การสร้างโคมไฟ จาก Nurbs surface

3,126 views

Published on

การสร้างโคมไฟ จาก Nurbs surface

Published in: Education, Technology, Sports
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสร้างโคมไฟ จาก Nurbs surface

  1. 1. การสร้ างโคมไฟ จาก NURBS Surface : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
  2. 2. การสร้ างโคมไฟ จาก NURBS Surface 1. เมื่อเปิ ดโปรแกรมAutodesk Maya 2009 ให้เลือกทํางานในโหมด Surface 2. เลือกมุมมอง Single Perspective 3. สร้างพื้นโดยการเลือก Surface Shelve > Curve >NURBS Plan แล้วใช้เม้าส์แดร็ กเพื่อสร้างพื้นที่ บน Grid 4. จะได้พ้นดังภาพ หลังจากกดปุ่ มหมายเลข 6 ื 5. สร้างฐานด้านล่างของโคมไฟ โดยเลือก Surface Shelve >Curve>NURBS Cube แล้วใช้ เม้าส์ แดร็ กเพื่อสร้างพื้นที่ของฐานด้นล่างบน Grid และแดร็กเม้าส์ ขึ้นด้านบนเพื่อสร้างความหนา จะได้ฐานด้านล่างของโคมไฟ ดังภาพ 6. ใช้เม้าส์คลิ๊กเพื่อเปลี่ยนมุมมองเป็ นแบบ Four View 7. มุมมองจะเปลี่ยนเป็ นแบบ 4 มุมมอง ดังภาพ 8. ใช้เม้าส์คลิ๊กที่ Side View ตามด้วยการกด แป้ น Space Bar เพื่อเป็ ดมุมมองแบบFull Screen 9. ทําการย้ายเส้นแกนแนวนอน เพื่อให้ได้ มุมมองทีเหมาะสมในการสร้าง Model ด้วย การกดปุ่ ม Alt ค้าวไว้ และกดปุ่ มกลางของ เม้าส์แล้วทําการลากเม้าส์จนได้มุองตามที่ ต้องการ การสร้ างโคมไฟ จาก NURBS Surface : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
  3. 3. ขั้นตอนการสร้ างฐานส่ วนบนของโคมไฟ10. ที่เมนู Create > CV Curve Tool รู ปร่ างเม้าส์จะเปลี่ยนรู ปร่ างในลักษณะเครื่ องหมาย +11. การสร้างฐานส่ วนบนของโคมไฟ เริ่ มจากการใช้เม้าส์คลิ๊ก ที่แกน Y ซึ่งเป็ นแกนแนวตั้ง แล้วจึงค่อยๆคลิ๊กไปจนได้ รู ปร่ างดังภาพที่แสดง12. จากนั้นใช้เม้าส์ไปคลิ๊ก เพื่อเป็ นการสิ้ นสุ ดการทํางานของ CV Curve Tool เส้นโครงร่ างของModel ที่สร้างก็จะกลายเป็ นเส้น Highlight ดังภาพที่แสดงพร้อมที่ สังขึ้นรู ปได้ ่13. ขึ้นรู ปโดยใช้คาสัง Surfaces >Revole ํ ่ จะได้ พื้นผิว Model ดังภาพขั้นตอนการสร้ างเสาของโคมไฟ14. ที่เมนู Create > CV Curve Tool รู ปร่ างเม้าส์จะเปลี่ยนรู ปร่ างในลักษณะเครื่ องหมาย +15. จากนั้นใช้เม้าส์ไปคลิ๊ก เพื่อเป็ นการสิ้นสุ ดการทํางาน ของ CV Curve Tool16. สร้างหน้าตัดของเสาด้วยการเลือกใช้ แถบเครื่ องมือแบบ Curves โดยเลือก ใช้ NURBS Circle มาสร้างวงกลมที่มุมมอง Side View ตรงส่ วนปลายของเสา17. ใช้ เพื่อปรับแนวเส้นของวงกลมให้ขนาดกับแกน แนวนอน แล้วคลิ๊กเม้าส์ที่ Select Tool เพื่อเป็ นการสิ้นสุ ดการ ทํางานของ Rotate Tool จะทําให้วงกลมที่ทาการปรับหมุนแกน ปรากฏเป็ น ํ เส้น Highlight18. จากนั้นทํากดปุ่ ม Shift ที่แป้ นพิมพ์คางไว้ และ ลากเม้าส์ไปคลิ๊กที่เส้นเสา ้ โคมไฟจะทําให้เส้นของเสาเกิด Highlight ขึ้น พร้อมสําหรับการสังขึ้นรู ป่ ในขั้นต่อไป 19.การขึ้ นรู ปให้ไปที่เมนู Surfaces > Extrude > คลิ๊กที่ boxเพื่อเปิ ดหน้าต่าง Extrde option การสร้ างโคมไฟ จาก NURBS Surface : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
  4. 4. 20. ผลที่ได้ ให้ใช้เม้าส์คลิ๊ก ที่เส้นโครงสร้างแล้วทําการลบทิ้งขั้นตอนการสร้ างหลอดไฟและโคม21. แถบเครื่ องมือ Curves เลือก Pencil Curve ool เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป ดินสอ ให้วาดเส้นจากแกนแนวตั้ง ดังภาพที่แสดง22. ที่เมนู Surfaces > Revolve ผลที่ได้23. สร้างโคม ให้ที่เมนู Create > EP Curves Tool เพื่อใช้ในการสร้าง โครงสร้างของโคม ที่มุมมอง Side View24. ใช้เม้าส์คลิ๊กที่ Select Tool เพื่อสิ้ นสุ ดการใช้ EP Curves Tool เส้นที่ร่างไว้กจะปรากฏเป็ นเส้น Highlight ็25. ขึ้นรู ปโดยใช้คาสัง Revole ํ ่ การสร้ างโคมไฟ จาก NURBS Surface : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
  5. 5. ขั้นการตกแต่ งโคมไฟ ั26. ในขั้นนี้เป็ นการใส่ สีให้กบ Model โดยแยกออกเป็ น พื้น , ฐานของโคม , เสา , หลอดไฟ และ โคม โดยเริ่ มจาก 1) พื้น ไปที่เมนู Windows > Rendering Editors > Hypershade จะปรากฏหน้าต่าง 2) ที่แถบเครื่ องมือ Create Maya Nodesใช้เม้าส์คลิ๊ก ที่ Lambert จะปรากฏลูกกลมแบบ Lambert ในช่องของ Work Area จากนั้นให้ใช้เม้าส์ที่ Lambert ในช่อง Work Area จะปรากฏหน้าต่าง Attribute Editor ที่ดานขวาของหน้าจอ ้ 3) ในส่ วนของ Common Material Attributesให้ใช้เม้าส์คลิ๊กไปที่แถบสี ในช่อง Color จะ ปรากฏหน้าต่าง Color Chooser ให้ใช้เม้าส์คลิ๊กเลือกแม่สีและผสมสี ตามต้องการ แล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม Accept ได้สีที่ผสมมาปรากฏที่ Lambert ในช่องWork Area 4) ใช้เม้าคลิ๊กเลือกชิ้นส่ วนของ Model ส่ วนที่เป็ นพื้น จากนั้นลากเม้าส์มาชี้ที่ Lambert ใน ช่อง Work Area จากนั้นกดปุ่ มขวาของเม้าส์คางจากปรากฏเมนูแบบ Hot Box ขึ้นมา ให้ทาการลากเม้าส์ไปชี้ที่คาสัง Aaaign Material To Selection ้ ํ ํ ่ การสร้ างโคมไฟ จาก NURBS Surface : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net
  6. 6. 5) ผลที่ได้ ั6) การใส่ สีให้กบฐานโคมไฟ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนของการใส่ สีพ้ืน จะต่างกันที่ การเลือกเครื่ องมือใน Create ํ Maya Nodes เนื่องจากต้องการให้มีแสงสะท้อนเนื่องจากชิ้นส่ วนนี้สร้างมาจากโลหะ จึงใช้ Anisotropic ั7) การใส่ สีให้กบเสาโคมไฟ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนของการใส่ สีพ้ืน จะต่างกันที่ การเลือกเครื่ องมือใน Create ํ Maya Nodes เนื่องจากต้องการให้มีแสงสะท้อนเนื่องจากชิ้นส่ วนนี้สร้างมาจากโลหะ จึงใช้ Anisotropic ั8) การใส่ สีให้กบฐานหลอดไฟ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนของการใส่ สีพ้ืน จะต่างกันที่ การเลือกเครื่ องมือใน Create ํ Maya Nodes เนื่องจากต้องการให้มีแสงสะท้อนเนื่องจากชิ้นส่ วนนี้สร้างมาจากโลหะ จึงใช้ Anisotropic ั ่9) การใส่ สีให้กบโคม ให้ดาเนินการตามขั้นตอนของการใส่ สีพ้ืน จะต่างกันที่มีการใช้คา Tranparency เนื่องจาก ํ ต้องการให้มีพ้นผิวมีความโปร่ งแสงสามารถทะลุได้จึงต้องปรับค่าของสี ให้มีความโปร่ งใสขึ้น ื10) ผลที่ได้ หลังจากใช้คาสัง Render ํ ่ การสร้ างโคมไฟ จาก NURBS Surface : อํานาจ พรหมใจรักษ์ http://www.kruood.net

×