Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samlet kompetence cv.2015

2,167 views

Published on

Resume: Jeg er uddannet pædagog i 1992 og har arbejdet med børn i alderen 0-18 år.
I 2,5 år har jeg arbejdet med unge og voksne psykisk syge, misbrugsproblematikker i Botilbud, behandlingshjem og socialpsykiatrien.Jeg har en aktiv fritid som jobvejleder på skriveansøgning.dk, jobindex og er mentor for unge

Published in: Services
 • I can advise you this service - ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Bought essay here. No problem.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Samlet kompetence cv.2015

 1. 1. Kirsten Senik Email: k.senik@dlgtele.dk. 59270218-21466051 www.linkedin.com/in/KirstenSenik PRIMÆRE PERSONLIGE KOMPETENCER • Ansvarlig • Selvstændig • Handlekraftig • Motiverende • • Dynamisk • Ordentlig • Initiativtagende • Empatisk • • Udviklingsorienteret • Løsningsorienteret • Tovholder • Resume: Jeg er uddannet pædagog i 1992 og har arbejdet med børn i alderen 0-18 år. I 2,5 år har jeg arbejdet med unge og voksne psykisk syge, misbrugsproblematikker i Botilbud, behandlingshjem og socialpsykiatrien.Jeg har en aktiv fritid som jobvejleder på skriveansøgning.dk, jobindex og er mentor for unge Spidskompetencer og relevant erfaring indenfor det pædagogiske område: • Vejledning og rådgivning • Støtte lærer 0-3klasse • Inklusion • Praktiskefag , Husgerning,idræt og bevægelse • Undervisning 7-9 klasse, Dansk ,Engelsk og Kristendom • Børn med særlige behov • Medicin håndtering • Kontaktpædagog • Forældresamtaler • Lære planer &handleplaner • Tovholder for førskolebørn • Modtagelse af nye børn • Erfaring med tosproget børn • Brobygger vuggestue til børnehave og Sfo • Børnemiljøkonsulent • Kommunikationsystemer • NLP- practtioner • TEACCH- principperne • boardmaker • Bliss • Pictogrammer. • Dokumentation
 2. 2. Kirsten Senik Email: k.senik@dlgtele.dk. 59270218-21466051 www.linkedin.com/in/KirstenSenik • Projektorienteret • Ledelse og økonomi • It og Ipads som læringsmedie Spidskompetencer og relevant erfaring indenfor det Socialpædagogiske område: • Vejledning og rådgivning • Coach og mentor • Botræning • Omsorg/ pleje • Motivation med fokus på muligheder i livet • Udvikle netværk og for bedre de sociale kompetencer hos hvert enkelt menneske • Dokumentation • Rehabilitering /recovery orienteret tilgang • Varetagelse af borgernes støttebehov • Unge misbrugere, stofmisbrug og alkohol, sindslidende, kriminelle og tilknytnings- forstyrrede unge. • Psykiatrisk Erfaring • Medvirken til udredning for diagnoser • Unge udviklingshæmmede/udadreagerende borgere • Voksne med misbrug og dobbeltdiagnoser • To sproget børn og voksne • Konfliktløsning • Gode observationevner • Unge med OCD og Skizofreni • Kommunikations systemer • Bosted • Danjournal • PDA 2012 – 2015 Freelancer gennem vikarbureau til Bofællesskabet Skovglimt Stenlille • Roskilde Øst U3 Børn afd Roskilde • Socialpsykiatrien Østergården • Socialpsykiatri Tjørnehøj 2, Bernadottegården • Regionsjælland Holbæk, Slagelse og Roskilde
 3. 3. Kirsten Senik Email: k.senik@dlgtele.dk. 59270218-21466051 www.linkedin.com/in/KirstenSenik • Socialpsykiatrisk Bosted Solvang, Omsorgscenter Kildehaven • PS Concact - Hørve • Suhr og Botræning v/ Michael Suhr • Behandlingshjemmet Sønderbjerggaard 2014 HR. konsulent(praktik) SENIOR-Vikar Holbæk 2011 - 2012 Støtte/hjælpelærer, Brenninge Bjergsted Friskole, Børnehuset Svalereden 2010 - 2011 Støtte/hjælpelærer, Roskilde Privateskole 2007 - 2010 Huset i Store Merløse 2006 - 2007 SFO-medarbejder, Kildebjerg Skolen- Mørkøv 2006- 2006 Børnehuset Troldhøj Jyderup 2003 - 2005 Hjemmeplejen, Odsherred Kommune 1993-2003 Dansk Røde Kors børnehave, Svinninge 1992 - 1993 Pædagogisk assistent, Henriks Gården Børnehave, Valby 1985-1989 Vuggestuen Lundegården, Søborg ANDEN ERFARING / FRIVILLIGT ARBEJDE Natteravn i Holbæk by 2013 Coach/behandler Støtte for en unge pige på 17 år med borderline og personlighedsforstyrrelse. • Link :https://www.facebook.com/pages/Senikcoaching/1406627919571562 • Afklaring af skole og uddannelse • Bisidder ved møder ved kommunen • Livsmestring • Recovery • Stresshåndtering • Livstilændring- Vægttab-rygestop • Konflikthåndtering • Modeller: Smartøf, WaltDisney, Tidslinje, kompetencehjulet,livshjulet Jobindeks coach og kommunikation • Fungerer som jobvejleder & coach • https://www.facebook.com/skriveansoegningdk • Afklaring af kompetencer og ressourcer • Sparring af CV og ansøgninger Holbæk Kommune (De frivillige mentorer) • Fungerer som Mentor • Råd, vejledning og støtte til de unge og fast holde dem i nuværende eller kommende Jobs og uddannelse • Yde støttende samtaler med start eller fastholdelse af uddannelse/job • Klarlægge kompetencer/ønsker og evt. problemstillinger/forhindringer via samtaler,
 4. 4. Kirsten Senik Email: k.senik@dlgtele.dk. 59270218-21466051 www.linkedin.com/in/KirstenSenik samarbejde og planlægning af delmål UDDANNELSE/ KURSER • Børn og unge med psykisk syge og misbrugsforældre, SOSU Sjælland • Socialpsykiatrien og psykiatrien, SOSU Sjælland • Livreddende førstehjælp og brandbekæmpelse, SOSU Sjælland • Medicinhåndtering, SOSU Sjælland • Pædagogisk specialområde, SOSU Sjælland • NLP Coach Practitioner • Infantil-autisme • MBP og Damp • Tillidsmandskursus • Pædagoguddannelsen SPROG Dansk Modersmål Engelsk Læse, tale og skrive IT KOMPTENCER • Office pakken på bruger niveau • E-mail & Internet daglig bruger • Danjournal, Bostedsystem, PDA, Ipads ANDET Kørekort B PRIVAT Jeg er født i 1967, har 3 børn, hvoraf den yngste stadig er hjemmeboende. Jeg er et friluftsmenneske , lader op i min have eller på en god cykeltur. Mere fast motion får jeg gennem svømning. Hygger mig gerne med familien og en god film på tv.

×