Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jette Panduro slides

Jette Panduro, Sygeplejerske

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jette Panduro slides

 1. 1. Projekt Sundhed på Gadeplan
 2. 2. Organisering Socialdirektør Niels Møller Sektorchef Tine Larting Daglig leder af Multihuset Hanne Christensen Cafe Solvej Alkoholbehandling og cafe Socialpsykiatri Værested og cafe Projekt Sundhed på Gadeplan Ungebehandlingen For unge mellem 13 og 25 år
 3. 3. Multihuset OMultihuset er et aktivitets,- behandlings- og caféhus for borgere med misbrugsproblemer og/eller er psykisk skrøbelige. OMultihuset løser også en række undervisnings-og vejledningsopgaver overfor borgere og professionelle, ligesom vi også har udgående og opsøgende opgaver overfor borgere på gaden og i deres hjem. OFormålet med at tilbuddene er samlet i ét aktivitets,- behandlings- og caféhus er, at vi på den måde kan udfordre ”gamle vaner”. OAt sikre at udsatte borgere lettere kan lande på bænken og ikke falde imellem stolene.
 4. 4. Projektmål OI projektbeskrivelsen er målet at: O- skabe kontakt til ca. 60 borgere O- skabe lettere adgang til samarbejdspartere O- skabe et cafetilbud med madordning O- etablere ”mobil sygepleje” O- etablere stationær sygeplejeklinik O- udvikle metoder og kompetencer for hjemmeplejen til brug i kontakten af socialt udsatte i eget hjem
 5. 5. Kontakten OProjektet har haft kontakt til over 120 borgere med forskellige problematikker OSamarbejdsparter i og udenfor kommunen OSamarbejde med læger, tandlæger og speciallæger. OSamarbejde med gratis advokatbistand og økonomisk rådgivning.
 6. 6. Cafe og madordning OÅben cafe mandag og onsdag OMulighed for at købe mad med hjem OVed ”problemer” få maden bragt ud OÅben cafe hver anden søndag OBillig mad dvs. 20 kr. pr. måltid O”Sund mad”
 7. 7. Sygepleje og Sundhed OEtablering af sygeplejeklinik med fast ugentlig åbning med ”åben dør”. OMulighed for anden åbningstid. OEtablering af mobilt sygeplejetilbud. OMulighed for tandlæge (i samarbejde med kommunal tandpleje)
 8. 8. Hjemmepleje OOprettelse af kommunalt korps af hjælpere, assistenter og sygeplejersker OAfholdelse af workshops for korpset OBistand og ”supervision” OGå med funktion
 9. 9. Hovedopgaver OHelbred, sundhed, hygiejne, egenomsorg og velvære.
 10. 10. Problemer ? nej udfordringer OSkabe tillid i borgergrupperne og bruge tid på relations arbejde OBevare kontakterne OAcceptere når det ikke lykkedes OSkabe kontakt til samarbejdspartere ONye områder som skal læres OHåndtere sygdom og dødsfald
 11. 11. Erfaringer OFjerne forhindringer for at skabe ro og fokus. OBorgeren oplever bedre behandling med bisidder. OVirker som en ”buffer” og tolk i kontakten med det etablerede system. OMotion giver sammenhold og ”vokseværk”
 12. 12. Fremtiden OProjektet er forankret i Multihuset OCafeen fortsætter efter projektperioden ODen udgående og opsøgende funktion er sikret. OSygeplejeklinikken fortsætter med ”åben dør” og aftale åbent OMotionstilbud og andre sundhedsfremmende tilbud fortsætter og udvides efter behov.

×