Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

119500910 proiect-de-investitii

 • Login to see the comments

119500910 proiect-de-investitii

 1. 1. ~ 1 ~Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului demărfuri şi intermedieri
 2. 2. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 2 ~CUPRINS:REZUMAT................................ ................................ ................................ ................................ ....4INTRODUCERE ................................ ................................ ................................ .......................... 5CAPITOLUL I ± PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ................................ .........61. Date de identificare ................................ ................................ ................................ ..............62. Gama de servicii prestate................................ ................................ ................................ ......6CAPITOLUL II ± ANALIZA DIAGNOSTIC................................ ................................ .............71. Diagnosticul juridic ................................ ................................ ................................ ..............72. Diagnosticul comercial................................ ................................ ................................ .........82.1. Analiza factorilor externi................................ ................................ ............................... 82.2. Piaţa pe care acţionează societatea................................ ................................ ............... 112.3. Preţuri................................ ................................ ................................ ......................... 122.4. Activitatea promoţională ................................ ................................ ............................. 122.5. Identificarea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe în domeniul comercial.........123. Diagnosticul de mediu ................................ ................................ ................................ ......134. Diagnosticul resurselor umane ................................ ................................ ........................ 144.1. Structura organizatorică................................ ................................ ............................... 144.2. Personalul societăţii................................ ................................ ................................ .....144.3. Analiza diagnostic în domeniul resurse umane ................................ ............................ 144.4. Identificarea cauzală a pricipalelor puncte forte şi slabe în domeniul resurse umane....155. Diagnosticul tehnologic ................................ ................................ ................................ ....166. Diagnosticul financiar ................................ ................................ ................................ ......176.1. Analiza pe baza bilantului financiar................................ ................................ .............176.2. Analiza pe baza contului de profit si pierdere ................................ .............................. 236.3. Analiza performantelor prin metoda franceza................................ .............................. 276.4. Analiza performantelor prin metoda anglo-saxona................................ ....................... 286.5. Diagnosticul financiar al rentabilitatii................................ ................................ ..........296.6. Identificarea principalelor puncte forte şi slabe în domeniul economic-financiar........30CAPITOLUL III - ANALIZA SWOT................................ ................................ ....................... 31CAPITOLUL IV- FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTITIE................................ ...341. Efectele amânării începerii unor proiecte de investiţii................................ ......................... 342. Prezentarea proiectului de investiţii................................ ................................ .................... 35Capitolul VI - ANALIZA PROIECTULUI DE INVESTIŢII ÎN MEDIU CVASI - CERT .......................... 361. Analiza cash flow-ului în perioada 2007-2009................................ ................................ ....362. Evaluarea proiectului de investiţii................................. ................................ ........................ 372.1. Valoarea Actualizată Netă (VAN) ................................ ................................ .................. 37
 3. 3. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 3 ~2.2. Rata Internă de Rentabilitate (RIR)................................ ................................ ................. 382.3. Termenul de Recuperare (TR) ................................ ................................ ........................ 382.4. Indicele de profitabilitate (IP)................................ ................................ ......................... 39CAPITOLUL VII - ANALIZA PROIECTULUI DE INVESTITIE IN MEDIU INCERT............................... 391. Analiza de senzitivitate ................................ ................................ ................................ .........391.1. Scenariul optimist................................ ................................ ................................ ...........401.2. Scenariul pesimist................................ ................................ ................................ ...........412. Tehnica scenariilor................................ ................................ ................................ .............423. Arborele de decizie................................ ................................ ................................ .............424. Formularea obiectivelor strategice................................ ................................ ...................... 44CAPITOLUL VIII - CONCLUZII, OPINII ŞI SOLUŢII................................ ......................... 45BIBLIOGRAFIE......««««««««««««««««««««««««««««««46
 4. 4. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 4 ~REZUMAT³S.C. ROSEN COMAG S.R.L.´ oferă soluţii complete şi moderne de logistică, adaptatenecesităţilor specifice fiecărui client. Serviciile de logistică pe care le pune la dispoziţia clienţilorinclud planificarea, organizarea, efectuarea şi controlul fiecarui flux de mărfuri, începând cuîncărcarea, transportul, manipularea şi livrarea mărfurilor.Firma deţine o flotă de maşini de la cel mai mic tonaj şi până la cel mai mare putândsatisface nevoile clienţilor în orice moment, atat pe plan national cat si international.Pentru a aplica o strategie corectă în cadrul unei întrepinderi este nevoie să se efectueze oanaliză economico-financiară pentru a lua în considerare resursele financiare, materiale şi umanedar şi o analiză diagnostic pentru a ţine cont şi de alţi factori externi sau interni care influenţeazăactivitatea întreprinderii, lucru care va duce la o implementare cu succes a strategiei necesare.
 5. 5. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 5 ~INTRODUCEREStrategia este orizontul şi direcţia unei organizaţii pe termen lung. Ea defineşte unicitateaorganizaţiei, cum se diferenţiază aceasta de concurenţă. Strategia fixează care sunt avantajeleorganizaţiei prin configurarea resurselor într-un mediu competitiv, pentru a satisface nevoile pieţeişi aşteptările acţionarilor.Pentru a aplica o strategie corectă în cadrul unei întrepinderi este nevoie să se efectueze oanaliză economico-financiară pentru a lua în considerare resursele financiare, materiale şi umanedar şi o analiză diagnostic pentru a ţine cont şi de alţi factori externi sau interni care influenţeazăactivitatea întreprinderii, lucru care va duce la o implementare cu succes a strategiei necesare.Strategia trebuie definită, aliniată la condiţii, translatată în planuri de acţiune şi executată.Cu alte cuvinte, strategia înseamnă: Orizont: unde vrei ca afacerea ta să ajungă pe termen lung? Direcţie şi piaţă: care sunt pieţele în care afacerea ta va concura? Avantaj: cum poate afacerea ta să performeze mai bine decât concurenţa în aceste pieţe?Ce faceţi tu şi compania ta mai bine decât oricine altcineva? Resurse: care sunt resursele necesare pentru a fi competitiv? Mediu: ce factori externi afectează (pozitiv şi negativ) abilitatea afacerii tale de a performa? Acţionari: care sunt valorile şi aşteptările celor care practic deţin compania?
 6. 6. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 6 ~CAPITOLUL I ± PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE1. Date de identificareSC ROSEN COMAG SRL este înregistrată la Registrul Comerţului al judeţului Ilfov subnumărul J23/30/2005 din 05.01.2005, având cod unic de înregistrare 481940. Societatea estepersoană juridică română având forma juridică cu răspundere limitată.Sediul social al societăţii se află în strada Caporal Nicolae Mihai, numărul 3, Popeşti-Leordeni.Societatea are ca obiect de activitate conform codului CAEN 4941 - Transport rutier demărfuri şi intermiedieri.Capitalul social al societăţii comerciale ROSEN COMAG este de 200 ron.Numărul de angajaţi din cadrul societăţii este de 12 iar structura acţionariatului este subforma asociatului unic.Societatea comercială dispune de o pagină de internet prin intermediul căreia îşi facecunoscute serviciile : www.rosen.ro2. Gama de servicii prestateROSEN oferă soluţii complete şi moderne de logistică, adaptate necesităţilor specificefiecărui client, elaborate şi construite împreună cu parteneri puternici pe plan intern.Serviciile de logistică pe care le punem la dispoziţia clienţilor noştrii includ planificarea,organizarea, efectuarea şi controlul fiecarui flux de mărfuri, începând cu încărcarea, transportul,manipularea şi livrarea mărfurilor.Iată câteva servicii din cadrul acestui lanţ logistic:y Serviciul on line-primirea şi executarea cu rapiditate a comenzilory Manipularea mărfurilor pentru livrarea/distribuţia lory Încărcarea şi transportul mărfurilory Instruire personaly Efectuarea formalităţilor privind transportuly Livrarea mărfurilory Asigurarea mărfurilor pe timpul transportuluiy Întocmirea documentelor de transport
 7. 7. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 7 ~y Preluarea/predarea tuturor documentelor la sediul clientuluiy Monitorizarea strictă a tuturor operaţiunilor şi urmărirea transportuluiy Diverse alte servicii care intervin în timpul unui transport: preluarea unei comenzi apărutead-hoc care necesită o livrare urgentă, preluare marfă în cazul unor defecţiuni dintr-uncamion în alt camion, suplimentare rute în cazuri urgente, etc.y Manipularea şi alte operaţiuni de pregătire pentru distribuţie sunt efectuate curesponsabilitate, manual sau cu utilaje speciale, de către personal calificat în domeniu.CAPITOLUL II ± ANALIZA DIAGNOSTIC1. Diagnosticul juridicÎn 1992 s-au pus bazele unei afaceri pe cont propriu, înfiinţând firma propriu-zisă curăspundere limitată, având personalitate juridică, ce poartă numele ³Rosen Comag´ SRLprezentând un capital social de 285 000 lei. În anul 1998 se modifică capitalul social la 2 000 000lei.Nu lucra pe bază de contracte dar lucra pe încredere între partenerii de afaceri existenţi.Munca nu era uşoară, făcea comerţ şi distribuţie având o singură maşină de 3.5 tocu care seaproviziona magazinul şi distribuia marfă pe care tot ei o procurau din diverse locaţii din ţară.În anul 2007 se modifică obiectul principal de activitate: transport rutier de mărfuri şiintermedieri, conform anexei 2Firma oferă servicii fără contracte, prin simple comenzi. Din aceste preocupări conexeactivităţii de intermediere - ROSEN - îşi face propria bază de date colaborând cu multe firme detransport ei fiind furnizorii principali.În anul 2007 ± din 616 637 firme, SC ROSEN COMAG SRL ocupă locul 49 înClasamentuljudeţean privind cifra de afaceri.În anul 2008 - este în topul firmelor de transport pe judeţ conform statisticilor efectuate defirmele de specialitate după depunerea situaţiilor financiare anuale.În anul 2007 firma înregistrează o cifră de afaceri de 2 870 136 ron deşi angajaţii cu carte demuncă erau în număr de 4 se putea spune că era o afacere de familie, însă odată cu creştereacomenzilor se fac noi angajări ajungându-se la un număr de 13 angajaţi atingând o cifră de afaceride 3 313 551 ron în anul 2008.
 8. 8. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 8 ~În anul 2009 situaţia se înrăutăţeşte odată cu apariţia crizei economce mondiale careafectează şi activitatea SC ROSEN COMAG pentru că scade numărul comenzilor semnificativ şi sepierd clienţi importanţi care dau faliment în urma crizei astfel scade cifra de afaceri la 1 565 955 şiînregistrează o pierdere de 94 328 ron.2. Diagnosticul comercialEste necesară efecutarea analizei diagnostic în domeniul comercial deoarece informaţiileobţinute vor fi relevante pentru implementarea strategiei.Se vor analiza informaţiile în ceea cepriveşte piaţa, preţurile,furnizorii, beneficiarii, concurenţii şi activitatea promoţională.2.1. Analiza factorilor externiSocietatea comercială ROSEN COMAG se confruntă cu un mediu dinamic şi foarte variatdeoarece interacţionează atât cu macromediul cât şi cu micromediul îşi pun amprenta pe modul dedesfăşurare al firmei cât şi pe situaţia acesteia.2.1.1. MacromediuFactorii macromediului care influenţează societatea pot fi:y factori economici simbolizaţi prin piaţa internă care afectează societatea deoarece după ce seefectuează o cercetare de piaţă în ceea ce priveşte cererea se stabilesc preţurile şi alte elementeale strategiei, puterea de cumpărare prin faptul că vânzarea rapidă a produselor distribuite desocietate poate duce la creşterea cererii lucru care s-a întâmplat înaintea apariţiei crizei economicemondiale, potenţialul financiar al ţării prin menţinerea echilibrului cursului valutar lucru care a avuto influenţă negativă asupra evoluţiei societăţii deoarece creşterea cursului euro duce la creştereacheltuielilor societăţii fapt care s-a întâmplat în ultimii ani odată cu apariţia crizei economicemondiale;y factori tehnici şi tehnologici reprezentaţi prin nivelul tehnic al echipamentelor şi maşinilor şi nivelultehnologiilor folosite de întreprindere care în cadrul societăţii se înnoiesc în funcţie de gradul dedepreciere al fiecăruia lucru foarte important pentru societate deoarece influenţează nivelulpreţurilor impuse de societate clienţilor,calitatea serviciilor prestate,nivelul profitului.y factorii de management expun gradul de previziune, organizare şi coordonare, evaluare a mediuluiambiant, măsură în care cadrul organizaţional şi de gestiune creat stimulează personalul firmei să
 9. 9. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 9 ~folosească potenţialul respectivului mediu. Funcţionarea societăţii este influenţată puternic desistemul de management practicat la nivelul şi în cadrul mediului naţional în care aceastafuncţionează;y factori ecologici şi naturali reprezentaţi de componentele mediului înconjurător.Prin activitateadesfăşurată, societatea influenţează şi ea mediul înconjurător, fie în sensul menţinerii şi păstrării,protejării acestuia , fie prin degradarea mediului şi poluarea acestuia . De aceea se impune ocreştere a preocupărilor pentru acţiuni pe termen lung şi mediu în vederea cunoaşterii şi protejăriimediului prin folosirea unor tehnologii care reduc poluarea lucru care societatea îl îndeplineşteprin achiziţionarea numai a mijloacelor de transport (maşini) cu grad redus de poluare;y factori politici care au influenţat societatea prin politicile de impozitare fapt care în România a avuto evoluţie crescătoare, iar odată cu impunerea plăţii impozitului forfetar societatea a pierdut dinprofit;y factorii demograficii influenţează şi ei societatea prin faptul că dacă numărul populaţiei este încreştere va creşte şi consumul de produse livrate de societate şi astfel va creşte numărul decomenziy factorii juridici influenţează societatea prin legile, decretele, hotărârile guvernamentale,ordonanţele, ordinele ministerelor, deciziile prefecturilor şi primăriilor. Influenţa factorilor juridicise manifestă în funcţionarea şi dezvoltarea societăţii.2.1.2. MicromediuFactorii micromediului care influenţează societatea pot fi:y furnizorii sunt reprezentanţii care în baza unor relaţii contractuale asigură întreprinderii resurselenecesare de materii prime.Având în vedere acest lucru societatea are încheiat un contract cu firmaPetrom pentru plata cu cardul a combustibilului care este materia primă utilizată de societate lucrucare a dus şi la efectuarea unei reduceri depreţ a combustibilului.y clienţii alcătuiţi din firmele cu care societatea are contracte încheiate lucru care a avut o evoluţienu tocmai favorabilă deoarece în anul 2007 contractele au fost numeroase şi cu firme importantefapt care a dus la creşterea comenzilor dar din anul 2008, odată cu apariţia crizei contractele auscăzut iar odată cu ele şi comenzile.y concurenţa care este acerbă în domeniul transporturilor însă datorită faptului că societateadispune de un parc auto vast poate fi un avantaj în faţa concurenţei prin scăderea preţurilor la
 10. 10. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 10 ~negocierea contractelor lucru justificabil doar în faţa societăţiilor comerciale de aceeiaşi natură şidimensiune.o FurnizoriÎn cadrul bazei de date privind furnizorii sunt incluse maşinile de la 1,5 to pana la 55 to carepot fi de tipul maşinilor cu lift, frigorifice, cu prelată, de tip dubă sau camion.Conform următorului tabel principalii furnizori sunt:Tabelul 1 Furnizorii S.C. ROSEN COMAG S.R.L.Nr.crt.Denumire furnizori1. AM COMIMPEX TRANSCOM2. ABC LOGISTIC TRANSPORT3. AXXA COMPANYSocietatea colaborează cu furnizori care au ca principal obiect de activitate transportul demărfuri. Aceasta dispune de o bază de date privind furnizorii necesari desfăşurării activităţii deintermediere realizată cu ajutorul programului de lucru microsoft access din care se pot accesarapid informaţiile necesare desfăşurării activităţii.o Clienţi, Beneficiari şi ConcurenţiLa început firma a lucrat pe bază de contract doar cu firma Macromex în cadrul căreia seocupa cu transportul mărfii comercializate de aceştia iar apoi au încheiat un nou contract detransport marfă cu firma Lekkerland care a preluat o parte din acţiunile firmei Macromex.În prezent lucrează atât pe bază de contract cu firma Lekkerland dar şi cu alţi clienţi pe bazăde comenzi în aprovizionarea cu marfă către magazinele din benzinării,minimarketuri,supermarketuri şi hipermarketuri.Conform următorului tabel principalii clienţi sunt următorii:Tabelul 2 Principalii clienti ai S.C. ROSEN COMAG S.R.L.Nr.crt.Denumire clienţi
 11. 11. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 11 ~1. LEKKERLAND CONVENIENCE DISTRIBUTION SRL2. FLEXIBIL SRL3. CARGO-PARTNER EXPEDITII SRL4. EUREX ALIMENTARE SAFirma deţine o flotă de maşini de la cel mai mic tonaj şi până la cel mai mare putândsatisface nevoile clienţilor în orice moment,dar colaborează momentan doar cu clienţi de pe piaţanaţională deşi are potenţial pentru a încheia contracte şi cu cei de pe piaţa internaţională.Concurenţii de pe piaţa naţională sunt numeroşi printre care se numără: FLO TRANS,YAREN IMPORT EXPORT, DACODA, ZIPPO TRANS, TEMAR IMPEX şi mulţi alţii care au caprincipal obiect de activitate transportul de mărfuri. Concurenţa este din ce în ce mai acerbă lucrucare influenţează deciziile firmei de a scădea preţurile negociate pentru transportul mărfurilor.Firma aprovizionează beneficiarii cu mărfuri generale, de la produse alimentare la produsenon-alimentare.Beneficiarii au crescut în ultimii ani datorită dezvoltării continue în acest domeniu. Laînceput societatea aproviziona cu marfă doar magazinele din benzinării dar în ultimii ani s-au axatşi pe livrarea mărfii către supermarketuri, hipermarketuri sau minimarketuri fapt care a dus şi lacreşterea concurenţei în domeniul în care activează.Principalii beneficiari sunt: OMV, PETROMV, Mol, Petrom, Real, Cora, Carrefour, Metro,Auchan, Baumax, R-kiosk, HDS inmedio şi mulţi alţii.2.2. Piaţa pe care acţionează societateaSocietatea colaborează cu clienţi de pe piaţa naţională în transportul de mărfuri alimentare sinon-alimentare către magazinele din benzinării, supermarketuri, hipermarketuri, minimarketuri simulte altele.La înfiinţarea societăţii aceasta beneficia de o singură maşină de transport de 3,5 to cuajutorul căreia aproviziona magazinele dar începând cu anii 2006 firma achiziţionează mai multeutilaje de transport putându-şi astfel extinde aria de desfacere, lucru care a avut loc încheind uncontract cu o firmă importantă de distribuţie care îi foloseau serviciile pe tot domeniul României.Cererea pentru mijloacele de transport marfă a crescut odată cu încheierea acestui contractşi cu înfiinţarea unor noi supermarketuri,hipermarketuri şi benzinării, lucru care în România a avut
 12. 12. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 12 ~o evoluţie crescătoare în ultimii ani, dar care de asemenea au fost afectate de prezenţa crizeieconomice şi în România fapt care a dus şi la scăderea cererii clienţilor.2.3. PreţuriSocietatea îşi stabileşte preţurile în funcţie de firma cu care colaborează.În general preţul sestabileşte prin negociere între administratorul societăţii ROSEN COMAG SRL şi reprezentanţiisocietăţii care are nevoie de serviciile acesteia.Preţul se calculează, în general, în funcţie de următoarele criterii:y numărul de paleţi încărcaţi;y numărul de livrări efectuate la o cursă;y tonajul care se încarcă pe maşină;y tipul transportului şi anume cu frig, lift sau prelată.De asemenea preţul se poate renegocia în funcţie de volumul de marfă transportată acestaputând fi mai mare ducând la o creştere a preţului sau mai mic ducând la o scădere a preţului şi deasemenea se mai poate renegocia şi în funcţie de evoluţia preţului combustibilului care în ultimiiani a avut o evoluţie crescătoare în România lucru favorabil pentru societatea ROSEN COMAG.2.4. Activitatea promoţionalăSocietatea nu dispune de o activitate promoţională foarte variată lucru care poate avea unefect negativ asupra acesteia. SC ROSEN COMAG SRL îşi face publicitate doar prin intermediulinternetului unde dispune de o pagină de web cu ajutorul căreia îşi face cunoscute serviciile.2.5. Identificarea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe în domeniul comercialTabelul 3 Puncte forte şi puncte slabe ale domeniului comercial al SC ROSEN COMAG SRLPUNCTE FORTE CAUZE EFECTEExtinderea ariei de desfacere -realizarea de contracte cu noiclienţi-cererea în continuă creştere-creşterea cifrei de afaceri-creşterea rentabilităţii activităţiiReţea proprie de mijloace detransport marfă-relaţii stabile cu beneficiarii-contracte stabile cu clienţii-lipsa dependenţei deintermediari-asigurarea unor venituri sigureUtilizarea unui suport informaticcorespunzător-acordarea unei importanţeridicate acestui aspect-desfăşurarea rapidă a activităţiide distribuţie
 13. 13. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 13 ~PUNCTE SLABE CAUZE EFECTEActivitate de promovare slabdezvoltată-efectuarea de investiţii în alteactivităţi-lipsa fondurilor necesare-dezavantaj în faţa concurenţei-lipsa de popularitateCompetitivitate ridicată pe piaţade distribuţie-cererea în continuă creştere -posibilităţi mici de a încheiacontracte noiNeglijarea pieţei externe -lipsa capitalului necesarextinderii pe piaţa externă-pierderea unor eventualeposibilităţi de afaceri3. Diagnosticul de mediuFirma deţine autotizaţie de mediu pentru transporturi de deşeuri periculoase.Competenţe dezvoltate:y dezvoltarea si implementarea sistemelor inteligente de transport;y controlul poluarii chimice si sonore in retelele de transport;y asigurarea mentenantei autovehiculelor rutiere;y analiza materialelor pentru piese si a subansamblelor autovehiculelor rutiere;y conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor si echipamentelor;y proiectarea de tehnologii de mentenanta a autovehiculelor rutiere;y proiectarea de sisteme de protectie a mediului;y proiectarea de sisteme de asigurare a calitatii
 14. 14. Eval area unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfurişiintermedieri~ 14 ~4. Di i l l4.1. Structura organi atoricăFigura 1 Organigrama S.C. ROSEN COMAG S.R.L.4. . Personalul societăţiiSocietatea comercială are în prezent 12 angajaţi printre care:director general care are însubordine toate celelalte compartimente, director comercial subordonat directorului general şi are însubordine departamentul de logistică şi transportşi cel de marketing, director economic subordonatdirectorului general şi are în subordine departamentul financiar-contabil, director resurse umanesubordonat directorului general şi are în subordine departamentul de personal-salarizare şi cel deşoferi4.3. Anali a diagnostic în domeniul resurse umaneAnaliza diagnostic a resurselor umane urmăreşte cunoaşterea personalului societăţii dinpunct de vedere al evoluţiei, structurii, comportamentului şi eficenţei utilizării lor.n perioada analizată,anii 2007-2009, dimensiunea şi structura personalului SC ROSENCOMAG SRL s-au modificat încontinuu.Astfel în anii 2007 firma avea un număr de 4 angajaţi cuDIR C¡¢RG N RALDIR C¡¢RC¢£ RCIALLOGISTICĂŞITRANSPORT MARK¤TINGDIR CTOR CONOMIC¥INANCIAR CONTABILITAT¤DIR CTORR SURS UMAN P¤RSONALSALARIZAR  ŞOF¤RI
 15. 15. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 15 ~carte de muncă.În anul 2008 în urma rezultatelor economice pozitive înregistrate de societate înanul anterior, au fost create noi locuri de muncă atingându-se un efectiv de personal de 13 angajaţi,iar în anul 2009 societatea comercială a desfăcut un singur contract de muncă rămânând în total cuun număr de 12 angajaţi.În decursul anilor 2007-2009 societatea a efectuat mai multe desfaceri de contract datoritălipsei de profesionalism şi de asemenea personalul a fost sancţionat prin atenţionări la primaabatere iar apoi la a doua abatere prin sancţionări de ordin material.În cadrul societăţii angajaţii sunt motivaţi în afara salariului în funcţie de numărul de oresuplimentare efectuate prin acordarea de bonusuri, iar la sfârşit de an după efectuarea unei analizeşoferii primesc prime iar angajatul care a efectuat cele mai multe ore suplimentare primeşte cea maimare primă.Programul de lucru al şoferilor la SC ROSEN COMAG SRL este de luni pana vineri a câte 8ore pe zi, dar în cazul în care numărul de ore se prelungeşte datorită creşterii comenzilor aceştia potlucra suplimentar fapt care duce la acordarea unor bonusuri de către firmă şoferilor.Angajaţiiprimesc 0,2 ron pe km la fiecare cursă şi 25 ron diurnă pe zi.Vom analiza nivelul şi dinamica productivităţii muncii pentru a evidenţia folosirearesurselor umane în cadrul societăţii. Pentru calculul productivităţii muncii vom folosi următoareaformulă: W = CA/Np unde:W = productivitatea muncii, CA = cifra de afaceri, Np = numarul mediu de salariaţiTabelul 4 Evoluţia productivităţii muncii în perioada 2007-2009Nr.crt.Denumire UM Anul 2007 Anul 2008 Anul 20091 Personal pers. 4 13 122 Cifra de afaceri ron 3 268 510 3 498 778 1 565 9553 Productivitatea muncii ron 817 127,5 269 136,7 130 496,2Analizând datele din tabel, rezultă că productivitatea muncii a scăzut de la 817127,5 ron înanul 2007 la 130 496,2 ron în anul 2009 datorită evoluţiei oscilante atât a ciferi de afaceri cât şi anumărului de angajaţi.4.4. Identificarea cauzală a pricipalelor puncte forte şi slabe în domeniul resurseumane
 16. 16. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 16 ~Tabelul 5 Puncte forte şi puncte slabe în domeniului resurselor umane al S.C. ROSENCOMAG S.R.L.5. Diagnosticul tehnologicSC ROSEN COMAG SRL va furniza, la o calitate superioară, servicii în domeniultransportului dispunând de o gamă diversificată de utilaje de transport din parcul auto propriu dar şide serviciile oferite de colaboratorii acesteia cu ajutorul cărora şi-a creat o bază de date cu maşinide transport de la 1,5 to la 55 to.Piaţa pe care îşi va desfăşura activitatea va cuprinde aria de desfacere a tuturor magazinelordin benzinării, hipermarketuri, supermarketuri sau minimarketuri existente atât în Bucureşti cât şiîn afara lui dar numai pe teritoriul României.Tehnologia utilizată va fi aceiaşi cu tipul de tehnologii convenţionale existente în cadrulindustriei de transport auto de marfă dar va fi atentă să utilizeze excesiv doar pe cele care sunt maiperformante pentru a oferii servicii de calitate superioară.Avantajul competitiv al firmei în faţa concurenţilor va fi acela că datorită bazei de date almaşinilor de transport mare de care dispune va reuşi să acapareze cea mai mare parte a zonelor dePUNCTE FORTE CAUZE EFECTECondiţii corespunzătoare demuncă-interesul constant almanagerilor pentru asigurareaunui climat corespunzător demuncă-motivarea personalului pentrumaximizarea societăţii-onorarea la timp a comenzilorStructura personalului estecorespunzătoare activităţii-dimensionarea corespunzătoarea necesarului de personal-creşterea ciferi de afaceri-ocuparea completa a tuturorlocurilor de muncăExistenţa unui sistem destimulente materiale şi moraleeficient-interesul constant al managerilorpentru asigurarea unui climatcorespunzător de muncă-motivarea personalului pentrumaximizarea profitului societăţii-motivarea superioară apersonalului în realizareasarcinilor de serviciuPUNCTE SLABE CAUZE EFECTEScăderea productivităţii muncii -scăderea valorii producţieirealizate-scăderea profitului-scăderea cifrei de afaceriCreşterea numărului desancţiuni-scăderea gradului deprofesionalism al unora dintreangajaţi-apariţia conflictelor la muncăDesfacerea contractelor demuncă a unor salariaţi dinmotive disciplinare-exigenţa managerilor pentrurealizarea muncii la standarde decalitate impuse de clienţi şibeneficiari-scăderea profitului
 17. 17. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 17 ~pe piaţa pe care acţionează dar şi la o calitate, a serviciilor, superioară ajungând din nou în topulcelor mai bune firme de transport pe judeţ.Societatea îşi va îmbunătăţii imaginea publică în rândul clienţilor prin dezvoltarea uneiactivităţi promoţionale care să-i afişeze cât mai mult punctele forte în ceea ce priveşte rapiditatea şicalitatea cu care îşi satisface nevoile clienţilor.Se va axa pe îmbunătăţirea profitabilităţii activităţii prin faptul că va încerca să-şi majorezeveniturile şi să-şi reducă cheltuielile urmărind astfel maximizarea profitului.Analizând elementele enunţate mai sus putem defini misiunea societăţii comerciale astfel:ROSEN COMAG SRL urmăreşte să devină o întreprindere integrată în industria auto de transportmarfă recunoscută pentru calitatea serviciilor prestate, urmărind să satisfacă, pe deplin, prinasigurarea continuităţii distribuţiei, cerinţele clienţilor care urmăresc satisfacerea cerinţelor deconsum ale populaţiei, astfel încât sa devină eficientă pe termen lung.In acest domeniu firma e preocupata mai putin de realizarea de cercetari si mai mult pe cunoastereasi aplicarea celor mai noi tehnologii in domeniu, dat fiind forta economica nu foarte mare a firmei.Beneficiind de avantajul unor specialisti cu o calificare superioara firma se poate adapta relativ usorsi cu costuri reduse la modificarile ce intervin in tehnologie pe plan mondial.6. Diagnosticul financiar6.1. Analiza pe baza bilantului financiarObiectivul analizei pe baza bilantului este acela de a furniza informatii despre pozitiafinanciara, performantele si modificarile pozitiei financiare a inteprinderii care sunt utile uneisfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.În cadrul firmei analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil esterealizată pe următoarele nivele:y Conducerea executivă;y Consiliul de Administraţie;y Adunarea Generală a Actionarilor / Asociatilor.6.1.1. Analiza bilantului pe partea de activ
 18. 18. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfurişiintermedieri~ 18 ~Tabelul 6 E oluţia acti elor societăţii ROSEN COMAG SRL în perioada 7- 9Indicatori 7 8 9A.ACTIVE IMOBILIZATEI.Imobilizări necorporale: 0 0 0II.Imobilizări corporale: 1043207 867837 598821III.Imobilizări financiare: 0 0 0AC¦IVE IMOBI§IZA¦E -¦O¦A§1043207 867837 598821B.ACTIVE CIRCULANTEI.Stocuri: 5832 0 13484II.Creanţe: 873724 1461320 1276435III.Investiţii financiare pe termen scurt: 0 0 0IV.Casa şi conturi la bănci: 204961 52049 188006AC¦IVE CIRCU§AN¦E -¦O¦A§1084517 1513369 1477925C.CHELTUIELI ÎN AVANS 683712 551105 352568TOTAL ACTIVE 811436 93 311 4 9314RON ±date bilanţiereFigura E olutia acti elor societatii ROSEN COMAG SRL in perioada 7- 9020406080100120140Active imobilizate Active circulante Total activeI2008/2007I2009/2008I2009/2007
 19. 19. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 19 ~Ca urmare a analizei evoluţiei elementelor de activ, putem constata următoarele:y Indicele total al activelor :a scăzut în anul 2008 faţă de anul 2007 cu 3,3 % ; a scăzut înanul 2009 faţă de anul 2008 cu 21,54 % ; a scăzut în anul 2009 faţă de anul 2007 cu 24,12%fapt care se datorează în principal scăderii semnificative a activelor imobilizate în fiecarean lucru care s-a întâmplat din cauza vinderii mijloacelor fixe.y Valoarea activelor imobilizate în anul 2008 a scăzut faţă de anul 2007 cu 22,86 %, în anul2009 faţă de anul 2008 a scăzut cu 34,65% iar în anul 2009 faţă de anul 2007 a scăzut cu49,59% datorită vinderii mijloacelor fixe care a dus la scăderea continuă a activelorcorporale.y Valoarea activelor circulante în anul 2008 faţă de anul 2007 a crescut de 29,38 ori din cauzacreşterii semnificative a creanţelor,în anul 2009 faţă de anul 2008 a scăzut cu 7,51% datorităscăderii creanţelor iar în anul 2009 faţă de anul 2007 a crescut de 19,66 ori din cauzacreşterii semnificative a creanţelor.6.1.2. Analiza bilantului pe partea de pasivTabelul 7 Evoluţia pasivelor societăţii ROSEN COMAG SRL în perioada 2007-2009Indicatori 2007 200 2009D.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până laun an:0 0 0E.Active circulante / datorii curente nete: 1768229 2064474 1830493F.Total active minus datorii curente: 2811436 2932311 2429314G.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai marede un an:1978742 1674141 1265472H.Provizioane: 0 0 0I.Venituri în avans: 0 0 0J.Capital şi rezerve:I.Capital: 200 200 200II.Prime de capital: 0 0 0III.Rezerve din reevaluare: 0 0 0IV.Rezerve: 197104 832494 832494
 20. 20. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfurişiintermedieri~ 20 ~V.Profitul sau pierderea reportat(ă):Sold Creditor 635390 425476 425476Sold Debitor 0 0 0VI.Profitul sau pierderea exerciţiului financiar:Sold Creditor 635390 425476 0Sold Debitor 0 0 94328Repartizarea profitului 635390 425476 0CAPI¨A©URI -¨O¨A©832694 1258170 1163842¨O¨A©PASIVE 811436 93 311 4 9314RON ʹ dat bilanţiFigura 3 E olutia pasi elor societatii ROSEN COMAG SRL in perioada 7- 9n urma analizei evoluţiei elementelor de pasiv, se pot constata următoarele:‡ Indicele total al pasivelor arată că acestea au înregistrat fluctuaţii după cum urmează: înanul 2008 faţă de anul 2007 a avut loc o scădere cu 3,3% datorită scăderii datoriilor petermen lung; în anul 2009 faţă de anul 2008 a avut loc o scădere cu 21,54 %datorităscăderii datoriilor pe termen lung cât şi a capitalurilor proprii ; în anul 2009 faţă de anul020406080100120140160Dat rc re teDat r peter e gCap ta rt tata pas veI2008/2007I2009/2008I2009/2007
 21. 21. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 21 ~2007 a avut loc o scădere cu 24,13% datorită scăderii semnificative a datoriilor pe termenlung.‡ Indicele datoriilor curente evidenţiază faptul că acestea au avut o evoluţie oscilantă astfel:în anul 2008 faţă de anul 2007 creşterea a fost de 8,25 ori din cauza creşterii creanţelor; înanul 2009 faţă de anul 2008 scăderea a fost de 16,03% datorită scăderii creanţelor şi implicita activelor circulante cât şi a cheltuielilor înregistrate în avans; în anul 2009 faţă de anul2007 scăderea a fost de 9,10% datoriă scăderii semnificative a cheltuielilor înregistrate înavans.‡ Indicele datoriilor pe termen lung arată o scădere continuă, astfel: în anul 2008 faţă deanul 2007 scăderea a fost de 21,56%; în anul 2009 faţă de anul 2008 scăderea a fost de28,42% ; în anul 2009 faţă de anul 2007 scăderea a fost de 43,84% datorită plăţii unor părţidin creditele contractate de la instituţiile bancare cât şi datorită facturilor restante plătitecătre furnizori.‡ Indicele capitalurilor proprii au avut o evoluţie oscilantă astfel: în anul 2008 faţă de anul2007 s-a înregistrat o creştere de 40,09 ori datorită creşterii contului 106 şi anume arezervelor; în anul 2009 faţă de anul 2008 s-a înregistrat o scădere cu 12,4% din cauzascăderii rezervelor constituite cât şi a pierderilor înregistrate; în anul 2009 faţă de anul 2007s-a înregistrat o creştere de 22,73 ori datorită creşterii semnificative a rezervelor constituite.Pe baza datelor bilantiere, se calculeaza urmatorii indicatori:Tabelul 8 Indicatori de echilibruIndicatori de echilibru 2007 2008 2009Situatia neta 832,694 1,258,170 1,163,842Fondul de rulment -210,513 390,333 565,021Nevoia de fond de rulment -1,099,186 -212,821 24,447Trezoreria neta 888,673 603,154 540,574Cash-flow-ul -285,519 -62,580Variatia indicatorilor de echilibru din cei trei ani este urmatoarea:
 22. 22. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfurişiintermedieri~ 22 ~Tabelul 9 Variatia indicatorilor de echilibruIndicatori de echilibru8/2007 2009/2008Situatia neta 425,476 -94,328Fondul de rulment 600,846 174,688Nevoia de fond de rulment 886,365 237,268Trezoreria neta -285,519 -62,580Cash-flow-ul -285,519 222,939Situatia neta exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupraîntreprinderii, fiind averea proprietarilor şi trebuind să fie suficientă pentru a asigura funcţionarea şiindependenţa financiară a întreprinderii. O situaţie netă negativă reflectă o stare de prefaliment,fiind consecinţa încheierii cu pierderi a exerciţiilor anterioare, pierderi care au epuizat integralcapitalurile proprii. Partea neacoperită rămâne exclusiv în sarcina creditorilor, acesta fiind riscul deinsolvabilitate al întreprinderii. Creşterea situaţiei nete (activului net are ca efect creşterearentabilităţii şi a independenţei financiare, pe baza ei putându-se determina riscul global saulichidativ.SN 2008 SN 2007: situatia neta a crescut de la un an la altul in cadrul firmei cuaproximativ 400,000 RON ceea ce denota o crestere a rentabilitatii pe de-o parte, iar pe de altaparte o crestere a independentei financiare.SN 2009 SN 2008: scaderea situatiei nete reprezinta o consecinta a incheierii cu pierderia unor exercitii anterioare, pierderi care epuizeaza pas cu pas capitalurile proprii.Fondul de rulent reprezintă acea parte a capitalului permanent destinată şi utilizată pentrufinanţarea activităţii curente de exploatare.FR 2007 are o valoare negative, ceea ce reflecta absorbirea unei parti din resurseletemporare pentru finantarea unornecesitati permanente, contrar principiului de gestiune financiara :la necesitati permanente se aloca surse permanente, astfel alocarile pe termen lung sunt finantateprin resurse pe termen scurt. Aceasta situatie ar putea fi mai putin nefavorabila daca firma ar duce opolitica de investitii - o orientare spre dezvoltare - accentuata. In orice caz fondul de rulmentnegativ are implicatii serioase asupra trezoreriei si a capacitatii ei de plata.FR 2008, cat si FR 2009 au valori pozitive, ceea ce insemna ca resursele permanentefinanteaza în totalitate nevoile permanente si asigura totodata un surplus care poate fi utilizat pentruacoperirea unei parti din nevoile temporare, diminuând riscurile ce pot aparea pe termen scurt.
 23. 23. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 23 ~Pornind de la un anumit echilibru, care trebuie să existe între nevoile temporare şi resurseletemporare, bilanţul patrimonial pune in evidenţă un alt indicator de echilibru financiar denumitnevoia de fond de rulment (NFR). Acest indicator se calculeaza ca diferenta intre nevoile temporare(excluzand disponibilitatile) si resursele temporare (excluzand creditele bancare pe termen scurt).In primii 2 ani analizati, avem de-a face cu o NFR negativa, care semnifica un surplus deresurse temporare, in raport cu nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante, sau necesitatitemporare mai mici decat sursele temporare posibile de mobilizat. In ultimul an analizat seconstatat o NFR pozitiva, ce semnifică un surplus de nevoi temporare, în raport cu resurseletemporare posibile de mobilizat.Situaţia în care nevoia de fond de rulment este pozitivă, poate ficonsiderată normală, numai dacă este rezultatul unei politici de investiţii privind creşterea nevoii definanţare a ciclului de exploatare. În caz contrar, nevoia de fond de rulment poate evidenţia undecalaj nefavorabil între lichiditatea stocurilor şi creanţelor, pe de o parte, şi exigibilitatea datoriilorde exploatare, pe de altă parte, respectiv încetinirea încasărilor şi urgentarea plăţilor.În cadrul analizei patrimoniale, diferenţa dintre fondul de rulment financiar şi nevoia defond de rulment reprezintă trezoreria netă (TN). O situatie financiara echilibrata se considera atuncicand FRNFR, si in urma careia obtine o valoare pozitiva a TN, ca si in cazul de fata pe parcursulcelor 3 ani (fondul de rulment permanent depaseste marimea necesarului de fond de rulmentpermanent, lucru care ii asigura firmei o oarecare autonomie si echilibru financiar pe termen scurt).Din analiza evoluţiei trezoreriei de la un exerciţiu la altul, se desprinde un indicator cu odeosebită putere de sinteză denumit cash-flow (CF). In situatia de fata regasim un cash-flownegativ ceea ce inseamna ca lichiditatile care ies din firmesunt mai mari decat cele care intra.Din pacate in cazul firmei pe care am ales-o, cash-flow-ul s-a mentinut negativ pe operioada mai mare de 6 luni de zile, ceea ce nu este o situatie potrivita deoarece este un semnal cafirma se indreapta intr-o directie nu tocmai buna, stiind ca in aceasta perioada nu s-au facut niciprea multe investitii.6.2. Analiza pe baza contului de profit si pierdereAnsamblul fluxurilor economice generatoare de venituri (ca surse de îmbogăţire) şicheltuieli (ca surse de sărăcire), contul de profit şi pierderearată cum s-a ajuns de la starea
 24. 24. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 24 ~patrimonială iniţială la cea finală, reflectate în bilanţurile de la începutul şi sfârşitul exerciţiului(realizează legătura dintre bilanţul iniţial şi cel final).În contul de profit şi pierdere, rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere) se determină cadiferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului, indiferent de data încasării sau plăţii acestora.Acest aspect conduce la diferenţierea fluxurilor de venituri şi cheltuieli din cadrul contului de profitşi pierdere în două categorii: fluxuri de venituri încasabile/cheltuieli plătibile şi fluxuri calculate.Veniturile încasabile cuprind veniturile încasate în cursul exerciţiului şi veniturile de încasatîn exerciţiul următor (livrările de bunuri, executările de lucrări, prestările de servicii ca şi produsele,lucrările, serviciile în stoc, executarea unor obligaţii din partea terţilor, venituri excepţionale dinoperaţii de gestiune, din cesiunea imobilizărilor, etc.).Cheltuielile plătibile cuprind cheltuielile plătibile în cursul exerciţiului şi cheltuielile deplătit în exerciţiul următor (cheltuieli cu materialele şi serviciile procurate din afară şi consumate,cheltuieli cu personalul, executarea unor obligaţii de către întreprindere, cheltuieli excepţionaleprivind operaţiile de gestiune, impozitul pe profit). Veniturile încasabile/cheltuielile plătibile,majorează şi respectiv diminuează rezultatul net şi trezoreria, în timp ce veniturile şi cheltuielilecalculate nu au influenţă decât asupra rezultatului, fără a afecta direct trezoreria întreprinderii(reluări asupra provizioanelor, cote părţi din subvenţii pentru investiţii virate asupra rezultatuluiexerciţiului, amortizări şi provizioane calculate, valoarea net contabilă a elementelor de activcedate). Veniturile şi cheltuielile calculate pot influenţa trezoreria întreprinderii numai subincidenţa unor aspecte fiscale.Tabelul 10 Date bilanţiere principale, economico-financiare ale SC ROSEN COMAG SRLIndicatori 2007 2008 2009Cifra de afaceri neta 2870136 3313551 1565955Venituri din exploatare 2870136 3313551 1567495Cheltuieli din exploatare 2111022 2769564 1515675Rezultatul din exploatareRezultatul din exploatare Profit 759114 543987 51820Rezultatul din exploatare Pierdere 0 0 0Venituri financiare 0 61 0
 25. 25. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 25 ~Cheltuieli financiare 1411 35312 127598Rezultatul financiarRezultatul financiar Profit 0 0 0Rezultatul financiar Pierdere 1411 35251 127598Rezultatul curentRezultatul curent Profit 757703 508736 0Rezultatul curent Pierdere 0 0 75778Venituri extraordinare 0 0 0Cheltuieli extraordinare 0 0 0Rezultatul extraordinarRezultatul extraordinar Profit 0 0 0Rezultatul extraordinar Pierdere 0 0 0Venituri totale 2870136 3313612 1567495Cheltuieli totale 2112433 2804876 1643273Rezultatul brutRezultatul brut Profit 757703 508736 0Rezultatul brut Pierdere 0 0 75778Rezultatul netRezultatul net Profit 635390 425476 0Rezultatul net Pierdere 0 0 94328RON ± date bilanţiere
 26. 26. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 26 ~Figura 4 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiariFigura 5 Evoluţia elementelor din contul de profit şi pierdere a societăţii ROSEN COMAGSRL în perioada 2007-2009Ţinând cont de datele din grafic se constată următoarele:Veniturile totale au avut o evoluţie oscilantă în perioada analizată, astfel în anul 2008 faţăde cel din 2007 a crescut de 7,04 ori datorită comenzilor mari care au dus la creşterea veniturilordin exploatare, în anul 2009 faţă de 2008 a scăzut cu 55,2%, iar în anul 2009 faţă de cel din 2007 ascăzut cu 52,04% din cauza scăderilor semnificative de comenzi care au dus la scăderea veniturilordin exploatare.Cheltuielile totale au avut o evoluţie oscilantă în perioada analizată,astfel în anul 2008 faţăde cel din 2007 a crescut de 23,11 ori datorită creşterii comenzilor care a dus la creştereacheltuielilor de exploatare în special a consumului de materie primă şi anume de combustibil, înanul 2009 faţă de 2008 a scăzut cu 44,51%, iar în anul 2009 faţă de cel din 2007 a scăzut cu31,69% din cauza comenzilor din ce în ce mai scăzute care a dus automat şi la un consum scăzut decombustibil adică la scăderea cheltuielilor de exploatare.0 1000000 2000000 3000000 4000000VeniileChelielileCif deferiProfi rutProfit netAnul 2009Anul 2008Anul 20070 20 40 60 80 100 120 140Venituri totaleCheltuieli totaleCifra de afaceriProfitrutProfit netI2009/2007I2009/2008I2008/2007
 27. 27. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 27 ~Cifra de afaceri a avut o evoluţie oscilantă în perioada analizată,astfel în anul 2008 faţă decel din 2007 a crescut de 7,04 ori datorită creşterii producţiei vândute, în anul 2009 faţă de 2008 ascăzut cu 55,24%, în anul 2009 faţă de cel din 2007 a scăzut cu 52,09% din cauza scăderiiproducţiei vândute.Profitul brut a avut o evoluţie oscilantă în perioada analizată,astfel în anul 2008 faţă de celdin 2007 a scăzut cu 37,75% din cauza creşterii cheltuielilor totale, iar în anul 2009 faţă de 2008precum şi în anul 2009 faţă de 2007 nu s-a înregistrat profit datorită scăderii comenzilor care a dusla venituri nesemnificative şi la cheltuieli mult mai mari decât veniturile totale realizate.Profitul net a avut o evoluţie oscilantă în perioada analizată, astfel în anul 2008 faţă de celdin 2007 a scăzut cu 37,92% datorită scăderii profitului brut care a dus la o impozitare mai mică,iar în anul 2009 faţă de 2008 precum şi în anul 2009 faţă de 2007 nu s-a înregistrat profit datorităscăderii comenzilor care a dus la înregistrarea unei pierderi semnificative.6.3. Analiza performantelor prin metoda francezaProducţia exerciţiului ( în cadrul activităţii industriale ) include valoarea bunurilor şiserviciilor Äfabricate´ de întreprindere pentru a fi vândute, stocate sau utilizate pentru nevoileproprii.PE = Producţia vândută + Producţia stocată + Producţia imobilizată - Reducerea stocurilorValoarea adăugată exprimă creşterea de valoare rezultată din utilizarea factorilor deproducţie, îndeosebi a forţei de muncă şi capitalului, peste valoarea bunurilor şi serviciilorprovenind de la terţi, în cadrul activităţii curente a întreprinderii.VA = PE - Consumuri provenind de la terţiExcedentul brut al exploatării (EBE) se stabileşte ca diferenţă între valoarea adăugată (plussubvenţiile de exploatare), pe de o parte, şi impozitele, taxele şi cheltuielile de personal, pe de altăparte.EBE = VA + Subvenţii de exploatare - (Impozite, taxe şi vărsăminte assimilate + Cheltuieli cupersonalul)Excedentul brut al exploatării exprimă acumularea brută din activitatea de exploatare(operaţii strict legate de producţia industrială, de activitatea comercială sau prestări de servicii),
 28. 28. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 28 ~resursă principală a întreprinderii, cu influenţă hotărâtoare asupra rentabilităţii economice şi acapacităţii potenţiale de autofinanţare a investiţiilor (din amortizări, provizioane, profit).Rezultatul exploatării (profit sau pierdere) priveşte activitatea de exploatare normală şicurentă a întreprinderii. Prin deducerea cheltuielilor cu amortizările (doar amortizările economicejustificate, normale, ale imobilizărilor, surplusul fiind transferat la cheltuielile excepţionale) şiprovizioanele din excedentul brut al exploatării acesta devine un rezultat net al exploatării:RE = EBE + (Venituri din provizioane pentru exploatare + Alte venituri din exploatare) -(Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele pentru exploatare+Alte cheltuieli pentruexploatare)Rezultatul curent (profit sau pierdere) este determinat atât de rezultatul exploatării normaleşi curente, cât şi de cel al activităţii financiare. Este, deci, rezultatul tuturor operaţiilor curente aleîntreprinderii.RC = RE+Venituri financiare-Cheltuieli financiareRezultatul net al exerciţiului (RNE) exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare cucare vor fi remuneraţi acţionarii pentru capitalurile proprii subscrise.RNE=RC+Venituri excepţionale-Cheltuieli excepţionale-Impozit pe profit6.4. Analiza performantelor prin metoda anglo-saxonaPe baza contului de profit si pierdere se pot determina marje succesive de acumularemonetara ce explica diversele etape parcurse pana la obtinerea profitului net.Denumite si solduriintermediare de gestiune,aceste marje poarta denumiri diferite in abordarea anglo-saxona fata decea continentala (franceza) ,desi exista similitudini in ceea ce priveste modul de determinare.
 29. 29. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 29 ~Tabelul 11 Analiza performanţelor prin metoda anglo-saxonăIndicatori in varianta anglo-saxona 2007 2008 2009EBITDA 759114 543987 50280EBIT 616792 445222 40559EBT 607532 431144 33124Profitul net 510327 362161 27824.16Marja asupra cheltuielilor variabile ( MCV) =CA- Ch.variabile de exploatare.EBITDA = CA ± Ch.exploatare.EBIT = EBITDA ± Amortizari si provizioane.EBT = EBIT ± Dobanzi.Rezultatul net = EBT ± Impozit pe profit.6.5. Diagnosticul financiar al rentabilitatiiDiagnosticul financiar are ca obiective masurarea rentabilitatii capitalurior intreprinderii sievaluarea gradului de risc. Diagnosticul rentabilitatii capitalurilor vizeaza ratele de rentabilitateeconomica, financiara si ratele de dobanda.Tabelul 12 Ratele de rentabilitate ale SC ROSEN COMAG SRLRate de rentabilitate 2007 2008 2009Rentabilitatea financiara 76.31% 33.82% 8.10%Rentabilitatea datoriilorRentabilitatea economica 26.95% 17.35% 3.12%
 30. 30. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 30 ~6.6. Identificarea principalelelor puncte forte şi slabe în domeniul economic-financiarTabelul 13 Puncte forte şi puncte slabe ale domeniului economico-financiar al SC ROSENCOMAG SRLPUNCTE FORTE CAUZE EFECTECapital propriu suficientdimensionat-obţinere de profit în primii 2 anide analiză-capacitatea ridicată de a face faţăsituaţiilor negative în primii 2 anide analizăScăderea gradului de îndatorare -rambursarea la termen a ratelorscadente şi dobânzilor aferente-creşterea prestigiului societăţiiPUNCTE SLABE CAUZE EFECTEDiminuarea profitului -scăderea cererii de pe piaţainternă-preţurile nu au fost majorate înacelaşi ritm cu creşterea costurilorde distribuţie-imposibilitatea conducerii de asatisface cerinţele de majorare aangajaţilor-reducerea fondului de dividendeCreşterea ponderii stocurilor întotalul activelor circulante-scăderea cererii -scăderea cifrei de afaceriScăderea cifrei de afaceri -pătrunderea pe noi pieţe-realizarea de noi contracte-scăderea cotei de piaţă deţinută-scăderea consolidării poziţiei pepiaţa internăSlabă autonomie financiară -nerealizarea de profit-neechilibru între încasări şi plăţi-scăderea prestigiului firmei-slabă independenţă financiară
 31. 31. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 31 ~CAPITOLUL III - ANALIZA SWOTTabelul 14 Analiza SWOT a companiei SC ROSEN COMAG SRLÎn urma analizei diagnostic efectuate anterior au rezultat mai multe puncte forte carereprezintă activităţi pe care firma le realizează mai bine decât firmele concurente, sau resurse pecare le posedă şi care depăşesc pe cele ale altor firme pe care vom încerca sa le valorificăm cât şipuncte slabe care îi determină un nivel de performanţe inferior celor ale firmelor concurente pecare vom încerca să le eliminăm prin aplicarea analizei SWOT care să evidenţieze oportunităţile şiameninţările generate de situaţia mediului înconjurător.În urma realizării analizei SWOT în cadrul societăţii comerciale ROSEN COMAG seevidenţiază următoarele recomandări care sunt necesare dezvoltării viitoare a întreprinderii.Punctele forte vor fi folosite pentru valorificarea oportunităţilor cât şi pentru eliminareaPUNCTE TARI PUNCTE SLABEExtinderea ariei de desfacere pe teritoriulRomânieiActivitate de promovare slab dezvoltatăReţea proprie de mijloace de transport marfă Neglijarea pieţei externeUtilizarea unui suport informatic corespunzător Scăderea productivităţii munciiCondiţii corespunzătoare de muncă Diminuarea profituluiStructura personalului este corespunzătoareactivităţiiCreşterea ponderii stocurilor în totalul activelorcirculanteScăderea gradului de îndatorare Scăderea cifrei de afaceriSlabă autonomie financiarăOPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRIApariţia continuă a unor noi puncte dedesfacere-benzinării,supermarketuri,hipermarketuri şi magazineConcurenţa autohtonă puternică de pe piaţafirmelor de transportPosibilitatea extinderii activităţii şi pe piaţaexternăApariţia crizei economice mondialeInovaţiile tehnologice Impunerea unor politici fiscale dure de către statExistenţa unui număr mare de furnizori şi clienţi Fluctuaţiile cursului de schimb valutar
 32. 32. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 32 ~ameninţărilor şi de asemenea diminuarea punctele slabe pentru valorificarea oportunităţilor şireducerea ameninţărilor:y pătrunderea şi pe piaţa externă şi acapararea a cât mai multor puncte de desfacere de pepiaţa internă determinată în principal de existenţa reţelei proprii de mijloace de transportmarfă care face posibilă valorificarea oportunităţii de apariţii continue a unor noi puncte dedesfacere cât şi diminuarea ameninţării provocate de concurenţa acerbă şi acordarea uneiatenţii mai mari pieţei externe pentru eliminarea acestui punct slab;y existenţa unui suport informatic corespunzător în cadrul firmei face posibilă desfăşurareaactivităţii în condiţii adecvate cât şi condiţiile corespunzătoare de muncă, de exemplufiecare şofer primeşte de la firmă telefon, maşină de lucru cu toate dotările necesare uşurăriimuncii prestate, ajută la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii.Interesul constantîn menţinerea acestor puncte forte va face posibilă valorificarea oportunităţii de apariţie aunor noi tehnologii care să uşureze cât mai mult munca depusă de angajaţi pentru a avea unrandament cât mai mare fapt care va duce la o creştere a productivităţii muncii;y scăderea gradului de îndatorare este un punct forte în cadrul firmei care deşi a fostameninţată de apariţia crizei mondiale putem spune că a avut şi un efect benefic asuprafirmei pentru că a fost nevoită să-şi achite o parte din creditele de la instituţiile bancare câtşi să achite ca să nu se înglobeze în datorii;y activitatea de promovare slab dezvoltată este un punct slab în cadrul firmei deoarece nu-şiface cunoscute serviciile pe piaţa de transport, decât prin intermediul internetului, existândastfel riscul de a pierde unele posibilităţi de afaceri;y scăderea productivităţii muncii este un punct slab în cadrul firmei în special datorită scăderiicontinue a cifrei de afaceri care s-a produs datorită ameninţării provocate de apariţia crizeimondiale dar care poate fi ameliorat prin valorificarea oportunităţii de extindere a activităţiişi pe piaţa externă cât şi de dezvoltare pe piaţa internă;
 33. 33. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 33 ~y diminuarea profitului este un punct slab apărut datorită ameninţării provocate de crizaeconomică cât şi de politicile dure impuse de către stat şi de fluctuaţiile cursului de schimbvalutar deoarece firma are multe plăţi de achitat în euro lucru care îngreunează situaţiafirmei pentru că în România cursul euro a avut o evoluţie crescătoare, iar statul nu a sprijinitdeloc activitatea IMM-urilor ci chiar a impus mai multe taxe şi impozite cum a fost deexemplu apariţia impozitului forfetar care a dus la faliment multe firme şi care în cadrul SCROSEN COMAG a dus la diminuarea profitului;y creşterea ponderii stocurilor în totalul activelor circulante este un punct slab apărut datorităfaptului că firma îşi stoca materia primă dar având în vedere scăderea comenzilor a rămascu ea pe stoc, fapt care se poate transforma într-un punct forte dacă va valorifcaoportunitatea de dezvoltare pe piaţa internă şi externă pentru că va creşte numărulcomenzilor de maşini şi firma nu va mai fi nevoită să investească în altă materie primă, sianume combustibil, putându-l utiliza pe cel deja existenty scăderea cifrei de afaceri a avut loc datorită pierderii unor clienţi importanţi cât şidiminuării numărului de comenzi în special din cauza apariţiei crizei economice care a dusla faliment multe societăţi dar deşi este un punct slab poate fi diminuat dacă se acordă oatenţie deosebită încheierii unor noi contracte având în vedere că au apărut noi puncte dedesfacere cum ar fi benzinării, supermarketuri, hipermarketuri sau orice alt tip de magazincât şi faptului că există un număr mare de clienţi cu care poate încheia noi contractevalorificănd astfel această oportunitate.În urma analizei diagnostic cât şi a analizei SWOT efectuate anterior în capitolul III seconstată necesitatea introducerii unei noi strategii în cadrul firmei care să o ajute să evolueze, iaravând în vedere situaţia dificilă existentă se impune aplicarea strategiei defensive care va fidetaliată în capitolul următor.
 34. 34. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 34 ~CAPITOLUL IV- FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTITIEAmânarea începerii unor proiecte de investiţii determinată în principal de pierderileînregistrate care duce la imposibiliatea efectuării unor cheltuieli suplimentare, scăderea lichidităţiifirmei care a dus la incapacitatea angajării în proiecte noi, scăderea autonomiei financiare globalecare duce la imposibiliatea realizării de investiţii din resurse proprii.Deoarece odată cu apariţia crizei mondiale societatea şi-a redus semnificativ veniturile dincauza pierderilor unor clienţi importanţi şi diminuarea semnificativă a comenzilor clienţilorexistenţi aceasta va înceta să efectueze alte investiţii cum ar fi achiziţionarea de utilaje noi şi vaîncerca să răspundă cererii clienţilor prin utilizarea excesivă a celor existente deja întrucât dispuneîncă de maşini de transport performante şi în cazul în care numărul comenzilor este peste numărulde maşini disponibile din parcul propriu firma poate apela la serviciile colaboratorilor pe careaceasta îi are în baza de date.1. Efectele amânării începerii unor proiecte de investiţiiEfectele cantitative ale stopării momentane a investiţiilor:y evitarea unor cheltuieli suplimentare;y creşterea lichidităţii firmei prin păstrarea cheltuielilor actuale.Efectele calitative ale stopării momentane a investiţiilor:y consolidarea relaţiilor cu actualii clienţi.Deşi rezultatele obţinute nu ne permit efectuarea unor investiţii după cum am arătat maisus presupunem totuşi că efectuăm o investiţie.
 35. 35. ~ 35 ~2. Prezentarea proiectului de investiţiiLa data de 30.08.2008 baza de date a clientilor firmei SC ROSEN COMAG SRL semareste cu inca 4 mari firme si anume:y SC FLORALEX CONEPT CONSTRUCT SRL, avand ca domeniu deactivitate: Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructiiy SC MAGIC PROD COM SRL, avand ca domeniu de activitate: Lucrari deconstructii a drumurilor si autostrazilory SC TERMO CASA GROUP SRL, firma specializata in proiectare,constructiiy SC ARCONSIN GRUP SRL domeniul principal de activitate fiind: Lucrari deconstructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.Ca urmare a acestui fapt, pentru a-si satisface clientii intr-un timp cat mai scurt, faraintarziere, SC ROSEN COMAG SRL hotaraste achizitionarea imediata a 2 masini autoutilitare.In urma rezultatelor bune obtinute la test drive si anume 13 litrii la 100 kilometrii,capacitatea rezervorului de 75 litrii, si capacitatea de a transporta o greutate utila de 3,5 tone, s-ahotarat ca fiind cea mai buna alegere masinile marca IVECO, acest gen de masini neavand restrictiide circulatie in marile orase.Masinile achizitionate sunt ambele marca IVECO de la dealer-ul autorizat CEFIN Romania.Acesta acordand si un discount de 10 % la achizitionarea masinilor ce sunt utilizate in principalpentru transport de materiale. In plus pentru aceasta achizitie CEFIN Romania a mai oferit si uncadou: asigurarea Casco pentru 2 ani la ambele masini.Datorita garantiei de 3 ani a fiecarei masini, SC ROSEN COMAG SRL este scutita de plataunor eventuale reparatii, acestea fiind suportate de CEFIN Romania. Au fost achizitionate douamasini identice in scopul usurarii intretinerii acestora, SC ROSEN COMAG SRL avand contract cuCEFIN Romania pentru asigurarea mentenantei acestor masini.Pretul unei astfel de masini este de 27500 euro, taxele si impozitele fiind de 2500euro pentru fiecare masina.
 36. 36. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 36 ~Tabelul 15 Investiţie totalăPret investitie (2 autoutilitare)Impozite şi taxe aferente trenzacţiei55000 euro5000 euroTOTAL 60000 euroTotodata personalul firmei s-a marit cu inca 2 soferi, posesori ai permisului de conducerecategoria C si B. Personalul este specializat, avand experienta in conducerea unor astfel de masini,pregatirea lor nemaifiind necesara, fiind fosti angajati ai prestigioasei firme Sc Urbana Sa, cei doiangajandu-se pe baza scrisorii de recomandare oferita de aceasta firma. Acestia au fost angajati peun salariu de incadrare de 1730 lei/angajat.Capitolul VI - ANALIZA PROIECTULUI DE INVESTIŢII ÎN MEDIU CVASI - CERT1. Analiza cash flow-ului în perioada 2007-2009Cash flow este indicatorul care se referă la cantitatea de cash primită şi cheltuită de oafacere pe parcursul unei perioade de timp, uneori cu referire la un anumit proiect. Măsurarea cashflow-ului poate fi utilizată la:y Evaluarea stării sau performanţelor unui proiect de afaceri.y Pentru a determina probleme legate de lichidităţi. A fi profitabil nu înseamna neapărat aavea lichidităţi. O companie poate da greş datorită unei lipse a lichidităţilor, chiar dacă esteprofitabilă.y Pentru a genera rata de revenire a proiectului. Timpul cash flow-urilor în şi din proiecte suntutilizate ca şi date de intrare în modele financiare cum ar fi rata internă de rentabiliate şivaloarea actuala netă.
 37. 37. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 37 ~y Pentru a examina venitul sau creşterea unei afaceri atunci când se consideră ca datelecontabile nu reprezintă realitatea economică.În mod alternativ, cash flow-ul poate fi utilizatpentru a ³valida´ venitul net generat de înregistrările contabile ± se refeăa la cifrele aşa cumreies din contabilitate ± spre exemplu încasare care nu a fost realizată efectiv, dar a fostfacturată, şi ca atare în contabilitate apare, dar în cash flow nu se reflectă.Tabelul 16 Situaţia privind C.F.-urileCash flow 2007 2008 2009CFgestiune 98.250 70.000 48.675Creştere economică(ǻimob.nete+ǻACN)13.750 8.500 7.525CFdisponibil ͵ͳǤʹͲͲ 43.500 54.200CFdisponibil calculat pe baza formulei : CFdisponibil =CFgestiune ±Creşterea economică2. Evaluarea proiectului de investiţii.2.1. Valoarea Actualizată Netă (VAN)Exprimă surplusul de capital rezultat la încheierea duratei de viaţă a investiţiei (inclusivvaloarea reziduală).Pentru a justifica investiţia realizată, VAN trebuie să fie mai mare ca zero, dacăia valori negative proiectul fiind respins. Cu cât VAN este mai mare, cu atât proiectul este mairentabil.VAN reprezintă câştigul obţinut în urma implementării unui proiect de investiţir , calculatescăzând din suma fluxurilor viitoare actualizate generate de proiect efortul iniţial al investitorilor.Lamomentul iniţial factorul de actualizare este de 17%.
 38. 38. 0101 1nt nt ntCFD VRVAN Ik k!! §
 39. 39. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 38 ~VAN = -60.000 +ଷଵǤଶ଴଴ଵାଵ଻Ψ+ସଷǤହ଴଴ሺଵାଵ଻Ψሻ²+ହସǤଶ଴଴ሺଵାଵ଻Ψሻ+଺଴Ǥ଴଴଴ሺଵାଵ଻Ψሻ= 70.026RON.VAN-ul obţinut are o valoare pozitivă , ceea ce înseamnă că proiectul de unvestiţii este bunşi totodată este aprobat.2.2. Rata Internă de Rentabilitate (RIR)RIR reprezintă costul maxim al capitalului pe care şi-l poate permite înterprinderea înmomentul contractării surselor de finanţare externe.Este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN este egală cuzero.Altfel spus, rata internă de rentabilitate este acea rată de actualizare pentru care valoareaactualizată a costurilor (ieşirile de trezorerie) este egală cu valoarea actualizată a veniturilor (intrăride trezorerie), iar profiturile viitoare actualizate sunt zero.Rata internă de rentabilitate trebuie să fiemai mare sau egală cu rata medie a dobânzii pe piaţă sau cu costul mediu ponderat al capitalului,pentru a justifica investiţia facută. Numai în aceste condiţii rata internă a rentabilităţii permitecompensarea costului finanţării.Se determină rezolvând ecuaţia VAN = 0 .În urma acestui calcul obţinem RIR =78,8%Rata Internă de Rentabilitate Modificată , se foloseşte atunci când fluxurile de numerargenerate de proiect sunt reinvestite fie la o RIRM a societăţii , fie într-o arie de rentabilitate cu orată de rentabilitate de cea a proiectului.I0(1+ RIRM)n = ™ CF( 1+ km)n-1 + VRRIRM = ඥͷǡͶ͹ͷͳయ-1 = 76,3%.2.3. Termenul de Recuperare (TR)
 40. 40. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 39 ~Reprezintă perioada de timp în care se recuperează efortul iniţial.An CFneactualizat ™neactualizată CFactualizat ™actualizată2011 31.200 31.200 26.666 26.6662012 43.500 74.700 31.777 58.4432013 54.200 128.900 33.875 92.318Termenul de recuperare neactualizat = 1,48 ani.Termenul de recuperare actualizat = 1,93 ani.Investiţia se recuperează într-un timp foarte scurt.2.4. Indicele de profitabilitate (IP)Se utilizează atunci când două sau mai multe proiecte necesită alocări de fonduri iniţialeinegale. El arată surplusul de trezorerie actualizat pentru fiecare leu investit. Dacă indicele estesupraunitar, proiectul este acceptat.IP = 1 +୚୅୒୍଴IP = 2,16 • 1 , înseamnă că proiectul de investiţie este rentabil.CAPITOLUL VII - ANALIZA PROIECTULUI DE INVESTITIE IN MEDIU INCERT1. Analiza de senzitivitateIn esenta analiza de senzitivitate permite determinarea modului in care se modificaconcluziile unei cercetari fata de variatiile posibile ale factorilor sau fata de erorile de estimatiifacute. Prin aceasta se realizeaza o perfectionare a fundamentarii procesului de adoptare adeciziilor, intrucat se asigura o mai buna intelegere, in ansamblu, a riscului existent in diverselealternative de actiune.
 41. 41. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 40 ~Analiza senzitivitate poate sa testeze diferitele masuratori privind rentabiliatea proiectuluide marketing ce implica investitii intr-un produs nou, prin modificarea premiselor care stau la bazamodului de calcul a acestor evaluari. Prin aceste masuratori se stabileste influenta fiecarui factorasupra rezultatului modelului si se ajunge la identificarea factorilor care, in cadrul deciziei deselectare a unei strategii sunt foarte importanti.Prin analiza de senzitivitate se urmareste modificarea rezultatelor financiare generate deinvestitie in cazul aparitiei unor riscuri.Astfel ca se modifica in functie de scenarii optimist, normal sau pesimist elemente ce tin devenituri sau de cost pentru a se stabili in ce conditii investitia ramane rentabila. Analiza desenzitivitate se realizeaza in special pentru elementele a caror modificare este mai frecventa, saucare detin o importanta mai mare in venitul sau costul total al S.C. ROSEN COMAG S.R.L.Estimarile urmeaza sa se face pe baza scenariilor optimist, normal, pesimist.1.1. Scenariul optimistFiind un scenariu favorabil, acesta nu poate sa aduca decat profit. Crescand numarulnumarul clientilor si implicit si al transporturilor contractate, cifra de afaceri se majoreaza cu 20%,cheltuielile variabile se considera a fi 60% din CATabelul 17 Indicator Scenariul optimistIndicatori 2007 2008 2009CA 3 922 212 4 198 533 1 879 146CV 1 353 327 2 519 119 1 127 487CF 1 550 000 1 265 220 569 000Amortizare 0 0 0Profit net 7416300 3106450 1369940ACR nete 1084517 1513369 1177925IMO nete 1043207 867837 598821Dobanzi 0 0 0Casf Flow disponibil(CFd)5288576 725244 406806
 42. 42. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 41 ~VAN 75 028RIR 79%RIRM 83%IP 1,25%1.2. Scenariul pesimistCând spunem pesimist ne gândim la o perioadă , pentru firme , mai puţin bună , o perioadăde recesiune , de ³fugă´ dintr-o perioadă de criză.În urma acestei crize numărul proiectelor scade ,în principal cele pe o perioadă de timp foarte lungă , rămânând astfel cele care sunt mai ieftine şi peo durată de timp foarte scurtă.CA scade cu 20%Tabelul 18 Indicatori Scenariul pesimistIndicatori 2007 2008 2009CA 3.595.361 3.848.656 1.567.521CV 2.157.216 2.309.139 940.513CF 1.550.000 1.265.220 569.000ǻACN 1.768.229 2.064.474 1.830.493Pn 4.494.201 4.810.820 1.175.640CFd 3.335.041 2.746.346 951.923Diminuarea CA cu 20%.
 43. 43. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 42 ~VAN 56.720RIR 65%RIRM 42%IP1,95%2. Tehnica scenariilorSe consideră ca există mai multe modalităţi de evoluţie viitoare a fenomenelor şi astfel seutilizează mai multe scenarii.Avantaj: prezentarea unei imagini de ansamblu asupra indicatorilor de performanţă aferenţiproiectului de investiţii în cazul luării în considerare a mai multor variabile şi a legăturilor existenteîntre acestea pentru fiecare scenariu avut în vedere1.Tehnica scenariilor: probabilităţile asociate fiecărui scenariu trebuie să respecte o distribuţienormală.Provocarea cea mai importantă a utilizării tehnicii scenariilor este reprezentată defundamentarea corespunzătoare a acestora.Teoria anticipărilor adaptive2 ± afirmă că valoarea cea mai probabilă asociată unui indicatorce se va înregistra în viitor este valoarea medie înregistrată, în trecut, de acesta.Teoria anticipărilor raţionale ± afirmă că deşi în analiza proiectului se porneşte de laperformanţele trecute, totuşi este necesar ca în prognoze să se considere toţi factorii care potinfluenţa proiectul, chiar dacă aceştia nu au existat în trecut.3. Arborele de decizieIn activitatea economica de multe ori adoptarea deciziilor nu se face doar in functie deconsecintele imediate ci si in functie de consecintele mai indepartate ale unui sir de procese1V Dragota şi autorii Management financiar Ed economică 20032idem 2
 44. 44. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfurişiintermedieri~ 43 ~decizionale viitoare. Evaluarea acestor procese decizionale in cascada se efectueaza prin metodaarborelui de decizie.Aceasta metoda este foarte indicata pentru fundamentarea unei decizii de investitii. Cuajutorul metodei se pot analiza diferite cursuri de actiuni în conditi de risc acceptat.3In clipa in care intr-o intreprindere apare cea mai mica incertitudine in luarea unei decizii, siexista indoieli in ceea ce priveste gasirea unei solutii optime pentru companie, atunci un rolimportant, ba chiar mai mult, esential il are arborele de decizie.Figura 6 Arborele de decizie70!1080060!3600030#25$20060$00065#40#15$60024$00035#8$400Calculam valoarea actualizată netă medie pentru primii 2 ani ai investiţieinoastre.CF1 = 36.000 CF2 = 24.000CF3 = 0,3 * 25.200 + 0,7 * 10.800 = 15.1203http://revistaie.ase.ro/content/18/ionitaASE.pdf
 45. 45. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 44 ~CF4 = 0,35 * 8.400 + 0,65 * 15.600 = 13.080VANmediu = -60.000 + 0,6 * (36.000 /1,17 + 15.120 /1,172) + 0,4 * (24.000/1,17 ++ 13.080/ 1,172) = -60.000 + 0,6 * (30.769,23 + 11.045,36) + 0,4 * (14.117,64 + 9.555,12) =-60.000 + 25.088,75 + 9.469,1 = -25.442,154. Formularea obiectivelor strategicePrincipalele obiective strategice pe care firma urmăreşte să le îndeplinească sunt:y recuperarea pierderii şi aducerea profitului la un nivel rezonabil faţă de cel înregistrat înanul 2008;y creşterea cifrei de afaceri cu cel puţin 40%;y scăderea tuturor cheltuielilor în principal cele de exploatare;y creşterea productivităţii muncii.
 46. 46. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 45 ~CAPITOLUL VIII - CONCLUZII, OPINII ŞI SOLUŢIIPentru a valorifica oportunităţile pieţei şi a renevi la condiţiile economice anterioare estenevoie ca societatea comercială ROSEN COMAG să răspundă în continuare la nevoile clienţilor încele mai bune condiţii, punând întotdeauna accent pe calitatea serviciilor prestate şi asigurându-seca mărfurile transportate să ajungă în cele mai bune condiţii la beneficiari.Conform stufiilor efectuate la capitolul II prin analiza viabilităţii economico-financiare s-aconstatat că înreprinderea are nevoie de schimbarea srategiei actuale pentru a îşi revenii din punctde vedere financiar, fapt care a dus la aplicarea strategiei defensive.Cel mai important element în aplicarea strategiei a fost efectuarea analizei diagnosticîntrucât am analizat fiecare departament în parte pentru depistarea problemelor existente şiformularea recomandărilor de înlăturare a acestor probleme.Cel mai important rol în aplicarea acestei strategii îl are managerul general care datorităcapacităţii lui manageriale poate sporii gradul de eficenţă al strategiei.Pentru ca lucrarea să aibă o finalitate reuşită este nevoie ca strategia să fie aplicatăcorespunzător pentru a rezolva problemele existente şi a anticipa riscurile sau orice alte situaţiiincerte fapt care va duce la trecerea de la situaţia actuală dificilă la una favorabilă care să-i permităsă funcţioneze în condiţii propice, iar datorită acestui fapt societatea îşi va recupera pierdereareuşind sa aducă cifra de afacere la o creştere de cel puţin 40%, scăderea cheltuielilor totale cu celpuţin 40% lucru care va duce la o creştere a profitului cu minim 40% datorită faptului că venituriletotale vor fi mai mari decât cheltuielile totale fapt rezultat din reducerea cheltuielile de exploatarecu 37% datorită reducerii costurilor cu materia primă şi materialelor, datorită scăderii salariului şi avalorii stimulentelor materiale cât şi a celorlalte cheltuieli de exploatare reduse cu 10% cât şireducerea cheltuielilor financiare cu 10% prin scăderea dobânzii actuale de la credite, iar datoritămenţinerii numărului actual de salariaţi, şi anume de 12 persoane, având în vedere creşterea cifreide afaceri cu 40% va creşte şi productivitatea muncii cu 40%.
 47. 47. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri~ 46 ~BIBLIOGRAFIE1. Bărbulescu C. ± ³Managementul resurselor materiale´, Editura Sylvie, Bucureşti, 20032. Ciocîrlan D. ± ³Managementul firmei ´, Editura Universitară, Bucureşti, 20073. Dalotă M. ± ³Analiza economico-financiară ´, Editura ProUniversitaria, Bucureşti4. Ţole M., Matei N. ± ³Analiza economico-financiară a entităţilor economice´, EdituraProUniversitaria, Bucureşti, 20065. Stancu I.,´Finanţe´ Editura Economică, Bucureşti, 20076. Analiza facuta in cadrul S.C. ROSEN COMAG S.R.L.7. Regulamentul de functionare si organizare al S.C. ROSEN COMAG S.R.L.
 48. 48. ~ 34 ~
 49. 49. Evaluarea unui proiect de investiţie în domeniul transportului de mărfuri şiintermedieri

×