SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
แบบประเมินผลกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใข้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.25(ขอนแก่น)
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 531 อาคาร 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร
รายการที่ทาการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

12

12

6

30

10

10

รวม

20

ผลรวม

20

รวม

ชิ้นงานตรงกับสภาพความเป็นจริง

5

รูปทรง(มิต)ิ

รูปทรงกลมกลืนและต่อเนื่อง

5

เป็นผลงานทีใช้ทักษะขั้นสูง

10

รวม

รูปแบบผลงานไม่ซ้าใคร

30

ความคิดสร้างสรรค์

แสดงถึงความคิดอย่างมีอิสระ

การวางตาแหน่งเหมาะสม

8

รวม

พื้นที่ใช้สอยเหมาะสม

10

การออกแบบ
โครงสร้างชิ้นงาน

โครงสร้างของชิ้นงานถูกต้อง

เวลาที่ใช้ในการออกแบบ

โรงเรียน

ผลงานประณีต สวยงาม

12

ที่

ผลงานครบถ้วนตามโจทย์

ความถูกต้อง
สมบูรณ์ของผลงาน

100

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
โรงเรียนอมตวิทยา
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนจระเข้วทยายน
ิ
โรงเรียนชนบทศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .กรรมการ
(
)

ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ประธานคณะกรรมการ
(นายอานาจ พรหมใจรักษ์)
แบบประเมินผลกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใข้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.25(ขอนแก่น)
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 531 อาคาร 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร
รายการที่ทาการประเมิน

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

12

6

30

รวม

10

10

20

ผลรวม

12

รวม

องค์ประกอบไม่ขัดกับความรู้สึก

20

รูปทรง(มิต)ิ

รูปทรงกลมกลืนและต่อเนื่อง

5

เป็นผลงานทีใช้ทักษะขั้นสูง

5

รวม

รูปแบบผลงานไม่ซ้าใคร

10

ความคิดสร้างสรรค์

แสดงถึงความคิดอย่างมีอิสระ

30

การวางตาแหน่งเหมาะสม

10

รวม

พื้นที่ใช้สอยเหมาะสม

10

การออกแบบ
โครงสร้างชิ้นงาน

โครงสร้างของชิ้นงานถูกต้อง

เวลาที่ใช้ในการออกแบบ

โรงเรียน

ผลงานประณีต สวยงาม

10

ที่

ผลงานครบถ้วนตามโจทย์

ความถูกต้อง
สมบูรณ์ของผลงาน

100

โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
โรงเรียนนาจานศึกษา
โรงเรียนน้าพองศึกษา
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
โรงเรียนภูผาม่าน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนยางคาพิทยาคม
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
โรงเรียนแวงใหญ่วทยาคม
ิ
ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .กรรมการ
(
)

ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ประธานคณะกรรมการ
(นายอานาจ พรหมใจรักษ์)

More Related Content

What's hot

ลักษณะรูปเรขาคณิต
ลักษณะรูปเรขาคณิตลักษณะรูปเรขาคณิต
ลักษณะรูปเรขาคณิตkhanida
 
ใบงานที่ 1 mind map
ใบงานที่ 1 mind mapใบงานที่ 1 mind map
ใบงานที่ 1 mind mapkrupornpana55
 
ใบงานที่ 10 การสร้างแผนภูมิ
ใบงานที่ 10  การสร้างแผนภูมิใบงานที่ 10  การสร้างแผนภูมิ
ใบงานที่ 10 การสร้างแผนภูมิMeaw Sukee
 
เงามืด เงามัว
เงามืด เงามัวเงามืด เงามัว
เงามืด เงามัวPacharee Nammon
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordpeter dontoom
 
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)Nomjeab Nook
 
โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1Jutarat Bussadee
 
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Thanawut Rattanadon
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFโครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFWichitchai Buathong
 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนามแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนามวชิรญาณ์ พูลศรี
 
ขนราก
ขนรากขนราก
ขนรากdnavaroj
 
2ใบกิจกรรม
2ใบกิจกรรม2ใบกิจกรรม
2ใบกิจกรรมkrupornpana55
 
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์srkschool
 
โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์
โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์
โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์panomkon
 
2.ตารางธาตุ.pdf
2.ตารางธาตุ.pdf2.ตารางธาตุ.pdf
2.ตารางธาตุ.pdflohkako kaka
 

What's hot (20)

8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
8. ชุดที่ 5 การลำเลียง
 
ลักษณะรูปเรขาคณิต
ลักษณะรูปเรขาคณิตลักษณะรูปเรขาคณิต
ลักษณะรูปเรขาคณิต
 
ใบงานที่ 1 mind map
ใบงานที่ 1 mind mapใบงานที่ 1 mind map
ใบงานที่ 1 mind map
 
ใบงานที่ 10 การสร้างแผนภูมิ
ใบงานที่ 10  การสร้างแผนภูมิใบงานที่ 10  การสร้างแผนภูมิ
ใบงานที่ 10 การสร้างแผนภูมิ
 
เงามืด เงามัว
เงามืด เงามัวเงามืด เงามัว
เงามืด เงามัว
 
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
7.ชุดที่ 4 การสังเคราะห์แสง
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
 
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
โครงงานคณิตศาสตร์ (1)
 
โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1
 
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFโครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
 
ภาพฉายมุมที่1 3
ภาพฉายมุมที่1 3ภาพฉายมุมที่1 3
ภาพฉายมุมที่1 3
 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนามแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม
 
ขนราก
ขนรากขนราก
ขนราก
 
2 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง(upload)
2 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง(upload)2 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง(upload)
2 การแยกสารด้วยวิธีการกรอง(upload)
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
2ใบกิจกรรม
2ใบกิจกรรม2ใบกิจกรรม
2ใบกิจกรรม
 
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
 
โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์
โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์
โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
2.ตารางธาตุ.pdf
2.ตารางธาตุ.pdf2.ตารางธาตุ.pdf
2.ตารางธาตุ.pdf
 

More from kruood

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...kruood
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5kruood
 
กำหนดการ(..
กำหนดการ(..กำหนดการ(..
กำหนดการ(..kruood
 
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6kruood
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556kruood
 
Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.kruood
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาดkruood
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์kruood
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบkruood
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -kruood
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 bookletkruood
 
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasankruood
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat thkruood
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat engkruood
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented engkruood
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried engkruood
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented thkruood
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab thkruood
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab engkruood
 
Nsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksiNsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksikruood
 

More from kruood (20)

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 การงานอาชีพแล...
 
Web dreamcs5
Web dreamcs5Web dreamcs5
Web dreamcs5
 
กำหนดการ(..
กำหนดการ(..กำหนดการ(..
กำหนดการ(..
 
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
ขั้นตอนการติดตั้ง UsbWebserver v8.6
 
Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556Nsc2014 isan-web koksi2556
Nsc2014 isan-web koksi2556
 
Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.Manchakhiri old town.
Manchakhiri old town.
 
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาดเรื่องที่ 4  มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
เรื่องที่ 4 มาตราส่วนและการกำหนดขนาด
 
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบเรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
เรื่องที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
 
The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -The Guitar Of Chet Atkins -
The Guitar Of Chet Atkins -
 
Nsc2013 booklet
Nsc2013 bookletNsc2013 booklet
Nsc2013 booklet
 
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasanผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
ผลงาน Ict 1 2555_koksipittayasan
 
Korat th
Korat thKorat th
Korat th
 
Korat eng
Korat engKorat eng
Korat eng
 
Fermented eng
Fermented engFermented eng
Fermented eng
 
Fried eng
Fried engFried eng
Fried eng
 
Fermented th
Fermented thFermented th
Fermented th
 
Blue crab th
Blue crab thBlue crab th
Blue crab th
 
Blue crab eng
Blue crab engBlue crab eng
Blue crab eng
 
Nsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksiNsc2012 isan-second round.-koksi
Nsc2012 isan-second round.-koksi
 

แบบประเมินการออกแบบ สพม.25 ระดับ ม.4 6

  • 1. แบบประเมินผลกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใข้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.25(ขอนแก่น) วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 531 อาคาร 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร รายการที่ทาการประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 12 6 30 10 10 รวม 20 ผลรวม 20 รวม ชิ้นงานตรงกับสภาพความเป็นจริง 5 รูปทรง(มิต)ิ รูปทรงกลมกลืนและต่อเนื่อง 5 เป็นผลงานทีใช้ทักษะขั้นสูง 10 รวม รูปแบบผลงานไม่ซ้าใคร 30 ความคิดสร้างสรรค์ แสดงถึงความคิดอย่างมีอิสระ การวางตาแหน่งเหมาะสม 8 รวม พื้นที่ใช้สอยเหมาะสม 10 การออกแบบ โครงสร้างชิ้นงาน โครงสร้างของชิ้นงานถูกต้อง เวลาที่ใช้ในการออกแบบ โรงเรียน ผลงานประณีต สวยงาม 12 ที่ ผลงานครบถ้วนตามโจทย์ ความถูกต้อง สมบูรณ์ของผลงาน 100 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา โรงเรียนหนองเรือวิทยา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร โรงเรียนอมตวิทยา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร โรงเรียนจระเข้วทยายน ิ โรงเรียนชนบทศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .กรรมการ ( ) ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ประธานคณะกรรมการ (นายอานาจ พรหมใจรักษ์)
  • 2. แบบประเมินผลกิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใข้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.25(ขอนแก่น) วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 531 อาคาร 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร รายการที่ทาการประเมิน 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 12 6 30 รวม 10 10 20 ผลรวม 12 รวม องค์ประกอบไม่ขัดกับความรู้สึก 20 รูปทรง(มิต)ิ รูปทรงกลมกลืนและต่อเนื่อง 5 เป็นผลงานทีใช้ทักษะขั้นสูง 5 รวม รูปแบบผลงานไม่ซ้าใคร 10 ความคิดสร้างสรรค์ แสดงถึงความคิดอย่างมีอิสระ 30 การวางตาแหน่งเหมาะสม 10 รวม พื้นที่ใช้สอยเหมาะสม 10 การออกแบบ โครงสร้างชิ้นงาน โครงสร้างของชิ้นงานถูกต้อง เวลาที่ใช้ในการออกแบบ โรงเรียน ผลงานประณีต สวยงาม 10 ที่ ผลงานครบถ้วนตามโจทย์ ความถูกต้อง สมบูรณ์ของผลงาน 100 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา โรงเรียนนาจานศึกษา โรงเรียนน้าพองศึกษา โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร โรงเรียนบ้านไผ่ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา โรงเรียนภูผาม่าน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัญจาศึกษา โรงเรียนยางคาพิทยาคม โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วทยาคม ิ ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .กรรมการ ( ) ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ประธานคณะกรรมการ (นายอานาจ พรหมใจรักษ์)