 6. CHỦ ĐỀ 1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÂY DỰNG SỨ MỆNH VÀ QUẢN LÍ CHIẾN LƯỢC <ul><li>HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TOPIC 1 </li></ul><ul><li>Đọc tư liệu và bài giảng làm bài tập 1 và đưa vào wiki (Chấm điểm theo nhóm) </li></ul><ul><li>Thảo luận tầm quan trọng của QLCL sau khi nghe GV giới thiệu </li></ul><ul><li>Xem powperpoint làm bài tập ở nhà (chấm điểm các bài làm cá nhân nộp trực tiếp hoặc online), 03 HV trình bày trên lớp, thảo luận (30 phút) </li></ul><ul><li>Đánh giá: Điểm TB của topic 1 = Điểm BT nhóm + Điểm bài tập ở nhà/2 </li></ul>
 7. 7. CÁC KHÁI NIỆM Ba nhóm tìm và viết nội hàm của các khái niệm từ bài giảng và từ các tài liệu đã cho
 8. 8. TẦM QUAN TRỌNG <ul><li>Thảo luận tầm quan trọng của quản lí chiến lược đối với sự phát triển của một tổ chức sau khi nghe giảng viên trình bày. </li></ul>
 9. 9. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO <ul><li>Viết bài luận trả lời các câu hỏi: </li></ul><ul><li>Người lãnh đạo đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc xây dựng sứ mệnh, LKHCL và quản lí chiến lược? </li></ul><ul><li>Để có một KHCL tốt, người lãnh đạo cần có các năng lực và phẩm chất gì? </li></ul>
 10. 10. TOPIC 2 CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TOPIC 2 Topic 2 có rất nhiều các hoat động và phần lớn các họat động đều được đánh giá cho điểm, đặc biệt là các hoạt động thảo luận trên diễn đàn, tạo wiki và thực hành. (Điểm hệ số 1) Sau khi học xong topic 2 học viên làm bài kiểm tra lí thuyết cuối kì (điểm hệ số 2) Mỗi phần trong topic 2 sẽ có các hướng dẫn cụ thể
 11. 11. TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, XỬ LÍ THÔNG TIN
 12. 12. CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC HV làm BT số 5: xếp đúng trật tự các bước LKHCL và giải thích lí do tại sao phải tuân thủ theo thứ tự đó. GV giới thiệu các bước LKHCL và giải thích lí do, HV đối chiếu, thảo luận
 13. 13. CHUẨN BỊ GV gới thiệu các công việc cần chuẩn bị, HV làm BT điền nội dung của các công việc, thảo luận và đưa kết quả lên diễn đàn- chấm điểm theo nhóm . BT 6. Xem xét tình trạng lập êế hoạch hiện nay Xác định lí do lập kế hoạch và sự sẵn sàng của tổ chức Thành lập Ban chỉ đạo Đánh giá sự cam kết của lãnh đạo nhà trường Thành lập Ban Lập Kế hoạch chiến lược Lựa chọn nhân sự Chuẩn bị kế hoạch công tác Thành lập các tiểu ban công tác cho các lĩnh vực công việc Xác định, thu thập các dữ liệu về tổ chức và môi trường Tiên đoán và phá bỏ các rào cản
 14. 14. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG-XÂY DỰNG CÁC KỊCH BẢN <ul><li>Học viên đọc và nghiên cứu tài liệu lí thuyết theo nhóm (mỗi nhóm 3 người) . Trả lời các câu hỏi trong bài tập 7 (online) </li></ul><ul><li>(45 phút) http://www.surveymonkey.com/s/L6JFH2Q </li></ul><ul><li>Thảo luận kết quả trên lớp (45 phút) </li></ul><ul><li>Trả lời các câu hỏi trong bài tập 7 (online) </li></ul><ul><li>Làm bài tập8: Liệt kê và thảo luận các phương pháp mà bạn có thể dùng để phát triển các kịch bản tương lai? (sử dụng khảo sát và thảo luận trên lớp) </li></ul><ul><li>Thực hành xây dựng kịch bản (BT 9) </li></ul><ul><li>-  Thảo luận các xu hướng kinh tế, xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hoá, giáo dục sẽ ảnh hưởng đến giáo dục VN và đến nhà trường trong thời gian tới theo mẫu bài tập “Xác định các thực tiễn bên ngoài” (trên lớp) </li></ul><ul><li>- Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá việc phân tích và xây dựng các kịch bản, đọc các tài liệu tham khảo và xây dựng các kịch bản tương lai c ho nhà trường của bạn. </li></ul><ul><li>- Thực hành xây dựng kịch bản cho nhà trường (3 nhóm 3 kịch bản) (trên lớp) </li></ul><ul><li>- Thảo luận các kịch bản xây dựng được (trên lớp) - Nộp các kịch bản xây dựng được cho giáo viên và gửi lên forum </li></ul>
 15. 15. TUYÊN BỐ TẦM NHÌN <ul><li>Học viên nghiên cứu tài liệu về phát triển tầm nhìn và các tiêu chí của một tầm nhìn tốt và trả lời các câu hỏi tại: http://www.surveymonkey.com/s/VDCSTG9 </li></ul><ul><li>Nghiên cứu một số phát biểu tầm nhìn để thảo luận trên lớp </li></ul><ul><li>Dự thảo tầm nhìn của trường mình ở nhà </li></ul><ul><li>Thảo luận nhóm trên lớp về cách thức phát triển tầm nhìn, các tiêu chí đánh giá tầm nhìn </li></ul><ul><li>Thảo luận đối chiếu các tuyên bố tầm nhìn với lí thuyết </li></ul><ul><li>Thảo luận tầm nhìn đã xây dựng được. </li></ul><ul><li>Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, chọn một tầm nhìn được đánh giá tốt để phân tích làm ví dụ </li></ul><ul><li>Giảng viên bình luận, nhận xét </li></ul><ul><li>Các nhóm đưa kết quả thảo luận vào wiki. </li></ul><ul><li>Chọn một số tuyên bố về tầm nhìn tốt để đưa lên forum. </li></ul>
 16. 16. XÂY DỰNG SỨ MỆNH <ul><li>HV đọc và nghiên cứu tài liệu và trả lời các câu hỏi tại </li></ul><ul><li>http://www.surveymonkey.com/s/VDLWGF6 </li></ul><ul><li>Thảo luận nhóm cách thức xây dựng sứ mệnh, tiêu chí đánh giá sứ mệnh tốt, các tuyên bố sứ mệnh của một số trường học </li></ul><ul><li>Thực hành xây dựng sứ mệnh nhà trường và thảo luận các sứ mệnh xây dựng được. </li></ul>
 17. 17. XÂY DỰNG CÁC GIÁ TRỊ CỦA NT <ul><li>Học viên nghiên cứu lí thuyết, thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi http://www.surveymonkey.com/s/VD3K3HV </li></ul><ul><li>Đưa kết quả thảo luận vào wiki (Điểm đánh giá theo kết qủa làm việc của nhóm) </li></ul><ul><li>Thực hành xác định các giá trị của nhà trường của mình (Đánh giá kết quả làm việc của cá nhân) </li></ul><ul><li>Tài liệu: Value in Education và CIVICUS, p.31 </li></ul>
 18. 18. PHÂN TÍCH SWOT <ul><li>BT 14: Đọc tài liệu liên quan , Nghiên cứu Mindmap, Trả lời các câu hỏi hướng dẫn; Thảo luận trên lớp về phân tích SWOT </li></ul><ul><li>BT 15: Xác định các điểm giống nhau của phân tích SWOT và phân tích các bối cảnh tương lai; Xác định các điểm khác nhau của phân tích SWOT và phân tích các bối cảnh tương lai; thảo luận </li></ul><ul><li>BT 16: Học viên thực hành phân tích SWOT dựa trên thông tin của nhà trường/của ngành </li></ul>
 19. 19. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG <ul><li>HV đọc tài liệu và trả lời các câu hỏi bài tập lí thuyết tại đây </li></ul><ul><li>- Thảo luận nhóm và đưa kết quả lên forum </li></ul><ul><li>- Thực hành điền các thông tin vào bảng phân tích khách hàng theo mẫu này </li></ul><ul><li>GV tổng kết vấn đề </li></ul><ul><li>Thực hành phân tích nhu cầu của một số khách hàng </li></ul><ul><li>+ Xây dựng mẫu điều tra nhu cầu </li></ul><ul><li>+ Liệt kê và đánh giá một số nhu cầu của các khách hàng trong nhà trưòng </li></ul><ul><li>Đánh giá kết quả qua báo cáo của nhóm gửi lên forum. </li></ul>
 20. 20. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA NT <ul><li>Đọc tài liệu Coert Visser (2004), CIVICUS , tr 25 </li></ul><ul><li>Trả lời các câu hỏi: </li></ul><ul><li>+ Vấn đề quan trọng là gì? </li></ul><ul><li>+ Có bao nhiêu bước cần thực hiện khi xác định vấn đề? </li></ul><ul><li>+ Làm thế nào để nhận biết vấn đề và tác dụng của nó? </li></ul><ul><li>Thảo luận, đưa kết quả lên forum </li></ul><ul><li>Xác định một số vấn đề quan trọng của trường mình </li></ul><ul><li>Xem hướng dẫn chi tiết trong phần các bài tập chi tiết. </li></ul>
 21. 21. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CHÉO <ul><li>Học viên đọc tư liệu, làm bài tập trên diễn đàn </li></ul>
 22. 22. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, MUC TIÊU <ul><li>HV đọc tài liệu bài giảng của TS Liễu và Lãm tr.38-40 để làm bài tập 19: </li></ul><ul><li>-HV phân tích và giải thích câu nói ““Công việc kinh doanh lớn của chúng ta là không phải nhìn thấy những cái mập mờ ở xa mà là làm những cái gì nằm trong tầm tay của chúng ta” </li></ul><ul><li>-Phát biểu mối quan hệ của việc xác định mục đích, mục tiêu với tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường </li></ul><ul><li>-Thưc hành phân tích chéo để xác định các mục tiêu theo bảng sau </li></ul>
 23. 23. XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU ƯU TIÊN <ul><li>- HV đọc bài giảng của TS Liễu và Lãm tr 40,tài liệu Miles H.K. (9/2001), Putting Money where it Mattes, Educational Leadership </li></ul><ul><li>- Từ các mục tiêu của nhà trường mới được xác định, xem xét các vấn đề của nhà trường, xem xét các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức xác định các ưu tiên vàg điền -Phát biểu mối quan hệ của việc xác định mục đích, mục tiêu với tầm nhìn, sứ mạng của nhà trường </li></ul><ul><li>-Thưc hành phân tích chéo để xác định các mục tiêu theo bảng sau đã cho </li></ul>
 24. 24. XÁC ĐỊNH CÁC CHIẾN LƯỢC <ul><li>Đọc bài giảng của TS Lãm và Liễu (tr 41-42) và thảo luận việc xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch chiến lược trên lớp và qua forum. </li></ul>
 25. 25. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG <ul><li>HV nghiên cứu lý thuyết, bài giảng của TS Liễu và Lãm (tr. 42-45) </li></ul><ul><li>Thảo luận và trả lời câu hỏi về các thành phần chủ yếu của kế hoạch hành động và làm thế nào để xác định nội dung của các thành tố trong kế hoạch hành động đó. </li></ul><ul><li>Nghiên cứu mẫu xây dựng kế hoạch hành động và thực hành lập kế hoạch hành động theo mẫu cho một vài mục tiêu của nhà trường đã được xác định. </li></ul>
 26. 26. QUẢN LÍ CHIẾN LƯỢC <ul><li>Bài tập 26: Ba nhóm nghiên cứu tài liệu và trả lời các câu hỏi, viết thành báo cáo để đưa lên diễn đàn </li></ul><ul><li>+ Hãy nêu các nguyên tắc thực hiện kế hoạch chiến lược? </li></ul><ul><li>+ Nêu các cách điều hành việc thực hiện KHCL? </li></ul><ul><li>+ Giải thích vì sao phải đánh giá việc thực hiện kHCL? </li></ul><ul><li>+ Làm thế nào để lập kế hoạch chiến lược để kế hoạch chiến lược được phổ biến đến các liên đới trong nhà trường? </li></ul><ul><li>- Thảo luận theo nhóm trên lớp, các nhóm báo cáo kết quả </li></ul><ul><li>Tổng hợp các vấn đề về quản lý chiến lược và đưa lên forum </li></ul><ul><li>Tài liệu: Đọc bài giảng của TS Liễu và Lãm (tr. 48-52; 53-58) </li></ul><ul><li>Đánh giá theo kết quả làm việc nhóm. </li></ul>
 27. 27. THỰC HÀNH XÂY DỰNG KHCL <ul><li>Nghiên cứu hướng dẫn và kế hoạch chiến lược của một số trường , so sánh với lí thuyết lập kế hoạch chiến lược. </li></ul><ul><li>Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục : Học viên xem sơ đồ , phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục Việt Nam trong thế kỉ 21 và suy nghĩ để vận dụng chúng vào quá trình lập kế hoạch chiến lược trong nhà trường của mình. </li></ul><ul><li>Lập kế hoạch chiến lược của nhà trường 2010-2020 . Bài tập này học viên sẽ làm tại đơn vị nơi học viên công tác trong vòng 2 tháng theo lí thuyết đã học và theo các bước xây dựng kế hoạch chiến lược. Học viên sẽ sử dụng mẫu kế hoạch chiến lược , sử dụng các thông tin của nhà trường của mình để lập kế hoạch chiến lược cho nhà trường và đối chiếu với thang đánh giá. Sau hai tháng học viên nộp lại kế hoạch đã xây dựng được theo email và theo đường bưu điện về đ/c: </li></ul><ul><li>Điểm số của lập kế hoạch chiến lược được nhân với hệ số 3. </li></ul>
 28. 28. KẾT LUẬN MODULE

×